Strona główna » Linia 273, Autobus

Linia 273, Autobus

273

Obowiązuje od 01.08.2020 r.

Kierunek Mąkołowiec Pętla

Tychy Towarowa

Stanowisko: 3

273

Tychy Towarowa

Kierunek: Mąkołowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

413 534 627 731 842 1012 1146 1231 1334 1426 1535 1649 1728 1858 2024 2230

Soboty

413 534 700 840 1012 1241 1426 1600 1725 1905 2024 2230

Niedziele i święta

413 534 724 54 905 1002 1125 1305 1431 1624 1816 2008 2230

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa:

Pogoda Tychy

Tychy Hipermarkety

Stanowisko: 1

273

Tychy Hipermarkety

Kierunek: Mąkołowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

415 536 629 733 844 1014 1148 1233 1336 1428 1537 1651 1730 1900 2026 2232

Soboty

415 536 702 842 1014 1243 1428 1602 1727 1907 2026 2232

Niedziele i święta

415 536 726 56 907 1004 1127 1307 1433 1626 1818 2010 2232

Tychy Paprocańska

Stanowisko: 7

273

Tychy Paprocańska

Kierunek: Mąkołowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

416 537 630 734 845 1015 1149 1234 1337 1429 1538 1652 1731 1901 2027 2233

Soboty

416 537 703 843 1015 1244 1429 1603 1728 1908 2027 2233

Niedziele i święta

416 537 727 57 908 1005 1128 1308 1434 1627 1819 2011 2233

Tychy Osiedle „O”

Stanowisko: 1

273

Tychy Osiedle „O”

Kierunek: Mąkołowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

418 539 632 736 847 1017 1151 1236 1339 1431 1540 1654 1733 1903 2029 2235

Soboty

418 539 705 845 1017 1246 1431 1605 1730 1910 2029 2235

Niedziele i święta

418 539 729 59 910 1007 1130 1310 1436 1629 1821 2013 2235

Tychy Lodowisko

Stanowisko: 5

273

Tychy Lodowisko

Kierunek: Mąkołowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

419 540 633 737 848 1018 1152 1237 1340 1432 1541 1655 1734 1904 2030 2236

Soboty

419 540 706 846 1018 1247 1432 1606 1731 1911 2030 2236

Niedziele i święta

419 540 730 800 911 1008 1131 1311 1437 1630 1822 2014 2236

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Lodowisko:

Pogoda Tychy

Tychy Tęcza

Stanowisko: 7

273

Tychy Tęcza

Kierunek: Mąkołowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

421 542 635 739 850 1020 1154 1239 1342 1434 1543 1657 1736 1906 2032 2238

Soboty

421 542 708 848 1020 1249 1434 1608 1733 1913 2032 2238

Niedziele i święta

421 542 732 802 913 1010 1133 1313 1439 1632 1824 2016 2238

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Tęcza:

Pogoda Tychy

Tychy Urząd Miasta

Stanowisko: 5

273

Tychy Urząd Miasta

Kierunek: Mąkołowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

422 543 636 740 851 1021 1155 1240 1343 1435 1544 1658 1737 1907 2033 2239

Soboty

422 543 709 849 1021 1250 1435 1609 1734 1914 2033 2239

Niedziele i święta

422 543 733 803 914 1011 1134 1314 1440 1633 1825 2017 2239

Tychy Niepodległości

Stanowisko: 3

273

Tychy Niepodległości

Kierunek: Mąkołowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

423 544 637 741 852 1022 1156 1241 1344 1436 1545 1659 1738 1908 2034 2240

Soboty

423 544 710 850 1022 1251 1436 1610 1735 1915 2034 2240

Niedziele i święta

423 544 734 804 915 1012 1135 1315 1441 1634 1826 2018 2240

Tychy Elfów

Stanowisko: 1

273

Tychy Elfów

Kierunek: Mąkołowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

424 546 639 743 854 1024 1158 1243 1346 1438 1547 1701 40 1909 2035 2241

Soboty

424 546 712 852 1024 1253 1438 1612 1737 1916 2035 2241

Niedziele i święta

424 546 736 806 917 1014 1137 1317 1443 1636 1828 2019 2241

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Elfów:

Pogoda Tychy

Tychy Pływalnia

Stanowisko: 3

273

Tychy Pływalnia

Kierunek: Mąkołowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

425 547 640 744 855 1025 1159 1244 1347 1439 1548 1702 41 1910 2036 2242

Soboty

425 547 713 853 1025 1254 1439 1613 1738 1917 2036 2242

Niedziele i święta

425 547 737 807 918 1015 1138 1318 1444 1637 1829 2020 2242

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Pływalnia:

Pogoda Tychy

Tychy Stadion

Stanowisko: 1

273

Tychy Stadion

Kierunek: Mąkołowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

426 548 641 745 856 1026 1200 45 1348 1440 1549 1703 42 1911 2037 2243

Soboty

426 548 714 854 1026 1255 1440 1614 1739 1918 2037 2243

Niedziele i święta

426 548 738 808 919 1016 1139 1319 1445 1638 1830 2021 2243

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Stadion:

Pogoda Tychy

Tychy Targowisko

Stanowisko: 1

273

Tychy Targowisko

Kierunek: Mąkołowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427 549 642 746 857 1027 1201 46 1349 1441 1550 1704 43 1912 2038 2244

Soboty

427 549 715 855 1027 1256 1441 1615 1740 1919 2038 2244

Niedziele i święta

427 549 739 809 920 1017 1140 1320 1446 1639 1831 2022 2244

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Targowisko:

Pogoda Tychy

Tychy Kościuszki

Stanowisko: 2

273

Tychy Kościuszki

Kierunek: Mąkołowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

428 551 644 748 859 1029 1203 48 1351 1443 1552 1706 45 1913 2039 2245

Soboty

428 551 717 857 1029 1258 1443 1617 1742 1920 2039 2245

Niedziele i święta

428 551 741 811 922 1019 1142 1322 1448 1641 1833 2023 2245

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Kościuszki:

Pogoda Tychy

Tychy Rynek

Stanowisko: 1

273

Tychy Rynek

Kierunek: Mąkołowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

430 553 646 750 901 1031 1205 50 1353 1445 1554 1708 47 1915 2041 2247

Soboty

430 553 719 859 1031 1300 1445 1619 1744 1922 2041 2247

Niedziele i święta

430 553 743 813 924 1021 1144 1324 1450 1643 1835 2025 2247

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Rynek:

Pogoda Tychy

Tychy Hotelowiec

Stanowisko: 4

273

Tychy Hotelowiec

Kierunek: Mąkołowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432 555 648 752 903 1033 1207 52 1355 1447 1556 1710 49 1917 2043 2249

Soboty

432 555 721 901 1033 1302 1447 1621 1746 1924 2043 2249

Niedziele i święta

432 555 745 815 926 1023 1146 1326 1452 1645 1837 2027 2249

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Hotelowiec:

Pogoda Tychy

Tychy E.LECLERC

Stanowisko: 6

273

Tychy E.LECLERC

Kierunek: Mąkołowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433 556 649 753 904 1034 1208 53 1356 1448 1557 1711 50 1918 2044 2250

Soboty

433 556 722 902 1034 1303 1448 1622 1747 1925 2044 2250

Niedziele i święta

433 556 746 816 927 1024 1147 1327 1453 1646 1838 2028 2250

Tychy Dworzec PKP

Stanowisko: 9

273

Tychy Dworzec PKP

Kierunek: Mąkołowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

436 559 652 756 907 1037 1211 56 1359 1451 1600 1714 53 1921 2047 2253

Soboty

436 559 725 905 1037 1306 1451 1625 1750 1928 2047 2253

Niedziele i święta

436 559 749 819 930 1027 1150 1330 1456 1649 1841 2031 2253

Tychy Gen. Andersa

Stanowisko: 1

273

Tychy Gen. Andersa

Kierunek: Mąkołowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

438 601 54 758 909 1039 1213 58 1401 53 1602 1716 55 1923 2049 2255

Soboty

438 601 727 907 1039 1308 1453 1627 1752 1930 2049 2255

Niedziele i święta

438 601 751 821 932 1029 1152 1332 1458 1651 1843 2033 2255

Tychy Radziejówka

Stanowisko: 1

273

Tychy Radziejówka

Kierunek: Mąkołowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439 603 56 800 911 1041 1215 1300 1403 55 1604 1718 57 1924 2050 2256

Soboty

439 603 729 909 1041 1310 1455 1629 1754 1931 2050 2256

Niedziele i święta

439 603 753 823 934 1031 1154 1334 1500 1653 1845 2034 2256

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Radziejówka:

Pogoda Tychy

Mąkołowiec Ziębia

Stanowisko: 2

273

Mąkołowiec Ziębia

Kierunek: Mąkołowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441 605 58 802 913 1043 1217 1302 1405 57 1606 1720 59 1926 2052 2258

Soboty

441 605 731 911 1043 1312 1457 1631 1756 1933 2052 2258

Niedziele i święta

441 605 755 825 936 1033 1156 1336 1502 1655 1847 2036 2258

Mąkołowiec Objazdowa

Stanowisko: 4

273

Mąkołowiec Objazdowa

Kierunek: Mąkołowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442 606 59 804 915 1045 1219 1304 1407 59 1608 1722 1801 1927 2053 2259

Soboty

442 606 733 913 1045 1314 1459 1633 1758 1934 2053 2259

Niedziele i święta

442 606 757 827 938 1035 1158 1338 1504 1657 1849 2037 2259

Mąkołowiec Jastrzębia

Stanowisko: 6

273

Mąkołowiec Jastrzębia

Kierunek: Mąkołowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443 607 700 805 916 1046 1220 1305 1408 1500 1609 1723 1802 1928 2054 2300

Soboty

443 607 734 914 1046 1315 1500 1634 1759 1935 2054 2300

Niedziele i święta

443 607 758 828 939 1036 1159 1339 1505 1658 1850 2038 2300

Mąkołowiec Pętla

Stanowisko: 1

273

Mąkołowiec Pętla

Kierunek: Mąkołowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444 608 701 806 917 1047 1221 1306 1409 1501 1610 1724 1803 1929 2055 2301

Soboty

444 608 735 915 1047 1316 1501 1635 1800 1936 2055 2301

Niedziele i święta

444 608 759 829 940 1037 1200 1340 1506 1659 1851 2039 2301

Kierunek Tychy Towarowa

Mąkołowiec Pętla

Stanowisko: 1

273

Mąkołowiec Pętla

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

448 609Z 715Z 815Z 924 1100Z 1246 1338 1440 1530Z 1638 1810 48Z 1940 2058Z 2304Z

Soboty

448 612 737Z 922 1110Z 1340 1512 1637 1803Z 1940 2059Z 2304Z

Niedziele i święta

448 629Z 813 913 54Z 1129Z 1217 1343 1509Z 1728 1924 2059Z 2304Z

Mąkołowiec Jastrzębia

Stanowisko: 3

273

Mąkołowiec Jastrzębia

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449 610Z 716Z 816Z 925 1101Z 1247 1339 1441 1531Z 1639 1811 49Z 1941 2059Z 2305Z

Soboty

449 613 738Z 923 1111Z 1341 1513 1638 1804Z 1941 2100Z 2305Z

Niedziele i święta

449 630Z 814 914 55Z 1130Z 1218 1344 1510Z 1729 1925 2100Z 2305Z

Mąkołowiec Objazdowa

Stanowisko: 1

273

Mąkołowiec Objazdowa

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450 611Z 717Z 817Z 926 1102Z 1248 1340 1442 1532Z 1640 1812 50Z 1942 2100Z 2306Z

Soboty

450 614 739Z 924 1112Z 1342 1514 1639 1805Z 1942 2101Z 2306Z

Niedziele i święta

450 631Z 815 915 56Z 1131Z 1219 1345 1511Z 1730 1926 2101Z 2306Z

Mąkołowiec Ziębia

Stanowisko: 1

273

Mąkołowiec Ziębia

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

452 613Z 719Z 819Z 928 1104Z 1250 1342 1444 1534Z 1642 1814 52Z 1943 2101Z 2307Z

Soboty

452 616 741Z 926 1114Z 1344 1516 1641 1807Z 1943 2102Z 2307Z

Niedziele i święta

452 633Z 817 917 58Z 1133Z 1221 1347 1513Z 1732 1927 2102Z 2307Z

Tychy Radziejówka

Stanowisko: 2

273

Tychy Radziejówka

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454 615Z 721Z 821Z 930 1106Z 1252 1344 1446 1536Z 1644 1816 54Z 1945 2103Z 2309Z

Soboty

454 618 743Z 928 1116Z 1346 1518 1643 1809Z 1945 2104Z 2309Z

Niedziele i święta

454 635Z 819 919 1000Z 1135Z 1223 1349 1515Z 1734 1929 2104Z 2309Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Radziejówka:

Pogoda Tychy

Tychy Gen. Andersa

Stanowisko: 2

273

Tychy Gen. Andersa

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456 617Z 723Z 823Z 932 1108Z 1254 1346 1448 1538Z 1646 1818 56Z 1947 2105Z 2311Z

Soboty

456 620 745Z 930 1118Z 1348 1520 1645 1811Z 1947 2106Z 2311Z

Niedziele i święta

456 637Z 821 921 1002Z 1137Z 1225 1351 1517Z 1736 1931 2106Z 2311Z

Tychy Dworzec PKP

Stanowisko: 7

273

Tychy Dworzec PKP

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458 619Z 725Z 825Z 934 1110Z 1256 1348 1450 1540Z 1648 1820 58Z 1948 2106Z 2312Z

Soboty

458 622 747Z 932 1120Z 1350 1522 1647 1813Z 1948 2107Z 2312Z

Niedziele i święta

458 639Z 823 923 1004Z 1139Z 1227 1353 1519Z 1738 1932 2107Z 2312Z

Tychy Carboautomatyka

Stanowisko: 5

273

Tychy Carboautomatyka

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500 621Z 727Z 827Z 936 1112Z 1258 1350 1452 1542Z 1650 1822 1900Z 50 2108Z 2314Z

Soboty

500 624 749Z 934 1122Z 1352 1524 1649 1815Z 1950 2109Z 2314Z

Niedziele i święta

500 641Z 825 925 1006Z 1141Z 1229 1355 1521Z 1740 1934 2109Z 2314Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Carboautomatyka:

Pogoda Tychy

Tychy E.LECLERC

Stanowisko: 3

273

Tychy E.LECLERC

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502 623Z 729Z 829Z 938 1114Z 1300 52 1454 1544Z 1652 1824 1902Z 52 2110Z 2316Z

Soboty

502 626 751Z 936 1124Z 1354 1526 1651 1817Z 1952 2111Z 2316Z

Niedziele i święta

502 643Z 827 927 1008Z 1143Z 1231 1357 1523Z 1742 1936 2111Z 2316Z

Tychy Plac Baczyńskiego

Stanowisko: 2

273

Tychy Plac Baczyńskiego

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504 625Z 731Z 831Z 940 1116Z 1302 54 1456 1546Z 1654 1826 1904Z 54 2112Z 2318Z

Soboty

504 628 753Z 938 1126Z 1356 1528 1653 1819Z 1954 2113Z 2318Z

Niedziele i święta

504 645Z 829 929 1010Z 1145Z 1233 1359 1525Z 1744 1938 2113Z 2318Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Plac Baczyńskiego:

Pogoda Tychy

Tychy Rynek

Stanowisko: 4

273

Tychy Rynek

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505 626Z 732Z 832Z 941 1117Z 1303 55 1457 1547Z 1655 1827 1905Z 55 2113Z 2319Z

Soboty

505 629 754Z 939 1127Z 1357 1529 1654 1820Z 1955 2114Z 2319Z

Niedziele i święta

505 646Z 830 930 1011Z 1146Z 1234 1400 1526Z 1745 1939 2114Z 2319Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Rynek:

Pogoda Tychy

Tychy Targowisko

Stanowisko: 2

273

Tychy Targowisko

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507 628Z 734Z 834Z 943 1119Z 1305 57 1459 1549Z 1657 1829 1907Z 57 2115Z 2321Z

Soboty

507 631 756Z 941 1129Z 1359 1531 1656 1822Z 1957 2116Z 2321Z

Niedziele i święta

507 648Z 832 932 1013Z 1148Z 1236 1402 1528Z 1747 1941 2116Z 2321Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Targowisko:

Pogoda Tychy

Tychy Stadion

Stanowisko: 2

273

Tychy Stadion

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509 630Z 736Z 836Z 945 1121Z 1307 59 1501 51Z 1659 1831 1908Z 58 2116Z 2322Z

Soboty

509 633 758Z 943 1131Z 1401 1533 1658 1824Z 1958 2117Z 2322Z

Niedziele i święta

509 650Z 834 934 1015Z 1150Z 1238 1404 1530Z 1749 1942 2117Z 2322Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Stadion:

Pogoda Tychy

Tychy Pływalnia

Stanowisko: 4

273

Tychy Pływalnia

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510 631Z 737Z 837Z 946 1122Z 1308 1400 1502 52Z 1700 1832 1909Z 59 2117Z 2323Z

Soboty

510 634 759Z 944 1132Z 1402 1534 1659 1825Z 1959 2118Z 2323Z

Niedziele i święta

510 651Z 835 935 1016Z 1151Z 1239 1405 1531Z 1750 1943 2118Z 2323Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Pływalnia:

Pogoda Tychy

Tychy Elfów

Stanowisko: 2

273

Tychy Elfów

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511 632Z 738Z 838Z 947 1123Z 1309 1401 1503 53Z 1701 1833 1910Z 2000 2118Z 2324Z

Soboty

511 635 800Z 945 1133Z 1403 1535 1700 1826Z 2000 2119Z 2324Z

Niedziele i święta

511 652Z 836 936 1017Z 1152Z 1240 1406 1532Z 1751 1944 2119Z 2324Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Elfów:

Pogoda Tychy

Tychy Niepodległości

Stanowisko: 4

273

Tychy Niepodległości

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

513 634Z 740Z 840Z 949 1125Z 1311 1403 1505 55Z 1703 1835 1911Z 2001 2119Z 2325Z

Soboty

513 637 802Z 947 1135Z 1405 1537 1702 1828Z 2001 2120Z 2325Z

Niedziele i święta

513 654Z 838 938 1019Z 1154Z 1242 1408 1534Z 1753 1945 2120Z 2325Z

Tychy Urząd Miasta

Stanowisko: 6

273

Tychy Urząd Miasta

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514 635Z 741Z 841Z 950 1126Z 1312 1404 1506 56Z 1704 1836 1912Z 2002 2120Z 2326Z

Soboty

514 638 803Z 948 1136Z 1406 1538 1703 1829Z 2002 2121Z 2326Z

Niedziele i święta

514 655Z 839 939 1020Z 1155Z 1243 1409 1535Z 1754 1946 2121Z 2326Z

Tychy Tęcza

Stanowisko: 8

273

Tychy Tęcza

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

515 636Z 742Z 842Z 951 1127Z 1313 1405 1507 57Z 1705 1837 1913Z 2003 2121Z 2327Z

Soboty

515 639 804Z 949 1137Z 1407 1539 1704 1830Z 2003 2122Z 2327Z

Niedziele i święta

515 656Z 840 940 1021Z 1156Z 1244 1410 1536Z 1755 1947 2122Z 2327Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Tęcza:

Pogoda Tychy

Tychy Lodowisko

Stanowisko: 6

273

Tychy Lodowisko

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516 637Z 743Z 843Z 952 1128Z 1314 1406 1508 58Z 1706 1838 1914Z 2004 2122Z 2328Z

Soboty

516 640 805Z 950 1138Z 1408 1540 1705 1831Z 2004 2123Z 2328Z

Niedziele i święta

516 657Z 841 941 1022Z 1157Z 1245 1411 1537Z 1756 1948 2123Z 2328Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Lodowisko:

Pogoda Tychy

Tychy Osiedle „O”

Stanowisko: 2

273

Tychy Osiedle „O”

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517 638Z 744Z 844Z 953 1129Z 1315 1407 1509 59Z 1707 1839 1915Z 2005 2123Z 2329Z

Soboty

517 641 806Z 951 1139Z 1409 1541 1706 1832Z 2005 2124Z 2329Z

Niedziele i święta

517 658Z 842 942 1023Z 1158Z 1246 1412 1538Z 1757 1949 2124Z 2329Z

Tychy Paprocańska

Stanowisko: 10

273

Tychy Paprocańska

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519 640Z 746Z 846Z 955 1131Z 1317 1409 1511 1601Z 1709 1841 1917Z 2007 2125Z 2331Z

Soboty

519 643 808Z 953 1141Z 1411 1543 1708 1834Z 2007 2126Z 2331Z

Niedziele i święta

519 700Z 844 944 1025Z 1200Z 48 1414 1540Z 1759 1951 2126Z 2331Z

Tychy Hipermarkety

Stanowisko: 2

273

Tychy Hipermarkety

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520 641Z 747Z 847Z 956 1132Z 1318 1410 1512 1602Z 1710 1842 1918Z 2008 2126Z 2332Z

Soboty

520 644 809Z 954 1142Z 1412 1544 1709 1835Z 2008 2127Z 2332Z

Niedziele i święta

520 701Z 845 945 1026Z 1201Z 49 1415 1541Z 1800 1952 2127Z 2332Z

Tychy Towarowa

Stanowisko: 4

273

Tychy Towarowa

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522 643Z 749Z 849Z 958 1134Z 1320 1412 1514 1604Z 1712 1844 1919Z 2009 2127Z 2333Z

Soboty

522 646 811Z 956 1144Z 1414 1546 1711 1837Z 2009 2128Z 2333Z

Niedziele i święta

522 703Z 847 947 1028Z 1203Z 51 1417 1543Z 1802 1953 2128Z 2333Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa:

Pogoda Tychy

Tychy Fabryczna

Stanowisko: 1

273

Tychy Fabryczna

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

524 645Z 751Z 851Z 1000 1136Z 1322 1414 1516 1606Z 1714 1846 1921Z 2011 2129Z 2335Z

Soboty

524 648 813Z 958 1146Z 1416 1548 1713 1839Z 2011 2130Z 2335Z

Niedziele i święta

524 705Z 849 949 1030Z 1205Z 53 1419 1545Z 1804 1955 2130Z 2335Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Fabryczna:

Pogoda Tychy

Tychy Składowa

Stanowisko: 2

273

Tychy Składowa

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

527 648Z 754Z 854Z 1003 1139Z 1325 1417 1519 1609Z 1717 1849 1924Z 2014 2132Z 2338Z

Soboty

527 651 816Z 1001 1149Z 1419 1551 1716 1842Z 2014 2133Z 2338Z

Niedziele i święta

527 708Z 852 952 1033Z 1208Z 56 1422 1548Z 1807 1958 2133Z 2338Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Składowa:

Pogoda Tychy

Tychy Fabryka Serów

Stanowisko: 4

273

Tychy Fabryka Serów

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

528 649Z 755Z 855Z 1004 1140Z 1326 1418 1520 1610Z 1718 1850 1925Z 2015 2133Z 2339Z

Soboty

528 652 817Z 1002 1150Z 1420 1552 1717 1843Z 2015 2134Z 2339Z

Niedziele i święta

528 709Z 853 953 1034Z 1209Z 57 1423 1549Z 1808 1959 2134Z 2339Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Fabryka Serów:

Pogoda Tychy

Tychy Przemysłowa II

Stanowisko: 6

273

Tychy Przemysłowa II

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

530 651Z 757Z 857Z 1006 1142Z 1328 1420 1522 1612Z 1720 1852 1927Z 2017 2135Z 2341Z

Soboty

530 654 819Z 1004 1152Z 1422 1554 1719 1845Z 2017 2136Z 2341Z

Niedziele i święta

530 711Z 855 955 1036Z 1211Z 59 1425 1551Z 1810 2001 2136Z 2341Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Przemysłowa II:

Pogoda Tychy

Tychy Przemysłowa I

Stanowisko: 8

273

Tychy Przemysłowa I

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

531 652Z 758Z 858Z 1007 1143Z 1329 1421 1523 1613Z 1721 1853 1928Z 2018 2136Z 2342Z

Soboty

531 655 820Z 1005 1153Z 1423 1555 1720 1846Z 2018 2137Z 2342Z

Niedziele i święta

531 712Z 856 956 1037Z 1212Z 1300 1426 1552Z 1811 2002 2137Z 2342Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Przemysłowa I:

Pogoda Tychy

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Stanowisko: 7

273

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

532 653Z 759Z 859Z 1008 1144Z 1330 1422 1524 1614Z 1722 1854 1929Z 2019 2137Z 2343Z

Soboty

532 656 821Z 1006 1154Z 1424 1556 1721 1847Z 2019 2138Z 2343Z

Niedziele i święta

532 713Z 857 957 1038Z 1213Z 1301 1427 1553Z 1812 2003 2138Z 2343Z

Tychy Zajezdnia

Stanowisko: 5

273

Tychy Zajezdnia

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

655Z 801Z 901Z 1146Z 1616Z 1931Z 2139Z 2344Z

Soboty

823Z 1156Z 1849Z 2140Z 2344Z

Niedziele i święta

715Z 1040Z 1215Z 1555Z 2140Z 2344Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Zajezdnia:

Pogoda Tychy

Tychy Towarowa

Stanowisko: 3

273

Tychy Towarowa

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

534 1010 1332 1424 1526 1724 1856 2021

Soboty

534 658 1008 1426 1558 1723 2021

Niedziele i święta

534 859 959 1303 1429 1814 2005

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa:

Pogoda Tychy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *