Strona główna » Linia D, Trolejbus

Linia D, Trolejbus

D

Obowiązuje od 01.02.2020 r.

Kierunek Tychy Dworzec PKP

Tychy Zajezdnia

Stanowisko: 5

D

Tychy Zajezdnia

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

355Z 505Z 35Z 934Z 1050Z 1234Z 1313Z 1749Z 1934Z 2030Z 2104Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Zajezdnia:

Pogoda Tychy

Tychy Towarowa

Stanowisko: 3

D

Tychy Towarowa

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

356Z 506Z 36Z 605 35 705 35 805 935Z 1051Z 1235Z 1314Z 35 1414 35 1514 35 1614 35 1750Z 1935Z 2031Z 2105Z 30 2226

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa:

Pogoda Tychy

Tychy Hipermarkety

Stanowisko: 1

D

Tychy Hipermarkety

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

357Z 508Z 38Z 607 37 707 37 807 937Z 1053Z 1237Z 1316Z 37 1416 37 1516 37 1616 37 1752Z 1936Z 2032Z 2106Z 31 2227

Tychy Paprocańska

Stanowisko: 7

D

Tychy Paprocańska

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

358Z 509Z 39Z 608 38 708 38 808 938Z 1054Z 1238Z 1317Z 38 1417 38 1517 38 1617 38 1753Z 1937Z 2033Z 2107Z 32 2228

Tychy Osiedle „O”

Stanowisko: 1

D

Tychy Osiedle „O”

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

400Z 511Z 41Z 610 40 710 40 810 940Z 1056Z 1240Z 1319Z 40 1419 40 1519 40 1619 40 1755Z 1939Z 2035Z 2109Z 34 2230

Tychy Lodowisko

Stanowisko: 5

D

Tychy Lodowisko

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

401Z 512Z 42Z 611 41 711 41 811 941Z 1057Z 1241Z 1320Z 41 1420 41 1520 41 1620 41 1756Z 1940Z 2036Z 2110Z 35 2231

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Lodowisko:

Pogoda Tychy

Tychy Wyszyńskiego

Stanowisko: 3

D

Tychy Wyszyńskiego

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

402Z 513Z 43Z 612 42 712 42 812 942Z 1058Z 1242Z 1321Z 42 1421 42 1521 42 1621 42 1757Z 1941Z 2037Z 2111Z 36 2232

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Wyszyńskiego:

Pogoda Tychy

Tychy Szpital Wojewódzki

Stanowisko: 1

D

Tychy Szpital Wojewódzki

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

403Z 514Z 44Z 613 43 713 43 813 943Z 1059Z 1243Z 1322Z 43 1422 43 1522 43 1622 43 1758Z 1942Z 2038Z 2112Z 37 2233

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Szpital Wojewódzki:

Pogoda Tychy

Tychy Filaretów

Stanowisko: 7

D

Tychy Filaretów

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

405Z 516Z 46Z 615 45 715 45 815 945Z 1101Z 1245Z 1324Z 45 1424 45 1524 45 1624 45 1800Z 1944Z 2040Z 2114Z 39 2235

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Filaretów:

Pogoda Tychy

Tychy Edukacji

Stanowisko: 5

D

Tychy Edukacji

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

406Z 517Z 47Z 616 46 716 46 816 946Z 1102Z 1246Z 1325Z 46 1425 46 1525 46 1625 46 1801Z 1945Z 2041Z 2115Z 40 2236

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Edukacji:

Pogoda Tychy

Tychy Pływalnia

Stanowisko: 3

D

Tychy Pływalnia

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

407Z 518Z 48Z 617 47 717 47 817 947Z 1103Z 1247Z 1326Z 47 1426 47 1526 47 1626 47 1802Z 1946Z 2042Z 2116Z 41 2237

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Pływalnia:

Pogoda Tychy

Tychy Stadion

Stanowisko: 1

D

Tychy Stadion

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

408Z 519Z 49Z 618 48 718 48 818 948Z 1104Z 1248Z 1327Z 48 1427 48 1527 48 1627 48 1803Z 1947Z 2043Z 2117Z 42 2238

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Stadion:

Pogoda Tychy

Tychy Bielska

Stanowisko: 2

D

Tychy Bielska

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

409Z 520Z 50Z 619 49 719 49 819 949Z 1105Z 1249Z 1328Z 49 1428 49 1528 49 1628 49 1804Z 1948Z 2044Z 2118Z 43 2239

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Bielska:

Pogoda Tychy

Tychy Hotelowiec

Stanowisko: 4

D

Tychy Hotelowiec

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

411Z 522Z 52Z 621 51 721 51 821 951Z 1107Z 1251Z 1330Z 51 1430 51 1530 51 1630 51 1806Z 1950Z 2046Z 2120Z 45 2241

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Hotelowiec:

Pogoda Tychy

Tychy E.LECLERC

Stanowisko: 6

D

Tychy E.LECLERC

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

412Z 523Z 53Z 622 52 722 52 822 952Z 1108Z 1252Z 1331Z 52 1431 52 1531 52 1631 52 1807Z 1951Z 2047Z 2121Z 46 2242

Tychy Gen. Andersa

Stanowisko: 2

D

Tychy Gen. Andersa

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

414Z 526Z 56Z 625 55 725 55 825 955Z 1111Z 1255Z 1334Z 55 1434 55 1534 55 1634 55 1810Z 1953Z 2049Z 2123Z 48 2244

Tychy Dworzec PKP

Stanowisko: 3

D

Tychy Dworzec PKP

Kierunek: Tychy Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

416Z 528Z 58Z 627 57 727 57 827 957Z 1113Z 1257Z 1336Z 57 1436 57 1536 57 1636 57 1812Z 1955Z 2051Z 2125Z 50 2246

Kierunek Tychy Towarowa

Tychy Dworzec PKP

Stanowisko: 3

D

Tychy Dworzec PKP

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

420Z 531 601 31 701 31 801Z 31Z 1001Z 1115Z 1302 40 1400 40 1502 42 1600 42Z 1702Z 1815Z 2000Z 58 2128Z 56 2255Z

Tychy Budowlanych

Stanowisko: 7

D

Tychy Budowlanych

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

421Z 532 602 32 702 32 802Z 32Z 1002Z 1116Z 1303 41 1401 41 1503 43 1601 43Z 1703Z 1816Z 2001Z 59 2129Z 57 2256Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Budowlanych:

Pogoda Tychy

Tychy Carboautomatyka

Stanowisko: 5

D

Tychy Carboautomatyka

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

422Z 533 603 33 703 33 803Z 33Z 1003Z 1117Z 1304 42 1402 42 1504 44 1602 44Z 1704Z 1817Z 2002Z 2100 30Z 58 2257Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Carboautomatyka:

Pogoda Tychy

Tychy E.LECLERC

Stanowisko: 3

D

Tychy E.LECLERC

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

424Z 535 605 35 705 35 805Z 35Z 1005Z 1119Z 1306 44 1404 44 1506 46 1604 46Z 1706Z 1819Z 2004Z 2102 32Z 2200 59Z

Tychy Hotelowiec

Stanowisko: 1

D

Tychy Hotelowiec

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

426Z 537 607 37 707 37 807Z 37Z 1007Z 1121Z 1308 46 1406 46 1508 48 1606 48Z 1708Z 1821Z 2006Z 2104 34Z 2202 2301Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Hotelowiec:

Pogoda Tychy

Tychy Stadion

Stanowisko: 2

D

Tychy Stadion

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

428Z 539 609 39 709 39 809Z 39Z 1009Z 1123Z 1310 48 1408 48 1510 50 1608 50Z 1710Z 1823Z 2008Z 2106 36Z 2204 2303Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Stadion:

Pogoda Tychy

Tychy Pływalnia

Stanowisko: 4

D

Tychy Pływalnia

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

429Z 540 610 40 710 40 810Z 40Z 1010Z 1124Z 1311 49 1409 49 1511 51 1609 51Z 1711Z 1824Z 2009Z 2107 37Z 2205 2304Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Pływalnia:

Pogoda Tychy

Tychy Edukacji

Stanowisko: 6

D

Tychy Edukacji

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

430Z 541 611 41 711 41 811Z 41Z 1011Z 1125Z 1312 50 1410 50 1512 52 1610 52Z 1712Z 1825Z 2010Z 2108 38Z 2206 2305Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Edukacji:

Pogoda Tychy

Tychy Filaretów

Stanowisko: 8

D

Tychy Filaretów

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

431Z 542 612 42 712 42 812Z 42Z 1012Z 1126Z 1313 51 1411 51 1513 53 1611 53Z 1713Z 1826Z 2011Z 2109 39Z 2207 2306Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Filaretów:

Pogoda Tychy

Tychy Szpital Wojewódzki

Stanowisko: 2

D

Tychy Szpital Wojewódzki

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432Z 544 614 44 714 44 814Z 44Z 1014Z 1128Z 1315 53 1413 53 1515 55 1613 55Z 1715Z 1828Z 2012Z 2110 40Z 2208 2307Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Szpital Wojewódzki:

Pogoda Tychy

Tychy Wyszyńskiego

Stanowisko: 4

D

Tychy Wyszyńskiego

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433Z 545 615 45 715 45 815Z 45Z 1015Z 1129Z 1316 54 1414 54 1516 56 1614 56Z 1716Z 1829Z 2013Z 2111 41Z 2209 2308Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Wyszyńskiego:

Pogoda Tychy

Tychy Lodowisko

Stanowisko: 6

D

Tychy Lodowisko

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434Z 546 616 46 716 46 816Z 46Z 1016Z 1130Z 1317 55 1415 55 1517 57 1615 57Z 1717Z 1830Z 2014Z 2112 42Z 2210 2309Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Lodowisko:

Pogoda Tychy

Tychy Osiedle „O”

Stanowisko: 2

D

Tychy Osiedle „O”

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435Z 547 617 47 717 47 817Z 47Z 1017Z 1131Z 1318 56 1416 56 1518 58 1616 58Z 1718Z 1831Z 2015Z 2113 43Z 2211 2310Z

Tychy Paprocańska

Stanowisko: 10

D

Tychy Paprocańska

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437Z 549 619 49 719 49 819Z 49Z 1019Z 1133Z 1320 58 1418 58 1520 1600 18 1700Z 20Z 1833Z 2017Z 2115 45Z 2213 2312Z

Tychy Hipermarkety

Stanowisko: 2

D

Tychy Hipermarkety

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

438Z 550 620 50 720 50 820Z 50Z 1020Z 1134Z 1321 59 1419 59 1521 1601 19 1701Z 21Z 1834Z 2018Z 2116 46Z 2214 2313Z

Tychy Towarowa

Stanowisko: 4

D

Tychy Towarowa

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439Z 552 622 52 722 52 822Z 52Z 1022Z 1136Z 1323 1401 21 1501 23 1603 21 1703Z 23Z 1836Z 2019Z 2117 47Z 2215 2314Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa:

Pogoda Tychy

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Stanowisko: 6

D

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441Z 554 624 54 724 54 824Z 54Z 1024Z 1138Z 1325 1403 23 1503 25 1605 23 1705Z 25Z 1838Z 2021Z 2119 49Z 2217 2316Z

Tychy Towarowa Rondo

Stanowisko: 8

D

Tychy Towarowa Rondo

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442Z 555 625 55 725 55 825Z 55Z 1025Z 1139Z 1326 1404 24 1504 26 1606 24 1706Z 26Z 1839Z 2022Z 2120 50Z 2218 2317Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa Rondo:

Pogoda Tychy

Tychy Przemysłowa I

Stanowisko: 7

D

Tychy Przemysłowa I

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443Z 556 626 56 726 56 826Z 56Z 1026Z 1140Z 1327 1405 25 1505 27 1607 25 1707Z 27Z 1840Z 2023Z 2121 51Z 2219 2318Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Przemysłowa I:

Pogoda Tychy

Tychy Przemysłowa II

Stanowisko: 5

D

Tychy Przemysłowa II

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444Z 557 627 57 727 57 827Z 57Z 1027Z 1141Z 1328 1406 26 1506 28 1608 26 1708Z 28Z 1841Z 2024Z 2122 52Z 2220 2319Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Przemysłowa II:

Pogoda Tychy

Tychy Przemysłowa Hurtownie

Stanowisko: 3

D

Tychy Przemysłowa Hurtownie

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

445Z 558 628 58 728 58 828Z 58Z 1028Z 1142Z 1329 1407 27 1507 29 1609 27 1709Z 29Z 1842Z 2025Z 2123 53Z 2221 2320Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Przemysłowa Hurtownie:

Pogoda Tychy

Tychy Metalowa

Stanowisko: 2

D

Tychy Metalowa

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

446Z 559 629 59 729 59 829Z 59Z 1029Z 1143Z 1330 1408 28 1508 30 1610 28 1710Z 30Z 1843Z 2026Z 2124 54Z 2222 2321Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Metalowa:

Pogoda Tychy

Tychy Zajezdnia

Stanowisko: 5

D

Tychy Zajezdnia

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447Z 831Z 901Z 1031Z 1145Z 1712Z 32Z 1845Z 2027Z 2155Z 2322Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Zajezdnia:

Pogoda Tychy

Tychy Towarowa

Stanowisko: 3

D

Tychy Towarowa

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

601 31 701 31 801 1332 1410 30 1510 32 1612 30 2126 2224

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa:

Pogoda Tychy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *