Strona główna » Linia 73, Autobus

Linia 73, Autobus

73

Obowiązuje od 15.03.2021 r.

Kierunek Stroszek Poczta

Osiedle Wieczorka Dworzec

Stanowisko: 1

73

Osiedle Wieczorka Dworzec

Kierunek: Stroszek Poczta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

420W 500Y 30 600Y 30 711Y 41 811 41 915 1015 1115 1202 38 1310Y 33Y 1407Y 52 1522Y 1600W 45V 1730V 1815V 1910 2010V 2110V 2205Y 2305W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

420W 500Y 30 600Y 30 711Y 811 915 1015 1115 1215 1310Y 33Y 1407Y 52 1522Y 1600W 45V 1730V 1815V 1910 2010V 2110V 2205Y 2305W

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

420W 520Y 620Y 711Y 811 930 1100 1220 1320 1430 1545 1720 1900 2025V 2205Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

420W 520Y 620Y 711Y 811Y 930Y 1100Y 1220Y 1320Y 1430Y 1545Y 1720Y 1900Y 2025W 2205Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

420W 520Y 620Y 711Y 811Y 930Y 1100Y 1220Y 1320Y 1430Y 1545Y 1720Y 1900Y 2025W 2205Y

Wszystkich Świętych

420Y 520Y 620Y 711Y 811 930 1100 1220 1320 1430 1545 1720 1900Y 2025Y 2205Y

Osiedle Wieczorka Szkoła

Stanowisko: 2

73

Osiedle Wieczorka Szkoła

Kierunek: Stroszek Poczta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

421W 501Y 31 601Y 31 712Y 42 812 42 916 1016 1116 1203 39 1311Y 34Y 1408Y 53 1523Y 1601W 46V 1731V 1816V 1911 2011V 2111V 2206Y 2306W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

421W 501Y 31 601Y 31 712Y 812 916 1016 1116 1216 1311Y 34Y 1408Y 53 1523Y 1601W 46V 1731V 1816V 1911 2011V 2111V 2206Y 2306W

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

421W 521Y 621Y 712Y 812 931 1101 1221 1321 1431 1546 1721 1901 2026V 2206Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

421W 521Y 621Y 712Y 812Y 931Y 1101Y 1221Y 1321Y 1431Y 1546Y 1721Y 1901Y 2026W 2206Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

421W 521Y 621Y 712Y 812Y 931Y 1101Y 1221Y 1321Y 1431Y 1546Y 1721Y 1901Y 2026W 2206Y

Wszystkich Świętych

421Y 521Y 621Y 712Y 812 931 1101 1221 1321 1431 1546 1721 1901Y 2026Y 2206Y

Piekary Dwór

Stanowisko: 2

73

Piekary Dwór

Kierunek: Stroszek Poczta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

423W 503Y 33 603Y 33 714Y 44 814 44 918 1018 1118 1205 41 1313Y 36Y 1410Y 55 1525Y 1603W 48V 1733V 1818V 1913 2013V 2113V 2208Y 2308W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

423W 503Y 33 603Y 33 714Y 814 918 1018 1118 1218 1313Y 36Y 1410Y 55 1525Y 1603W 48V 1733V 1818V 1913 2013V 2113V 2208Y 2308W

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

423W 523Y 623Y 714Y 814 933 1103 1223 1323 1433 1548 1723 1903 2028V 2208Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

423W 523Y 623Y 714Y 814Y 933Y 1103Y 1223Y 1323Y 1433Y 1548Y 1723Y 1903Y 2028W 2208Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

423W 523Y 623Y 714Y 814Y 933Y 1103Y 1223Y 1323Y 1433Y 1548Y 1723Y 1903Y 2028W 2208Y

Wszystkich Świętych

423Y 523Y 623Y 714Y 814 933 1103 1223 1323 1433 1548 1723 1903Y 2028Y 2208Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Piekary Dwór:

Pogoda Piekary Śląskie

Piekary Bazylika

Stanowisko: 1

73

Piekary Bazylika

Kierunek: Stroszek Poczta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

425W 505Y 35 605Y 35 716Y 46 816 46 920 1020 1120 1207 43 1315Y 38Y 1412Y 57 1527Y 1605W 50V 1735V 1820V 1915 2015V 2115V 2210Y 2310W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

425W 505Y 35 605Y 35 716Y 816 920 1020 1120 1220 1315Y 38Y 1412Y 57 1527Y 1605W 50V 1735V 1820V 1915 2015V 2115V 2210Y 2310W

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

425W 525Y 625Y 716Y 816 935 1105 1225 1325 1435 1550 1725 1905 2030V 2210Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

425W 525Y 625Y 716Y 816Y 935Y 1105Y 1225Y 1325Y 1435Y 1550Y 1725Y 1905Y 2030W 2210Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

425W 525Y 625Y 716Y 816Y 935Y 1105Y 1225Y 1325Y 1435Y 1550Y 1725Y 1905Y 2030W 2210Y

Wszystkich Świętych

425Y 525Y 625Y 716Y 816 935 1105 1225 1325 1435 1550 1725 1905Y 2030Y 2210Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Piekary Bazylika:

Pogoda Piekary Śląskie

Szarlej Poczta

Stanowisko: 1

73

Szarlej Poczta

Kierunek: Stroszek Poczta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

427W 507Y 37 607Y 37 718Y 48 818 48 922 1022 1122 1209 45 1317Y 40Y 1414Y 59 1529Y 1607W 52V 1737V 1822V 1917 2017V 2117V 2212Y 2312W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

427W 507Y 37 607Y 37 718Y 818 922 1022 1122 1222 1317Y 40Y 1414Y 59 1529Y 1607W 52V 1737V 1822V 1917 2017V 2117V 2212Y 2312W

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

427W 527Y 627Y 718Y 818 937 1107 1227 1327 1437 1552 1727 1907 2032V 2212Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

427W 527Y 627Y 718Y 818Y 937Y 1107Y 1227Y 1327Y 1437Y 1552Y 1727Y 1907Y 2032W 2212Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

427W 527Y 627Y 718Y 818Y 937Y 1107Y 1227Y 1327Y 1437Y 1552Y 1727Y 1907Y 2032W 2212Y

Wszystkich Świętych

427Y 527Y 627Y 718Y 818 937 1107 1227 1327 1437 1552 1727 1907Y 2032Y 2212Y

Szarlej Szpital

Stanowisko: 2

73

Szarlej Szpital

Kierunek: Stroszek Poczta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

509Y 39 609Y 39 720Y 50 820 50 924 1024 1124 1211 47 1319Y 42Y 1416Y 1501 31Y 1919 2214Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

509Y 39 609Y 39 720Y 820 924 1024 1124 1224 1319Y 42Y 1416Y 1501 31Y 1919 2214Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

529Y 629Y 720Y 820 939 1109 1229 1329 1439 1554 1729 1909 2214Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

529Y 629Y 720Y 820Y 939Y 1109Y 1229Y 1329Y 1439Y 1554Y 1729Y 1909Y 2214Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

529Y 629Y 720Y 820Y 939Y 1109Y 1229Y 1329Y 1439Y 1554Y 1729Y 1909Y 2214Y

Wszystkich Świętych

429Y 529Y 629Y 720Y 820 939 1109 1229 1329 1439 1554 1729 1909Y 2034Y 2214Y

Szarlej Obwodnica

Stanowisko: 2

73

Szarlej Obwodnica

Kierunek: Stroszek Poczta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

510Y 40 610Y 40 721Y 51 821 51 925 1025 1125 1212 48 1320Y 43Y 1417Y 1502 32Y 1920 2215Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

510Y 40 610Y 40 721Y 821 925 1025 1125 1225 1320Y 43Y 1417Y 1502 32Y 1920 2215Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

530Y 630Y 721Y 821 940 1110 1230 1330 1440 1555 1730 1910 2215Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

530Y 630Y 721Y 821Y 940Y 1110Y 1230Y 1330Y 1440Y 1555Y 1730Y 1910Y 2215Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

530Y 630Y 721Y 821Y 940Y 1110Y 1230Y 1330Y 1440Y 1555Y 1730Y 1910Y 2215Y

Wszystkich Świętych

430Y 530Y 630Y 721Y 821 940 1110 1230 1330 1440 1555 1730 1910Y 2035Y 2215Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szarlej Obwodnica:

Pogoda Piekary Śląskie

Szarlej MMG CENTERS

Stanowisko: 1

73

Szarlej MMG CENTERS

Kierunek: Stroszek Poczta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

543 643 755 825 55 929 1029 1129 1216 52 1506 1655V 1740V 1825V 1923 2020V 2120V

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

543 643 825 929 1029 1129 1229 1506 1655V 1740V 1825V 1923 2020V 2120V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

824 943 1113 1233 1333 1443 1558 1733 1913 2035V

Wszystkich Świętych

824 943 1113 1233 1333 1443 1558 1733

Szarlej Przemysłowa

Stanowisko: 1

73

Szarlej Przemysłowa

Kierunek: Stroszek Poczta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

430W 515Y 45 615Y 45 726Y 57 827 57 931 1031 1131 1218 54 1325Y 48Y 1422Y 1509 37Y 1612W 58V 1742V 1827V 1925 2022V 2122V 2219Y 2315W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

430W 515Y 45 615Y 45 726Y 827 931 1031 1131 1231 1325Y 48Y 1422Y 1509 37Y 1612W 58V 1742V 1827V 1925 2022V 2122V 2219Y 2315W

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

430W 534Y 634Y 725Y 826 945 1115 1235 1335 1445 1600 1735 1915 2037V 2219Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

430W 534Y 634Y 725Y 825Y 944Y 1114Y 1234Y 1334Y 1444Y 1559Y 1734Y 1914Y 2036W 2219Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

430W 534Y 634Y 725Y 825Y 944Y 1114Y 1234Y 1334Y 1444Y 1559Y 1734Y 1914Y 2036W 2219Y

Wszystkich Świętych

433Y 534Y 634Y 725Y 826 945 1115 1235 1335 1445 1600 1735 1914Y 2039Y 2219Y

Szarlej Dworzec PKP

Stanowisko: 1

73

Szarlej Dworzec PKP

Kierunek: Stroszek Poczta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

431W 516Y 46 616Y 46 727Y 58 828 58 932 1032 1132 1219 55 1326Y 49Y 1423Y 1510 38Y 1613W 59V 1743V 1828V 1926 2023V 2123V 2220Y 2316W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

431W 516Y 46 616Y 46 727Y 828 932 1032 1132 1232 1326Y 49Y 1423Y 1510 38Y 1613W 59V 1743V 1828V 1926 2023V 2123V 2220Y 2316W

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

431W 535Y 635Y 726Y 827 946 1116 1236 1336 1446 1601 1736 1916 2038V 2220Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

431W 535Y 635Y 726Y 826Y 945Y 1115Y 1235Y 1335Y 1445Y 1600Y 1735Y 1915Y 2037W 2220Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

431W 535Y 635Y 726Y 826Y 945Y 1115Y 1235Y 1335Y 1445Y 1600Y 1735Y 1915Y 2037W 2220Y

Wszystkich Świętych

434Y 535Y 635Y 726Y 827 946 1116 1236 1336 1446 1601 1736 1915Y 2040Y 2220Y

Rojca Szarlejka

Stanowisko: 2

73

Rojca Szarlejka

Kierunek: Stroszek Poczta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

432W 517Y 47 617Y 47 728Y 59 829 59 933 1033 1133 1220 56 1327Y 50Y 1424Y 1511 39Y 1614W 1700V 44V 1829V 1927 2024V 2124V 2221Y 2317W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

432W 517Y 47 617Y 47 728Y 829 933 1033 1133 1233 1327Y 50Y 1424Y 1511 39Y 1614W 1700V 44V 1829V 1927 2024V 2124V 2221Y 2317W

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

432W 536Y 636Y 727Y 828 947 1117 1237 1337 1447 1602 1737 1917 2039V 2221Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

432W 536Y 636Y 727Y 827Y 946Y 1116Y 1236Y 1336Y 1446Y 1601Y 1736Y 1916Y 2038W 2221Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

432W 536Y 636Y 727Y 827Y 946Y 1116Y 1236Y 1336Y 1446Y 1601Y 1736Y 1916Y 2038W 2221Y

Wszystkich Świętych

435Y 536Y 636Y 727Y 828 947 1117 1237 1337 1447 1602 1737 1916Y 2041Y 2221Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rojca Szarlejka:

Pogoda Radzionków

Rojca Baza Paliw

Stanowisko: 2

73

Rojca Baza Paliw

Kierunek: Stroszek Poczta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

433W 518Y 48 618Y 48 729Y 800 30 900 34 1034 1134 1221 57 1328Y 51Y 1425Y 1512 40Y 1615W 1701V 45V 1830V 1928 2025V 2125V 2222Y 2318W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

433W 518Y 48 618Y 48 729Y 830 934 1034 1134 1234 1328Y 51Y 1425Y 1512 40Y 1615W 1701V 45V 1830V 1928 2025V 2125V 2222Y 2318W

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

433W 537Y 637Y 728Y 829 948 1118 1238 1338 1448 1603 1738 1918 2040V 2222Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

433W 537Y 637Y 728Y 828Y 947Y 1117Y 1237Y 1337Y 1447Y 1602Y 1737Y 1917Y 2039W 2222Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

433W 537Y 637Y 728Y 828Y 947Y 1117Y 1237Y 1337Y 1447Y 1602Y 1737Y 1917Y 2039W 2222Y

Wszystkich Świętych

436Y 537Y 637Y 728Y 829 948 1118 1238 1338 1448 1603 1738 1917Y 2042Y 2222Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rojca Baza Paliw:

Pogoda Radzionków

Rojca Muzeum Chleba

Stanowisko: 2

73

Rojca Muzeum Chleba

Kierunek: Stroszek Poczta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

434W 519Y 49 619Y 49 730Y 801 31 901 35 1035 1135 1222 58 1329Y 52Y 1426Y 1513 41Y 1616W 1702V 46V 1831V 1929 2026V 2126V 2223Y 2319W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

434W 519Y 49 619Y 49 730Y 831 935 1035 1135 1235 1329Y 52Y 1426Y 1513 41Y 1616W 1702V 46V 1831V 1929 2026V 2126V 2223Y 2319W

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

434W 538Y 638Y 729Y 830 949 1119 1239 1339 1449 1604 1739 1919 2041V 2223Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

434W 538Y 638Y 729Y 829Y 948Y 1118Y 1238Y 1338Y 1448Y 1603Y 1738Y 1918Y 2040W 2223Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

434W 538Y 638Y 729Y 829Y 948Y 1118Y 1238Y 1338Y 1448Y 1603Y 1738Y 1918Y 2040W 2223Y

Wszystkich Świętych

437Y 538Y 638Y 729Y 830 949 1119 1239 1339 1449 1604 1739 1918Y 2043Y 2223Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rojca Muzeum Chleba:

Pogoda Radzionków

Rojca Nieznanego Żołnierza

Stanowisko: 2

73

Rojca Nieznanego Żołnierza

Kierunek: Stroszek Poczta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

436W 521Y 51 621Y 51 732Y 803 33 903 37 1037 1137 1224 1300 31Y 54Y 1428Y 1515 43Y 1618W 1704V 48V 1833V 1931 2028V 2128V 2225Y 2321W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

436W 521Y 51 621Y 51 732Y 833 937 1037 1137 1237 1331Y 54Y 1428Y 1515 43Y 1618W 1704V 48V 1833V 1931 2028V 2128V 2225Y 2321W

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

436W 540Y 640Y 731Y 832 951 1121 1241 1341 1451 1606 1741 1921 2043V 2225Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

436W 540Y 640Y 731Y 831Y 950Y 1120Y 1240Y 1340Y 1450Y 1605Y 1740Y 1920Y 2042W 2225Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

436W 540Y 640Y 731Y 831Y 950Y 1120Y 1240Y 1340Y 1450Y 1605Y 1740Y 1920Y 2042W 2225Y

Wszystkich Świętych

439Y 540Y 640Y 731Y 832 951 1121 1241 1341 1451 1606 1741 1920Y 2045Y 2225Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rojca Nieznanego Żołnierza:

Pogoda Radzionków

Rojca Centrum Przesiadkowe

Stanowisko: 1

73

Rojca Centrum Przesiadkowe

Kierunek: Stroszek Poczta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

437W 523Y 53 623Y 53 734Y 805 35 905 39 1039 1139 1226 1302 33Y 56Y 1430Y 1517 45Y 1620W 1706V 50V 1835V 1933 2030V 2130V 2227Y 2322W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

437W 523Y 53 623Y 53 734Y 835 939 1039 1139 1239 1333Y 56Y 1430Y 1517 45Y 1620W 1706V 50V 1835V 1933 2030V 2130V 2227Y 2322W

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

437W 542Y 642Y 733Y 834 953 1123 1243 1343 1453 1608 1743 1923 2045V 2227Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

437W 542Y 642Y 733Y 833Y 952Y 1122Y 1242Y 1342Y 1452Y 1607Y 1742Y 1922Y 2044W 2227Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

437W 542Y 642Y 733Y 833Y 952Y 1122Y 1242Y 1342Y 1452Y 1607Y 1742Y 1922Y 2044W 2227Y

Wszystkich Świętych

440Y 542Y 642Y 733Y 834 953 1123 1243 1343 1453 1608 1743 1922Y 2047Y 2227Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rojca Centrum Przesiadkowe:

Pogoda Radzionków

Radzionków Plac Letochów

Stanowisko: 1

73

Radzionków Plac Letochów

Kierunek: Stroszek Poczta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

438W 525Y 55 625Y 55 736Y 807 37 907 41 1041 1141 1228 1304 35Y 58Y 1432Y 1519 47Y 1622W 1708V 52V 1837V 1935 2032V 2132V 2229Y 2323W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

438W 525Y 55 625Y 55 736Y 837 941 1041 1141 1241 1335Y 58Y 1432Y 1519 47Y 1622W 1708V 52V 1837V 1935 2032V 2132V 2229Y 2323W

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

438W 544Y 644Y 735Y 836 955 1125 1245 1345 1455 1610 1745 1925 2047V 2229Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

438W 544Y 644Y 735Y 835Y 954Y 1124Y 1244Y 1344Y 1454Y 1609Y 1744Y 1924Y 2046W 2229Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

438W 544Y 644Y 735Y 835Y 954Y 1124Y 1244Y 1344Y 1454Y 1609Y 1744Y 1924Y 2046W 2229Y

Wszystkich Świętych

441Y 544Y 644Y 735Y 836 955 1125 1245 1345 1455 1610 1745 1924Y 2049Y 2229Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Radzionków Plac Letochów:

Pogoda Radzionków

Radzionków Kościół

Stanowisko: 1

73

Radzionków Kościół

Kierunek: Stroszek Poczta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

439W 527Y 57 627Y 57 738Y 809 39 909 43 1043 1143 1230 1306 37Y 1400Y 34Y 1521 49Y 1624W 1710V 54V 1839V 1937 2034V 2134V 2231Y 2324W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

439W 527Y 57 627Y 57 738Y 839 943 1043 1143 1243 1337Y 1400Y 34Y 1521 49Y 1624W 1710V 54V 1839V 1937 2034V 2134V 2231Y 2324W

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

439W 546Y 646Y 737Y 838 957 1127 1247 1347 1457 1612 1747 1927 2049V 2231Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

439W 546Y 646Y 737Y 837Y 956Y 1126Y 1246Y 1346Y 1456Y 1611Y 1746Y 1926Y 2048W 2231Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

439W 546Y 646Y 737Y 837Y 956Y 1126Y 1246Y 1346Y 1456Y 1611Y 1746Y 1926Y 2048W 2231Y

Wszystkich Świętych

442Y 546Y 646Y 737Y 838 957 1127 1247 1347 1457 1612 1747 1926Y 2051Y 2231Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Radzionków Kościół:

Pogoda Radzionków

Radzionków św. Wojciecha

Stanowisko: 1

73

Radzionków św. Wojciecha

Kierunek: Stroszek Poczta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

440W 528Y 58 628Y 58 739Y 810 40 910 44 1044 1144 1231 1307 38Y 1401Y 35Y 1522 50Y 1625W 1711V 55V 1840V 1938 2035V 2135V 2232Y 2325W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

440W 528Y 58 628Y 58 739Y 840 944 1044 1144 1244 1338Y 1401Y 35Y 1522 50Y 1625W 1711V 55V 1840V 1938 2035V 2135V 2232Y 2325W

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

440W 547Y 647Y 738Y 839 958 1128 1248 1348 1458 1613 1748 1928 2050V 2232Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

440W 547Y 647Y 738Y 838Y 957Y 1127Y 1247Y 1347Y 1457Y 1612Y 1747Y 1927Y 2049W 2232Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

440W 547Y 647Y 738Y 838Y 957Y 1127Y 1247Y 1347Y 1457Y 1612Y 1747Y 1927Y 2049W 2232Y

Wszystkich Świętych

443Y 547Y 647Y 738Y 839 958 1128 1248 1348 1458 1613 1748 1927Y 2052Y 2232Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Radzionków św. Wojciecha:

Pogoda Radzionków

Radzionków Norwida

Stanowisko: 1

73

Radzionków Norwida

Kierunek: Stroszek Poczta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

441W 529Y 59 629Y 59 740Y 811 41 911 45 1045 1145 1232 1308 39Y 1402Y 36Y 1523 51Y 1626W 1712V 56V 1841V 1939 2036V 2136V 2233Y 2326W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

441W 529Y 59 629Y 59 740Y 841 945 1045 1145 1245 1339Y 1402Y 36Y 1523 51Y 1626W 1712V 56V 1841V 1939 2036V 2136V 2233Y 2326W

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

441W 548Y 648Y 739Y 840 959 1129 1249 1349 1459 1614 1749 1929 2051V 2233Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

441W 548Y 648Y 739Y 839Y 958Y 1128Y 1248Y 1348Y 1458Y 1613Y 1748Y 1928Y 2050W 2233Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

441W 548Y 648Y 739Y 839Y 958Y 1128Y 1248Y 1348Y 1458Y 1613Y 1748Y 1928Y 2050W 2233Y

Wszystkich Świętych

444Y 548Y 648Y 739Y 840 959 1129 1249 1349 1459 1614 1749 1928Y 2053Y 2233Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Radzionków Norwida:

Pogoda Radzionków

Radzionków Knosały

Stanowisko: 1

73

Radzionków Knosały

Kierunek: Stroszek Poczta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

443W 531Y 601 31Y 701 42Y 813 43 913 47 1047 1147 1234 1310 41Y 1404Y 38Y 1525 53Y 1628W 1714V 58V 1843V 1941 2038V 2138V 2235Y 2328W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

443W 531Y 601 31Y 701 42Y 843 947 1047 1147 1247 1341Y 1404Y 38Y 1525 53Y 1628W 1714V 58V 1843V 1941 2038V 2138V 2235Y 2328W

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

443W 550Y 650Y 741Y 842 1001 1131 1251 1351 1501 1616 1751 1931 2053V 2235Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

443W 550Y 650Y 741Y 841Y 1000Y 1130Y 1250Y 1350Y 1500Y 1615Y 1750Y 1930Y 2052W 2235Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

443W 550Y 650Y 741Y 841Y 1000Y 1130Y 1250Y 1350Y 1500Y 1615Y 1750Y 1930Y 2052W 2235Y

Wszystkich Świętych

446Y 550Y 650Y 741Y 842 1001 1131 1251 1351 1501 1616 1751 1930Y 2055Y 2235Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Radzionków Knosały:

Pogoda Radzionków

Radzionków Sadowa

Stanowisko: 1

73

Radzionków Sadowa

Kierunek: Stroszek Poczta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

445W 533Y 603 33Y 703 44Y 815 45 915 49 1049 1149 1236 1312 43Y 1406Y 40Y 1527 55Y 1630W 1716V 1800V 45V 1943 2040V 2140V 2237Y 2330W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

445W 533Y 603 33Y 703 44Y 845 949 1049 1149 1249 1343Y 1406Y 40Y 1527 55Y 1630W 1716V 1800V 45V 1943 2040V 2140V 2237Y 2330W

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

445W 552Y 652Y 743Y 844 1003 1133 1253 1353 1503 1618 1753 1933 2055V 2237Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

445W 552Y 652Y 743Y 843Y 1002Y 1132Y 1252Y 1352Y 1502Y 1617Y 1752Y 1932Y 2054W 2237Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

445W 552Y 652Y 743Y 843Y 1002Y 1132Y 1252Y 1352Y 1502Y 1617Y 1752Y 1932Y 2054W 2237Y

Wszystkich Świętych

448Y 552Y 652Y 743Y 844 1003 1133 1253 1353 1503 1618 1753 1932Y 2057Y 2237Y

Radzionków Unii Europejskiej

Stanowisko: 1

73

Radzionków Unii Europejskiej

Kierunek: Stroszek Poczta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

446W 534Y 604 34Y 704 45Y 816 46 916 50 1050 1150 1237 1313 44Y 1407Y 41Y 1528 56Y 1631W 1717V 1801V 46V 1944 2041V 2141V 2238Y 2331W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

446W 534Y 604 34Y 704 45Y 846 950 1050 1150 1250 1344Y 1407Y 41Y 1528 56Y 1631W 1717V 1801V 46V 1944 2041V 2141V 2238Y 2331W

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

446W 553Y 653Y 744Y 845 1004 1134 1254 1354 1504 1619 1754 1934 2056V 2238Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

446W 553Y 653Y 744Y 844Y 1003Y 1133Y 1253Y 1353Y 1503Y 1618Y 1753Y 1933Y 2055W 2238Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

446W 553Y 653Y 744Y 844Y 1003Y 1133Y 1253Y 1353Y 1503Y 1618Y 1753Y 1933Y 2055W 2238Y

Wszystkich Świętych

449Y 553Y 653Y 744Y 845 1004 1134 1254 1354 1504 1619 1754 1933Y 2058Y 2238Y

Osiedle Ziętka Hlonda

Stanowisko: 2

73

Osiedle Ziętka Hlonda

Kierunek: Stroszek Poczta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

447W 535Y 605 35Y 705 46Y 817 47 917 51 1051 1151 1238 1314 45Y 1408Y 42Y 1529 57Y 1632W 1718V 1802V 47V 1945 2042V 2142V 2239Y 2332W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

447W 535Y 605 35Y 705 46Y 847 951 1051 1151 1251 1345Y 1408Y 42Y 1529 57Y 1632W 1718V 1802V 47V 1945 2042V 2142V 2239Y 2332W

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

447W 554Y 654Y 745Y 846 1005 1135 1255 1355 1505 1620 1755 1935 2057V 2239Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

447W 554Y 654Y 745Y 845Y 1004Y 1134Y 1254Y 1354Y 1504Y 1619Y 1754Y 1934Y 2056W 2239Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

447W 554Y 654Y 745Y 845Y 1004Y 1134Y 1254Y 1354Y 1504Y 1619Y 1754Y 1934Y 2056W 2239Y

Wszystkich Świętych

450Y 554Y 654Y 745Y 846 1005 1135 1255 1355 1505 1620 1755 1934Y 2059Y 2239Y

Stroszek Osiedle

Stanowisko: 3

73

Stroszek Osiedle

Kierunek: Stroszek Poczta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

448W 536Y 606 36Y 706 47Y 818 48 918 52 1052 1152 1239 1315 46Y 1409Y 43Y 1530 58Y 1633W 1719V 1803V 48V 1946 2043V 2143V 2240Y 2333W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

448W 536Y 606 36Y 706 47Y 848 952 1052 1152 1252 1346Y 1409Y 43Y 1530 58Y 1633W 1719V 1803V 48V 1946 2043V 2143V 2240Y 2333W

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

448W 555Y 655Y 746Y 847 1006 1136 1256 1356 1506 1621 1756 1936 2058V 2240Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

448W 555Y 655Y 746Y 846Y 1005Y 1135Y 1255Y 1355Y 1505Y 1620Y 1755Y 1935Y 2057W 2240Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

448W 555Y 655Y 746Y 846Y 1005Y 1135Y 1255Y 1355Y 1505Y 1620Y 1755Y 1935Y 2057W 2240Y

Wszystkich Świętych

451Y 555Y 655Y 746Y 847 1006 1136 1256 1356 1506 1621 1756 1935Y 2100Y 2240Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stroszek Osiedle:

Pogoda Bytom

Stroszek Zajezdnia

Stanowisko: 3

73

Stroszek Zajezdnia

Kierunek: Stroszek Poczta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

449W 537Y 607 37Y 707 48Y 819 49 919 53 1053 1153 1240 1316 47Y 1410Y 44Y 1531 59Y 1634W 1720V 1804V 49V 1947 2044V 2144V 2241Y 2334W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

449W 537Y 607 37Y 707 48Y 849 953 1053 1153 1253 1347Y 1410Y 44Y 1531 59Y 1634W 1720V 1804V 49V 1947 2044V 2144V 2241Y 2334W

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

449W 556Y 656Y 747Y 848 1007 1137 1257 1357 1507 1622 1757 1937 2059V 2241Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

449W 556Y 656Y 747Y 847Y 1006Y 1136Y 1256Y 1356Y 1506Y 1621Y 1756Y 1936Y 2058W 2241Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

449W 556Y 656Y 747Y 847Y 1006Y 1136Y 1256Y 1356Y 1506Y 1621Y 1756Y 1936Y 2058W 2241Y

Wszystkich Świętych

452Y 556Y 656Y 747Y 848 1007 1137 1257 1357 1507 1622 1757 1936Y 2101Y 2241Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stroszek Zajezdnia:

Pogoda Bytom

Stroszek Tysiąclecia

Stanowisko: 1

73

Stroszek Tysiąclecia

Kierunek: Stroszek Poczta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

450W 538Y 608 38Y 708 49Y 820 50 920 54 1054 1154 1241 1317 48Y 1411Y 45Y 1532 1600Y 35W 1721V 1805V 50V 1948 2045V 2145V 2242Y 2335W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

450W 538Y 608 38Y 708 49Y 850 954 1054 1154 1254 1348Y 1411Y 45Y 1532 1600Y 35W 1721V 1805V 50V 1948 2045V 2145V 2242Y 2335W

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

450W 557Y 657Y 748Y 849 1008 1138 1258 1358 1508 1623 1758 1938 2100V 2242Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

450W 557Y 657Y 748Y 848Y 1007Y 1137Y 1257Y 1357Y 1507Y 1622Y 1757Y 1937Y 2059W 2242Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

450W 557Y 657Y 748Y 848Y 1007Y 1137Y 1257Y 1357Y 1507Y 1622Y 1757Y 1937Y 2059W 2242Y

Wszystkich Świętych

453Y 557Y 657Y 748Y 849 1008 1138 1258 1358 1508 1623 1758 1937Y 2102Y 2242Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stroszek Tysiąclecia:

Pogoda Bytom

Stroszek Poczta

Stanowisko: 1

73

Stroszek Poczta

Kierunek: Stroszek Poczta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

451W 539Y 609 39Y 709 50Y 821 51 921 55 1055 1155 1242 1318 49Y 1412Y 46Y 1533 1601Y 36W 1722V 1806V 51V 1949 2046V 2146V 2243Y 2336W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

451W 539Y 609 39Y 709 50Y 851 955 1055 1155 1255 1349Y 1412Y 46Y 1533 1601Y 36W 1722V 1806V 51V 1949 2046V 2146V 2243Y 2336W

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

451W 558Y 658Y 749Y 850 1009 1139 1259 1359 1509 1624 1759 1939 2101V 2243Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

451W 558Y 658Y 749Y 849Y 1008Y 1138Y 1258Y 1358Y 1508Y 1623Y 1758Y 1938Y 2100W 2243Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

451W 558Y 658Y 749Y 849Y 1008Y 1138Y 1258Y 1358Y 1508Y 1623Y 1758Y 1938Y 2100W 2243Y

Wszystkich Świętych

454Y 558Y 658Y 749Y 850 1009 1139 1259 1359 1509 1624 1759 1938Y 2103Y 2243Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stroszek Poczta:

Pogoda Bytom

Kierunek Osiedle Wieczorka Dworzec

Stroszek Poczta

Stanowisko: 1

73

Stroszek Poczta

Kierunek: Osiedle Wieczorka Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

442X 512 45X 615 45X 720 55 830 900 30 1015 1100 1200 45 1320X 55X 1425X 55 1535Z 1605Z 50R 1730R 1815 1900R 2000R 2100R 2210X 2300Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

442X 512 45X 615 45X 720 800 900 1000 1100 1200 1300 55X 1425X 55 1535Z 1605Z 50R 1730R 1815 1900R 2000R 2100R 2210X 2300Z

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

520X 610X 710X 810 910 1015 1145 1315 1415 1515 1630 1805 1940R 2110R 2250Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

520X 610X 710X 810X 910X 1015X 1145X 1315X 1415X 1515X 1630X 1805X 1940Z 2110Z 2250Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

520X 610X 710X 810X 910X 1015X 1145X 1315X 1415X 1515X 1630X 1805X 1940Z 2110Z 2250Z

Wszystkich Świętych

520X 610X 710X 810 910 1015 1145 1315 1415 1515 1630 1805X 1940X 2110X 2250X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stroszek Poczta:

Pogoda Bytom

Stroszek Wojciechowskiego

Stanowisko: 1

73

Stroszek Wojciechowskiego

Kierunek: Osiedle Wieczorka Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

443X 513 46X 616 46X 721 56 831 901 31 1016 1101 1201 46 1321X 56X 1426X 56 1536Z 1606Z 51R 1731R 1816 1901R 2001R 2101R 2211X 2301Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

443X 513 46X 616 46X 721 801 901 1001 1101 1201 1301 56X 1426X 56 1536Z 1606Z 51R 1731R 1816 1901R 2001R 2101R 2211X 2301Z

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

521X 611X 711X 811 911 1016 1146 1316 1416 1516 1631 1806 1941R 2111R 2251Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

521X 611X 711X 811X 911X 1016X 1146X 1316X 1416X 1516X 1631X 1806X 1941Z 2111Z 2251Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

521X 611X 711X 811X 911X 1016X 1146X 1316X 1416X 1516X 1631X 1806X 1941Z 2111Z 2251Z

Wszystkich Świętych

521X 611X 711X 811 911 1016 1146 1316 1416 1516 1631 1806X 1941X 2111X 2251X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stroszek Wojciechowskiego:

Pogoda Bytom

Stroszek Osiedle

Stanowisko: 1

73

Stroszek Osiedle

Kierunek: Osiedle Wieczorka Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

445X 515 48X 618 48X 723 58 833 903 33 1018 1103 1203 48 1323X 58X 1428X 58 1538Z 1608Z 53R 1733R 1818 1903R 2003R 2103R 2213X 2303Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

445X 515 48X 618 48X 723 803 903 1003 1103 1203 1303 58X 1428X 58 1538Z 1608Z 53R 1733R 1818 1903R 2003R 2103R 2213X 2303Z

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

523X 613X 713X 813 913 1018 1148 1318 1418 1518 1633 1808 1943R 2113R 2253Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

523X 613X 713X 813X 913X 1018X 1148X 1318X 1418X 1518X 1633X 1808X 1943Z 2113Z 2253Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

523X 613X 713X 813X 913X 1018X 1148X 1318X 1418X 1518X 1633X 1808X 1943Z 2113Z 2253Z

Wszystkich Świętych

523X 613X 713X 813 913 1018 1148 1318 1418 1518 1633 1808X 1943X 2113X 2253X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stroszek Osiedle:

Pogoda Bytom

Osiedle Ziętka Hlonda

Stanowisko: 1

73

Osiedle Ziętka Hlonda

Kierunek: Osiedle Wieczorka Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

446X 516 49X 619 49X 724 59 834 904 34 1019 1104 1204 49 1324X 59X 1429X 59 1539Z 1609Z 54R 1734R 1819 1904R 2004R 2104R 2214X 2304Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

446X 516 49X 619 49X 724 804 904 1004 1104 1204 1304 59X 1429X 59 1539Z 1609Z 54R 1734R 1819 1904R 2004R 2104R 2214X 2304Z

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

524X 614X 714X 814 914 1019 1149 1319 1419 1519 1634 1809 1944R 2114R 2254Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

524X 614X 714X 814X 914X 1019X 1149X 1319X 1419X 1519X 1634X 1809X 1944Z 2114Z 2254Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

524X 614X 714X 814X 914X 1019X 1149X 1319X 1419X 1519X 1634X 1809X 1944Z 2114Z 2254Z

Wszystkich Świętych

524X 614X 714X 814 914 1019 1149 1319 1419 1519 1634 1809X 1944X 2114X 2254X

Radzionków Unii Europejskiej

Stanowisko: 2

73

Radzionków Unii Europejskiej

Kierunek: Osiedle Wieczorka Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

447X 517 50X 620 50X 725 800 35 905 35 1020 1105 1205 50 1325X 1400X 30X 1500 40Z 1610Z 55R 1735R 1820 1905R 2005R 2105R 2215X 2305Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

447X 517 50X 620 50X 725 805 905 1005 1105 1205 1305 1400X 30X 1500 40Z 1610Z 55R 1735R 1820 1905R 2005R 2105R 2215X 2305Z

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

525X 615X 715X 815 915 1020 1150 1320 1420 1520 1635 1810 1945R 2115R 2255Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

525X 615X 715X 815X 915X 1020X 1150X 1320X 1420X 1520X 1635X 1810X 1945Z 2115Z 2255Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

525X 615X 715X 815X 915X 1020X 1150X 1320X 1420X 1520X 1635X 1810X 1945Z 2115Z 2255Z

Wszystkich Świętych

525X 615X 715X 815 915 1020 1150 1320 1420 1520 1635 1810X 1945X 2115X 2255X

Radzionków Sadowa

Stanowisko: 2

73

Radzionków Sadowa

Kierunek: Osiedle Wieczorka Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

448X 518 51X 621 51X 726 801 36 906 36 1021 1106 1206 51 1326X 1401X 31X 1501 41Z 1611Z 56R 1736R 1821 1906R 2006R 2106R 2216X 2306Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

448X 518 51X 621 51X 726 806 906 1006 1106 1206 1306 1401X 31X 1501 41Z 1611Z 56R 1736R 1821 1906R 2006R 2106R 2216X 2306Z

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

526X 616X 716X 816 916 1021 1151 1321 1421 1521 1636 1811 1946R 2116R 2256Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

526X 616X 716X 816X 916X 1021X 1151X 1321X 1421X 1521X 1636X 1811X 1946Z 2116Z 2256Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

526X 616X 716X 816X 916X 1021X 1151X 1321X 1421X 1521X 1636X 1811X 1946Z 2116Z 2256Z

Wszystkich Świętych

526X 616X 716X 816 916 1021 1151 1321 1421 1521 1636 1811X 1946X 2116X 2256X

Radzionków Knosały

Stanowisko: 2

73

Radzionków Knosały

Kierunek: Osiedle Wieczorka Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

450X 520 53X 623 53X 728 803 38 908 38 1023 1108 1208 53 1328X 1403X 33X 1503 43Z 1613Z 58R 1738R 1823 1908R 2008R 2108R 2218X 2308Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

450X 520 53X 623 53X 728 808 908 1008 1108 1208 1308 1403X 33X 1503 43Z 1613Z 58R 1738R 1823 1908R 2008R 2108R 2218X 2308Z

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

528X 618X 718X 818 918 1023 1153 1323 1423 1523 1638 1813 1948R 2118R 2258Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

528X 618X 718X 818X 918X 1023X 1153X 1323X 1423X 1523X 1638X 1813X 1948Z 2118Z 2258Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

528X 618X 718X 818X 918X 1023X 1153X 1323X 1423X 1523X 1638X 1813X 1948Z 2118Z 2258Z

Wszystkich Świętych

528X 618X 718X 818 918 1023 1153 1323 1423 1523 1638 1813X 1948X 2118X 2258X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Radzionków Knosały:

Pogoda Radzionków

Radzionków Plac Letochów

Stanowisko: 2

73

Radzionków Plac Letochów

Kierunek: Osiedle Wieczorka Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

452X 522 55X 625 55X 730 805 40 910 40 1025 1110 1210 55 1330X 1405X 35X 1505 45Z 1615Z 1700R 40R 1825 1910R 2010R 2110R 2220X 2310Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

452X 522 55X 625 55X 730 810 910 1010 1110 1210 1310 1405X 35X 1505 45Z 1615Z 1700R 40R 1825 1910R 2010R 2110R 2220X 2310Z

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

530X 620X 720X 820 920 1025 1155 1325 1425 1525 1640 1815 1950R 2120R 2300Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

530X 620X 720X 820X 920X 1025X 1155X 1325X 1425X 1525X 1640X 1815X 1950Z 2120Z 2300Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

530X 620X 720X 820X 920X 1025X 1155X 1325X 1425X 1525X 1640X 1815X 1950Z 2120Z 2300Z

Wszystkich Świętych

530X 620X 720X 820 920 1025 1155 1325 1425 1525 1640 1815X 1950X 2120X 2300X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Radzionków Plac Letochów:

Pogoda Radzionków

Radzionków Targowisko

Stanowisko: 1

73

Radzionków Targowisko

Kierunek: Osiedle Wieczorka Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

453X 523 56X 626 56X 731 806 41 911 41 1026 1111 1211 56 1331X 1406X 36X 1506 46Z 1616Z 1701R 41R 1826 1911R 2011R 2111R 2221X 2311Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

453X 523 56X 626 56X 731 811 911 1011 1111 1211 1311 1406X 36X 1506 46Z 1616Z 1701R 41R 1826 1911R 2011R 2111R 2221X 2311Z

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

531X 621X 721X 821 921 1026 1156 1326 1426 1526 1641 1816 1951R 2121R 2301Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

531X 621X 721X 821X 921X 1026X 1156X 1326X 1426X 1526X 1641X 1816X 1951Z 2121Z 2301Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

531X 621X 721X 821X 921X 1026X 1156X 1326X 1426X 1526X 1641X 1816X 1951Z 2121Z 2301Z

Wszystkich Świętych

531X 621X 721X 821 921 1026 1156 1326 1426 1526 1641 1816X 1951X 2121X 2301X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Radzionków Targowisko:

Pogoda Radzionków

Rojca Centrum Przesiadkowe

Stanowisko: 2

73

Rojca Centrum Przesiadkowe

Kierunek: Osiedle Wieczorka Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

454X 524 57X 627 57X 732 807 42 912 42 1027 1112 1212 57 1332X 1407X 37X 1507 47Z 1617Z 1702R 42R 1827 1912R 2012R 2112R 2222X 2312Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

454X 524 57X 627 57X 732 812 912 1012 1112 1212 1312 1407X 37X 1507 47Z 1617Z 1702R 42R 1827 1912R 2012R 2112R 2222X 2312Z

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

532X 622X 722X 822 922 1027 1157 1327 1427 1527 1642 1817 1952R 2122R 2302Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

532X 622X 722X 822X 922X 1027X 1157X 1327X 1427X 1527X 1642X 1817X 1952Z 2122Z 2302Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

532X 622X 722X 822X 922X 1027X 1157X 1327X 1427X 1527X 1642X 1817X 1952Z 2122Z 2302Z

Wszystkich Świętych

532X 622X 722X 822 922 1027 1157 1327 1427 1527 1642 1817X 1952X 2122X 2302X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rojca Centrum Przesiadkowe:

Pogoda Radzionków

Rojca Nieznanego Żołnierza

Stanowisko: 1

73

Rojca Nieznanego Żołnierza

Kierunek: Osiedle Wieczorka Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

456X 526 59X 629 59X 734 809 44 914 44 1029 1114 1214 59 1334X 1409X 39X 1509 49Z 1619Z 1704R 44R 1829 1914R 2014R 2114R 2224X 2314Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

456X 526 59X 629 59X 734 814 914 1014 1114 1214 1314 1409X 39X 1509 49Z 1619Z 1704R 44R 1829 1914R 2014R 2114R 2224X 2314Z

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

534X 624X 724X 824 924 1029 1159 1329 1429 1529 1644 1819 1954R 2124R 2304Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

534X 624X 724X 824X 924X 1029X 1159X 1329X 1429X 1529X 1644X 1819X 1954Z 2124Z 2304Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

534X 624X 724X 824X 924X 1029X 1159X 1329X 1429X 1529X 1644X 1819X 1954Z 2124Z 2304Z

Wszystkich Świętych

534X 624X 724X 824 924 1029 1159 1329 1429 1529 1644 1819X 1954X 2124X 2304X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rojca Nieznanego Żołnierza:

Pogoda Radzionków

Rojca Muzeum Chleba

Stanowisko: 1

73

Rojca Muzeum Chleba

Kierunek: Osiedle Wieczorka Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

458X 528 601X 31 701X 36 811 46 916 46 1031 1116 1216 1301 36X 1411X 41X 1511 51Z 1621Z 1706R 46R 1831 1916R 2016R 2116R 2226X 2316Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

458X 528 601X 31 701X 36 816 916 1016 1116 1216 1316 1411X 41X 1511 51Z 1621Z 1706R 46R 1831 1916R 2016R 2116R 2226X 2316Z

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

536X 626X 726X 826 926 1031 1201 1331 1431 1531 1646 1821 1956R 2126R 2306Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

536X 626X 726X 826X 926X 1031X 1201X 1331X 1431X 1531X 1646X 1821X 1956Z 2126Z 2306Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

536X 626X 726X 826X 926X 1031X 1201X 1331X 1431X 1531X 1646X 1821X 1956Z 2126Z 2306Z

Wszystkich Świętych

536X 626X 726X 826 926 1031 1201 1331 1431 1531 1646 1821X 1956X 2126X 2306X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rojca Muzeum Chleba:

Pogoda Radzionków

Rojca Baza Paliw

Stanowisko: 1

73

Rojca Baza Paliw

Kierunek: Osiedle Wieczorka Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

459X 530 603X 33 703X 38 813 48 918 48 1033 1118 1218 1303 38X 1413X 43X 1513 53Z 1623Z 1708R 48R 1833 1918R 2018R 2118R 2228X 2317Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

459X 530 603X 33 703X 38 818 918 1018 1118 1218 1318 1413X 43X 1513 53Z 1623Z 1708R 48R 1833 1918R 2018R 2118R 2228X 2317Z

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

538X 628X 728X 828 928 1033 1203 1333 1433 1533 1648 1823 1958R 2128R 2307Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

538X 628X 728X 828X 928X 1033X 1203X 1333X 1433X 1533X 1648X 1823X 1958Z 2128Z 2307Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

538X 628X 728X 828X 928X 1033X 1203X 1333X 1433X 1533X 1648X 1823X 1958Z 2128Z 2307Z

Wszystkich Świętych

538X 628X 728X 828 928 1033 1203 1333 1433 1533 1648 1823X 1958X 2128X 2307X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rojca Baza Paliw:

Pogoda Radzionków

Rojca Szarlejka

Stanowisko: 1

73

Rojca Szarlejka

Kierunek: Osiedle Wieczorka Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

500X 31 604X 34 704X 39 814 49 919 49 1034 1119 1219 1304 39X 1414X 44X 1514 54Z 1624Z 1709R 49R 1834 1919R 2019R 2119R 2229X 2318Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

500X 31 604X 34 704X 39 819 919 1019 1119 1219 1319 1414X 44X 1514 54Z 1624Z 1709R 49R 1834 1919R 2019R 2119R 2229X 2318Z

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

539X 629X 729X 829 929 1034 1204 1334 1434 1534 1649 1824 1959R 2129R 2308Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

539X 629X 729X 829X 929X 1034X 1204X 1334X 1434X 1534X 1649X 1824X 1959Z 2129Z 2308Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

539X 629X 729X 829X 929X 1034X 1204X 1334X 1434X 1534X 1649X 1824X 1959Z 2129Z 2308Z

Wszystkich Świętych

539X 629X 729X 829 929 1034 1204 1334 1434 1534 1649 1824X 1959X 2129X 2308X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rojca Szarlejka:

Pogoda Radzionków

Szarlej Dworzec PKP

Stanowisko: 2

73

Szarlej Dworzec PKP

Kierunek: Osiedle Wieczorka Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

501X 32 605X 35 705X 40 815 50 920 50 1035 1120 1220 1305 40X 1415X 45X 1515 55Z 1625Z 1710R 50R 1835 1920R 2020R 2120R 2230X 2319Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

501X 32 605X 35 705X 40 820 920 1020 1120 1220 1320 1415X 45X 1515 55Z 1625Z 1710R 50R 1835 1920R 2020R 2120R 2230X 2319Z

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

540X 630X 730X 830 930 1035 1205 1335 1435 1535 1650 1825 2000R 2130R 2309Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

540X 630X 730X 830X 930X 1035X 1205X 1335X 1435X 1535X 1650X 1825X 2000Z 2130Z 2309Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

540X 630X 730X 830X 930X 1035X 1205X 1335X 1435X 1535X 1650X 1825X 2000Z 2130Z 2309Z

Wszystkich Świętych

540X 630X 730X 830 930 1035 1205 1335 1435 1535 1650 1825X 2000X 2130X 2309X

Szarlej Przemysłowa

Stanowisko: 2

73

Szarlej Przemysłowa

Kierunek: Osiedle Wieczorka Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

502X 33 606X 36 706X 41 816 51 921 51 1036 1121 1221 1306 41X 1416X 46X 1516 56Z 1626Z 1711R 51R 1836 1921R 2021R 2121R 2231X 2320Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

502X 33 606X 36 706X 41 821 921 1021 1121 1221 1321 1416X 46X 1516 56Z 1626Z 1711R 51R 1836 1921R 2021R 2121R 2231X 2320Z

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

541X 631X 731X 831 931 1036 1206 1336 1436 1536 1651 1826 2001R 2131R 2310Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

541X 631X 731X 831X 931X 1036X 1206X 1336X 1436X 1536X 1651X 1826X 2001Z 2131Z 2310Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

541X 631X 731X 831X 931X 1036X 1206X 1336X 1436X 1536X 1651X 1826X 2001Z 2131Z 2310Z

Wszystkich Świętych

541X 631X 731X 831 931 1036 1206 1336 1436 1536 1651 1826X 2001X 2131X 2310X

Szarlej MMG CENTERS

Stanowisko: 1

73

Szarlej MMG CENTERS

Kierunek: Osiedle Wieczorka Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

535 638 743 818 53 923 53 1038 1123 1223 1308 1518 1713R 53R 1838 1923R 2023R 2123R

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

535 638 743 823 923 1023 1123 1223 1323 1518 1713R 53R 1838 1923R 2023R 2123R

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

833 933 1038 1208 1338 1438 1538 1653 1828 2003R 2133R

Wszystkich Świętych

833 933 1038 1208 1338 1438 1538 1653

Szarlej Obwodnica

Stanowisko: 1

73

Szarlej Obwodnica

Kierunek: Osiedle Wieczorka Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

507X 39 611X 42 711X 47 822 57 927 57 1042 1127 1227 1312 46X 1421X 51X 1523 1841 2235X

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

507X 39 611X 42 711X 47 827 927 1027 1127 1227 1327 1421X 51X 1523 1841 2235X

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

545X 635X 735X 837 937 1042 1212 1342 1442 1542 1657 1831

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

545X 635X 735X 835X 935X 1040X 1210X 1340X 1440X 1540X 1655X 1830X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

545X 635X 735X 835X 935X 1040X 1210X 1340X 1440X 1540X 1655X 1830X

Wszystkich Świętych

545X 635X 735X 837 937 1042 1212 1342 1442 1542 1657 1830X 2005X 2135X 2313X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szarlej Obwodnica:

Pogoda Piekary Śląskie

Szarlej Szpital

Stanowisko: 1

73

Szarlej Szpital

Kierunek: Osiedle Wieczorka Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

509X 41 613X 44 713X 49 824 59 929 59 1044 1129 1229 1314 48X 1423X 53X 1525 1843 2237X

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

509X 41 613X 44 713X 49 829 929 1029 1129 1229 1329 1423X 53X 1525 1843 2237X

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

547X 637X 737X 839 939 1044 1214 1344 1444 1544 1659 1833

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

547X 637X 737X 837X 937X 1042X 1212X 1342X 1442X 1542X 1657X 1832X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

547X 637X 737X 837X 937X 1042X 1212X 1342X 1442X 1542X 1657X 1832X

Wszystkich Świętych

547X 637X 737X 839 939 1044 1214 1344 1444 1544 1659 1832X 2007X 2137X 2315X

Szarlej Poczta

Stanowisko: 2

73

Szarlej Poczta

Kierunek: Osiedle Wieczorka Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

511X 43 615X 46 715X 51 826 901 31 1001 46 1131 1231 1316 50X 1425X 55X 1527 1601Z 31Z 1717R 57R 1845 1926R 2026R 2126R 2239X 2323Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

511X 43 615X 46 715X 51 831 931 1031 1131 1231 1331 1425X 55X 1527 1601Z 31Z 1717R 57R 1845 1926R 2026R 2126R 2239X 2323Z

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

549X 639X 739X 841 941 1046 1216 1346 1446 1546 1701 1835 2006R 2136R 2313Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

549X 639X 739X 839X 939X 1044X 1214X 1344X 1444X 1544X 1659X 1834X 2005Z 2135Z 2313Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

549X 639X 739X 839X 939X 1044X 1214X 1344X 1444X 1544X 1659X 1834X 2005Z 2135Z 2313Z

Wszystkich Świętych

549X 639X 739X 841 941 1046 1216 1346 1446 1546 1701 1834X 2009X 2139X 2317X

Piekary Bazylika

Stanowisko: 2

73

Piekary Bazylika

Kierunek: Osiedle Wieczorka Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

513X 45 617X 48 717X 53 828 903 33 1003 48 1133 1233 1318 52X 1427X 57X 1529 1603Z 33Z 1719R 59R 1847 1928R 2028R 2128R 2241X 2325Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

513X 45 617X 48 717X 53 833 933 1033 1133 1233 1333 1427X 57X 1529 1603Z 33Z 1719R 59R 1847 1928R 2028R 2128R 2241X 2325Z

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

551X 641X 741X 843 943 1048 1218 1348 1448 1548 1703 1837 2008R 2138R 2315Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

551X 641X 741X 841X 941X 1046X 1216X 1346X 1446X 1546X 1701X 1836X 2007Z 2137Z 2315Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

551X 641X 741X 841X 941X 1046X 1216X 1346X 1446X 1546X 1701X 1836X 2007Z 2137Z 2315Z

Wszystkich Świętych

551X 641X 741X 843 943 1048 1218 1348 1448 1548 1703 1836X 2011X 2141X 2319X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Piekary Bazylika:

Pogoda Piekary Śląskie

Piekary Dwór

Stanowisko: 3

73

Piekary Dwór

Kierunek: Osiedle Wieczorka Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

515X 47 619X 50 719X 55 830 905 35 1005 50 1135 1235 1320 54X 1429X 59X 1531 1605Z 35Z 1721R 1801R 49 1930R 2030R 2130R 2243X 2327Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

515X 47 619X 50 719X 55 835 935 1035 1135 1235 1335 1429X 59X 1531 1605Z 35Z 1721R 1801R 49 1930R 2030R 2130R 2243X 2327Z

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

553X 643X 743X 845 945 1050 1220 1350 1450 1550 1705 1839 2010R 2140R 2317Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

553X 643X 743X 843X 943X 1048X 1218X 1348X 1448X 1548X 1703X 1838X 2009Z 2139Z 2317Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

553X 643X 743X 843X 943X 1048X 1218X 1348X 1448X 1548X 1703X 1838X 2009Z 2139Z 2317Z

Wszystkich Świętych

553X 643X 743X 845 945 1050 1220 1350 1450 1550 1705 1838X 2013X 2143X 2321X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Piekary Dwór:

Pogoda Piekary Śląskie

Osiedle Wieczorka Szkoła

Stanowisko: 1

73

Osiedle Wieczorka Szkoła

Kierunek: Osiedle Wieczorka Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

517X 49 621X 52 721X 57 832 907 37 1007 52 1137 1237 1322 56X 1431X 1501X 33 1607Z 37Z 1723R 1803R 51 1932R 2032R 2132R 2245X 2329Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

517X 49 621X 52 721X 57 837 937 1037 1137 1237 1337 1431X 1501X 33 1607Z 37Z 1723R 1803R 51 1932R 2032R 2132R 2245X 2329Z

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

555X 645X 745X 847 947 1052 1222 1352 1452 1552 1707 1841 2012R 2142R 2319Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

555X 645X 745X 845X 945X 1050X 1220X 1350X 1450X 1550X 1705X 1840X 2011Z 2141Z 2319Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

555X 645X 745X 845X 945X 1050X 1220X 1350X 1450X 1550X 1705X 1840X 2011Z 2141Z 2319Z

Wszystkich Świętych

555X 645X 745X 847 947 1052 1222 1352 1452 1552 1707 1840X 2015X 2145X 2323X

Osiedle Wieczorka Dworzec

Stanowisko: 1

73

Osiedle Wieczorka Dworzec

Kierunek: Osiedle Wieczorka Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

518X 50 622X 53 722X 58 833 908 38 1008 53 1138 1238 1323 57X 1432X 1502X 34 1608Z 38Z 1724R 1804R 52 1933R 2033R 2133R 2246X 2330Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

518X 50 622X 53 722X 58 838 938 1038 1138 1238 1338 1432X 1502X 34 1608Z 38Z 1724R 1804R 52 1933R 2033R 2133R 2246X 2330Z

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

556X 646X 746X 848 948 1053 1223 1353 1453 1553 1708 1842 2013R 2143R 2320Z

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

556X 646X 746X 846X 946X 1051X 1221X 1351X 1451X 1551X 1706X 1841X 2012Z 2142Z 2320Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

556X 646X 746X 846X 946X 1051X 1221X 1351X 1451X 1551X 1706X 1841X 2012Z 2142Z 2320Z

Wszystkich Świętych

556X 646X 746X 848 948 1053 1223 1353 1453 1553 1708 1841X 2016X 2146X 2324X

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *