Strona główna » Linia 99, Autobus

Linia 99, Autobus

99

Obowiązuje od 23.03.2021 r. Linia kursuje na trasie zmienionej

Kierunek Bytom Dworzec

Będzin Kościuszki

Stanowisko: 4

99

Będzin Kościuszki

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

439 537 633 709 819 949 1122 1252 1352 1441 1553 1747 1927 2114

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

425 537 651 819 949 1129 1244 1409 1524 1757 1924 2114

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

425 537 651 819 949 1129 1244 1409 1524 1757 1924 2114

Niedziele i święta

451 1019 1147 1449 1620 1924 2057

Będzin Dworzec PKP

Stanowisko: 2

99

Będzin Dworzec PKP

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

440 538 634 710 820 950 1123 1253 1353 1442 1554 1748 1928 2115

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

426 538 652 820 950 1130 1245 1410 1525 1758 1925 2115

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

426 538 652 820 950 1130 1245 1410 1525 1758 1925 2115

Niedziele i święta

452 1020 1148 1450 1621 1925 2058

Będzin 11 Listopada

Stanowisko: 2

99

Będzin 11 Listopada

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

442 540 636 712 822 952 1125 1255 1355 1444 1556 1750 1930 2117

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

428 540 654 822 952 1132 1247 1412 1527 1800 1927 2117

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

428 540 654 822 952 1132 1247 1412 1527 1800 1927 2117

Niedziele i święta

454 1022 1150 1452 1623 1927 2100

Będzin Stadion

Stanowisko: 2

99

Będzin Stadion

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

443 541 637 713 823 953 1126 1256 1356 1445 1557 1751 1931 2118

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

429 541 655 823 953 1133 1248 1413 1528 1801 1928 2118

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

429 541 655 823 953 1133 1248 1413 1528 1801 1928 2118

Niedziele i święta

455 1023 1151 1453 1624 1928 2101

Będzin Muzeum

Stanowisko: 1

99

Będzin Muzeum

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

445 543 639 715 825 955 1128 1258 1358 1447 1559 1753 1933 2120

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

431 543 657 825 955 1135 1250 1415 1530 1803 1930 2120

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

431 543 657 825 955 1135 1250 1415 1530 1803 1930 2120

Niedziele i święta

457 1025 1153 1455 1626 1930 2103

Będzin Targowisko

Stanowisko: 1

99

Będzin Targowisko

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

446 544 640 716 826 956 1129 1259 1359 1448 1600 1754 1934 2121

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

432 544 658 826 956 1136 1251 1416 1531 1804 1931 2121

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

432 544 658 826 956 1136 1251 1416 1531 1804 1931 2121

Niedziele i święta

458 1026 1154 1456 1627 1931 2104

Osiedle Zamkowe Grodziecka

Stanowisko: 1

99

Osiedle Zamkowe Grodziecka

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

447 545 641 717 827 957 1130 1300 1400 49 1601 1755 1935 2122

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

433 545 659 827 957 1137 1252 1417 1532 1805 1932 2122

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

433 545 659 827 957 1137 1252 1417 1532 1805 1932 2122

Niedziele i święta

459 1027 1155 1457 1628 1932 2105

Grodziec Bory

Stanowisko: 1

99

Grodziec Bory

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

448 547 643 719 829 959 1132 1302 1402 51 1603 1757 1936 2123

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

434 547 701 829 959 1139 1254 1419 1534 1807 1933 2123

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

434 547 701 829 959 1139 1254 1419 1534 1807 1933 2123

Niedziele i święta

500 1029 1157 1459 1630 1933 2106

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Bory:

Pogoda Będzin

Grodziec DK86

Stanowisko: 1

99

Grodziec DK86

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

449 548 644 720 830 1000 1133 1303 1403 52 1604 1758 1937 2124

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

435 548 702 830 1000 1140 1255 1420 1535 1808 1934 2124

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

435 548 702 830 1000 1140 1255 1420 1535 1808 1934 2124

Niedziele i święta

501 1030 1158 1500 1631 1934 2107

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec DK86:

Pogoda Będzin

Grodziec Browar

Stanowisko: 1

99

Grodziec Browar

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

451 550 646 722 832 1002 1135 1305 1405 54 1606 1800 1939 2126

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

437 550 704 832 1002 1142 1257 1422 1537 1810 1936 2126

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

437 550 704 832 1002 1142 1257 1422 1537 1810 1936 2126

Niedziele i święta

503 1032 1200 1502 1633 1936 2109

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Browar:

Pogoda Będzin

Grodziec Podgórna

Stanowisko: 1

99

Grodziec Podgórna

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

452 552 648 724 834 1004 1137 1307 1407 56 1608 1802 1940 2127

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

438 552 706 834 1004 1144 1259 1424 1539 1812 1937 2127

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

438 551 705 833 1003 1143 1258 1423 1538 1811 1937 2127

Niedziele i święta

504 1033 1201 1503 1634 1937 2110

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Podgórna:

Pogoda Będzin

Grodziec Kościół

Stanowisko: 1

99

Grodziec Kościół

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

453 553 649 725 835 1005 1138 1308 1408 57 1609 1803 1941 2128

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

439 553 707 835 1005 1145 1300 1425 1540 1813 1938 2128

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

439 552 706 834 1004 1144 1259 1424 1539 1812 1938 2128

Niedziele i święta

505 1034 1202 1504 1635 1938 2111

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Kościół:

Pogoda Będzin

Grodziec Poczta

Stanowisko: 1

99

Grodziec Poczta

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

455 555 651 727 837 1007 1140 1310 1410 59 1611 1805 1943 2130

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

441 555 709 837 1007 1147 1302 1427 1542 1815 1940 2130

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

441 554 708 836 1006 1146 1301 1426 1541 1814 1940 2130

Niedziele i święta

507 1036 1204 1506 1637 1940 2113

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Poczta:

Pogoda Będzin

Grodziec Kopalnia

Stanowisko: 1

99

Grodziec Kopalnia

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

456 556 652 728 838 1008 1141 1311 1411 1500 1612 1806 1944 2131

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

442 556 710 838 1008 1148 1303 1428 1543 1816 1941 2131

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

442 555 709 837 1007 1147 1302 1427 1542 1815 1941 2131

Niedziele i święta

508 1037 1205 1507 1638 1941 2114

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Kopalnia:

Pogoda Będzin

Wojkowice Łęg

Stanowisko: 2

99

Wojkowice Łęg

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

458 558 654 730 840 1010 1143 1313 1413 1502 1614 1808 1946 2133

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

444 558 712 840 1010 1150 1305 1430 1545 1818 1943 2133

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

444 557 711 839 1009 1149 1304 1429 1544 1817 1943 2133

Niedziele i święta

510 1039 1207 1509 1640 1943 2116

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Łęg:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Kościół

Stanowisko: 2

99

Wojkowice Kościół

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

500 600 56 732 842 1012 1145 1315 1415 1504 1616 1810 1948 2135

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

446 600 714 842 1012 1152 1307 1432 1547 1820 1945 2135

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

446 559 713 841 1011 1151 1306 1431 1546 1819 1945 2135

Niedziele i święta

512 1041 1209 1511 1642 1945 2118

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Kościół:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Giełda

Stanowisko: 2

99

Wojkowice Giełda

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

501 601 57 733 843 1013 1146 1316 1416 1505 1617 1811 1949 2136

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

447 601 715 843 1013 1153 1308 1433 1548 1821 1946 2136

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

447 600 714 842 1012 1152 1307 1432 1547 1820 1946 2136

Niedziele i święta

513 1042 1210 1512 1643 1946 2119

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Giełda:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Ośrodek Zdrowia

Stanowisko: 2

99

Wojkowice Ośrodek Zdrowia

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

502 602 58 734 844 1014 1147 1317 1417 1506 1618 1812 1950 2137

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

448 602 716 844 1014 1154 1309 1434 1549 1822 1947 2137

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

448 601 715 843 1013 1153 1308 1433 1548 1821 1947 2137

Niedziele i święta

514 1043 1211 1513 1644 1947 2120

Wojkowice Park

Stanowisko: 3

99

Wojkowice Park

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

504 604 700 36 846 1016 1149 1319 1419 1508 1620 1814 1952 2139

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

450 604 718 846 1016 1156 1311 1436 1551 1824 1949 2139

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

450 603 717 845 1015 1155 1310 1435 1550 1823 1949 2139

Niedziele i święta

516 1045 1213 1515 1646 1949 2122

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Park:

Pogoda Wojkowice

Żychcice Alfred

Stanowisko: 1

99

Żychcice Alfred

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

505 605 701 37 847 1017 1150 1320 1420 1509 1621 1815 1953 2140

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

451 605 719 847 1017 1157 1312 1437 1552 1825 1950 2140

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

451 604 718 846 1016 1156 1311 1436 1551 1824 1950 2140

Niedziele i święta

517 1046 1214 1516 1647 1950 2123

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żychcice Alfred:

Pogoda Wojkowice

Żychcice Pętla

Stanowisko: 1

99

Żychcice Pętla

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

507 607 703 39 849 1019 1152 1322 1422 1511 1623 1817 1955 2142

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

453 607 721 849 1019 1159 1314 1439 1554 1827 1952 2142

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

453 606 720 848 1018 1158 1313 1438 1553 1826 1952 2142

Niedziele i święta

519 1048 1216 1518 1649 1952 2125

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żychcice Pętla:

Pogoda Wojkowice

Żychcice Stara 54

Stanowisko: 1

99

Żychcice Stara 54

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

509 609 705 41 851 1021 1154 1324 1424 1513 1625 1819 1957 2144

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

455 609 723 851 1021 1201 1316 1441 1556 1829 1954 2144

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

455 608 722 850 1020 1200 1315 1440 1555 1828 1954 2144

Niedziele i święta

521 1050 1218 1520 1651 1954 2127

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żychcice Stara 54:

Pogoda Wojkowice

Żychcice Stara 113

Stanowisko: 1

99

Żychcice Stara 113

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

510 610 706 42 852 1022 1155 1325 1425 1514 1626 1820 1958 2145

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

456 610 724 852 1022 1202 1317 1442 1557 1830 1955 2145

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

456 609 723 851 1021 1201 1316 1441 1556 1829 1955 2145

Niedziele i święta

522 1051 1219 1521 1652 1955 2128

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żychcice Stara 113:

Pogoda Wojkowice

Bobrowniki Sienkiewicza

Stanowisko: 2

99

Bobrowniki Sienkiewicza

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

512 612 708 44 854 1024 1157 1327 1427 1516 1628 1822 2000 2147

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

458 612 726 854 1024 1204 1319 1444 1559 1832 1957 2147

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

458 611 725 853 1023 1203 1318 1443 1558 1831 1957 2147

Niedziele i święta

524 1053 1221 1523 1654 1957 2130

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bobrowniki Sienkiewicza:

Pogoda Bobrowniki

Bobrowniki Remiza

Stanowisko: 1

99

Bobrowniki Remiza

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

513 613 709 45 855 1025 1158 1328 1428 1517 1629 1823 2001 2148

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

459 613 727 855 1025 1205 1320 1445 1600 1833 1958 2148

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

459 612 726 854 1024 1204 1319 1444 1559 1832 1958 2148

Niedziele i święta

525 1054 1222 1524 1655 1958 2131

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bobrowniki Remiza:

Pogoda Bobrowniki

Bobrowniki Kościół

Stanowisko: 1

99

Bobrowniki Kościół

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

515 615 711 47 857 1027 1200 1330 1430 1519 1631 1825 2003 2150

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

501 615 729 857 1027 1207 1322 1447 1602 1835 2000 2150

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

501 614 728 856 1026 1206 1321 1446 1601 1834 2000 2150

Niedziele i święta

527 1056 1224 1526 1657 2000 2133

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bobrowniki Kościół:

Pogoda Bobrowniki

Bobrowniki 1 Maja

Stanowisko: 1

99

Bobrowniki 1 Maja

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

517 617 713 49 859 1029 1202 1332 1432 1521 1633 1827 2004 2151

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

503 617 731 859 1029 1209 1324 1449 1604 1837 2001 2151

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

502 615 729 857 1027 1207 1322 1447 1602 1835 2001 2151

Niedziele i święta

528 1057 1225 1527 1658 2001 2134

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bobrowniki 1 Maja:

Pogoda Bobrowniki

Bobrowniki Rondo

Stanowisko: 2

99

Bobrowniki Rondo

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

519 619 715 51 901 1031 1204 1334 1434 1523 1635 1829 2006 2153

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

505 619 733 901 1031 1211 1326 1451 1606 1839 2003 2153

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

504 617 731 859 1029 1209 1324 1449 1604 1837 2003 2153

Niedziele i święta

530 1059 1227 1529 1700 2003 2136

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bobrowniki Rondo:

Pogoda Bobrowniki

Bobrowniki Namiarki

Stanowisko: 1

99

Bobrowniki Namiarki

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

521 621 717 53 903 1033 1206 1336 1436 1525 1637 1831 2008 2155

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

507 621 735 903 1033 1213 1328 1453 1608 1841 2005 2155

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

506 619 733 901 1031 1211 1326 1451 1606 1839 2005 2155

Niedziele i święta

532 1101 1229 1531 1702 2005 2138

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bobrowniki Namiarki:

Pogoda Bobrowniki

Szarlej Osiedle Sowińskiego

Stanowisko: 1

99

Szarlej Osiedle Sowińskiego

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

523 623 719 55 905 1035 1208 1338 1438 1527 1639 1833 2010 2157

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

509 623 737 905 1035 1215 1330 1455 1610 1843 2007 2157

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

508 621 735 903 1033 1213 1328 1453 1608 1841 2007 2157

Niedziele i święta

534 1103 1231 1533 1704 2007 2140

Szarlej Wyszyńskiego

Stanowisko: 1

99

Szarlej Wyszyńskiego

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

525 625 721 57 907 1037 1210 1340 1440 1529 1641 1835 2011 2158

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

511 625 739 907 1037 1217 1332 1457 1612 1845 2008 2158

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

510 623 737 905 1035 1215 1330 1455 1610 1843 2008 2158

Niedziele i święta

536 1105 1233 1535 1706 2008 2141

Szarlej Szpital

Stanowisko: 2

99

Szarlej Szpital

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

527 627 723 59 909 1039 1212 1342 1442 1531 1643 1837 2013 2200

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

513 627 741 909 1039 1219 1334 1459 1614 1847 2010 2200

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

512 625 739 907 1037 1217 1332 1457 1612 1845 2010 2200

Niedziele i święta

538 1107 1235 1537 1708 2010 2143

Szarlej Obwodnica

Stanowisko: 2

99

Szarlej Obwodnica

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

528 628 724 800 910 1040 1213 1343 1443 1532 1644 1838 2014 2201

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

514 628 742 910 1040 1220 1335 1500 1615 1848 2011 2201

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

513 626 740 908 1038 1218 1333 1458 1613 1846 2011 2201

Niedziele i święta

539 1108 1236 1538 1709 2011 2144

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szarlej Obwodnica:

Pogoda Piekary Śląskie

Bytom Kruszcowa

Stanowisko: 1

99

Bytom Kruszcowa

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

531 631 727 803 913 1043 1216 1346 1446 1535 1647 1841 2016 2203

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

517 631 745 913 1043 1223 1338 1503 1618 1851 2013 2203

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

515 628 742 910 1040 1220 1335 1500 1615 1848 2013 2203

Niedziele i święta

541 1110 1238 1540 1711 2013 2146

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Kruszcowa:

Pogoda Bytom

Bytom Mickiewicza

Stanowisko: 1

99

Bytom Mickiewicza

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

533 633 729 805 915 1045 1218 1348 1448 1537 1649 1843 2018 2205

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

519 633 747 915 1045 1225 1340 1505 1620 1853 2015 2205

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

517 630 744 912 1042 1222 1337 1502 1617 1850 2015 2205

Niedziele i święta

543 1112 1240 1542 1713 2015 2148

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Mickiewicza:

Pogoda Bytom

Bytom Szpital Nr 1

Stanowisko: 2

99

Bytom Szpital Nr 1

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

535 635 731 807 917 1047 1220 1350 1450 1539 1651 1845 2020 2207

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

521 635 749 917 1047 1227 1342 1507 1622 1855 2017 2207

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

519 632 746 914 1044 1224 1339 1504 1619 1852 2017 2207

Niedziele i święta

545 1114 1242 1544 1715 2017 2150

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Szpital Nr 1:

Pogoda Bytom

Bytom Chrobrego

Stanowisko: 1

99

Bytom Chrobrego

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

536 636 732 808 918 1048 1221 1351 1451 1540 1652 1846 2021 2208

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

522 636 750 918 1048 1228 1343 1508 1623 1856 2018 2208

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

520 633 747 915 1045 1225 1340 1505 1620 1853 2018 2208

Niedziele i święta

546 1115 1243 1545 1716 2018 2151

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Chrobrego:

Pogoda Bytom

Bytom Strzelców Bytomskich

Stanowisko: 2

99

Bytom Strzelców Bytomskich

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

539 639 735 811 921 1051 1224 1354 1454 1543 1655 1849 2023 2210

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

525 639 753 921 1051 1231 1346 1511 1626 1859 2020 2210

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

522 635 749 917 1047 1227 1342 1507 1622 1855 2020 2210

Niedziele i święta

548 1117 1245 1547 1718 2020 2153

Bytom Dworzec

Stanowisko: 9

99

Bytom Dworzec

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

542 642 738 814 924 1054 1227 1357 1457 1546 1658 1852 2025 2212

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

528 642 756 924 1054 1234 1349 1514 1629 1902 2022 2212

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

524 637 751 919 1049 1229 1344 1509 1624 1857 2022 2212

Niedziele i święta

550 1119 1247 1549 1720 2022 2155

Kierunek Będzin Kościuszki

Bytom Dworzec

Stanowisko: 9

99

Bytom Dworzec

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

500 50 650 755 825 934 1105 1237 1410 1507 56 1707 1902 2035 2217

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

500 36 650 806 934 1105 1250 1410 1524 1638 1912 2037 2217

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

500 36 650 806 934 1105 1250 1410 1524 1638 1912 2037 2217

Niedziele i święta

600 1127 1257 1557 1727 2037 2200

Bytom Strzelców Bytomskich

Stanowisko: 1

99

Bytom Strzelców Bytomskich

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

503 53 653 758 828 937 1108 1240 1413 1510 59 1710 1904 2037 2219

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

503 39 653 809 937 1108 1253 1413 1527 1641 1914 2039 2219

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

502 38 652 808 936 1107 1252 1412 1526 1640 1914 2039 2219

Niedziele i święta

602 1129 1259 1559 1729 2039 2202

Bytom Nawrota

Stanowisko: 1

99

Bytom Nawrota

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

505 55 655 800 30 939 1110 1242 1415 1512 1601 1712 1906 2039 2221

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

505 41 655 811 939 1110 1255 1415 1529 1643 1916 2041 2221

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

504 40 654 810 938 1109 1254 1414 1528 1642 1916 2041 2221

Niedziele i święta

604 1131 1301 1601 1731 2041 2204

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Nawrota:

Pogoda Bytom

Bytom Szpital Nr 1

Stanowisko: 1

99

Bytom Szpital Nr 1

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

507 57 657 802 32 941 1112 1244 1417 1514 1603 1714 1907 2040 2222

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

507 43 657 813 941 1112 1257 1417 1531 1645 1917 2042 2222

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

505 41 655 811 939 1110 1255 1415 1529 1643 1917 2042 2222

Niedziele i święta

605 1132 1302 1602 1732 2042 2205

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Szpital Nr 1:

Pogoda Bytom

Bytom Gallusa

Stanowisko: 1

99

Bytom Gallusa

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

509 59 659 804 34 943 1114 1246 1419 1516 1605 1716 1909 2042 2224

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

509 45 659 815 943 1114 1259 1419 1533 1647 1919 2044 2224

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

507 43 657 813 941 1112 1257 1417 1531 1645 1919 2044 2224

Niedziele i święta

607 1134 1304 1604 1734 2044 2207

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Gallusa:

Pogoda Bytom

Bytom Zajezdnia

Stanowisko: 1

99

Bytom Zajezdnia

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

511 601 701 806 36 945 1116 1248 1421 1518 1607 1718 1911 2044 2226

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

511 47 701 817 945 1116 1301 1421 1535 1649 1921 2046 2226

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

509 45 659 815 943 1114 1259 1419 1533 1647 1921 2046 2226

Niedziele i święta

609 1136 1306 1606 1736 2046 2209

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Zajezdnia:

Pogoda Bytom

Szarlej Obwodnica

Stanowisko: 1

99

Szarlej Obwodnica

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

513 603 703 808 38 947 1118 1250 1423 1520 1609 1720 1913 2046 2228

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

513 49 703 819 947 1118 1303 1423 1537 1651 1923 2048 2228

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

511 47 701 817 945 1116 1301 1421 1535 1649 1923 2048 2228

Niedziele i święta

611 1138 1308 1608 1738 2048 2211

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szarlej Obwodnica:

Pogoda Piekary Śląskie

Szarlej Szpital

Stanowisko: 1

99

Szarlej Szpital

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

515 605 705 810 40 949 1120 1252 1425 1522 1611 1722 1915 2048 2230

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

515 51 705 821 949 1120 1305 1425 1539 1653 1925 2050 2230

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

513 49 703 819 947 1118 1303 1423 1537 1651 1925 2050 2230

Niedziele i święta

613 1140 1310 1610 1740 2050 2213

Szarlej Wyszyńskiego

Stanowisko: 2

99

Szarlej Wyszyńskiego

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

517 607 707 812 42 951 1122 1254 1427 1524 1613 1724 1917 2050 2232

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

517 53 707 823 951 1122 1307 1427 1541 1655 1927 2052 2232

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

515 51 705 821 949 1120 1305 1425 1539 1653 1927 2052 2232

Niedziele i święta

615 1142 1312 1612 1742 2052 2215

Szarlej Osiedle Sowińskiego

Stanowisko: 2

99

Szarlej Osiedle Sowińskiego

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

519 609 709 814 44 953 1124 1256 1429 1526 1615 1726 1918 2051 2233

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

519 55 709 825 953 1124 1309 1429 1543 1657 1928 2053 2233

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

517 53 707 823 951 1122 1307 1427 1541 1655 1928 2053 2233

Niedziele i święta

617 1144 1314 1614 1744 2053 2216

Bobrowniki Namiarki

Stanowisko: 2

99

Bobrowniki Namiarki

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

521 611 711 816 46 955 1126 1258 1431 1528 1617 1728 1920 2053 2235

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

521 57 711 827 955 1126 1311 1431 1545 1659 1930 2055 2235

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

519 55 709 825 953 1124 1309 1429 1543 1657 1930 2055 2235

Niedziele i święta

619 1146 1316 1616 1746 2055 2218

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bobrowniki Namiarki:

Pogoda Bobrowniki

Bobrowniki Rondo

Stanowisko: 1

99

Bobrowniki Rondo

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

523 613 713 818 48 957 1128 1300 1433 1530 1619 1730 1922 2055 2237

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

523 59 713 829 957 1128 1313 1433 1547 1701 1932 2057 2237

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

521 57 711 827 955 1126 1311 1431 1545 1659 1932 2057 2237

Niedziele i święta

621 1148 1318 1618 1748 2057 2220

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bobrowniki Rondo:

Pogoda Bobrowniki

Bobrowniki 1 Maja

Stanowisko: 2

99

Bobrowniki 1 Maja

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

525 615 715 820 50 959 1130 1302 1435 1532 1621 1732 1924 2057 2239

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

525 601 715 831 959 1130 1315 1435 1549 1703 1934 2059 2239

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

523 59 713 829 957 1128 1313 1433 1547 1701 1934 2059 2239

Niedziele i święta

623 1150 1320 1620 1750 2059 2222

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bobrowniki 1 Maja:

Pogoda Bobrowniki

Bobrowniki Kościół

Stanowisko: 2

99

Bobrowniki Kościół

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

527 617 717 822 52 1001 1132 1304 1437 1534 1623 1734 1925 2058 2240

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

527 603 717 833 1001 1132 1317 1437 1551 1705 1935 2100 2240

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

524 600 714 830 958 1129 1314 1434 1548 1702 1935 2100 2240

Niedziele i święta

624 1151 1321 1621 1751 2100 2223

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bobrowniki Kościół:

Pogoda Bobrowniki

Bobrowniki Remiza

Stanowisko: 2

99

Bobrowniki Remiza

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

529 619 719 824 54 1003 1134 1306 1439 1536 1625 1736 1927 2100 2242

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

529 605 719 835 1003 1134 1319 1439 1553 1707 1937 2102 2242

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

526 602 716 832 1000 1131 1316 1436 1550 1704 1937 2102 2242

Niedziele i święta

626 1153 1323 1623 1753 2102 2225

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bobrowniki Remiza:

Pogoda Bobrowniki

Bobrowniki Sienkiewicza

Stanowisko: 1

99

Bobrowniki Sienkiewicza

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

530 620 720 825 55 1004 1135 1307 1440 1537 1626 1737 1928 2101 2243

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

530 606 720 836 1004 1135 1320 1440 1554 1708 1938 2103 2243

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

527 603 717 833 1001 1132 1317 1437 1551 1705 1938 2103 2243

Niedziele i święta

627 1154 1324 1624 1754 2103 2226

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bobrowniki Sienkiewicza:

Pogoda Bobrowniki

Żychcice Stara 113

Stanowisko: 2

99

Żychcice Stara 113

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

532 622 722 827 57 1006 1137 1309 1442 1539 1628 1739 1930 2103 2245

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

532 608 722 838 1006 1137 1322 1442 1556 1710 1940 2105 2245

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

529 605 719 835 1003 1134 1319 1439 1553 1707 1940 2105 2245

Niedziele i święta

629 1156 1326 1626 1756 2105 2228

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żychcice Stara 113:

Pogoda Wojkowice

Żychcice Stara 54

Stanowisko: 2

99

Żychcice Stara 54

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

533 623 723 828 58 1007 1138 1310 1443 1540 1629 1740 1931 2104 2246

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

533 609 723 839 1007 1138 1323 1443 1557 1711 1941 2106 2246

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

530 606 720 836 1004 1135 1320 1440 1554 1708 1941 2106 2246

Niedziele i święta

630 1157 1327 1627 1757 2106 2229

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żychcice Stara 54:

Pogoda Wojkowice

Żychcice Pętla

Stanowisko: 2

99

Żychcice Pętla

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

535 625 725 830 900 1009 1140 1312 1445 1542 1631 1742 1933 2106 2248

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

535 611 725 841 1009 1140 1325 1445 1559 1713 1943 2108 2248

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

532 608 722 838 1006 1137 1322 1442 1556 1710 1943 2108 2248

Niedziele i święta

632 1159 1329 1629 1759 2108 2231

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żychcice Pętla:

Pogoda Wojkowice

Żychcice Alfred

Stanowisko: 2

99

Żychcice Alfred

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

537 627 727 832 902 1011 1142 1314 1447 1544 1633 1744 1935 2108 2250

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

537 613 727 843 1011 1142 1327 1447 1601 1715 1945 2110 2250

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

534 610 724 840 1008 1139 1324 1444 1558 1712 1945 2110 2250

Niedziele i święta

634 1201 1331 1631 1801 2110 2233

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żychcice Alfred:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Park

Stanowisko: 4

99

Wojkowice Park

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

538 600Z 28 728 833 903 1012 1143 1315 1448 1545 1634 1745 1936 2109 2251

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

538 614 728 844 1012 1143 1328 1448 1602 1716 1946 2111 2251

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

535 611 725 841 1009 1140 1325 1445 1559 1713 1946 2111 2251

Niedziele i święta

635 1202 1332 1632 1802 2111 2234

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Park:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Ośrodek Zdrowia

Stanowisko: 1

99

Wojkowice Ośrodek Zdrowia

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

539 601Z 29 729 834 904 1013 1144 1316 1449 1546 1635 1746 1937 2110 2252

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

539 615 729 845 1013 1144 1329 1449 1603 1717 1947 2112 2252

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

536 612 726 842 1010 1141 1326 1446 1600 1714 1947 2112 2252

Niedziele i święta

636 1203 1333 1633 1803 2112 2235

Wojkowice Giełda

Stanowisko: 1

99

Wojkowice Giełda

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

540 602Z 30 730 835 905 1014 1145 1317 1450 1547 1636 1747 1938 2111 2253

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

540 616 730 846 1014 1145 1330 1450 1604 1718 1948 2113 2253

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

537 613 727 843 1011 1142 1327 1447 1601 1715 1948 2113 2253

Niedziele i święta

637 1204 1334 1634 1804 2113 2236

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Giełda:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Kościół

Stanowisko: 1

99

Wojkowice Kościół

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

541 603Z 31 731 836 906 1015 1146 1318 1451 1548 1637 1748 1939 2112 2254

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

541 617 731 847 1015 1146 1331 1451 1605 1719 1949 2114 2254

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

538 614 728 844 1012 1143 1328 1448 1602 1716 1949 2114 2254

Niedziele i święta

638 1205 1335 1635 1805 2114 2237

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Kościół:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Łęg

Stanowisko: 1

99

Wojkowice Łęg

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

543 605Z 33 733 838 908 1017 1148 1320 1453 1550 1639 1750 1941 2114 2256

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

543 619 733 849 1017 1148 1333 1453 1607 1721 1951 2116 2256

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

540 616 730 846 1014 1145 1330 1450 1604 1718 1951 2116 2256

Niedziele i święta

640 1207 1337 1637 1807 2116 2239

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Łęg:

Pogoda Wojkowice

Grodziec Kopalnia

Stanowisko: 2

99

Grodziec Kopalnia

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

545 607Z 35 735 840 910 1019 1150 1322 1455 1552 1641 1752 1943 2116 2258

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

545 621 735 851 1019 1150 1335 1455 1609 1723 1953 2118 2258

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

542 618 732 848 1016 1147 1332 1452 1606 1720 1953 2118 2258

Niedziele i święta

642 1209 1339 1639 1809 2118 2241

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Kopalnia:

Pogoda Będzin

Grodziec Poczta

Stanowisko: 2

99

Grodziec Poczta

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

546 608Z 36 736 841 911 1020 1151 1323 1456 1553 1642 1753 1944 2117 2259

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

546 622 736 852 1020 1151 1336 1456 1610 1724 1954 2119 2259

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

543 619 733 849 1017 1148 1333 1453 1607 1721 1954 2119 2259

Niedziele i święta

643 1210 1340 1640 1810 2119 2242

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Poczta:

Pogoda Będzin

Grodziec Kościół

Stanowisko: 2

99

Grodziec Kościół

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

548 610Z 38 738 843 913 1022 1153 1325 1458 1555 1644 1755 1946 2119 2301

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

548 624 738 854 1022 1153 1338 1458 1612 1726 1956 2121 2301

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

545 621 735 851 1019 1150 1335 1455 1609 1723 1956 2121 2301

Niedziele i święta

645 1212 1342 1642 1812 2121 2244

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Kościół:

Pogoda Będzin

Grodziec Podgórna

Stanowisko: 2

99

Grodziec Podgórna

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

549 611Z 39 739 844 914 1023 1154 1326 1459 1556 1645 1756 1947 2120 2302

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

549 625 739 855 1023 1154 1339 1459 1613 1727 1957 2122 2302

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

546 622 736 852 1020 1151 1336 1456 1610 1724 1957 2122 2302

Niedziele i święta

646 1213 1343 1643 1813 2122 2245

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Podgórna:

Pogoda Będzin

Grodziec Browar

Stanowisko: 2

99

Grodziec Browar

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

551 613Z 41 741 846 916 1025 1156 1328 1501 58 1647 1758 1948 2121 2303

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

551 627 741 857 1025 1156 1341 1501 1615 1729 1958 2123 2303

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

547 623 737 853 1021 1152 1337 1457 1611 1725 1958 2123 2303

Niedziele i święta

647 1214 1344 1644 1814 2123 2246

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Browar:

Pogoda Będzin

Grodziec DK86

Stanowisko: 2

99

Grodziec DK86

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

553 615Z 43 743 848 918 1027 1158 1330 1503 1600 49 1800 1949 2122 2304

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

553 629 743 859 1027 1158 1343 1503 1617 1731 1959 2124 2304

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

549 625 739 855 1023 1154 1339 1459 1613 1727 1959 2124 2304

Niedziele i święta

649 1216 1346 1646 1816 2124 2247

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec DK86:

Pogoda Będzin

Grodziec Bory

Stanowisko: 2

99

Grodziec Bory

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

554 616Z 44 744 849 919 1028 1159 1331 1504 1601 50 1801 1950 2123 2305

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

554 630 744 900 1028 1159 1344 1504 1618 1732 2000 2125 2305

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

550 626 740 856 1024 1155 1340 1500 1614 1728 2000 2125 2305

Niedziele i święta

650 1217 1347 1647 1817 2125 2248

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Bory:

Pogoda Będzin

Osiedle Zamkowe Grodziecka

Stanowisko: 2

99

Osiedle Zamkowe Grodziecka

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

555 617Z 45 745 850 920 1029 1200 1332 1505 1602 51 1802 1951 2124 2306

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

555 631 745 901 1029 1200 1345 1505 1619 1733 2001 2126 2306

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

551 627 741 857 1025 1156 1341 1501 1615 1729 2001 2126 2306

Niedziele i święta

651 1218 1348 1648 1818 2126 2249

Będzin Targowisko

Stanowisko: 2

99

Będzin Targowisko

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

556 618Z 46 746 851 921 1030 1201 1333 1506 1603 52 1803 1952 2125 2307

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

556 632 746 902 1030 1201 1346 1506 1620 1734 2002 2127 2307

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

552 628 742 858 1026 1157 1342 1502 1616 1730 2002 2127 2307

Niedziele i święta

652 1219 1349 1649 1819 2127 2250

Będzin Rondo

Stanowisko: 1

99

Będzin Rondo

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

558 620Z 48 748 853 923 1032 1203 1335 1508 1605 54 1805 1954 2127 2309

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

558 634 748 904 1032 1203 1348 1508 1622 1736 2004 2129 2309

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

554 630 744 900 1028 1159 1344 1504 1618 1732 2004 2129 2309

Niedziele i święta

654 1221 1351 1651 1821 2129 2252

Będzin Stadion

Stanowisko: 3

99

Będzin Stadion

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

600 22Z 50 750 855 925 1034 1205 1337 1510 1607 56 1807 1955 2128 2310

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

600 36 750 906 1034 1205 1350 1510 1624 1738 2005 2130 2310

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

555 631 745 901 1029 1200 1345 1505 1619 1733 2005 2130 2310

Niedziele i święta

655 1222 1352 1652 1822 2130 2253

Będzin 11 Listopada

Stanowisko: 1

99

Będzin 11 Listopada

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

601 23Z 51 751 856 926 1035 1206 1338 1511 1608 57 1808 1956 2129 2311

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

601 37 751 907 1035 1206 1351 1511 1625 1739 2006 2131 2311

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

556 632 746 902 1030 1201 1346 1506 1620 1734 2006 2131 2311

Niedziele i święta

656 1223 1353 1653 1823 2131 2254

Będzin Dworzec PKP

Stanowisko: 1

99

Będzin Dworzec PKP

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

603 25Z 53 753 858 928 1037 1208 1340 1513 1610 59 1810 1958 2131 2313

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

603 39 753 909 1037 1208 1353 1513 1627 1741 2008 2133 2313

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

558 634 748 904 1032 1203 1348 1508 1622 1736 2008 2133 2313

Niedziele i święta

658 1225 1355 1655 1825 2133 2256

Będzin Poczta

Stanowisko: 1

99

Będzin Poczta

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

604 26Z 54 754 859 929 1038 1209 1341 1514 1611 1700 1811 1959 2132 2314

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

604 40 754 910 1038 1209 1354 1514 1628 1742 2009 2134 2314

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

559 635 749 905 1033 1204 1349 1509 1623 1737 2009 2134 2314

Niedziele i święta

659 1226 1356 1656 1826 2134 2257

Będzin Kościuszki

Stanowisko: 4

99

Będzin Kościuszki

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

605 27Z 55 755 900 30 1039 1210 1342 1515 1612 1701 1812 2000 2133 2315

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

605 41 755 911 1039 1210 1355 1515 1629 1743 2010 2135 2315

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

600 36 750 906 1034 1205 1350 1510 1624 1738 2010 2135 2315

Niedziele i święta

700 1227 1357 1657 1827 2135 2258

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *