Strona główna » Linia 79, Autobus

Linia 79, Autobus

79

Obowiązuje od 08.03.2021 r. Linia kursuje na trasie zmienionej

Kierunek Będzin Kościuszki

Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Stanowisko: 3

79

Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

513 57 641 724 824 1009 1206 1323 1409 1502 54 1639 1812 2001 2126

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

652 818 1006 1158 1325 1453 1621 1811 2125

Niedziele i święta

1006 1158 1325 1453 1621 1811 1955 2125

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbrowa Górnicza Limanowskiego:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza Konopnickiej

Stanowisko: 1

79

Dąbrowa Górnicza Konopnickiej

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514 58 642 725 825 1010 1207 1324 1410 1503 55 1640 1813 2002 2127

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

653 819 1007 1159 1326 1454 1622 1812 2126

Niedziele i święta

1007 1159 1326 1454 1622 1812 1956 2126

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbrowa Górnicza Konopnickiej:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza Długosza

Stanowisko: 1

79

Dąbrowa Górnicza Długosza

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

515 59 643 726 826 1011 1208 1325 1411 1504 56 1641 1814 2003 2128

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

654 820 1008 1200 1327 1455 1623 1813 2127

Niedziele i święta

1008 1200 1327 1455 1623 1813 1957 2127

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbrowa Górnicza Długosza:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Korzeniec Pogoria III

Stanowisko: 1

79

Korzeniec Pogoria III

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516 600 44 727 827 1012 1209 1326 1412 1505 57 1642 1815 2004 2129

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

655 821 1009 1201 1328 1456 1624 1814 2128

Niedziele i święta

1009 1201 1328 1456 1624 1814 1958 2128

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Korzeniec Pogoria III:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Korzeniec

Stanowisko: 1

79

Korzeniec

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

518 602 46 729 829 1014 1211 1328 1414 1507 59 1644 1817 2006 2131

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

657 823 1011 1203 1330 1458 1626 1816 2130

Niedziele i święta

1011 1203 1330 1458 1626 1816 2000 2130

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Korzeniec:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Korzeniec Zielona

Stanowisko: 1

79

Korzeniec Zielona

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519 603 47 730 830 1015 1212 1329 1415 1508 1600 45 1818 2007 2132

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

658 824 1012 1204 1331 1459 1627 1817 2131

Niedziele i święta

1012 1204 1331 1459 1627 1817 2001 2131

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Korzeniec Zielona:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Korzeniec Park Zielona

Stanowisko: 1

79

Korzeniec Park Zielona

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520 604 48 731 831 1016 1213 1330 1416 1509 1601 46 1819 2008 2133

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

659 825 1013 1205 1332 1500 1628 1818 2132

Niedziele i święta

1013 1205 1332 1500 1628 1818 2002 2132

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Korzeniec Park Zielona:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Korzeniec Park Zielona Basen

Stanowisko: 1

79

Korzeniec Park Zielona Basen

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

521 605 49 732 832 1017 1214 1331 1417 1510 1602 47 1820 2009 2134

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

700 826 1014 1206 1333 1501 1629 1819 2133

Niedziele i święta

1014 1206 1333 1501 1629 1819 2003 2133

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Korzeniec Park Zielona Basen:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Korzeniec Kopalnia Piasku

Stanowisko: 1

79

Korzeniec Kopalnia Piasku

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522 606 50 733 833 1018 1215 1332 1418 1511 1603 48 1821 2010 2135

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

701 827 1015 1207 1334 1502 1630 1820 2134

Niedziele i święta

1015 1207 1334 1502 1630 1820 2004 2134

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Korzeniec Kopalnia Piasku:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Marianki Letnia

Stanowisko: 1

79

Marianki Letnia

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

524 608 52 735 835 1020 1217 1334 1420 1513 1605 50 1823 2012 2137

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

703 829 1017 1209 1336 1504 1632 1822 2136

Niedziele i święta

1017 1209 1336 1504 1632 1822 2006 2136

Marianki

Stanowisko: 1

79

Marianki

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

526 610 54 737 837 1022 1219 1336 1422 1515 1607 52 1825 2014 2139

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

705 831 1019 1211 1338 1506 1634 1824 2138

Niedziele i święta

1019 1211 1338 1506 1634 1824 2008 2138

Preczów Remiza

Stanowisko: 3

79

Preczów Remiza

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

528 612 56 739 839 1024 1221 1338 1424 1517 1609 54 1827 2016 2141

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

707 833 1021 1213 1340 1508 1636 1826 2140

Niedziele i święta

1021 1213 1340 1508 1636 1826 2010 2140

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Preczów Remiza:

Pogoda Psary

Sarnów Nowa

Stanowisko: 1

79

Sarnów Nowa

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

530 614 58 741 841 1026 1223 1340 1426 1519 1611 56 1829 2018 2143

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

709 835 1023 1215 1342 1510 1638 1828 2142

Niedziele i święta

1023 1215 1342 1510 1638 1828 2012 2142

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sarnów Nowa:

Pogoda Psary

Sarnów Główna

Stanowisko: 2

79

Sarnów Główna

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

532 616 700 43 843 1028 1225 1342 1428 1521 1613 58 1831 2020 2145

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

711 837 1025 1217 1344 1512 1640 1830 2144

Niedziele i święta

1025 1217 1344 1512 1640 1830 2014 2144

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sarnów Główna:

Pogoda Psary

Łagisza Pokoju

Stanowisko: 2

79

Łagisza Pokoju

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

534 618 702 45 845 1030 1227 1344 1430 1523 1615 1700 1833 2022 2147

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

713 839 1027 1219 1346 1514 1642 1832 2146

Niedziele i święta

1027 1219 1346 1514 1642 1832 2016 2146

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Pokoju:

Pogoda Będzin

Łagisza Osiedle Awaryjne

Stanowisko: 2

79

Łagisza Osiedle Awaryjne

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

536 620 704 47 847 1032 1229 1346 1432 1525 1617 1702 1835 2023 2148

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

714 840 1028 1220 1347 1515 1643 1833 2147

Niedziele i święta

1028 1220 1347 1515 1643 1833 2017 2147

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Osiedle Awaryjne:

Pogoda Będzin

Łagisza Poczta

Stanowisko: 2

79

Łagisza Poczta

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

538 622 706 49 849 1034 1231 1348 1434 1527 1619 1704 1837 2025 2150

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

716 842 1030 1222 1349 1517 1645 1835 2149

Niedziele i święta

1030 1222 1349 1517 1645 1835 2019 2149

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Poczta:

Pogoda Będzin

Łagisza Elektrownia

Stanowisko: 2

79

Łagisza Elektrownia

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

539 623 707 50 850 1035 1232 1349 1435 1528 1620 1705 1838 2026 2151

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

717 843 1031 1223 1350 1518 1646 1836 2150

Niedziele i święta

1031 1223 1350 1518 1646 1836 2020 2150

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Elektrownia:

Pogoda Będzin

Łagisza Fabryka

Stanowisko: 2

79

Łagisza Fabryka

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

540 624 708 51 851 1036 1233 1350 1436 1529 1621 1706 1839 2027 2152

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

718 844 1032 1224 1351 1519 1647 1837 2151

Niedziele i święta

1032 1224 1351 1519 1647 1837 2021 2151

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Fabryka:

Pogoda Będzin

Będzin Brzozowicka

Stanowisko: 2

79

Będzin Brzozowicka

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

542 626 710 53 853 1038 1235 1352 1438 1531 1623 1708 1841 2029 2154

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

720 846 1034 1226 1353 1521 1649 1839 2153

Niedziele i święta

1034 1226 1353 1521 1649 1839 2023 2153

Będzin Targowisko

Stanowisko: 2

79

Będzin Targowisko

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

543 627 711 54 854 1039 1236 1353 1439 1532 1624 1709 1842 2030 2155

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

721 847 1035 1227 1354 1522 1650 1840 2154

Niedziele i święta

1035 1227 1354 1522 1650 1840 2024 2154

Będzin Rondo

Stanowisko: 1

79

Będzin Rondo

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

545 629 713 56 856 1041 1238 1355 1441 1534 1626 1711 1844 2032 2157

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

723 849 1037 1229 1356 1524 1652 1842 2156

Niedziele i święta

1037 1229 1356 1524 1652 1842 2026 2156

Będzin Stadion

Stanowisko: 3

79

Będzin Stadion

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

547 631 715 58 858 1043 1240 1357 1443 1536 1628 1713 1846 2033 2158

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

724 850 1038 1230 1357 1525 1653 1843 2157

Niedziele i święta

1038 1230 1357 1525 1653 1843 2027 2157

Będzin 11 Listopada

Stanowisko: 1

79

Będzin 11 Listopada

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

548 632 716 59 859 1044 1241 1358 1444 1537 1629 1714 1847 2034 2159

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

725 851 1039 1231 1358 1526 1654 1844 2158

Niedziele i święta

1039 1231 1358 1526 1654 1844 2028 2158

Będzin Dworzec PKP

Stanowisko: 1

79

Będzin Dworzec PKP

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

550 634 718 801 901 1046 1243 1400 46 1539 1631 1716 1849 2036 2201

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

727 853 1041 1233 1400 1528 1656 1846 2200

Niedziele i święta

1041 1233 1400 1528 1656 1846 2030 2200

Będzin Poczta

Stanowisko: 1

79

Będzin Poczta

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

551 635 719 802 902 1047 1244 1401 47 1540 1632 1717 1850 2037 2202

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

728 854 1042 1234 1401 1529 1657 1847 2201

Niedziele i święta

1042 1234 1401 1529 1657 1847 2031 2201

Będzin Kościuszki

Stanowisko: 7

79

Będzin Kościuszki

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

552 636 720 803 903 1048 1245 1402 48 1541 1633 1718 1851 2038 2203

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

729 855 1043 1235 1402 1530 1658 1848 2202

Niedziele i święta

1043 1235 1402 1530 1658 1848 2032 2202

Kierunek Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Będzin Kościuszki

Stanowisko: 7

79

Będzin Kościuszki

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

428 511 56 639 738 923 1120 1237 1323 1416 1508 53 1726 1916 2041

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

606 733 921 1113 1240 1408 1536 1726 2040

Niedziele i święta

921 1113 1240 1408 1536 1726 1910 2040

Będzin Dworzec PKP

Stanowisko: 2

79

Będzin Dworzec PKP

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

429 512 57 640 739 924 1121 1238 1324 1417 1509 54 1727 1917 2042

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

607 734 922 1114 1241 1409 1537 1727 2041

Niedziele i święta

922 1114 1241 1409 1537 1727 1911 2041

Będzin 11 Listopada

Stanowisko: 2

79

Będzin 11 Listopada

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

431 514 59 642 741 926 1123 1240 1326 1419 1511 56 1729 1919 2044

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

609 736 924 1116 1243 1411 1539 1729 2043

Niedziele i święta

924 1116 1243 1411 1539 1729 1913 2043

Będzin Stadion

Stanowisko: 2

79

Będzin Stadion

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432 515 600 43 742 927 1124 1241 1327 1420 1512 57 1730 1920 2045

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

610 737 925 1117 1244 1412 1540 1730 2044

Niedziele i święta

925 1117 1244 1412 1540 1730 1914 2044

Będzin Muzeum

Stanowisko: 1

79

Będzin Muzeum

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434 517 602 45 744 929 1126 1243 1329 1422 1514 59 1732 1922 2047

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

612 739 927 1119 1246 1414 1542 1732 2046

Niedziele i święta

927 1119 1246 1414 1542 1732 1916 2046

Będzin Brzozowicka

Stanowisko: 1

79

Będzin Brzozowicka

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

436 519 604 47 746 931 1128 1245 1331 1424 1516 1601 1734 1924 2049

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

614 741 929 1121 1248 1416 1544 1734 2048

Niedziele i święta

929 1121 1248 1416 1544 1734 1918 2048

Łagisza Fabryka

Stanowisko: 1

79

Łagisza Fabryka

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

438 521 606 49 748 933 1130 1247 1333 1426 1518 1603 1736 1926 2051

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

616 743 931 1123 1250 1418 1546 1736 2050

Niedziele i święta

931 1123 1250 1418 1546 1736 1920 2050

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Fabryka:

Pogoda Będzin

Łagisza Elektrownia

Stanowisko: 1

79

Łagisza Elektrownia

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

440 523 608 51 750 935 1132 1249 1335 1428 1520 1605 1738 1928 2053

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

618 745 933 1125 1252 1420 1548 1738 2052

Niedziele i święta

933 1125 1252 1420 1548 1738 1922 2052

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Elektrownia:

Pogoda Będzin

Łagisza Poczta

Stanowisko: 1

79

Łagisza Poczta

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441 524 609 52 751 936 1133 1250 1336 1429 1521 1606 1739 1929 2054

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

619 746 934 1126 1253 1421 1549 1739 2053

Niedziele i święta

934 1126 1253 1421 1549 1739 1923 2053

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Poczta:

Pogoda Będzin

Łagisza Osiedle Awaryjne

Stanowisko: 1

79

Łagisza Osiedle Awaryjne

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443 526 611 54 753 938 1135 1252 1338 1431 1523 1608 1741 1931 2056

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

621 748 936 1128 1255 1423 1551 1741 2055

Niedziele i święta

936 1128 1255 1423 1551 1741 1925 2055

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Osiedle Awaryjne:

Pogoda Będzin

Łagisza Pokoju

Stanowisko: 1

79

Łagisza Pokoju

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444 528 613 56 755 940 1137 1254 1340 1433 1525 1610 1743 1932 2057

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

622 749 937 1129 1256 1424 1552 1742 2056

Niedziele i święta

937 1129 1256 1424 1552 1742 1926 2056

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Pokoju:

Pogoda Będzin

Sarnów Główna

Stanowisko: 1

79

Sarnów Główna

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

446 530 615 58 757 942 1139 1256 1342 1435 1527 1612 1745 1934 2059

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

624 751 939 1131 1258 1426 1554 1744 2058

Niedziele i święta

939 1131 1258 1426 1554 1744 1928 2058

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sarnów Główna:

Pogoda Psary

Sarnów Nowa

Stanowisko: 2

79

Sarnów Nowa

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

448 532 617 700 59 944 1141 1258 1344 1437 1529 1614 1747 1936 2101

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

626 753 941 1133 1300 1428 1556 1746 2100

Niedziele i święta

941 1133 1300 1428 1556 1746 1930 2100

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sarnów Nowa:

Pogoda Psary

Preczów Remiza

Stanowisko: 3

79

Preczów Remiza

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450 534 619 702 801 946 1143 1300 46 1439 1531 1616 1749 1938 2103

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

628 755 943 1135 1302 1430 1558 1748 2102

Niedziele i święta

943 1135 1302 1430 1558 1748 1932 2102

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Preczów Remiza:

Pogoda Psary

Marianki

Stanowisko: 2

79

Marianki

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

452 536 621 704 803 948 1145 1302 48 1441 1533 1618 1751 1940 2105

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

630 757 945 1137 1304 1432 1600 1750 2104

Niedziele i święta

945 1137 1304 1432 1600 1750 1934 2104

Marianki Letnia

Stanowisko: 2

79

Marianki Letnia

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454 538 623 706 805 950 1147 1304 50 1443 1535 1620 1753 1942 2107

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

632 759 947 1139 1306 1434 1602 1752 2106

Niedziele i święta

947 1139 1306 1434 1602 1752 1936 2106

Korzeniec Kopalnia Piasku

Stanowisko: 2

79

Korzeniec Kopalnia Piasku

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456 540 625 708 807 952 1149 1306 52 1445 1537 1622 1755 1944 2109

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

634 801 949 1141 1308 1436 1604 1754 2108

Niedziele i święta

949 1141 1308 1436 1604 1754 1938 2108

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Korzeniec Kopalnia Piasku:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Korzeniec Park Zielona Basen

Stanowisko: 2

79

Korzeniec Park Zielona Basen

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457 541 626 709 808 953 1150 1307 53 1446 1538 1623 1756 1945 2110

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

635 802 950 1142 1309 1437 1605 1755 2109

Niedziele i święta

950 1142 1309 1437 1605 1755 1939 2109

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Korzeniec Park Zielona Basen:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Korzeniec Park Zielona

Stanowisko: 2

79

Korzeniec Park Zielona

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458 542 627 710 809 954 1151 1308 54 1447 1539 1624 1757 1946 2111

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

636 803 951 1143 1310 1438 1606 1756 2110

Niedziele i święta

951 1143 1310 1438 1606 1756 1940 2110

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Korzeniec Park Zielona:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Korzeniec Zielona

Stanowisko: 2

79

Korzeniec Zielona

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459 543 628 711 810 955 1152 1309 55 1448 1540 1625 1758 1947 2112

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

637 804 952 1144 1311 1439 1607 1757 2111

Niedziele i święta

952 1144 1311 1439 1607 1757 1941 2111

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Korzeniec Zielona:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Korzeniec

Stanowisko: 2

79

Korzeniec

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500 44 629 712 811 956 1153 1310 56 1449 1541 1626 1759 1948 2113

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

638 805 953 1145 1312 1440 1608 1758 2112

Niedziele i święta

953 1145 1312 1440 1608 1758 1942 2112

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Korzeniec:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Korzeniec Pogoria III

Stanowisko: 2

79

Korzeniec Pogoria III

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502 46 631 714 813 958 1155 1312 58 1451 1543 1628 1801 1950 2115

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

640 807 955 1147 1314 1442 1610 1800 2114

Niedziele i święta

955 1147 1314 1442 1610 1800 1944 2114

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Korzeniec Pogoria III:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza Długosza

Stanowisko: 2

79

Dąbrowa Górnicza Długosza

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503 47 632 715 814 959 1156 1313 59 1452 1544 1629 1802 1951 2116

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

641 808 956 1148 1315 1443 1611 1801 2115

Niedziele i święta

956 1148 1315 1443 1611 1801 1945 2115

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbrowa Górnicza Długosza:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza Konopnickiej

Stanowisko: 2

79

Dąbrowa Górnicza Konopnickiej

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504 48 633 716 815 1000 1157 1314 1400 53 1545 1630 1803 1952 2117

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

642 809 957 1149 1316 1444 1612 1802 2116

Niedziele i święta

957 1149 1316 1444 1612 1802 1946 2116

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbrowa Górnicza Konopnickiej:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Stanowisko: 3

79

Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Limanowskiego

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505 49 634 717 816 1001 1158 1315 1401 54 1546 1631 1804 1953 2118

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

643 810 958 1150 1317 1445 1613 1803 2117

Niedziele i święta

958 1150 1317 1445 1613 1803 1947 2117

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbrowa Górnicza Limanowskiego:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *