Strona główna » Linia 137, Autobus

Linia 137, Autobus

137

Obowiązuje od 04.05.2021 r.

Kierunek Tychy Centrum Handlowe

Wilkowyje Murarska

Stanowisko: 2

137

Wilkowyje Murarska

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500X 606X 27X 726X 849 1102 1414 42S 1514 1613 1806 2218Z

Soboty

616X 716X 55X 1013 1410 1500 1810 2208Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

616X 755X 1410 1810 2208Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

616X 755X 1410X 1810X 2208Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowyje Murarska:

Pogoda Tychy

Wilkowyje Dojazdowa

Stanowisko: 4

137

Wilkowyje Dojazdowa

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

501X 607X 28X 54O 727X 57P 831Q 50 1103 1415 43S 1515 1614 1807 2219Z

Soboty

617X 717X 56X 1014 1411 1501 1811 2209Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

617X 756X 1411 1811 2209Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

617X 756X 1411X 1811X 2209Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowyje Dojazdowa:

Pogoda Tychy

Wilkowyje Gospoda

Stanowisko: 3

137

Wilkowyje Gospoda

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503X 609X 30X 56O 729X 59P 833Q 52 1105 1417 45S 1517 1616 1809 2221Z

Soboty

619X 719X 58X 1016 1413 1503 1813 2211Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

619X 758X 1413 1813 2211Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

619X 758X 1413X 1813X 2211Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowyje Gospoda:

Pogoda Tychy

Tychy Chłodnicza

Stanowisko: 1

137

Tychy Chłodnicza

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504X 610X 31X 57O 730X 800P 34Q 53 1106 1418 46S 1518 1617 1810 2222Z

Soboty

620X 720X 59X 1017 1414 1504 1814 2212Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

620X 759X 1414 1814 2212Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

620X 759X 1414X 1814X 2212Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Chłodnicza:

Pogoda Tychy

Tychy Radziejówka

Stanowisko: 2

137

Tychy Radziejówka

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507X 613X 34X 700O 33X 803P 37Q 56 1109 1421 49S 1521 1620 1813 2225Z

Soboty

623X 723X 802X 1020 1417 1507 1817 2215Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

623X 802X 1417 1817 2215Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

623X 802X 1417X 1817X 2215Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Radziejówka:

Pogoda Tychy

Tychy Gen. Andersa

Stanowisko: 2

137

Tychy Gen. Andersa

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509X 615X 36X 702O 35X 805P 39Q 58 1111 1423 51S 1523 1622 1815 2227Z

Soboty

625X 725X 804X 1022 1419 1509 1819 2217Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

625X 804X 1419 1819 2217Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

625X 804X 1419X 1819X 2217Z

Tychy Dworzec PKP

Stanowisko: 5

137

Tychy Dworzec PKP

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511X 617X 38X 704O 37X 807P 41Q 900 1015R 1113 1218R 54R 1425 53S 1525 1624 54R 1817 53R 1958R 2048Y 2150U 2228Z

Soboty

627X 727X 806X 25R 920R 1024 58R 1145R 1305R 1421 1511 45R 1702R 1821 1911R 2019R 2100W 2218Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

627X 806X 920R 1058R 1220R 1421 1545R 1821 2019R 2218Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

627X 806X 920Y 1058Y 1220Y 1421X 1545Y 1821X 2019Y 2218Z

Tychy Carboautomatyka

Stanowisko: 5

137

Tychy Carboautomatyka

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

513X 619X 40X 706O 39X 809P 43Q 902 1017R 1115 1220R 56R 1427 55S 1527 1626 56R 1819 55R 2000R 50Y 2152U 2230Z

Soboty

629X 729X 808X 27R 922R 1026 1100R 47R 1307R 1423 1513 47R 1704R 1823 1913R 2021R 2102W 2220Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

629X 808X 922R 1100R 1222R 1423 1547R 1823 2021R 2220Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

629X 808X 922Y 1100Y 1222Y 1423X 1547Y 1823X 2021Y 2220Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Carboautomatyka:

Pogoda Tychy

Tychy E.LECLERC

Stanowisko: 3

137

Tychy E.LECLERC

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

515X 621X 42X 708O 41X 811P 45Q 904 1019R 1117 1222R 58R 1429 57S 1529 1628 58R 1821 57R 2002R 52Y 2154U 2232Z

Soboty

631X 731X 810X 29R 924R 1028 1102R 49R 1309R 1425 1515 49R 1706R 1825 1915R 2023R 2104W 2222Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

631X 810X 924R 1102R 1224R 1425 1549R 1825 2023R 2222Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

631X 810X 924Y 1102Y 1224Y 1425X 1549Y 1825X 2023Y 2222Z

Tychy Begonii

Stanowisko: 2

137

Tychy Begonii

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517X 623X 44X 710O 43X 813P 47Q 906 1021R 1119 1224R 1300R 1431 59S 1531 1630 1700R 1823 59R 2004R 54Y 2156U 2234Z

Soboty

633X 733X 812X 31R 926R 1030 1104R 51R 1311R 1427 1517 51R 1708R 1827 1917R 2025R 2106W 2224Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

633X 812X 926R 1104R 1226R 1427 1551R 1827 2025R 2224Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

633X 812X 926Y 1104Y 1226Y 1427X 1551Y 1827X 2025Y 2224Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Begonii:

Pogoda Tychy

Tychy Harcerska

Stanowisko: 2

137

Tychy Harcerska

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519X 625X 46X 712O 45X 815P 49Q 908 1023R 1121 1226R 1302R 1433 1501S 33 1632 1702R 1825 1901R 2006R 56Y 2158U 2236Z

Soboty

635X 735X 814X 33R 928R 1032 1106R 53R 1313R 1429 1519 53R 1710R 1829 1919R 2027R 2108W 2226Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

635X 814X 928R 1106R 1228R 1429 1553R 1829 2027R 2226Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

635X 814X 928Y 1106Y 1228Y 1429X 1553Y 1829X 2027Y 2226Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Harcerska:

Pogoda Tychy

Tychy Żwakowska

Stanowisko: 1

137

Tychy Żwakowska

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520X 626X 47X 713O 46X 816P 50Q 909 1024R 1122 1227R 1303R 1434 1502S 34 1633 1703R 1826 1902R 2007R 57Y 2159U 2237Z

Soboty

636X 736X 815X 34R 929R 1033 1107R 54R 1314R 1430 1520 54R 1711R 1830 1920R 2028R 2109W 2227Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

636X 815X 929R 1107R 1229R 1430 1554R 1830 2028R 2227Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

636X 815X 929Y 1107Y 1229Y 1430X 1554Y 1830X 2028Y 2227Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Żwakowska:

Pogoda Tychy

Tychy Jana Pawła II

Stanowisko: 2

137

Tychy Jana Pawła II

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522X 628X 49X 715O 48X 818P 52Q 911 1026R 1124 1229R 1305R 1436 1504S 36 1635 1705R 1828 1904R 2009R 59Y 2201U 39Z

Soboty

638X 738X 817X 36R 931R 1035 1109R 56R 1316R 1432 1522 56R 1713R 1832 1922R 2030R 2111W 2229Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

638X 817X 931R 1109R 1231R 1432 1556R 1832 2030R 2229Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

638X 817X 931Y 1109Y 1231Y 1432X 1556Y 1832X 2030Y 2229Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Jana Pawła II:

Pogoda Tychy

Tychy Bar

Stanowisko: 8

137

Tychy Bar

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

523X 629X 50X 716O 49X 819P 53Q 912 1027R 1125 1230R 1306R 1437 1505S 37 1636 1706R 1829 1905R 2010R 2100Y 2202U 40Z

Soboty

639X 739X 818X 37R 932R 1036 1110R 57R 1317R 1433 1523 57R 1714R 1833 1923R 2031R 2112W 2230Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

639X 818X 932R 1110R 1232R 1433 1557R 1833 2031R 2230Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

639X 818X 932Y 1110Y 1232Y 1433X 1557Y 1833X 2031Y 2230Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Bar:

Pogoda Tychy

Tychy Bielska Szpital

Stanowisko: 3

137

Tychy Bielska Szpital

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

526X 632X 53X 719O 52X 822P 56Q 915 1030R 1128 1233R 1309R 1440 1508S 40 1639 1709R 1832 1908R 2013R 2103Y 2205U 43Z

Soboty

642X 742X 821X 40R 935R 1039 1113R 1200R 1320R 1436 1526 1600R 1717R 1836 1926R 2034R 2115W 2233Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

642X 821X 935R 1113R 1235R 1436 1600R 1836 2034R 2233Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

642X 821X 935Y 1113Y 1235Y 1436X 1600Y 1836X 2034Y 2233Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Bielska Szpital:

Pogoda Tychy

Tychy Park Niedźwiadków

Stanowisko: 2

137

Tychy Park Niedźwiadków

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

528X 634X 55X 721O 54X 824P 58Q 917 1032R 1130 1235R 1311R 1442 1510S 42 1641 1711R 1834 1910R 2015R 2105Y 2207U 45Z

Soboty

644X 744X 823X 42R 937R 1041 1115R 1202R 1322R 1438 1528 1602R 1719R 1838 1928R 2036R 2117W 2235Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

644X 823X 937R 1115R 1237R 1438 1602R 1838 2036R 2235Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

644X 823X 937Y 1115Y 1237Y 1438X 1602Y 1838X 2036Y 2235Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Park Niedźwiadków:

Pogoda Tychy

Tychy Niepodległości

Stanowisko: 4

137

Tychy Niepodległości

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

530X 636X 57X 723O 56X 826P 900Q 19 1034R 1132 1237R 1313R 1444 1512S 44 1643 1713R 1836 1912R 2017R 2107Y 2209U 47Z

Soboty

646X 746X 825X 44R 939R 1043 1117R 1204R 1324R 1440 1530 1604R 1721R 1840 1930R 2038R 2119W 2237Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

646X 825X 939R 1117R 1239R 1440 1604R 1840 2038R 2237Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

646X 825X 939Y 1117Y 1239Y 1440X 1604Y 1840X 2038Y 2237Z

Tychy Urząd Miasta

Stanowisko: 6

137

Tychy Urząd Miasta

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

531X 637X 58X 724O 57X 827P 901Q 20 1035R 1133 1238R 1314R 1445 1513S 45 1644 1714R 1837 1913R 2018R 2108Y 2210U 48Z

Soboty

647X 747X 826X 45R 940R 1044 1118R 1205R 1325R 1441 1531 1605R 1722R 1841 1931R 2039R 2120W 2238Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

647X 826X 940R 1118R 1240R 1441 1605R 1841 2039R 2238Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

647X 826X 940Y 1118Y 1240Y 1441X 1605Y 1841X 2039Y 2238Z

Tychy Tęcza

Stanowisko: 8

137

Tychy Tęcza

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

532X 638X 59X 725O 58X 828P 902Q 21 1036R 1134 1239R 1315R 1446 1514S 46 1645 1715R 1838 1914R 2019R 2109Y 2211U 49Z

Soboty

648X 748X 827X 46R 941R 1045 1119R 1206R 1326R 1442 1532 1606R 1723R 1842 1932R 2040R 2121W 2239Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

648X 827X 941R 1119R 1241R 1442 1606R 1842 2040R 2239Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

648X 827X 941Y 1119Y 1241Y 1442X 1606Y 1842X 2040Y 2239Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Tęcza:

Pogoda Tychy

Tychy Lodowisko

Stanowisko: 6

137

Tychy Lodowisko

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

533X 639X 700X 26O 59X 829P 903Q 22 1037R 1135 1240R 1316R 1447 1515S 47 1646 1716R 1839 1915R 2020R 2110Y 2212U 50Z

Soboty

649X 749X 828X 47R 942R 1046 1120R 1207R 1327R 1443 1533 1607R 1724R 1843 1933R 2041R 2122W 2240Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

649X 828X 942R 1120R 1242R 1443 1607R 1843 2041R 2240Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

649X 828X 942Y 1120Y 1242Y 1443X 1607Y 1843X 2041Y 2240Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Lodowisko:

Pogoda Tychy

Tychy Osiedle „O”

Stanowisko: 2

137

Tychy Osiedle „O”

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

534X 640X 701X 27O 800X 30P 904Q 23 1038R 1136 1241R 1317R 1448 1516S 48 1647 1717R 1840 1916R 2021R 2111Y 2213U 51Z

Soboty

650X 750X 829X 48R 943R 1047 1121R 1208R 1328R 1444 1534 1608R 1725R 1844 1934R 2042R 2123W 2241Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

650X 829X 943R 1121R 1243R 1444 1608R 1844 2042R 2241Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

650X 829X 943Y 1121Y 1243Y 1444X 1608Y 1844X 2042Y 2241Z

Tychy Osiedle „T”

Stanowisko: 4

137

Tychy Osiedle „T”

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

536X 642X 703X 29O 802X 32P 906Q 25 1040R 1138 1243R 1319R 1450 1518S 50 1649 1719R 1842 1918R 2023R 2113Y 2215U 53Z

Soboty

652X 752X 831X 50R 945R 1049 1123R 1210R 1330R 1446 1536 1610R 1727R 1846 1936R 2044R 2125W 2243Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

652X 831X 945R 1123R 1245R 1446 1610R 1846 2044R 2243Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

652X 831X 945Y 1123Y 1245Y 1446X 1610Y 1846X 2044Y 2243Z

Paprocany Dymarek

Stanowisko: 10

137

Paprocany Dymarek

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

537X 643X 704X 30O 803X 33P 907Q 26 1041R 1139 1244R 1320R 1451 1519S 51 1650 1720R 1843 1919R 2024R 2114Y 2216U 54Z

Soboty

653X 753X 832X 51R 946R 1050 1124R 1211R 1331R 1447 1537 1611R 1728R 1847 1937R 2045R 2126W 2244Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

653X 832X 946R 1124R 1246R 1447 1611R 1847 2045R 2244Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

653X 832X 946Y 1124Y 1246Y 1447X 1611Y 1847X 2045Y 2244Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Paprocany Dymarek:

Pogoda Tychy

Paprocany Pętla

Stanowisko: 14

137

Paprocany Pętla

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

538X 644X 705X 31O 804X 34P 908Q 27 1042R 1140 1245R 1321R 1452 1520S 52 1651 1721R 1844 1920R 2025R 2115Y 2217U 55Z

Soboty

654X 754X 833X 52R 947R 1051 1125R 1212R 1332R 1448 1538 1612R 1729R 1848 1938R 2046R 2127W 2245Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

654X 833X 947R 1125R 1247R 1448 1612R 1848 2046R 2245Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

654X 833X 947Y 1125Y 1247Y 1448X 1612Y 1848X 2046Y 2245Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Paprocany Pętla:

Pogoda Tychy

Tychy Jezioro Paprocańskie

Stanowisko: 16

137

Tychy Jezioro Paprocańskie

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

539X 645X 706X 32O 805X 35P 909Q 28 1043R 1141 1246R 1322R 1453 1521S 53 1652 1722R 1845 1921R 2026R 2116Y 2218U 56Z

Soboty

655X 755X 834X 53R 948R 1052 1126R 1213R 1333R 1449 1539 1613R 1730R 1849 1939R 2047R 2128W 2246Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

655X 834X 948R 1126R 1248R 1449 1613R 1849 2047R 2246Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

655X 834X 948Y 1126Y 1248Y 1449X 1613Y 1849X 2047Y 2246Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Jezioro Paprocańskie:

Pogoda Tychy

Tychy Osiedle „Z”

Stanowisko: 18

137

Tychy Osiedle „Z”

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

540X 646X 707X 33O 806X 36P 910Q 29 1044R 1142 1247R 1323R 1454 1522S 54 1653 1723R 1846 1922R 2027R 2117Y 2219U 57Z

Soboty

656X 756X 835X 54R 949R 1053 1127R 1214R 1334R 1450 1540 1614R 1731R 1850 1940R 2048R 2129W 2247Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

656X 835X 949R 1127R 1249R 1450 1614R 1850 2048R 2247Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

656X 835X 949Y 1127Y 1249Y 1450X 1614Y 1850X 2048Y 2247Z

Tychy Osiedle „Z1”

Stanowisko: 20

137

Tychy Osiedle „Z1”

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

837P 911Q 30 1045R 1143 1248R 1324R 1455 1523S 55 1654 1724R 1847 1923R 2028R 2220U 58Z

Soboty

855R 950R 1054 1128R 1215R 1335R 1451 1541 1615R 1732R 1851 1941R 2049R 2130W 2248Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

950R 1128R 1250R 1451 1615R 1851 2049R 2248Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

2248Z

Tychy Sikorskiego Wiadukt

Stanowisko: 22

137

Tychy Sikorskiego Wiadukt

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

838P 912Q 31 1046R 1144 1249R 1325R 1456 1524S 56 1655 1725R 1848 1924R 2029R

Soboty

856R 951R 1055 1129R 1216R 1336R 1452 1542 1616R 1733R 1852 1942R 2050R 2131W

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

951R 1129R 1251R 1452 1616R 1852 2050R

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Sikorskiego Wiadukt:

Pogoda Tychy

Tychy Centrum Handlowe

Stanowisko: 1

137

Tychy Centrum Handlowe

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

841P 1527S

Soboty

2134W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Centrum Handlowe:

Pogoda Tychy

Tychy Towarowa

Stanowisko: 4

137

Tychy Towarowa

Kierunek: Tychy Centrum Handlowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

844P 1530S

Soboty

2137W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa:

Pogoda Tychy

Kierunek Tychy Dworzec PKP

Tychy Centrum Handlowe

Stanowisko: 1

137

Tychy Centrum Handlowe

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

916 1014V 1104 1204 54V 1341V 1423V 1523V 1611 1711V 1806 54 2012 2109

Soboty

904V 1004 1104 1204 1304V 1404V 1504 1604 1704V 1804 1904 2004 2109V

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

1004 1134 1304V 1504 1704V 1904 2109V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Centrum Handlowe:

Pogoda Tychy

Tychy Towarowa

Stanowisko: 3

137

Tychy Towarowa

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

420X 509X 606T

Soboty

509X 57X

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

509X

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

509X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa:

Pogoda Tychy

Tychy Osiedle „Z1”

Stanowisko: 20

137

Tychy Osiedle „Z1”

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

544Y 647Y 708U 35U 808Y 2143Y

Soboty

658Y 758Z 836Z

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

658Y 836Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

658Y 836Z 1009Z 1139Z 1309Y 1509Z 1709Y 1909Z 2114Y

Tychy Żółkiewskiego

Stanowisko: 1

137

Tychy Żółkiewskiego

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

426X 515X 45Y 612T 48Y 709U 36U 809Y 922 1020V 1110 1210 1300V 47V 1429V 1529V 1617 1717V 1812 1900 2018 2115 44Y

Soboty

515X 603X 59Y 759Z 837Z 910V 1010 1110 1210 1310V 1410V 1510 1610 1710V 1810 1910 2010 2115V

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

515X 659Y 837Z 1010 1140 1310V 1510 1710V 1910 2115V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

515X 659Y 837Z 1010Z 1140Z 1310Y 1510Z 1710Y 1910Z 2115Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Żółkiewskiego:

Pogoda Tychy

Tychy Hipermarkety

Stanowisko: 1

137

Tychy Hipermarkety

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

422X 511X 608T

Soboty

511X 59X

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

511X

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

511X

Tychy Targiela I

Stanowisko: 3

137

Tychy Targiela I

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427X 516X 46Y 613T 49Y 710U 37U 810Y 923 1021V 1111 1211 1301V 48V 1430V 1530V 1618 1718V 1813 1901 2019 2116 45Y

Soboty

516X 604X 700Y 800Z 38Z 911V 1011 1111 1211 1311V 1411V 1511 1611 1711V 1811 1911 2011 2116V

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

516X 700Y 838Z 1011 1141 1311V 1511 1711V 1911 2116V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

516X 700Y 838Z 1011Z 1141Z 1311Y 1511Z 1711Y 1911Z 2116Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Targiela I:

Pogoda Tychy

Tychy Targiela II

Stanowisko: 1

137

Tychy Targiela II

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

428X 517X 47Y 614T 50Y 711U 38U 811Y 924 1022V 1112 1212 1302V 49V 1431V 1531V 1619 1719V 1814 1902 2020 2117 46Y

Soboty

517X 605X 701Y 801Z 39Z 912V 1012 1112 1212 1312V 1412V 1512 1612 1712V 1812 1912 2012 2117V

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

517X 701Y 839Z 1012 1142 1312V 1512 1712V 1912 2117V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

517X 701Y 839Z 1012Z 1142Z 1312Y 1512Z 1712Y 1912Z 2117Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Targiela II:

Pogoda Tychy

Paprocany Pętla

Stanowisko: 9

137

Paprocany Pętla

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

429X 518X 48Y 615T 51Y 712U 39U 812Y 925 1023V 1113 1213 1303V 50V 1432V 1532V 1620 1720V 1815 1903 2021 2118 47Y

Soboty

518X 606X 702Y 802Z 40Z 913V 1013 1113 1213 1313V 1413V 1513 1613 1713V 1813 1913 2013 2118V

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

518X 702Y 840Z 1013 1143 1313V 1513 1713V 1913 2118V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

518X 702Y 840Z 1013Z 1143Z 1313Y 1513Z 1713Y 1913Z 2118Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Paprocany Pętla:

Pogoda Tychy

Paprocany Dymarek

Stanowisko: 7

137

Paprocany Dymarek

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

430X 519X 49Y 616T 52Y 713U 40U 813Y 926 1024V 1114 1214 1304V 51V 1433V 1533V 1621 1721V 1816 1904 2022 2119 48Y

Soboty

519X 607X 703Y 803Z 41Z 914V 1014 1114 1214 1314V 1414V 1514 1614 1714V 1814 1914 2014 2119V

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

519X 703Y 841Z 1014 1144 1314V 1514 1714V 1914 2119V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

519X 703Y 841Z 1014Z 1144Z 1314Y 1514Z 1714Y 1914Z 2119Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Paprocany Dymarek:

Pogoda Tychy

Tychy Osiedle „T”

Stanowisko: 3

137

Tychy Osiedle „T”

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

431X 520X 50Y 617T 53Y 714U 41U 814Y 927 1025V 1115 1215 1305V 52V 1434V 1534V 1622 1722V 1817 1905 2023 2120 49Y

Soboty

520X 608X 704Y 804Z 42Z 915V 1015 1115 1215 1315V 1415V 1515 1615 1715V 1815 1915 2015 2120V

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

520X 704Y 842Z 1015 1145 1315V 1515 1715V 1915 2120V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

520X 704Y 842Z 1015Z 1145Z 1315Y 1515Z 1715Y 1915Z 2120Y

Tychy Osiedle „O”

Stanowisko: 1

137

Tychy Osiedle „O”

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433X 522X 52Y 619T 55Y 716U 43U 816Y 929 1027V 1117 1217 1307V 54V 1436V 1536V 1624 1724V 1819 1907 2025 2122 51Y

Soboty

522X 610X 706Y 806Z 44Z 917V 1017 1117 1217 1317V 1417V 1517 1617 1717V 1817 1917 2017 2122V

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

522X 706Y 844Z 1017 1147 1317V 1517 1717V 1917 2122V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

522X 706Y 844Z 1017Z 1147Z 1317Y 1517Z 1717Y 1917Z 2122Y

Tychy Lodowisko

Stanowisko: 5

137

Tychy Lodowisko

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434X 523X 53Y 620T 56Y 717U 44U 817Y 930 1028V 1118 1218 1308V 55V 1437V 1537V 1625 1725V 1820 1908 2026 2123 52Y

Soboty

523X 611X 707Y 807Z 45Z 918V 1018 1118 1218 1318V 1418V 1518 1618 1718V 1818 1918 2018 2123V

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

523X 707Y 845Z 1018 1148 1318V 1518 1718V 1918 2123V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

523X 707Y 845Z 1018Z 1148Z 1318Y 1518Z 1718Y 1918Z 2123Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Lodowisko:

Pogoda Tychy

Tychy Tęcza

Stanowisko: 7

137

Tychy Tęcza

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

436X 525X 55Y 622T 58Y 719U 46U 819Y 932 1030V 1120 1220 1310V 57V 1439V 1539V 1627 1727V 1822 1910 2028 2125 54Y

Soboty

525X 613X 709Y 809Z 47Z 920V 1020 1120 1220 1320V 1420V 1520 1620 1720V 1820 1920 2020 2125V

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

525X 709Y 847Z 1020 1150 1320V 1520 1720V 1920 2125V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

525X 709Y 847Z 1020Z 1150Z 1320Y 1520Z 1720Y 1920Z 2125Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Tęcza:

Pogoda Tychy

Tychy Urząd Miasta

Stanowisko: 5

137

Tychy Urząd Miasta

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437X 526X 56Y 623T 59Y 720U 47U 820Y 933 1031V 1121 1221 1311V 58V 1440V 1540V 1628 1728V 1823 1911 2029 2126 55Y

Soboty

526X 614X 710Y 810Z 48Z 921V 1021 1121 1221 1321V 1421V 1521 1621 1721V 1821 1921 2021 2126V

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

526X 710Y 848Z 1021 1151 1321V 1521 1721V 1921 2126V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

526X 710Y 848Z 1021Z 1151Z 1321Y 1521Z 1721Y 1921Z 2126Y

Tychy Niepodległości

Stanowisko: 3

137

Tychy Niepodległości

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

438X 527X 57Y 624T 700Y 21U 48U 821Y 934 1032V 1122 1222 1312V 59V 1441V 1541V 1629 1729V 1824 1912 2030 2127 56Y

Soboty

527X 615X 711Y 811Z 49Z 922V 1022 1122 1222 1322V 1422V 1522 1622 1722V 1822 1922 2022 2127V

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

527X 711Y 849Z 1022 1152 1322V 1522 1722V 1922 2127V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

527X 711Y 849Z 1022Z 1152Z 1322Y 1522Z 1722Y 1922Z 2127Y

Tychy Park Niedźwiadków

Stanowisko: 1

137

Tychy Park Niedźwiadków

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

440X 529X 59Y 626T 702Y 23U 50U 823Y 936 1034V 1124 1224 1314V 1401V 43V 1543V 1631 1731V 1826 1914 2032 2129 58Y

Soboty

529X 617X 713Y 813Z 51Z 924V 1024 1124 1224 1324V 1424V 1524 1624 1724V 1824 1924 2024 2129V

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

529X 713Y 851Z 1024 1154 1324V 1524 1724V 1924 2129V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

529X 713Y 851Z 1024Z 1154Z 1324Y 1524Z 1724Y 1924Z 2129Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Park Niedźwiadków:

Pogoda Tychy

Tychy Bielska Szpital

Stanowisko: 4

137

Tychy Bielska Szpital

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442X 531X 601Y 28T 704Y 25U 52U 825Y 938 1036V 1126 1226 1316V 1403V 45V 1545V 1633 1733V 1828 1916 2034 2131 2200Y

Soboty

531X 619X 715Y 815Z 53Z 926V 1026 1126 1226 1326V 1426V 1526 1626 1726V 1826 1926 2026 2131V

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

531X 715Y 853Z 1026 1156 1326V 1526 1726V 1926 2131V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

531X 715Y 853Z 1026Z 1156Z 1326Y 1526Z 1726Y 1926Z 2131Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Bielska Szpital:

Pogoda Tychy

Tychy Bielska Wiadukt

Stanowisko: 6

137

Tychy Bielska Wiadukt

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443X 532X 602Y 29T 705Y 26U 53U 826Y 939 1037V 1127 1227 1317V 1404V 46V 1546V 1634 1734V 1829 1917 2035 2132 2201Y

Soboty

532X 620X 716Y 816Z 54Z 927V 1027 1127 1227 1327V 1427V 1527 1627 1727V 1827 1927 2027 2132V

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

532X 716Y 854Z 1027 1157 1327V 1527 1727V 1927 2132V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

532X 716Y 854Z 1027Z 1157Z 1327Y 1527Z 1727Y 1927Z 2132Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Bielska Wiadukt:

Pogoda Tychy

Tychy Żwakowska

Stanowisko: 2

137

Tychy Żwakowska

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444X 533X 603Y 30T 706Y 27U 54U 827Y 940 1038V 1128 1228 1318V 1405V 47V 1547V 1635 1735V 1830 1918 2036 2133 2202Y

Soboty

533X 621X 717Y 817Z 55Z 928V 1028 1128 1228 1328V 1428V 1528 1628 1728V 1828 1928 2028 2133V

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

533X 717Y 855Z 1028 1158 1328V 1528 1728V 1928 2133V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

533X 717Y 855Z 1028Z 1158Z 1328Y 1528Z 1728Y 1928Z 2133Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Żwakowska:

Pogoda Tychy

Tychy Harcerska

Stanowisko: 1

137

Tychy Harcerska

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

445X 534X 604Y 31T 707Y 28U 55U 828Y 941 1039V 1129 1229 1319V 1406V 48V 1548V 1636 1736V 1831 1919 2037 2134 2203Y

Soboty

534X 622X 718Y 818Z 56Z 929V 1029 1129 1229 1329V 1429V 1529 1629 1729V 1829 1929 2029 2134V

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

534X 718Y 856Z 1029 1159 1329V 1529 1729V 1929 2134V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

534X 718Y 856Z 1029Z 1159Z 1329Y 1529Z 1729Y 1929Z 2134Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Harcerska:

Pogoda Tychy

Tychy Hotelowiec

Stanowisko: 4

137

Tychy Hotelowiec

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

448X 537X 607Y 34T 710Y 31U 58U 831Y 944 1042V 1132 1232 1322V 1409V 51V 1551V 1639 1739V 1834 1922 2040 2137 2206Y

Soboty

537X 625X 721Y 821Z 59Z 932V 1032 1132 1232 1332V 1432V 1532 1632 1732V 1832 1932 2032 2137V

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

537X 721Y 859Z 1032 1202 1332V 1532 1732V 1932 2137V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

537X 721Y 859Z 1032Z 1202Z 1332Y 1532Z 1732Y 1932Z 2137Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Hotelowiec:

Pogoda Tychy

Tychy E.LECLERC

Stanowisko: 6

137

Tychy E.LECLERC

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449X 538X 608Y 35T 711Y 32U 59U 832Y 945 1043V 1133 1233 1323V 1410V 52V 1552V 1640 1740V 1835 1923 2041 2138 2207Y

Soboty

538X 626X 722Y 822Z 900Z 33V 1033 1133 1233 1333V 1433V 1533 1633 1733V 1833 1933 2033 2138V

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

538X 722Y 900Z 1033 1203 1333V 1533 1733V 1933 2138V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

538X 722Y 900Z 1033Z 1203Z 1333Y 1533Z 1733Y 1933Z 2138Y

Tychy Dworzec PKP

Stanowisko: 9

137

Tychy Dworzec PKP

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

452X 541X 611Y 38T 714Y 35U 802U 35Y 1046V 1326V 1413V 55V 1555V 1743V 2210Y

Soboty

541X 629X 725Y 936V 1336V 1436V 1736V 2141V

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

541X 725Y 1336V 1736V 2141V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

541X 725Y 1336Y 1736Y 2141Y

Tychy Gen. Andersa

Stanowisko: 1

137

Tychy Gen. Andersa

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454X 543X 613Y 40T 716Y 37U 804U 37Y 1048V 1328V 1415V 57V 1557V 1745V 2212Y

Soboty

543X 631X 727Y 938V 1338V 1438V 1738V 2143V

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

543X 727Y 1338V 1738V 2143V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

543X 727Y 1338Y 1738Y 2143Y

Tychy Radziejówka

Stanowisko: 1

137

Tychy Radziejówka

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

455X 545X 615Y 42T 718Y 39U 806U 39Y 1050V 1330V 1417V 59V 1559V 1747V 2213Y

Soboty

545X 633X 729Y 940V 1340V 1440V 1740V 2144V

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

545X 729Y 1340V 1740V 2144V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

545X 729Y 1340Y 1740Y 2144Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Radziejówka:

Pogoda Tychy

Wilkowyje Wałowa

Stanowisko: 1

137

Wilkowyje Wałowa

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458X 548X 618Y 45T 721Y 42U 809U 42Y 1053V 1333V 1420V 1502V 1602V 1750V 2216Y

Soboty

548X 636X 732Y 943V 1343V 1443V 1743V 2147V

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

548X 732Y 1343V 1743V 2147V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

548X 732Y 1343Y 1743Y 2147Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowyje Wałowa:

Pogoda Tychy

Wilkowyje Graniczna

Stanowisko: 2

137

Wilkowyje Graniczna

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459X 549X 619Y 46T 722Y 43U 810U 43Y 1054V 1334V 1421V 1503V 1603V 1751V 2217Y

Soboty

549X 637X 733Y 944V 1344V 1444V 1744V 2148V

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

549X 733Y 1344V 1744V 2148V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

549X 733Y 1344Y 1744Y 2148Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowyje Graniczna:

Pogoda Tychy

Wilkowyje Murarska

Stanowisko: 2

137

Wilkowyje Murarska

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

648T 745U 812U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowyje Murarska:

Pogoda Tychy

Wilkowyje Dojazdowa

Stanowisko: 4

137

Wilkowyje Dojazdowa

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

649T 746U 813U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowyje Dojazdowa:

Pogoda Tychy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *