Strona główna » Linia 686, Autobus

Linia 686, Autobus

686

Obowiązuje od 04.05.2021 r.

Kierunek Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Tychy Bar

Stanowisko: 7

686

Tychy Bar

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

431L 52 531M 604Z 25M 704W 55X 847X 942W 1047X 1137W 1209L 59 1337V 1407U 45 1517X 1612L 1726W 1815L 1932X 2047 2205 57S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

431L 52 531M 604Z 25M 704W 847X 942W 1047X 1137W 1209L 59 1337V 1407U 45 1517X 1612L 1726W 1815L 1932X 2047 2205 57S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

431L 52 531M 604Z 25M 704W 847X 942W 1047X 1137W 1209L 59 1337V 1407U 45 1517X 1612L 1726W 1815L 1932X 2047 2205 57S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

442U 607V 701W 949X 1407 1727X 1955W 2212Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Bar:

Pogoda Tychy

Tychy Jana Pawła II

Stanowisko: 1

686

Tychy Jana Pawła II

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

432L 53 532M 605Z 26M 705W 56X 848X 943W 1048X 1138W 1210L 1300 38V 1408U 46 1518X 1613L 1727W 1816L 1933X 2048 2206 58S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

432L 53 532M 605Z 26M 705W 848X 943W 1048X 1138W 1210L 1300 38V 1408U 46 1518X 1613L 1727W 1816L 1933X 2048 2206 58S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

432L 53 532M 605Z 26M 705W 848X 943W 1048X 1138W 1210L 1300 38V 1408U 46 1518X 1613L 1727W 1816L 1933X 2048 2206 58S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

443U 608V 702W 950X 1408 1728X 1956W 2213Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Jana Pawła II:

Pogoda Tychy

Tychy Bielska Szpital

Stanowisko: 3

686

Tychy Bielska Szpital

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

433L 54 533M 606Z 27M 706W 57X 849X 944W 1049X 1139W 1211L 1301 39V 1409U 47 1519X 1614L 1728W 1817L 1934X 2049 2207 59S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

433L 54 533M 606Z 27M 706W 849X 944W 1049X 1139W 1211L 1301 39V 1409U 47 1519X 1614L 1728W 1817L 1934X 2049 2207 59S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

433L 54 533M 606Z 27M 706W 849X 944W 1049X 1139W 1211L 1301 39V 1409U 47 1519X 1614L 1728W 1817L 1934X 2049 2207 59S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

444U 609V 703W 951X 1409 1729X 1957W 2214Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Bielska Szpital:

Pogoda Tychy

Tychy Park Niedźwiadków

Stanowisko: 2

686

Tychy Park Niedźwiadków

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

435L 56 535M 608Z 29M 708W 59X 851X 946W 1051X 1141W 1213L 1303 41V 1411U 49 1521X 1616L 1730W 1819L 1936X 2051 2209 2301S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

435L 56 535M 608Z 29M 708W 851X 946W 1051X 1141W 1213L 1303 41V 1411U 49 1521X 1616L 1730W 1819L 1936X 2051 2209 2301S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

435L 56 535M 608Z 29M 708W 851X 946W 1051X 1141W 1213L 1303 41V 1411U 49 1521X 1616L 1730W 1819L 1936X 2051 2209 2301S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

446U 611V 705W 953X 1411 1731X 1959W 2216Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Park Niedźwiadków:

Pogoda Tychy

Tychy Niepodległości

Stanowisko: 4

686

Tychy Niepodległości

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

437L 58 537M 610Z 31M 710W 801X 53X 948W 1053X 1143W 1215L 1305 43V 1413U 51 1523X 1618L 1732W 1821L 1938X 2053 2211 2303S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

437L 58 537M 610Z 31M 710W 853X 948W 1053X 1143W 1215L 1305 43V 1413U 51 1523X 1618L 1732W 1821L 1938X 2053 2211 2303S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

437L 58 537M 610Z 31M 710W 853X 948W 1053X 1143W 1215L 1305 43V 1413U 51 1523X 1618L 1732W 1821L 1938X 2053 2211 2303S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

448U 613V 707W 955X 1413 1733X 2001W 2218Z

Tychy Urząd Miasta

Stanowisko: 6

686

Tychy Urząd Miasta

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

438L 59 538M 611Z 32M 711W 802X 54X 949W 1054X 1144W 1216L 1306 44V 1414U 52 1524X 1619L 1733W 1822L 1939X 2054 2212 2304S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

438L 59 538M 611Z 32M 711W 854X 949W 1054X 1144W 1216L 1306 44V 1414U 52 1524X 1619L 1733W 1822L 1939X 2054 2212 2304S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

438L 59 538M 611Z 32M 711W 854X 949W 1054X 1144W 1216L 1306 44V 1414U 52 1524X 1619L 1733W 1822L 1939X 2054 2212 2304S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

449U 614V 708W 956X 1414 1734X 2002W 2219Z

Tychy Tęcza

Stanowisko: 8

686

Tychy Tęcza

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

439L 500 39M 612Z 33M 712W 803X 55X 950W 1055X 1145W 1217L 1307 45V 1415U 53 1525X 1620L 1734W 1823L 1940X 2055 2213 2305S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

439L 500 39M 612Z 33M 712W 855X 950W 1055X 1145W 1217L 1307 45V 1415U 53 1525X 1620L 1734W 1823L 1940X 2055 2213 2305S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

439L 500 39M 612Z 33M 712W 855X 950W 1055X 1145W 1217L 1307 45V 1415U 53 1525X 1620L 1734W 1823L 1940X 2055 2213 2305S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

450U 615V 709W 957X 1415 1735X 2003W 2220Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Tęcza:

Pogoda Tychy

Tychy Wyszyńskiego

Stanowisko: 4

686

Tychy Wyszyńskiego

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

440L 501 40M 613Z 34M 713W 804X 56X 951W 1056X 1146W 1218L 1308 46V 1416U 54 1526X 1621L 1735W 1824L 1941X 2056 2214 2306S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

440L 501 40M 613Z 34M 713W 856X 951W 1056X 1146W 1218L 1308 46V 1416U 54 1526X 1621L 1735W 1824L 1941X 2056 2214 2306S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

440L 501 40M 613Z 34M 713W 856X 951W 1056X 1146W 1218L 1308 46V 1416U 54 1526X 1621L 1735W 1824L 1941X 2056 2214 2306S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

451U 616V 710W 958X 1416 1736X 2004W 2221Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Wyszyńskiego:

Pogoda Tychy

Tychy Lodowisko

Stanowisko: 6

686

Tychy Lodowisko

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

441L 502 41M 614Z 35M 714W 805X 57X 952W 1057X 1147W 1219L 1309 47V 1417U 55 1527X 1622L 1736W 1825L 1942X 2057 2215 2307S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

441L 502 41M 614Z 35M 714W 857X 952W 1057X 1147W 1219L 1309 47V 1417U 55 1527X 1622L 1736W 1825L 1942X 2057 2215 2307S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

441L 502 41M 614Z 35M 714W 857X 952W 1057X 1147W 1219L 1309 47V 1417U 55 1527X 1622L 1736W 1825L 1942X 2057 2215 2307S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

452U 617V 711W 959X 1417 1737X 2005W 2222Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Lodowisko:

Pogoda Tychy

Tychy Osiedle „O”

Stanowisko: 2

686

Tychy Osiedle „O”

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

442L 503 42M 615Z 36M 715W 806X 58X 953W 1058X 1148W 1220L 1310 48V 1418U 56 1528X 1623L 1737W 1826L 1943X 2058 2216 2308S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

442L 503 42M 615Z 36M 715W 858X 953W 1058X 1148W 1220L 1310 48V 1418U 56 1528X 1623L 1737W 1826L 1943X 2058 2216 2308S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

442L 503 42M 615Z 36M 715W 858X 953W 1058X 1148W 1220L 1310 48V 1418U 56 1528X 1623L 1737W 1826L 1943X 2058 2216 2308S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

453U 618V 712W 1000X 1418 1738X 2006W 2223Z

Tychy Paprocańska

Stanowisko: 10

686

Tychy Paprocańska

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

444L 505 44M 617Z 38M 717W 808X 900X 55W 1100X 50W 1222L 1312 50V 1420U 58 1530X 1625L 1739W 1828L 1945X 2100 2218 2310S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

444L 505 44M 617Z 38M 717W 900X 55W 1100X 50W 1222L 1312 50V 1420U 58 1530X 1625L 1739W 1828L 1945X 2100 2218 2310S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

444L 505 44M 617Z 38M 717W 900X 55W 1100X 50W 1222L 1312 50V 1420U 58 1530X 1625L 1739W 1828L 1945X 2100 2218 2310S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

455U 620V 714W 1002X 1420 1740X 2008W 2225Z

Tychy Hipermarkety

Stanowisko: 2

686

Tychy Hipermarkety

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

445L 506 45M 618Z 39M 718W 809X 901X 56W 1101X 51W 1223L 1313 51V 1421U 59 1531X 1626L 1740W 1829L 1946X 2101 2219 2311S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

445L 506 45M 618Z 39M 718W 901X 56W 1101X 51W 1223L 1313 51V 1421U 59 1531X 1626L 1740W 1829L 1946X 2101 2219 2311S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

445L 506 45M 618Z 39M 718W 901X 56W 1101X 51W 1223L 1313 51V 1421U 59 1531X 1626L 1740W 1829L 1946X 2101 2219 2311S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

456U 621V 715W 1003X 1421 1741X 2009W 2226Z

Tychy Towarowa

Stanowisko: 4

686

Tychy Towarowa

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

446L 508 47M 620Z 41M 720W 811X 903X 58W 1103X 53W 1225L 1315 53V 1423U 1501 33X 1628L 1742W 1831L 1947X 2102 2220 2312S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

446L 508 47M 620Z 41M 720W 903X 58W 1103X 53W 1225L 1315 53V 1423U 1501 33X 1628L 1742W 1831L 1947X 2102 2220 2312S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

446L 508 47M 620Z 41M 720W 903X 58W 1103X 53W 1225L 1315 53V 1423U 1501 33X 1628L 1742W 1831L 1947X 2102 2220 2312S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

457U 623V 717W 1005X 1423 1743X 2010W 2227Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa:

Pogoda Tychy

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Stanowisko: 6

686

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

448L 510 49M 622Z 43M 722W 813X 905X 1000W 1105X 55W 1227L 1317 55V 1425U 1503 35X 1630L 1744W 1833L 1949X 2104 2222 2314S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

448L 510 49M 622Z 43M 722W 905X 1000W 1105X 55W 1227L 1317 55V 1425U 1503 35X 1630L 1744W 1833L 1949X 2104 2222 2314S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

448L 510 49M 622Z 43M 722W 905X 1000W 1105X 55W 1227L 1317 55V 1425U 1503 35X 1630L 1744W 1833L 1949X 2104 2222 2314S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

459U 625V 719W 1007X 1425 1745X 2012W 2229Z

Tychy Towarowa Rondo

Stanowisko: 8

686

Tychy Towarowa Rondo

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

449L 511 50M 623Z 44M 723W 814X 906X 1001W 1106X 56W 1228L 1318 56V 1426U 1504 36X 1631L 1745W 1834L 1950X 2105 2223 2315S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

449L 511 50M 623Z 44M 723W 906X 1001W 1106X 56W 1228L 1318 56V 1426U 1504 36X 1631L 1745W 1834L 1950X 2105 2223 2315S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

449L 511 50M 623Z 44M 723W 906X 1001W 1106X 56W 1228L 1318 56V 1426U 1504 36X 1631L 1745W 1834L 1950X 2105 2223 2315S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

500U 626V 720W 1008X 1426 1746X 2013W 2230Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa Rondo:

Pogoda Tychy

Tychy Serdeczna Rondo

Stanowisko: 2

686

Tychy Serdeczna Rondo

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

450L 512 51M 624Z 45M 724W 815X 907X 1002W 1107X 57W 1229L 1319 57V 1427U 1505 37X 1632L 1746W 1835L 1951X 2106 2224 2316S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

450L 512 51M 624Z 45M 724W 907X 1002W 1107X 57W 1229L 1319 57V 1427U 1505 37X 1632L 1746W 1835L 1951X 2106 2224 2316S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

450L 512 51M 624Z 45M 724W 907X 1002W 1107X 57W 1229L 1319 57V 1427U 1505 37X 1632L 1746W 1835L 1951X 2106 2224 2316S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

501U 627V 721W 1009X 1427 1747X 2014W 2231Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Serdeczna Rondo:

Pogoda Tychy

Tychy Lear

Stanowisko: 4

686

Tychy Lear

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

451L 513 52M 625Z 46M 725W 816X 908X 1003W 1108X 58W 1230L 1320 58V 1428U 1506 38X 1633L 1747W 1836L 1952X 2107 2225 2317S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

451L 513 52M 625Z 46M 725W 908X 1003W 1108X 58W 1230L 1320 58V 1428U 1506 38X 1633L 1747W 1836L 1952X 2107 2225 2317S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

451L 513 52M 625Z 46M 725W 908X 1003W 1108X 58W 1230L 1320 58V 1428U 1506 38X 1633L 1747W 1836L 1952X 2107 2225 2317S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

502U 628V 722W 1010X 1428 1748X 2015W 2232Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Lear:

Pogoda Tychy

Tychy Fiat Auto-Hit

Stanowisko: 14

686

Tychy Fiat Auto-Hit

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

454L 516 55M 628Z 49M 728W 819X 911X 1006W 1111X 1201W 33L 1323 1401V 31U 1509 41X 1636L 1750W 1839L 1955X 2110 2228 2320S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

454L 516 55M 628Z 49M 728W 911X 1006W 1111X 1201W 33L 1323 1401V 31U 1509 41X 1636L 1750W 1839L 1955X 2110 2228 2320S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

454L 516 55M 628Z 49M 728W 911X 1006W 1111X 1201W 33L 1323 1401V 31U 1509 41X 1636L 1750W 1839L 1955X 2110 2228 2320S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

505U 631V 725W 1013X 1431 1751X 2018W 2235Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Fiat Auto-Hit:

Pogoda Tychy

Bieruń Osiedle Wygoda

Stanowisko: 2

686

Bieruń Osiedle Wygoda

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

455L 518 57M 630Z 51M 730W 821X 913X 1008W 1113X 1203W 35L 1325 1403V 33U 1511 43X 1638L 1752W 1841L 1956X 2111 2229 2321S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

455L 518 57M 630Z 51M 730W 913X 1008W 1113X 1203W 35L 1325 1403V 33U 1511 43X 1638L 1752W 1841L 1956X 2111 2229 2321S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

455L 518 57M 630Z 51M 730W 913X 1008W 1113X 1203W 35L 1325 1403V 33U 1511 43X 1638L 1752W 1841L 1956X 2111 2229 2321S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

507U 633V 727W 1015X 1433 1753X 2019W 2236Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń Osiedle Wygoda:

Pogoda Bieruń

Bieruń Logistyczna

Stanowisko: 1

686

Bieruń Logistyczna

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

519 58M 631Z 52M 1326 1404V 34U 1512 2112 2230

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

519 58M 631Z 52M 1326 1404V 34U 1512 2112 2230

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

519 58M 631Z 52M 1326 1404V 34U 1512 2112 2230

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

508U 634V 1434 2237Z

Bieruń Osiedle Homera

Stanowisko: 4

686

Bieruń Osiedle Homera

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

457L 521 600M 33Z 54M 732W 823X 915X 1010W 1115X 1205W 37L 1328 1406V 36U 1514 45X 1640L 1754W 1843L 1958X 2114 2232 2323S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

457L 521 600M 33Z 54M 732W 915X 1010W 1115X 1205W 37L 1328 1406V 36U 1514 45X 1640L 1754W 1843L 1958X 2114 2232 2323S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

457L 521 600M 33Z 54M 732W 915X 1010W 1115X 1205W 37L 1328 1406V 36U 1514 45X 1640L 1754W 1843L 1958X 2114 2232 2323S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

400T 510U 636V 729W 1017X 1436 1755X 2021W 2239Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń Osiedle Homera:

Pogoda Bieruń

Bieruń Strefa

Stanowisko: 3

686

Bieruń Strefa

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

501L 25 604M 37Z 58M 736W 827X 919X 1014W 1119X 1209W 41L 1332 1410V 40U 1518 49X 1644L 1758W 1847L 2002X 2118 2236 2327S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

501L 25 604M 37Z 58M 736W 919X 1014W 1119X 1209W 41L 1332 1410V 40U 1518 49X 1644L 1758W 1847L 2002X 2118 2236 2327S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

501L 25 604M 37Z 58M 736W 919X 1014W 1119X 1209W 41L 1332 1410V 40U 1518 49X 1644L 1758W 1847L 2002X 2118 2236 2327S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

404T 514U 640V 733W 1021X 1440 1759X 2025W 2243Z

Bieruń Ekonomiczna

Stanowisko: 1

686

Bieruń Ekonomiczna

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

502L 26 605M 38Z 59M 737W 828X 920X 1015W 1120X 1210W 42L 1333 1411V 41U 1519 50X 1645L 1759W 1848L 2003X 2119 2237 2328S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

502L 26 605M 38Z 59M 737W 920X 1015W 1120X 1210W 42L 1333 1411V 41U 1519 50X 1645L 1759W 1848L 2003X 2119 2237 2328S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

502L 26 605M 38Z 59M 737W 920X 1015W 1120X 1210W 42L 1333 1411V 41U 1519 50X 1645L 1759W 1848L 2003X 2119 2237 2328S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

405T 515U 641V 734W 1022X 1441 1800X 2026W 2244Z

Bieruń Plac Autobusowy

Stanowisko: 1

686

Bieruń Plac Autobusowy

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

507L 31 643Z 1247L 1338 1524 1650L 1853L 2124 2242 2332S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

507L 31 643Z 1247L 1338 1524 1650L 1853L 2124 2242 2332S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

507L 31 643Z 1247L 1338 1524 1650L 1853L 2124 2242 2332S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1446 2249Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń Plac Autobusowy:

Pogoda Bieruń

Bieruń Dom Kultury

Stanowisko: 4

686

Bieruń Dom Kultury

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

509L 33 645Z 1249L 1340 1526 1652L 1855L 2126 2244 2334S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

509L 33 645Z 1249L 1340 1526 1652L 1855L 2126 2244 2334S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

509L 33 645Z 1249L 1340 1526 1652L 1855L 2126 2244 2334S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1448 2251Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń Dom Kultury:

Pogoda Bieruń

Bieruń Plac Nobla

Stanowisko: 6

686

Bieruń Plac Nobla

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

510L 34 646Z 1250L 1341 1527 1653L 1856L 2127 2245 2335S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

510L 34 646Z 1250L 1341 1527 1653L 1856L 2127 2245 2335S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

510L 34 646Z 1250L 1341 1527 1653L 1856L 2127 2245 2335S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1449 2252Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń Plac Nobla:

Pogoda Bieruń

Bieruń Dom Kultury

Stanowisko: 1

686

Bieruń Dom Kultury

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

512L 36 648Z 1252L 1343 1529 1655L 1858L 2129 2247 2337S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

512L 36 648Z 1252L 1343 1529 1655L 1858L 2129 2247 2337S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

512L 36 648Z 1252L 1343 1529 1655L 1858L 2129 2247 2337S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1451 2254Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń Dom Kultury:

Pogoda Bieruń

Bieruń Plac Autobusowy

Stanowisko: 4

686

Bieruń Plac Autobusowy

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

514L 38 610M 50Z 704M 42W 833X 925X 1020W 1125X 1215W 54L 1345 1416V 46U 1531 55X 1657L 1804W 1900L 2008X 2131 2249 2339S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

514L 38 610M 50Z 704M 42W 925X 1020W 1125X 1215W 54L 1345 1416V 46U 1531 55X 1657L 1804W 1900L 2008X 2131 2249 2339S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

514L 38 610M 50Z 704M 42W 925X 1020W 1125X 1215W 54L 1345 1416V 46U 1531 55X 1657L 1804W 1900L 2008X 2131 2249 2339S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

410T 520U 646V 739W 1027X 1453 1805X 2031W 2256Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń Plac Autobusowy:

Pogoda Bieruń

Bieruń Baraniec

Stanowisko: 2

686

Bieruń Baraniec

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

516L 40 612M 52Z 706M 44W 835X 927X 1022W 1127X 1217W 56L 1347 1418V 48U 1533 57X 1659L 1806W 1902L 2010X 2133 2251 2341S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

516L 40 612M 52Z 706M 44W 927X 1022W 1127X 1217W 56L 1347 1418V 48U 1533 57X 1659L 1806W 1902L 2010X 2133 2251 2341S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

516L 40 612M 52Z 706M 44W 927X 1022W 1127X 1217W 56L 1347 1418V 48U 1533 57X 1659L 1806W 1902L 2010X 2133 2251 2341S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

412T 522U 648V 741W 1029X 1455 1807X 2033W 2258Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń Baraniec:

Pogoda Bieruń

Bieruń Stacja Paliw

Stanowisko: 4

686

Bieruń Stacja Paliw

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

517L 41 613M 53Z 707M 45W 836X 928X 1023W 1128X 1218W 57L 1348 1419V 49U 1534 58X 1700L 1807W 1903L 2011X 2134 2252 2342S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

517L 41 613M 53Z 707M 45W 928X 1023W 1128X 1218W 57L 1348 1419V 49U 1534 58X 1700L 1807W 1903L 2011X 2134 2252 2342S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

517L 41 613M 53Z 707M 45W 928X 1023W 1128X 1218W 57L 1348 1419V 49U 1534 58X 1700L 1807W 1903L 2011X 2134 2252 2342S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

413T 523U 649V 742W 1030X 1456 1808X 2034W 2259Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń Stacja Paliw:

Pogoda Bieruń

Bieruń Ściernie

Stanowisko: 2

686

Bieruń Ściernie

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

519L 43 615M 55Z 709M 47W 838X 930X 1025W 1130X 1220W 59L 1350 1421V 51U 1536 1600X 1702L 1809W 1905L 2013X 2136 2254 2344S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

519L 43 615M 55Z 709M 47W 930X 1025W 1130X 1220W 59L 1350 1421V 51U 1536 1600X 1702L 1809W 1905L 2013X 2136 2254 2344S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

519L 43 615M 55Z 709M 47W 930X 1025W 1130X 1220W 59L 1350 1421V 51U 1536 1600X 1702L 1809W 1905L 2013X 2136 2254 2344S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

415T 525U 651V 744W 1032X 1458 1810X 2036W 2301Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń Ściernie:

Pogoda Bieruń

Bieruń Zarzyna

Stanowisko: 4

686

Bieruń Zarzyna

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

521L 45 617M 57Z 711M 49W 840X 932X 1027W 1132X 1222W 1301L 52 1423V 53U 1538 1602X 1704L 1811W 1907L 2015X 2138 2256 2346S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

521L 45 617M 57Z 711M 49W 932X 1027W 1132X 1222W 1301L 52 1423V 53U 1538 1602X 1704L 1811W 1907L 2015X 2138 2256 2346S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

521L 45 617M 57Z 711M 49W 932X 1027W 1132X 1222W 1301L 52 1423V 53U 1538 1602X 1704L 1811W 1907L 2015X 2138 2256 2346S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

417T 527U 653V 746W 1034X 1500 1812X 2038W 2303Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń Zarzyna:

Pogoda Bieruń

Bieruń Granitowa

Stanowisko: 6

686

Bieruń Granitowa

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

523L 47 619M 59Z 713M 51W 842X 934X 1029W 1134X 1224W 1303L 54 1425V 55U 1540 1604X 1706L 1813W 1909L 2017X 2140 2258 2348S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

523L 47 619M 59Z 713M 51W 934X 1029W 1134X 1224W 1303L 54 1425V 55U 1540 1604X 1706L 1813W 1909L 2017X 2140 2258 2348S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

523L 47 619M 59Z 713M 51W 934X 1029W 1134X 1224W 1303L 54 1425V 55U 1540 1604X 1706L 1813W 1909L 2017X 2140 2258 2348S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

419T 529U 655V 748W 1036X 1502 1814X 2040W 2305Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń Granitowa:

Pogoda Bieruń

Bieruń KWK Piast

Stanowisko: 8

686

Bieruń KWK Piast

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

524L 48 620M 700Z 14M 52W 843X 935X 1030W 1135X 1225W 1304L 55 1426V 56U 1541 1605X 1707L 1814W 1910L 2018X 2141 2259 2349S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

524L 48 620M 700Z 14M 52W 935X 1030W 1135X 1225W 1304L 55 1426V 56U 1541 1605X 1707L 1814W 1910L 2018X 2141 2259 2349S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

524L 48 620M 700Z 14M 52W 935X 1030W 1135X 1225W 1304L 55 1426V 56U 1541 1605X 1707L 1814W 1910L 2018X 2141 2259 2349S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

420T 530U 656V 749W 1037X 1503 1815X 2041W 2306Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń KWK Piast:

Pogoda Bieruń

Bieruń Osiedle

Stanowisko: 10

686

Bieruń Osiedle

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

525L 49 621M 701Z 15M 53W 844X 936X 1031W 1136X 1226W 1305L 56 1427V 57U 1542 1606X 1708L 1815W 1911L 2019X 2142 2300 50S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

525L 49 621M 701Z 15M 53W 936X 1031W 1136X 1226W 1305L 56 1427V 57U 1542 1606X 1708L 1815W 1911L 2019X 2142 2300 50S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

525L 49 621M 701Z 15M 53W 936X 1031W 1136X 1226W 1305L 56 1427V 57U 1542 1606X 1708L 1815W 1911L 2019X 2142 2300 50S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

421T 531U 657V 750W 1038X 1504 1816X 2042W 2307Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń Osiedle:

Pogoda Bieruń

Bieruń Kościół

Stanowisko: 12

686

Bieruń Kościół

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

528L 52 624M 704Z 18M 56W 847X 939X 1034W 1139X 1229W 1308L 59 1430V 1500U 45 1609X 1711L 1818W 1913L 2021X 2144 2302 52S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

528L 52 624M 704Z 18M 56W 939X 1034W 1139X 1229W 1308L 59 1430V 1500U 45 1609X 1711L 1818W 1913L 2021X 2144 2302 52S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

528L 52 624M 704Z 18M 56W 939X 1034W 1139X 1229W 1308L 59 1430V 1500U 45 1609X 1711L 1818W 1913L 2021X 2144 2302 52S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

423T 534U 700V 53W 1041X 1507 1819X 2044W 2309Z

Bieruń Zabrzeg

Stanowisko: 14

686

Bieruń Zabrzeg

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

529L 53 625M 705Z 19M 57W 848X 940X 1035W 1140X 1230W 1309L 1400 31V 1501U 46 1610X 1712L 1819W 1914L 2022X 2145 2303 53S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

529L 53 625M 705Z 19M 57W 940X 1035W 1140X 1230W 1309L 1400 31V 1501U 46 1610X 1712L 1819W 1914L 2022X 2145 2303 53S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

529L 53 625M 705Z 19M 57W 940X 1035W 1140X 1230W 1309L 1400 31V 1501U 46 1610X 1712L 1819W 1914L 2022X 2145 2303 53S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

424T 535U 701V 54W 1042X 1508 1820X 2045W 2310Z

Bieruń Pętla

Stanowisko: 15

686

Bieruń Pętla

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

707Z 59W 1037W 1232W 1503U 1821W 2355S

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

707Z 59W 1037W 1232W 1503U 1821W 2355S

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

707Z 59W 1037W 1232W 1503U 1821W 2355S

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

537U 756W 2047W 2312Z

Babice ul. Śląska II

Stanowisko: 10

686

Babice ul. Śląska II

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

532L 56 628M 722M 851X 943X 1143X 1312L 1403 34V 1549 1613X 1715L 1917L 2025X 2148 2306

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

532L 56 628M 722M 943X 1143X 1312L 1403 34V 1549 1613X 1715L 1917L 2025X 2148 2306

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

532L 56 628M 722M 943X 1143X 1312L 1403 34V 1549 1613X 1715L 1917L 2025X 2148 2306

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

427T 704V 1045X 1511 1823X

Babice ul. Śląska I

Stanowisko: 12

686

Babice ul. Śląska I

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

533L 57 629M 723M 852X 944X 1144X 1313L 1404 35V 1550 1614X 1716L 1918L 2026X 2149 2307

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

533L 57 629M 723M 944X 1144X 1313L 1404 35V 1550 1614X 1716L 1918L 2026X 2149 2307

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

533L 57 629M 723M 944X 1144X 1313L 1404 35V 1550 1614X 1716L 1918L 2026X 2149 2307

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

428T 705V 1046X 1512 1824X

Oświęcim Dworzec PKP

Stanowisko: 2

686

Oświęcim Dworzec PKP

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

632M 726M

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

632M 726M

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

632M 726M

Oświęcim Zasole Walcownia

Stanowisko: 2

686

Oświęcim Zasole Walcownia

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

633M 727M

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

633M 727M

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

633M 727M

Oświęcim Zasole I

Stanowisko: 4

686

Oświęcim Zasole I

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

634M 728M

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

634M 728M

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

634M 728M

Oświęcim Muzeum I

Stanowisko: 6

686

Oświęcim Muzeum I

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

635M 729M

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

635M 729M

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

635M 729M

Oświęcim Orłowskiego

Stanowisko: 2

686

Oświęcim Orłowskiego

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

636M 730M

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

636M 730M

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

636M 730M

Oświęcim Garbarnia

Stanowisko: 18

686

Oświęcim Garbarnia

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

638M 732M

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

638M 732M

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

638M 732M

Oświęcim Niwa

Stanowisko: 14

686

Oświęcim Niwa

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

536L 600 855X 947X 1147X 1316L 1407 38V 1553 1617X 1719L 1921L 2029X 2152 2309

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

536L 600 947X 1147X 1316L 1407 38V 1553 1617X 1719L 1921L 2029X 2152 2309

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

536L 600 947X 1147X 1316L 1407 38V 1553 1617X 1719L 1921L 2029X 2152 2309

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

431T 708V 1049X 1515 1827X

Oświęcim Stacja BP

Stanowisko: 16

686

Oświęcim Stacja BP

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

538L 602 857X 949X 1149X 1318L 1409 40V 1555 1619X 1721L 1922L 2030X 2153 2310

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

538L 602 949X 1149X 1318L 1409 40V 1555 1619X 1721L 1922L 2030X 2153 2310

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

538L 602 949X 1149X 1318L 1409 40V 1555 1619X 1721L 1922L 2030X 2153 2310

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

432T 710V 1051X 1517 1829X

Oświęcim Dąbrowskiego Kościół

Stanowisko: 1

686

Oświęcim Dąbrowskiego Kościół

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

540L 604 40M 734M 859X 951X 1151X 1320L 1411 42V 1557 1621X 1723L 1924L 2032X 2155 2311

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

540L 604 40M 734M 951X 1151X 1320L 1411 42V 1557 1621X 1723L 1924L 2032X 2155 2311

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

540L 604 40M 734M 951X 1151X 1320L 1411 42V 1557 1621X 1723L 1924L 2032X 2155 2311

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

434T 712V 1053X 1519 1831X

Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Stanowisko: 12

686

Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

542L 606 42M 736M 901X 53X 1153X 1322L 1413 44V 1559 1623X 1725L 1926L 2034X 2157 2313

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

542L 606 42M 736M 953X 1153X 1322L 1413 44V 1559 1623X 1725L 1926L 2034X 2157 2313

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

542L 606 42M 736M 953X 1153X 1322L 1413 44V 1559 1623X 1725L 1926L 2034X 2157 2313

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

436T 714V 1055X 1521 1833X

Kierunek Tychy Jana Pawła II

Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Stanowisko: 12

686

Oświęcim Dąbrowskiego Miasto

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

450X 546 620R 45R 800 918 1031 1235U 1400V 47 1530W 1623 1722R 55 1958 2035X 2213R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

450X 546 620R 45R 800 1031 1235U 1400V 47 1530W 1623 1722R 55 1958 2035X 2213R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

450X 546 620R 45R 800 1031 1235U 1400V 47 1530W 1623 1722R 55 1958 2035X 2213R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

439X 745 1218X 1529 1847

Oświęcim Garbarnia

Stanowisko: 19

686

Oświęcim Garbarnia

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1404V 1534W

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1404V 1534W

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

1404V 1534W

Oświęcim Orłowskiego

Stanowisko: 1

686

Oświęcim Orłowskiego

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1406V 1536W

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1406V 1536W

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

1406V 1536W

Oświęcim Muzeum II

Stanowisko: 1

686

Oświęcim Muzeum II

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1407V 1537W

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1407V 1537W

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

1407V 1537W

Oświęcim Zasole I

Stanowisko: 3

686

Oświęcim Zasole I

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1408V 1538W

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1408V 1538W

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

1408V 1538W

Oświęcim Zasole Walcownia

Stanowisko: 5

686

Oświęcim Zasole Walcownia

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1409V 1539W

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1409V 1539W

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

1409V 1539W

Oświęcim Dworzec PKP

Stanowisko: 3

686

Oświęcim Dworzec PKP

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1410V 1540W

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1410V 1540W

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

1410V 1540W

Oświęcim Stacja BP

Stanowisko: 17

686

Oświęcim Stacja BP

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

452X 549 623R 48R 803 921 1034 1238U 1450 1626 1725R 58 2000 37X 2215R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

452X 549 623R 48R 803 1034 1238U 1450 1626 1725R 58 2000 37X 2215R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

452X 549 623R 48R 803 1034 1238U 1450 1626 1725R 58 2000 37X 2215R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

441X 748 1221X 1532 1850

Oświęcim Niwa

Stanowisko: 15

686

Oświęcim Niwa

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

453X 551 625R 50R 805 923 1036 1240U 1452 1628 1727R 1800 2001 38X 2216R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

453X 551 625R 50R 805 1036 1240U 1452 1628 1727R 1800 2001 38X 2216R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

453X 551 625R 50R 805 1036 1240U 1452 1628 1727R 1800 2001 38X 2216R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

442X 750 1223X 1534 1852

Babice ul. Śląska I

Stanowisko: 13

686

Babice ul. Śląska I

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

456X 554 628R 53R 808 926 1039 1243U 1414V 55 1544W 1631 1730R 1803 2004 41X 2219R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

456X 554 628R 53R 808 1039 1243U 1414V 55 1544W 1631 1730R 1803 2004 41X 2219R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

456X 554 628R 53R 808 1039 1243U 1414V 55 1544W 1631 1730R 1803 2004 41X 2219R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

445X 753 1226X 1537 1855

Babice ul. Śląska II

Stanowisko: 11

686

Babice ul. Śląska II

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

457X 555 629R 54R 809 927 1040 1244U 1415V 56 1545W 1632 1731R 1804 2005 42X 2220R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

457X 555 629R 54R 809 1040 1244U 1415V 56 1545W 1632 1731R 1804 2005 42X 2220R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

457X 555 629R 54R 809 1040 1244U 1415V 56 1545W 1632 1731R 1804 2005 42X 2220R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

446X 754 1227X 1538 1856

Bieruń Pętla

Stanowisko: 15

686

Bieruń Pętla

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

432Y 500X 58 632R 57R 720S 812 900T 30 1043 1128T 1247U 1315Y 1418V 59 1548W 1609S 35 1734R 1807 1916T 2008 45X 2223R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

432Y 500X 58 632R 57R 720S 812 900T 1043 1128T 1247U 1315Y 1418V 59 1548W 1609S 35 1734R 1807 1916T 2008 45X 2223R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

432Y 500X 58 632R 57R 720S 812 900T 1043 1128T 1247U 1315Y 1418V 59 1548W 1609S 35 1734R 1807 1916T 2008 45X 2223R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

449X 554Y 757 855T 1230X 1541 1859 2050Y

Bieruń Zabrzeg

Stanowisko: 13

686

Bieruń Zabrzeg

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

433Y 501X 59 633R 58R 721S 813 901T 31 1044 1129T 1248U 1316Y 1419V 1500 49W 1610S 36 1735R 1808 1917T 2009 46X 2224R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

433Y 501X 59 633R 58R 721S 813 901T 1044 1129T 1248U 1316Y 1419V 1500 49W 1610S 36 1735R 1808 1917T 2009 46X 2224R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

433Y 501X 59 633R 58R 721S 813 901T 1044 1129T 1248U 1316Y 1419V 1500 49W 1610S 36 1735R 1808 1917T 2009 46X 2224R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

450X 555Y 758 856T 1231X 1542 1900 2051Y

Bieruń Warszawska Skrzyżowanie

Stanowisko: 11

686

Bieruń Warszawska Skrzyżowanie

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

435Y 504X 602 36R 701R 24S 816 904T 34 1047 1132T 1251U 1319Y 1422V 1503 52W 1613S 39 1738R 1811 1919T 2011 48X 2226R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

435Y 504X 602 36R 701R 24S 816 904T 1047 1132T 1251U 1319Y 1422V 1503 52W 1613S 39 1738R 1811 1919T 2011 48X 2226R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

435Y 504X 602 36R 701R 24S 816 904T 1047 1132T 1251U 1319Y 1422V 1503 52W 1613S 39 1738R 1811 1919T 2011 48X 2226R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

452X 558Y 801 59T 1234X 1545 1902 2053Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń Warszawska Skrzyżowanie:

Pogoda Bieruń

Bieruń Osiedle

Stanowisko: 9

686

Bieruń Osiedle

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

436Y 505X 603 37R 702R 25S 817 905T 35 1048 1133T 1252U 1320Y 1423V 1504 53W 1614S 40 1739R 1812 1920T 2012 49X 2227R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

436Y 505X 603 37R 702R 25S 817 905T 1048 1133T 1252U 1320Y 1423V 1504 53W 1614S 40 1739R 1812 1920T 2012 49X 2227R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

436Y 505X 603 37R 702R 25S 817 905T 1048 1133T 1252U 1320Y 1423V 1504 53W 1614S 40 1739R 1812 1920T 2012 49X 2227R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

453X 559Y 802 900T 1235X 1546 1903 2054Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń Osiedle:

Pogoda Bieruń

Bieruń KWK Piast

Stanowisko: 7

686

Bieruń KWK Piast

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

437Y 506X 604 38R 703R 26S 818 906T 36 1049 1134T 1253U 1321Y 1424V 1505 54W 1615S 41 1740R 1813 1921T 2013 50X 2228R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

437Y 506X 604 38R 703R 26S 818 906T 1049 1134T 1253U 1321Y 1424V 1505 54W 1615S 41 1740R 1813 1921T 2013 50X 2228R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

437Y 506X 604 38R 703R 26S 818 906T 1049 1134T 1253U 1321Y 1424V 1505 54W 1615S 41 1740R 1813 1921T 2013 50X 2228R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

454X 600Y 803 901T 1236X 1547 1904 2055Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń KWK Piast:

Pogoda Bieruń

Bieruń Granitowa

Stanowisko: 5

686

Bieruń Granitowa

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

438Y 507X 605 39R 704R 27S 819 907T 37 1050 1135T 1254U 1322Y 1425V 1506 55W 1616S 42 1741R 1814 1922T 2014 51X 2229R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

438Y 507X 605 39R 704R 27S 819 907T 1050 1135T 1254U 1322Y 1425V 1506 55W 1616S 42 1741R 1814 1922T 2014 51X 2229R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

438Y 507X 605 39R 704R 27S 819 907T 1050 1135T 1254U 1322Y 1425V 1506 55W 1616S 42 1741R 1814 1922T 2014 51X 2229R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

455X 601Y 804 902T 1237X 1548 1905 2056Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń Granitowa:

Pogoda Bieruń

Bieruń Zarzyna

Stanowisko: 3

686

Bieruń Zarzyna

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

440Y 509X 607 41R 706R 29S 821 909T 39 1052 1137T 1256U 1324Y 1427V 1508 57W 1618S 44 1743R 1816 1924T 2016 53X 2231R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

440Y 509X 607 41R 706R 29S 821 909T 1052 1137T 1256U 1324Y 1427V 1508 57W 1618S 44 1743R 1816 1924T 2016 53X 2231R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

440Y 509X 607 41R 706R 29S 821 909T 1052 1137T 1256U 1324Y 1427V 1508 57W 1618S 44 1743R 1816 1924T 2016 53X 2231R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

457X 603Y 806 904T 1239X 1550 1907 2058Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń Zarzyna:

Pogoda Bieruń

Bieruń Ściernie

Stanowisko: 1

686

Bieruń Ściernie

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

442Y 511X 609 43R 708R 31S 823 911T 41 1054 1139T 1258U 1326Y 1429V 1510 59W 1620S 46 1745R 1818 1926T 2018 55X 2233R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

442Y 511X 609 43R 708R 31S 823 911T 1054 1139T 1258U 1326Y 1429V 1510 59W 1620S 46 1745R 1818 1926T 2018 55X 2233R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

442Y 511X 609 43R 708R 31S 823 911T 1054 1139T 1258U 1326Y 1429V 1510 59W 1620S 46 1745R 1818 1926T 2018 55X 2233R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

459X 605Y 808 906T 1241X 1552 1909 2100Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń Ściernie:

Pogoda Bieruń

Bieruń Stacja Paliw

Stanowisko: 3

686

Bieruń Stacja Paliw

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

444Y 514X 612 46R 711R 34S 826 914T 44 1057 1142T 1301U 29Y 1432V 1513 1602W 23S 49 1748R 1821 1928T 2020 57X 2235R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

444Y 514X 612 46R 711R 34S 826 914T 1057 1142T 1301U 29Y 1432V 1513 1602W 23S 49 1748R 1821 1928T 2020 57X 2235R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

444Y 514X 612 46R 711R 34S 826 914T 1057 1142T 1301U 29Y 1432V 1513 1602W 23S 49 1748R 1821 1928T 2020 57X 2235R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

501X 608Y 811 909T 1244X 1555 1911 2102Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń Stacja Paliw:

Pogoda Bieruń

Bieruń Baraniec

Stanowisko: 1

686

Bieruń Baraniec

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

445Y 515X 613 47R 712R 35S 827 915T 45 1058 1143T 1302U 30Y 1433V 1514 1603W 24S 50 1749R 1822 1929T 2021 58X 2236R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

445Y 515X 613 47R 712R 35S 827 915T 1058 1143T 1302U 30Y 1433V 1514 1603W 24S 50 1749R 1822 1929T 2021 58X 2236R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

445Y 515X 613 47R 712R 35S 827 915T 1058 1143T 1302U 30Y 1433V 1514 1603W 24S 50 1749R 1822 1929T 2021 58X 2236R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

502X 609Y 812 910T 1245X 1556 1912 2103Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń Baraniec:

Pogoda Bieruń

Bieruń Plac Autobusowy

Stanowisko: 1

686

Bieruń Plac Autobusowy

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

447Y 517X 649R 714R 37S 1332Y 1626S 1751R 2100X 2238R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

447Y 517X 649R 714R 37S 1332Y 1626S 1751R 2100X 2238R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

447Y 517X 649R 714R 37S 1332Y 1626S 1751R 2100X 2238R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

504X 611Y 1247X 2105Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń Plac Autobusowy:

Pogoda Bieruń

Bieruń Dom Kultury

Stanowisko: 4

686

Bieruń Dom Kultury

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

449Y 519X 651R 716R 39S 1334Y 1628S 1753R 2102X 2240R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

449Y 519X 651R 716R 39S 1334Y 1628S 1753R 2102X 2240R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

449Y 519X 651R 716R 39S 1334Y 1628S 1753R 2102X 2240R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

506X 613Y 1249X 2107Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń Dom Kultury:

Pogoda Bieruń

Bieruń Plac Nobla

Stanowisko: 6

686

Bieruń Plac Nobla

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

450Y 520X 652R 717R 40S 1335Y 1629S 1754R 2103X 2241R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

450Y 520X 652R 717R 40S 1335Y 1629S 1754R 2103X 2241R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

450Y 520X 652R 717R 40S 1335Y 1629S 1754R 2103X 2241R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

507X 614Y 1250X 2108Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń Plac Nobla:

Pogoda Bieruń

Bieruń Dom Kultury

Stanowisko: 1

686

Bieruń Dom Kultury

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

452Y 522X 654R 719R 42S 1337Y 1631S 1756R 2105X 2243R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

452Y 522X 654R 719R 42S 1337Y 1631S 1756R 2105X 2243R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

452Y 522X 654R 719R 42S 1337Y 1631S 1756R 2105X 2243R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

509X 616Y 1252X 2110Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń Dom Kultury:

Pogoda Bieruń

Bieruń Plac Autobusowy

Stanowisko: 2

686

Bieruń Plac Autobusowy

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

454Y 524X 615 56R 721R 44S 829 917T 47 1100 45T 1304U 39Y 1435V 1516 1605W 33S 52 1758R 1824 1931T 2023 2107X 2245R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

454Y 524X 615 56R 721R 44S 829 917T 1100 45T 1304U 39Y 1435V 1516 1605W 33S 52 1758R 1824 1931T 2023 2107X 2245R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

454Y 524X 615 56R 721R 44S 829 917T 1100 45T 1304U 39Y 1435V 1516 1605W 33S 52 1758R 1824 1931T 2023 2107X 2245R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

511X 618Y 814 912T 1254X 1558 1914 2112Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń Plac Autobusowy:

Pogoda Bieruń

Bieruń Ekonomiczna

Stanowisko: 2

686

Bieruń Ekonomiczna

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

459Y 529X 620 701R 26R 49S 834 922T 52 1105 50T 1309U 44Y 1440V 1521 1610W 38S 57 1803R 29 1936T 2028 2112X 2250R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

459Y 529X 620 701R 26R 49S 834 922T 1105 50T 1309U 44Y 1440V 1521 1610W 38S 57 1803R 29 1936T 2028 2112X 2250R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

459Y 529X 620 701R 26R 49S 834 922T 1105 50T 1309U 44Y 1440V 1521 1610W 38S 57 1803R 29 1936T 2028 2112X 2250R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

516X 623Y 819 917T 1259X 1603 1919 2117Y

Bieruń Strefa

Stanowisko: 4

686

Bieruń Strefa

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

500Y 30X 621 702R 27R 50S 835 923T 53 1106 51T 1310U 45Y 1441V 1522 1611W 39S 58 1804R 30 1937T 2029 2113X 2251R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

500Y 30X 621 702R 27R 50S 835 923T 1106 51T 1310U 45Y 1441V 1522 1611W 39S 58 1804R 30 1937T 2029 2113X 2251R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

500Y 30X 621 702R 27R 50S 835 923T 1106 51T 1310U 45Y 1441V 1522 1611W 39S 58 1804R 30 1937T 2029 2113X 2251R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

517X 624Y 820 918T 1300X 1604 1920 2118Y

Bieruń FSM II

Stanowisko: 2

686

Bieruń FSM II

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

502Y 32X 623 704R 29R 52S 837 925T 55 1108 53T 1312U 47Y 1443V 1524 1613W 41S 1700 1806R 32 1939T 2031 2115X 2253R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

502Y 32X 623 704R 29R 52S 837 925T 1108 53T 1312U 47Y 1443V 1524 1613W 41S 1700 1806R 32 1939T 2031 2115X 2253R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

502Y 32X 623 704R 29R 52S 837 925T 1108 53T 1312U 47Y 1443V 1524 1613W 41S 1700 1806R 32 1939T 2031 2115X 2253R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

519X 626Y 822 920T 1302X 1606 1922 2120Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bieruń FSM II:

Pogoda Bieruń

Tychy Osiedle Homera

Stanowisko: 17

686

Tychy Osiedle Homera

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

504Y 34X 625 706R 31R 54S 839 927T 57 1110 55T 1314U 49Y 1445V 1526 1615W 43S 1702 1808R 34 1941T 2033 2117X 2255R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

504Y 34X 625 706R 31R 54S 839 927T 1110 55T 1314U 49Y 1445V 1526 1615W 43S 1702 1808R 34 1941T 2033 2117X 2255R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

504Y 34X 625 706R 31R 54S 839 927T 1110 55T 1314U 49Y 1445V 1526 1615W 43S 1702 1808R 34 1941T 2033 2117X 2255R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

521X 628Y 824 922T 1304X 1608 1924 2122Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Osiedle Homera:

Pogoda Tychy

Bieruń Logistyczna

Stanowisko: 1

686

Bieruń Logistyczna

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

506Y 36X 1316U 51Y 1447V 2119X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

506Y 36X 1316U 51Y 1447V 2119X

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

506Y 36X 1316U 51Y 1447V 2119X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

523X 630Y 1306X 2124Y

Tychy Droga do Świerczyńca

Stanowisko: 15

686

Tychy Droga do Świerczyńca

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

507Y 37X 627 708R 33R 56S 841 929T 59 1112 57T 1317U 52Y 1448V 1528 1617W 45S 1704 1810R 36 1943T 2035 2120X 2257R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

507Y 37X 627 708R 33R 56S 841 929T 1112 57T 1317U 52Y 1448V 1528 1617W 45S 1704 1810R 36 1943T 2035 2120X 2257R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

507Y 37X 627 708R 33R 56S 841 929T 1112 57T 1317U 52Y 1448V 1528 1617W 45S 1704 1810R 36 1943T 2035 2120X 2257R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

524X 631Y 826 924T 1307X 1610 1926 2125Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Droga do Świerczyńca:

Pogoda Tychy

Tychy Fiat Auto-Hit

Stanowisko: 13

686

Tychy Fiat Auto-Hit

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

509Y 39X 629 710R 35R 58S 843 931T 1001 1114 59T 1319U 54Y 1450V 1530 1619W 47S 1706 1812R 38 1944T 2036 2121X 2258R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

509Y 39X 629 710R 35R 58S 843 931T 1114 59T 1319U 54Y 1450V 1530 1619W 47S 1706 1812R 38 1944T 2036 2121X 2258R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

509Y 39X 629 710R 35R 58S 843 931T 1114 59T 1319U 54Y 1450V 1530 1619W 47S 1706 1812R 38 1944T 2036 2121X 2258R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

526X 633Y 828 926T 1309X 1612 1927 2126Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Fiat Auto-Hit:

Pogoda Tychy

Tychy Lear

Stanowisko: 3

686

Tychy Lear

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

512Y 42X 632 713R 38R 801S 46 934T 1004 1117 1202T 1322U 57Y 1453V 1533 1622W 50S 1709 1815R 41 1947T 2039 2124X 2301R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

512Y 42X 632 713R 38R 801S 46 934T 1117 1202T 1322U 57Y 1453V 1533 1622W 50S 1709 1815R 41 1947T 2039 2124X 2301R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

512Y 42X 632 713R 38R 801S 46 934T 1117 1202T 1322U 57Y 1453V 1533 1622W 50S 1709 1815R 41 1947T 2039 2124X 2301R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

529X 636Y 831 929T 1312X 1615 1930 2129Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Lear:

Pogoda Tychy

Tychy Serdeczna Rondo

Stanowisko: 1

686

Tychy Serdeczna Rondo

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

513Y 43X 633 714R 39R 802S 47 935T 1005 1118 1203T 1323U 58Y 1454V 1534 1623W 51S 1710 1816R 42 1948T 2040 2125X 2302R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

513Y 43X 633 714R 39R 802S 47 935T 1118 1203T 1323U 58Y 1454V 1534 1623W 51S 1710 1816R 42 1948T 2040 2125X 2302R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

513Y 43X 633 714R 39R 802S 47 935T 1118 1203T 1323U 58Y 1454V 1534 1623W 51S 1710 1816R 42 1948T 2040 2125X 2302R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

530X 637Y 832 930T 1313X 1616 1931 2130Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Serdeczna Rondo:

Pogoda Tychy

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Stanowisko: 7

686

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

515Y 45X 635 716R 41R 804S 49 937T 1007 1120 1205T 1325U 1400Y 56V 1536 1625W 53S 1712 1818R 44 1950T 2042 2127X 2303R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

515Y 45X 635 716R 41R 804S 49 937T 1120 1205T 1325U 1400Y 56V 1536 1625W 53S 1712 1818R 44 1950T 2042 2127X 2303R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

515Y 45X 635 716R 41R 804S 49 937T 1120 1205T 1325U 1400Y 56V 1536 1625W 53S 1712 1818R 44 1950T 2042 2127X 2303R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

532X 639Y 834 932T 1315X 1618 1933 2132Y

Tychy Towarowa

Stanowisko: 3

686

Tychy Towarowa

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

517Y 47X 637 718R 43R 806S 51 939T 1009 1122 1207T 1327U 1402Y 58V 1538 1627W 55S 1714 1820R 46 1952T 2044 2129X 2305R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

517Y 47X 637 718R 43R 806S 51 939T 1122 1207T 1327U 1402Y 58V 1538 1627W 55S 1714 1820R 46 1952T 2044 2129X 2305R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

517Y 47X 637 718R 43R 806S 51 939T 1122 1207T 1327U 1402Y 58V 1538 1627W 55S 1714 1820R 46 1952T 2044 2129X 2305R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

534X 641Y 836 934T 1317X 1620 1935 2134Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa:

Pogoda Tychy

Tychy Hipermarkety

Stanowisko: 1

686

Tychy Hipermarkety

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

519Y 49X 639 720R 45R 808S 53 941T 1011 1124 1209T 1329U 1404Y 1500V 40 1629W 57S 1716 1822R 48 1954T 2046 2131X 2306R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

519Y 49X 639 720R 45R 808S 53 941T 1124 1209T 1329U 1404Y 1500V 40 1629W 57S 1716 1822R 48 1954T 2046 2131X 2306R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

519Y 49X 639 720R 45R 808S 53 941T 1124 1209T 1329U 1404Y 1500V 40 1629W 57S 1716 1822R 48 1954T 2046 2131X 2306R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

536X 643Y 838 936T 1319X 1622 1937 2136Y

Tychy Paprocańska

Stanowisko: 7

686

Tychy Paprocańska

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

520Y 50X 640 721R 46R 809S 54 942T 1012 1125 1210T 1330U 1405Y 1501V 41 1630W 58S 1717 1823R 49 1955T 2047 2132X 2307R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

520Y 50X 640 721R 46R 809S 54 942T 1125 1210T 1330U 1405Y 1501V 41 1630W 58S 1717 1823R 49 1955T 2047 2132X 2307R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

520Y 50X 640 721R 46R 809S 54 942T 1125 1210T 1330U 1405Y 1501V 41 1630W 58S 1717 1823R 49 1955T 2047 2132X 2307R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

537X 644Y 839 937T 1320X 1623 1938 2137Y

Tychy Osiedle „O”

Stanowisko: 1

686

Tychy Osiedle „O”

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

522Y 52X 642 723R 48R 811S 56 944T 1014 1127 1212T 1332U 1407Y 1503V 43 1632W 1700S 19 1825R 51 1957T 2049 2134X 2309R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

522Y 52X 642 723R 48R 811S 56 944T 1127 1212T 1332U 1407Y 1503V 43 1632W 1700S 19 1825R 51 1957T 2049 2134X 2309R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

522Y 52X 642 723R 48R 811S 56 944T 1127 1212T 1332U 1407Y 1503V 43 1632W 1700S 19 1825R 51 1957T 2049 2134X 2309R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

539X 646Y 841 939T 1322X 1625 1940 2139Y

Tychy Lodowisko

Stanowisko: 5

686

Tychy Lodowisko

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

523Y 53X 643 724R 49R 812S 57 945T 1015 1128 1213T 1333U 1408Y 1504V 44 1633W 1701S 20 1826R 52 1958T 2050 2135X 2310R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

523Y 53X 643 724R 49R 812S 57 945T 1128 1213T 1333U 1408Y 1504V 44 1633W 1701S 20 1826R 52 1958T 2050 2135X 2310R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

523Y 53X 643 724R 49R 812S 57 945T 1128 1213T 1333U 1408Y 1504V 44 1633W 1701S 20 1826R 52 1958T 2050 2135X 2310R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

540X 647Y 842 940T 1323X 1626 1941 2140Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Lodowisko:

Pogoda Tychy

Tychy Wyszyńskiego

Stanowisko: 3

686

Tychy Wyszyńskiego

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

524Y 54X 644 725R 50R 813S 58 946T 1016 1129 1214T 1334U 1409Y 1505V 45 1634W 1702S 21 1827R 53 1959T 2051 2136X 2311R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

524Y 54X 644 725R 50R 813S 58 946T 1129 1214T 1334U 1409Y 1505V 45 1634W 1702S 21 1827R 53 1959T 2051 2136X 2311R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

524Y 54X 644 725R 50R 813S 58 946T 1129 1214T 1334U 1409Y 1505V 45 1634W 1702S 21 1827R 53 1959T 2051 2136X 2311R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

541X 648Y 843 941T 1324X 1627 1942 2141Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Wyszyńskiego:

Pogoda Tychy

Tychy Tęcza

Stanowisko: 7

686

Tychy Tęcza

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

525Y 55X 645 726R 51R 814S 59 947T 1017 1130 1215T 1335U 1410Y 1506V 46 1635W 1703S 22 1828R 54 2000T 52 2137X 2312R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

525Y 55X 645 726R 51R 814S 59 947T 1130 1215T 1335U 1410Y 1506V 46 1635W 1703S 22 1828R 54 2000T 52 2137X 2312R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

525Y 55X 645 726R 51R 814S 59 947T 1130 1215T 1335U 1410Y 1506V 46 1635W 1703S 22 1828R 54 2000T 52 2137X 2312R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

542X 649Y 844 942T 1325X 1628 1943 2142Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Tęcza:

Pogoda Tychy

Tychy Urząd Miasta

Stanowisko: 5

686

Tychy Urząd Miasta

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

526Y 56X 646 727R 52R 815S 900 48T 1018 1131 1216T 1336U 1411Y 1507V 47 1636W 1704S 23 1829R 55 2001T 53 2138X 2313R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

526Y 56X 646 727R 52R 815S 900 48T 1131 1216T 1336U 1411Y 1507V 47 1636W 1704S 23 1829R 55 2001T 53 2138X 2313R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

526Y 56X 646 727R 52R 815S 900 48T 1131 1216T 1336U 1411Y 1507V 47 1636W 1704S 23 1829R 55 2001T 53 2138X 2313R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

543X 650Y 845 943T 1326X 1629 1944 2143Y

Tychy Niepodległości

Stanowisko: 3

686

Tychy Niepodległości

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

527Y 57X 647 728R 53R 816S 901 49T 1019 1132 1217T 1337U 1412Y 1508V 48 1637W 1705S 24 1830R 56 2002T 54 2139X 2314R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

527Y 57X 647 728R 53R 816S 901 49T 1132 1217T 1337U 1412Y 1508V 48 1637W 1705S 24 1830R 56 2002T 54 2139X 2314R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

527Y 57X 647 728R 53R 816S 901 49T 1132 1217T 1337U 1412Y 1508V 48 1637W 1705S 24 1830R 56 2002T 54 2139X 2314R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

544X 651Y 846 944T 1327X 1630 1945 2144Y

Tychy Park Niedźwiadków

Stanowisko: 1

686

Tychy Park Niedźwiadków

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

529Y 59X 649 730R 55R 818S 903 51T 1021 1134 1219T 1339U 1414Y 1510V 50 1639W 1707S 26 1832R 58 2004T 56 2141X 2316R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

529Y 59X 649 730R 55R 818S 903 51T 1134 1219T 1339U 1414Y 1510V 50 1639W 1707S 26 1832R 58 2004T 56 2141X 2316R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

529Y 59X 649 730R 55R 818S 903 51T 1134 1219T 1339U 1414Y 1510V 50 1639W 1707S 26 1832R 58 2004T 56 2141X 2316R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

546X 653Y 848 946T 1329X 1632 1947 2146Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Park Niedźwiadków:

Pogoda Tychy

Tychy Bielska Szpital

Stanowisko: 4

686

Tychy Bielska Szpital

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

531Y 601X 51 732R 57R 820S 905 53T 1023 1136 1221T 1341U 1416Y 1512V 52 1641W 1709S 28 1834R 1900 2006T 58 2143X 2318R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

531Y 601X 51 732R 57R 820S 905 53T 1136 1221T 1341U 1416Y 1512V 52 1641W 1709S 28 1834R 1900 2006T 58 2143X 2318R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

531Y 601X 51 732R 57R 820S 905 53T 1136 1221T 1341U 1416Y 1512V 52 1641W 1709S 28 1834R 1900 2006T 58 2143X 2318R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

548X 655Y 850 948T 1331X 1634 1949 2148Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Bielska Szpital:

Pogoda Tychy

Tychy Jana Pawła II

Stanowisko: 2

686

Tychy Jana Pawła II

Kierunek: Tychy Jana Pawła II

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

533Y 603X 53 734R 59R 822S 907 55T 1025 1138 1223T 1343U 1418Y 1514V 54 1643W 1711S 30 1836R 1902 2008T 2100 45X 2320R

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

533Y 603X 53 734R 59R 822S 907 55T 1138 1223T 1343U 1418Y 1514V 54 1643W 1711S 30 1836R 1902 2008T 2100 45X 2320R

Dni robocze w ferie i przerwy świąteczne – Wg kalendarza MEN

533Y 603X 53 734R 59R 822S 907 55T 1138 1223T 1343U 1418Y 1514V 54 1643W 1711S 30 1836R 1902 2008T 2100 45X 2320R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

550X 657Y 852 950T 1333X 1636 1951 2150Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Jana Pawła II:

Pogoda Tychy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *