Strona główna » Linia 671, Autobus

Linia 671, Autobus

671

Obowiązuje od 18.05.2020 r.

Kierunek Tarnowskie Góry Dworzec

Pniowiec Pętla

Stanowisko: 1

671

Pniowiec Pętla

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456 710 1100 1250 2058

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

511 616 723 835 1110 1250 1402 1506 1615 1740 1855 2116 2303

Niedziele i święta

616 723 835 940 1110 1250 1402 1506 1615 1740 2005 2116 2303

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

723 835 940 1110 1250 1402 1506 1615 1740 2005 2116 2303

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Pniowiec Pętla:

Pogoda Tarnowskie Góry

Pniowiec Gospoda

Stanowisko: 2

671

Pniowiec Gospoda

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457 711 1101 1251 2059

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

512 617 724 836 1111 1251 1403 1507 1616 1741 1856 2117 2304

Niedziele i święta

617 724 836 941 1111 1251 1403 1507 1616 1741 2006 2117 2304

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

724 836 941 1111 1251 1403 1507 1616 1741 2006 2117 2304

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Pniowiec Gospoda:

Pogoda Tarnowskie Góry

Pniowiec Dom Nauczyciela

Stanowisko: 2

671

Pniowiec Dom Nauczyciela

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459 713 1103 1253 2101

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

514 619 726 838 1113 1253 1405 1509 1618 1743 1858 2119 2306

Niedziele i święta

619 726 838 943 1113 1253 1405 1509 1618 1743 2008 2119 2306

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

726 838 943 1113 1253 1405 1509 1618 1743 2008 2119 2306

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Pniowiec Dom Nauczyciela:

Pogoda Tarnowskie Góry

Pniowiec Zalew

Stanowisko: 2

671

Pniowiec Zalew

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500 714 1104 1254 2102

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

515 620 727 839 1114 1254 1406 1510 1619 1744 1859 2120 2307

Niedziele i święta

620 727 839 944 1114 1254 1406 1510 1619 1744 2009 2120 2307

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

727 839 944 1114 1254 1406 1510 1619 1744 2009 2120 2307

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Pniowiec Zalew:

Pogoda Tarnowskie Góry

Strzybnica Szkoła

Stanowisko: 2

671

Strzybnica Szkoła

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502 716 1106 1256 2104

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

517 622 729 841 1116 1256 1408 1512 1621 1746 1901 2122 2309

Niedziele i święta

622 729 841 946 1116 1256 1408 1512 1621 1746 2011 2122 2309

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

729 841 946 1116 1256 1408 1512 1621 1746 2011 2122 2309

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzybnica Szkoła:

Pogoda Tarnowskie Góry

Strzybnica Kościelna

Stanowisko: 1

671

Strzybnica Kościelna

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504 718 1108 1258 2106

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

519 624 731 843 1118 1258 1410 1514 1623 1748 1903 2124 2311

Niedziele i święta

624 731 843 948 1118 1258 1410 1514 1623 1748 2013 2124 2311

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

731 843 948 1118 1258 1410 1514 1623 1748 2013 2124 2311

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzybnica Kościelna:

Pogoda Tarnowskie Góry

Strzybnica Kościół

Stanowisko: 2

671

Strzybnica Kościół

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

506 720 1110 1300 2108

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

521 626 733 845 1120 1300 1412 1516 1625 1750 1905 2126 2313

Niedziele i święta

626 733 845 950 1120 1300 1412 1516 1625 1750 2015 2126 2313

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

733 845 950 1120 1300 1412 1516 1625 1750 2015 2126 2313

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzybnica Kościół:

Pogoda Tarnowskie Góry

Strzybnica Grzybowa

Stanowisko: 2

671

Strzybnica Grzybowa

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507 721 1111 1301 2109

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

522 627 734 846 1121 1301 1413 1517 1626 1751 1906 2127 2314

Niedziele i święta

627 734 846 951 1121 1301 1413 1517 1626 1751 2016 2127 2314

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

734 846 951 1121 1301 1413 1517 1626 1751 2016 2127 2314

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzybnica Grzybowa:

Pogoda Tarnowskie Góry

Strzybnica Ferma

Stanowisko: 2

671

Strzybnica Ferma

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

508 722 1112 1302 2110

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

523 628 735 847 1122 1302 1414 1518 1627 1752 1907 2128 2315

Niedziele i święta

628 735 847 952 1122 1302 1414 1518 1627 1752 2017 2128 2315

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

735 847 952 1122 1302 1414 1518 1627 1752 2017 2128 2315

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzybnica Ferma:

Pogoda Tarnowskie Góry

Repecko

Stanowisko: 2

671

Repecko

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510 724 1114 1304 2112

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

525 630 737 849 1124 1304 1416 1520 1629 1754 1909 2130 2317

Niedziele i święta

630 737 849 954 1124 1304 1416 1520 1629 1754 2019 2130 2317

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

737 849 954 1124 1304 1416 1520 1629 1754 2019 2130 2317

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Repecko:

Pogoda Tarnowskie Góry

Puferki

Stanowisko: 2

671

Puferki

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511 725 1115 1305 2113

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

526 631 738 850 1125 1305 1417 1521 1630 1755 1910 2131 2318

Niedziele i święta

631 738 850 955 1125 1305 1417 1521 1630 1755 2020 2131 2318

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

738 850 955 1125 1305 1417 1521 1630 1755 2020 2131 2318

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Puferki:

Pogoda Tarnowskie Góry

Sowice Cmentarz

Stanowisko: 2

671

Sowice Cmentarz

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514 728 1118 1308 2116

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

529 634 741 853 1128 1308 1420 1524 1633 1758 1913 2134 2321

Niedziele i święta

634 741 853 958 1128 1308 1420 1524 1633 1758 2023 2134 2321

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

741 853 958 1128 1308 1420 1524 1633 1758 2023 2134 2321

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sowice Cmentarz:

Pogoda Tarnowskie Góry

Sowice Czarna Huta

Stanowisko: 2

671

Sowice Czarna Huta

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516 730 1120 1310 2118

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

531 636 743 855 1130 1310 1422 1526 1635 1800 1915 2136 2323

Niedziele i święta

636 743 855 1000 1130 1310 1422 1526 1635 1800 2025 2136 2323

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

743 855 1000 1130 1310 1422 1526 1635 1800 2025 2136 2323

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sowice Czarna Huta:

Pogoda Tarnowskie Góry

Sowice Słowackiego

Stanowisko: 2

671

Sowice Słowackiego

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

518 732 1122 1312 2120

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

533 638 745 857 1132 1312 1424 1528 1637 1802 1917 2138 2325

Niedziele i święta

638 745 857 1002 1132 1312 1424 1528 1637 1802 2027 2138 2325

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

745 857 1002 1132 1312 1424 1528 1637 1802 2027 2138 2325

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sowice Słowackiego:

Pogoda Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry Klonowa

Stanowisko: 2

671

Tarnowskie Góry Klonowa

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520 734 1124 1314 2122

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

535 640 747 859 1134 1314 1426 1530 1639 1804 1919 2140 2327

Niedziele i święta

640 747 859 1004 1134 1314 1426 1530 1639 1804 2029 2140 2327

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

747 859 1004 1134 1314 1426 1530 1639 1804 2029 2140 2327

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tarnowskie Góry Klonowa:

Pogoda Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry Mickiewicza

Stanowisko: 1

671

Tarnowskie Góry Mickiewicza

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522 736 1126 1316 2124

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

537 642 749 901 1136 1316 1428 1532 1641 1806 1921 2142 2329

Niedziele i święta

642 749 901 1006 1136 1316 1428 1532 1641 1806 2031 2142 2329

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

749 901 1006 1136 1316 1428 1532 1641 1806 2031 2142 2329

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tarnowskie Góry Mickiewicza:

Pogoda Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry Kościuszki

Stanowisko: 1

671

Tarnowskie Góry Kościuszki

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

523 737 1127 1317 2125

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

538 643 750 902 1137 1317 1429 1533 1642 1807 1922 2143 2330

Niedziele i święta

643 750 902 1007 1137 1317 1429 1533 1642 1807 2032 2143 2330

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

750 902 1007 1137 1317 1429 1533 1642 1807 2032 2143 2330

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tarnowskie Góry Kościuszki:

Pogoda Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry Dworzec

Stanowisko: 7

671

Tarnowskie Góry Dworzec

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525 739 1129 1319 2127

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

540 645 752 904 1139 1319 1431 1535 1644 1809 1924 2145 2332

Niedziele i święta

645 752 904 1009 1139 1319 1431 1535 1644 1809 2034 2145 2332

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

752 904 1009 1139 1319 1431 1535 1644 1809 2034 2145 2332

Tarnowskie Góry Dworzec

Stanowisko: 1

671

Tarnowskie Góry Dworzec

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525 739 1129 1319 2127

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

540 645 752 904 1139 1319 1431 1535 1644 1809 1924 2145 2332

Niedziele i święta

645 752 904 1009 1139 1319 1431 1535 1644 1809 2034 2145 2332

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

752 904 1009 1139 1319 1431 1535 1644 1809 2034 2145 2332

Kierunek Pniowiec Pętla

Tarnowskie Góry Dworzec

Stanowisko: 1

671

Tarnowskie Góry Dworzec

Kierunek: Pniowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1022 1146 1330 1435 1535 2030 2230

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

440 545 650 800 1035 1215 1330 1435 1540 1705 1815 2045 2230

Niedziele i święta

545 650 800 907 1035 1215 1330 1435 1540 1705 1930 2045 2230

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

650 800 907 1035 1215 1330 1435 1540 1705 1930 2045 2230

Tarnowskie Góry Sienkiewicza

Stanowisko: 1

671

Tarnowskie Góry Sienkiewicza

Kierunek: Pniowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1024 1148 1332 1437 1537 2032 2232

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

442 547 652 802 1037 1217 1332 1437 1542 1707 1817 2047 2232

Niedziele i święta

547 652 802 909 1037 1217 1332 1437 1542 1707 1932 2047 2232

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

652 802 909 1037 1217 1332 1437 1542 1707 1932 2047 2232

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tarnowskie Góry Sienkiewicza:

Pogoda Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry Klonowa

Stanowisko: 1

671

Tarnowskie Góry Klonowa

Kierunek: Pniowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1026 1150 1334 1439 1539 2034 2234

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

444 549 654 804 1039 1219 1334 1439 1544 1709 1819 2049 2234

Niedziele i święta

549 654 804 911 1039 1219 1334 1439 1544 1709 1934 2049 2234

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

654 804 911 1039 1219 1334 1439 1544 1709 1934 2049 2234

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tarnowskie Góry Klonowa:

Pogoda Tarnowskie Góry

Sowice Słowackiego

Stanowisko: 1

671

Sowice Słowackiego

Kierunek: Pniowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1028 1152 1336 1441 1541 2036 2236

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

446 551 656 806 1041 1221 1336 1441 1546 1711 1821 2051 2236

Niedziele i święta

551 656 806 913 1041 1221 1336 1441 1546 1711 1936 2051 2236

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

656 806 913 1041 1221 1336 1441 1546 1711 1936 2051 2236

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sowice Słowackiego:

Pogoda Tarnowskie Góry

Sowice Czarna Huta

Stanowisko: 1

671

Sowice Czarna Huta

Kierunek: Pniowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1030 1154 1338 1443 1543 2038 2238

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

448 553 658 808 1043 1223 1338 1443 1548 1713 1823 2053 2238

Niedziele i święta

553 658 808 915 1043 1223 1338 1443 1548 1713 1938 2053 2238

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

658 808 915 1043 1223 1338 1443 1548 1713 1938 2053 2238

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sowice Czarna Huta:

Pogoda Tarnowskie Góry

Sowice Cmentarz

Stanowisko: 1

671

Sowice Cmentarz

Kierunek: Pniowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1032 1156 1340 1445 1545 2040 2240

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

450 555 700 810 1045 1225 1340 1445 1550 1715 1825 2055 2240

Niedziele i święta

555 700 810 917 1045 1225 1340 1445 1550 1715 1940 2055 2240

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

700 810 917 1045 1225 1340 1445 1550 1715 1940 2055 2240

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sowice Cmentarz:

Pogoda Tarnowskie Góry

Puferki

Stanowisko: 1

671

Puferki

Kierunek: Pniowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1035 1159 1343 1448 1548 2043 2243

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

453 558 703 813 1048 1228 1343 1448 1553 1718 1828 2058 2243

Niedziele i święta

558 703 813 920 1048 1228 1343 1448 1553 1718 1943 2058 2243

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

703 813 920 1048 1228 1343 1448 1553 1718 1943 2058 2243

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Puferki:

Pogoda Tarnowskie Góry

Repecko

Stanowisko: 1

671

Repecko

Kierunek: Pniowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1036 1200 1344 1449 1549 2044 2244

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

454 559 704 814 1049 1229 1344 1449 1554 1719 1829 2059 2244

Niedziele i święta

559 704 814 921 1049 1229 1344 1449 1554 1719 1944 2059 2244

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

704 814 921 1049 1229 1344 1449 1554 1719 1944 2059 2244

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Repecko:

Pogoda Tarnowskie Góry

Strzybnica Ferma

Stanowisko: 1

671

Strzybnica Ferma

Kierunek: Pniowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1038 1202 1346 1451 1551 2046 2246

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

456 601 706 816 1051 1231 1346 1451 1556 1721 1831 2101 2246

Niedziele i święta

601 706 816 923 1051 1231 1346 1451 1556 1721 1946 2101 2246

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

706 816 923 1051 1231 1346 1451 1556 1721 1946 2101 2246

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzybnica Ferma:

Pogoda Tarnowskie Góry

Strzybnica Grzybowa

Stanowisko: 1

671

Strzybnica Grzybowa

Kierunek: Pniowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1039 1203 1347 1452 1552 2047 2247

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

457 602 707 817 1052 1232 1347 1452 1557 1722 1832 2102 2247

Niedziele i święta

602 707 817 924 1052 1232 1347 1452 1557 1722 1947 2102 2247

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

707 817 924 1052 1232 1347 1452 1557 1722 1947 2102 2247

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzybnica Grzybowa:

Pogoda Tarnowskie Góry

Strzybnica Kościół

Stanowisko: 1

671

Strzybnica Kościół

Kierunek: Pniowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1040 1204 1348 1453 1553 2048 2248

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

458 603 708 818 1053 1233 1348 1453 1558 1723 1833 2103 2248

Niedziele i święta

603 708 818 925 1053 1233 1348 1453 1558 1723 1948 2103 2248

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

708 818 925 1053 1233 1348 1453 1558 1723 1948 2103 2248

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzybnica Kościół:

Pogoda Tarnowskie Góry

Strzybnica Kościelna

Stanowisko: 1

671

Strzybnica Kościelna

Kierunek: Pniowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1042 1206 1350 1455 1555 2050 2250

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

500 605 710 820 1055 1235 1350 1455 1600 1725 1835 2105 2250

Niedziele i święta

605 710 820 927 1055 1235 1350 1455 1600 1725 1950 2105 2250

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

710 820 927 1055 1235 1350 1455 1600 1725 1950 2105 2250

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzybnica Kościelna:

Pogoda Tarnowskie Góry

Strzybnica Szkoła

Stanowisko: 1

671

Strzybnica Szkoła

Kierunek: Pniowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1044 1208 1352 1457 1557 2052 2252

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

502 607 712 822 1057 1237 1352 1457 1602 1727 1837 2107 2252

Niedziele i święta

607 712 822 929 1057 1237 1352 1457 1602 1727 1952 2107 2252

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

712 822 929 1057 1237 1352 1457 1602 1727 1952 2107 2252

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzybnica Szkoła:

Pogoda Tarnowskie Góry

Pniowiec Zalew

Stanowisko: 1

671

Pniowiec Zalew

Kierunek: Pniowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1046 1210 1354 1459 1559 2054 2254

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

504 609 714 824 1059 1239 1354 1459 1604 1729 1839 2109 2254

Niedziele i święta

609 714 824 931 1059 1239 1354 1459 1604 1729 1954 2109 2254

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

714 824 931 1059 1239 1354 1459 1604 1729 1954 2109 2254

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Pniowiec Zalew:

Pogoda Tarnowskie Góry

Pniowiec Dom Nauczyciela

Stanowisko: 1

671

Pniowiec Dom Nauczyciela

Kierunek: Pniowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1047 1211 1355 1500 1600 2055 2255

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

505 610 715 825 1100 1240 1355 1500 1605 1730 1840 2110 2255

Niedziele i święta

610 715 825 932 1100 1240 1355 1500 1605 1730 1955 2110 2255

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

715 825 932 1100 1240 1355 1500 1605 1730 1955 2110 2255

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Pniowiec Dom Nauczyciela:

Pogoda Tarnowskie Góry

Pniowiec Gospoda

Stanowisko: 1

671

Pniowiec Gospoda

Kierunek: Pniowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1049 1213 1357 1502 1602 2057 2257

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

507 612 717 827 1102 1242 1357 1502 1607 1732 1842 2112 2257

Niedziele i święta

612 717 827 934 1102 1242 1357 1502 1607 1732 1957 2112 2257

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

717 827 934 1102 1242 1357 1502 1607 1732 1957 2112 2257

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Pniowiec Gospoda:

Pogoda Tarnowskie Góry

Pniowiec Pętla

Stanowisko: 1

671

Pniowiec Pętla

Kierunek: Pniowiec Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1050 1214 1358 1503 1603 2058 2258

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

508 613 718 828 1103 1243 1358 1503 1608 1733 1843 2113 2258

Niedziele i święta

613 718 828 935 1103 1243 1358 1503 1608 1733 1958 2113 2258

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

718 828 935 1103 1243 1358 1503 1608 1733 1958 2113 2258

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Pniowiec Pętla:

Pogoda Tarnowskie Góry

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *