Strona główna » Linia 128, Autobus

Linia 128, Autobus

128

Obowiązuje od 04.05.2021 r.

Kierunek Tychy Towarowa

Tychy Brama Towarowa FAP

Stanowisko: 1

128

Tychy Brama Towarowa FAP

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

615Z 1415Z 2215Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

615Z 1415Z

Tychy Serdeczna

Stanowisko: 6

128

Tychy Serdeczna

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

619Z 1419Z 2219Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

619Z 1419Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Serdeczna:

Pogoda Tychy

Tychy Strefowa Wschodnia

Stanowisko: 5

128

Tychy Strefowa Wschodnia

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

620Z 1420Z 2220Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

620Z 1420Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Strefowa Wschodnia:

Pogoda Tychy

Tychy Strefowa Centralna

Stanowisko: 3

128

Tychy Strefowa Centralna

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

621Z 1421Z 2221Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

621Z 1421Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Strefowa Centralna:

Pogoda Tychy

Tychy Strefowa

Stanowisko: 1

128

Tychy Strefowa

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

622Z 1422Z 2222Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

622Z 1422Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Strefowa:

Pogoda Tychy

Tychy Cielmicka

Stanowisko: 4

128

Tychy Cielmicka

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

623Z 1423Z 2223Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

623Z 1423Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Cielmicka:

Pogoda Tychy

Cielmice Nowe Łąki

Stanowisko: 6

128

Cielmice Nowe Łąki

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

624Z 1424Z 2224Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

624Z 1424Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Cielmice Nowe Łąki:

Pogoda Tychy

Cielmice Kościół

Stanowisko: 2

128

Cielmice Kościół

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

625Z 1425Z 2225Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

625Z 1425Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Cielmice Kościół:

Pogoda Tychy

Cielmice Cmentarz

Stanowisko: 5

128

Cielmice Cmentarz

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

626Z 1426Z 2226Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

626Z 1426Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Cielmice Cmentarz:

Pogoda Tychy

Cielmice ks. Szojdy

Stanowisko: 2

128

Cielmice ks. Szojdy

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

627Z 1427Z 2227Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

627Z 1427Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Cielmice ks. Szojdy:

Pogoda Tychy

Tychy Sikorskiego Wiadukt

Stanowisko: 17

128

Tychy Sikorskiego Wiadukt

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

628Z 1428Z 2228Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

628Z 1428Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Sikorskiego Wiadukt:

Pogoda Tychy

Tychy Osiedle „Z1”

Stanowisko: 15

128

Tychy Osiedle „Z1”

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

629Z 1429Z 2229Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

629Z 1429Z

Tychy Osiedle „Z”

Stanowisko: 13

128

Tychy Osiedle „Z”

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

630Z 1430Z 2230Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

630Z 1430Z

Tychy Jezioro Paprocańskie

Stanowisko: 11

128

Tychy Jezioro Paprocańskie

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

631Z 1431Z 2231Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

631Z 1431Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Jezioro Paprocańskie:

Pogoda Tychy

Paprocany Pętla

Stanowisko: 9

128

Paprocany Pętla

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

632Z 1432Z 2232Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

632Z 1432Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Paprocany Pętla:

Pogoda Tychy

Paprocany Dymarek

Stanowisko: 7

128

Paprocany Dymarek

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

633Z 1433Z 2233Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

633Z 1433Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Paprocany Dymarek:

Pogoda Tychy

Tychy Osiedle „W”

Stanowisko: 5

128

Tychy Osiedle „W”

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

634Z 1434Z 2234Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

634Z 1434Z

Tychy Sikorskiego Kościół

Stanowisko: 3

128

Tychy Sikorskiego Kościół

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

635Z 1435Z 2235Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

635Z 1435Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Sikorskiego Kościół:

Pogoda Tychy

Tychy Osiedle „U”

Stanowisko: 1

128

Tychy Osiedle „U”

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

636Z 1436Z 2236Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

636Z 1436Z

Tychy Brama Słońca

Stanowisko: 3

128

Tychy Brama Słońca

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

637Z 1437Z 2237Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

637Z 1437Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Brama Słońca:

Pogoda Tychy

Tychy Towarowa

Stanowisko: 4

128

Tychy Towarowa

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

603 1408 1604 2208

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

603 1408 2208

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa:

Pogoda Tychy

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Stanowisko: 6

128

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

605 1410 1606 2210

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

605 1410 2210

Tychy Strefowa Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

128

Tychy Strefowa Skrzyżowanie

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

606 1411 1607 2211

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

606 1411 2211

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Strefowa Skrzyżowanie:

Pogoda Tychy

Tychy Strefowa

Stanowisko: 2

128

Tychy Strefowa

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

607 1412 1608 2212

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

607 1412 2212

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Strefowa:

Pogoda Tychy

Tychy Strefowa Centralna

Stanowisko: 4

128

Tychy Strefowa Centralna

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

608 1413 1609 2213

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

608 1413 2213

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Strefowa Centralna:

Pogoda Tychy

Tychy Strefowa Wschodnia

Stanowisko: 6

128

Tychy Strefowa Wschodnia

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

609 1414 1610 2214

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

609 1414 2214

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Strefowa Wschodnia:

Pogoda Tychy

Tychy Serdeczna

Stanowisko: 5

128

Tychy Serdeczna

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

610 1415 1611 2215

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

610 1415 2215

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Serdeczna:

Pogoda Tychy

Tychy Lear

Stanowisko: 3

128

Tychy Lear

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

612 1417 1613 2217

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

612 1417 2217

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Lear:

Pogoda Tychy

Tychy Serdeczna Rondo

Stanowisko: 1

128

Tychy Serdeczna Rondo

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

613 1418 1614 2218

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

613 1418 2218

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Serdeczna Rondo:

Pogoda Tychy

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Stanowisko: 7

128

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

615 1420 1616 2220

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

615 1420 2220

Tychy Towarowa

Stanowisko: 3

128

Tychy Towarowa

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

617 1422 1618 2222

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

617 1422 2222

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa:

Pogoda Tychy

Tychy Hipermarkety

Stanowisko: 1

128

Tychy Hipermarkety

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

619 1424 1620 2224

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

619 1424 2224

Tychy Paprocańska

Stanowisko: 7

128

Tychy Paprocańska

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

620 1425 1621 2225

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

620 1425 2225

Tychy Piłsudskiego

Stanowisko: 5

128

Tychy Piłsudskiego

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

622 1427 1623 2227

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

622 1427 2227

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Piłsudskiego:

Pogoda Tychy

Tychy Hala Sportowa

Stanowisko: 3

128

Tychy Hala Sportowa

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

623 1428 1624 2228

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

623 1428 2228

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Hala Sportowa:

Pogoda Tychy

Tychy Skałka

Stanowisko: 1

128

Tychy Skałka

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

625 39Z 1430 39Z 1626 2230 39Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

625 39Z 1430 39Z 2230

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Skałka:

Pogoda Tychy

Tychy Osiedle „K”

Stanowisko: 2

128

Tychy Osiedle „K”

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

627 41Z 1432 41Z 1628 2231 40Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

627 41Z 1432 41Z 2231

Tychy Jaśkowicka

Stanowisko: 4

128

Tychy Jaśkowicka

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

628 42Z 1433 42Z 1629 2232 41Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

628 42Z 1433 42Z 2232

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Jaśkowicka:

Pogoda Tychy

Żwaków Borowa I

Stanowisko: 6

128

Żwaków Borowa I

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

629 43Z 1434 43Z 1630 2233 42Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

629 43Z 1434 43Z 2233

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żwaków Borowa I:

Pogoda Tychy

Żwaków Myśliwska

Stanowisko: 6

128

Żwaków Myśliwska

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

630 44Z 1435 44Z 1631 2234 43Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

630 44Z 1435 44Z 2234

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żwaków Myśliwska:

Pogoda Tychy

Żwaków Kościół

Stanowisko: 1

128

Żwaków Kościół

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

631 45Z 1436 45Z 1632 2235 44Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

631 45Z 1436 45Z 2235

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żwaków Kościół:

Pogoda Tychy

Żwaków Legionów

Stanowisko: 1

128

Żwaków Legionów

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

632 46Z 1437 46Z 1633 2236 45Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

632 46Z 1437 46Z 2236

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żwaków Legionów:

Pogoda Tychy

Tychy Osiedle „L”

Stanowisko: 7

128

Tychy Osiedle „L”

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

633 47Z 1438 47Z 1634 2237 46Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

633 47Z 1438 47Z 2237

Tychy Osiedle „R”

Stanowisko: 5

128

Tychy Osiedle „R”

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

634 48Z 1439 48Z 1635 2238 47Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

634 48Z 1439 48Z 2238

Tychy Stoczniowców 70

Stanowisko: 3

128

Tychy Stoczniowców 70

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

635 49Z 1440 49Z 1636 2239 48Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

635 49Z 1440 49Z 2239

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Stoczniowców 70:

Pogoda Tychy

Tychy Hetmańska

Stanowisko: 3

128

Tychy Hetmańska

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

636 50Z 1441 50Z 1637 2240 49Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

636 50Z 1441 50Z 2240

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Hetmańska:

Pogoda Tychy

Tychy Żwakowska

Stanowisko: 1

128

Tychy Żwakowska

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

637 51Z 1442 51Z 1638 2241 50Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

637 51Z 1442 51Z 2241

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Żwakowska:

Pogoda Tychy

Tychy Jana Pawła II

Stanowisko: 2

128

Tychy Jana Pawła II

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

639 53Z 1444 53Z 1640 2243 52Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

639 53Z 1444 53Z 2243

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Jana Pawła II:

Pogoda Tychy

Tychy Dmowskiego

Stanowisko: 2

128

Tychy Dmowskiego

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

641 55Z 1446 55Z 1642 2245 54Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

641 55Z 1446 55Z 2245

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Dmowskiego:

Pogoda Tychy

Tychy Hale Targowe

Stanowisko: 4

128

Tychy Hale Targowe

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

642 56Z 1447 56Z 1643 2246 55Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

642 56Z 1447 56Z 2246

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Hale Targowe:

Pogoda Tychy

Tychy Hala Sportowa

Stanowisko: 6

128

Tychy Hala Sportowa

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

643 57Z 1448 57Z 1644 2247 56Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

643 57Z 1448 57Z 2247

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Hala Sportowa:

Pogoda Tychy

Tychy Piłsudskiego

Stanowisko: 8

128

Tychy Piłsudskiego

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

644 58Z 1449 58Z 1645 2248 57Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

644 58Z 1449 58Z 2248

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Piłsudskiego:

Pogoda Tychy

Tychy Paprocańska

Stanowisko: 10

128

Tychy Paprocańska

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

646 700Z 1451 1500Z 1647 2250 59Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

646 700Z 1451 1500Z 2250

Tychy Hipermarkety

Stanowisko: 2

128

Tychy Hipermarkety

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

647 701Z 1452 1501Z 1648 2251 2300Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

647 701Z 1452 1501Z 2251

Tychy Towarowa

Stanowisko: 4

128

Tychy Towarowa

Kierunek: Tychy Towarowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

649 703Z 1454 1503Z 1650 2252 2301Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

649 703Z 1454 1503Z 2252

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa:

Pogoda Tychy

Kierunek Tychy Zajezdnia

Tychy Towarowa

Stanowisko: 3

128

Tychy Towarowa

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

448Z 500 711 1245Z 58 2048Z 2100

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

448Z 500 1245Z 58 2100

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa:

Pogoda Tychy

Tychy Hipermarkety

Stanowisko: 1

128

Tychy Hipermarkety

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450Z 502 713 1247Z 1300 2050Z 2102

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

450Z 502 1247Z 1300 2102

Tychy Paprocańska

Stanowisko: 7

128

Tychy Paprocańska

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451Z 503 714 1248Z 1301 2051Z 2103

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

451Z 503 1248Z 1301 2103

Tychy Piłsudskiego

Stanowisko: 5

128

Tychy Piłsudskiego

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453Z 505 716 1250Z 1303 2053Z 2105

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

453Z 505 1250Z 1303 2105

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Piłsudskiego:

Pogoda Tychy

Tychy Hala Sportowa

Stanowisko: 3

128

Tychy Hala Sportowa

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454Z 506 717 1251Z 1304 2054Z 2106

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

454Z 506 1251Z 1304 2106

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Hala Sportowa:

Pogoda Tychy

Tychy Dmowskiego

Stanowisko: 1

128

Tychy Dmowskiego

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456Z 508 719 1253Z 1306 2056Z 2108

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

456Z 508 1253Z 1306 2108

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Dmowskiego:

Pogoda Tychy

Tychy Jana Pawła II

Stanowisko: 1

128

Tychy Jana Pawła II

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458Z 510 721 1255Z 1308 2058Z 2110

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

458Z 510 1255Z 1308 2110

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Jana Pawła II:

Pogoda Tychy

Tychy Żwakowska

Stanowisko: 2

128

Tychy Żwakowska

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500Z 12 723 1257Z 1310 2100Z 12

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

500Z 12 1257Z 1310 2112

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Żwakowska:

Pogoda Tychy

Tychy Hetmańska

Stanowisko: 4

128

Tychy Hetmańska

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502Z 14 725 1259Z 1312 2102Z 14

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

502Z 14 1259Z 1312 2114

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Hetmańska:

Pogoda Tychy

Tychy Stoczniowców 70

Stanowisko: 6

128

Tychy Stoczniowców 70

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503Z 15 726 1300Z 13 2103Z 15

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

503Z 15 1300Z 13 2115

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Stoczniowców 70:

Pogoda Tychy

Tychy Osiedle „R”

Stanowisko: 8

128

Tychy Osiedle „R”

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504Z 16 727 1301Z 14 2104Z 16

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

504Z 16 1301Z 14 2116

Żwaków Borowa I

Stanowisko: 6

128

Żwaków Borowa I

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505Z 17 728 1302Z 15 2105Z 17

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

505Z 17 1302Z 15 2117

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żwaków Borowa I:

Pogoda Tychy

Żwaków Myśliwska

Stanowisko: 6

128

Żwaków Myśliwska

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

506Z 18 729 1303Z 16 2106Z 18

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

506Z 18 1303Z 16 2118

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żwaków Myśliwska:

Pogoda Tychy

Żwaków Kościół

Stanowisko: 1

128

Żwaków Kościół

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507Z 19 730 1304Z 17 2107Z 19

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

507Z 19 1304Z 17 2119

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żwaków Kościół:

Pogoda Tychy

Żwaków Legionów

Stanowisko: 1

128

Żwaków Legionów

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

508Z 20 731 1305Z 18 2108Z 20

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

508Z 20 1305Z 18 2120

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żwaków Legionów:

Pogoda Tychy

Tychy Osiedle „L”

Stanowisko: 7

128

Tychy Osiedle „L”

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509Z 21 732 1306Z 19 2109Z 21

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

509Z 21 1306Z 19 2121

Tychy Osiedle „K”

Stanowisko: 1

128

Tychy Osiedle „K”

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510Z 22 733 1307Z 20 2110Z 22

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

510Z 22 1307Z 20 2122

Tychy Skałka

Stanowisko: 2

128

Tychy Skałka

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512Z 24 735 1309Z 22 2111Z 23

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

512Z 24 1309Z 22 2123

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Skałka:

Pogoda Tychy

Tychy Brama Słońca

Stanowisko: 4

128

Tychy Brama Słońca

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

513Z 1310Z 2112Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

513Z 1310Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Brama Słońca:

Pogoda Tychy

Tychy Osiedle „U”

Stanowisko: 6

128

Tychy Osiedle „U”

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514Z 1311Z 2113Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

514Z 1311Z

Tychy Sikorskiego Kościół

Stanowisko: 6

128

Tychy Sikorskiego Kościół

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516Z 1313Z 2115Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

516Z 1313Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Sikorskiego Kościół:

Pogoda Tychy

Tychy Osiedle „W”

Stanowisko: 8

128

Tychy Osiedle „W”

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517Z 1314Z 2116Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

517Z 1314Z

Paprocany Dymarek

Stanowisko: 10

128

Paprocany Dymarek

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

518Z 1315Z 2117Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

518Z 1315Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Paprocany Dymarek:

Pogoda Tychy

Paprocany Pętla

Stanowisko: 14

128

Paprocany Pętla

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519Z 1316Z 2118Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

519Z 1316Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Paprocany Pętla:

Pogoda Tychy

Tychy Jezioro Paprocańskie

Stanowisko: 16

128

Tychy Jezioro Paprocańskie

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520Z 1317Z 2119Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

520Z 1317Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Jezioro Paprocańskie:

Pogoda Tychy

Tychy Osiedle „Z”

Stanowisko: 18

128

Tychy Osiedle „Z”

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

521Z 1318Z 2120Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

521Z 1318Z

Tychy Osiedle „Z1”

Stanowisko: 20

128

Tychy Osiedle „Z1”

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522Z 1319Z 2121Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

522Z 1319Z

Tychy Sikorskiego Wiadukt

Stanowisko: 22

128

Tychy Sikorskiego Wiadukt

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

523Z 1320Z 2122Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

523Z 1320Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Sikorskiego Wiadukt:

Pogoda Tychy

Cielmice ks. Szojdy

Stanowisko: 1

128

Cielmice ks. Szojdy

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

524Z 1321Z 2123Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

524Z 1321Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Cielmice ks. Szojdy:

Pogoda Tychy

Cielmice Cmentarz

Stanowisko: 2

128

Cielmice Cmentarz

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525Z 1322Z 2124Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

525Z 1322Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Cielmice Cmentarz:

Pogoda Tychy

Cielmice Kościół

Stanowisko: 1

128

Cielmice Kościół

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

527Z 1324Z 2125Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

527Z 1324Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Cielmice Kościół:

Pogoda Tychy

Cielmice Nowe Łąki

Stanowisko: 5

128

Cielmice Nowe Łąki

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

528Z 1325Z 2126Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

528Z 1325Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Cielmice Nowe Łąki:

Pogoda Tychy

Tychy Cielmicka

Stanowisko: 3

128

Tychy Cielmicka

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

529Z 1326Z 2127Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

529Z 1326Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Cielmicka:

Pogoda Tychy

Tychy Hale Targowe

Stanowisko: 4

128

Tychy Hale Targowe

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525 736 1323 2124

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

525 1323 2124

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Hale Targowe:

Pogoda Tychy

Tychy Hala Sportowa

Stanowisko: 6

128

Tychy Hala Sportowa

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

526 737 1324 2125

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

526 1324 2125

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Hala Sportowa:

Pogoda Tychy

Tychy Piłsudskiego

Stanowisko: 8

128

Tychy Piłsudskiego

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

527 738 1325 2126

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

527 1325 2126

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Piłsudskiego:

Pogoda Tychy

Tychy Paprocańska

Stanowisko: 10

128

Tychy Paprocańska

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

529 740 1327 2128

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

529 1327 2128

Tychy Hipermarkety

Stanowisko: 2

128

Tychy Hipermarkety

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

530 741 1328 2129

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

530 1328 2129

Tychy Towarowa

Stanowisko: 4

128

Tychy Towarowa

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

532 743 1330 2130

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

532 1330 2130

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Towarowa:

Pogoda Tychy

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Stanowisko: 6

128

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

534 745 1332 2132

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

534 1332 2132

Tychy Strefowa Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

128

Tychy Strefowa Skrzyżowanie

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

535 746 1333 2133

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

535 1333 2133

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Strefowa Skrzyżowanie:

Pogoda Tychy

Tychy Strefowa

Stanowisko: 2

128

Tychy Strefowa

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

530Z 36 747 1327Z 34 2128Z 34

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

530Z 36 1327Z 34 2134

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Strefowa:

Pogoda Tychy

Tychy Strefowa Centralna

Stanowisko: 4

128

Tychy Strefowa Centralna

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

531Z 37 748 1328Z 35 2129Z 35

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

531Z 37 1328Z 35 2135

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Strefowa Centralna:

Pogoda Tychy

Tychy Strefowa Wschodnia

Stanowisko: 6

128

Tychy Strefowa Wschodnia

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

532Z 38 749 1329Z 36 2130Z 36

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

532Z 38 1329Z 36 2136

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Strefowa Wschodnia:

Pogoda Tychy

Tychy Serdeczna

Stanowisko: 5

128

Tychy Serdeczna

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

533Z 39 750 1330Z 37 2131Z 37

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

533Z 39 1330Z 37 2137

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Serdeczna:

Pogoda Tychy

Tychy Fiat Auto-Hit

Stanowisko: 14

128

Tychy Fiat Auto-Hit

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

537Z 1334Z 2135Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

537Z 1334Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Fiat Auto-Hit:

Pogoda Tychy

Tychy Brama Towarowa FAP

Stanowisko: 1

128

Tychy Brama Towarowa FAP

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

539Z 1336Z 2137Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

539Z 1336Z

Tychy Lear

Stanowisko: 3

128

Tychy Lear

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

541 752 1339 2139

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

541 1339 2139

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Lear:

Pogoda Tychy

Tychy Serdeczna Rondo

Stanowisko: 1

128

Tychy Serdeczna Rondo

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

542 753 1340 2140

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

542 1340 2140

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Serdeczna Rondo:

Pogoda Tychy

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Stanowisko: 7

128

Tychy Towarowa Skrzyżowanie

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

544 755 1342 2142

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

544 1342 2142

Tychy Zajezdnia

Stanowisko: 5

128

Tychy Zajezdnia

Kierunek: Tychy Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

546 757 1344 2144

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

546 1344 2144

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tychy Zajezdnia:

Pogoda Tychy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *