Strona główna » Linia W, Autobus

Linia W, Autobus

W

Obowiązuje od 04.05.2021 r.

Kierunek Urbanowice Sklep

Wygorzele Ułańska

Stanowisko: 2

W

Wygorzele Ułańska

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432 514Y 611 709Y 802Y 902Y 55 1141 1304 1425Y 1524 1620Y 1712 1817

Soboty

503 657 839 1020 1212 1410 1550

Niedziele i święta

630 831 1031 1231 1410 1602

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wygorzele Ułańska:

Pogoda Tychy

Wygorzele Rymarska I

Stanowisko: 3

W

Wygorzele Rymarska I

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433 515Y 612 710Y 803Y 903Y 56 1142 1305 1426Y 1525 1621Y 1713 1818

Soboty

504 658 840 1021 1213 1411 1551

Niedziele i święta

631 832 1032 1232 1411 1603

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wygorzele Rymarska I:

Pogoda Tychy

Wygorzele Rymarska

Stanowisko: 1

W

Wygorzele Rymarska

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434 516Y 613 711Y 804Y 904Y 57 1143 1306 1427Y 1526 1622Y 1714 1819

Soboty

505 659 841 1022 1214 1412 1552

Niedziele i święta

632 833 1033 1233 1412 1604

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wygorzele Rymarska:

Pogoda Tychy

Wygorzele Ligonia

Stanowisko: 8

W

Wygorzele Ligonia

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435 517Y 614 712Y 805Y 905Y 58 1144 1307 1428Y 1527 1623Y 1715 1820

Soboty

506 700 842 1023 1215 1413 1553

Niedziele i święta

633 834 1034 1234 1413 1605

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wygorzele Ligonia:

Pogoda Tychy

Wygorzele Jaroszowicka

Stanowisko: 10

W

Wygorzele Jaroszowicka

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

436 518Y 615 713Y 806Y 906Y 59 1145 1308 1429Y 1528 1624Y 1716 1821

Soboty

507 701 843 1024 1216 1414 1554

Niedziele i święta

634 835 1035 1235 1414 1606

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wygorzele Jaroszowicka:

Pogoda Tychy

Tychy Paproci

Stanowisko: 16

W

Tychy Paproci

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519Y 714Y 807Y 907Y 1430Y 1625Y

Tychy Paproci Pętla

Stanowisko: 1

W

Tychy Paproci Pętla

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522Y 717Y 810Y 910Y 1433Y 1628Y

Tychy Paproci

Stanowisko: 13

W

Tychy Paproci

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525Y 720Y 813Y 913Y 1436Y 1631Y

Wygorzele Wiadukt

Stanowisko: 11

W

Wygorzele Wiadukt

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437 526Y 616 721Y 814Y 914Y 1000 1146 1309 1437Y 1529 1632Y 1717 1822

Soboty

508 702 844 1025 1217 1415 1555

Niedziele i święta

635 836 1036 1236 1415 1607

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wygorzele Wiadukt:

Pogoda Tychy

Wygorzele Tartak

Stanowisko: 9

W

Wygorzele Tartak

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

438 527Y 617 722Y 815Y 915Y 1001 1147 1310 1438Y 1530 1633Y 1718 1823

Soboty

509 703 845 1026 1218 1416 1556

Niedziele i święta

636 837 1037 1237 1416 1608

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wygorzele Tartak:

Pogoda Tychy

Wygorzele Jana

Stanowisko: 7

W

Wygorzele Jana

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439 528Y 618 723Y 816Y 916Y 1002 1148 1311 1439Y 1531 1634Y 1719 1824

Soboty

510 704 846 1027 1219 1417 1557

Niedziele i święta

637 838 1038 1238 1417 1609

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wygorzele Jana:

Pogoda Tychy

Wygorzele Klub

Stanowisko: 1

W

Wygorzele Klub

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

440 529Y 619 724Y 817Y 917Y 1003 1149 1312 1440Y 1532 1635Y 1720 1825

Soboty

511 705 847 1028 1220 1418 1558

Niedziele i święta

638 839 1039 1239 1418 1610

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wygorzele Klub:

Pogoda Tychy

Wygorzele Wspólna

Stanowisko: 3

W

Wygorzele Wspólna

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441 530Y 620 725Y 818Y 918Y 1004 1150 1313 1441Y 1533 1636Y 1721 1826

Soboty

512 706 848 1029 1221 1419 1559

Niedziele i święta

639 840 1040 1240 1419 1611

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wygorzele Wspólna:

Pogoda Tychy

Tychy Sportowa

Stanowisko: 5

W

Tychy Sportowa

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442 531Y 621 726Y 819Y 919Y 1005 1151 1314 1442Y 1534 1637Y 1722 1827

Soboty

513 707 849 1030 1222 1420 1600

Niedziele i święta

640 841 1041 1241 1420 1612

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Sportowa:

Pogoda Tychy

Tychy Kościelna

Stanowisko: 3

W

Tychy Kościelna

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444 533Y 623 728Y 821Y 921Y 1007 1153 1316 1444Y 1536 1639Y 1724 1829

Soboty

515 709 851 1032 1224 1422 1602

Niedziele i święta

642 843 1043 1243 1422 1614

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Kościelna:

Pogoda Tychy

Urbanowice Kościół

Stanowisko: 1

W

Urbanowice Kościół

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

445 534Y 624 729Y 822Y 922Y 1008 1154 1317 1445Y 1537 1640Y 1725 1830

Soboty

516 710 852 1033 1225 1423 1603

Niedziele i święta

643 844 1044 1244 1423 1615

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Urbanowice Kościół:

Pogoda Tychy

Urbanowice

Stanowisko: 11

W

Urbanowice

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

448 537Y 627 732Y 825Y 925Y 1011 1157 1320 1448Y 1540 1643Y 1728 1833

Soboty

519 713 855 1036 1228 1426 1606

Niedziele i święta

646 847 1047 1247 1426 1618

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Urbanowice:

Pogoda Tychy

Tychy Oświęcimska

Stanowisko: 9

W

Tychy Oświęcimska

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449 538Y 628 733Y 826Y 926Y 1012 1158 1321 1449Y 1541 1644Y 1729 1834

Soboty

520 714 856 1037 1229 1427 1607

Niedziele i święta

647 848 1048 1248 1427 1619

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Oświęcimska:

Pogoda Tychy

Wartogłowiec Wiadukt

Stanowisko: 7

W

Wartogłowiec Wiadukt

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451 540Y 630 735Y 828Y 928Y 1014 1200 1323 1451Y 1543 1646Y 1731 1836

Soboty

522 716 858 1039 1231 1429 1609

Niedziele i święta

649 850 1050 1250 1429 1621

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wartogłowiec Wiadukt:

Pogoda Tychy

Tychy Szpital Wojewódzki

Stanowisko: 2

W

Tychy Szpital Wojewódzki

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

455 544Y 634 739Y 832Y 932Y 1018 1204 1327 1455Y 1547 1650Y 1735 1840

Soboty

526 720 902 1043 1235 1433 1613

Niedziele i święta

653 854 1054 1254 1433 1625

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Szpital Wojewódzki:

Pogoda Tychy

Tychy Tęcza

Stanowisko: 7

W

Tychy Tęcza

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456 545Y 635 740Y 833Y 933Y 1019 1205 1328 1456Y 1548 1651Y 1736 1841

Soboty

527 721 903 1044 1236 1434 1614

Niedziele i święta

654 855 1055 1255 1434 1626

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Tęcza:

Pogoda Tychy

Tychy Urząd Miasta

Stanowisko: 5

W

Tychy Urząd Miasta

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457 546Y 636 741Y 834Y 934Y 1020 1206 1329 1457Y 1549 1652Y 1737 1842

Soboty

528 722 904 1045 1237 1435 1615

Niedziele i święta

655 856 1056 1256 1435 1627

Tychy Niepodległości

Stanowisko: 3

W

Tychy Niepodległości

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458 547Y 637 742Y 835Y 935Y 1021 1207 1330 1458Y 1550 1653Y 1738 1843

Soboty

529 723 905 1046 1238 1436 1616

Niedziele i święta

656 857 1057 1257 1436 1628

Tychy Cyganerii

Stanowisko: 1

W

Tychy Cyganerii

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500 49Y 639 744Y 837Y 937Y 1023 1209 1332 1500Y 52 1655Y 1740 1845

Soboty

531 725 907 1048 1240 1438 1618

Niedziele i święta

658 859 1059 1259 1438 1630

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Cyganerii:

Pogoda Tychy

Tychy Bielska Szpital

Stanowisko: 4

W

Tychy Bielska Szpital

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502 51Y 641 746Y 839Y 939Y 1025 1211 1334 1502Y 54 1657Y 1742 1847

Soboty

533 727 909 1050 1242 1440 1620

Niedziele i święta

700 901 1101 1301 1440 1632

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Bielska Szpital:

Pogoda Tychy

Tychy Jana Pawła II

Stanowisko: 2

W

Tychy Jana Pawła II

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504 53Y 643 748Y 841Y 941Y 1027 1213 1336 1504Y 56 1659Y 1744 1849

Soboty

535 729 911 1052 1244 1442 1622

Niedziele i święta

702 903 1103 1303 1442 1634

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Jana Pawła II:

Pogoda Tychy

Tychy Bar

Stanowisko: 8

W

Tychy Bar

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505 54Y 644 749Y 842Y 942Y 1028 1214 1337 1505Y 57 1700Y 45 1850

Soboty

536 730 912 1053 1245 1443 1623

Niedziele i święta

703 904 1104 1304 1443 1635

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Bar:

Pogoda Tychy

Tychy Dmowskiego

Stanowisko: 2

W

Tychy Dmowskiego

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

506 55Y 645 750Y 843Y 943Y 1029 1215 1338 1506Y 58 1701Y 46 1851

Soboty

537 731 913 1054 1246 1444 1624

Niedziele i święta

704 905 1105 1305 1444 1636

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Dmowskiego:

Pogoda Tychy

Tychy Hale Targowe

Stanowisko: 4

W

Tychy Hale Targowe

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507 56Y 646 751Y 844Y 944Y 1030 1216 1339 1507Y 59 1702Y 47 1852

Soboty

538 732 914 1055 1247 1445 1625

Niedziele i święta

705 906 1106 1306 1445 1637

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Hale Targowe:

Pogoda Tychy

Tychy Hala Sportowa

Stanowisko: 6

W

Tychy Hala Sportowa

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

508 57Y 647 752Y 845Y 945Y 1031 1217 1340 1508Y 1600 1703Y 48 1853

Soboty

539 733 915 1056 1248 1446 1626

Niedziele i święta

706 907 1107 1307 1446 1638

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Hala Sportowa:

Pogoda Tychy

Tychy Piłsudskiego

Stanowisko: 8

W

Tychy Piłsudskiego

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509 58Y 648 753Y 846Y 946Y 1032 1218 1341 1509Y 1601 1704Y 49 1854

Soboty

540 734 916 1057 1249 1447 1627

Niedziele i święta

707 908 1108 1308 1447 1639

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Piłsudskiego:

Pogoda Tychy

Tychy Paprocańska

Stanowisko: 10

W

Tychy Paprocańska

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511 600Y 50 755Y 848Y 948Y 1034 1220 1343 1511Y 1603 1706Y 51 1856

Soboty

542 736 918 1059 1251 1449 1629

Niedziele i święta

709 910 1110 1310 1449 1641

Tychy Hipermarkety

Stanowisko: 2

W

Tychy Hipermarkety

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512 601Y 51 756Y 849Y 949Y 1035 1221 1344 1512Y 1604 1707Y 52 1857

Soboty

543 737 919 1100 1252 1450 1630

Niedziele i święta

710 911 1111 1311 1450 1642

Tychy Towarowa

Stanowisko: 4

W

Tychy Towarowa

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514 603Y 53 758Y 851Y 951Y 1037 1223 1346 1514Y 1606 1709Y 54 1859

Soboty

545 739 921 1102 1254 1452 1632

Niedziele i święta

712 913 1113 1313 1452 1644

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa:

Pogoda Tychy

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Stanowisko: 6

W

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516 605Y 55 800Y 53Y 953Y 1039 1225 1348 1516Y 1608 1711Y 56 1901

Soboty

547 741 923 1104 1256 1454 1634

Niedziele i święta

714 915 1115 1315 1454 1646

Tychy Towarowa Rondo

Stanowisko: 8

W

Tychy Towarowa Rondo

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517 606Y 56 801Y 54Y 954Y 1040 1226 1349 1517Y 1609 1712Y 57 1902

Soboty

548 742 924 1105 1257 1455 1635

Niedziele i święta

715 916 1116 1316 1455 1647

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa Rondo:

Pogoda Tychy

Urbanowice Przejazd

Stanowisko: 2

W

Urbanowice Przejazd

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519 608Y 58 803Y 56Y 956Y 1042 1228 1351 1519Y 1611 1714Y 59 1904

Soboty

550 744 926 1107 1259 1457 1637

Niedziele i święta

717 918 1118 1318 1457 1649

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Urbanowice Przejazd:

Pogoda Tychy

Urbanowice Główna

Stanowisko: 2

W

Urbanowice Główna

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520 609Y 59 804Y 57Y 957Y 1043 1229 1352 1520Y 1612 1715Y 1800 1905

Soboty

551 745 927 1108 1300 1458 1638

Niedziele i święta

718 919 1119 1319 1458 1650

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Urbanowice Główna:

Pogoda Tychy

Urbanowice Sklep

Stanowisko: 1

W

Urbanowice Sklep

Kierunek: Urbanowice Sklep

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

521 610Y 700 805Y 58Y 958Y 1044 1230 1353 1521Y 1613 1716Y 1801 1906

Soboty

552 746 928 1109 1301 1459 1639

Niedziele i święta

719 920 1120 1320 1459 1651

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Urbanowice Sklep:

Pogoda Tychy

Kierunek Wygorzele Ułańska

Urbanowice Sklep

Stanowisko: 1

W

Urbanowice Sklep

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522 612 705Y 813 905 1050 1215 1320Y 1417Y 1524Y 1614Y 1720Y 1817 1907

Soboty

607 750 930 1123 1320 1500 1641

Niedziele i święta

741 941 1141 1321 1512

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Urbanowice Sklep:

Pogoda Tychy

Urbanowice Główna

Stanowisko: 3

W

Urbanowice Główna

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

523 613 706Y 814 906 1051 1216 1321Y 1418Y 1525Y 1615Y 1721Y 1818 1908

Soboty

608 751 931 1124 1321 1501 1642

Niedziele i święta

742 942 1142 1322 1513

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Urbanowice Główna:

Pogoda Tychy

Urbanowice Przejazd

Stanowisko: 1

W

Urbanowice Przejazd

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

524 614 707Y 815 907 1052 1217 1322Y 1419Y 1526Y 1616Y 1722Y 1819 1909

Soboty

609 752 932 1125 1322 1502 1643

Niedziele i święta

743 943 1143 1323 1514

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Urbanowice Przejazd:

Pogoda Tychy

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Stanowisko: 7

W

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

526 616 709Y 817 909 1054 1219 1324Y 1421Y 1528Y 1618Y 1724Y 1821 1910

Soboty

611 754 934 1127 1324 1504 1645

Niedziele i święta

745 945 1145 1325 1516

Tychy Towarowa

Stanowisko: 3

W

Tychy Towarowa

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

528 618 711Y 819 911 1056 1221 1326Y 1423Y 1530Y 1620Y 1726Y 1823 1912

Soboty

613 756 936 1129 1326 1506 1647

Niedziele i święta

747 947 1147 1327 1518

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa:

Pogoda Tychy

Tychy Hipermarkety

Stanowisko: 1

W

Tychy Hipermarkety

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

530 620 713Y 821 913 1058 1223 1328Y 1425Y 1532Y 1622Y 1728Y 1825 1914

Soboty

615 758 938 1131 1328 1508 1649

Niedziele i święta

749 949 1149 1329 1520

Tychy Paprocańska

Stanowisko: 7

W

Tychy Paprocańska

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

531 621 714Y 822 914 1059 1224 1329Y 1426Y 1533Y 1623Y 1729Y 1826 1915

Soboty

616 759 939 1132 1329 1509 1650

Niedziele i święta

750 950 1150 1330 1521

Tychy Piłsudskiego

Stanowisko: 5

W

Tychy Piłsudskiego

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

533 623 716Y 824 916 1101 1226 1331Y 1428Y 1535Y 1625Y 1731Y 1828 1917

Soboty

618 801 941 1134 1331 1511 1652

Niedziele i święta

752 952 1152 1332 1523

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Piłsudskiego:

Pogoda Tychy

Tychy Hala Sportowa

Stanowisko: 3

W

Tychy Hala Sportowa

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

534 624 717Y 825 917 1102 1227 1332Y 1429Y 1536Y 1626Y 1732Y 1829 1918

Soboty

619 802 942 1135 1332 1512 1653

Niedziele i święta

753 953 1153 1333 1524

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Hala Sportowa:

Pogoda Tychy

Tychy Dmowskiego

Stanowisko: 1

W

Tychy Dmowskiego

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

536 626 719Y 827 919 1104 1229 1334Y 1431Y 1538Y 1628Y 1734Y 1831 1920

Soboty

621 804 944 1137 1334 1514 1655

Niedziele i święta

755 955 1155 1335 1526

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Dmowskiego:

Pogoda Tychy

Tychy Bar

Stanowisko: 7

W

Tychy Bar

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

537 627 720Y 828 920 1105 1230 1335Y 1432Y 1539Y 1629Y 1735Y 1832 1921

Soboty

622 805 945 1138 1335 1515 1656

Niedziele i święta

756 956 1156 1336 1527

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Bar:

Pogoda Tychy

Tychy Jana Pawła II

Stanowisko: 1

W

Tychy Jana Pawła II

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

538 628 721Y 829 921 1106 1231 1336Y 1433Y 1540Y 1630Y 1736Y 1833 1922

Soboty

623 806 946 1139 1336 1516 1657

Niedziele i święta

757 957 1157 1337 1528

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Jana Pawła II:

Pogoda Tychy

Tychy Bielska Szpital

Stanowisko: 3

W

Tychy Bielska Szpital

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

539 629 722Y 830 922 1107 1232 1337Y 1434Y 1541Y 1631Y 1737Y 1834 1923

Soboty

624 807 947 1140 1337 1517 1658

Niedziele i święta

758 958 1158 1338 1529

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Bielska Szpital:

Pogoda Tychy

Tychy Cyganerii

Stanowisko: 2

W

Tychy Cyganerii

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

540 630 723Y 831 923 1108 1233 1338Y 1435Y 1542Y 1632Y 1738Y 1835 1924

Soboty

625 808 948 1141 1338 1518 1659

Niedziele i święta

759 959 1159 1339 1530

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Cyganerii:

Pogoda Tychy

Tychy Niepodległości

Stanowisko: 4

W

Tychy Niepodległości

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

542 632 725Y 833 925 1110 1235 1340Y 1437Y 1544Y 1634Y 1740Y 1837 1926

Soboty

627 810 950 1143 1340 1520 1701

Niedziele i święta

801 1001 1201 1341 1532

Tychy Urząd Miasta

Stanowisko: 6

W

Tychy Urząd Miasta

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

543 633 726Y 834 926 1111 1236 1341Y 1438Y 1545Y 1635Y 1741Y 1838 1927

Soboty

628 811 951 1144 1341 1521 1702

Niedziele i święta

802 1002 1202 1342 1533

Tychy Tęcza

Stanowisko: 8

W

Tychy Tęcza

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

544 634 727Y 835 927 1112 1237 1342Y 1439Y 1546Y 1636Y 1742Y 1839 1928

Soboty

629 812 952 1145 1342 1522 1703

Niedziele i święta

803 1003 1203 1343 1534

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Tęcza:

Pogoda Tychy

Wartogłowiec Wiadukt

Stanowisko: 8

W

Wartogłowiec Wiadukt

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

548 638 731Y 839 931 1116 1241 1346Y 1443Y 1550Y 1640Y 1746Y 1843 1932

Soboty

633 816 956 1149 1346 1526 1707

Niedziele i święta

807 1007 1207 1347 1538

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wartogłowiec Wiadukt:

Pogoda Tychy

Tychy Oświęcimska

Stanowisko: 10

W

Tychy Oświęcimska

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

550 640 733Y 841 933 1118 1243 1348Y 1445Y 1552Y 1642Y 1748Y 1845 1934

Soboty

635 818 958 1151 1348 1528 1709

Niedziele i święta

809 1009 1209 1349 1540

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Oświęcimska:

Pogoda Tychy

Urbanowice

Stanowisko: 12

W

Urbanowice

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

551 641 734Y 842 934 1119 1244 1349Y 1446Y 1553Y 1643Y 1749Y 1846 1935

Soboty

636 819 959 1152 1349 1529 1710

Niedziele i święta

810 1010 1210 1350 1541

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Urbanowice:

Pogoda Tychy

Tychy Pogodna Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

W

Tychy Pogodna Skrzyżowanie

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

554 644 737Y 845 937 1122 1247 1352Y 1449Y 1556Y 1646Y 1752Y 1849 1938

Soboty

639 822 1002 1155 1352 1532 1713

Niedziele i święta

813 1013 1213 1353 1544

Urbanowice Kościół

Stanowisko: 2

W

Urbanowice Kościół

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

555 645 738Y 846 938 1123 1248 1353Y 1450Y 1557Y 1647Y 1753Y 1850 1939

Soboty

640 823 1003 1156 1353 1533 1714

Niedziele i święta

814 1014 1214 1354 1545

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Urbanowice Kościół:

Pogoda Tychy

Tychy Kościelna

Stanowisko: 4

W

Tychy Kościelna

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

556 646 739Y 847 939 1124 1249 1354Y 1451Y 1558Y 1648Y 1754Y 1851 1940

Soboty

641 824 1004 1157 1354 1534 1715

Niedziele i święta

815 1015 1215 1355 1546

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Kościelna:

Pogoda Tychy

Tychy Sportowa

Stanowisko: 6

W

Tychy Sportowa

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

558 648 741Y 849 941 1126 1251 1356Y 1453Y 1600Y 50Y 1756Y 1853 1942

Soboty

643 826 1006 1159 1356 1536 1717

Niedziele i święta

817 1017 1217 1357 1548

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Sportowa:

Pogoda Tychy

Wygorzele Wspólna

Stanowisko: 2

W

Wygorzele Wspólna

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

559 649 742Y 850 942 1127 1252 1357Y 1454Y 1601Y 51Y 1757Y 1854 1943

Soboty

644 827 1007 1200 1357 1537 1718

Niedziele i święta

818 1018 1218 1358 1549

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wygorzele Wspólna:

Pogoda Tychy

Wygorzele Klub

Stanowisko: 8

W

Wygorzele Klub

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

600 50 743Y 851 943 1128 1253 1358Y 1455Y 1602Y 52Y 1758Y 1855 1944

Soboty

645 828 1008 1201 1358 1538 1719

Niedziele i święta

819 1019 1219 1359 1550

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wygorzele Klub:

Pogoda Tychy

Wygorzele Jana

Stanowisko: 10

W

Wygorzele Jana

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

601 51 744Y 852 944 1129 1254 1359Y 1456Y 1603Y 53Y 1759Y 1856 1945

Soboty

646 829 1009 1202 1359 1539 1720

Niedziele i święta

820 1020 1220 1400 1551

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wygorzele Jana:

Pogoda Tychy

Wygorzele Tartak

Stanowisko: 12

W

Wygorzele Tartak

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

602 52 745Y 853 945 1130 1255 1400Y 57Y 1604Y 54Y 1800Y 57 1946

Soboty

647 830 1010 1203 1400 1540 1721

Niedziele i święta

821 1021 1221 1401 1552

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wygorzele Tartak:

Pogoda Tychy

Wygorzele Wiadukt

Stanowisko: 14

W

Wygorzele Wiadukt

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

603 53 746Y 854 946 1131 1256 1401Y 58Y 1605Y 55Y 1801Y 58 1947

Soboty

648 831 1011 1204 1401 1541 1722

Niedziele i święta

822 1022 1222 1402 1553

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wygorzele Wiadukt:

Pogoda Tychy

Tychy Paproci

Stanowisko: 16

W

Tychy Paproci

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

747Y 1402Y 59Y 1606Y 56Y 1802Y

Tychy Paproci Pętla

Stanowisko: 1

W

Tychy Paproci Pętla

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

750Y 1405Y 1502Y 1609Y 59Y 1805Y

Tychy Paproci

Stanowisko: 13

W

Tychy Paproci

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

753Y 1408Y 1505Y 1612Y 1702Y 1808Y

Wygorzele Jaroszowicka

Stanowisko: 7

W

Wygorzele Jaroszowicka

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

604 54 754Y 855 947 1132 1257 1409Y 1506Y 1613Y 1703Y 1809Y 59 1948

Soboty

649 832 1012 1205 1402 1542 1723

Niedziele i święta

823 1023 1223 1403 1554

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wygorzele Jaroszowicka:

Pogoda Tychy

Wygorzele Ligonia

Stanowisko: 9

W

Wygorzele Ligonia

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

605 55 755Y 856 948 1133 1258 1410Y 1507Y 1614Y 1704Y 1810Y 1900 49

Soboty

650 833 1013 1206 1403 1543 1724

Niedziele i święta

824 1024 1224 1404 1555

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wygorzele Ligonia:

Pogoda Tychy

Wygorzele Rymarska

Stanowisko: 2

W

Wygorzele Rymarska

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

606 56 756Y 857 949 1134 1259 1411Y 1508Y 1615Y 1705Y 1811Y 1901 50

Soboty

651 834 1014 1207 1404 1544 1725

Niedziele i święta

825 1025 1225 1405 1556

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wygorzele Rymarska:

Pogoda Tychy

Wygorzele Rymarska I

Stanowisko: 4

W

Wygorzele Rymarska I

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

607 57 757Y 858 950 1135 1300 1412Y 1509Y 1616Y 1706Y 1812Y 1902 51

Soboty

652 835 1015 1208 1405 1545 1726

Niedziele i święta

826 1026 1226 1406 1557

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wygorzele Rymarska I:

Pogoda Tychy

Wygorzele Ułańska

Stanowisko: 2

W

Wygorzele Ułańska

Kierunek: Wygorzele Ułańska

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

608 58 758Y 859 951 1136 1301 1413Y 1510Y 1617Y 1707Y 1813Y 1903 52

Soboty

653 836 1016 1209 1406 1546 1727

Niedziele i święta

827 1027 1227 1407 1558

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wygorzele Ułańska:

Pogoda Tychy

3 komentarze do “Linia W, Autobus”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *