Strona główna » Linia 98, Autobus

Linia 98, Autobus

98

Obowiązuje od 01.09.2020 r.

Kierunek Halemba Pętla

Siemianowice Powstańców Pętla

Stanowisko: 1

98

Siemianowice Powstańców Pętla

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427V 909X 1159V 1619V 2022V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemianowice Powstańców Pętla:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Siemianowice Powstańców

Stanowisko: 2

98

Siemianowice Powstańców

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

429V 911X 1201V 1621V 2024V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemianowice Powstańców:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Siemianowice Pszczelnicza

Stanowisko: 2

98

Siemianowice Pszczelnicza

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

430V 912X 1202V 1622V 2025V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemianowice Pszczelnicza:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Siemianowice Kościół

Stanowisko: 2

98

Siemianowice Kościół

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

431V 913X 1203V 1623V 2026V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemianowice Kościół:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Siemianowice Rynek

Stanowisko: 2

98

Siemianowice Rynek

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432V 915X 1205V 1625V 2028V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemianowice Rynek:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Siemianowice Plac Skargi

Stanowisko: 1

98

Siemianowice Plac Skargi

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433V 917X 1207V 1627V 2030V

Siemianowice Kopalniana

Stanowisko: 1

98

Siemianowice Kopalniana

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435V 919X 1209V 1629V 2032V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemianowice Kopalniana:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Siemianowice Korfantego

Stanowisko: 1

98

Siemianowice Korfantego

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

436V 920X 1210V 1630V 2033V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemianowice Korfantego:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Bytków Centrum Kultury

Stanowisko: 1

98

Bytków Centrum Kultury

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437V 922X 1212V 1632V 2035V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytków Centrum Kultury:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Bytków Kościół

Stanowisko: 1

98

Bytków Kościół

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

438V 923X 1213V 1633V 2036V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytków Kościół:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Bytków Watoły

Stanowisko: 1

98

Bytków Watoły

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439V 924X 1214V 1634V 2037V

Michałkowice Park Górnik

Stanowisko: 1

98

Michałkowice Park Górnik

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

440V 926X 1216V 1636V 2039V

Michałkowice Kościół

Stanowisko: 1

98

Michałkowice Kościół

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441V 927X 1217V 1637V 2040V

Michałkowice Plac 11 Listopada

Stanowisko: 1

98

Michałkowice Plac 11 Listopada

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

557 657 1037 1137 1407 1517

Soboty niewakacyjne

441 535 654 805 934 1105 1234 1405 1534 1809 2039

Soboty wakacyjne

441 535 655 805 932Y 1102Y 1232Y 1402Y 1532Y 1807Y 2037Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

441 654 934 1234 1534 1809 2039

Niedziele i święta wakacyjne

441 655 932Y 1232Y 1532Y 1807Y 2037Y

Michałkowice Plac Sportowy

Stanowisko: 1

98

Michałkowice Plac Sportowy

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442V 559 659 929X 1039 1139 1219V 1409 1519 1639V 2042V

Soboty niewakacyjne

442 537 656 807 936 1107 1236 1407 1536 1811 2041

Soboty wakacyjne

442 537 657 807 934Y 1104Y 1234Y 1404Y 1534Y 1809Y 2039Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

442 656 936 1236 1536 1811 2041

Niedziele i święta wakacyjne

442 657 934Y 1234Y 1534Y 1809Y 2039Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Michałkowice Plac Sportowy:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Maciejkowice Michałkowicka

Stanowisko: 2

98

Maciejkowice Michałkowicka

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444V 601 701 931X 1041 1141 1221V 1411 1521 1641V 2044V

Soboty niewakacyjne

444 539 658 809 938 1109 1238 1409 1538 1813 2043

Soboty wakacyjne

444 539 659 809 936Y 1106Y 1236Y 1406Y 1536Y 1811Y 2041Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

444 658 938 1238 1538 1813 2043

Niedziele i święta wakacyjne

444 659 936Y 1236Y 1536Y 1811Y 2041Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maciejkowice Michałkowicka:

Pogoda Chorzów

Maciejkowice Dwór

Stanowisko: 2

98

Maciejkowice Dwór

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

445V 602 702 932X 1042 1142 1222V 1412 1522 1642V 2045V

Soboty niewakacyjne

445 540 659 810 939 1110 1239 1410 1539 1814 2044

Soboty wakacyjne

445 540 700 810 937Y 1107Y 1237Y 1407Y 1537Y 1812Y 2042Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

445 659 939 1239 1539 1814 2044

Niedziele i święta wakacyjne

445 700 937Y 1237Y 1537Y 1812Y 2042Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maciejkowice Dwór:

Pogoda Chorzów

Maciejkowice Dwór

Stanowisko: 3

98

Maciejkowice Dwór

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

842Z 1256Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maciejkowice Dwór:

Pogoda Chorzów

Maciejkowice Spółdzielnia

Stanowisko: 2

98

Maciejkowice Spółdzielnia

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

446V 603 703 843Z 933X 1043 1143 1223V 57Z 1413 1523 1643V 2046V

Soboty niewakacyjne

446 541 700 811 940 1111 1240 1411 1540 1815 2045

Soboty wakacyjne

446 541 701 811 938Y 1108Y 1238Y 1408Y 1538Y 1813Y 2043Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

446 700 940 1240 1540 1815 2045

Niedziele i święta wakacyjne

446 701 938Y 1238Y 1538Y 1813Y 2043Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maciejkowice Spółdzielnia:

Pogoda Chorzów

Maciejkowice Szyb Zygmunt

Stanowisko: 2

98

Maciejkowice Szyb Zygmunt

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447V 604 704 844Z 934X 1044 1144 1224V 58Z 1414 1524 1644V 2047V

Soboty niewakacyjne

447 542 701 812 941 1112 1241 1412 1541 1816 2046

Soboty wakacyjne

447 542 702 812 939Y 1109Y 1239Y 1409Y 1539Y 1814Y 2044Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

447 701 941 1241 1541 1816 2046

Niedziele i święta wakacyjne

447 702 939Y 1239Y 1539Y 1814Y 2044Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maciejkowice Szyb Zygmunt:

Pogoda Chorzów

Maciejkowice Dolina Górnika

Stanowisko: 2

98

Maciejkowice Dolina Górnika

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Soboty wakacyjne

942Y 1112Y 1242Y 1412Y 1542Y 1817Y 2047Y

Niedziele i święta wakacyjne

942Y 1242Y 1542Y 1817Y 2047Y

Chorzów Stary Wiejska

Stanowisko: 4

98

Chorzów Stary Wiejska

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Soboty wakacyjne

944Y 1114Y 1244Y 1414Y 1544Y 1819Y 2049Y

Niedziele i święta wakacyjne

944Y 1244Y 1544Y 1819Y 2049Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Chorzów Stary Wiejska:

Pogoda Chorzów

Chorzów Stary Wiejska

Stanowisko: 2

98

Chorzów Stary Wiejska

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449V 606 706 846Z 936X 1046 1146 1226V 1300Z 1416 1526 1646V 2049V

Soboty niewakacyjne

449 544 703 814 943 1114 1243 1414 1543 1818 2048

Soboty wakacyjne

449 544 704 814

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

449 703 943 1243 1543 1818 2048

Niedziele i święta wakacyjne

449 704

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Chorzów Stary Wiejska:

Pogoda Chorzów

Chorzów Stary Dworzec PKP

Stanowisko: 2

98

Chorzów Stary Dworzec PKP

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450V 608 708 848Z 938X 1048 1148 1228V 1302Z 1418 1528 1648V 2050V

Soboty niewakacyjne

450 545 704 815 944 1115 1244 1415 1544 1819 2049

Soboty wakacyjne

450 545 705 815 945Y 1115Y 1245Y 1415Y 1545Y 1820Y 2050Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

450 704 944 1244 1544 1819 2049

Niedziele i święta wakacyjne

450 705 945Y 1245Y 1545Y 1820Y 2050Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Chorzów Stary Dworzec PKP:

Pogoda Chorzów

Chorzów Nowa

Stanowisko: 4

98

Chorzów Nowa

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

940X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Chorzów Nowa:

Pogoda Chorzów

Chorzów Stabika

Stanowisko: 3

98

Chorzów Stabika

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451V 609 709 849Z 1049 1149 1229V 1303Z 1419 1529 1649V 2051V

Soboty niewakacyjne

451 546 705 816 945 1116 1245 1416 1545 1820 2050

Soboty wakacyjne

451 546 706 816 946Y 1116Y 1246Y 1416Y 1546Y 1821Y 2051Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

451 705 945 1245 1545 1820 2050

Niedziele i święta wakacyjne

451 706 946Y 1246Y 1546Y 1821Y 2051Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Chorzów Stabika:

Pogoda Chorzów

Chorzów Nowa

Stanowisko: 1

98

Chorzów Nowa

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

452V 610 710 850Z 1050 1150 1230V 1304Z 1420 1530 1650V 2052V

Soboty niewakacyjne

452 547 706 817 946 1117 1246 1417 1546 1821 2051

Soboty wakacyjne

452 547 707 817 947Y 1117Y 1247Y 1417Y 1547Y 1822Y 2052Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

452 706 946 1246 1546 1821 2051

Niedziele i święta wakacyjne

452 707 947Y 1247Y 1547Y 1822Y 2052Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Chorzów Nowa:

Pogoda Chorzów

Chorzów Plac Powstańców Śl.

Stanowisko: 1

98

Chorzów Plac Powstańców Śl.

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454V 612 712 852Z 1052 1152 1232V 1306Z 1422 1532 1652V 2054V

Soboty niewakacyjne

454 549 708 819 948 1119 1248 1419 1548 1823 2053

Soboty wakacyjne

454 549 709 819 949Y 1119Y 1249Y 1419Y 1549Y 1824Y 2054Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

454 708 948 1248 1548 1823 2053

Niedziele i święta wakacyjne

454 709 949Y 1249Y 1549Y 1824Y 2054Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Chorzów Plac Powstańców Śl.:

Pogoda Chorzów

Chorzów Estakada

Stanowisko: 1

98

Chorzów Estakada

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

455V 614 714 854Z 1054 1154 1234V 1308Z 1424 1534 1654V 2056V

Soboty niewakacyjne

455 551 710 821 950 1121 1250 1421 1550 1825 2055

Soboty wakacyjne

455 551 711 821 951Y 1121Y 1251Y 1421Y 1551Y 1826Y 2056Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

455 710 950 1250 1550 1825 2055

Niedziele i święta wakacyjne

455 711 951Y 1251Y 1551Y 1826Y 2056Y

Chorzów Młodzieżowa

Stanowisko: 1

98

Chorzów Młodzieżowa

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456V 617 717 857Z 1057 1157 1237V 1311Z 1427 1537 1657V 2058V

Soboty niewakacyjne

456 553 712 823 952 1123 1252 1423 1552 1827 2057

Soboty wakacyjne

456 553 713 823 953Y 1123Y 1253Y 1423Y 1553Y 1828Y 2058Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

456 712 952 1252 1552 1827 2057

Niedziele i święta wakacyjne

456 713 953Y 1253Y 1553Y 1828Y 2058Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Chorzów Młodzieżowa:

Pogoda Chorzów

Klimzowiec Gałeczki

Stanowisko: 1

98

Klimzowiec Gałeczki

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457V 619 719 859Z 1059 1159 1239V 1313Z 1429 1539 1659V 2100V

Soboty niewakacyjne

457 555 714 825 954 1125 1254 1425 1554 1829 2059

Soboty wakacyjne

457 555 715 825 955Y 1125Y 1255Y 1425Y 1555Y 1830Y 2100Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

457 714 954 1254 1554 1829 2059

Niedziele i święta wakacyjne

457 715 955Y 1255Y 1555Y 1830Y 2100Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Klimzowiec Gałeczki:

Pogoda Chorzów

Klimzowiec Racławicka

Stanowisko: 1

98

Klimzowiec Racławicka

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458V 621 721 901Z 1101 1201 41V 1315Z 1431 1541 1701V 2101V

Soboty niewakacyjne

458 556 715 826 955 1126 1255 1426 1555 1830 2100

Soboty wakacyjne

458 556 716 826 956Y 1126Y 1256Y 1426Y 1556Y 1831Y 2101Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

458 715 955 1255 1555 1830 2100

Niedziele i święta wakacyjne

458 716 956Y 1256Y 1556Y 1831Y 2101Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Klimzowiec Racławicka:

Pogoda Chorzów

Chorzów Racławicka OPS

Stanowisko: 1

98

Chorzów Racławicka OPS

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459V 622 722 902Z 1102 1202 42V 1316Z 1432 1542 1702V 2102V

Soboty niewakacyjne

459 557 716 827 956 1127 1256 1427 1556 1831 2101

Soboty wakacyjne

459 557 717 827 957Y 1127Y 1257Y 1427Y 1557Y 1832Y 2102Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

459 716 956 1256 1556 1831 2101

Niedziele i święta wakacyjne

459 717 957Y 1257Y 1557Y 1832Y 2102Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Chorzów Racławicka OPS:

Pogoda Chorzów

Chorzów Batory Dworzec PKP

Stanowisko: 3

98

Chorzów Batory Dworzec PKP

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

501V 624 724 904Z 1104 1204 44V 1318Z 1434 1544 1704V 2104V

Soboty niewakacyjne

501 59 718 829 958 1129 1258 1429 1558 1833 2103

Soboty wakacyjne

501 59 719 829 959Y 1129Y 1259Y 1429Y 1559Y 1834Y 2104Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

501 718 958 1258 1558 1833 2103

Niedziele i święta wakacyjne

501 719 959Y 1259Y 1559Y 1834Y 2104Y

Chorzów Batory 16 Lipca

Stanowisko: 1

98

Chorzów Batory 16 Lipca

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503V 626 726 906Z 1106 1206 46V 1320Z 1436 1546 1706V 2106V

Soboty niewakacyjne

503 601 720 831 1000 1131 1300 1431 1600 1835 2105

Soboty wakacyjne

503 601 721 831 1001Y 1131Y 1301Y 1431Y 1601Y 1836Y 2106Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

503 720 1000 1300 1600 1835 2105

Niedziele i święta wakacyjne

503 721 1001Y 1301Y 1601Y 1836Y 2106Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Chorzów Batory 16 Lipca:

Pogoda Chorzów

Chorzów Batory Kościół

Stanowisko: 1

98

Chorzów Batory Kościół

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504V 627 727 907Z 1107 1207 47V 1321Z 1437 1547 1707V 2107V

Soboty niewakacyjne

504 602 721 832 1001 1132 1301 1432 1601 1836 2106

Soboty wakacyjne

504 602 722 832 1002Y 1132Y 1302Y 1432Y 1602Y 1837Y 2107Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

504 721 1001 1301 1601 1836 2106

Niedziele i święta wakacyjne

504 722 1002Y 1302Y 1602Y 1837Y 2107Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Chorzów Batory Kościół:

Pogoda Chorzów

Chorzów Batory Osiedle

Stanowisko: 2

98

Chorzów Batory Osiedle

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

506V 629 729 909Z 1109 1209 49V 1323Z 1439 1549 1709V 2109V

Soboty niewakacyjne

506 604 723 834 1003 1134 1303 1434 1603 1838 2108

Soboty wakacyjne

506 604 724 834 1004Y 1134Y 1304Y 1434Y 1604Y 1839Y 2109Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

506 723 1003 1303 1603 1838 2108

Niedziele i święta wakacyjne

506 724 1004Y 1304Y 1604Y 1839Y 2109Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Chorzów Batory Osiedle:

Pogoda Chorzów

Chorzów Batory Klonowa

Stanowisko: 1

98

Chorzów Batory Klonowa

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507V 630 730 910Z 1110 1210 50V 1324Z 1440 1550 1710V 2110V

Soboty niewakacyjne

507 605 724 835 1004 1135 1304 1435 1604 1839 2109

Soboty wakacyjne

507 605 725 835 1005Y 1135Y 1305Y 1435Y 1605Y 1840Y 2110Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

507 724 1004 1304 1604 1839 2109

Niedziele i święta wakacyjne

507 725 1005Y 1305Y 1605Y 1840Y 2110Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Chorzów Batory Klonowa:

Pogoda Chorzów

Kochłowice Rondo Gębały

Stanowisko: 1

98

Kochłowice Rondo Gębały

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509V 632 732 912Z 1112 1212 52V 1326Z 1442 1552 1712V 2112V

Soboty niewakacyjne

509 607 726 837 1006 1137 1306 1437 1606 1841 2111

Soboty wakacyjne

509 607 727 837 1007Y 1137Y 1307Y 1437Y 1607Y 1842Y 2112Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

509 726 1006 1306 1606 1841 2111

Niedziele i święta wakacyjne

509 727 1007Y 1307Y 1607Y 1842Y 2112Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kochłowice Rondo Gębały:

Pogoda Ruda Śląska

Kochłowice Przejazd Kolejowy

Stanowisko: 2

98

Kochłowice Przejazd Kolejowy

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511V 634 734 914Z 1114 1214 54V 1328Z 1444 1554 1714V 2114V

Soboty niewakacyjne

511 609 728 839 1008 1139 1308 1439 1608 1843 2113

Soboty wakacyjne

511 609 729 839 1009Y 1139Y 1309Y 1439Y 1609Y 1844Y 2114Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

511 728 1008 1308 1608 1843 2113

Niedziele i święta wakacyjne

511 729 1009Y 1309Y 1609Y 1844Y 2114Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kochłowice Przejazd Kolejowy:

Pogoda Ruda Śląska

Kochłowice Radoszowska

Stanowisko: 2

98

Kochłowice Radoszowska

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512V 635 735 915Z 1115 1215 55V 1329Z 1445 1555 1715V 2115V

Soboty niewakacyjne

512 610 729 840 1009 1140 1309 1440 1609 1844 2114

Soboty wakacyjne

512 610 730 840 1010Y 1140Y 1310Y 1440Y 1610Y 1845Y 2115Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

512 729 1009 1309 1609 1844 2114

Niedziele i święta wakacyjne

512 730 1010Y 1310Y 1610Y 1845Y 2115Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kochłowice Radoszowska:

Pogoda Ruda Śląska

Kochłowice Osiedle

Stanowisko: 2

98

Kochłowice Osiedle

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

513V 636 736 916Z 1116 1216 56V 1330Z 1446 1556 1716V 2116V

Soboty niewakacyjne

513 611 730 841 1010 1141 1310 1441 1610 1845 2115

Soboty wakacyjne

513 611 731 841 1011Y 1141Y 1311Y 1441Y 1611Y 1846Y 2116Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

513 730 1010 1310 1610 1845 2115

Niedziele i święta wakacyjne

513 731 1011Y 1311Y 1611Y 1846Y 2116Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kochłowice Osiedle:

Pogoda Ruda Śląska

Kochłowice Kościół

Stanowisko: 1

98

Kochłowice Kościół

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

515V 638 738 918Z 1118 1218 58V 1332Z 1448 1558 1718V 2118V

Soboty niewakacyjne

515 613 732 843 1012 1143 1312 1443 1612 1847 2117

Soboty wakacyjne

515 613 733 843 1013Y 1143Y 1313Y 1443Y 1613Y 1848Y 2118Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

515 732 1012 1312 1612 1847 2117

Niedziele i święta wakacyjne

515 733 1013Y 1313Y 1613Y 1848Y 2118Y

Kochłowice Park Pamięci

Stanowisko: 1

98

Kochłowice Park Pamięci

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517V 640 740 920Z 1120 1220 1300V 34Z 1450 1600 1720V 2120V

Soboty niewakacyjne

517 615 734 845 1014 1145 1314 1445 1614 1849 2119

Soboty wakacyjne

517 615 735 845 1015Y 1145Y 1315Y 1445Y 1615Y 1850Y 2120Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

517 734 1014 1314 1614 1849 2119

Niedziele i święta wakacyjne

517 735 1015Y 1315Y 1615Y 1850Y 2120Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kochłowice Park Pamięci:

Pogoda Ruda Śląska

Halemba Panewnicka

Stanowisko: 2

98

Halemba Panewnicka

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519V 642 742 922Z 1122 1222 1302V 36Z 1452 1602 1722V 2122V

Soboty niewakacyjne

519 617 736 847 1016 1147 1316 1447 1616 1851 2121

Soboty wakacyjne

519 617 737 847 1017Y 1147Y 1317Y 1447Y 1617Y 1852Y 2122Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

519 736 1016 1316 1616 1851 2121

Niedziele i święta wakacyjne

519 737 1017Y 1317Y 1617Y 1852Y 2122Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Halemba Panewnicka:

Pogoda Ruda Śląska

Halemba Orzeszkowej

Stanowisko: 2

98

Halemba Orzeszkowej

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

521V 644 744 924Z 1124 1224 1304V 38Z 1454 1604 1724V 2124V

Soboty niewakacyjne

521 619 738 849 1018 1149 1318 1449 1618 1853 2123

Soboty wakacyjne

521 619 739 849 1019Y 1149Y 1319Y 1449Y 1619Y 1854Y 2124Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

521 738 1018 1318 1618 1853 2123

Niedziele i święta wakacyjne

521 739 1019Y 1319Y 1619Y 1854Y 2124Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Halemba Orzeszkowej:

Pogoda Ruda Śląska

Halemba Żytnia

Stanowisko: 2

98

Halemba Żytnia

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522V 645 745 925Z 1125 1225 1305V 39Z 1455 1605 1725V 2125V

Soboty niewakacyjne

522 620 739 850 1019 1150 1319 1450 1619 1854 2124

Soboty wakacyjne

522 620 740 850 1020Y 1150Y 1320Y 1450Y 1620Y 1855Y 2125Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

522 739 1019 1319 1619 1854 2124

Niedziele i święta wakacyjne

522 740 1020Y 1320Y 1620Y 1855Y 2125Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Halemba Żytnia:

Pogoda Ruda Śląska

Halemba Most

Stanowisko: 2

98

Halemba Most

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

523V 646 746 926Z 1126 1226 1306V 40Z 1456 1606 1726V 2126V

Soboty niewakacyjne

523 621 740 851 1020 1151 1320 1451 1620 1855 2125

Soboty wakacyjne

523 621 741 851 1021Y 1151Y 1321Y 1451Y 1621Y 1856Y 2126Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

523 740 1020 1320 1620 1855 2125

Niedziele i święta wakacyjne

523 741 1021Y 1321Y 1621Y 1856Y 2126Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Halemba Most:

Pogoda Ruda Śląska

Halemba Kopalnia

Stanowisko: 2

98

Halemba Kopalnia

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525V 648 748 928Z 1128 1228 1308V 42Z 1458 1608 1728V 2128V

Soboty niewakacyjne

525 623 742 853 1022 1153 1322 1453 1622 1857 2127

Soboty wakacyjne

525 623 743 853 1023Y 1153Y 1323Y 1453Y 1623Y 1858Y 2128Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

525 742 1022 1322 1622 1857 2127

Niedziele i święta wakacyjne

525 743 1023Y 1323Y 1623Y 1858Y 2128Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Halemba Kopalnia:

Pogoda Ruda Śląska

Halemba Grunwald

Stanowisko: 2

98

Halemba Grunwald

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

526V 649 749 929Z 1129 1229 1309V 43Z 1459 1609 1729V 2129V

Soboty niewakacyjne

526 624 743 854 1023 1154 1323 1454 1623 1858 2128

Soboty wakacyjne

526 624 744 854 1024Y 1154Y 1324Y 1454Y 1624Y 1859Y 2129Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

526 743 1023 1323 1623 1858 2128

Niedziele i święta wakacyjne

526 744 1024Y 1324Y 1624Y 1859Y 2129Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Halemba Grunwald:

Pogoda Ruda Śląska

Halemba Park Wodny

Stanowisko: 2

98

Halemba Park Wodny

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

527V 650 750 930Z 1130 1230 1310V 44Z 1500 1610 1730V 2130V

Soboty niewakacyjne

527 625 744 855 1024 1155 1324 1455 1624 1859 2129

Soboty wakacyjne

527 625 745 855 1025Y 1155Y 1325Y 1455Y 1625Y 1900Y 2130Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

527 744 1024 1324 1624 1859 2129

Niedziele i święta wakacyjne

527 745 1025Y 1325Y 1625Y 1900Y 2130Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Halemba Park Wodny:

Pogoda Ruda Śląska

Halemba Solidarności

Stanowisko: 3

98

Halemba Solidarności

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

529V 652 752 932Z 1132 1232 1312V 46Z 1502 1612 1732V 2132V

Soboty niewakacyjne

529 627 746 857 1026 1157 1326 1457 1626 1901 2131

Soboty wakacyjne

529 627 747 857 1027Y 1157Y 1327Y 1457Y 1627Y 1902Y 2132Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

529 746 1026 1326 1626 1901 2131

Niedziele i święta wakacyjne

529 747 1027Y 1327Y 1627Y 1902Y 2132Y

Halemba Energetyków

Stanowisko: 1

98

Halemba Energetyków

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

530V 653 753 933Z 1133 1233 1313V 47Z 1503 1613 1733V 2133V

Soboty niewakacyjne

530 628 747 858 1027 1158 1327 1458 1627 1902 2132

Soboty wakacyjne

530 628 748 858 1028Y 1158Y 1328Y 1458Y 1628Y 1903Y 2133Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

530 747 1027 1327 1627 1902 2132

Niedziele i święta wakacyjne

530 748 1028Y 1328Y 1628Y 1903Y 2133Y

Halemba Pętla

Stanowisko: 1

98

Halemba Pętla

Kierunek: Halemba Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

532V 655 755 935Z 1135 1235 1315V 49Z 1505 1615 1735V 2135V

Soboty niewakacyjne

532 630 749 900 1029 1200 1329 1500 1629 1904 2134

Soboty wakacyjne

532 630 750 900 1030Y 1200Y 1330Y 1500Y 1630Y 1905Y 2135Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

532 749 1029 1329 1629 1904 2134

Niedziele i święta wakacyjne

532 750 1030Y 1330Y 1630Y 1905Y 2135Y

Kierunek Michałkowice Plac 11 Listopada

Halemba Pętla

Stanowisko: 1

98

Halemba Pętla

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

445 545 625W 715U 850 950 1150U 1250 1405 35W 1510 1650 1750W 2225

Soboty niewakacyjne

425 540 645 815 945 1115 1245 1415 1645 1915 2225

Soboty wakacyjne

425 540 645 815Y 945Y 1115Y 1245Y 1415Y 1645Y 1915Y 2225Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

540 815 1115 1415 1645 1915 2225

Niedziele i święta wakacyjne

540 815Y 1115Y 1415Y 1645Y 1915Y 2225Y

Halemba Energetyków

Stanowisko: 2

98

Halemba Energetyków

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

446 547 627W 717U 852 952 1152U 1252 1407 37W 1512 1652 1752W 2227

Soboty niewakacyjne

426 542 647 817 947 1117 1247 1417 1647 1917 2227

Soboty wakacyjne

426 542 647 817Y 947Y 1117Y 1247Y 1417Y 1647Y 1917Y 2227Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

542 817 1117 1417 1647 1917 2227

Niedziele i święta wakacyjne

542 817Y 1117Y 1417Y 1647Y 1917Y 2227Y

Halemba Solidarności

Stanowisko: 2

98

Halemba Solidarności

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

448 549 629W 719U 854 954 1154U 1254 1409 39W 1514 1654 1754W 2229

Soboty niewakacyjne

428 544 649 819 949 1119 1249 1419 1649 1919 2229

Soboty wakacyjne

428 544 649 819Y 949Y 1119Y 1249Y 1419Y 1649Y 1919Y 2229Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

544 819 1119 1419 1649 1919 2229

Niedziele i święta wakacyjne

544 819Y 1119Y 1419Y 1649Y 1919Y 2229Y

Halemba Park Wodny

Stanowisko: 1

98

Halemba Park Wodny

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450 551 631W 721U 856 956 1156U 1256 1411 41W 1516 1656 1756W 2231

Soboty niewakacyjne

430 546 651 821 951 1121 1251 1421 1651 1921 2231

Soboty wakacyjne

430 546 651 821Y 951Y 1121Y 1251Y 1421Y 1651Y 1921Y 2231Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

546 821 1121 1421 1651 1921 2231

Niedziele i święta wakacyjne

546 821Y 1121Y 1421Y 1651Y 1921Y 2231Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Halemba Park Wodny:

Pogoda Ruda Śląska

Halemba Grunwald

Stanowisko: 1

98

Halemba Grunwald

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451 552 632W 722U 857 957 1157U 1257 1412 42W 1517 1657 1757W 2232

Soboty niewakacyjne

431 547 652 822 952 1122 1252 1422 1652 1922 2232

Soboty wakacyjne

431 547 652 822Y 952Y 1122Y 1252Y 1422Y 1652Y 1922Y 2232Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

547 822 1122 1422 1652 1922 2232

Niedziele i święta wakacyjne

547 822Y 1122Y 1422Y 1652Y 1922Y 2232Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Halemba Grunwald:

Pogoda Ruda Śląska

Halemba Kopalnia

Stanowisko: 1

98

Halemba Kopalnia

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

452 553 633W 723U 858 958 1158U 1258 1413 43W 1518 1658 1758W 2233

Soboty niewakacyjne

432 548 653 823 953 1123 1253 1423 1653 1923 2233

Soboty wakacyjne

432 548 653 823Y 953Y 1123Y 1253Y 1423Y 1653Y 1923Y 2233Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

548 823 1123 1423 1653 1923 2233

Niedziele i święta wakacyjne

548 823Y 1123Y 1423Y 1653Y 1923Y 2233Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Halemba Kopalnia:

Pogoda Ruda Śląska

Halemba Most

Stanowisko: 1

98

Halemba Most

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454 555 635W 725U 900 1000 1200U 1300 1415 45W 1520 1700 1800W 2235

Soboty niewakacyjne

434 550 655 825 955 1125 1255 1425 1655 1925 2235

Soboty wakacyjne

434 550 655 825Y 955Y 1125Y 1255Y 1425Y 1655Y 1925Y 2235Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

550 825 1125 1425 1655 1925 2235

Niedziele i święta wakacyjne

550 825Y 1125Y 1425Y 1655Y 1925Y 2235Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Halemba Most:

Pogoda Ruda Śląska

Halemba Żytnia

Stanowisko: 1

98

Halemba Żytnia

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

455 556 636W 726U 901 1001 1201U 1301 1416 46W 1521 1701 1801W 2236

Soboty niewakacyjne

435 551 656 826 956 1126 1256 1426 1656 1926 2236

Soboty wakacyjne

435 551 656 826Y 956Y 1126Y 1256Y 1426Y 1656Y 1926Y 2236Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

551 826 1126 1426 1656 1926 2236

Niedziele i święta wakacyjne

551 826Y 1126Y 1426Y 1656Y 1926Y 2236Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Halemba Żytnia:

Pogoda Ruda Śląska

Halemba Orzeszkowej

Stanowisko: 1

98

Halemba Orzeszkowej

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456 557 637W 727U 902 1002 1202U 1302 1417 47W 1522 1702 1802W 2237

Soboty niewakacyjne

436 552 657 827 957 1127 1257 1427 1657 1927 2237

Soboty wakacyjne

436 552 657 827Y 957Y 1127Y 1257Y 1427Y 1657Y 1927Y 2237Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

552 827 1127 1427 1657 1927 2237

Niedziele i święta wakacyjne

552 827Y 1127Y 1427Y 1657Y 1927Y 2237Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Halemba Orzeszkowej:

Pogoda Ruda Śląska

Halemba Panewnicka

Stanowisko: 1

98

Halemba Panewnicka

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458 559 639W 729U 904 1004 1204U 1304 1419 49W 1524 1704 1804W 2239

Soboty niewakacyjne

438 554 659 829 959 1129 1259 1429 1659 1929 2239

Soboty wakacyjne

438 554 659 829Y 959Y 1129Y 1259Y 1429Y 1659Y 1929Y 2239Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

554 829 1129 1429 1659 1929 2239

Niedziele i święta wakacyjne

554 829Y 1129Y 1429Y 1659Y 1929Y 2239Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Halemba Panewnicka:

Pogoda Ruda Śląska

Kochłowice Park Pamięci

Stanowisko: 2

98

Kochłowice Park Pamięci

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500 601 41W 731U 906 1006 1206U 1306 1421 51W 1526 1706 1806W 2241

Soboty niewakacyjne

440 556 701 831 1001 1131 1301 1431 1701 1931 2241

Soboty wakacyjne

440 556 701 831Y 1001Y 1131Y 1301Y 1431Y 1701Y 1931Y 2241Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

556 831 1131 1431 1701 1931 2241

Niedziele i święta wakacyjne

556 831Y 1131Y 1431Y 1701Y 1931Y 2241Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kochłowice Park Pamięci:

Pogoda Ruda Śląska

Kochłowice Rynek

Stanowisko: 1

98

Kochłowice Rynek

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502 603 43W 733U 908 1008 1208U 1308 1423 53W 1528 1708 1808W 2243

Soboty niewakacyjne

442 558 703 833 1003 1133 1303 1433 1703 1933 2243

Soboty wakacyjne

442 558 703 833Y 1003Y 1133Y 1303Y 1433Y 1703Y 1933Y 2243Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

558 833 1133 1433 1703 1933 2243

Niedziele i święta wakacyjne

558 833Y 1133Y 1433Y 1703Y 1933Y 2243Y

Kochłowice Osiedle

Stanowisko: 1

98

Kochłowice Osiedle

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504 605 45W 735U 910 1010 1210U 1310 1425 55W 1530 1710 1810W 2245

Soboty niewakacyjne

444 600 705 835 1005 1135 1305 1435 1705 1935 2245

Soboty wakacyjne

444 600 705 835Y 1005Y 1135Y 1305Y 1435Y 1705Y 1935Y 2245Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

600 835 1135 1435 1705 1935 2245

Niedziele i święta wakacyjne

600 835Y 1135Y 1435Y 1705Y 1935Y 2245Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kochłowice Osiedle:

Pogoda Ruda Śląska

Kochłowice Radoszowska

Stanowisko: 1

98

Kochłowice Radoszowska

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505 606 46W 736U 911 1011 1211U 1311 1426 56W 1531 1711 1811W 2246

Soboty niewakacyjne

445 601 706 836 1006 1136 1306 1436 1706 1936 2246

Soboty wakacyjne

445 601 706 836Y 1006Y 1136Y 1306Y 1436Y 1706Y 1936Y 2246Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

601 836 1136 1436 1706 1936 2246

Niedziele i święta wakacyjne

601 836Y 1136Y 1436Y 1706Y 1936Y 2246Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kochłowice Radoszowska:

Pogoda Ruda Śląska

Kochłowice Przejazd Kolejowy

Stanowisko: 1

98

Kochłowice Przejazd Kolejowy

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507 608 48W 738U 913 1013 1213U 1313 1428 58W 1533 1713 1813W 2248

Soboty niewakacyjne

446 603 708 838 1008 1138 1308 1438 1708 1938 2248

Soboty wakacyjne

446 603 708 838Y 1008Y 1138Y 1308Y 1438Y 1708Y 1938Y 2248Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

603 838 1138 1438 1708 1938 2248

Niedziele i święta wakacyjne

603 838Y 1138Y 1438Y 1708Y 1938Y 2248Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kochłowice Przejazd Kolejowy:

Pogoda Ruda Śląska

Kochłowice Rondo Gębały

Stanowisko: 2

98

Kochłowice Rondo Gębały

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509 610 50W 740U 915 1015 1215U 1315 1430 1500W 35 1715 1815W 2250

Soboty niewakacyjne

447 605 710 840 1010 1140 1310 1440 1710 1940 2250

Soboty wakacyjne

447 605 710 840Y 1010Y 1140Y 1310Y 1440Y 1710Y 1940Y 2250Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

605 840 1140 1440 1710 1940 2250

Niedziele i święta wakacyjne

605 840Y 1140Y 1440Y 1710Y 1940Y 2250Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kochłowice Rondo Gębały:

Pogoda Ruda Śląska

Chorzów Batory Klonowa

Stanowisko: 2

98

Chorzów Batory Klonowa

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511 612 52W 742U 917 1017 1217U 1317 1432 1502W 37 1717 1817W 2252

Soboty niewakacyjne

448 607 712 842 1012 1142 1312 1442 1712 1942 2252

Soboty wakacyjne

448 607 712 842Y 1012Y 1142Y 1312Y 1442Y 1712Y 1942Y 2252Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

607 842 1142 1442 1712 1942 2252

Niedziele i święta wakacyjne

607 842Y 1142Y 1442Y 1712Y 1942Y 2252Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Chorzów Batory Klonowa:

Pogoda Chorzów

Chorzów Batory Osiedle

Stanowisko: 1

98

Chorzów Batory Osiedle

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512 613 53W 743U 918 1018 1218U 1318 1433 1503W 38 1718 1818W 2253

Soboty niewakacyjne

449 608 713 843 1013 1143 1313 1443 1713 1943 2253

Soboty wakacyjne

449 608 713 843Y 1013Y 1143Y 1313Y 1443Y 1713Y 1943Y 2253Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

608 843 1143 1443 1713 1943 2253

Niedziele i święta wakacyjne

608 843Y 1143Y 1443Y 1713Y 1943Y 2253Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Chorzów Batory Osiedle:

Pogoda Chorzów

Chorzów Batory Kościół

Stanowisko: 2

98

Chorzów Batory Kościół

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514 615 55W 745U 920 1020 1220U 1320 1435 1505W 40 1720 1820W 2254

Soboty niewakacyjne

450 609 714 844 1014 1144 1314 1444 1714 1944 2254

Soboty wakacyjne

450 609 714 844Y 1014Y 1144Y 1314Y 1444Y 1714Y 1944Y 2254Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

609 844 1144 1444 1714 1944 2254

Niedziele i święta wakacyjne

609 844Y 1144Y 1444Y 1714Y 1944Y 2254Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Chorzów Batory Kościół:

Pogoda Chorzów

Chorzów Batory 16 Lipca

Stanowisko: 2

98

Chorzów Batory 16 Lipca

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

515 616 56W 746U 921 1021 1221U 1321 1436 1506W 41 1721 1821W 2255

Soboty niewakacyjne

451 610 715 845 1015 1145 1315 1445 1715 1945 2255

Soboty wakacyjne

451 610 715 845Y 1015Y 1145Y 1315Y 1445Y 1715Y 1945Y 2255Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

610 845 1145 1445 1715 1945 2255

Niedziele i święta wakacyjne

610 845Y 1145Y 1445Y 1715Y 1945Y 2255Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Chorzów Batory 16 Lipca:

Pogoda Chorzów

Chorzów Racławicka OPS

Stanowisko: 2

98

Chorzów Racławicka OPS

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

518 619 59W 749U 924 1024 1224U 1324 1439 1509W 44 1724 1824W 2257

Soboty niewakacyjne

452 612 717 847 1017 1147 1317 1447 1717 1947 2257

Soboty wakacyjne

452 612 717 847Y 1017Y 1147Y 1317Y 1447Y 1717Y 1947Y 2257Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

612 847 1147 1447 1717 1947 2257

Niedziele i święta wakacyjne

612 847Y 1147Y 1447Y 1717Y 1947Y 2257Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Chorzów Racławicka OPS:

Pogoda Chorzów

Klimzowiec Racławicka

Stanowisko: 2

98

Klimzowiec Racławicka

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520 621 701W 51U 926 1026 1226U 1326 1441 1511W 46 1726 1826W 2259

Soboty niewakacyjne

453 614 719 849 1019 1149 1319 1449 1719 1949 2259

Soboty wakacyjne

453 614 719 849Y 1019Y 1149Y 1319Y 1449Y 1719Y 1949Y 2259Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

614 849 1149 1449 1719 1949 2259

Niedziele i święta wakacyjne

614 849Y 1149Y 1449Y 1719Y 1949Y 2259Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Klimzowiec Racławicka:

Pogoda Chorzów

Klimzowiec Wojska Polskiego

Stanowisko: 2

98

Klimzowiec Wojska Polskiego

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

521 622 702W 52U 927 1027 1227U 1327 1442 1512W 47 1727 1827W 2300

Soboty niewakacyjne

454 615 720 850 1020 1150 1320 1450 1720 1950 2300

Soboty wakacyjne

454 615 720 850Y 1020Y 1150Y 1320Y 1450Y 1720Y 1950Y 2300Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

615 850 1150 1450 1720 1950 2300

Niedziele i święta wakacyjne

615 850Y 1150Y 1450Y 1720Y 1950Y 2300Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Klimzowiec Wojska Polskiego:

Pogoda Chorzów

Chorzów AKS

Stanowisko: 2

98

Chorzów AKS

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525 626 706W 56U 931 1031 1231U 1331 1446 1516W 51 1731 1831W 2302

Soboty niewakacyjne

456 618 723 853 1023 1153 1323 1453 1723 1953 2302

Soboty wakacyjne

456 618 723 853Y 1023Y 1153Y 1323Y 1453Y 1723Y 1953Y 2302Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

618 853 1153 1453 1723 1953 2302

Niedziele i święta wakacyjne

618 853Y 1153Y 1453Y 1723Y 1953Y 2302Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Chorzów AKS:

Pogoda Chorzów

Chorzów Rynek

Stanowisko: 1

98

Chorzów Rynek

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

528 629 709W 59U 934 1034 1234U 1334 1449 1519W 54 1734 1834W 2304

Soboty niewakacyjne

458 621 726 856 1026 1156 1326 1456 1726 1956 2304

Soboty wakacyjne

458 621 726 856Y 1026Y 1156Y 1326Y 1456Y 1726Y 1956Y 2304Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

621 856 1156 1456 1726 1956 2304

Niedziele i święta wakacyjne

621 856Y 1156Y 1456Y 1726Y 1956Y 2304Y

Chorzów Metalowców

Stanowisko: 1

98

Chorzów Metalowców

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

530 631 711W 801U 936 1036 1236U 1336 1451 1521W 56 1736 1836W 2306

Soboty niewakacyjne

500 623 728 858 1028 1158 1328 1458 1728 1958 2306

Soboty wakacyjne

500 623 728 858Y 1028Y 1158Y 1328Y 1458Y 1728Y 1958Y 2306Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

623 858 1158 1458 1728 1958 2306

Niedziele i święta wakacyjne

623 858Y 1158Y 1458Y 1728Y 1958Y 2306Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Chorzów Metalowców:

Pogoda Chorzów

Chorzów Nowa

Stanowisko: 4

98

Chorzów Nowa

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1002Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Chorzów Nowa:

Pogoda Chorzów

Chorzów Stabika

Stanowisko: 1

98

Chorzów Stabika

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

533 634 714W 804U 939 1004Z 39 1239U 1339 1454 1524W 59 1739 1839W 2308

Soboty niewakacyjne

502 625 730 900 1030 1200 1330 1500 1730 2000 2308

Soboty wakacyjne

502 625 730 900Y 1030Y 1200Y 1330Y 1500Y 1730Y 2000Y 2308Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

625 900 1200 1500 1730 2000 2308

Niedziele i święta wakacyjne

625 900Y 1200Y 1500Y 1730Y 2000Y 2308Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Chorzów Stabika:

Pogoda Chorzów

Chorzów Stary Dworzec PKP

Stanowisko: 1

98

Chorzów Stary Dworzec PKP

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

535 636 716W 806U 941 1006Z 41 1241U 1341 1456 1526W 1601 1741 1841W 2310

Soboty niewakacyjne

504 627 732 902 1032 1202 1332 1502 1732 2002 2310

Soboty wakacyjne

504 627 732 902Y 1032Y 1202Y 1332Y 1502Y 1732Y 2002Y 2310Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

627 902 1202 1502 1732 2002 2310

Niedziele i święta wakacyjne

627 902Y 1202Y 1502Y 1732Y 2002Y 2310Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Chorzów Stary Dworzec PKP:

Pogoda Chorzów

Chorzów Stary Wiejska

Stanowisko: 3

98

Chorzów Stary Wiejska

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Soboty wakacyjne

903Y 1033Y 1203Y 1333Y 1503Y 1733Y 2003Y 2311Y

Niedziele i święta wakacyjne

903Y 1203Y 1503Y 1733Y 2003Y 2311Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Chorzów Stary Wiejska:

Pogoda Chorzów

Maciejkowice Dolina Górnika

Stanowisko: 1

98

Maciejkowice Dolina Górnika

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Soboty wakacyjne

905Y 1035Y 1205Y 1335Y 1505Y 1735Y 2005Y 2313Y

Niedziele i święta wakacyjne

905Y 1205Y 1505Y 1735Y 2005Y 2313Y

Chorzów Stary Wiejska

Stanowisko: 1

98

Chorzów Stary Wiejska

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

537 638 718W 808U 943 1008Z 43 1243U 1343 1458 1528W 1603 1743 1843W 2311

Soboty niewakacyjne

505 628 733 903 1033 1203 1333 1503 1733 2003 2311

Soboty wakacyjne

505 628 733

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

628 903 1203 1503 1733 2003 2311

Niedziele i święta wakacyjne

628

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Chorzów Stary Wiejska:

Pogoda Chorzów

Maciejkowice Szyb Zygmunt

Stanowisko: 1

98

Maciejkowice Szyb Zygmunt

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

539 640 720W 810U 945 1010Z 45 1245U 1345 1500 30W 1605 1745 1845W 2313

Soboty niewakacyjne

507 630 735 905 1035 1205 1335 1505 1735 2005 2313

Soboty wakacyjne

507 630 735 908Y 1038Y 1208Y 1338Y 1508Y 1738Y 2008Y 2316Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

630 905 1205 1505 1735 2005 2313

Niedziele i święta wakacyjne

630 908Y 1208Y 1508Y 1738Y 2008Y 2316Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maciejkowice Szyb Zygmunt:

Pogoda Chorzów

Maciejkowice Spółdzielnia

Stanowisko: 1

98

Maciejkowice Spółdzielnia

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

540 641 721W 811U 946 1011Z 46 1246U 1346 1501 31W 1606 1746 1846W 2314

Soboty niewakacyjne

508 631 736 906 1036 1206 1336 1506 1736 2006 2314

Soboty wakacyjne

508 631 736 909Y 1039Y 1209Y 1339Y 1509Y 1739Y 2009Y 2317Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

631 906 1206 1506 1736 2006 2314

Niedziele i święta wakacyjne

631 909Y 1209Y 1509Y 1739Y 2009Y 2317Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maciejkowice Spółdzielnia:

Pogoda Chorzów

Maciejkowice Dwór

Stanowisko: 1

98

Maciejkowice Dwór

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

541 642 722W 812U 947 1012Z 47 1247U 1347 1502 32W 1607 1747 1847W 2315

Soboty niewakacyjne

509 632 737 907 1037 1207 1337 1507 1737 2007 2315

Soboty wakacyjne

509 632 737 910Y 1040Y 1210Y 1340Y 1510Y 1740Y 2010Y 2318Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

632 907 1207 1507 1737 2007 2315

Niedziele i święta wakacyjne

632 910Y 1210Y 1510Y 1740Y 2010Y 2318Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maciejkowice Dwór:

Pogoda Chorzów

Maciejkowice Dwór

Stanowisko: 3

98

Maciejkowice Dwór

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

813U 1248U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maciejkowice Dwór:

Pogoda Chorzów

Maciejkowice Michałkowicka

Stanowisko: 1

98

Maciejkowice Michałkowicka

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

542 643 723W 948 1013Z 48 1348 1503 33W 1608 1748 1848W 2316

Soboty niewakacyjne

510 633 738 908 1038 1208 1338 1508 1738 2008 2316

Soboty wakacyjne

510 633 738 911Y 1041Y 1211Y 1341Y 1511Y 1741Y 2011Y 2319Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

633 908 1208 1508 1738 2008 2316

Niedziele i święta wakacyjne

633 911Y 1211Y 1511Y 1741Y 2011Y 2319Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maciejkowice Michałkowicka:

Pogoda Chorzów

Michałkowice Plac Sportowy

Stanowisko: 2

98

Michałkowice Plac Sportowy

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

544 645 725W 950 1015Z 50 1350 1505 35W 1610 1750 1850W 2318

Soboty niewakacyjne

512 635 740 910 1040 1210 1340 1510 1740 2010 2318

Soboty wakacyjne

512 635 740 913Y 1043Y 1213Y 1343Y 1513Y 1743Y 2013Y 2321Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

635 910 1210 1510 1740 2010 2318

Niedziele i święta wakacyjne

635 913Y 1213Y 1513Y 1743Y 2013Y 2321Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Michałkowice Plac Sportowy:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Michałkowice Kościół

Stanowisko: 2

98

Michałkowice Kościół

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

727W 1017Z 1537W 1852W

Michałkowice Park Górnik

Stanowisko: 2

98

Michałkowice Park Górnik

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

728W 1018Z 1538W 1853W

Bytków Watoły

Stanowisko: 2

98

Bytków Watoły

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

730W 1020Z 1540W 1855W

Bytków Kościół

Stanowisko: 2

98

Bytków Kościół

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

731W 1021Z 1541W 1856W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytków Kościół:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Bytków Centrum Kultury

Stanowisko: 2

98

Bytków Centrum Kultury

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

732W 1022Z 1542W 1857W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytków Centrum Kultury:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Siemianowice Korfantego

Stanowisko: 2

98

Siemianowice Korfantego

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

734W 1024Z 1544W 1859W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemianowice Korfantego:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Siemianowice Kopalniana

Stanowisko: 2

98

Siemianowice Kopalniana

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

735W 1025Z 1545W 1900W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemianowice Kopalniana:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Siemianowice Hutnicza

Stanowisko: 1

98

Siemianowice Hutnicza

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

736W 1026Z 1546W 1901W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemianowice Hutnicza:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Siemianowice Plac Skargi

Stanowisko: 2

98

Siemianowice Plac Skargi

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

737W 1027Z 1547W 1902W

Siemianowice Rynek

Stanowisko: 1

98

Siemianowice Rynek

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

739W 1029Z 1549W 1904W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemianowice Rynek:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Siemianowice Pszczelnicza

Stanowisko: 1

98

Siemianowice Pszczelnicza

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

741W 1031Z 1551W 1906W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemianowice Pszczelnicza:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Siemianowice Powstańców

Stanowisko: 1

98

Siemianowice Powstańców

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

742W 1032Z 1552W 1907W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemianowice Powstańców:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Siemianowice Powstańców Pętla

Stanowisko: 1

98

Siemianowice Powstańców Pętla

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

743W 1033Z 1553W 1908W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemianowice Powstańców Pętla:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Michałkowice Plac 11 Listopada

Stanowisko: 2

98

Michałkowice Plac 11 Listopada

Kierunek: Michałkowice Plac 11 Listopada

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

546 647 952 1052 1352 1507 1612 1752 2319

Soboty niewakacyjne

514 637 742 912 1042 1212 1342 1512 1742 2012 2319

Soboty wakacyjne

514 637 742 915Y 1045Y 1215Y 1345Y 1515Y 1745Y 2015Y 2322Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

637 912 1212 1512 1742 2012 2319

Niedziele i święta wakacyjne

637 915Y 1215Y 1515Y 1745Y 2015Y 2322Y

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *