Strona główna » Linia 67, Autobus

Linia 67, Autobus

67

Obowiązuje od 22.03.2021 r. Linia kursuje na trasie zmienionej

Kierunek Będzin Kościuszki

Będzin Kościuszki

Stanowisko: 6

67

Będzin Kościuszki

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

353 549 739Z 904 59Z 1146Z 1309Z 1429 1613 1711 1833Z 1955 2229

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

409 614 734 914Z 1019Z 1149Z 1319Z 1429Z 1539Z 1655Z 1824Z 1959 2229

Niedziele i święta

409 614 904Z 1051Z 1229Z 1404Z 1639Z 1821Z 1959 2229

Będzin Dworzec PKP

Stanowisko: 2

67

Będzin Dworzec PKP

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

354 550 740Z 905 1000Z 1147Z 1310Z 1430 1614 1712 1834Z 1956 2230

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

410 615 735 915Z 1020Z 1150Z 1320Z 1430Z 1540Z 1656Z 1825Z 2000 2230

Niedziele i święta

410 615 905Z 1052Z 1230Z 1405Z 1640Z 1822Z 2000 2230

Będzin 11 Listopada

Stanowisko: 2

67

Będzin 11 Listopada

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

356 552 742Z 907 1002Z 1149Z 1312Z 1432 1616 1714 1836Z 1958 2232

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

412 617 737 917Z 1022Z 1152Z 1322Z 1432Z 1542Z 1658Z 1827Z 2002 2232

Niedziele i święta

412 617 907Z 1054Z 1232Z 1407Z 1642Z 1824Z 2002 2232

Będzin Stadion

Stanowisko: 2

67

Będzin Stadion

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

357 553 743Z 908 1003Z 1150Z 1313Z 1433 1617 1715 1837Z 1959 2233

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

413 618 738 918Z 1023Z 1153Z 1323Z 1433Z 1543Z 1659Z 1828Z 2003 2233

Niedziele i święta

413 618 908Z 1055Z 1233Z 1408Z 1643Z 1825Z 2003 2233

Będzin Muzeum

Stanowisko: 1

67

Będzin Muzeum

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

359 555 745Z 910 1005Z 1152Z 1315Z 1435 1619 1717 1839Z 2001 2235

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

415 620 740 920Z 1025Z 1155Z 1325Z 1435Z 1545Z 1701Z 1830Z 2005 2235

Niedziele i święta

415 620 910Z 1057Z 1235Z 1410Z 1645Z 1827Z 2005 2235

Będzin Targowisko

Stanowisko: 1

67

Będzin Targowisko

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

400 556 746Z 911 1006Z 1153Z 1316Z 1436 1620 1718 1840Z 2002 2236

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

416 621 741 921Z 1026Z 1156Z 1326Z 1436Z 1546Z 1702Z 1831Z 2006 2236

Niedziele i święta

416 621 911Z 1058Z 1236Z 1411Z 1646Z 1828Z 2006 2236

Osiedle Zamkowe Grodziecka

Stanowisko: 1

67

Osiedle Zamkowe Grodziecka

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

401 557 747Z 912 1007Z 1154Z 1317Z 1437 1621 1719 1841Z 2003 2237

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

417 622 742 922Z 1027Z 1157Z 1327Z 1437Z 1547Z 1703Z 1832Z 2007 2237

Niedziele i święta

417 622 912Z 1059Z 1237Z 1412Z 1647Z 1829Z 2007 2237

Grodziec Bory

Stanowisko: 1

67

Grodziec Bory

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

402 559 749Z 914 1009Z 1156Z 1319Z 1439 1623 1721 1843Z 2004 2238

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

418 624 744 924Z 1029Z 1159Z 1329Z 1439Z 1549Z 1705Z 1834Z 2008 2238

Niedziele i święta

418 624 914Z 1101Z 1239Z 1414Z 1649Z 1831Z 2008 2238

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Bory:

Pogoda Będzin

Grodziec DK86

Stanowisko: 1

67

Grodziec DK86

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

403 600 750Z 915 1010Z 1157Z 1320Z 1440 1624 1722 1844Z 2005 2239

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

419 625 745 925Z 1030Z 1200Z 1330Z 1440Z 1550Z 1706Z 1835Z 2009 2239

Niedziele i święta

419 625 915Z 1102Z 1240Z 1415Z 1650Z 1832Z 2009 2239

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec DK86:

Pogoda Będzin

Grodziec Browar

Stanowisko: 1

67

Grodziec Browar

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

405 602 752Z 917 1012Z 1159Z 1322Z 1442 1626 1724 1846Z 2007 2241

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

421 627 747 927Z 1032Z 1202Z 1332Z 1442Z 1552Z 1708Z 1837Z 2011 2241

Niedziele i święta

421 627 917Z 1104Z 1242Z 1417Z 1652Z 1834Z 2011 2241

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Browar:

Pogoda Będzin

Grodziec Podgórna

Stanowisko: 1

67

Grodziec Podgórna

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

406 604 754Z 919 1014Z 1201Z 1324Z 1444 1628 1726 1848Z 2008 2242

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

422 628 748 928Z 1033Z 1203Z 1333Z 1443Z 1553Z 1709Z 1838Z 2012 2242

Niedziele i święta

422 628 918Z 1105Z 1243Z 1418Z 1653Z 1835Z 2012 2242

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Podgórna:

Pogoda Będzin

Grodziec Kościół

Stanowisko: 1

67

Grodziec Kościół

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

407 605 755Z 920 1015Z 1202Z 1325Z 1445 1629 1727 1849Z 2009 2243

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

423 629 749 929Z 1034Z 1204Z 1334Z 1444Z 1554Z 1710Z 1839Z 2013 2243

Niedziele i święta

423 629 919Z 1106Z 1244Z 1419Z 1654Z 1836Z 2013 2243

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Kościół:

Pogoda Będzin

Grodziec Poczta

Stanowisko: 1

67

Grodziec Poczta

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

409 607 757Z 922 1017Z 1204Z 1327Z 1447 1631 1729 1851Z 2011 2245

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

425 631 751 931Z 1036Z 1206Z 1336Z 1446Z 1556Z 1712Z 1841Z 2015 2245

Niedziele i święta

425 631 921Z 1108Z 1246Z 1421Z 1656Z 1838Z 2015 2245

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Poczta:

Pogoda Będzin

Grodziec Kopalnia

Stanowisko: 1

67

Grodziec Kopalnia

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

410 608 758Z 923 1018Z 1205Z 1328Z 1448 1632 1730 1852Z 2012 2246

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

426 632 752 932Z 1037Z 1207Z 1337Z 1447Z 1557Z 1713Z 1842Z 2016 2246

Niedziele i święta

426 632 922Z 1109Z 1247Z 1422Z 1657Z 1839Z 2016 2246

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Kopalnia:

Pogoda Będzin

Wojkowice Łęg

Stanowisko: 2

67

Wojkowice Łęg

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

412 610 800Z 925 1020Z 1207Z 1330Z 1450 1634 1732 1854Z 2014 2248

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

428 634 754 934Z 1039Z 1209Z 1339Z 1449Z 1559Z 1715Z 1844Z 2018 2248

Niedziele i święta

428 634 924Z 1111Z 1249Z 1424Z 1659Z 1841Z 2018 2248

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Łęg:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Kościół

Stanowisko: 3

67

Wojkowice Kościół

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

414 612 802Z 927 1022Z 1209Z 1332Z 1452 1636 1734 1856Z 2016 2250

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

430 636 756 936Z 1041Z 1211Z 1341Z 1451Z 1601Z 1717Z 1846Z 2020 2250

Niedziele i święta

430 636 926Z 1113Z 1251Z 1426Z 1701Z 1843Z 2020 2250

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Kościół:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Spółdzielnia

Stanowisko: 1

67

Wojkowice Spółdzielnia

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

415 613 803Z 928 1023Z 1210Z 1333Z 1453 1637 1735 1857Z 2017 2251

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

431 637 757 937Z 1042Z 1212Z 1342Z 1452Z 1602Z 1718Z 1847Z 2021 2251

Niedziele i święta

431 637 927Z 1114Z 1252Z 1427Z 1702Z 1844Z 2021 2251

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Spółdzielnia:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Harcerska

Stanowisko: 1

67

Wojkowice Harcerska

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

416 614 804Z 929 1024Z 1211Z 1334Z 1454 1638 1736 1858Z 2018 2252

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

432 638 758 938Z 1043Z 1213Z 1343Z 1453Z 1603Z 1719Z 1848Z 2022 2252

Niedziele i święta

432 638 928Z 1115Z 1253Z 1428Z 1703Z 1845Z 2022 2252

Wojkowice Brzeziny

Stanowisko: 1

67

Wojkowice Brzeziny

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

417 615 805Z 930 1025Z 1212Z 1335Z 1455 1639 1737 1859Z 2019 2253

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

433 639 759 939Z 1044Z 1214Z 1344Z 1454Z 1604Z 1720Z 1849Z 2023 2253

Niedziele i święta

433 639 929Z 1116Z 1254Z 1429Z 1704Z 1846Z 2023 2253

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Brzeziny:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Brzeziny 76

Stanowisko: 1

67

Wojkowice Brzeziny 76

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

418 616 806Z 931 1026Z 1213Z 1336Z 1456 1640 1738 1900Z 2020 2254

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

434 640 800 940Z 1045Z 1215Z 1345Z 1455Z 1605Z 1721Z 1850Z 2024 2254

Niedziele i święta

434 640 930Z 1117Z 1255Z 1430Z 1705Z 1847Z 2024 2254

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Brzeziny 76:

Pogoda Wojkowice

Psary Cmentarz

Stanowisko: 2

67

Psary Cmentarz

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

419 617 807Z 932 1027Z 1214Z 1337Z 1457 1641 1739 1901Z 2021 2255

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

435 641 801 941Z 1046Z 1216Z 1346Z 1456Z 1606Z 1722Z 1851Z 2025 2255

Niedziele i święta

435 641 931Z 1118Z 1256Z 1431Z 1706Z 1848Z 2025 2255

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Psary Cmentarz:

Pogoda Psary

Psary Graniczna

Stanowisko: 1

67

Psary Graniczna

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

420 618 808Z 933 1028Z 1215Z 1338Z 1458 1642 1740 1902Z 2022 2256

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

436 642 802 942Z 1047Z 1217Z 1347Z 1457Z 1607Z 1723Z 1852Z 2026 2256

Niedziele i święta

436 642 932Z 1119Z 1257Z 1432Z 1707Z 1849Z 2026 2256

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Psary Graniczna:

Pogoda Psary

Psary Skrzyżowanie

Stanowisko: 4

67

Psary Skrzyżowanie

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

421 620 810Z 935 1030Z 1217Z 1340Z 1500 1644 1742 1903Z 2023 2257

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

437 643 803 943Z 1048Z 1218Z 1348Z 1458Z 1608Z 1724Z 1853Z 2027 2257

Niedziele i święta

437 643 933Z 1120Z 1258Z 1433Z 1708Z 1850Z 2027 2257

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Psary Skrzyżowanie:

Pogoda Psary

Strzyżowice Graniczna

Stanowisko: 1

67

Strzyżowice Graniczna

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

422 621 811Z 936 1031Z 1218Z 1341Z 1501 1645 1743 1904Z 2024 2258

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

438 644 804 944Z 1049Z 1219Z 1349Z 1459Z 1609Z 1725Z 1854Z 2028 2258

Niedziele i święta

438 644 934Z 1121Z 1259Z 1434Z 1709Z 1851Z 2028 2258

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzyżowice Graniczna:

Pogoda Psary

Strzyżowice Belna 125

Stanowisko: 2

67

Strzyżowice Belna 125

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

423 54 622 55 812Z 39Z 937 1010 32Z 59Z 1219Z 46Z 1342Z 1409Z 1502 35 1646 1719 44 1817 1905Z 31Z 2025 56 2259 2330

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

439 510 645 718 805 38 945Z 1012Z 50Z 1117Z 1220Z 47Z 1350Z 1417Z 1500Z 27Z 1610Z 37Z 1726Z 53Z 1855Z 1922Z 2029 2100 2259 2330

Niedziele i święta

439 510 645 718 935Z 1002Z 1122Z 49Z 1300Z 27Z 1435Z 1502Z 1710Z 37Z 1852Z 1919Z 2029 2100 2259 2330

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzyżowice Belna 125:

Pogoda Psary

Strzyżowice Belna 53

Stanowisko: 1

67

Strzyżowice Belna 53

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

424 55 623 56 813Z 40Z 938 1011 33Z 1100Z 1220Z 47Z 1343Z 1410Z 1503 36 1647 1720 45 1818 1906Z 32Z 2026 57 2300 31

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

440 511 646 719 806 39 946Z 1013Z 51Z 1118Z 1221Z 48Z 1351Z 1418Z 1501Z 28Z 1611Z 38Z 1727Z 54Z 1856Z 1923Z 2030 2101 2300 31

Niedziele i święta

440 511 646 719 936Z 1003Z 1123Z 50Z 1301Z 28Z 1436Z 1503Z 1711Z 38Z 1853Z 1920Z 2030 2101 2300 31

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzyżowice Belna 53:

Pogoda Psary

Strzyżowice Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

67

Strzyżowice Skrzyżowanie

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

425 624 814Z 939 1034Z 1221Z 1344Z 1504 1648 1746 1907Z 2027 2301

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

441 647 807 947Z 1052Z 1222Z 1352Z 1502Z 1612Z 1728Z 1857Z 2031 2301

Niedziele i święta

441 647 937Z 1124Z 1302Z 1437Z 1712Z 1854Z 2031 2301

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzyżowice Skrzyżowanie:

Pogoda Psary

Strzyżowice Cmentarz

Stanowisko: 2

67

Strzyżowice Cmentarz

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427 626 816Z 941 1036Z 1223Z 1346Z 1506 1650 1748 1909Z 2029 2303

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

443 649 809 949Z 1054Z 1224Z 1354Z 1504Z 1614Z 1730Z 1859Z 2033 2303

Niedziele i święta

443 649 939Z 1126Z 1304Z 1439Z 1714Z 1856Z 2033 2303

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzyżowice Cmentarz:

Pogoda Psary

Strzyżowice Droga do Góry Siewierskiej

Stanowisko: 3

67

Strzyżowice Droga do Góry Siewierskiej

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

428 628 818Z 943 1038Z 1225Z 1348Z 1508 1652 1750 1910Z 2030 2304

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

444 651 811 951Z 1056Z 1226Z 1356Z 1506Z 1616Z 1732Z 1901Z 2034 2304

Niedziele i święta

444 651 941Z 1128Z 1306Z 1441Z 1716Z 1858Z 2034 2304

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzyżowice Droga do Góry Siewierskiej:

Pogoda Psary

Góra Siewierska Kościuszki

Stanowisko: 1

67

Góra Siewierska Kościuszki

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

429 629 819Z 944 1039Z 1226Z 1349Z 1509 1653 1751 1911Z 2031 2305

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

445 652 812 952Z 1057Z 1227Z 1357Z 1507Z 1617Z 1733Z 1902Z 2035 2305

Niedziele i święta

445 652 942Z 1129Z 1307Z 1442Z 1717Z 1859Z 2035 2305

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Góra Siewierska Kościuszki:

Pogoda Psary

Góra Siewierska Pętla

Stanowisko: 1

67

Góra Siewierska Pętla

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

431 631 821Z 946 1041Z 1228Z 1351Z 1511 1655 1753 1913Z 2033 2307

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

447 654 814 954Z 1059Z 1229Z 1359Z 1509Z 1619Z 1735Z 1904Z 2037 2307

Niedziele i święta

447 654 944Z 1131Z 1309Z 1444Z 1719Z 1901Z 2037 2307

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Góra Siewierska Pętla:

Pogoda Psary

Twardowice Sienkiewicza

Stanowisko: 2

67

Twardowice Sienkiewicza

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433 634 949 1514 1658 1756 2035 2309

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

449 657 817 2039 2309

Niedziele i święta

449 657 2039 2309

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Twardowice Sienkiewicza:

Pogoda Bobrowniki

Twardowice Remiza

Stanowisko: 2

67

Twardowice Remiza

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434 635 950 1515 1659 1757 2036 2310

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

450 658 818 2040 2310

Niedziele i święta

450 658 2040 2310

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Twardowice Remiza:

Pogoda Bobrowniki

Twardowice Sienkiewicza

Stanowisko: 1

67

Twardowice Sienkiewicza

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435 636 951 1516 1700 58 2037 2311

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

451 659 819 2041 2311

Niedziele i święta

451 659 2041 2311

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Twardowice Sienkiewicza:

Pogoda Bobrowniki

Góra Siewierska Droga do Twardowic

Stanowisko: 1

67

Góra Siewierska Droga do Twardowic

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437 638 822Z 953 1042Z 1229Z 1352Z 1518 1702 1800 1914Z 2039 2313

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

453 701 821 955Z 1100Z 1230Z 1400Z 1510Z 1620Z 1736Z 1905Z 2043 2313

Niedziele i święta

453 701 945Z 1132Z 1310Z 1445Z 1720Z 1902Z 2043 2313

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Góra Siewierska Droga do Twardowic:

Pogoda Psary

Brzękowice Chopina

Stanowisko: 1

67

Brzękowice Chopina

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

438 639 823Z 954 1043Z 1230Z 1353Z 1519 1703 1801 1915Z 2040 2314

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

454 702 822 956Z 1101Z 1231Z 1401Z 1511Z 1621Z 1737Z 1906Z 2044 2314

Niedziele i święta

454 702 946Z 1133Z 1311Z 1446Z 1721Z 1903Z 2044 2314

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzękowice Chopina:

Pogoda Psary

Brzękowice Górne

Stanowisko: 1

67

Brzękowice Górne

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439 640 824Z 955 1044Z 1231Z 1354Z 1520 1704 1802 1916Z 2041 2315

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

455 703 823 957Z 1102Z 1232Z 1402Z 1512Z 1622Z 1738Z 1907Z 2045 2315

Niedziele i święta

455 703 947Z 1134Z 1312Z 1447Z 1722Z 1904Z 2045 2315

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzękowice Górne:

Pogoda Psary

Brzękowice Remiza

Stanowisko: 1

67

Brzękowice Remiza

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441 642 826Z 957 1046Z 1233Z 1356Z 1522 1706 1804 1918Z 2043 2317

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

457 705 825 959Z 1104Z 1234Z 1404Z 1514Z 1624Z 1740Z 1909Z 2047 2317

Niedziele i święta

457 705 949Z 1136Z 1314Z 1449Z 1724Z 1906Z 2047 2317

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzękowice Remiza:

Pogoda Psary

Goląsza Górna

Stanowisko: 2

67

Goląsza Górna

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442 643 827Z 958 1047Z 1234Z 1357Z 1523 1707 1805 1919Z 2044 2318

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

458 706 826 1000Z 1105Z 1235Z 1405Z 1515Z 1625Z 1741Z 1910Z 2048 2318

Niedziele i święta

458 706 950Z 1137Z 1315Z 1450Z 1725Z 1907Z 2048 2318

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Goląsza Górna:

Pogoda Psary

Dąbie Górne

Stanowisko: 2

67

Dąbie Górne

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443 644 828Z 959 1048Z 1235Z 1358Z 1524 1708 1806 1920Z 2045 2319

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

459 707 827 1001Z 1106Z 1236Z 1406Z 1516Z 1626Z 1742Z 1911Z 2049 2319

Niedziele i święta

459 707 951Z 1138Z 1316Z 1451Z 1726Z 1908Z 2049 2319

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Górne:

Pogoda Psary

Dąbie Garbacz

Stanowisko: 1

67

Dąbie Garbacz

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444 645 829Z 1000 49Z 1236Z 1359Z 1525 1709 1807 1921Z 2046 2320

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

500 708 828 1002Z 1107Z 1237Z 1407Z 1517Z 1627Z 1743Z 1912Z 2050 2320

Niedziele i święta

500 708 952Z 1139Z 1317Z 1452Z 1727Z 1909Z 2050 2320

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Garbacz:

Pogoda Psary

Dąbie Kościół

Stanowisko: 2

67

Dąbie Kościół

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

445 646 830Z 1001 50Z 1237Z 1400Z 1526 1710 1808 1922Z 2047 2321

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

501 709 829 1003Z 1108Z 1238Z 1408Z 1518Z 1628Z 1744Z 1913Z 2051 2321

Niedziele i święta

501 709 953Z 1140Z 1318Z 1453Z 1728Z 1910Z 2051 2321

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Kościół:

Pogoda Psary

Dąbie Szkoła

Stanowisko: 1

67

Dąbie Szkoła

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447 648 832Z 1003 52Z 1239Z 1402Z 1528 1712 1810 1924Z 2049 2323

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

503 711 831 1005Z 1110Z 1240Z 1410Z 1520Z 1630Z 1746Z 1915Z 2053 2323

Niedziele i święta

503 711 955Z 1142Z 1320Z 1455Z 1730Z 1912Z 2053 2323

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbie Szkoła:

Pogoda Psary

Goląsza Dolna Mleczarnia

Stanowisko: 2

67

Goląsza Dolna Mleczarnia

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449 650 834Z 1005 54Z 1241Z 1404Z 1530 1714 1812 1926Z 2051 2325

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

505 713 833 1007Z 1112Z 1242Z 1412Z 1522Z 1632Z 1748Z 1917Z 2055 2325

Niedziele i święta

505 713 957Z 1144Z 1322Z 1457Z 1732Z 1914Z 2055 2325

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Goląsza Dolna Mleczarnia:

Pogoda Psary

Brzękowice Dolne Ośrodek Zdrowia

Stanowisko: 2

67

Brzękowice Dolne Ośrodek Zdrowia

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450 651 835Z 1006 55Z 1242Z 1405Z 1531 1715 1813 1927Z 2052 2326

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

506 714 834 1008Z 1113Z 1243Z 1413Z 1523Z 1633Z 1749Z 1918Z 2056 2326

Niedziele i święta

506 714 958Z 1145Z 1323Z 1458Z 1733Z 1915Z 2056 2326

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzękowice Dolne Ośrodek Zdrowia:

Pogoda Psary

Brzękowice Wał

Stanowisko: 2

67

Brzękowice Wał

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451 652 836Z 1007 56Z 1243Z 1406Z 1532 1716 1814 1928Z 2053 2327

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

507 715 835 1009Z 1114Z 1244Z 1414Z 1524Z 1634Z 1750Z 1919Z 2057 2327

Niedziele i święta

507 715 959Z 1146Z 1324Z 1459Z 1734Z 1916Z 2057 2327

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzękowice Wał:

Pogoda Psary

Goląsza Biska

Stanowisko: 1

67

Goląsza Biska

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

452 653 837Z 1008 57Z 1244Z 1407Z 1533 1717 1815 1929Z 2054 2328

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

508 716 836 1010Z 1115Z 1245Z 1415Z 1525Z 1635Z 1751Z 1920Z 2058 2328

Niedziele i święta

508 716 1000Z 1147Z 1325Z 1500Z 1735Z 1917Z 2058 2328

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Goląsza Biska:

Pogoda Psary

Strzyżowice Belna 125

Stanowisko: 2

67

Strzyżowice Belna 125

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

423 54 622 55 812Z 39Z 937 1010 32Z 59Z 1219Z 46Z 1342Z 1409Z 1502 35 1646 1719 44 1817 1905Z 31Z 2025 56 2259 2330

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

439 510 645 718 805 38 945Z 1012Z 50Z 1117Z 1220Z 47Z 1350Z 1417Z 1500Z 27Z 1610Z 37Z 1726Z 53Z 1855Z 1922Z 2029 2100 2259 2330

Niedziele i święta

439 510 645 718 935Z 1002Z 1122Z 49Z 1300Z 27Z 1435Z 1502Z 1710Z 37Z 1852Z 1919Z 2029 2100 2259 2330

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzyżowice Belna 125:

Pogoda Psary

Strzyżowice Belna 53

Stanowisko: 1

67

Strzyżowice Belna 53

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

424 55 623 56 813Z 40Z 938 1011 33Z 1100Z 1220Z 47Z 1343Z 1410Z 1503 36 1647 1720 45 1818 1906Z 32Z 2026 57 2300 31

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

440 511 646 719 806 39 946Z 1013Z 51Z 1118Z 1221Z 48Z 1351Z 1418Z 1501Z 28Z 1611Z 38Z 1727Z 54Z 1856Z 1923Z 2030 2101 2300 31

Niedziele i święta

440 511 646 719 936Z 1003Z 1123Z 50Z 1301Z 28Z 1436Z 1503Z 1711Z 38Z 1853Z 1920Z 2030 2101 2300 31

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzyżowice Belna 53:

Pogoda Psary

Strzyżowice Skrzyżowanie

Stanowisko: 7

67

Strzyżowice Skrzyżowanie

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456 657 841Z 1012 1101Z 1248Z 1411Z 1537 1721 1819 1933Z 2058 2332

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

512 720 840 1014Z 1119Z 1249Z 1419Z 1529Z 1639Z 1755Z 1924Z 2102 2332

Niedziele i święta

512 720 1004Z 1151Z 1329Z 1504Z 1739Z 1921Z 2102 2332

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzyżowice Skrzyżowanie:

Pogoda Psary

Strzyżowice Belna 53

Stanowisko: 2

67

Strzyżowice Belna 53

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457 658 842Z 1013 1102Z 1249Z 1412Z 1538 1722 1820 1934Z 2059 2333

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

513 721 841 1015Z 1120Z 1250Z 1420Z 1530Z 1640Z 1756Z 1925Z 2103 2333

Niedziele i święta

513 721 1005Z 1152Z 1330Z 1505Z 1740Z 1922Z 2103 2333

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzyżowice Belna 53:

Pogoda Psary

Strzyżowice Belna 125

Stanowisko: 1

67

Strzyżowice Belna 125

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458 659 843Z 1014 1103Z 1250Z 1413Z 1539 1723 1821 1935Z 2100 2334

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

514 722 842 1016Z 1121Z 1251Z 1421Z 1531Z 1641Z 1757Z 1926Z 2104 2334

Niedziele i święta

514 722 1006Z 1153Z 1331Z 1506Z 1741Z 1923Z 2104 2334

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzyżowice Belna 125:

Pogoda Psary

Strzyżowice Graniczna

Stanowisko: 2

67

Strzyżowice Graniczna

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459 700 844Z 1015 1104Z 1251Z 1414Z 1540 1724 1822 1936Z 2101 2335

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

515 723 843 1017Z 1122Z 1252Z 1422Z 1532Z 1642Z 1758Z 1927Z 2105 2335

Niedziele i święta

515 723 1007Z 1154Z 1332Z 1507Z 1742Z 1924Z 2105 2335

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzyżowice Graniczna:

Pogoda Psary

Psary Skrzyżowanie

Stanowisko: 3

67

Psary Skrzyżowanie

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

501 702 846Z 1017 1106Z 1253Z 1416Z 1542 1726 1824 1938Z 2103 2337

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

517 725 845 1019Z 1124Z 1254Z 1424Z 1534Z 1644Z 1800Z 1929Z 2107 2337

Niedziele i święta

517 725 1009Z 1156Z 1334Z 1509Z 1744Z 1926Z 2107 2337

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Psary Skrzyżowanie:

Pogoda Psary

Psary Graniczna

Stanowisko: 2

67

Psary Graniczna

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503 704 848Z 1019 1108Z 1255Z 1418Z 1544 1728 1826 1939Z 2104 2338

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

518 726 846 1020Z 1125Z 1255Z 1425Z 1535Z 1645Z 1801Z 1930Z 2108 2338

Niedziele i święta

518 726 1010Z 1157Z 1335Z 1510Z 1745Z 1927Z 2108 2338

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Psary Graniczna:

Pogoda Psary

Psary Cmentarz

Stanowisko: 1

67

Psary Cmentarz

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504 705 849Z 1020 1109Z 1256Z 1419Z 1545 1729 1827 1940Z 2105 2339

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

519 727 847 1021Z 1126Z 1256Z 1426Z 1536Z 1646Z 1802Z 1931Z 2109 2339

Niedziele i święta

519 727 1011Z 1158Z 1336Z 1511Z 1746Z 1928Z 2109 2339

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Psary Cmentarz:

Pogoda Psary

Wojkowice Brzeziny 76

Stanowisko: 2

67

Wojkowice Brzeziny 76

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505 706 850Z 1021 1110Z 1257Z 1420Z 1546 1730 1828 1941Z 2106 2340

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

520 728 848 1022Z 1127Z 1257Z 1427Z 1537Z 1647Z 1803Z 1932Z 2110 2340

Niedziele i święta

520 728 1012Z 1159Z 1337Z 1512Z 1747Z 1929Z 2110 2340

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Brzeziny 76:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Brzeziny

Stanowisko: 2

67

Wojkowice Brzeziny

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

506 707 851Z 1022 1111Z 1258Z 1421Z 1547 1731 1829 1942Z 2107 2341

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

521 729 849 1023Z 1128Z 1258Z 1428Z 1538Z 1648Z 1804Z 1933Z 2111 2341

Niedziele i święta

521 729 1013Z 1200Z 1338Z 1513Z 1748Z 1930Z 2111 2341

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Brzeziny:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Harcerska

Stanowisko: 2

67

Wojkowice Harcerska

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507 708 852Z 1023 1112Z 1259Z 1422Z 1548 1732 1830 1943Z 2108 2342

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

522 730 850 1024Z 1129Z 1259Z 1429Z 1539Z 1649Z 1805Z 1934Z 2112 2342

Niedziele i święta

522 730 1014Z 1201Z 1339Z 1514Z 1749Z 1931Z 2112 2342

Wojkowice Spółdzielnia

Stanowisko: 2

67

Wojkowice Spółdzielnia

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

508 709 853Z 1024 1113Z 1300Z 1423Z 1549 1733 1831 1944Z 2109 2343

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

523 731 851 1025Z 1130Z 1300Z 1430Z 1540Z 1650Z 1806Z 1935Z 2113 2343

Niedziele i święta

523 731 1015Z 1202Z 1340Z 1515Z 1750Z 1932Z 2113 2343

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Spółdzielnia:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Kościół

Stanowisko: 1

67

Wojkowice Kościół

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509 710 854Z 1025 1114Z 1301Z 1424Z 1550 1734 1832 1945Z 2110 2344

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

524 732 852 1026Z 1131Z 1301Z 1431Z 1541Z 1651Z 1807Z 1936Z 2114 2344

Niedziele i święta

524 732 1016Z 1203Z 1341Z 1516Z 1751Z 1933Z 2114 2344

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Kościół:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Łęg

Stanowisko: 1

67

Wojkowice Łęg

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511 712 856Z 1027 1116Z 1303Z 1426Z 1552 1736 1834 1947Z 2112 2346

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

526 734 854 1028Z 1133Z 1303Z 1433Z 1543Z 1653Z 1809Z 1938Z 2116 2346

Niedziele i święta

526 734 1018Z 1205Z 1343Z 1518Z 1753Z 1935Z 2116 2346

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Łęg:

Pogoda Wojkowice

Grodziec Kopalnia

Stanowisko: 2

67

Grodziec Kopalnia

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

513 714 858Z 1029 1118Z 1305Z 1428Z 1554 1738 1836 1949Z 2114 2348

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

528 736 856 1030Z 1135Z 1305Z 1435Z 1545Z 1655Z 1811Z 1940Z 2118 2348

Niedziele i święta

528 736 1020Z 1207Z 1345Z 1520Z 1755Z 1937Z 2118 2348

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Kopalnia:

Pogoda Będzin

Grodziec Poczta

Stanowisko: 2

67

Grodziec Poczta

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514 715 859Z 1030 1119Z 1306Z 1429Z 1555 1739 1837 1950Z 2115 2349

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

529 737 857 1031Z 1136Z 1306Z 1436Z 1546Z 1656Z 1812Z 1941Z 2119 2349

Niedziele i święta

529 737 1021Z 1208Z 1346Z 1521Z 1756Z 1938Z 2119 2349

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Poczta:

Pogoda Będzin

Grodziec Kościół

Stanowisko: 2

67

Grodziec Kościół

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516 717 901Z 1032 1121Z 1308Z 1431Z 1557 1741 1839 1952Z 2117 2351

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

531 739 859 1033Z 1138Z 1308Z 1438Z 1548Z 1658Z 1814Z 1943Z 2121 2351

Niedziele i święta

531 739 1023Z 1210Z 1348Z 1523Z 1758Z 1940Z 2121 2351

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Kościół:

Pogoda Będzin

Grodziec Podgórna

Stanowisko: 2

67

Grodziec Podgórna

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517 718 902Z 1033 1122Z 1309Z 1432Z 1558 1742 1840 1953Z 2118 2352

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

532 740 900 1034Z 1139Z 1309Z 1439Z 1549Z 1659Z 1815Z 1944Z 2122 2352

Niedziele i święta

532 740 1024Z 1211Z 1349Z 1524Z 1759Z 1941Z 2122 2352

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Podgórna:

Pogoda Będzin

Grodziec Browar

Stanowisko: 2

67

Grodziec Browar

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519 720 904Z 1035 1124Z 1311Z 1434Z 1600 1744 1842 1954Z 2119 2353

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

533 741 901 1035Z 1140Z 1310Z 1440Z 1550Z 1700Z 1816Z 1945Z 2123 2353

Niedziele i święta

533 741 1025Z 1212Z 1350Z 1525Z 1800Z 1942Z 2123 2353

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Browar:

Pogoda Będzin

Grodziec DK86

Stanowisko: 2

67

Grodziec DK86

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

521 722 906Z 1037 1126Z 1313Z 1436Z 1602 1746 1844 1955Z 2120 2354

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

535 743 903 1037Z 1142Z 1312Z 1442Z 1552Z 1702Z 1818Z 1946Z 2124 2354

Niedziele i święta

535 743 1027Z 1214Z 1352Z 1527Z 1802Z 1943Z 2124 2354

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec DK86:

Pogoda Będzin

Grodziec Bory

Stanowisko: 2

67

Grodziec Bory

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522 723 907Z 1038 1127Z 1314Z 1437Z 1603 1747 1845 1956Z 2121 2355

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

536 744 904 1038Z 1143Z 1313Z 1443Z 1553Z 1703Z 1819Z 1947Z 2125 2355

Niedziele i święta

536 744 1028Z 1215Z 1353Z 1528Z 1803Z 1944Z 2125 2355

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Bory:

Pogoda Będzin

Osiedle Zamkowe Grodziecka

Stanowisko: 2

67

Osiedle Zamkowe Grodziecka

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

523 724 908Z 1039 1128Z 1315Z 1438Z 1604 1748 1846 1957Z 2122 2356

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

537 745 905 1039Z 1144Z 1314Z 1444Z 1554Z 1704Z 1820Z 1948Z 2126 2356

Niedziele i święta

537 745 1029Z 1216Z 1354Z 1529Z 1804Z 1945Z 2126 2356

Będzin Targowisko

Stanowisko: 2

67

Będzin Targowisko

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

524 725 909Z 1040 1129Z 1316Z 1439Z 1605 1749 1847 1958Z 2123 2357

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

538 746 906 1040Z 1145Z 1315Z 1445Z 1555Z 1705Z 1821Z 1949Z 2127 2357

Niedziele i święta

538 746 1030Z 1217Z 1355Z 1530Z 1805Z 1946Z 2127 2357

Będzin Rondo

Stanowisko: 1

67

Będzin Rondo

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

526 727 911Z 1042 1131Z 1318Z 1441Z 1607 1751 1849 2000Z 2125 2359

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

540 748 908 1042Z 1147Z 1317Z 1447Z 1557Z 1707Z 1823Z 1951Z 2129 2359

Niedziele i święta

540 748 1032Z 1219Z 1357Z 1532Z 1807Z 1948Z 2129 2359

Będzin Stadion

Stanowisko: 3

67

Będzin Stadion

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

528 729 913Z 1044 1133Z 1320Z 1443Z 1609 1753 1851 2001Z 2126 000

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

541 749 909 1043Z 1148Z 1318Z 1448Z 1558Z 1708Z 1824Z 1952Z 2130 000

Niedziele i święta

541 749 1033Z 1220Z 1358Z 1533Z 1808Z 1949Z 2130 000

Będzin 11 Listopada

Stanowisko: 1

67

Będzin 11 Listopada

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

529 730 914Z 1045 1134Z 1321Z 1444Z 1610 1754 1852 2002Z 2127 001

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

542 750 910 1044Z 1149Z 1319Z 1449Z 1559Z 1709Z 1825Z 1953Z 2131 001

Niedziele i święta

542 750 1034Z 1221Z 1359Z 1534Z 1809Z 1950Z 2131 001

Będzin Dworzec PKP

Stanowisko: 1

67

Będzin Dworzec PKP

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

531 732 916Z 1047 1136Z 1323Z 1446Z 1612 1756 1854 2004Z 2129 003

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

544 752 912 1046Z 1151Z 1321Z 1451Z 1601Z 1711Z 1827Z 1955Z 2133 003

Niedziele i święta

544 752 1036Z 1223Z 1401Z 1536Z 1811Z 1952Z 2133 003

Będzin Poczta

Stanowisko: 1

67

Będzin Poczta

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

532 733 917Z 1048 1137Z 1324Z 1447Z 1613 1757 1855 2005Z 2130 004

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

545 753 913 1047Z 1152Z 1322Z 1452Z 1602Z 1712Z 1828Z 1956Z 2134 004

Niedziele i święta

545 753 1037Z 1224Z 1402Z 1537Z 1812Z 1953Z 2134 004

Będzin Kościuszki

Stanowisko: 6

67

Będzin Kościuszki

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

533 734 918Z 1049 1138Z 1325Z 1448Z 1614 1758 1856 2006Z 2131 005

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

546 754 914 1048Z 1153Z 1323Z 1453Z 1603Z 1713Z 1829Z 1957Z 2135 005

Niedziele i święta

546 754 1038Z 1225Z 1403Z 1538Z 1813Z 1954Z 2135 005

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *