Strona główna » Linia 743, Autobus

Linia 743, Autobus

743

Obowiązuje od 21.01.2021 r. UWAGA! Dodatkowe kursy!

Kierunek Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Mikołeska

Stanowisko: 1

743

Mikołeska

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

627Z 945Z 1215Z 1430Z 1715Z 1930Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

945Z 1215Z 1430Z 1715Z 1930Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołeska:

Pogoda Tworóg

Kolonia Osiek

Stanowisko: 2

743

Kolonia Osiek

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

634Z 952Z 1222Z 1437Z 1722Z 1937Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

952Z 1222Z 1437Z 1722Z 1937Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kolonia Osiek:

Pogoda Tworóg

Boruszowice Cmentarz

Stanowisko: 2

743

Boruszowice Cmentarz

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

636Z 954Z 1224Z 1439Z 1724Z 1939Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

954Z 1224Z 1439Z 1724Z 1939Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Boruszowice Cmentarz:

Pogoda Tworóg

Boruszowice Traugutta

Stanowisko: 2

743

Boruszowice Traugutta

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

638Z 956Z 1226Z 1441Z 1726Z 1941Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

956Z 1226Z 1441Z 1726Z 1941Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Boruszowice Traugutta:

Pogoda Tworóg

Boruszowice Szkoła

Stanowisko: 2

743

Boruszowice Szkoła

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

639Z 957Z 1227Z 1442Z 1727Z 1942Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

957Z 1227Z 1442Z 1727Z 1942Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Boruszowice Szkoła:

Pogoda Tworóg

Boruszowice Sklep

Stanowisko: 2

743

Boruszowice Sklep

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

640Z 958Z 1228Z 1443Z 1728Z 1943Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

958Z 1228Z 1443Z 1728Z 1943Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Boruszowice Sklep:

Pogoda Tworóg

Boruszowice Hanusek

Stanowisko: 4

743

Boruszowice Hanusek

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

641Z 959Z 1229Z 1444Z 1729Z 1944Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

959Z 1229Z 1444Z 1729Z 1944Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Boruszowice Hanusek:

Pogoda Tworóg

Hanusek Bar

Stanowisko: 1

743

Hanusek Bar

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

642Z 1000Z 1230Z 1445Z 1730Z 1945Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1000Z 1230Z 1445Z 1730Z 1945Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Hanusek Bar:

Pogoda Tworóg

Hanusek Cegielnia

Stanowisko: 1

743

Hanusek Cegielnia

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

644Z 1002Z 1232Z 1447Z 1732Z 1947Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1002Z 1232Z 1447Z 1732Z 1947Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Hanusek Cegielnia:

Pogoda Tworóg

Nowa Wieś Domki Letniskowe

Stanowisko: 1

743

Nowa Wieś Domki Letniskowe

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

646Z 1004Z 1234Z 1449Z 1734Z 1949Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1004Z 1234Z 1449Z 1734Z 1949Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Nowa Wieś Domki Letniskowe:

Pogoda Tworóg

Nowa Wieś Pętla

Stanowisko: 1

743

Nowa Wieś Pętla

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

647Z 1005Z 1235Z 1450Z 1735Z 1950Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1005Z 1235Z 1450Z 1735Z 1950Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Nowa Wieś Pętla:

Pogoda Tworóg

Nowa Wieś Spółdzielnia

Stanowisko: 1

743

Nowa Wieś Spółdzielnia

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

649Z 1007Z 1237Z 1452Z 1737Z 1952Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1007Z 1237Z 1452Z 1737Z 1952Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Nowa Wieś Spółdzielnia:

Pogoda Tworóg

Tworóg Szkoła

Stanowisko: 1

743

Tworóg Szkoła

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

814U 1218W 1407W 1547W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1218W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

651Z 1009Z 1239Z 1454Z 1739Z 1954Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1009Z 1239Z 1454Z 1739Z 1954Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tworóg Szkoła:

Pogoda Tworóg

Tworóg Kościół

Stanowisko: 1

743

Tworóg Kościół

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

548P 714R 29 823V 1018 1102R 21 1216W 28 1311 1405W 08 46 1545W 57 1725 1912Y 2014 2306

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

548P 714R 29 819 1018 1121 1216W 28 1311 1408 51 1557 1725 1912Y 2014 2306

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tworóg Kościół:

Pogoda Tworóg

Tworóg Szkoła

Stanowisko: 2

743

Tworóg Szkoła

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1217W 1406W 1546W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1217W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tworóg Szkoła:

Pogoda Tworóg

Tworóg Szkoła

Stanowisko: 1

743

Tworóg Szkoła

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

814U 1218W 1407W 1547W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1218W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

651Z 1009Z 1239Z 1454Z 1739Z 1954Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1009Z 1239Z 1454Z 1739Z 1954Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tworóg Szkoła:

Pogoda Tworóg

Brynek Wiejska

Stanowisko: 2

743

Brynek Wiejska

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

717R 818U 1105R 1222W 1411W 1551W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

717R 1222W

Brynek Zamkowa

Stanowisko: 2

743

Brynek Zamkowa

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

718R 819U 1106R 1223W 1412W 1552W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

718R 1223W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brynek Zamkowa:

Pogoda Tworóg

Brynek Zamkowa

Stanowisko: 1

743

Brynek Zamkowa

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

719R 820U 1107R 1224W 1413W 1553W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

719R 1224W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brynek Zamkowa:

Pogoda Tworóg

Tworóg Zamek

Stanowisko: 2

743

Tworóg Zamek

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

549P 730 824V 1019 1122 1229 1312 1409 47 1558 1726 1913Y 2015 2307

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

549P 730 820 1019 1122 1229 1312 1409 52 1558 1726 1913Y 2015 2307

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

653Z 1011Z 1241Z 1456Z 1741Z 1956Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1011Z 1241Z 1456Z 1741Z 1956Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tworóg Zamek:

Pogoda Tworóg

Tworóg Dworzec PKP

Stanowisko: 4

743

Tworóg Dworzec PKP

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

511O 50P 731 825V 1020 1123 1230 1313 1410 48 1559 1727 1914Y 2016 2308

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

511O 50P 731 821 1020 1123 1230 1313 1410 53 1559 1727 1914Y 2016 2308

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

654Z 1012Z 1242Z 1457Z 1742Z 1957Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1012Z 1242Z 1457Z 1742Z 1957Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tworóg Dworzec PKP:

Pogoda Tworóg

Tworóg Gminny Ośrodek Kultury

Stanowisko: 2

743

Tworóg Gminny Ośrodek Kultury

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

512O 51P 732 826V 1021 1124 1231 1314 1411 49 1600 1728 1915Y 2017 2309

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

512O 51P 732 822 1021 1124 1231 1314 1411 54 1600 1728 1915Y 2017 2309

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

655Z 1013Z 1243Z 1458Z 1743Z 1958Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1013Z 1243Z 1458Z 1743Z 1958Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tworóg Gminny Ośrodek Kultury:

Pogoda Tworóg

Świniowice Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

743

Świniowice Skrzyżowanie

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

517O 56P 627Q 737 55T 831V 1026 1129 1236 1319 1416 54 1605 41X 1733 1920Y 2022 2105Q 2314

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

517O 56P 627Q 737 827 1026 1129 1236 1319 1416 59 1605 41X 1733 1920Y 2022 2105Q 2314

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

700Z 1018Z 1248Z 1503Z 1748Z 2003Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1018Z 1248Z 1503Z 1748Z 2003Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Świniowice Skrzyżowanie:

Pogoda Tworóg

Świniowice Osiedle

Stanowisko: 2

743

Świniowice Osiedle

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

519O 58P 629Q 739 57T 833V 1028 1131 1238 1321 1418 56 1607 43X 1735 1922Y 2024 2107Q 2316

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

519O 58P 629Q 739 829 1028 1131 1238 1321 1418 1501 1607 43X 1735 1922Y 2024 2107Q 2316

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

702Z 1020Z 1250Z 1505Z 1750Z 2005Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1020Z 1250Z 1505Z 1750Z 2005Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Świniowice Osiedle:

Pogoda Tworóg

Wielowieś Kościelna

Stanowisko: 2

743

Wielowieś Kościelna

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

523O 602P 33Q 743 801T 37V 1032 1135 1242 1325 1422 1500 1611 47X 1739 1925Y 2027 2110Q 2319

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

523O 602P 33Q 743 833 1032 1135 1242 1325 1422 1505 1611 47X 1739 1925Y 2027 2110Q 2319

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

706Z 1024Z 1254Z 1509Z 1754Z 2008Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1024Z 1254Z 1509Z 1754Z 2008Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wielowieś Kościelna:

Pogoda Wielowieś

Wielowieś Kościół

Stanowisko: 2

743

Wielowieś Kościół

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

524O 603P 34Q 744 802T 38V 1033 1136 1243 1326 1423 1501 1612 48X 1740 1926Y 2028 2111Q 2320

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

524O 603P 34Q 744 834 1033 1136 1243 1326 1423 1506 1612 48X 1740 1926Y 2028 2111Q 2320

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

707Z 1025Z 1255Z 1510Z 1755Z 2009Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1025Z 1255Z 1510Z 1755Z 2009Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wielowieś Kościół:

Pogoda Wielowieś

Wielowieś Szkoła

Stanowisko: 4

743

Wielowieś Szkoła

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

803T 39V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wielowieś Szkoła:

Pogoda Wielowieś

Wielowieś Młyn

Stanowisko: 1

743

Wielowieś Młyn

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

604P

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

604P

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wielowieś Młyn:

Pogoda Wielowieś

Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Stanowisko: 1

743

Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1650X 1928Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1650X 1928Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wielowieś Centrum Przesiadkowe:

Pogoda Wielowieś

Kieleczka

Stanowisko: 1

743

Kieleczka

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

607P 1654X 1932Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

607P 1654X 1932Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kieleczka:

Pogoda Wielowieś

Kieleczka Przejazd Kolejowy

Stanowisko: 1

743

Kieleczka Przejazd Kolejowy

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

608P 1655X 1933Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

608P 1655X 1933Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kieleczka Przejazd Kolejowy:

Pogoda Wielowieś

Raduń

Stanowisko: 2

743

Raduń

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

608P

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

608P

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Raduń:

Pogoda Wielowieś

Kieleczka Przejazd Kolejowy

Stanowisko: 2

743

Kieleczka Przejazd Kolejowy

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

610P

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

610P

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kieleczka Przejazd Kolejowy:

Pogoda Wielowieś

Kieleczka

Stanowisko: 2

743

Kieleczka

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

611P

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

611P

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kieleczka:

Pogoda Wielowieś

Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Stanowisko: 1

743

Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

526O 615P 36Q 746 805T 41V 1035 1138 1245 1328 1425 1503 1614 1742 2030 2113Q 2322

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

526O 615P 36Q 746 836 1035 1138 1245 1328 1425 1508 1614 1742 2030 2113Q 2322

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

709Z 1027Z 1257Z 1512Z 1757Z 2011Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1027Z 1257Z 1512Z 1757Z 2011Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wielowieś Centrum Przesiadkowe:

Pogoda Wielowieś

Kierunek Tworóg Kościół

Raduń

Stanowisko: 2

743

Raduń

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1659Z 1936Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1659Z 1936Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Raduń:

Pogoda Wielowieś

Kieleczka Przejazd Kolejowy

Stanowisko: 2

743

Kieleczka Przejazd Kolejowy

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1701Z 1938Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1701Z 1938Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kieleczka Przejazd Kolejowy:

Pogoda Wielowieś

Kieleczka

Stanowisko: 2

743

Kieleczka

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1702Z 1939Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1702Z 1939Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kieleczka:

Pogoda Wielowieś

Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Stanowisko: 1

743

Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

528 615Y 49 746Y 805 47 1043 1150 1245X 1336X 1427X 1519X 1624Y 1706Z 1800 1943Z 2055Y 2128 2323

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

528 615Y 49 754 847 1043 1150 1246 1337 1428 1520 1624Y 1706Z 1800 1943Z 2055Y 2128 2323

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

750M 1030N 1300M 1520N 1800M 2040M

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1030N 1300M 1520N 1800M 2040M

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wielowieś Centrum Przesiadkowe:

Pogoda Wielowieś

Wielowieś Szkoła

Stanowisko: 3

743

Wielowieś Szkoła

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1247X 1338X 1429X 1521X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wielowieś Szkoła:

Pogoda Wielowieś

Wielowieś Kościół

Stanowisko: 1

743

Wielowieś Kościół

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

530 617Y 51 748Y 807 49 1045 1152 1248X 1339X 1430X 1522X 1626Y 1708Z 1802 1945Z 2057Y 2130 2325

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

530 617Y 51 756 849 1045 1152 1248 1339 1430 1522 1626Y 1708Z 1802 1945Z 2057Y 2130 2325

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

752M 1032N 1302M 1522N 1802M 2042M

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1032N 1302M 1522N 1802M 2042M

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wielowieś Kościół:

Pogoda Wielowieś

Wielowieś Kościelna

Stanowisko: 1

743

Wielowieś Kościelna

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

531 618Y 52 749Y 808 50 1046 1153 1249X 1340X 1431X 1523X 1627Y 1709Z 1803 1946Z 2058Y 2131 2326

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

531 618Y 52 757 850 1046 1153 1249 1340 1431 1523 1627Y 1709Z 1803 1946Z 2058Y 2131 2326

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

753M 1033N 1303M 1523N 1803M 2043M

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1033N 1303M 1523N 1803M 2043M

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wielowieś Kościelna:

Pogoda Wielowieś

Świniowice Osiedle

Stanowisko: 1

743

Świniowice Osiedle

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

535 622Y 56 753Y 812 54 1050 1157 1253X 1344X 1435X 1527X 1631Y 1713Z 1807 1949Z 2101Y 34 2329

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

535 622Y 56 801 54 1050 1157 1253 1344 1435 1527 1631Y 1713Z 1807 1949Z 2101Y 34 2329

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

757M 1037N 1307M 1527N 1807M 2046M

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1037N 1307M 1527N 1807M 2046M

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Świniowice Osiedle:

Pogoda Tworóg

Świniowice Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

743

Świniowice Skrzyżowanie

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

537 624Y 58 755Y 814 56 1052 1159 1255X 1346X 1437X 1529X 1633Y 1715Z 1809 1951Z 2103Y 36 2331

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

537 624Y 58 803 56 1052 1159 1255 1346 1437 1529 1633Y 1715Z 1809 1951Z 2103Y 36 2331

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

759M 1039N 1309M 1529N 1809M 2048M

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1039N 1309M 1529N 1809M 2048M

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Świniowice Skrzyżowanie:

Pogoda Tworóg

Świniowice Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

743

Świniowice Skrzyżowanie

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

624Y 755Y 1633Y 2103Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

624Y 1633Y 2103Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Świniowice Skrzyżowanie:

Pogoda Tworóg

Tworóg Gminny Ośrodek Kultury

Stanowisko: 1

743

Tworóg Gminny Ośrodek Kultury

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

542 703 819 901 1057 1204 1300X 51X 1442X 1534X 1720Z 1814 1956Z 2141 2336

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

542 703 808 901 1057 1204 1300 51 1442 1534 1720Z 1814 1956Z 2141 2336

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

804M 1044N 1314M 1534N 1814M 2053M

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1044N 1314M 1534N 1814M 2053M

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tworóg Gminny Ośrodek Kultury:

Pogoda Tworóg

Tworóg Dworzec PKP

Stanowisko: 3

743

Tworóg Dworzec PKP

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

544 705 821 903 1059 1206 1302X 53X 1444X 1536X 1722Z 1816 1958Z 2143 2338

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

544 705 810 903 1059 1206 1302 53 1444 1536 1722Z 1816 1958Z 2143 2338

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

806M 1046N 1316M 1536N 1816M 2055M

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1046N 1316M 1536N 1816M 2055M

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tworóg Dworzec PKP:

Pogoda Tworóg

Tworóg Zamek

Stanowisko: 1

743

Tworóg Zamek

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

545 706 822 904 1100 1207 1303X 54X 1445X 1537X 1723Z 1817 1959Z 2144 2339

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

545 706 811 904 1100 1207 1303 54 1445 1537 1723Z 1817 1959Z 2144 2339

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

807M 1047N 1317M 1537N 1817M 2056M

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1047N 1317M 1537N 1817M 2056M

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tworóg Zamek:

Pogoda Tworóg

Brynek Zamkowa

Stanowisko: 1

743

Brynek Zamkowa

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

720V 820V 1108V 1224W 1413W 1553W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

720V 1224W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brynek Zamkowa:

Pogoda Tworóg

Brynek Wiejska

Stanowisko: 1

743

Brynek Wiejska

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

721V 821V 1109V 1225W 1414W 1554W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

721V 1225W

Tworóg Szkoła

Stanowisko: 2

743

Tworóg Szkoła

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

725V 825V 1113V

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

725V

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

809M 1049N 1319M 1539N 1819M 2058M

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1049N 1319M 1539N 1819M 2058M

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tworóg Szkoła:

Pogoda Tworóg

Tworóg Kościół

Stanowisko: 1

743

Tworóg Kościół

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

546 707 28V 823 28V 905 1101 16V 1208 28W 1304X 55X 1417W 46X 1538X 57W 1724Z 1818 2000Z 2145 2340

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

546 707 28V 812 905 1101 1208 28W 1304 55 1446 1538 1724Z 1818 2000Z 2145 2340

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tworóg Kościół:

Pogoda Tworóg

Tworóg Szkoła

Stanowisko: 1

743

Tworóg Szkoła

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

726V 826V 1114V

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

726V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tworóg Szkoła:

Pogoda Tworóg

Nowa Wieś Spółdzielnia

Stanowisko: 2

743

Nowa Wieś Spółdzielnia

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

811M 1051N 1321M 1541N 1821M 2100M

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1051N 1321M 1541N 1821M 2100M

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Nowa Wieś Spółdzielnia:

Pogoda Tworóg

Nowa Wieś Pętla

Stanowisko: 2

743

Nowa Wieś Pętla

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

813M 1053N 1323M 1543N 1823M 2102M

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1053N 1323M 1543N 1823M 2102M

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Nowa Wieś Pętla:

Pogoda Tworóg

Nowa Wieś Domki Letniskowe

Stanowisko: 2

743

Nowa Wieś Domki Letniskowe

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

814M 1054N 1324M 1544N 1824M 2103M

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1054N 1324M 1544N 1824M 2103M

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Nowa Wieś Domki Letniskowe:

Pogoda Tworóg

Hanusek Cegielnia

Stanowisko: 2

743

Hanusek Cegielnia

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

816M 1056N 1326M 1546N 1826M 2105M

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1056N 1326M 1546N 1826M 2105M

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Hanusek Cegielnia:

Pogoda Tworóg

Hanusek Bar

Stanowisko: 2

743

Hanusek Bar

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

818M 1058N 1328M 1548N 1828M 2107M

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1058N 1328M 1548N 1828M 2107M

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Hanusek Bar:

Pogoda Tworóg

Boruszowice Hanusek

Stanowisko: 3

743

Boruszowice Hanusek

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

612L 838L 1059N 1340L 1549N 1900L

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

838L 1059N 1340L 1549N 1900L

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Boruszowice Hanusek:

Pogoda Tworóg

Boruszowice Sklep

Stanowisko: 1

743

Boruszowice Sklep

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

613L 839L 1100N 1341L 1550N 1901L

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

839L 1100N 1341L 1550N 1901L

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Boruszowice Sklep:

Pogoda Tworóg

Boruszowice Szkoła

Stanowisko: 1

743

Boruszowice Szkoła

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

614L 840L 1101N 1342L 1551N 1902L

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

840L 1101N 1342L 1551N 1902L

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Boruszowice Szkoła:

Pogoda Tworóg

Boruszowice Traugutta

Stanowisko: 1

743

Boruszowice Traugutta

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

615L 841L 1102N 1343L 1552N 1903L

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

841L 1102N 1343L 1552N 1903L

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Boruszowice Traugutta:

Pogoda Tworóg

Boruszowice Cmentarz

Stanowisko: 1

743

Boruszowice Cmentarz

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

617L 843L 1104N 1345L 1554N 1905L

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

843L 1104N 1345L 1554N 1905L

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Boruszowice Cmentarz:

Pogoda Tworóg

Kolonia Osiek

Stanowisko: 1

743

Kolonia Osiek

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

619L 845L 1106N 1347L 1556N 1907L

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

845L 1106N 1347L 1556N 1907L

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kolonia Osiek:

Pogoda Tworóg

Mikołeska

Stanowisko: 1

743

Mikołeska

Kierunek: Tworóg Kościół

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

626L 852L 1113N 1354L 1603N 1914L

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

852L 1113N 1354L 1603N 1914L

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołeska:

Pogoda Tworóg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *