Strona główna » Blog » Wynajem mieszkania – kto ponosi koszty napraw?

Wynajem mieszkania – kto ponosi koszty napraw?

Uszkodzenie AGD, pobrudzenie ścian, rozszczelnienie się kranów, wypaczenie uszczelek czy porysowanie podłogi – trudno uniknąć tych usterek podczas korzystania z nieruchomości. Gdy zostaną wykryte w lokalu, który do Ciebie należy, nie ma wątpliwości, kto odpowiada za ich usunięcie. Problem pojawia się, gdy problemy wystąpią w wynajmowanym mieszkaniu. Kto powinien wówczas dokonać naprawy? Kto za to zapłaci? Poznaj odpowiedzi!

Wynajem mieszkania

 

Kto płaci za naprawy w wynajmowanym mieszkaniu?

Obowiązek wykonania napraw w wynajmowanym mieszkaniu i poniesienia kosztów za nie ciąży zarówno na właścicielu, jak i na Tobie, czyli najemcy. Jednak pamiętaj, że każda ze stron odpowiada za nieco inne awarie. Dokładnie zostało to określone w ustawie o ochronie praw lokatorów.

Za co płaci właściciel mieszkania?

Według przepisów właściciel ma obowiązek udostępnić najemcy mieszkanie, w którym wszystkie instalacje i urządzenia działają prawidłowo. Ponadto powinien płacić za:

  • naprawy budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, które nie nadają się do umówionego użytku,
  • naprawy i wymianę instalacji lub ich elementów – nie dotyczy to zakupu armatury i osprzętu,
  • wymianę pieców grzewczych, podłóg i ich pokrycia, tynków czy stolarki okiennej i drzwiowej,
  • naprawy lub wymianę urządzeń, jeśli usterki wystąpiły z przyczyn losowych lub wad konstrukcyjnych.

Co ważne – wynajmujący może odmówić wywiązania się z tego obowiązku, jeśli straty powstały z winy najemcy.

Za co płaci najemca?

Według ustawy o ochronie praw lokatorów najemca ma obowiązek korzystać z rzeczy, które znajdują się na terenie wynajmowanej nieruchomości, wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Jednak jeśli podczas codziennego użytkowania mieszkania wystąpiły drobne usterki, to Ty jako lokator ponosisz koszty ich usunięcia. Do Twoich obowiązków należy np. zapłacenie za:

  • malowanie ścian, wewnętrznej strony drzwi wejściowych czy podłóg,
  • naprawę podłóg, drzwi i okien,
  • wymianę lub naprawę osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, armatury łazienkowej oraz urządzeń elektrycznych,
  • usuwanie niedrożności rur aż do pionów zbiorczych,
  • konserwację podłóg, okien, drzwi, wbudowanych mebli, urządzeń sanitarnych, wyposażenia kuchni, osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, elementów centralnego ogrzewania, a także rur odpływowych.

Jeśli zdecydujesz się na najem instytucjonalny, np. od PFR Katowice, czeka Cię jeszcze uregulowanie zaliczki na koszty eksploatacji. To opłata pobierana co miesiąc na pokrycie wydatków związanych z częściami wspólnymi bloku, czyli np. z serwisem kotłowni, uzdatnianiem wody czy wentylacją. Te działania pozwalają na utrzymanie budynku w dobrym stanie, co pozytywnie wpływa na komfort wszystkich mieszkańców.

Czy najemca płaci za remont wynajmowanego mieszkania?

Podczas korzystania z wynajmowanego mieszkania może okazać się, że lokal ma wady ukryte, które uniemożliwiają komfortowe przebywanie w nim. Wówczas najemca ma prawo wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym. Może także starać się o obniżenie czynszu do momentu naprawy wady przez właściciela.

Pamiętaj: koszty napraw w wynajmowanym mieszkaniu mogą ponosić zarówno najemca, jak i właściciel. Aby uniknąć nieporozumień, warto wcześniej zapoznać się z przepisami prawa oraz dokładnie określić zakres obowiązków każdej ze stron w umowie najmu.

3 komentarze do “Wynajem mieszkania – kto ponosi koszty napraw?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *