Strona główna » Linia 21, Autobus

Linia 21, Autobus

21

Obowiązuje od 01.08.2020 r.

Kierunek Wilkowyje Murarska

Cielmice Pętla

Stanowisko: 2

21

Cielmice Pętla

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

407 509 605 715X 815 948 1137 1252 1404 1508 1606 1803 59 2057 2206 53Y

Soboty

415 605 806 1019 1207 1405 1630 1901 2010 48Y 2206

Niedziele i święta

415 605 806 1019 1207 1405 1630 1901 2010 48Y 2206

Cielmice ks. Szojdy

Stanowisko: 1

21

Cielmice ks. Szojdy

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

409 511 607 717X 817 950 1139 1254 1406 1510 1608 1805 1901 2059 2208 55Y

Soboty

417 607 808 1021 1209 1407 1632 1903 2012 50Y 2208

Niedziele i święta

417 607 808 1021 1209 1407 1632 1903 2012 50Y 2208

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Cielmice ks. Szojdy:

Pogoda Tychy

Cielmice Cmentarz

Stanowisko: 2

21

Cielmice Cmentarz

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

410 512 608 718X 818 951 1140 1255 1407 1511 1609 1806 1902 2100 2209 56Y

Soboty

418 608 809 1022 1210 1408 1633 1904 2013 51Y 2209

Niedziele i święta

418 608 809 1022 1210 1408 1633 1904 2013 51Y 2209

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Cielmice Cmentarz:

Pogoda Tychy

Cielmice Kościół

Stanowisko: 1

21

Cielmice Kościół

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

411 514 610 720X 820 953 1142 1257 1409 1513 1611 1808 1903 2101 2210 57Y

Soboty

419 610 811 1024 1212 1410 1635 1905 2014 52Y 2210

Niedziele i święta

419 610 811 1024 1212 1410 1635 1905 2014 52Y 2210

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Cielmice Kościół:

Pogoda Tychy

Cielmice Nowe Łąki

Stanowisko: 5

21

Cielmice Nowe Łąki

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

412 515 611 721X 821 954 1143 1258 1410 1514 1612 1809 1904 2102 2211 58Y

Soboty

420 611 812 1025 1213 1411 1636 1906 2015 53Y 2211

Niedziele i święta

420 611 812 1025 1213 1411 1636 1906 2015 53Y 2211

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Cielmice Nowe Łąki:

Pogoda Tychy

Tychy Cielmicka

Stanowisko: 3

21

Tychy Cielmicka

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

413 516 612 722X 822 955 1144 1259 1411 1515 1613 1810 1905 2103 2212 59Y

Soboty

421 612 813 1026 1214 1412 1637 1907 2016 54Y 2212

Niedziele i święta

421 612 813 1026 1214 1412 1637 1907 2016 54Y 2212

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Cielmicka:

Pogoda Tychy

Tychy Towarowa Rondo

Stanowisko: 8

21

Tychy Towarowa Rondo

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

2301Y

Soboty

2056Y

Niedziele i święta

2056Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa Rondo:

Pogoda Tychy

Tychy Strefowa

Stanowisko: 2

21

Tychy Strefowa

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

414 517 613 723X 823 956 1145 1300 1412 1516 1614 1811 1906 2104 2213

Soboty

422 613 814 1027 1215 1413 1638 1908 2017 2213

Niedziele i święta

422 613 814 1027 1215 1413 1638 1908 2017 2213

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Strefowa:

Pogoda Tychy

Tychy Strefowa Centralna

Stanowisko: 4

21

Tychy Strefowa Centralna

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

415 518 614 724X 824 957 1146 1301 1413 1517 1615 1812 1907 2105 2214

Soboty

423 614 815 1028 1216 1414 1639 1909 2018 2214

Niedziele i święta

423 614 815 1028 1216 1414 1639 1909 2018 2214

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Strefowa Centralna:

Pogoda Tychy

Tychy Strefowa Wschodnia

Stanowisko: 6

21

Tychy Strefowa Wschodnia

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

416 519 615 725X 825 958 1147 1302 1414 1518 1616 1813 1908 2106 2215

Soboty

424 615 816 1029 1217 1415 1640 1910 2019 2215

Niedziele i święta

424 615 816 1029 1217 1415 1640 1910 2019 2215

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Strefowa Wschodnia:

Pogoda Tychy

Tychy Serdeczna

Stanowisko: 5

21

Tychy Serdeczna

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

417 520 616 726X 826 959 1148 1303 1415 1519 1617 1814 1909 2107 2216

Soboty

425 616 817 1030 1218 1416 1641 1911 2020 2216

Niedziele i święta

425 616 817 1030 1218 1416 1641 1911 2020 2216

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Serdeczna:

Pogoda Tychy

Tychy Lear

Stanowisko: 3

21

Tychy Lear

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

419 522 618 728X 828 1001 1150 1305 1417 1521 1619 1816 1911 2109 2218

Soboty

427 618 819 1032 1220 1418 1643 1913 2022 2218

Niedziele i święta

427 618 819 1032 1220 1418 1643 1913 2022 2218

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Lear:

Pogoda Tychy

Tychy Serdeczna Rondo

Stanowisko: 1

21

Tychy Serdeczna Rondo

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

420 523 619 729X 829 1002 1151 1306 1418 1522 1620 1817 1912 2110 2219

Soboty

428 619 820 1033 1221 1419 1644 1914 2023 2219

Niedziele i święta

428 619 820 1033 1221 1419 1644 1914 2023 2219

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Serdeczna Rondo:

Pogoda Tychy

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Stanowisko: 7

21

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

422 525 621 731X 831 1004 1153 1308 1420 1524 1622 1819 1914 2112 2221 2303Y

Soboty

430 621 822 1035 1223 1421 1646 1916 2025 58Y 2221

Niedziele i święta

430 621 822 1035 1223 1421 1646 1916 2025 58Y 2221

Tychy Zajezdnia

Stanowisko: 5

21

Tychy Zajezdnia

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

2304Y

Soboty

2100Y

Niedziele i święta

2100Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Zajezdnia:

Pogoda Tychy

Tychy Towarowa

Stanowisko: 3

21

Tychy Towarowa

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

424 527 623 733X 833 1006 1155 1310 1422 1526 1624 1821 1916 2114 2223

Soboty

432 623 824 1037 1225 1423 1648 1918 2027 2223

Niedziele i święta

432 623 824 1037 1225 1423 1648 1918 2027 2223

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa:

Pogoda Tychy

Tychy Hipermarkety

Stanowisko: 1

21

Tychy Hipermarkety

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

426 529 625 735X 835 1008 1157 1312 1424 1528 1626 1823 1918 2116 2225

Soboty

434 625 826 1039 1227 1425 1650 1920 2029 2225

Niedziele i święta

434 625 826 1039 1227 1425 1650 1920 2029 2225

Tychy Paprocańska

Stanowisko: 7

21

Tychy Paprocańska

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427 530 626 736X 836 1009 1158 1313 1425 1529 1627 1824 1919 2117 2226

Soboty

435 626 827 1040 1228 1426 1651 1921 2030 2226

Niedziele i święta

435 626 827 1040 1228 1426 1651 1921 2030 2226

Tychy Osiedle „O”

Stanowisko: 1

21

Tychy Osiedle „O”

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

429 532 628 738X 838 1011 1200 1315 1427 1531 1629 1826 1921 2119 2228

Soboty

437 628 829 1042 1230 1428 1653 1923 2032 2228

Niedziele i święta

437 628 829 1042 1230 1428 1653 1923 2032 2228

Tychy Lodowisko

Stanowisko: 5

21

Tychy Lodowisko

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

430 533 629 739X 839 1012 1201 1316 1428 1532 1630 1827 1922 2120 2229

Soboty

438 629 830 1043 1231 1429 1654 1924 2033 2229

Niedziele i święta

438 629 830 1043 1231 1429 1654 1924 2033 2229

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Lodowisko:

Pogoda Tychy

Tychy Tęcza

Stanowisko: 7

21

Tychy Tęcza

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432 535 631 741X 841 1014 1203 1318 1430 1534 1632 1829 1924 2122 2231

Soboty

440 631 832 1045 1233 1431 1656 1926 2035 2231

Niedziele i święta

440 631 832 1045 1233 1431 1656 1926 2035 2231

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Tęcza:

Pogoda Tychy

Tychy Urząd Miasta

Stanowisko: 5

21

Tychy Urząd Miasta

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433 536 632 742X 842 1015 1204 1319 1431 1535 1633 1830 1925 2123 2232

Soboty

441 632 833 1046 1234 1432 1657 1927 2036 2232

Niedziele i święta

441 632 833 1046 1234 1432 1657 1927 2036 2232

Tychy Niepodległości

Stanowisko: 3

21

Tychy Niepodległości

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434 537 633 743X 843 1016 1205 1320 1432 1536 1634 1831 1926 2124 2233

Soboty

442 633 834 1047 1235 1433 1658 1928 2037 2233

Niedziele i święta

442 633 834 1047 1235 1433 1658 1928 2037 2233

Tychy Pływalnia

Stanowisko: 3

21

Tychy Pływalnia

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

436 540 636 746X 846 1019 1208 1323 1435 1539 1637 1834 1928 2126 2235

Soboty

444 636 837 1050 1238 1436 1701 1930 2039 2235

Niedziele i święta

444 636 837 1050 1238 1436 1701 1930 2039 2235

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Pływalnia:

Pogoda Tychy

Tychy Stadion

Stanowisko: 1

21

Tychy Stadion

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437 541 637 747X 847 1020 1209 1324 1436 1540 1638 1835 1929 2127 2236

Soboty

445 637 838 1051 1239 1437 1702 1931 2040 2236

Niedziele i święta

445 637 838 1051 1239 1437 1702 1931 2040 2236

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Stadion:

Pogoda Tychy

Tychy Targowisko

Stanowisko: 1

21

Tychy Targowisko

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

438 542 638 748X 848 1021 1210 1325 1437 1541 1639 1836 1930 2128 2237

Soboty

446 638 839 1052 1240 1438 1703 1932 2041 2237

Niedziele i święta

446 638 839 1052 1240 1438 1703 1932 2041 2237

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Targowisko:

Pogoda Tychy

Tychy Kościuszki

Stanowisko: 2

21

Tychy Kościuszki

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439 544 640 750X 850 1023 1212 1327 1439 1543 1641 1838 1931 2129 2238

Soboty

447 640 841 1054 1242 1440 1705 1933 2042 2238

Niedziele i święta

447 640 841 1054 1242 1440 1705 1933 2042 2238

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Kościuszki:

Pogoda Tychy

Tychy Rynek

Stanowisko: 1

21

Tychy Rynek

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441 546 642 752X 852 1025 1214 1329 1441 1545 1643 1840 1933 2131 2240

Soboty

449 642 843 1056 1244 1442 1707 1935 2044 2240

Niedziele i święta

449 642 843 1056 1244 1442 1707 1935 2044 2240

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Rynek:

Pogoda Tychy

Tychy Hotelowiec

Stanowisko: 4

21

Tychy Hotelowiec

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443 548 644 754X 854 1027 1216 1331 1443 1547 1645 1842 1935 2133 2242

Soboty

451 644 845 1058 1246 1444 1709 1937 2046 2242

Niedziele i święta

451 644 845 1058 1246 1444 1709 1937 2046 2242

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Hotelowiec:

Pogoda Tychy

Tychy E.LECLERC

Stanowisko: 6

21

Tychy E.LECLERC

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444 549 645 755X 855 1028 1217 1332 1444 1548 1646 1843 1936 2134 2243

Soboty

452 645 846 1059 1247 1445 1710 1938 2047 2243

Niedziele i święta

452 645 846 1059 1247 1445 1710 1938 2047 2243

Tychy Dworzec PKP

Stanowisko: 9

21

Tychy Dworzec PKP

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447 552 648 858 1031 1220 1335 1447 1551 1649 1846 1939 2137 2246

Soboty

455 648 849 1102 1250 1448 1713 1941 2050 2246

Niedziele i święta

455 648 849 1102 1250 1448 1713 1941 2050 2246

Tychy Gen. Andersa

Stanowisko: 1

21

Tychy Gen. Andersa

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449 554 650 900 1033 1222 1337 1449 1553 1651 1848 1941 2139 2248

Soboty

457 650 851 1104 1252 1450 1715 1943 2052 2248

Niedziele i święta

457 650 851 1104 1252 1450 1715 1943 2052 2248

Tychy Radziejówka

Stanowisko: 1

21

Tychy Radziejówka

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450 556 652 902 1035 1224 1339 1451 1555 1653 1850 1942 2140 2249

Soboty

458 652 853 1106 1254 1452 1717 1944 2053 2249

Niedziele i święta

458 652 853 1106 1254 1452 1717 1944 2053 2249

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Radziejówka:

Pogoda Tychy

Wilkowyje Wałowa

Stanowisko: 1

21

Wilkowyje Wałowa

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453 559 655 905 1038 1227 1342 1454 1558 1656 1853 1945 2143 2252

Soboty

501 655 856 1109 1257 1455 1720 1947 2056 2252

Niedziele i święta

501 655 856 1109 1257 1455 1720 1947 2056 2252

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowyje Wałowa:

Pogoda Tychy

Wilkowyje Graniczna

Stanowisko: 2

21

Wilkowyje Graniczna

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454 600 56 906 1039 1228 1343 1455 1559 1657 1854 1946 2144 2253

Soboty

502 656 857 1110 1258 1456 1721 1948 2057 2253

Niedziele i święta

502 656 857 1110 1258 1456 1721 1948 2057 2253

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowyje Graniczna:

Pogoda Tychy

Wilkowyje Murarska

Stanowisko: 2

21

Wilkowyje Murarska

Kierunek: Wilkowyje Murarska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

455 602 58 908 1041 1230 1345 1457 1601 59 1856 1947 2145 2254

Soboty

504 658 859 1112 1300 1458 1723 1949 2058 2254

Niedziele i święta

504 658 859 1112 1300 1458 1723 1949 2058 2254

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowyje Murarska:

Pogoda Tychy

Kierunek Cielmice Pętla

Wilkowyje Murarska

Stanowisko: 2

21

Wilkowyje Murarska

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459 602 702 955 1143 1258 1407 1510 1625 1707 1907 2100 2204 2310Z

Soboty

504 710 901 1114 1302 1512 1800 1959 2102 2255Z

Niedziele i święta

504 710 901 1114 1302 1512 1800 1959 2102 2255Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowyje Murarska:

Pogoda Tychy

Wilkowyje Dojazdowa

Stanowisko: 4

21

Wilkowyje Dojazdowa

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500 603 703 956 1144 1259 1408 1511 1626 1708 1908 2101 2205 2311Z

Soboty

505 711 902 1115 1303 1513 1801 2000 2103 2256Z

Niedziele i święta

505 711 902 1115 1303 1513 1801 2000 2103 2256Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowyje Dojazdowa:

Pogoda Tychy

Wilkowyje Gospoda

Stanowisko: 3

21

Wilkowyje Gospoda

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502 605 705 958 1146 1301 1410 1513 1628 1710 1910 2103 2207 2313Z

Soboty

507 713 904 1117 1305 1515 1803 2002 2105 2258Z

Niedziele i święta

507 713 904 1117 1305 1515 1803 2002 2105 2258Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowyje Gospoda:

Pogoda Tychy

Tychy Chłodnicza

Stanowisko: 1

21

Tychy Chłodnicza

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503 606 706 959 1147 1302 1411 1514 1629 1711 1911 2104 2208 2314Z

Soboty

508 714 905 1118 1306 1516 1804 2003 2106 2259Z

Niedziele i święta

508 714 905 1118 1306 1516 1804 2003 2106 2259Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Chłodnicza:

Pogoda Tychy

Tychy Radziejówka

Stanowisko: 2

21

Tychy Radziejówka

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

506 609 709 1002 1150 1305 1414 1517 1632 1714 1914 2107 2211 2317Z

Soboty

511 717 908 1121 1309 1519 1807 2006 2109 2302Z

Niedziele i święta

511 717 908 1121 1309 1519 1807 2006 2109 2302Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Radziejówka:

Pogoda Tychy

Tychy Gen. Andersa

Stanowisko: 2

21

Tychy Gen. Andersa

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

508 611 711 1004 1152 1307 1416 1519 1634 1716 1916 2109 2213 2319Z

Soboty

513 719 910 1123 1311 1521 1809 2008 2111 2304Z

Niedziele i święta

513 719 910 1123 1311 1521 1809 2008 2111 2304Z

Tychy Dworzec PKP

Stanowisko: 7

21

Tychy Dworzec PKP

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510 613 713 903Y 1006 1154 1309 1418 1521 1636 1718 1813Y 1917 2110 2214 2320Z

Soboty

515 721 912 1125 1313 1523 1811 2009 2112 2305Z

Niedziele i święta

515 721 912 1125 1313 1523 1811 2009 2112 2305Z

Tychy Carboautomatyka

Stanowisko: 5

21

Tychy Carboautomatyka

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512 615 715 905Y 1008 1156 1311 1420 1523 1638 1720 1815Y 1919 2112 2216 2322Z

Soboty

517 723 914 1127 1315 1525 1813 2011 2114 2307Z

Niedziele i święta

517 723 914 1127 1315 1525 1813 2011 2114 2307Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Carboautomatyka:

Pogoda Tychy

Tychy E.LECLERC

Stanowisko: 3

21

Tychy E.LECLERC

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514 617 717 907Y 1010 1158 1313 1422 1525 1640 1722 1817Y 1921 2114 2218 2324Z

Soboty

519 725 916 1129 1317 1527 1815 2013 2116 2309Z

Niedziele i święta

519 725 916 1129 1317 1527 1815 2013 2116 2309Z

Tychy Plac Baczyńskiego

Stanowisko: 2

21

Tychy Plac Baczyńskiego

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516 619 719 909Y 1012 1200 1315 1424 1527 1642 1724 1819Y 1923 2116 2220 2326Z

Soboty

521 727 918 1131 1319 1529 1817 2015 2118 2311Z

Niedziele i święta

521 727 918 1131 1319 1529 1817 2015 2118 2311Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Plac Baczyńskiego:

Pogoda Tychy

Tychy Rynek

Stanowisko: 4

21

Tychy Rynek

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517 620 720 910Y 1013 1201 1316 1425 1528 1643 1725 1820Y 1924 2117 2221 2327Z

Soboty

522 728 919 1132 1320 1530 1818 2016 2119 2312Z

Niedziele i święta

522 728 919 1132 1320 1530 1818 2016 2119 2312Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Rynek:

Pogoda Tychy

Tychy Targowisko

Stanowisko: 2

21

Tychy Targowisko

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519 622 722 912Y 1015 1203 1318 1427 1530 1645 1727 1822Y 1926 2119 2223 2329Z

Soboty

524 730 921 1134 1322 1532 1820 2018 2121 2314Z

Niedziele i święta

524 730 921 1134 1322 1532 1820 2018 2121 2314Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Targowisko:

Pogoda Tychy

Tychy Stadion

Stanowisko: 2

21

Tychy Stadion

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

521 624 724 914Y 1017 1205 1320 1429 1532 1647 1729 1824Y 1927 2120 2224 2330Z

Soboty

526 732 923 1136 1324 1534 1822 2019 2122 2315Z

Niedziele i święta

526 732 923 1136 1324 1534 1822 2019 2122 2315Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Stadion:

Pogoda Tychy

Tychy Pływalnia

Stanowisko: 4

21

Tychy Pływalnia

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522 625 725 915Y 1018 1206 1321 1430 1533 1648 1730 1825Y 1928 2121 2225 2331Z

Soboty

527 733 924 1137 1325 1535 1823 2020 2123 2316Z

Niedziele i święta

527 733 924 1137 1325 1535 1823 2020 2123 2316Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Pływalnia:

Pogoda Tychy

Tychy Niepodległości

Stanowisko: 4

21

Tychy Niepodległości

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525 628 728 918Y 1021 1209 1324 1433 1536 1651 1733 1828Y 1930 2123 2227 2333Z

Soboty

530 736 927 1140 1328 1538 1826 2022 2125 2318Z

Niedziele i święta

530 736 927 1140 1328 1538 1826 2022 2125 2318Z

Tychy Urząd Miasta

Stanowisko: 6

21

Tychy Urząd Miasta

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

526 629 729 919Y 1022 1210 1325 1434 1537 1652 1734 1829Y 1931 2124 2228 2334Z

Soboty

531 737 928 1141 1329 1539 1827 2023 2126 2319Z

Niedziele i święta

531 737 928 1141 1329 1539 1827 2023 2126 2319Z

Tychy Tęcza

Stanowisko: 8

21

Tychy Tęcza

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

527 630 730 920Y 1023 1211 1326 1435 1538 1653 1735 1830Y 1932 2125 2229 2335Z

Soboty

532 738 929 1142 1330 1540 1828 2024 2127 2320Z

Niedziele i święta

532 738 929 1142 1330 1540 1828 2024 2127 2320Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Tęcza:

Pogoda Tychy

Tychy Lodowisko

Stanowisko: 6

21

Tychy Lodowisko

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

528 631 731 921Y 1024 1212 1327 1436 1539 1654 1736 1831Y 1933 2126 2230 2336Z

Soboty

533 739 930 1143 1331 1541 1829 2025 2128 2321Z

Niedziele i święta

533 739 930 1143 1331 1541 1829 2025 2128 2321Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Lodowisko:

Pogoda Tychy

Tychy Osiedle „O”

Stanowisko: 2

21

Tychy Osiedle „O”

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

529 632 732 922Y 1025 1213 1328 1437 1540 1655 1737 1832Y 1934 2127 2231 2337Z

Soboty

534 740 931 1144 1332 1542 1830 2026 2129 2322Z

Niedziele i święta

534 740 931 1144 1332 1542 1830 2026 2129 2322Z

Tychy Paprocańska

Stanowisko: 10

21

Tychy Paprocańska

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

531 634 734 924Y 1027 1215 1330 1439 1542 1657 1739 1834Y 1936 2129 2233 2339Z

Soboty

536 742 933 1146 1334 1544 1832 2028 2131 2324Z

Niedziele i święta

536 742 933 1146 1334 1544 1832 2028 2131 2324Z

Tychy Hipermarkety

Stanowisko: 2

21

Tychy Hipermarkety

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

532 635 735 925Y 1028 1216 1331 1440 1543 1658 1740 1835Y 1937 2130 2234 2340Z

Soboty

537 743 934 1147 1335 1545 1833 2029 2132 2325Z

Niedziele i święta

537 743 934 1147 1335 1545 1833 2029 2132 2325Z

Tychy Towarowa

Stanowisko: 4

21

Tychy Towarowa

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

359X 501X 34 637 737 927Y 1030 1218 1333 1442 1545 1700 42 1837Y 1938 2131 2235

Soboty

407X 539 745 936 1149 1337 1547 1835 2030 2133

Niedziele i święta

407X 539 745 936 1149 1337 1547 1835 2030 2133

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa:

Pogoda Tychy

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Stanowisko: 6

21

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

401X 503X 36 639 739 929Y 1032 1220 1335 1444 1547 1702 44 1839Y 1940 2133 2237

Soboty

409X 541 747 938 1151 1339 1549 1837 2032 2135

Niedziele i święta

409X 541 747 938 1151 1339 1549 1837 2032 2135

Tychy Towarowa Rondo

Stanowisko: 8

21

Tychy Towarowa Rondo

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

537 640 740 930Y 1033 1221 1336 1445 1548 1703 45 1840Y 1941 2134 2238

Soboty

542 748 939 1152 1340 1550 1838 2033 2136

Niedziele i święta

542 748 939 1152 1340 1550 1838 2033 2136

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa Rondo:

Pogoda Tychy

Tychy Serdeczna Rondo

Stanowisko: 2

21

Tychy Serdeczna Rondo

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

538 641 741 931Y 1034 1222 1337 1446 1549 1704 46 1841Y 1942 2135 2239

Soboty

543 749 940 1153 1341 1551 1839 2034 2137

Niedziele i święta

543 749 940 1153 1341 1551 1839 2034 2137

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Serdeczna Rondo:

Pogoda Tychy

Tychy Lear

Stanowisko: 4

21

Tychy Lear

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

539 642 742 932Y 1035 1223 1338 1447 1550 1705 47 1842Y 1943 2136 2240

Soboty

544 750 941 1154 1342 1552 1840 2035 2138

Niedziele i święta

544 750 941 1154 1342 1552 1840 2035 2138

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Lear:

Pogoda Tychy

Tychy Serdeczna

Stanowisko: 6

21

Tychy Serdeczna

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

541 644 744 934Y 1037 1225 1340 1449 1552 1707 49 1844Y 1945 2138 2242

Soboty

546 752 943 1156 1344 1554 1842 2037 2140

Niedziele i święta

546 752 943 1156 1344 1554 1842 2037 2140

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Serdeczna:

Pogoda Tychy

Tychy Strefowa Wschodnia

Stanowisko: 5

21

Tychy Strefowa Wschodnia

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

542 645 745 935Y 1038 1226 1341 1450 1553 1708 50 1845Y 1946 2139 2243

Soboty

547 753 944 1157 1345 1555 1843 2038 2141

Niedziele i święta

547 753 944 1157 1345 1555 1843 2038 2141

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Strefowa Wschodnia:

Pogoda Tychy

Tychy Strefowa Centralna

Stanowisko: 3

21

Tychy Strefowa Centralna

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

543 646 746 936Y 1039 1227 1342 1451 1554 1709 51 1846Y 1947 2140 2244

Soboty

548 754 945 1158 1346 1556 1844 2039 2142

Niedziele i święta

548 754 945 1158 1346 1556 1844 2039 2142

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Strefowa Centralna:

Pogoda Tychy

Tychy Strefowa

Stanowisko: 1

21

Tychy Strefowa

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

544 647 747 937Y 1040 1228 1343 1452 1555 1710 52 1847Y 1948 2141 2245

Soboty

549 755 946 1159 1347 1557 1845 2040 2143

Niedziele i święta

549 755 946 1159 1347 1557 1845 2040 2143

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Strefowa:

Pogoda Tychy

Tychy Cielmicka

Stanowisko: 4

21

Tychy Cielmicka

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

402X 504X 45 648 748 938Y 1041 1229 1344 1453 1556 1711 53 1848Y 1949 2142 2246

Soboty

410X 550 756 947 1200 1348 1558 1846 2041 2144

Niedziele i święta

410X 550 756 947 1200 1348 1558 1846 2041 2144

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Cielmicka:

Pogoda Tychy

Cielmice Nowe Łąki

Stanowisko: 6

21

Cielmice Nowe Łąki

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

403X 505X 46 649 749 939Y 1042 1230 1345 1454 1557 1712 54 1849Y 1950 2143 2247

Soboty

411X 551 757 948 1201 1349 1559 1847 2042 2145

Niedziele i święta

411X 551 757 948 1201 1349 1559 1847 2042 2145

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Cielmice Nowe Łąki:

Pogoda Tychy

Cielmice Kościół

Stanowisko: 2

21

Cielmice Kościół

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

404X 506X 47 650 750 940Y 1043 1231 1346 1455 1558 1713 55 1850Y 1951 2144 2248

Soboty

412X 552 758 949 1202 1350 1600 1848 2043 2146

Niedziele i święta

412X 552 758 949 1202 1350 1600 1848 2043 2146

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Cielmice Kościół:

Pogoda Tychy

Cielmice Cmentarz

Stanowisko: 5

21

Cielmice Cmentarz

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

405X 507X 48 651 751 941Y 1044 1232 1347 1456 1559 1714 56 1851Y 1952 2145 2249

Soboty

413X 553 759 950 1203 1351 1601 1849 2044 2147

Niedziele i święta

413X 553 759 950 1203 1351 1601 1849 2044 2147

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Cielmice Cmentarz:

Pogoda Tychy

Cielmice ks. Szojdy

Stanowisko: 2

21

Cielmice ks. Szojdy

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

406X 508X 49 652 752 942Y 1045 1233 1348 1457 1600 1715 57 1852Y 1953 2146 2250

Soboty

414X 554 800 951 1204 1352 1602 1850 2045 2148

Niedziele i święta

414X 554 800 951 1204 1352 1602 1850 2045 2148

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Cielmice ks. Szojdy:

Pogoda Tychy

Cielmice Pętla

Stanowisko: 2

21

Cielmice Pętla

Kierunek: Cielmice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

407X 509X 50 653 753 943Y 1046 1234 1349 1458 1601 1716 58 1853Y 1954 2147 2251

Soboty

415X 555 801 952 1205 1353 1603 1851 2046 2149

Niedziele i święta

415X 555 801 952 1205 1353 1603 1851 2046 2149

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *