Strona główna » Linia 97, Autobus

Linia 97, Autobus

97

Obowiązuje od 12.01.2021 r.

Kierunek Będzin Kościuszki

Będzin Kościuszki

Stanowisko: 6

97

Będzin Kościuszki

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1215W 1617Y 2009Z

Będzin Kościuszki

Stanowisko: 7

97

Będzin Kościuszki

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

359S 504 46 639T 849U 1044V 1215W 1425V 1514X 1617Y 1814U 2009Z 2227Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

359S 629S 824U 1009V 1215U 1414V 1624X 1804V 2004Q 2213X

Niedziele i święta

359S 619 809V 1009U 1215U 1414V 1624Q 1804V 2004Q 2213X

Będzin Dworzec PKP

Stanowisko: 2

97

Będzin Dworzec PKP

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

400S 505 47 640T 850U 1045V 1216W 1426V 1515X 1618Y 1815U 2010Z 2228Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

400S 630S 825U 1010V 1216U 1415V 1625X 1805V 2005Q 2214X

Niedziele i święta

400S 620 810V 1010U 1216U 1415V 1625Q 1805V 2005Q 2214X

Będzin 11 Listopada

Stanowisko: 2

97

Będzin 11 Listopada

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

402S 507 49 642T 852U 1047V 1218W 1428V 1517X 1620Y 1817U 2012Z 2230Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

402S 632S 827U 1012V 1218U 1417V 1627X 1807V 2007Q 2216X

Niedziele i święta

402S 622 812V 1012U 1218U 1417V 1627Q 1807V 2007Q 2216X

Będzin Stadion

Stanowisko: 2

97

Będzin Stadion

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

403S 508 50 643T 853U 1048V 1219W 1429V 1518X 1621Y 1818U 2013Z 2231Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

403S 633S 828U 1013V 1219U 1418V 1628X 1808V 2008Q 2217X

Niedziele i święta

403S 623 813V 1013U 1219U 1418V 1628Q 1808V 2008Q 2217X

Będzin Muzeum

Stanowisko: 1

97

Będzin Muzeum

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

405S 510 52 645T 855U 1050V 1221W 1431V 1520X 1623Y 1820U 2015Z 2233Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

405S 635S 830U 1015V 1221U 1420V 1630X 1810V 2010Q 2219X

Niedziele i święta

405S 625 815V 1015U 1221U 1420V 1630Q 1810V 2010Q 2219X

Będzin Brzozowicka

Stanowisko: 1

97

Będzin Brzozowicka

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

407S 512 54 647T 857U 1052V 1223W 1433V 1522X 1625Y 1822U 2017Z 2235Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

407S 637S 832U 1017V 1223U 1422V 1632X 1812V 2012Q 2221X

Niedziele i święta

407S 627 817V 1017U 1223U 1422V 1632Q 1812V 2012Q 2221X

Łagisza Fabryka

Stanowisko: 1

97

Łagisza Fabryka

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

409S 514 56 649T 859U 1054V 1225W 1435V 1524X 1627Y 1824U 2019Z 2237Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

409S 639S 834U 1019V 1225U 1424V 1634X 1814V 2014Q 2223X

Niedziele i święta

409S 629 819V 1019U 1225U 1424V 1634Q 1814V 2014Q 2223X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Fabryka:

Pogoda Będzin

Łagisza Elektrownia

Stanowisko: 1

97

Łagisza Elektrownia

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

411S 516 58 651T 901U 1056V 1227W 1437V 1526X 1629Y 1826U 2021Z 2239Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

411S 641S 836U 1021V 1227U 1426V 1636X 1816V 2016Q 2225X

Niedziele i święta

411S 631 821V 1021U 1227U 1426V 1636Q 1816V 2016Q 2225X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Elektrownia:

Pogoda Będzin

Łagisza Poczta

Stanowisko: 1

97

Łagisza Poczta

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

412S 517 59 652T 902U 1057V 1228W 1438V 1527X 1630Y 1827U 2022Z 2240Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

412S 642S 837U 1022V 1228U 1427V 1637X 1817V 2017Q 2226X

Niedziele i święta

412S 632 822V 1022U 1228U 1427V 1637Q 1817V 2017Q 2226X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Poczta:

Pogoda Będzin

Łagisza Osiedle Awaryjne

Stanowisko: 1

97

Łagisza Osiedle Awaryjne

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

414S 519 601 54T 904U 1059V 1230W 1440V 1529X 1632Y 1829U 2024Z 2242Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

414S 644S 839U 1024V 1230U 1429V 1639X 1819V 2019Q 2228X

Niedziele i święta

414S 634 824V 1024U 1230U 1429V 1639Q 1819V 2019Q 2228X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Osiedle Awaryjne:

Pogoda Będzin

Łagisza Pokoju

Stanowisko: 1

97

Łagisza Pokoju

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

415S 521 603 56T 906U 1101V 1232W 1442V 1531X 1634Y 1831U 2025Z 2243Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

415S 645S 840U 1025V 1231U 1430V 1640X 1820V 2020Q 2229X

Niedziele i święta

415S 635 825V 1025U 1231U 1430V 1640Q 1820V 2020Q 2229X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Pokoju:

Pogoda Będzin

Sarnów Główna

Stanowisko: 1

97

Sarnów Główna

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

417S 523 605 58T 908U 1103V 1234W 1444V 1533X 1636Y 1833U 2027Z 2245Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

417S 647S 842U 1027V 1233U 1432V 1642X 1822V 2022Q 2231X

Niedziele i święta

417S 637 827V 1027U 1233U 1432V 1642Q 1822V 2022Q 2231X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sarnów Główna:

Pogoda Psary

Sarnów Autostrada

Stanowisko: 2

97

Sarnów Autostrada

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

419S 525 607 700T 910U 1105V 1236W 1446V 1535X 1638Y 1835U 2029Z 2247Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

419S 649S 844U 1029V 1235U 1434V 1644X 1824V 2024Q 2233X

Niedziele i święta

419S 639 829V 1029U 1235U 1434V 1644Q 1824V 2024Q 2233X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sarnów Autostrada:

Pogoda Psary

Psary Urząd Gminy

Stanowisko: 2

97

Psary Urząd Gminy

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

421S 527 609 702T 912U 1107V 1238W 1448V 1537X 1640Y 1837U 2031Z 2249Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

421S 651S 846U 1031V 1237U 1436V 1646X 1826V 2026Q 2235X

Niedziele i święta

421S 641 831V 1031U 1237U 1436V 1646Q 1826V 2026Q 2235X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Psary Urząd Gminy:

Pogoda Psary

Psary Ośrodek Zdrowia

Stanowisko: 2

97

Psary Ośrodek Zdrowia

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

422S 528 610 703T 913U 1108V 1239W 1449V 1538X 1641Y 1838U 2032Z 2250Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

422S 652S 847U 1032V 1238U 1437V 1647X 1827V 2027Q 2236X

Niedziele i święta

422S 642 832V 1032U 1238U 1437V 1647Q 1827V 2027Q 2236X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Psary Ośrodek Zdrowia:

Pogoda Psary

Malinowice Wiejska

Stanowisko: 2

97

Malinowice Wiejska

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

424S 530 612 705T 915U 1110V 1241W 1451V 1540X 1643Y 1840U 2034Z 2252Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

424S 654S 849U 1034V 1240U 1439V 1649X 1829V 2029Q 2238X

Niedziele i święta

424S 644 834V 1034U 1240U 1439V 1649Q 1829V 2029Q 2238X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Malinowice Wiejska:

Pogoda Psary

Dąbie Szkoła

Stanowisko: 2

97

Dąbie Szkoła

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427S 52S 533 53 615 35 713T 39T 948U 1149V 1244W 1304W 1530V 1722Y 1913U

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

427S 52S 657S 723S 922U 1113V 1313U 1518V 1908V

Niedziele i święta

427S 52S 647 707 913V 1107U 1313U 1518V 1908V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Szkoła:

Pogoda Psary

Dąbie Kościół

Stanowisko: 1

97

Dąbie Kościół

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

429S 535 617 715T 930U 1125V 1246W 1506V 55X 1658Y 1855U 2049Z 2307Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

429S 659S 904U 1049V 1255U 1454V 1704X 1844V 2044Q 2253X

Niedziele i święta

429S 649 849V 1049U 1255U 1454V 1704Q 1844V 2044Q 2253X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Kościół:

Pogoda Psary

Dąbie Garbacz

Stanowisko: 2

97

Dąbie Garbacz

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

430S 536 618 716T 931U 1126V 1247W 1507V 56X 1659Y 1856U 2050Z 2308Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

430S 700S 905U 1050V 1256U 1455V 1705X 1845V 2045Q 2254X

Niedziele i święta

430S 650 850V 1050U 1256U 1455V 1705Q 1845V 2045Q 2254X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Garbacz:

Pogoda Psary

Dąbie Górne

Stanowisko: 1

97

Dąbie Górne

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

431S 537 619 717T 932U 1127V 1248W 1508V 57X 1700Y 1857U 2051Z 2309Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

431S 701S 906U 1051V 1257U 1456V 1706X 1846V 2046Q 2255X

Niedziele i święta

431S 651 851V 1051U 1257U 1456V 1706Q 1846V 2046Q 2255X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Górne:

Pogoda Psary

Goląsza Górna

Stanowisko: 1

97

Goląsza Górna

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432S 538 620 718T 933U 1128V 1249W 1509V 58X 1701Y 1858U 2052Z 2310Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

432S 702S 907U 1052V 1258U 1457V 1707X 1847V 2047Q 2256X

Niedziele i święta

432S 652 852V 1052U 1258U 1457V 1707Q 1847V 2047Q 2256X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Goląsza Górna:

Pogoda Psary

Brzękowice Remiza

Stanowisko: 2

97

Brzękowice Remiza

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433S 539 621 719T 934U 1129V 1250W 1510V 59X 1702Y 1859U 2053Z 2311Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

433S 703S 908U 1053V 1259U 1458V 1708X 1848V 2048Q 2257X

Niedziele i święta

433S 653 853V 1053U 1259U 1458V 1708Q 1848V 2048Q 2257X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzękowice Remiza:

Pogoda Psary

Brzękowice Górne

Stanowisko: 2

97

Brzękowice Górne

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435S 541 623 721T 936U 1131V 1252W 1512V 1601X 1704Y 1901U 2055Z 2313Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

435S 705S 910U 1055V 1301U 1500V 1710X 1850V 2050Q 2259X

Niedziele i święta

435S 655 855V 1055U 1301U 1500V 1710Q 1850V 2050Q 2259X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzękowice Górne:

Pogoda Psary

Brzękowice Chopina

Stanowisko: 2

97

Brzękowice Chopina

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

436S 542 624 722T 937U 1132V 1253W 1513V 1602X 1705Y 1902U 2056Z 2314Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

436S 706S 911U 1056V 1302U 1501V 1711X 1851V 2051Q 2300X

Niedziele i święta

436S 656 856V 1056U 1302U 1501V 1711Q 1851V 2051Q 2300X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzękowice Chopina:

Pogoda Psary

Góra Siewierska Droga do Twardowic

Stanowisko: 2

97

Góra Siewierska Droga do Twardowic

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437S 543 625 723T 938U 1133V 1254W 1514V 1603X 1706Y 1903U 2057Z 2315Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

437S 707S 912U 1057V 1303U 1502V 1712X 1852V 2052Q 2301X

Niedziele i święta

437S 657 857V 1057U 1303U 1502V 1712Q 1852V 2052Q 2301X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Góra Siewierska Droga do Twardowic:

Pogoda Psary

Góra Siewierska Pętla

Stanowisko: 1

97

Góra Siewierska Pętla

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443S 544 626 730T 939U 1140V 1255W 1521V 1610X 1713Y 1904U 2103Z 2316Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

443S 714S 913U 1104V 1304U 1509V 1719X 1859V 2053Q 2307X

Niedziele i święta

443S 658 904V 1058U 1304U 1509V 1713Q 1859V 2053Q 2307X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Góra Siewierska Pętla:

Pogoda Psary

Goląsza Biska

Stanowisko: 2

97

Goląsza Biska

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447S 548 630 734T 943U 1144V 1259W 1525V 1614X 1717Y 1908U 2107Z 2320Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

447S 718S 917U 1108V 1308U 1513V 1723X 1903V 2057Q 2311X

Niedziele i święta

447S 702 908V 1102U 1308U 1513V 1717Q 1903V 2057Q 2311X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Goląsza Biska:

Pogoda Psary

Brzękowice Wał

Stanowisko: 1

97

Brzękowice Wał

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

448S 549 631 735T 944U 1145V 1300W 1526V 1615X 1718Y 1909U 2108Z 2321Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

448S 719S 918U 1109V 1309U 1514V 1724X 1904V 2058Q 2312X

Niedziele i święta

448S 703 909V 1103U 1309U 1514V 1718Q 1904V 2058Q 2312X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzękowice Wał:

Pogoda Psary

Brzękowice Dolne Ośrodek Zdrowia

Stanowisko: 1

97

Brzękowice Dolne Ośrodek Zdrowia

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449S 550 632 736T 945U 1146V 1301W 1527V 1616X 1719Y 1910U 2109Z 2322Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

449S 720S 919U 1110V 1310U 1515V 1725X 1905V 2059Q 2313X

Niedziele i święta

449S 704 910V 1104U 1310U 1515V 1719Q 1905V 2059Q 2313X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzękowice Dolne Ośrodek Zdrowia:

Pogoda Psary

Goląsza Dolna Mleczarnia

Stanowisko: 1

97

Goląsza Dolna Mleczarnia

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450S 551 633 737T 946U 1147V 1302W 1528V 1617X 1720Y 1911U 2110Z 2323Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

450S 721S 920U 1111V 1311U 1516V 1726X 1906V 2100Q 2314X

Niedziele i święta

450S 705 911V 1105U 1311U 1516V 1720Q 1906V 2100Q 2314X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Goląsza Dolna Mleczarnia:

Pogoda Psary

Dąbie Szkoła

Stanowisko: 2

97

Dąbie Szkoła

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427S 52S 533 53 615 35 713T 39T 948U 1149V 1244W 1304W 1530V 1722Y 1913U

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

427S 52S 657S 723S 922U 1113V 1313U 1518V 1908V

Niedziele i święta

427S 52S 647 707 913V 1107U 1313U 1518V 1908V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Szkoła:

Pogoda Psary

Dąbie Poczta

Stanowisko: 2

97

Dąbie Poczta

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453S 554 636 740T 949U 1150V 1305W 1531V 1723Y 1914U

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

453S 724S 923U 1114V 1314U 1519V 1909V

Niedziele i święta

453S 708 914V 1108U 1314U 1519V 1909V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Poczta:

Pogoda Psary

Dąbie Dolne 50

Stanowisko: 2

97

Dąbie Dolne 50

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454S 555 637 741T 950U 1151V 1306W 1532V 1724Y 1915U

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

454S 725S 924U 1115V 1315U 1520V 1910V

Niedziele i święta

454S 709 915V 1109U 1315U 1520V 1910V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Dolne 50:

Pogoda Psary

Dąbie Dolne 77

Stanowisko: 2

97

Dąbie Dolne 77

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456S 557 639 743T 952U 1153V 1308W 1534V 1726Y 1917U

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

456S 727S 926U 1117V 1317U 1522V 1912V

Niedziele i święta

456S 711 917V 1111U 1317U 1522V 1912V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Dolne 77:

Pogoda Psary

Dąbie Chrobakowe 30

Stanowisko: 2

97

Dąbie Chrobakowe 30

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458S 559 641 745T 954U 1155V 1310W 1536V 1728Y 1919U

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

458S 729S 928U 1119V 1319U 1524V 1914V

Niedziele i święta

458S 713 919V 1113U 1319U 1524V 1914V

Dąbie Chrobakowe 10

Stanowisko: 2

97

Dąbie Chrobakowe 10

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459S 600 42 746T 955U 1156V 1311W 1537V 1729Y 1920U

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

459S 730S 929U 1120V 1320U 1525V 1915V

Niedziele i święta

459S 714 920V 1114U 1320U 1525V 1915V

Malinowice Droga do Chrobakowego

Stanowisko: 2

97

Malinowice Droga do Chrobakowego

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

501S 602 44 748T 957U 1158V 1313W 1539V 1731Y 1922U

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

501S 732S 931U 1122V 1322U 1527V 1917V

Niedziele i święta

501S 716 922V 1116U 1322U 1527V 1917V

Malinowice Szkoła

Stanowisko: 2

97

Malinowice Szkoła

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502S 603 45 707T 49T 917U 58U 1112V 59V 1314W 1453V 1540V 42X 1645Y 1732Y 1842U 1923U 2036Z 2254Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

502S 733S 851U 932U 1036V 1123V 1242U 1323U 1441V 1528V 1651X 1831V 1918V 2031Q 2240X

Niedziele i święta

502S 717 836V 923V 1036U 1117U 1242U 1323U 1441V 1528V 1651Q 1831V 1918V 2031Q 2240X

Malinowice Bory

Stanowisko: 1

97

Malinowice Bory

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503S 604 46 708T 50T 918U 59U 1113V 1200V 1315W 1454V 1541V 43X 1646Y 1733Y 1843U 1924U 2037Z 2255Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

503S 734S 852U 933U 1037V 1124V 1243U 1324U 1442V 1529V 1652X 1832V 1919V 2032Q 2241X

Niedziele i święta

503S 718 837V 924V 1037U 1118U 1243U 1324U 1442V 1529V 1652Q 1832V 1919V 2032Q 2241X

Malinowice Szkoła

Stanowisko: 1

97

Malinowice Szkoła

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504S 605 47 709T 51T 919U 1000U 1114V 1201V 1316W 1455V 1542V 44X 1647Y 1734Y 1844U 1925U 2038Z 2256Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

504S 735S 853U 934U 1038V 1125V 1244U 1325U 1443V 1530V 1653X 1833V 1920V 2033Q 2242X

Niedziele i święta

504S 719 838V 925V 1038U 1119U 1244U 1325U 1443V 1530V 1653Q 1833V 1920V 2033Q 2242X

Malinowice Droga do Chrobakowego

Stanowisko: 1

97

Malinowice Droga do Chrobakowego

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

921U 1116V 1457V 1546X 1649Y 1846U 2040Z 2258Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

855U 1040V 1246U 1445V 1655X 1835V 2035Q 2244X

Niedziele i święta

840V 1040U 1246U 1445V 1655Q 1835V 2035Q 2244X

Dąbie Chrobakowe 10

Stanowisko: 1

97

Dąbie Chrobakowe 10

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

923U 1118V 1459V 1548X 1651Y 1848U 2042Z 2300Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

857U 1042V 1248U 1447V 1657X 1837V 2037Q 2246X

Niedziele i święta

842V 1042U 1248U 1447V 1657Q 1837V 2037Q 2246X

Dąbie Chrobakowe 30

Stanowisko: 1

97

Dąbie Chrobakowe 30

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

924U 1119V 1500V 49X 1652Y 1849U 2043Z 2301Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

858U 1043V 1249U 1448V 1658X 1838V 2038Q 2247X

Niedziele i święta

843V 1043U 1249U 1448V 1658Q 1838V 2038Q 2247X

Dąbie Dolne 77

Stanowisko: 1

97

Dąbie Dolne 77

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

926U 1121V 1502V 51X 1654Y 1851U 2045Z 2303Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

900U 1045V 1251U 1450V 1700X 1840V 2040Q 2249X

Niedziele i święta

845V 1045U 1251U 1450V 1700Q 1840V 2040Q 2249X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Dolne 77:

Pogoda Psary

Dąbie Dolne 50

Stanowisko: 1

97

Dąbie Dolne 50

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

928U 1123V 1504V 53X 1656Y 1853U 2047Z 2305Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

902U 1047V 1253U 1452V 1702X 1842V 2042Q 2251X

Niedziele i święta

847V 1047U 1253U 1452V 1702Q 1842V 2042Q 2251X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Dolne 50:

Pogoda Psary

Dąbie Poczta

Stanowisko: 1

97

Dąbie Poczta

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

929U 1124V 1505V 54X 1657Y 1854U 2048Z 2306Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

903U 1048V 1254U 1453V 1703X 1843V 2043Q 2252X

Niedziele i święta

848V 1048U 1254U 1453V 1703Q 1843V 2043Q 2252X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Poczta:

Pogoda Psary

Dąbie Kościół

Stanowisko: 1

97

Dąbie Kościół

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

429S 535 617 715T 930U 1125V 1246W 1506V 55X 1658Y 1855U 2049Z 2307Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

429S 659S 904U 1049V 1255U 1454V 1704X 1844V 2044Q 2253X

Niedziele i święta

429S 649 849V 1049U 1255U 1454V 1704Q 1844V 2044Q 2253X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Kościół:

Pogoda Psary

Dąbie Garbacz

Stanowisko: 2

97

Dąbie Garbacz

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

430S 536 618 716T 931U 1126V 1247W 1507V 56X 1659Y 1856U 2050Z 2308Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

430S 700S 905U 1050V 1256U 1455V 1705X 1845V 2045Q 2254X

Niedziele i święta

430S 650 850V 1050U 1256U 1455V 1705Q 1845V 2045Q 2254X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Garbacz:

Pogoda Psary

Dąbie Górne

Stanowisko: 1

97

Dąbie Górne

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

431S 537 619 717T 932U 1127V 1248W 1508V 57X 1700Y 1857U 2051Z 2309Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

431S 701S 906U 1051V 1257U 1456V 1706X 1846V 2046Q 2255X

Niedziele i święta

431S 651 851V 1051U 1257U 1456V 1706Q 1846V 2046Q 2255X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Górne:

Pogoda Psary

Goląsza Górna

Stanowisko: 1

97

Goląsza Górna

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432S 538 620 718T 933U 1128V 1249W 1509V 58X 1701Y 1858U 2052Z 2310Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

432S 702S 907U 1052V 1258U 1457V 1707X 1847V 2047Q 2256X

Niedziele i święta

432S 652 852V 1052U 1258U 1457V 1707Q 1847V 2047Q 2256X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Goląsza Górna:

Pogoda Psary

Brzękowice Remiza

Stanowisko: 2

97

Brzękowice Remiza

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433S 539 621 719T 934U 1129V 1250W 1510V 59X 1702Y 1859U 2053Z 2311Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

433S 703S 908U 1053V 1259U 1458V 1708X 1848V 2048Q 2257X

Niedziele i święta

433S 653 853V 1053U 1259U 1458V 1708Q 1848V 2048Q 2257X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzękowice Remiza:

Pogoda Psary

Brzękowice Górne

Stanowisko: 2

97

Brzękowice Górne

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435S 541 623 721T 936U 1131V 1252W 1512V 1601X 1704Y 1901U 2055Z 2313Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

435S 705S 910U 1055V 1301U 1500V 1710X 1850V 2050Q 2259X

Niedziele i święta

435S 655 855V 1055U 1301U 1500V 1710Q 1850V 2050Q 2259X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzękowice Górne:

Pogoda Psary

Brzękowice Chopina

Stanowisko: 2

97

Brzękowice Chopina

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

436S 542 624 722T 937U 1132V 1253W 1513V 1602X 1705Y 1902U 2056Z 2314Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

436S 706S 911U 1056V 1302U 1501V 1711X 1851V 2051Q 2300X

Niedziele i święta

436S 656 856V 1056U 1302U 1501V 1711Q 1851V 2051Q 2300X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzękowice Chopina:

Pogoda Psary

Góra Siewierska Droga do Twardowic

Stanowisko: 2

97

Góra Siewierska Droga do Twardowic

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437S 543 625 723T 938U 1133V 1254W 1514V 1603X 1706Y 1903U 2057Z 2315Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

437S 707S 912U 1057V 1303U 1502V 1712X 1852V 2052Q 2301X

Niedziele i święta

437S 657 857V 1057U 1303U 1502V 1712Q 1852V 2052Q 2301X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Góra Siewierska Droga do Twardowic:

Pogoda Psary

Twardowice Sienkiewicza

Stanowisko: 2

97

Twardowice Sienkiewicza

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439S 725T 1135V 1516V 1605X 1708Y 2059Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

439S 709S 1059V 1504V 1714X 1854V 2303X

Niedziele i święta

439S 859V 1504V 1854V 2303X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Twardowice Sienkiewicza:

Pogoda Bobrowniki

Twardowice Remiza

Stanowisko: 2

97

Twardowice Remiza

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

440S 726T 1136V 1517V 1606X 1709Y 2100Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

440S 710S 1100V 1505V 1715X 1855V 2304X

Niedziele i święta

440S 900V 1505V 1855V 2304X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Twardowice Remiza:

Pogoda Bobrowniki

Twardowice Sienkiewicza

Stanowisko: 1

97

Twardowice Sienkiewicza

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441S 727T 1137V 1518V 1607X 1710Y 2101Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

441S 711S 1101V 1506V 1716X 1856V 2305X

Niedziele i święta

441S 901V 1506V 1856V 2305X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Twardowice Sienkiewicza:

Pogoda Bobrowniki

Góra Siewierska Pętla

Stanowisko: 1

97

Góra Siewierska Pętla

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443S 544 626 730T 939U 1140V 1255W 1521V 1610X 1713Y 1904U 2103Z 2316Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

443S 714S 913U 1104V 1304U 1509V 1719X 1859V 2053Q 2307X

Niedziele i święta

443S 658 904V 1058U 1304U 1509V 1713Q 1859V 2053Q 2307X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Góra Siewierska Pętla:

Pogoda Psary

Goląsza Biska

Stanowisko: 2

97

Goląsza Biska

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447S 548 630 734T 943U 1144V 1259W 1525V 1614X 1717Y 1908U 2107Z 2320Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

447S 718S 917U 1108V 1308U 1513V 1723X 1903V 2057Q 2311X

Niedziele i święta

447S 702 908V 1102U 1308U 1513V 1717Q 1903V 2057Q 2311X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Goląsza Biska:

Pogoda Psary

Brzękowice Wał

Stanowisko: 1

97

Brzękowice Wał

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

448S 549 631 735T 944U 1145V 1300W 1526V 1615X 1718Y 1909U 2108Z 2321Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

448S 719S 918U 1109V 1309U 1514V 1724X 1904V 2058Q 2312X

Niedziele i święta

448S 703 909V 1103U 1309U 1514V 1718Q 1904V 2058Q 2312X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzękowice Wał:

Pogoda Psary

Brzękowice Dolne Ośrodek Zdrowia

Stanowisko: 1

97

Brzękowice Dolne Ośrodek Zdrowia

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449S 550 632 736T 945U 1146V 1301W 1527V 1616X 1719Y 1910U 2109Z 2322Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

449S 720S 919U 1110V 1310U 1515V 1725X 1905V 2059Q 2313X

Niedziele i święta

449S 704 910V 1104U 1310U 1515V 1719Q 1905V 2059Q 2313X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzękowice Dolne Ośrodek Zdrowia:

Pogoda Psary

Goląsza Dolna Mleczarnia

Stanowisko: 1

97

Goląsza Dolna Mleczarnia

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450S 551 633 737T 946U 1147V 1302W 1528V 1617X 1720Y 1911U 2110Z 2323Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

450S 721S 920U 1111V 1311U 1516V 1726X 1906V 2100Q 2314X

Niedziele i święta

450S 705 911V 1105U 1311U 1516V 1720Q 1906V 2100Q 2314X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Goląsza Dolna Mleczarnia:

Pogoda Psary

Dąbie Szkoła

Stanowisko: 2

97

Dąbie Szkoła

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427S 52S 533 53 615 35 713T 39T 948U 1149V 1244W 1304W 1530V 1722Y 1913U

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

427S 52S 657S 723S 922U 1113V 1313U 1518V 1908V

Niedziele i święta

427S 52S 647 707 913V 1107U 1313U 1518V 1908V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Szkoła:

Pogoda Psary

Dąbie Poczta

Stanowisko: 2

97

Dąbie Poczta

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453S 554 636 740T 949U 1150V 1305W 1531V 1723Y 1914U

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

453S 724S 923U 1114V 1314U 1519V 1909V

Niedziele i święta

453S 708 914V 1108U 1314U 1519V 1909V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Poczta:

Pogoda Psary

Dąbie Dolne 50

Stanowisko: 2

97

Dąbie Dolne 50

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454S 555 637 741T 950U 1151V 1306W 1532V 1724Y 1915U

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

454S 725S 924U 1115V 1315U 1520V 1910V

Niedziele i święta

454S 709 915V 1109U 1315U 1520V 1910V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Dolne 50:

Pogoda Psary

Dąbie Dolne 77

Stanowisko: 2

97

Dąbie Dolne 77

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456S 557 639 743T 952U 1153V 1308W 1534V 1726Y 1917U

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

456S 727S 926U 1117V 1317U 1522V 1912V

Niedziele i święta

456S 711 917V 1111U 1317U 1522V 1912V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Dolne 77:

Pogoda Psary

Dąbie Chrobakowe 30

Stanowisko: 2

97

Dąbie Chrobakowe 30

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458S 559 641 745T 954U 1155V 1310W 1536V 1728Y 1919U

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

458S 729S 928U 1119V 1319U 1524V 1914V

Niedziele i święta

458S 713 919V 1113U 1319U 1524V 1914V

Dąbie Chrobakowe 10

Stanowisko: 2

97

Dąbie Chrobakowe 10

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459S 600 42 746T 955U 1156V 1311W 1537V 1729Y 1920U

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

459S 730S 929U 1120V 1320U 1525V 1915V

Niedziele i święta

459S 714 920V 1114U 1320U 1525V 1915V

Malinowice Droga do Chrobakowego

Stanowisko: 2

97

Malinowice Droga do Chrobakowego

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

501S 602 44 748T 957U 1158V 1313W 1539V 1731Y 1922U

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

501S 732S 931U 1122V 1322U 1527V 1917V

Niedziele i święta

501S 716 922V 1116U 1322U 1527V 1917V

Malinowice Szkoła

Stanowisko: 2

97

Malinowice Szkoła

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502S 603 45 707T 49T 917U 58U 1112V 59V 1314W 1453V 1540V 42X 1645Y 1732Y 1842U 1923U 2036Z 2254Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

502S 733S 851U 932U 1036V 1123V 1242U 1323U 1441V 1528V 1651X 1831V 1918V 2031Q 2240X

Niedziele i święta

502S 717 836V 923V 1036U 1117U 1242U 1323U 1441V 1528V 1651Q 1831V 1918V 2031Q 2240X

Malinowice Bory

Stanowisko: 1

97

Malinowice Bory

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503S 604 46 708T 50T 918U 59U 1113V 1200V 1315W 1454V 1541V 43X 1646Y 1733Y 1843U 1924U 2037Z 2255Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

503S 734S 852U 933U 1037V 1124V 1243U 1324U 1442V 1529V 1652X 1832V 1919V 2032Q 2241X

Niedziele i święta

503S 718 837V 924V 1037U 1118U 1243U 1324U 1442V 1529V 1652Q 1832V 1919V 2032Q 2241X

Malinowice Szkoła

Stanowisko: 1

97

Malinowice Szkoła

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504S 605 47 709T 51T 919U 1000U 1114V 1201V 1316W 1455V 1542V 44X 1647Y 1734Y 1844U 1925U 2038Z 2256Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

504S 735S 853U 934U 1038V 1125V 1244U 1325U 1443V 1530V 1653X 1833V 1920V 2033Q 2242X

Niedziele i święta

504S 719 838V 925V 1038U 1119U 1244U 1325U 1443V 1530V 1653Q 1833V 1920V 2033Q 2242X

Dąbie Kościół

Stanowisko: 1

97

Dąbie Kościół

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

429S 535 617 715T 930U 1125V 1246W 1506V 55X 1658Y 1855U 2049Z 2307Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

429S 659S 904U 1049V 1255U 1454V 1704X 1844V 2044Q 2253X

Niedziele i święta

429S 649 849V 1049U 1255U 1454V 1704Q 1844V 2044Q 2253X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Kościół:

Pogoda Psary

Dąbie Garbacz

Stanowisko: 2

97

Dąbie Garbacz

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

430S 536 618 716T 931U 1126V 1247W 1507V 56X 1659Y 1856U 2050Z 2308Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

430S 700S 905U 1050V 1256U 1455V 1705X 1845V 2045Q 2254X

Niedziele i święta

430S 650 850V 1050U 1256U 1455V 1705Q 1845V 2045Q 2254X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Garbacz:

Pogoda Psary

Dąbie Górne

Stanowisko: 1

97

Dąbie Górne

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

431S 537 619 717T 932U 1127V 1248W 1508V 57X 1700Y 1857U 2051Z 2309Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

431S 701S 906U 1051V 1257U 1456V 1706X 1846V 2046Q 2255X

Niedziele i święta

431S 651 851V 1051U 1257U 1456V 1706Q 1846V 2046Q 2255X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Górne:

Pogoda Psary

Goląsza Górna

Stanowisko: 1

97

Goląsza Górna

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432S 538 620 718T 933U 1128V 1249W 1509V 58X 1701Y 1858U 2052Z 2310Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

432S 702S 907U 1052V 1258U 1457V 1707X 1847V 2047Q 2256X

Niedziele i święta

432S 652 852V 1052U 1258U 1457V 1707Q 1847V 2047Q 2256X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Goląsza Górna:

Pogoda Psary

Brzękowice Remiza

Stanowisko: 2

97

Brzękowice Remiza

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433S 539 621 719T 934U 1129V 1250W 1510V 59X 1702Y 1859U 2053Z 2311Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

433S 703S 908U 1053V 1259U 1458V 1708X 1848V 2048Q 2257X

Niedziele i święta

433S 653 853V 1053U 1259U 1458V 1708Q 1848V 2048Q 2257X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzękowice Remiza:

Pogoda Psary

Brzękowice Górne

Stanowisko: 2

97

Brzękowice Górne

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435S 541 623 721T 936U 1131V 1252W 1512V 1601X 1704Y 1901U 2055Z 2313Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

435S 705S 910U 1055V 1301U 1500V 1710X 1850V 2050Q 2259X

Niedziele i święta

435S 655 855V 1055U 1301U 1500V 1710Q 1850V 2050Q 2259X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzękowice Górne:

Pogoda Psary

Brzękowice Chopina

Stanowisko: 2

97

Brzękowice Chopina

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

436S 542 624 722T 937U 1132V 1253W 1513V 1602X 1705Y 1902U 2056Z 2314Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

436S 706S 911U 1056V 1302U 1501V 1711X 1851V 2051Q 2300X

Niedziele i święta

436S 656 856V 1056U 1302U 1501V 1711Q 1851V 2051Q 2300X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzękowice Chopina:

Pogoda Psary

Góra Siewierska Droga do Twardowic

Stanowisko: 2

97

Góra Siewierska Droga do Twardowic

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437S 543 625 723T 938U 1133V 1254W 1514V 1603X 1706Y 1903U 2057Z 2315Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

437S 707S 912U 1057V 1303U 1502V 1712X 1852V 2052Q 2301X

Niedziele i święta

437S 657 857V 1057U 1303U 1502V 1712Q 1852V 2052Q 2301X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Góra Siewierska Droga do Twardowic:

Pogoda Psary

Twardowice Sienkiewicza

Stanowisko: 2

97

Twardowice Sienkiewicza

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439S 725T 1135V 1516V 1605X 1708Y 2059Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

439S 709S 1059V 1504V 1714X 1854V 2303X

Niedziele i święta

439S 859V 1504V 1854V 2303X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Twardowice Sienkiewicza:

Pogoda Bobrowniki

Twardowice Remiza

Stanowisko: 2

97

Twardowice Remiza

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

440S 726T 1136V 1517V 1606X 1709Y 2100Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

440S 710S 1100V 1505V 1715X 1855V 2304X

Niedziele i święta

440S 900V 1505V 1855V 2304X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Twardowice Remiza:

Pogoda Bobrowniki

Twardowice Sienkiewicza

Stanowisko: 1

97

Twardowice Sienkiewicza

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441S 727T 1137V 1518V 1607X 1710Y 2101Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

441S 711S 1101V 1506V 1716X 1856V 2305X

Niedziele i święta

441S 901V 1506V 1856V 2305X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Twardowice Sienkiewicza:

Pogoda Bobrowniki

Góra Siewierska Pętla

Stanowisko: 1

97

Góra Siewierska Pętla

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443S 544 626 730T 939U 1140V 1255W 1521V 1610X 1713Y 1904U 2103Z 2316Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

443S 714S 913U 1104V 1304U 1509V 1719X 1859V 2053Q 2307X

Niedziele i święta

443S 658 904V 1058U 1304U 1509V 1713Q 1859V 2053Q 2307X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Góra Siewierska Pętla:

Pogoda Psary

Goląsza Biska

Stanowisko: 2

97

Goląsza Biska

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447S 548 630 734T 943U 1144V 1259W 1525V 1614X 1717Y 1908U 2107Z 2320Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

447S 718S 917U 1108V 1308U 1513V 1723X 1903V 2057Q 2311X

Niedziele i święta

447S 702 908V 1102U 1308U 1513V 1717Q 1903V 2057Q 2311X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Goląsza Biska:

Pogoda Psary

Brzękowice Wał

Stanowisko: 1

97

Brzękowice Wał

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

448S 549 631 735T 944U 1145V 1300W 1526V 1615X 1718Y 1909U 2108Z 2321Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

448S 719S 918U 1109V 1309U 1514V 1724X 1904V 2058Q 2312X

Niedziele i święta

448S 703 909V 1103U 1309U 1514V 1718Q 1904V 2058Q 2312X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzękowice Wał:

Pogoda Psary

Brzękowice Dolne Ośrodek Zdrowia

Stanowisko: 1

97

Brzękowice Dolne Ośrodek Zdrowia

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449S 550 632 736T 945U 1146V 1301W 1527V 1616X 1719Y 1910U 2109Z 2322Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

449S 720S 919U 1110V 1310U 1515V 1725X 1905V 2059Q 2313X

Niedziele i święta

449S 704 910V 1104U 1310U 1515V 1719Q 1905V 2059Q 2313X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzękowice Dolne Ośrodek Zdrowia:

Pogoda Psary

Goląsza Dolna Mleczarnia

Stanowisko: 1

97

Goląsza Dolna Mleczarnia

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450S 551 633 737T 946U 1147V 1302W 1528V 1617X 1720Y 1911U 2110Z 2323Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

450S 721S 920U 1111V 1311U 1516V 1726X 1906V 2100Q 2314X

Niedziele i święta

450S 705 911V 1105U 1311U 1516V 1720Q 1906V 2100Q 2314X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Goląsza Dolna Mleczarnia:

Pogoda Psary

Dąbie Szkoła

Stanowisko: 2

97

Dąbie Szkoła

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427S 52S 533 53 615 35 713T 39T 948U 1149V 1244W 1304W 1530V 1722Y 1913U

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

427S 52S 657S 723S 922U 1113V 1313U 1518V 1908V

Niedziele i święta

427S 52S 647 707 913V 1107U 1313U 1518V 1908V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Szkoła:

Pogoda Psary

Dąbie Poczta

Stanowisko: 2

97

Dąbie Poczta

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453S 554 636 740T 949U 1150V 1305W 1531V 1723Y 1914U

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

453S 724S 923U 1114V 1314U 1519V 1909V

Niedziele i święta

453S 708 914V 1108U 1314U 1519V 1909V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Poczta:

Pogoda Psary

Dąbie Dolne 50

Stanowisko: 2

97

Dąbie Dolne 50

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454S 555 637 741T 950U 1151V 1306W 1532V 1724Y 1915U

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

454S 725S 924U 1115V 1315U 1520V 1910V

Niedziele i święta

454S 709 915V 1109U 1315U 1520V 1910V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Dolne 50:

Pogoda Psary

Dąbie Dolne 77

Stanowisko: 2

97

Dąbie Dolne 77

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456S 557 639 743T 952U 1153V 1308W 1534V 1726Y 1917U

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

456S 727S 926U 1117V 1317U 1522V 1912V

Niedziele i święta

456S 711 917V 1111U 1317U 1522V 1912V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Dolne 77:

Pogoda Psary

Dąbie Chrobakowe 30

Stanowisko: 2

97

Dąbie Chrobakowe 30

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458S 559 641 745T 954U 1155V 1310W 1536V 1728Y 1919U

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

458S 729S 928U 1119V 1319U 1524V 1914V

Niedziele i święta

458S 713 919V 1113U 1319U 1524V 1914V

Dąbie Chrobakowe 10

Stanowisko: 2

97

Dąbie Chrobakowe 10

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459S 600 42 746T 955U 1156V 1311W 1537V 1729Y 1920U

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

459S 730S 929U 1120V 1320U 1525V 1915V

Niedziele i święta

459S 714 920V 1114U 1320U 1525V 1915V

Malinowice Droga do Chrobakowego

Stanowisko: 2

97

Malinowice Droga do Chrobakowego

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

501S 602 44 748T 957U 1158V 1313W 1539V 1731Y 1922U

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

501S 732S 931U 1122V 1322U 1527V 1917V

Niedziele i święta

501S 716 922V 1116U 1322U 1527V 1917V

Malinowice Szkoła

Stanowisko: 2

97

Malinowice Szkoła

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502S 603 45 707T 49T 917U 58U 1112V 59V 1314W 1453V 1540V 42X 1645Y 1732Y 1842U 1923U 2036Z 2254Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

502S 733S 851U 932U 1036V 1123V 1242U 1323U 1441V 1528V 1651X 1831V 1918V 2031Q 2240X

Niedziele i święta

502S 717 836V 923V 1036U 1117U 1242U 1323U 1441V 1528V 1651Q 1831V 1918V 2031Q 2240X

Malinowice Bory

Stanowisko: 1

97

Malinowice Bory

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503S 604 46 708T 50T 918U 59U 1113V 1200V 1315W 1454V 1541V 43X 1646Y 1733Y 1843U 1924U 2037Z 2255Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

503S 734S 852U 933U 1037V 1124V 1243U 1324U 1442V 1529V 1652X 1832V 1919V 2032Q 2241X

Niedziele i święta

503S 718 837V 924V 1037U 1118U 1243U 1324U 1442V 1529V 1652Q 1832V 1919V 2032Q 2241X

Malinowice Szkoła

Stanowisko: 1

97

Malinowice Szkoła

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504S 605 47 709T 51T 919U 1000U 1114V 1201V 1316W 1455V 1542V 44X 1647Y 1734Y 1844U 1925U 2038Z 2256Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

504S 735S 853U 934U 1038V 1125V 1244U 1325U 1443V 1530V 1653X 1833V 1920V 2033Q 2242X

Niedziele i święta

504S 719 838V 925V 1038U 1119U 1244U 1325U 1443V 1530V 1653Q 1833V 1920V 2033Q 2242X

Malinowice Wiejska

Stanowisko: 1

97

Malinowice Wiejska

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

506S 607 49 753T 1002U 1203V 1318W 1544V 1621X 1736Y 1927U 2114Z 2327Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

506S 737S 936U 1127V 1327U 1532V 1730X 1922V 2104Q 2318X

Niedziele i święta

506S 721 927V 1121U 1327U 1532V 1724Q 1922V 2104Q 2318X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Malinowice Wiejska:

Pogoda Psary

Psary Ośrodek Zdrowia

Stanowisko: 1

97

Psary Ośrodek Zdrowia

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

508S 609 51 755T 1004U 1205V 1320W 1546V 1623X 1738Y 1929U 2116Z 2329Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

508S 739S 938U 1129V 1329U 1534V 1732X 1924V 2106Q 2320X

Niedziele i święta

508S 723 929V 1123U 1329U 1534V 1726Q 1924V 2106Q 2320X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Psary Ośrodek Zdrowia:

Pogoda Psary

Psary Urząd Gminy

Stanowisko: 1

97

Psary Urząd Gminy

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509S 610 52 756T 1005U 1206V 1321W 1547V 1624X 1739Y 1930U 2117Z 2330Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

509S 740S 939U 1130V 1330U 1535V 1733X 1925V 2107Q 2321X

Niedziele i święta

509S 724 930V 1124U 1330U 1535V 1727Q 1925V 2107Q 2321X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Psary Urząd Gminy:

Pogoda Psary

Sarnów Autostrada

Stanowisko: 1

97

Sarnów Autostrada

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511S 612 54 758T 1007U 1208V 1323W 1549V 1626X 1741Y 1932U 2119Z 2332Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

511S 742S 941U 1132V 1332U 1537V 1735X 1927V 2109Q 2323X

Niedziele i święta

511S 726 932V 1126U 1332U 1537V 1729Q 1927V 2109Q 2323X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sarnów Autostrada:

Pogoda Psary

Sarnów Główna

Stanowisko: 2

97

Sarnów Główna

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

513S 614 56 800T 1009U 1210V 1325W 1551V 1628X 1743Y 1934U 2121Z 2334Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

513S 744S 943U 1134V 1334U 1539V 1737X 1929V 2111Q 2325X

Niedziele i święta

513S 728 934V 1128U 1334U 1539V 1731Q 1929V 2111Q 2325X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sarnów Główna:

Pogoda Psary

Łagisza Pokoju

Stanowisko: 2

97

Łagisza Pokoju

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

515S 616 58 802T 1011U 1212V 1327W 1553V 1630X 1745Y 1936U 2123Z 2336Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

515S 746S 945U 1136V 1336U 1541V 1739X 1931V 2113Q 2327X

Niedziele i święta

515S 730 936V 1130U 1336U 1541V 1733Q 1931V 2113Q 2327X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Pokoju:

Pogoda Będzin

Łagisza Osiedle Awaryjne

Stanowisko: 2

97

Łagisza Osiedle Awaryjne

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517S 618 700 804T 1013U 1214V 1329W 1555V 1632X 1747Y 1937U 2124Z 2337Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

516S 747S 946U 1137V 1337U 1542V 1740X 1932V 2114Q 2328X

Niedziele i święta

516S 731 937V 1131U 1337U 1542V 1734Q 1932V 2114Q 2328X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Osiedle Awaryjne:

Pogoda Będzin

Łagisza Poczta

Stanowisko: 2

97

Łagisza Poczta

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519S 620 702 806T 1015U 1216V 1331W 1557V 1634X 1749Y 1939U 2126Z 2339Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

518S 749S 948U 1139V 1339U 1544V 1742X 1934V 2116Q 2330X

Niedziele i święta

518S 733 939V 1133U 1339U 1544V 1736Q 1934V 2116Q 2330X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Poczta:

Pogoda Będzin

Łagisza Elektrownia

Stanowisko: 2

97

Łagisza Elektrownia

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520S 621 703 807T 1016U 1217V 1332W 1558V 1635X 1750Y 1940U 2127Z 2340Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

519S 750S 949U 1140V 1340U 1545V 1743X 1935V 2117Q 2331X

Niedziele i święta

519S 734 940V 1134U 1340U 1545V 1737Q 1935V 2117Q 2331X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Elektrownia:

Pogoda Będzin

Łagisza Fabryka

Stanowisko: 2

97

Łagisza Fabryka

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

521S 622 704 808T 1017U 1218V 1333W 1559V 1636X 1751Y 1941U 2128Z 2341Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

520S 751S 950U 1141V 1341U 1546V 1744X 1936V 2118Q 2332X

Niedziele i święta

520S 735 941V 1135U 1341U 1546V 1738Q 1936V 2118Q 2332X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Fabryka:

Pogoda Będzin

Będzin Brzozowicka

Stanowisko: 2

97

Będzin Brzozowicka

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

523S 624 706 810T 1019U 1220V 1335W 1601V 38X 1753Y 1943U 2130Z 2343Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

522S 753S 952U 1143V 1343U 1548V 1746X 1938V 2120Q 2334X

Niedziele i święta

522S 737 943V 1137U 1343U 1548V 1740Q 1938V 2120Q 2334X

Będzin Targowisko

Stanowisko: 2

97

Będzin Targowisko

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

524S 625 707 811T 1020U 1221V 1336W 1602V 39X 1754Y 1944U 2131Z 2344Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

523S 754S 953U 1144V 1344U 1549V 1747X 1939V 2121Q 2335X

Niedziele i święta

523S 738 944V 1138U 1344U 1549V 1741Q 1939V 2121Q 2335X

Będzin Rondo

Stanowisko: 1

97

Będzin Rondo

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

526S 627 709 813T 1022U 1223V 1338W 1604V 41X 1756Y 1946U 2133Z 2346Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

525S 756S 955U 1146V 1346U 1551V 1749X 1941V 2123Q 2337X

Niedziele i święta

525S 740 946V 1140U 1346U 1551V 1743Q 1941V 2123Q 2337X

Będzin Stadion

Stanowisko: 3

97

Będzin Stadion

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

528S 629 711 815T 1024U 1225V 1340W 1606V 43X 1758Y 1947U 2134Z 2347Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

526S 757S 956U 1147V 1347U 1552V 1750X 1942V 2124Q 2338X

Niedziele i święta

526S 741 947V 1141U 1347U 1552V 1744Q 1942V 2124Q 2338X

Będzin 11 Listopada

Stanowisko: 1

97

Będzin 11 Listopada

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

529S 630 712 816T 1025U 1226V 1341W 1607V 44X 1759Y 1948U 2135Z 2348Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

527S 758S 957U 1148V 1348U 1553V 1751X 1943V 2125Q 2339X

Niedziele i święta

527S 742 948V 1142U 1348U 1553V 1745Q 1943V 2125Q 2339X

Będzin Dworzec PKP

Stanowisko: 1

97

Będzin Dworzec PKP

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

531S 632 714 818T 1027U 1228V 1343W 1609V 46X 1801Y 1950U 2137Z 2350Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

529S 800S 959U 1150V 1350U 1555V 1753X 1945V 2127Q 2341X

Niedziele i święta

529S 744 950V 1144U 1350U 1555V 1747Q 1945V 2127Q 2341X

Będzin Poczta

Stanowisko: 1

97

Będzin Poczta

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

532S 633 715 819T 1028U 1229V 1344W 1610V 47X 1802Y 1951U 2138Z 2351Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

530S 801S 1000U 1151V 1351U 1556V 1754X 1946V 2128Q 2342X

Niedziele i święta

530S 745 951V 1145U 1351U 1556V 1748Q 1946V 2128Q 2342X

Będzin Kościuszki

Stanowisko: 7

97

Będzin Kościuszki

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

533S 634 716 820T 1029U 1230V 1345W 1611V 48X 1803Y 1952U 2139Z 2352Q

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

531S 802S 1001U 1152V 1352U 1557V 1755X 1947V 2129Q 2343X

Niedziele i święta

531S 746 952V 1146U 1352U 1557V 1749Q 1947V 2129Q 2343X

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *