Strona główna » Linia 80, Autobus

Linia 80, Autobus

80

Obowiązuje od 14.12.2020 r.

Kierunek Tarnowskie Góry Dworzec

Gliwice Plac Piastów

Stanowisko: 5

80

Gliwice Plac Piastów

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

425W 35Z 557 702 843 953 1133 1233 1325 1428 1528 1703 1816Z 1931Z 2053 2223Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

438Z 537Z 655Z 822Z 952Z 1112Z 1232Z 1352Z 1517Z 1632Z 1815Z 1922Z 2054Z 2224Z

Gliwice Piwna

Stanowisko: 1

80

Gliwice Piwna

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

426W 36Z 559 704 845 955 1135 1235 1327 1430 1530 1705 1818Z 1932Z 2054 2224Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

439Z 538Z 656Z 823Z 953Z 1113Z 1233Z 1353Z 1518Z 1633Z 1816Z 1923Z 2055Z 2225Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Piwna:

Pogoda Gliwice

Gliwice Tarnogórska

Stanowisko: 1

80

Gliwice Tarnogórska

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

428W 38Z 602 707 848 958 1138 1238 1330 1433 1533 1708 1821Z 1935Z 2057 2227Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

441Z 541Z 659Z 826Z 956Z 1116Z 1236Z 1356Z 1521Z 1636Z 1819Z 1926Z 2058Z 2228Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Tarnogórska:

Pogoda Gliwice

Gliwice Michałowskiego

Stanowisko: 1

80

Gliwice Michałowskiego

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

430W 40Z 604 709 850 1000 1140 1240 1332 1435 1535 1710 1823Z 1937Z 2059 2229Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

443Z 543Z 701Z 828Z 958Z 1118Z 1238Z 1358Z 1523Z 1638Z 1821Z 1928Z 2100Z 2230Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Michałowskiego:

Pogoda Gliwice

Gliwice Radiostacja

Stanowisko: 1

80

Gliwice Radiostacja

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

431W 41Z 605 710 851 1001 1141 1241 1333 1436 1536 1711 1824Z 1938Z 2100 2230Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

444Z 544Z 702Z 829Z 959Z 1119Z 1239Z 1359Z 1524Z 1639Z 1822Z 1929Z 2101Z 2231Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Radiostacja:

Pogoda Gliwice

Gliwice Zamenhofa

Stanowisko: 1

80

Gliwice Zamenhofa

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432W 42Z 606 711 852 1002 1142 1242 1334 1437 1537 1712 1825Z 1939Z 2101 2231Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

445Z 545Z 703Z 830Z 1000Z 1120Z 1240Z 1400Z 1525Z 1640Z 1823Z 1930Z 2102Z 2232Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Zamenhofa:

Pogoda Gliwice

Żerniki Olszewskiego

Stanowisko: 1

80

Żerniki Olszewskiego

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433W 43Z 607 712 853 1003 1143 1243 1335 1438 1538 1713 1826Z 1940Z 2102 2232Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

446Z 546Z 704Z 831Z 1001Z 1121Z 1241Z 1401Z 1526Z 1641Z 1824Z 1931Z 2103Z 2233Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żerniki Olszewskiego:

Pogoda Gliwice

Żerniki Rogozińskiego

Stanowisko: 1

80

Żerniki Rogozińskiego

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434W 44Z 608 713 854 1004 1144 1244 1336 1439 1539 1714 1827Z 1941Z 2103 2233Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

447Z 547Z 705Z 832Z 1002Z 1122Z 1242Z 1402Z 1527Z 1642Z 1825Z 1932Z 2104Z 2234Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żerniki Rogozińskiego:

Pogoda Gliwice

Kuźnica

Stanowisko: 2

80

Kuźnica

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435W 45Z 610 715 856 1006 1146 1246 1338 1441 1541 1716 1829Z 1943Z 2105 2235Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

448Z 549Z 707Z 834Z 1004Z 1124Z 1244Z 1404Z 1529Z 1644Z 1827Z 1934Z 2106Z 2236Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kuźnica:

Pogoda Zbrosławice

Szałsza

Stanowisko: 2

80

Szałsza

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437W 47Z 612 717 858 1008 1148 1248 1340 1443 1543 1718 1831Z 1945Z 2107 2237Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

450Z 551Z 709Z 836Z 1006Z 1126Z 1246Z 1406Z 1531Z 1646Z 1829Z 1936Z 2108Z 2238Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szałsza:

Pogoda Zbrosławice

Czekanów

Stanowisko: 2

80

Czekanów

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450Z 615 720 901 1011 1151 1251 1343 1446 1546 1721 1834Z 1948Z 2110 2240Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

453Z 554Z 712Z 839Z 1009Z 1129Z 1249Z 1409Z 1534Z 1649Z 1832Z 1939Z 2111Z 2241Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Czekanów:

Pogoda Zbrosławice

Czekanów Droga do Świętoszowic

Stanowisko: 4

80

Czekanów Droga do Świętoszowic

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

452Z 617 722 903 1013 1153 1253 1345 1448 1548 1723 1836Z 1950Z 2112 2242Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

455Z 556Z 714Z 841Z 1011Z 1131Z 1251Z 1411Z 1536Z 1651Z 1834Z 1941Z 2113Z 2243Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Czekanów Droga do Świętoszowic:

Pogoda Zbrosławice

Świętoszowice Czarna Droga

Stanowisko: 2

80

Świętoszowice Czarna Droga

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454Z 619 724 905 1015 1155 1255 1347 1450 1550 1725 1838Z 1952Z 2114 2244Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

457Z 558Z 716Z 843Z 1013Z 1133Z 1253Z 1413Z 1538Z 1653Z 1836Z 1943Z 2115Z 2245Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Świętoszowice Czarna Droga:

Pogoda Zbrosławice

Świętoszowice Przedszkole

Stanowisko: 2

80

Świętoszowice Przedszkole

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456Z 621 726 907 1017 1157 1257 1349 1452 1552 1727 1840Z 1954Z 2116 2246Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

459Z 600Z 718Z 845Z 1015Z 1135Z 1255Z 1415Z 1540Z 1655Z 1838Z 1945Z 2117Z 2247Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Świętoszowice Przedszkole:

Pogoda Zbrosławice

Świętoszowice OSP

Stanowisko: 2

80

Świętoszowice OSP

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457Z 622 727 908 1018 1158 1258 1350 1453 1553 1728 1841Z 1955Z 2117 2247Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

500Z 601Z 719Z 846Z 1016Z 1136Z 1256Z 1416Z 1541Z 1656Z 1839Z 1946Z 2118Z 2248Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Świętoszowice OSP:

Pogoda Zbrosławice

Świętoszowice Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

80

Świętoszowice Skrzyżowanie

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442W 58Z 623 728 909 1019 1159 1259 1351 1454 1554 1729 1842Z 1956Z 2118 2248Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

501Z 602Z 720Z 847Z 1017Z 1137Z 1257Z 1417Z 1542Z 1657Z 1840Z 1947Z 2119Z 2249Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Świętoszowice Skrzyżowanie:

Pogoda Zbrosławice

Świętoszowice OSP

Stanowisko: 1

80

Świętoszowice OSP

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Świętoszowice OSP:

Pogoda Zbrosławice

Świętoszowice Przedszkole

Stanowisko: 1

80

Świętoszowice Przedszkole

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Świętoszowice Przedszkole:

Pogoda Zbrosławice

Świętoszowice Czarna Droga

Stanowisko: 1

80

Świętoszowice Czarna Droga

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

446W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Świętoszowice Czarna Droga:

Pogoda Zbrosławice

Czekanów Droga do Świętoszowic

Stanowisko: 3

80

Czekanów Droga do Świętoszowic

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

448W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Czekanów Droga do Świętoszowic:

Pogoda Zbrosławice

Grzybowice Hallera

Stanowisko: 2

80

Grzybowice Hallera

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grzybowice Hallera:

Pogoda Zabrze

Grzybowice Witosa

Stanowisko: 1

80

Grzybowice Witosa

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grzybowice Witosa:

Pogoda Zabrze

Grzybowice Zakład Energetyczny

Stanowisko: 1

80

Grzybowice Zakład Energetyczny

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grzybowice Zakład Energetyczny:

Pogoda Zabrze

Wieszowa Waldhof

Stanowisko: 2

80

Wieszowa Waldhof

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wieszowa Waldhof:

Pogoda Zbrosławice

Wieszowa Leśniczówka

Stanowisko: 2

80

Wieszowa Leśniczówka

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wieszowa Leśniczówka:

Pogoda Zbrosławice

Górniki Gospoda

Stanowisko: 1

80

Górniki Gospoda

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Górniki Gospoda:

Pogoda Bytom

Górniki Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

80

Górniki Skrzyżowanie

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Górniki Skrzyżowanie:

Pogoda Bytom

Górniki Droga do Stolarzowic

Stanowisko: 1

80

Górniki Droga do Stolarzowic

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

501W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Górniki Droga do Stolarzowic:

Pogoda Bytom

Repty Śląskie Skowronków

Stanowisko: 2

80

Repty Śląskie Skowronków

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Repty Śląskie Skowronków:

Pogoda Tarnowskie Góry

Repty Śląskie Długa

Stanowisko: 2

80

Repty Śląskie Długa

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Repty Śląskie Długa:

Pogoda Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry Torowa

Stanowisko: 2

80

Tarnowskie Góry Torowa

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tarnowskie Góry Torowa:

Pogoda Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry Kolonia Staszica

Stanowisko: 2

80

Tarnowskie Góry Kolonia Staszica

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

508W

Tarnowskie Góry Gliwicka

Stanowisko: 2

80

Tarnowskie Góry Gliwicka

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tarnowskie Góry Gliwicka:

Pogoda Tarnowskie Góry

Ziemięcice Leśniczówka

Stanowisko: 2

80

Ziemięcice Leśniczówka

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500Z 625 730 911 1021 1201 1301 53 1456 1556 1731 1844Z 1958Z 2120 2250Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

503Z 604Z 722Z 849Z 1019Z 1139Z 1259Z 1419Z 1544Z 1659Z 1842Z 1949Z 2121Z 2251Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ziemięcice Leśniczówka:

Pogoda Zbrosławice

Boniowice Skrzyżowanie

Stanowisko: 4

80

Boniowice Skrzyżowanie

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502Z 627 732 913 1023 1203 1303 55 1458 1558 1733 1846Z 2000Z 2122 2252Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

505Z 606Z 724Z 851Z 1021Z 1141Z 1301Z 1421Z 1546Z 1701Z 1844Z 1951Z 2123Z 2253Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Boniowice Skrzyżowanie:

Pogoda Zbrosławice

Kamieniec Szkoła

Stanowisko: 1

80

Kamieniec Szkoła

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

552Y 628 733 914 1024 1204 1304 56 1459 1559 1734 2123

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamieniec Szkoła:

Pogoda Zbrosławice

Kamieniec

Stanowisko: 2

80

Kamieniec

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504Z 53Y 629 734 915 1025 1205 1305 57 1500 1600 1735 1848Z 2002Z 2124 2254Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

507Z 608Z 726Z 853Z 1023Z 1143Z 1303Z 1423Z 1548Z 1703Z 1846Z 1953Z 2125Z 2255Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamieniec:

Pogoda Zbrosławice

Kamieniec Apteka

Stanowisko: 2

80

Kamieniec Apteka

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505Z 54Y 630 735 916 1026 1206 1306 58 1501 1601 1736 1849Z 2003Z 2125 2255Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

508Z 609Z 727Z 854Z 1024Z 1144Z 1304Z 1424Z 1549Z 1704Z 1847Z 1954Z 2126Z 2256Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamieniec Apteka:

Pogoda Zbrosławice

Zbrosławice Wolności

Stanowisko: 2

80

Zbrosławice Wolności

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

506Z 55Y 631 736 917 1027 1207 1307 59 1502 1602 1737 1850Z 2004Z 2126 2256Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

509Z 610Z 728Z 855Z 1025Z 1145Z 1305Z 1425Z 1550Z 1705Z 1848Z 1955Z 2127Z 2257Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zbrosławice Wolności:

Pogoda Zbrosławice

Zbrosławice Dom Opieki

Stanowisko: 2

80

Zbrosławice Dom Opieki

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

508Z 57Y 633 738 919 1029 1209 1309 1401 1504 1604 1739 1852Z 2006Z 2128 2258Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

511Z 612Z 730Z 857Z 1027Z 1147Z 1307Z 1427Z 1552Z 1707Z 1850Z 1957Z 2129Z 2259Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zbrosławice Dom Opieki:

Pogoda Zbrosławice

Zbrosławice Szkoła

Stanowisko: 2

80

Zbrosławice Szkoła

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509Z 58Y 634 739 920 1030 1210 1310 1402 1505 1605 1740 1853Z 2007Z 2129 2259Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

512Z 613Z 731Z 858Z 1028Z 1148Z 1308Z 1428Z 1553Z 1708Z 1851Z 1958Z 2130Z 2300Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zbrosławice Szkoła:

Pogoda Zbrosławice

Zbrosławice Kościół

Stanowisko: 2

80

Zbrosławice Kościół

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510Z 59Y 635 740 921 1031 1211 1311 1403 1506 1606 1741 1854Z 2008Z 2130 2300Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

513Z 614Z 732Z 859Z 1029Z 1149Z 1309Z 1429Z 1554Z 1709Z 1852Z 1959Z 2131Z 2301Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zbrosławice Kościół:

Pogoda Zbrosławice

Zbrosławice Jagiellońska

Stanowisko: 2

80

Zbrosławice Jagiellońska

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512Z 601Y 37 742 923 1033 1213 1313 1405 1508 1608 1743 1856Z 2010Z 2132 2302Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

515Z 616Z 734Z 901Z 1031Z 1151Z 1311Z 1431Z 1556Z 1711Z 1854Z 2001Z 2133Z 2303Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zbrosławice Jagiellońska:

Pogoda Zbrosławice

Zbrosławice Rozwidlenie

Stanowisko: 2

80

Zbrosławice Rozwidlenie

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514Z 603Y 39 744 925 1035 1215 1315 1407 1510 1610 1745 1858Z 2012Z 2134 2304Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

517Z 618Z 736Z 903Z 1033Z 1153Z 1313Z 1433Z 1558Z 1713Z 1856Z 2003Z 2135Z 2305Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zbrosławice Rozwidlenie:

Pogoda Zbrosławice

Laryszów Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

80

Laryszów Skrzyżowanie

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516Z 605Y 41 746 927 1037 1217 1317 1409 1512 1612 1747 1900Z 2014Z 2136 2306Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

519Z 620Z 738Z 905Z 1035Z 1155Z 1315Z 1435Z 1600Z 1715Z 1858Z 2005Z 2137Z 2307Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Laryszów Skrzyżowanie:

Pogoda Zbrosławice

Stare Tarnowice Szpital

Stanowisko: 2

80

Stare Tarnowice Szpital

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519Z 608Y 44 749 930 1040 1220 1320 1412 1515 1615 1750 1903Z 2017Z 2139 2309Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

522Z 623Z 741Z 908Z 1038Z 1158Z 1318Z 1438Z 1603Z 1718Z 1901Z 2008Z 2140Z 2310Z

Stare Tarnowice Janasa

Stanowisko: 2

80

Stare Tarnowice Janasa

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

521Z 610Y 46 751 932 1042 1222 1322 1414 1517 1617 1752 1905Z 2019Z 2141 2311Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

524Z 625Z 743Z 910Z 1040Z 1200Z 1320Z 1440Z 1605Z 1720Z 1903Z 2010Z 2142Z 2312Z

Stare Tarnowice Osiedle Przyjaźń

Stanowisko: 2

80

Stare Tarnowice Osiedle Przyjaźń

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

523Z 612Y 48 753 934 1044 1224 1324 1416 1519 1619 1754 1906Z 2020Z 2142 2312Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

526Z 627Z 745Z 912Z 1042Z 1202Z 1322Z 1442Z 1607Z 1722Z 1904Z 2011Z 2143Z 2313Z

Stare Tarnowice Pomorska

Stanowisko: 2

80

Stare Tarnowice Pomorska

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525Z 614Y 50 755 936 1046 1226 1326 1418 1521 1621 1756 1907Z 2021Z 2143 2313Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

528Z 629Z 747Z 914Z 1044Z 1204Z 1324Z 1444Z 1609Z 1724Z 1905Z 2012Z 2144Z 2314Z

Tarnowskie Góry Krótka

Stanowisko: 2

80

Tarnowskie Góry Krótka

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

528Z 617Y 53 758 939 1049 1229 1329 1421 1524 1624 1759 1909Z 2023Z 2145 2315Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

531Z 632Z 750Z 917Z 1047Z 1207Z 1327Z 1447Z 1612Z 1727Z 1907Z 2014Z 2146Z 2316Z

Tarnowskie Góry Wyszyńskiego

Stanowisko: 2

80

Tarnowskie Góry Wyszyńskiego

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

529Z 618Y 54 759 940 1050 1230 1330 1422 1525 1625 1800 1910Z 2024Z 2146 2316Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

532Z 633Z 751Z 918Z 1048Z 1208Z 1328Z 1448Z 1613Z 1728Z 1908Z 2015Z 2147Z 2317Z

Tarnowskie Góry Bytomska

Stanowisko: 2

80

Tarnowskie Góry Bytomska

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

513W 32Z 621Y 57 802 943 1053 1233 1333 1425 1528 1628 1803 1912Z 2026Z 2148 2318Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

535Z 636Z 754Z 921Z 1051Z 1211Z 1331Z 1451Z 1616Z 1731Z 1910Z 2017Z 2149Z 2319Z

Tarnowskie Góry Dworzec

Stanowisko: 7

80

Tarnowskie Góry Dworzec

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

515W 34Z 623Y 59 804 945 1055 1235 1335 1427 1530 1630 1805 1914Z 2028Z 2150 2320Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

537Z 638Z 756Z 923Z 1053Z 1213Z 1333Z 1453Z 1618Z 1733Z 1912Z 2019Z 2151Z 2321Z

Kierunek Gliwice Plac Piastów

Tarnowskie Góry Dworzec

Stanowisko: 2

80

Tarnowskie Góry Dworzec

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

425Z 520Y 35Z 630 710 810 1000 1100 1242 1342 1438 1533 1633Z 1825Z 1922Z 2042Z 2210Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

540Z 650Z 810Z 940Z 1100Z 1220Z 1342Z 1500Z 1633Z 1815Z 1940Z 2042Z 2210Z

Tarnowskie Góry Bytomska

Stanowisko: 1

80

Tarnowskie Góry Bytomska

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427Z 523Y 38Z 633 713 813 1003 1103 1245 1345 1441 1536 1636Z 1828Z 1924Z 2044Z 2212Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

543Z 653Z 813Z 943Z 1103Z 1223Z 1345Z 1503Z 1636Z 1818Z 1942Z 2044Z 2212Z

Tarnowskie Góry Wyszyńskiego

Stanowisko: 1

80

Tarnowskie Góry Wyszyńskiego

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

429Z 525Y 40Z 635 715 815 1005 1105 1247 1347 1443 1538 1638Z 1830Z 1926Z 2046Z 2214Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

545Z 655Z 815Z 945Z 1105Z 1225Z 1347Z 1505Z 1638Z 1820Z 1944Z 2046Z 2214Z

Tarnowskie Góry Krótka

Stanowisko: 1

80

Tarnowskie Góry Krótka

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

430Z 526Y 41Z 636 716 816 1006 1106 1248 1348 1444 1539 1639Z 1831Z 1927Z 2047Z 2215Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

546Z 656Z 816Z 946Z 1106Z 1226Z 1348Z 1506Z 1639Z 1821Z 1945Z 2047Z 2215Z

Stare Tarnowice Pomorska

Stanowisko: 1

80

Stare Tarnowice Pomorska

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432Z 529Y 44Z 639 719 819 1009 1109 1251 1351 1447 1542 1642Z 1834Z 1929Z 2049Z 2217Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

549Z 659Z 819Z 949Z 1109Z 1229Z 1351Z 1509Z 1642Z 1824Z 1947Z 2049Z 2217Z

Stare Tarnowice Osiedle Przyjaźń

Stanowisko: 1

80

Stare Tarnowice Osiedle Przyjaźń

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433Z 531Y 46Z 641 721 821 1011 1111 1253 1353 1449 1544 1644Z 1836Z 1930Z 2050Z 2218Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

551Z 701Z 821Z 951Z 1111Z 1231Z 1353Z 1511Z 1644Z 1826Z 1948Z 2050Z 2218Z

Stare Tarnowice Janasa

Stanowisko: 1

80

Stare Tarnowice Janasa

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434Z 533Y 48Z 643 723 823 1013 1113 1255 1355 1451 1546 1646Z 1838Z 1931Z 2051Z 2219Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

553Z 703Z 823Z 953Z 1113Z 1233Z 1355Z 1513Z 1646Z 1828Z 1949Z 2051Z 2219Z

Stare Tarnowice Szpital

Stanowisko: 1

80

Stare Tarnowice Szpital

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

436Z 535Y 50Z 645 725 825 1015 1115 1257 1357 1453 1548 1648Z 1840Z 1933Z 2053Z 2221Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

555Z 705Z 825Z 955Z 1115Z 1235Z 1357Z 1515Z 1648Z 1830Z 1951Z 2053Z 2221Z

Laryszów Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

80

Laryszów Skrzyżowanie

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439Z 538Y 53Z 648 728 828 1018 1118 1300 1400 56 1551 1651Z 1843Z 1936Z 2056Z 2224Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

558Z 708Z 828Z 958Z 1118Z 1238Z 1400Z 1518Z 1651Z 1833Z 1954Z 2056Z 2224Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Laryszów Skrzyżowanie:

Pogoda Zbrosławice

Zbrosławice Rozwidlenie

Stanowisko: 1

80

Zbrosławice Rozwidlenie

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441Z 540Y 55Z 650 730 830 1020 1120 1302 1402 58 1553 1653Z 1845Z 1938Z 2058Z 2226Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

600Z 710Z 830Z 1000Z 1120Z 1240Z 1402Z 1520Z 1653Z 1835Z 1956Z 2058Z 2226Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zbrosławice Rozwidlenie:

Pogoda Zbrosławice

Zbrosławice Jagiellońska

Stanowisko: 1

80

Zbrosławice Jagiellońska

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443Z 542Y 57Z 652 732 832 1022 1122 1304 1404 1500 55 1655Z 1847Z 1940Z 2100Z 2228Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

602Z 712Z 832Z 1002Z 1122Z 1242Z 1404Z 1522Z 1655Z 1837Z 1958Z 2100Z 2228Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zbrosławice Jagiellońska:

Pogoda Zbrosławice

Zbrosławice Kościół

Stanowisko: 1

80

Zbrosławice Kościół

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

445Z 544Y 59Z 654 734 834 1024 1124 1306 1406 1502 57 1657Z 1849Z 1942Z 2102Z 2230Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

604Z 714Z 834Z 1004Z 1124Z 1244Z 1406Z 1524Z 1657Z 1839Z 2000Z 2102Z 2230Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zbrosławice Kościół:

Pogoda Zbrosławice

Zbrosławice Szkoła

Stanowisko: 1

80

Zbrosławice Szkoła

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

446Z 545Y 600Z 55 735 835 1025 1125 1307 1407 1503 58 1658Z 1850Z 1943Z 2103Z 2231Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

605Z 715Z 835Z 1005Z 1125Z 1245Z 1407Z 1525Z 1658Z 1840Z 2001Z 2103Z 2231Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zbrosławice Szkoła:

Pogoda Zbrosławice

Zbrosławice Dom Opieki

Stanowisko: 1

80

Zbrosławice Dom Opieki

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447Z 546Y 601Z 56 736 836 1026 1126 1308 1408 1504 59 1659Z 1851Z 1944Z 2104Z 2232Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

606Z 716Z 836Z 1006Z 1126Z 1246Z 1408Z 1526Z 1659Z 1841Z 2002Z 2104Z 2232Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zbrosławice Dom Opieki:

Pogoda Zbrosławice

Zbrosławice Wolności

Stanowisko: 1

80

Zbrosławice Wolności

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449Z 548Y 603Z 58 738 838 1028 1128 1310 1410 1506 1601 1701Z 1853Z 1946Z 2106Z 2234Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

608Z 718Z 838Z 1008Z 1128Z 1248Z 1410Z 1528Z 1701Z 1843Z 2004Z 2106Z 2234Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zbrosławice Wolności:

Pogoda Zbrosławice

Kamieniec Apteka

Stanowisko: 1

80

Kamieniec Apteka

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450Z 549Y 604Z 59 739 839 1029 1129 1311 1411 1507 1602 1702Z 1854Z 1947Z 2107Z 2235Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

609Z 719Z 839Z 1009Z 1129Z 1249Z 1411Z 1529Z 1702Z 1844Z 2005Z 2107Z 2235Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamieniec Apteka:

Pogoda Zbrosławice

Kamieniec

Stanowisko: 1

80

Kamieniec

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451Z 550Y 605Z 700 40 840 1030 1130 1312 1412 1508 1603 1703Z 1855Z 1948Z 2108Z 2236Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

610Z 720Z 840Z 1010Z 1130Z 1250Z 1412Z 1530Z 1703Z 1845Z 2006Z 2108Z 2236Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamieniec:

Pogoda Zbrosławice

Kamieniec Szkoła

Stanowisko: 1

80

Kamieniec Szkoła

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

701 41 841 1031 1131 1313 1413 1509 1604

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamieniec Szkoła:

Pogoda Zbrosławice

Boniowice Skrzyżowanie

Stanowisko: 3

80

Boniowice Skrzyżowanie

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453Z 607Z 702 42 842 1032 1132 1314 1414 1510 1605 1705Z 1857Z 1950Z 2110Z 2238Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

612Z 722Z 842Z 1012Z 1132Z 1252Z 1414Z 1532Z 1705Z 1847Z 2008Z 2110Z 2238Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Boniowice Skrzyżowanie:

Pogoda Zbrosławice

Ziemięcice Leśniczówka

Stanowisko: 1

80

Ziemięcice Leśniczówka

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

455Z 609Z 704 44 844 1034 1134 1316 1416 1512 1607 1707Z 1859Z 1952Z 2112Z 2240Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

614Z 724Z 844Z 1014Z 1134Z 1254Z 1416Z 1534Z 1707Z 1849Z 2010Z 2112Z 2240Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ziemięcice Leśniczówka:

Pogoda Zbrosławice

Świętoszowice Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

80

Świętoszowice Skrzyżowanie

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457Z 611Z 706 46 846 1036 1136 1318 1418 1514 1609 1709Z 1901Z 54Z 2114Z 2242Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

616Z 726Z 846Z 1016Z 1136Z 1256Z 1418Z 1536Z 1709Z 1851Z 2012Z 2114Z 2242Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Świętoszowice Skrzyżowanie:

Pogoda Zbrosławice

Świętoszowice OSP

Stanowisko: 1

80

Świętoszowice OSP

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458Z 612Z 707 47 847 1037 1137 1319 1419 1515 1610 1710Z 1902Z 55Z 2115Z 2243Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

617Z 727Z 847Z 1017Z 1137Z 1257Z 1419Z 1537Z 1710Z 1852Z 2013Z 2115Z 2243Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Świętoszowice OSP:

Pogoda Zbrosławice

Świętoszowice Przedszkole

Stanowisko: 1

80

Świętoszowice Przedszkole

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459Z 613Z 708 48 848 1038 1138 1320 1420 1516 1611 1711Z 1903Z 56Z 2116Z 2244Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

618Z 728Z 848Z 1018Z 1138Z 1258Z 1420Z 1538Z 1711Z 1853Z 2014Z 2116Z 2244Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Świętoszowice Przedszkole:

Pogoda Zbrosławice

Świętoszowice Czarna Droga

Stanowisko: 1

80

Świętoszowice Czarna Droga

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

501Z 615Z 710 50 850 1040 1140 1322 1422 1518 1613 1713Z 1905Z 58Z 2118Z 2246Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

620Z 730Z 850Z 1020Z 1140Z 1300Z 1422Z 1540Z 1713Z 1855Z 2016Z 2118Z 2246Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Świętoszowice Czarna Droga:

Pogoda Zbrosławice

Czekanów Droga do Świętoszowic

Stanowisko: 1

80

Czekanów Droga do Świętoszowic

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503Z 617Z 712 52 852 1042 1142 1324 1424 1520 1615 1715Z 1907Z 2000Z 2120Z 2248Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

622Z 732Z 852Z 1022Z 1142Z 1302Z 1424Z 1542Z 1715Z 1857Z 2018Z 2120Z 2248Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Czekanów Droga do Świętoszowic:

Pogoda Zbrosławice

Czekanów

Stanowisko: 1

80

Czekanów

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505Z 619Z 714 54 854 1044 1144 1326 1426 1522 1617 1717Z 1909Z 2002Z 2122Z 2250Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

624Z 734Z 854Z 1024Z 1144Z 1304Z 1426Z 1544Z 1717Z 1859Z 2020Z 2122Z 2250Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Czekanów:

Pogoda Zbrosławice

Szałsza

Stanowisko: 1

80

Szałsza

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

508Z 622Z 717 57 857 1047 1147 1329 1429 1525 1620 1720Z 1912Z 2005Z 2125Z 2253Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

627Z 737Z 857Z 1027Z 1147Z 1307Z 1429Z 1547Z 1720Z 1902Z 2023Z 2125Z 2253Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szałsza:

Pogoda Zbrosławice

Kuźnica

Stanowisko: 1

80

Kuźnica

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510Z 624Z 719 59 859 1049 1149 1331 1431 1527 1622 1722Z 1914Z 2007Z 2127Z 2255Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

629Z 739Z 859Z 1029Z 1149Z 1309Z 1431Z 1549Z 1722Z 1904Z 2025Z 2127Z 2255Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kuźnica:

Pogoda Zbrosławice

Żerniki Rogozińskiego

Stanowisko: 2

80

Żerniki Rogozińskiego

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512Z 626Z 721 801 901 1051 1151 1333 1433 1529 1624 1724Z 1916Z 2009Z 2129Z 2257Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

631Z 741Z 901Z 1031Z 1151Z 1311Z 1433Z 1551Z 1724Z 1906Z 2027Z 2129Z 2257Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żerniki Rogozińskiego:

Pogoda Gliwice

Żerniki Olszewskiego

Stanowisko: 2

80

Żerniki Olszewskiego

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

513Z 627Z 722 802 902 1052 1152 1334 1434 1530 1625 1725Z 1917Z 2010Z 2130Z 2258Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

632Z 742Z 902Z 1032Z 1152Z 1312Z 1434Z 1552Z 1725Z 1907Z 2028Z 2130Z 2258Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żerniki Olszewskiego:

Pogoda Gliwice

Gliwice Zamenhofa

Stanowisko: 2

80

Gliwice Zamenhofa

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514Z 628Z 723 803 903 1053 1153 1335 1435 1531 1626 1726Z 1918Z 2011Z 2131Z 2259Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

633Z 743Z 903Z 1033Z 1153Z 1313Z 1435Z 1553Z 1726Z 1908Z 2029Z 2131Z 2259Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Zamenhofa:

Pogoda Gliwice

Gliwice Radiostacja

Stanowisko: 2

80

Gliwice Radiostacja

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516Z 630Z 725 805 905 1055 1155 1337 1437 1533 1628 1728Z 1920Z 2013Z 2133Z 2301Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

635Z 745Z 905Z 1035Z 1155Z 1315Z 1437Z 1555Z 1728Z 1910Z 2031Z 2133Z 2301Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Radiostacja:

Pogoda Gliwice

Gliwice Michałowskiego

Stanowisko: 2

80

Gliwice Michałowskiego

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517Z 631Z 726 806 906 1056 1156 1338 1438 1534 1629 1729Z 1921Z 2014Z 2134Z 2302Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

636Z 746Z 906Z 1036Z 1156Z 1316Z 1438Z 1556Z 1729Z 1911Z 2032Z 2134Z 2302Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Michałowskiego:

Pogoda Gliwice

Gliwice Tarnogórska

Stanowisko: 2

80

Gliwice Tarnogórska

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519Z 633Z 728 808 908 1058 1158 1340 1440 1536 1631 1731Z 1923Z 2016Z 2136Z 2304Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

638Z 748Z 908Z 1038Z 1158Z 1318Z 1440Z 1558Z 1731Z 1913Z 2034Z 2136Z 2304Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Tarnogórska:

Pogoda Gliwice

Gliwice Plac Piastów

Stanowisko: 1

80

Gliwice Plac Piastów

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522Z 636Z 731 811 911 1101 1201 1343 1443 1539 1634 1734Z 1926Z 2019Z 2139Z 2307Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

641Z 751Z 911Z 1041Z 1201Z 1321Z 1443Z 1601Z 1734Z 1916Z 2037Z 2139Z 2307Z

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *