Strona główna » Linia 75, Autobus

Linia 75, Autobus

75

Obowiązuje od 08.05.2021 r.

Kierunek Tychy Sikorskiego Wiadukt

Mikołów Dworzec PKP

Stanowisko: 2

75

Mikołów Dworzec PKP

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

503 621 708 808 924 1021 1151 1311Y 1409 29 1510 1626 1745 1824Z 2044 2206Z 38Z 2313Z 40Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

503 621 708 808 924 1021 1151 1311Y 1409 29 1510 1622 1745 1824Z 2044 2206Z 38Z 2313Z 40Z

Soboty

515 59 650Z 815 1015 1230 1415 1548 1815 2040 2315Z

Niedziele i święta

516 600 48Z 820 1015 1230 1415 1548 1815 2040 2315Z

Mikołów Plac 750-lecia

Stanowisko: 2

75

Mikołów Plac 750-lecia

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

505 623 710 810 926 1023 1153 1313Y 1411 31 1512 1628 1747 1826Z 2046 2208Z 40Z 2315Z 42Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

505 623 710 810 926 1023 1153 1313Y 1411 31 1512 1624 1747 1826Z 2046 2208Z 40Z 2315Z 42Z

Soboty

517 601 52Z 817 1017 1232 1417 1550 1817 2042 2317Z

Niedziele i święta

518 602 50Z 822 1017 1232 1417 1550 1817 2042 2317Z

Mikołów Krakowska

Stanowisko: 2

75

Mikołów Krakowska

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

508 626 713 813 929 1026 1156 1316Y 1414 34 1515 1631 1750 1829Z 2048 2210Z 42Z 2317Z 44Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

508 626 713 813 929 1026 1156 1316Y 1414 34 1515 1627 1750 1829Z 2048 2210Z 42Z 2317Z 44Z

Soboty

520 604 55Z 820 1020 1235 1420 1553 1820 2044 2319Z

Niedziele i święta

521 605 53Z 825 1020 1235 1420 1553 1820 2044 2319Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów Krakowska:

Pogoda Mikołów

Mikołów Gronie I

Stanowisko: 2

75

Mikołów Gronie I

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

510 628 715 815 931 1028 1158 1318Y 1416 36 1517 1633 1752 1831Z 2050 2212Z 44Z 2319Z 46Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

510 628 715 815 931 1028 1158 1318Y 1416 36 1517 1629 1752 1831Z 2050 2212Z 44Z 2319Z 46Z

Soboty

522 606 57Z 822 1022 1237 1422 1555 1822 2046 2321Z

Niedziele i święta

523 607 55Z 827 1022 1237 1422 1555 1822 2046 2321Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów Gronie I:

Pogoda Mikołów

Mikołów Gronie II

Stanowisko: 2

75

Mikołów Gronie II

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

511 629 716 816 932 1029 1159 1319Y 1417 37 1518 1634 1753 1832Z 2051 2213Z 45Z 2320Z 47Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

511 629 716 816 932 1029 1159 1319Y 1417 37 1518 1630 1753 1832Z 2051 2213Z 45Z 2320Z 47Z

Soboty

523 607 58Z 823 1023 1238 1423 1556 1823 2047 2322Z

Niedziele i święta

524 608 56Z 828 1023 1238 1423 1556 1823 2047 2322Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów Gronie II:

Pogoda Mikołów

Wilkowyje Mikołowska

Stanowisko: 7

75

Wilkowyje Mikołowska

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

513 631 718 818 934 1031 1201 1321Y 1419 39 1520 1636 1755 1834Z 2053 2215Z 47Z 2322Z 49Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

513 631 718 818 934 1031 1201 1321Y 1419 39 1520 1632 1755 1834Z 2053 2215Z 47Z 2322Z 49Z

Soboty

525 609 700Z 825 1025 1240 1425 1558 1825 2049 2324Z

Niedziele i święta

526 610 58Z 830 1025 1240 1425 1558 1825 2049 2324Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowyje Mikołowska:

Pogoda Tychy

Wilkowyje Wierzbowa

Stanowisko: 5

75

Wilkowyje Wierzbowa

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

514 632 719 819 935 1032 1202 1322Y 1420 40 1521 1637 1756 1835Z 2054 2216Z 48Z 2323Z 50Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

514 632 719 819 935 1032 1202 1322Y 1420 40 1521 1633 1756 1835Z 2054 2216Z 48Z 2323Z 50Z

Soboty

526 610 701Z 826 1026 1241 1426 1559 1826 2050 2325Z

Niedziele i święta

527 611 59Z 831 1026 1241 1426 1559 1826 2050 2325Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowyje Wierzbowa:

Pogoda Tychy

Wilkowyje Gospoda

Stanowisko: 3

75

Wilkowyje Gospoda

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

515 633 720 820 936 1033 1203 1323Y 1421 41 1522 1638 1757 1836Z 2055 2217Z 49Z 2324Z 51Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

515 633 720 820 936 1033 1203 1323Y 1421 41 1522 1634 1757 1836Z 2055 2217Z 49Z 2324Z 51Z

Soboty

527 611 702Z 827 1027 1242 1427 1600 1827 2051 2326Z

Niedziele i święta

528 612 700Z 832 1027 1242 1427 1600 1827 2051 2326Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowyje Gospoda:

Pogoda Tychy

Tychy Chłodnicza

Stanowisko: 1

75

Tychy Chłodnicza

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

516 634 721 821 937 1034 1204 1324Y 1422 42 1523 1639 1758 1837Z 2056 2218Z 50Z 2325Z 52Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

516 634 721 821 937 1034 1204 1324Y 1422 42 1523 1635 1758 1837Z 2056 2218Z 50Z 2325Z 52Z

Soboty

528 612 703Z 828 1028 1243 1428 1601 1828 2052 2327Z

Niedziele i święta

529 613 701Z 833 1028 1243 1428 1601 1828 2052 2327Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Chłodnicza:

Pogoda Tychy

Tychy Radziejówka

Stanowisko: 2

75

Tychy Radziejówka

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

519 637 724 824 940 1037 1207 1327Y 1425 45 1526 1642 1801 40Z 2059 2221Z 53Z 2328Z 55Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

519 637 724 824 940 1037 1207 1327Y 1425 45 1526 1638 1801 40Z 2059 2221Z 53Z 2328Z 55Z

Soboty

531 615 706Z 831 1031 1246 1431 1604 1831 2055 2330Z

Niedziele i święta

532 616 704Z 836 1031 1246 1431 1604 1831 2055 2330Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Radziejówka:

Pogoda Tychy

Tychy Gen. Andersa

Stanowisko: 2

75

Tychy Gen. Andersa

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

521 639 726 826 942 1039 1209 1329Y 1427 47 1528 1644 1803 42Z 2101 2223Z 55Z 2330Z 57Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

521 639 726 826 942 1039 1209 1329Y 1427 47 1528 1640 1803 42Z 2101 2223Z 55Z 2330Z 57Z

Soboty

533 617 708Z 833 1033 1248 1433 1606 1833 2057 2332Z

Niedziele i święta

534 618 706Z 838 1033 1248 1433 1606 1833 2057 2332Z

Tychy Dworzec PKP

Stanowisko: 5

75

Tychy Dworzec PKP

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

523 641 728 828 944 1041 1211 1331Y 1429 49 1530 1646 1805 44Z 2102 2224Z 56Z 2331Z 58Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

523 641 728 828 944 1041 1211 1331Y 1429 49 1530 1642 1805 44Z 2102 2224Z 56Z 2331Z 58Z

Soboty

535 619 710Z 835 1035 1250 1435 1608 1835 2058 2333Z

Niedziele i święta

536 620 708Z 840 1035 1250 1435 1608 1835 2058 2333Z

Tychy Carboautomatyka

Stanowisko: 5

75

Tychy Carboautomatyka

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

525 643 730 830 946 1043 1213 1333Y 1431 51 1532 1648 1807 46Z 2104 2226Z 58Z 2333Z 000Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

525 643 730 830 946 1043 1213 1333Y 1431 51 1532 1644 1807 46Z 2104 2226Z 58Z 2333Z 000Z

Soboty

537 621 712Z 837 1037 1252 1437 1610 1837 2100 2335Z

Niedziele i święta

538 622 710Z 842 1037 1252 1437 1610 1837 2100 2335Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Carboautomatyka:

Pogoda Tychy

Tychy E.LECLERC

Stanowisko: 3

75

Tychy E.LECLERC

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

527 645 732 832 948 1045 1215 1335Y 1433 53 1534 1650 1809 48Z 2106 2228Z 2300Z 35Z 002Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

527 645 732 832 948 1045 1215 1335Y 1433 53 1534 1646 1809 48Z 2106 2228Z 2300Z 35Z 002Z

Soboty

539 623 714Z 839 1039 1254 1439 1612 1839 2102 2337Z

Niedziele i święta

540 624 712Z 844 1039 1254 1439 1612 1839 2102 2337Z

Tychy Hotelowiec

Stanowisko: 1

75

Tychy Hotelowiec

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

529 647 734 834 950 1047 1217 1337Y 1435 55 1536 1652 1811 50Z 2108 2230Z 2302Z 37Z 004Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

529 647 734 834 950 1047 1217 1337Y 1435 55 1536 1648 1811 50Z 2108 2230Z 2302Z 37Z 004Z

Soboty

541 625 716Z 841 1041 1256 1441 1614 1841 2104 2339Z

Niedziele i święta

542 626 714Z 846 1041 1256 1441 1614 1841 2104 2339Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Hotelowiec:

Pogoda Tychy

Tychy Stadion

Stanowisko: 2

75

Tychy Stadion

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

530 648 736 836 952 1049 1219 1339Y 1437 57 1538 1654 1813 52Z 2109 2231Z 2303Z 38Z 005Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

530 648 736 836 952 1049 1219 1339Y 1437 57 1538 1650 1813 52Z 2109 2231Z 2303Z 38Z 005Z

Soboty

542 626 718Z 843 1043 1258 1443 1616 1843 2105 2340Z

Niedziele i święta

543 627 716Z 848 1043 1258 1443 1616 1843 2105 2340Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Stadion:

Pogoda Tychy

Tychy Pływalnia

Stanowisko: 4

75

Tychy Pływalnia

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

531 649 737 837 953 1050 1220 1340Y 1438 58 1539 1655 1814 53Z 2110 2232Z 2304Z 39Z 006Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

531 649 737 837 953 1050 1220 1340Y 1438 58 1539 1651 1814 53Z 2110 2232Z 2304Z 39Z 006Z

Soboty

543 627 719Z 844 1044 1259 1444 1617 1844 2106 2341Z

Niedziele i święta

544 628 717Z 849 1044 1259 1444 1617 1844 2106 2341Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Pływalnia:

Pogoda Tychy

Tychy Elfów

Stanowisko: 2

75

Tychy Elfów

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

532 650 738 838 954 1051 1221 1341Y 1439 59 1540 1656 1815 54Z 2111 2233Z 2305Z 40Z 007Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

532 650 738 838 954 1051 1221 1341Y 1439 59 1540 1652 1815 54Z 2111 2233Z 2305Z 40Z 007Z

Soboty

544 628 720Z 845 1045 1300 1445 1618 1845 2107 2342Z

Niedziele i święta

545 629 718Z 850 1045 1300 1445 1618 1845 2107 2342Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Elfów:

Pogoda Tychy

Tychy Niepodległości

Stanowisko: 4

75

Tychy Niepodległości

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

534 652 740 840 956 1053 1223 1343Y 1441 1501 42 1658 1817 56Z 2112 2234Z 2306Z 41Z 008Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

534 652 740 840 956 1053 1223 1343Y 1441 1501 42 1654 1817 56Z 2112 2234Z 2306Z 41Z 008Z

Soboty

546 630 722Z 847 1047 1302 1447 1620 1847 2108 2343Z

Niedziele i święta

547 631 720Z 852 1047 1302 1447 1620 1847 2108 2343Z

Tychy Urząd Miasta

Stanowisko: 6

75

Tychy Urząd Miasta

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

535 653 741 841 957 1054 1224 1344Y 1442 1502 43 1659 1818 57Z 2113 2235Z 2307Z 42Z 009Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

535 653 741 841 957 1054 1224 1344Y 1442 1502 43 1655 1818 57Z 2113 2235Z 2307Z 42Z 009Z

Soboty

547 631 723Z 848 1048 1303 1448 1621 1848 2109 2344Z

Niedziele i święta

548 632 721Z 853 1048 1303 1448 1621 1848 2109 2344Z

Tychy Tęcza

Stanowisko: 8

75

Tychy Tęcza

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

536 654 742 842 958 1055 1225 1345Y 1443 1503 44 1700 1819 58Z 2114 2236Z 2308Z 43Z 010Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

536 654 742 842 958 1055 1225 1345Y 1443 1503 44 1656 1819 58Z 2114 2236Z 2308Z 43Z 010Z

Soboty

548 632 724Z 849 1049 1304 1449 1622 1849 2110 2345Z

Niedziele i święta

549 633 722Z 854 1049 1304 1449 1622 1849 2110 2345Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Tęcza:

Pogoda Tychy

Tychy Lodowisko

Stanowisko: 6

75

Tychy Lodowisko

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

537 655 743 843 959 1056 1226 1346Y 1444 1504 45 1701 1820 59Z 2115 2237Z 2309Z 44Z 011Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

537 655 743 843 959 1056 1226 1346Y 1444 1504 45 1657 1820 59Z 2115 2237Z 2309Z 44Z 011Z

Soboty

549 633 725Z 850 1050 1305 1450 1623 1850 2111 2346Z

Niedziele i święta

550 634 723Z 855 1050 1305 1450 1623 1850 2111 2346Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Lodowisko:

Pogoda Tychy

Tychy Osiedle „O”

Stanowisko: 2

75

Tychy Osiedle „O”

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

538 656 744 844 1000 57 1227 1347Y 1445 1505 46 1702 1821 1900Z 2116 2238Z 2310Z 45Z 012Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

538 656 744 844 1000 57 1227 1347Y 1445 1505 46 1658 1821 1900Z 2116 2238Z 2310Z 45Z 012Z

Soboty

550 634 726Z 851 1051 1306 1451 1624 1851 2112 2347Z

Niedziele i święta

551 635 724Z 856 1051 1306 1451 1624 1851 2112 2347Z

Tychy Osiedle „T”

Stanowisko: 4

75

Tychy Osiedle „T”

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

540 658 746 846 1002 59 1229 1349Y 1447 1507 48 1704 1823 1902Z 2118 2240Z 2312Z 47Z 014Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

540 658 746 846 1002 59 1229 1349Y 1447 1507 48 1700 1823 1902Z 2118 2240Z 2312Z 47Z 014Z

Soboty

552 636 728Z 853 1053 1308 1453 1626 1853 2114 2349Z

Niedziele i święta

553 637 726Z 858 1053 1308 1453 1626 1853 2114 2349Z

Paprocany Dymarek

Stanowisko: 10

75

Paprocany Dymarek

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

541 659 747 847 1003 1100 1230 1350Y 1448 1508 49 1705 1824 1903Z 2119 2241Z 2313Z 48Z 015Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

541 659 747 847 1003 1100 1230 1350Y 1448 1508 49 1701 1824 1903Z 2119 2241Z 2313Z 48Z 015Z

Soboty

553 637 729Z 854 1054 1309 1454 1627 1854 2115 2350Z

Niedziele i święta

554 638 727Z 859 1054 1309 1454 1627 1854 2115 2350Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Paprocany Dymarek:

Pogoda Tychy

Paprocany Pętla

Stanowisko: 14

75

Paprocany Pętla

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

542 700 48 848 1004 1101 1231 1351Y 1449 1509 50 1706 1825 1904Z 2120 2242Z 2314Z 49Z 016Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

542 700 48 848 1004 1101 1231 1351Y 1449 1509 50 1702 1825 1904Z 2120 2242Z 2314Z 49Z 016Z

Soboty

554 638 730Z 855 1055 1310 1455 1628 1855 2116 2351Z

Niedziele i święta

555 639 728Z 900 1055 1310 1455 1628 1855 2116 2351Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Paprocany Pętla:

Pogoda Tychy

Tychy Jezioro Paprocańskie

Stanowisko: 16

75

Tychy Jezioro Paprocańskie

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

543 701 49 849 1005 1102 1232 1352Y 1450 1510 51 1707 1826 1905Z 2121 2243Z 2315Z 50Z 017Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

543 701 49 849 1005 1102 1232 1352Y 1450 1510 51 1703 1826 1905Z 2121 2243Z 2315Z 50Z 017Z

Soboty

555 639 731Z 856 1056 1311 1456 1629 1856 2117 2352Z

Niedziele i święta

556 640 729Z 901 1056 1311 1456 1629 1856 2117 2352Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Jezioro Paprocańskie:

Pogoda Tychy

Tychy Osiedle „Z”

Stanowisko: 18

75

Tychy Osiedle „Z”

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

544 702 50 850 1006 1103 1233 1353Y 1451 1511 52 1708 1827 1906Z 2122 2244Z 2316Z 51Z 018Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

544 702 50 850 1006 1103 1233 1353Y 1451 1511 52 1704 1827 1906Z 2122 2244Z 2316Z 51Z 018Z

Soboty

556 640 732Z 857 1057 1312 1457 1630 1857 2118 2353Z

Niedziele i święta

557 641 730Z 902 1057 1312 1457 1630 1857 2118 2353Z

Tychy Osiedle „Z1”

Stanowisko: 20

75

Tychy Osiedle „Z1”

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

545 703 51 851 1007 1104 1234 1354Y 1452 1512 53 1709 1828 1907Z 2123 2245Z 2317Z 52Z 019Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

545 703 51 851 1007 1104 1234 1354Y 1452 1512 53 1705 1828 1907Z 2123 2245Z 2317Z 52Z 019Z

Soboty

557 641 733Z 858 1058 1313 1458 1631 1858 2119 2354Z

Niedziele i święta

558 642 731Z 903 1058 1313 1458 1631 1858 2119 2354Z

Tychy Sikorskiego Wiadukt

Stanowisko: 22

75

Tychy Sikorskiego Wiadukt

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1355Y 1908Z 2246Z 2318Z 53Z 020Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1355Y 1908Z 2246Z 2318Z 53Z 020Z

Soboty

734Z 2355Z

Niedziele i święta

732Z 2355Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Sikorskiego Wiadukt:

Pogoda Tychy

Tychy Hipermarkety

Stanowisko: 2

75

Tychy Hipermarkety

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1400Y 1913Z 2251Z 2323Z 58Z 025Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1400Y 1913Z 2251Z 2323Z 58Z 025Z

Soboty

739Z 000Z

Niedziele i święta

737Z 000Z

Tychy Towarowa

Stanowisko: 4

75

Tychy Towarowa

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1402Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1402Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa:

Pogoda Tychy

Tychy Fabryczna

Stanowisko: 1

75

Tychy Fabryczna

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1404Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1404Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Fabryczna:

Pogoda Tychy

Tychy Składowa

Stanowisko: 2

75

Tychy Składowa

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1407Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1407Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Składowa:

Pogoda Tychy

Tychy Fabryka Serów

Stanowisko: 4

75

Tychy Fabryka Serów

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1408Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1408Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Fabryka Serów:

Pogoda Tychy

Tychy Przemysłowa II

Stanowisko: 6

75

Tychy Przemysłowa II

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1410Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1410Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Przemysłowa II:

Pogoda Tychy

Tychy Przemysłowa I

Stanowisko: 8

75

Tychy Przemysłowa I

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1411Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1411Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Przemysłowa I:

Pogoda Tychy

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Stanowisko: 7

75

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1412Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1412Y

Tychy Towarowa

Stanowisko: 3

75

Tychy Towarowa

Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1414Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1414Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa:

Pogoda Tychy

Kierunek Mikołów Dworzec PKP

Tychy Sikorskiego Wiadukt

Stanowisko: 17

75

Tychy Sikorskiego Wiadukt

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

552W 709 809 906 1036 1156 1253 1539 1658 1734 1956 2114 54 2202X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

552W 709 809 906 1036 1156 1253 1535 1658 1734 1956 2114 54 2202X

Soboty

600Z 56Z 905Z 1101Z 1316Z 1501Z 1634Z 1915Z 2221Z

Niedziele i święta

601Z 59Z 915Z 1101Z 1320Z 1501Z 1634Z 1915Z 2201Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Sikorskiego Wiadukt:

Pogoda Tychy

Tychy Towarowa

Stanowisko: 3

75

Tychy Towarowa

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

407V 44V 1333V 1416V 2223X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

407V 44V 1333V 1416V 2223X

Soboty

412Y 505Y

Niedziele i święta

414Y 505Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa:

Pogoda Tychy

Tychy Hipermarkety

Stanowisko: 1

75

Tychy Hipermarkety

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

409V 46V 1335V 1418V 2225X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

409V 46V 1335V 1418V 2225X

Soboty

414Y 507Y

Niedziele i święta

416Y 507Y

Tychy Osiedle „Z1”

Stanowisko: 15

75

Tychy Osiedle „Z1”

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

415V 52V 553W 710 810 907 1037 1157 1254 1341V 1424V 1540 1659 1735 1957 2115 55 2203X 30X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

415V 52V 553W 710 810 907 1037 1157 1254 1341V 1424V 1536 1659 1735 1957 2115 55 2203X 30X

Soboty

420Y 513Y 601Z 57Z 906Z 1102Z 1317Z 1502Z 1635Z 1916Z 2222Z

Niedziele i święta

422Y 513Y 602Z 700Z 916Z 1102Z 1321Z 1502Z 1635Z 1916Z 2202Z

Tychy Osiedle „Z”

Stanowisko: 13

75

Tychy Osiedle „Z”

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

416V 53V 554W 711 811 908 1038 1158 1255 1342V 1425V 1541 1700 36 1958 2116 56 2204X 31X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

416V 53V 554W 711 811 908 1038 1158 1255 1342V 1425V 1537 1700 36 1958 2116 56 2204X 31X

Soboty

421Y 514Y 602Z 58Z 907Z 1103Z 1318Z 1503Z 1636Z 1917Z 2223Z

Niedziele i święta

423Y 514Y 603Z 701Z 917Z 1103Z 1322Z 1503Z 1636Z 1917Z 2203Z

Tychy Jezioro Paprocańskie

Stanowisko: 11

75

Tychy Jezioro Paprocańskie

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

417V 54V 555W 712 812 909 1039 1159 1256 1343V 1426V 1542 1701 37 1959 2117 57 2205X 32X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

417V 54V 555W 712 812 909 1039 1159 1256 1343V 1426V 1538 1701 37 1959 2117 57 2205X 32X

Soboty

422Y 515Y 603Z 59Z 908Z 1104Z 1319Z 1504Z 1637Z 1918Z 2224Z

Niedziele i święta

424Y 515Y 604Z 702Z 918Z 1104Z 1323Z 1504Z 1637Z 1918Z 2204Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Jezioro Paprocańskie:

Pogoda Tychy

Paprocany Pętla

Stanowisko: 9

75

Paprocany Pętla

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

418V 55V 556W 713 813 910 1040 1200 57 1344V 1427V 1543 1702 38 2000 2118 58 2206X 33X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

418V 55V 556W 713 813 910 1040 1200 57 1344V 1427V 1539 1702 38 2000 2118 58 2206X 33X

Soboty

423Y 516Y 604Z 700Z 909Z 1105Z 1320Z 1505Z 1638Z 1919Z 2225Z

Niedziele i święta

425Y 516Y 605Z 703Z 919Z 1105Z 1324Z 1505Z 1638Z 1919Z 2205Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Paprocany Pętla:

Pogoda Tychy

Paprocany Dymarek

Stanowisko: 7

75

Paprocany Dymarek

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

419V 56V 557W 714 814 911 1041 1201 58 1345V 1428V 1544 1703 39 2001 2119 59 2207X 34X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

419V 56V 557W 714 814 911 1041 1201 58 1345V 1428V 1540 1703 39 2001 2119 59 2207X 34X

Soboty

424Y 517Y 605Z 701Z 910Z 1106Z 1321Z 1506Z 1639Z 1920Z 2226Z

Niedziele i święta

426Y 517Y 606Z 704Z 920Z 1106Z 1325Z 1506Z 1639Z 1920Z 2206Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Paprocany Dymarek:

Pogoda Tychy

Tychy Osiedle „T”

Stanowisko: 3

75

Tychy Osiedle „T”

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

420V 57V 558W 715 815 912 1042 1202 59 1346V 1429V 1545 1704 40 2002 2120 2200 08X 35X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

420V 57V 558W 715 815 912 1042 1202 59 1346V 1429V 1541 1704 40 2002 2120 2200 08X 35X

Soboty

425Y 518Y 606Z 702Z 911Z 1107Z 1322Z 1507Z 1640Z 1921Z 2227Z

Niedziele i święta

427Y 518Y 607Z 705Z 921Z 1107Z 1326Z 1507Z 1640Z 1921Z 2207Z

Tychy Paprocańska

Stanowisko: 10

75

Tychy Paprocańska

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

2209X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

2209X

Tychy Hipermarkety

Stanowisko: 2

75

Tychy Hipermarkety

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

2210X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

2210X

Tychy Towarowa

Stanowisko: 4

75

Tychy Towarowa

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

2211X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

2211X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa:

Pogoda Tychy

Tychy Fabryczna

Stanowisko: 1

75

Tychy Fabryczna

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

2213X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

2213X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Fabryczna:

Pogoda Tychy

Tychy Składowa

Stanowisko: 2

75

Tychy Składowa

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

2216X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

2216X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Składowa:

Pogoda Tychy

Tychy Fabryka Serów

Stanowisko: 4

75

Tychy Fabryka Serów

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

2217X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

2217X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Fabryka Serów:

Pogoda Tychy

Tychy Przemysłowa II

Stanowisko: 6

75

Tychy Przemysłowa II

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

2219X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

2219X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Przemysłowa II:

Pogoda Tychy

Tychy Przemysłowa I

Stanowisko: 8

75

Tychy Przemysłowa I

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

2220X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

2220X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Przemysłowa I:

Pogoda Tychy

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Stanowisko: 7

75

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

2221X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

2221X

Tychy Towarowa

Stanowisko: 3

75

Tychy Towarowa

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

407V 44V 1333V 1416V 2223X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

407V 44V 1333V 1416V 2223X

Soboty

412Y 505Y

Niedziele i święta

414Y 505Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa:

Pogoda Tychy

Tychy Hipermarkety

Stanowisko: 1

75

Tychy Hipermarkety

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

409V 46V 1335V 1418V 2225X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

409V 46V 1335V 1418V 2225X

Soboty

414Y 507Y

Niedziele i święta

416Y 507Y

Tychy Osiedle „Z1”

Stanowisko: 15

75

Tychy Osiedle „Z1”

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

415V 52V 553W 710 810 907 1037 1157 1254 1341V 1424V 1540 1659 1735 1957 2115 55 2203X 30X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

415V 52V 553W 710 810 907 1037 1157 1254 1341V 1424V 1536 1659 1735 1957 2115 55 2203X 30X

Soboty

420Y 513Y 601Z 57Z 906Z 1102Z 1317Z 1502Z 1635Z 1916Z 2222Z

Niedziele i święta

422Y 513Y 602Z 700Z 916Z 1102Z 1321Z 1502Z 1635Z 1916Z 2202Z

Tychy Osiedle „Z”

Stanowisko: 13

75

Tychy Osiedle „Z”

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

416V 53V 554W 711 811 908 1038 1158 1255 1342V 1425V 1541 1700 36 1958 2116 56 2204X 31X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

416V 53V 554W 711 811 908 1038 1158 1255 1342V 1425V 1537 1700 36 1958 2116 56 2204X 31X

Soboty

421Y 514Y 602Z 58Z 907Z 1103Z 1318Z 1503Z 1636Z 1917Z 2223Z

Niedziele i święta

423Y 514Y 603Z 701Z 917Z 1103Z 1322Z 1503Z 1636Z 1917Z 2203Z

Tychy Jezioro Paprocańskie

Stanowisko: 11

75

Tychy Jezioro Paprocańskie

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

417V 54V 555W 712 812 909 1039 1159 1256 1343V 1426V 1542 1701 37 1959 2117 57 2205X 32X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

417V 54V 555W 712 812 909 1039 1159 1256 1343V 1426V 1538 1701 37 1959 2117 57 2205X 32X

Soboty

422Y 515Y 603Z 59Z 908Z 1104Z 1319Z 1504Z 1637Z 1918Z 2224Z

Niedziele i święta

424Y 515Y 604Z 702Z 918Z 1104Z 1323Z 1504Z 1637Z 1918Z 2204Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Jezioro Paprocańskie:

Pogoda Tychy

Paprocany Pętla

Stanowisko: 9

75

Paprocany Pętla

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

418V 55V 556W 713 813 910 1040 1200 57 1344V 1427V 1543 1702 38 2000 2118 58 2206X 33X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

418V 55V 556W 713 813 910 1040 1200 57 1344V 1427V 1539 1702 38 2000 2118 58 2206X 33X

Soboty

423Y 516Y 604Z 700Z 909Z 1105Z 1320Z 1505Z 1638Z 1919Z 2225Z

Niedziele i święta

425Y 516Y 605Z 703Z 919Z 1105Z 1324Z 1505Z 1638Z 1919Z 2205Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Paprocany Pętla:

Pogoda Tychy

Paprocany Dymarek

Stanowisko: 7

75

Paprocany Dymarek

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

419V 56V 557W 714 814 911 1041 1201 58 1345V 1428V 1544 1703 39 2001 2119 59 2207X 34X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

419V 56V 557W 714 814 911 1041 1201 58 1345V 1428V 1540 1703 39 2001 2119 59 2207X 34X

Soboty

424Y 517Y 605Z 701Z 910Z 1106Z 1321Z 1506Z 1639Z 1920Z 2226Z

Niedziele i święta

426Y 517Y 606Z 704Z 920Z 1106Z 1325Z 1506Z 1639Z 1920Z 2206Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Paprocany Dymarek:

Pogoda Tychy

Tychy Osiedle „T”

Stanowisko: 3

75

Tychy Osiedle „T”

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

420V 57V 558W 715 815 912 1042 1202 59 1346V 1429V 1545 1704 40 2002 2120 2200 08X 35X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

420V 57V 558W 715 815 912 1042 1202 59 1346V 1429V 1541 1704 40 2002 2120 2200 08X 35X

Soboty

425Y 518Y 606Z 702Z 911Z 1107Z 1322Z 1507Z 1640Z 1921Z 2227Z

Niedziele i święta

427Y 518Y 607Z 705Z 921Z 1107Z 1326Z 1507Z 1640Z 1921Z 2207Z

Tychy Osiedle „O”

Stanowisko: 1

75

Tychy Osiedle „O”

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

422V 59V 600W 717 817 914 1044 1204 1301 48V 1431V 1547 1706 42 2004 2122 2202 37X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

422V 59V 600W 717 817 914 1044 1204 1301 48V 1431V 1543 1706 42 2004 2122 2202 37X

Soboty

427Y 520Y 608Z 704Z 913Z 1109Z 1324Z 1509Z 1642Z 1923Z 2229Z

Niedziele i święta

429Y 520Y 609Z 707Z 923Z 1109Z 1328Z 1509Z 1642Z 1923Z 2209Z

Tychy Lodowisko

Stanowisko: 5

75

Tychy Lodowisko

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

423V 500V 601W 718 818 915 1045 1205 1302 49V 1432V 1548 1707 43 2005 2123 2203 38X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

423V 500V 601W 718 818 915 1045 1205 1302 49V 1432V 1544 1707 43 2005 2123 2203 38X

Soboty

428Y 521Y 609Z 705Z 914Z 1110Z 1325Z 1510Z 1643Z 1924Z 2230Z

Niedziele i święta

430Y 521Y 610Z 708Z 924Z 1110Z 1329Z 1510Z 1643Z 1924Z 2210Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Lodowisko:

Pogoda Tychy

Tychy Tęcza

Stanowisko: 7

75

Tychy Tęcza

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

425V 502V 603W 720 820 917 1047 1207 1304 51V 1434V 1550 1709 45 2007 2125 2205 40X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

425V 502V 603W 720 820 917 1047 1207 1304 51V 1434V 1546 1709 45 2007 2125 2205 40X

Soboty

430Y 523Y 611Z 707Z 916Z 1112Z 1327Z 1512Z 1645Z 1926Z 2232Z

Niedziele i święta

432Y 523Y 612Z 710Z 926Z 1112Z 1331Z 1512Z 1645Z 1926Z 2212Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Tęcza:

Pogoda Tychy

Tychy Urząd Miasta

Stanowisko: 5

75

Tychy Urząd Miasta

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

426V 503V 604W 721 821 918 1048 1208 1305 52V 1435V 1551 1710 46 2008 2126 2206 41X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

426V 503V 604W 721 821 918 1048 1208 1305 52V 1435V 1547 1710 46 2008 2126 2206 41X

Soboty

431Y 524Y 612Z 708Z 917Z 1113Z 1328Z 1513Z 1646Z 1927Z 2233Z

Niedziele i święta

433Y 524Y 613Z 711Z 927Z 1113Z 1332Z 1513Z 1646Z 1927Z 2213Z

Tychy Niepodległości

Stanowisko: 3

75

Tychy Niepodległości

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

427V 504V 605W 722 822 919 1049 1209 1306 53V 1436V 1552 1711 47 2009 2127 2207 42X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

427V 504V 605W 722 822 919 1049 1209 1306 53V 1436V 1548 1711 47 2009 2127 2207 42X

Soboty

432Y 525Y 613Z 709Z 918Z 1114Z 1329Z 1514Z 1647Z 1928Z 2234Z

Niedziele i święta

434Y 525Y 614Z 712Z 928Z 1114Z 1333Z 1514Z 1647Z 1928Z 2214Z

Tychy Elfów

Stanowisko: 1

75

Tychy Elfów

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

428V 506V 607W 724 824 921 1051 1211 1308 55V 1438V 1554 1713 49 2010 2128 2208 43X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

428V 506V 607W 724 824 921 1051 1211 1308 55V 1438V 1550 1713 49 2010 2128 2208 43X

Soboty

433Y 527Y 615Z 711Z 920Z 1116Z 1331Z 1516Z 1649Z 1929Z 2235Z

Niedziele i święta

435Y 527Y 616Z 714Z 930Z 1116Z 1335Z 1516Z 1649Z 1929Z 2215Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Elfów:

Pogoda Tychy

Tychy Pływalnia

Stanowisko: 3

75

Tychy Pływalnia

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

429V 507V 608W 725 825 922 1052 1212 1309 56V 1439V 1555 1714 50 2011 2129 2209 44X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

429V 507V 608W 725 825 922 1052 1212 1309 56V 1439V 1551 1714 50 2011 2129 2209 44X

Soboty

434Y 528Y 616Z 712Z 921Z 1117Z 1332Z 1517Z 1650Z 1930Z 2236Z

Niedziele i święta

436Y 528Y 617Z 715Z 931Z 1117Z 1336Z 1517Z 1650Z 1930Z 2216Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Pływalnia:

Pogoda Tychy

Tychy Stadion

Stanowisko: 1

75

Tychy Stadion

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

430V 508V 609W 726 826 923 1053 1213 1310 57V 1440V 1556 1715 51 2012 2130 2210 45X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

430V 508V 609W 726 826 923 1053 1213 1310 57V 1440V 1552 1715 51 2012 2130 2210 45X

Soboty

435Y 529Y 617Z 713Z 922Z 1118Z 1333Z 1518Z 1651Z 1931Z 2237Z

Niedziele i święta

437Y 529Y 618Z 716Z 932Z 1118Z 1337Z 1518Z 1651Z 1931Z 2217Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Stadion:

Pogoda Tychy

Tychy Bielska

Stanowisko: 2

75

Tychy Bielska

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

431V 509V 610W 727 827 924 1054 1214 1311 58V 1441V 1557 1716 52 2013 2131 2211 46X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

431V 509V 610W 727 827 924 1054 1214 1311 58V 1441V 1553 1716 52 2013 2131 2211 46X

Soboty

436Y 530Y 618Z 714Z 923Z 1119Z 1334Z 1519Z 1652Z 1932Z 2238Z

Niedziele i święta

438Y 530Y 619Z 717Z 933Z 1119Z 1338Z 1519Z 1652Z 1932Z 2218Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Bielska:

Pogoda Tychy

Tychy Hotelowiec

Stanowisko: 4

75

Tychy Hotelowiec

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

433V 511V 612W 729 829 926 1056 1216 1313 1400V 43V 1559 1718 54 2015 2133 2213 48X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

433V 511V 612W 729 829 926 1056 1216 1313 1400V 43V 1555 1718 54 2015 2133 2213 48X

Soboty

438Y 532Y 620Z 716Z 925Z 1121Z 1336Z 1521Z 1654Z 1934Z 2240Z

Niedziele i święta

440Y 532Y 621Z 719Z 935Z 1121Z 1340Z 1521Z 1654Z 1934Z 2220Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Hotelowiec:

Pogoda Tychy

Tychy E.LECLERC

Stanowisko: 6

75

Tychy E.LECLERC

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

434V 512V 613W 730 830 927 1057 1217 1314 1401V 44V 1600 1719 55 2016 2134 2214 49X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

434V 512V 613W 730 830 927 1057 1217 1314 1401V 44V 1556 1719 55 2016 2134 2214 49X

Soboty

439Y 533Y 621Z 717Z 926Z 1122Z 1337Z 1522Z 1655Z 1935Z 2241Z

Niedziele i święta

441Y 533Y 622Z 720Z 936Z 1122Z 1341Z 1522Z 1655Z 1935Z 2221Z

Tychy Dworzec PKP

Stanowisko: 9

75

Tychy Dworzec PKP

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

437V 515V 616W 733 833 930 1100 1220 1317 1404V 47V 1603 1722 58 2019 2137 2217 52X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

437V 515V 616W 733 833 930 1100 1220 1317 1404V 47V 1559 1722 58 2019 2137 2217 52X

Soboty

442Y 536Y 624Z 720Z 929Z 1125Z 1340Z 1525Z 1658Z 1938Z 2244Z

Niedziele i święta

444Y 536Y 625Z 723Z 939Z 1125Z 1344Z 1525Z 1658Z 1938Z 2224Z

Tychy Gen. Andersa

Stanowisko: 1

75

Tychy Gen. Andersa

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

439V 517V 618W 735 835 932 1102 1222 1319 1406V 49V 1605 1724 1800 2021 2139 2219 54X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

439V 517V 618W 735 835 932 1102 1222 1319 1406V 49V 1601 1724 1800 2021 2139 2219 54X

Soboty

444Y 538Y 626Z 722Z 931Z 1127Z 1342Z 1527Z 1700Z 1940Z 2246Z

Niedziele i święta

446Y 538Y 627Z 725Z 941Z 1127Z 1346Z 1527Z 1700Z 1940Z 2226Z

Tychy Radziejówka

Stanowisko: 1

75

Tychy Radziejówka

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

440V 519V 620W 737 837 934 1104 1224 1321 1408V 51V 1607 1726 1802 2022 2140 2220 55X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

440V 519V 620W 737 837 934 1104 1224 1321 1408V 51V 1603 1726 1802 2022 2140 2220 55X

Soboty

445Y 540Y 628Z 724Z 933Z 1129Z 1344Z 1529Z 1702Z 1941Z 2247Z

Niedziele i święta

447Y 540Y 629Z 727Z 943Z 1129Z 1348Z 1529Z 1702Z 1941Z 2227Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Radziejówka:

Pogoda Tychy

Tychy Chłodnicza

Stanowisko: 2

75

Tychy Chłodnicza

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

444V 523V 624W 741 841 938 1108 1228 1325 1412V 55V 1611 1730 1806 2026 2144 2224 59X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

444V 523V 624W 741 841 938 1108 1228 1325 1412V 55V 1607 1730 1806 2026 2144 2224 59X

Soboty

449Y 544Y 632Z 728Z 937Z 1133Z 1348Z 1533Z 1706Z 1945Z 2251Z

Niedziele i święta

451Y 544Y 633Z 731Z 947Z 1133Z 1352Z 1533Z 1706Z 1945Z 2231Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Chłodnicza:

Pogoda Tychy

Wilkowyje Gospoda

Stanowisko: 4

75

Wilkowyje Gospoda

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

445V 524V 625W 742 842 939 1109 1229 1326 1413V 56V 1612 1731 1807 2027 2145 2225 2300X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

445V 524V 625W 742 842 939 1109 1229 1326 1413V 56V 1608 1731 1807 2027 2145 2225 2300X

Soboty

450Y 545Y 633Z 729Z 938Z 1134Z 1349Z 1534Z 1707Z 1946Z 2252Z

Niedziele i święta

452Y 545Y 634Z 732Z 948Z 1134Z 1353Z 1534Z 1707Z 1946Z 2232Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowyje Gospoda:

Pogoda Tychy

Wilkowyje Wierzbowa

Stanowisko: 6

75

Wilkowyje Wierzbowa

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

447V 526V 627W 744 844 941 1111 1231 1328 1415V 58V 1614 1733 1809 2029 2147 2227 2302X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

447V 526V 627W 744 844 941 1111 1231 1328 1415V 58V 1610 1733 1809 2029 2147 2227 2302X

Soboty

452Y 547Y 635Z 731Z 940Z 1136Z 1351Z 1536Z 1709Z 1948Z 2254Z

Niedziele i święta

454Y 547Y 636Z 734Z 950Z 1136Z 1355Z 1536Z 1709Z 1948Z 2234Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowyje Wierzbowa:

Pogoda Tychy

Wilkowyje Mikołowska

Stanowisko: 8

75

Wilkowyje Mikołowska

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

448V 527V 628W 745 845 942 1112 1232 1329 1416V 59V 1615 1734 1810 2030 2148 2228 2303X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

448V 527V 628W 745 845 942 1112 1232 1329 1416V 59V 1611 1734 1810 2030 2148 2228 2303X

Soboty

453Y 548Y 636Z 732Z 941Z 1137Z 1352Z 1537Z 1710Z 1949Z 2255Z

Niedziele i święta

455Y 548Y 637Z 735Z 951Z 1137Z 1356Z 1537Z 1710Z 1949Z 2235Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowyje Mikołowska:

Pogoda Tychy

Mikołów Gronie II

Stanowisko: 1

75

Mikołów Gronie II

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

450V 529V 630W 747 847 944 1114 1234 1331 1418V 1501V 1617 1736 1812 2032 2150 2230 2305X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

450V 529V 630W 747 847 944 1114 1234 1331 1418V 1501V 1613 1736 1812 2032 2150 2230 2305X

Soboty

455Y 550Y 638Z 734Z 943Z 1139Z 1354Z 1539Z 1712Z 1951Z 2257Z

Niedziele i święta

457Y 550Y 639Z 737Z 953Z 1139Z 1358Z 1539Z 1712Z 1951Z 2237Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów Gronie II:

Pogoda Mikołów

Mikołów Gronie I

Stanowisko: 1

75

Mikołów Gronie I

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

451V 530V 631W 748 848 945 1115 1235 1332 1419V 1502V 1618 1737 1813 2033 2151 2231 2306X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

451V 530V 631W 748 848 945 1115 1235 1332 1419V 1502V 1614 1737 1813 2033 2151 2231 2306X

Soboty

456Y 551Y 639Z 735Z 944Z 1140Z 1355Z 1540Z 1713Z 1952Z 2258Z

Niedziele i święta

458Y 551Y 640Z 738Z 954Z 1140Z 1359Z 1540Z 1713Z 1952Z 2238Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów Gronie I:

Pogoda Mikołów

Mikołów Krakowska

Stanowisko: 1

75

Mikołów Krakowska

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

452V 531V 632W 749 849 946 1116 1236 1333 1420V 1503V 1619 1738 1814 2034 2152 2232 2307X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

452V 531V 632W 749 849 946 1116 1236 1333 1420V 1503V 1615 1738 1814 2034 2152 2232 2307X

Soboty

457Y 552Y 640Z 736Z 945Z 1141Z 1356Z 1541Z 1714Z 1953Z 2259Z

Niedziele i święta

459Y 552Y 641Z 739Z 955Z 1141Z 1400Z 1541Z 1714Z 1953Z 2239Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów Krakowska:

Pogoda Mikołów

Mikołów Plac 750-lecia

Stanowisko: 1

75

Mikołów Plac 750-lecia

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

455V 534V 635W 752 852 949 1119 1239 1336 1423V 1506V 1622 1741 1817 2037 2155 2235 2310X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

455V 534V 635W 752 852 949 1119 1239 1336 1423V 1506V 1618 1741 1817 2037 2155 2235 2310X

Soboty

500Y 55Y 643Z 739Z 948Z 1144Z 1359Z 1544Z 1717Z 1956Z 2302Z

Niedziele i święta

502Y 55Y 644Z 742Z 958Z 1144Z 1403Z 1544Z 1717Z 1956Z 2242Z

Mikołów Dworzec PKP

Stanowisko: 4

75

Mikołów Dworzec PKP

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

647W

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

647W

Soboty

502Y 57Y 645Z 741Z 950Z 1146Z 1401Z 1546Z 1719Z 1957Z 2303Z

Niedziele i święta

504Y 57Y 646Z 744Z 1000Z 1146Z 1405Z 1546Z 1719Z 1957Z 2243Z

Mikołów Dworzec PKP

Stanowisko: 5

75

Mikołów Dworzec PKP

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

637W

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

637W

Mikołów Żwirki i Wigury

Stanowisko: 1

75

Mikołów Żwirki i Wigury

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

639W

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

639W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów Żwirki i Wigury:

Pogoda Mikołów

Mikołów Hubera

Stanowisko: 1

75

Mikołów Hubera

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

640W

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

640W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów Hubera:

Pogoda Mikołów

Mikołów skrzyż. Żwirki i Wigury/Fabryczna

Stanowisko: 1

75

Mikołów skrzyż. Żwirki i Wigury/Fabryczna

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

641W

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

641W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów skrzyż. Żwirki i Wigury/Fabryczna:

Pogoda Mikołów

Mikołów Tereny Przemysłowe

Stanowisko: 2

75

Mikołów Tereny Przemysłowe

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

642W

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

642W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów Tereny Przemysłowe:

Pogoda Mikołów

Mikołów skrzyż. Żwirki i Wigury/Fabryczna

Stanowisko: 2

75

Mikołów skrzyż. Żwirki i Wigury/Fabryczna

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

643W

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

643W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów skrzyż. Żwirki i Wigury/Fabryczna:

Pogoda Mikołów

Mikołów Hubera

Stanowisko: 2

75

Mikołów Hubera

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

644W

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

644W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów Hubera:

Pogoda Mikołów

Mikołów Żwirki i Wigury

Stanowisko: 2

75

Mikołów Żwirki i Wigury

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

645W

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

645W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów Żwirki i Wigury:

Pogoda Mikołów

Mikołów Dworzec PKP

Stanowisko: 4

75

Mikołów Dworzec PKP

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

647W

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

647W

Soboty

502Y 57Y 645Z 741Z 950Z 1146Z 1401Z 1546Z 1719Z 1957Z 2303Z

Niedziele i święta

504Y 57Y 646Z 744Z 1000Z 1146Z 1405Z 1546Z 1719Z 1957Z 2243Z

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *