Strona główna » Linia J, Autobus

Linia J, Autobus

J

Obowiązuje od 22.12.2020 r. Linia kursuje na trasie zmienionej

Kierunek Mikołów Jamna

Śmiłowice Pętla

Stanowisko: 0

J

Śmiłowice Pętla

Kierunek: Mikołów Jamna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

711 818 945 1058 1248 1355 1503 1620

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

818 945 1058 1248 1355 1503 1620

Śmiłowice Leśniczówka

Stanowisko: 2

J

Śmiłowice Leśniczówka

Kierunek: Mikołów Jamna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

713 820 947 1100 1250 1357 1505 1622

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

820 947 1100 1250 1357 1505 1622

Śmiłowice Posesja

Stanowisko: 1

J

Śmiłowice Posesja

Kierunek: Mikołów Jamna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

714 821 948 1101 1251 1358 1506 1623

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

821 948 1101 1251 1358 1506 1623

Reta Sklep

Stanowisko: 1

J

Reta Sklep

Kierunek: Mikołów Jamna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

715 822 949 1102 1252 1359 1507 1624

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

822 949 1102 1252 1359 1507 1624

Reta Przyjaźni

Stanowisko: 2

J

Reta Przyjaźni

Kierunek: Mikołów Jamna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

716 823 950 1103 1253 1400 1508 1625

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

823 950 1103 1253 1400 1508 1625

Reta Zielona

Stanowisko: 2

J

Reta Zielona

Kierunek: Mikołów Jamna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

717 824 951 1104 1254 1401 1509 1626

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

824 951 1104 1254 1401 1509 1626

Reta Manhattan

Stanowisko: 1

J

Reta Manhattan

Kierunek: Mikołów Jamna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

718 825 952 1105 1255 1402 1510 1627

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

825 952 1105 1255 1402 1510 1627

Mikołów Storczyków

Stanowisko: 2

J

Mikołów Storczyków

Kierunek: Mikołów Jamna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

720 827 954 1107 1257 1404 1512 1629

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

827 954 1107 1257 1404 1512 1629

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów Storczyków:

Pogoda Mikołów

Reta Hipermarket

Stanowisko: 2

J

Reta Hipermarket

Kierunek: Mikołów Jamna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

723 830 957 1110 1300 1407 1515 1632

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

830 957 1110 1300 1407 1515 1632

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Reta Hipermarket:

Pogoda Mikołów

Reta Wyzwolenia

Stanowisko: 2

J

Reta Wyzwolenia

Kierunek: Mikołów Jamna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

725 832 959 1112 1302 1409 1517 1634

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

832 959 1112 1302 1409 1517 1634

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Reta Wyzwolenia:

Pogoda Mikołów

Mikołów Dworzec PKP

Stanowisko: 4

J

Mikołów Dworzec PKP

Kierunek: Mikołów Jamna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

727 834 1001 1114 1304 1411 1519 1636

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

834 1001 1114 1304 1411 1519 1636

Mikołów Szpital

Stanowisko: 1

J

Mikołów Szpital

Kierunek: Mikołów Jamna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

729 836 1003 1116 1306 1413 1521 1638

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

836 1003 1116 1306 1413 1521 1638

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów Szpital:

Pogoda Mikołów

Mikołów Plebiscytowa

Stanowisko: 2

J

Mikołów Plebiscytowa

Kierunek: Mikołów Jamna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

731 838 1005 1118 1308 1415 1523 1640

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

838 1005 1118 1308 1415 1523 1640

Mikołów Warsztat

Stanowisko: 2

J

Mikołów Warsztat

Kierunek: Mikołów Jamna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

732 839 1006 1119 1309 1416 1524 1641

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

839 1006 1119 1309 1416 1524 1641

Mikołów Świerkowa

Stanowisko: 2

J

Mikołów Świerkowa

Kierunek: Mikołów Jamna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

733 840 1007 1120 1310 1417 1525 1642

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

840 1007 1120 1310 1417 1525 1642

Kamionka Szkoła

Stanowisko: 2

J

Kamionka Szkoła

Kierunek: Mikołów Jamna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

735 842 1009 1122 1312 1419 1527 1644

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

842 1009 1122 1312 1419 1527 1644

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamionka Szkoła:

Pogoda Mikołów

Mikołów Wieczorka

Stanowisko: 2

J

Mikołów Wieczorka

Kierunek: Mikołów Jamna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

737 844 1011 1124 1314 1421 1529 1646

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

844 1011 1124 1314 1421 1529 1646

Mikołów Łącznik Paprotek-Wieczorka

Stanowisko: 1

J

Mikołów Łącznik Paprotek-Wieczorka

Kierunek: Mikołów Jamna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

738 845 1012 1125 1315 1422 1530 1647

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

845 1012 1125 1315 1422 1530 1647

Mikołów Paprotek

Stanowisko: 2

J

Mikołów Paprotek

Kierunek: Mikołów Jamna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

739 846 1013 1126 1316 1423 1531 1648

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

846 1013 1126 1316 1423 1531 1648

Mikołów Sadowa

Stanowisko: 1

J

Mikołów Sadowa

Kierunek: Mikołów Jamna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

740 847 1014 1127 1317 1424 1532 1649

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

847 1014 1127 1317 1424 1532 1649

Mikołów Katowicka

Stanowisko: 2

J

Mikołów Katowicka

Kierunek: Mikołów Jamna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

741 848 1015 1128 1318 1425 1533 1650

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

848 1015 1128 1318 1425 1533 1650

Mikołów Jamna

Stanowisko: 2

J

Mikołów Jamna

Kierunek: Mikołów Jamna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

743 850 1017 1130 1320 1427 1535 1652

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

850 1017 1130 1320 1427 1535 1652

Kierunek Śmiłowice Pętla

Mikołów Jamna

Stanowisko: 2

J

Mikołów Jamna

Kierunek: Śmiłowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

638 747 854 1021 1134 1324 1431 1539 1656

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

747 854 1021 1134 1324 1431 1539 1656

Mikołów Kościuszki

Stanowisko: 2

J

Mikołów Kościuszki

Kierunek: Śmiłowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

639 748 855 1022 1135 1325 1432 1540 1657

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

748 855 1022 1135 1325 1432 1540 1657

Mikołów Cicha

Stanowisko: 1

J

Mikołów Cicha

Kierunek: Śmiłowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

641 750 857 1024 1137 1327 1434 1542 1659

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

750 857 1024 1137 1327 1434 1542 1659

Mikołów Sienkiewicza

Stanowisko: 2

J

Mikołów Sienkiewicza

Kierunek: Śmiłowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

643 752 859 1026 1139 1329 1436 1544 1701

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

752 859 1026 1139 1329 1436 1544 1701

Kamionka Szkoła

Stanowisko: 1

J

Kamionka Szkoła

Kierunek: Śmiłowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

645 754 901 1028 1141 1331 1438 1546 1703

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

754 901 1028 1141 1331 1438 1546 1703

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamionka Szkoła:

Pogoda Mikołów

Mikołów Świerkowa

Stanowisko: 1

J

Mikołów Świerkowa

Kierunek: Śmiłowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

647 756 903 1030 1143 1333 1440 1548 1705

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

756 903 1030 1143 1333 1440 1548 1705

Mikołów Warsztat

Stanowisko: 1

J

Mikołów Warsztat

Kierunek: Śmiłowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

648 757 904 1031 1144 1334 1441 1549 1706

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

757 904 1031 1144 1334 1441 1549 1706

Mikołów Plebiscytowa

Stanowisko: 1

J

Mikołów Plebiscytowa

Kierunek: Śmiłowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

649 758 905 1032 1145 1335 1442 1550 1707

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

758 905 1032 1145 1335 1442 1550 1707

Mikołów Szpital I

Stanowisko: 1

J

Mikołów Szpital I

Kierunek: Śmiłowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

651 800 907 1034 1147 1337 1444 1552 1709

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

800 907 1034 1147 1337 1444 1552 1709

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów Szpital I:

Pogoda Mikołów

Mikołów Dworzec PKP

Stanowisko: 1

J

Mikołów Dworzec PKP

Kierunek: Śmiłowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

652 801 908 1035 1148 1338 1445 1553 1710

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

801 908 1035 1148 1338 1445 1553 1710

Reta Wyzwolenia

Stanowisko: 1

J

Reta Wyzwolenia

Kierunek: Śmiłowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

654 803 910 1037 1150 1340 1447 1555 1712

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

803 910 1037 1150 1340 1447 1555 1712

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Reta Wyzwolenia:

Pogoda Mikołów

Reta Hipermarket

Stanowisko: 1

J

Reta Hipermarket

Kierunek: Śmiłowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

655 804 911 1038 1151 1341 1448 1556 1713

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

804 911 1038 1151 1341 1448 1556 1713

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Reta Hipermarket:

Pogoda Mikołów

Mikołów Storczyków

Stanowisko: 1

J

Mikołów Storczyków

Kierunek: Śmiłowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

656 805 912 1039 1152 1342 1449 1557 1714

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

805 912 1039 1152 1342 1449 1557 1714

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów Storczyków:

Pogoda Mikołów

Reta Manhattan

Stanowisko: 2

J

Reta Manhattan

Kierunek: Śmiłowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

658 807 914 1041 1154 1344 1451 1559 1716

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

807 914 1041 1154 1344 1451 1559 1716

Reta Zielona

Stanowisko: 1

J

Reta Zielona

Kierunek: Śmiłowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

659 808 915 1042 1155 1345 1452 1600 1717

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

808 915 1042 1155 1345 1452 1600 1717

Reta Przyjaźni

Stanowisko: 1

J

Reta Przyjaźni

Kierunek: Śmiłowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

700 809 916 1043 1156 1346 1453 1601 1718

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

809 916 1043 1156 1346 1453 1601 1718

Reta Sklep

Stanowisko: 2

J

Reta Sklep

Kierunek: Śmiłowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

701 810 917 1044 1157 1347 1454 1602 1719

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

810 917 1044 1157 1347 1454 1602 1719

Śmiłowice Posesja

Stanowisko: 2

J

Śmiłowice Posesja

Kierunek: Śmiłowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

702 811 918 1045 1158 1348 1455 1603 1720

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

811 918 1045 1158 1348 1455 1603 1720

Śmiłowice Leśniczówka

Stanowisko: 1

J

Śmiłowice Leśniczówka

Kierunek: Śmiłowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

703 812 919 1046 1159 1349 1456 1604 1721

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

812 919 1046 1159 1349 1456 1604 1721

Śmiłowice Pętla

Stanowisko: 0

J

Śmiłowice Pętla

Kierunek: Śmiłowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

706 815 922 1049 1202 1352 1459 1607 1724

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

815 922 1049 1202 1352 1459 1607 1724

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *