Strona główna » Linia 657N, Autobus

Linia 657N, Autobus

657N

Obowiązuje od 15.12.2020 r.

Kierunek Panewniki Owsiana

Katowice Dworzec

Stanowisko: 3

657N

Katowice Dworzec

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2300 45 045 145 245

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2300 45 045 145

Katowice Andrzeja Dworzec

Stanowisko: 2

657N

Katowice Andrzeja Dworzec

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2302 47 047 147 247

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2302 47 047 147

Katowice Kopernika Dworzec

Stanowisko: 1

657N

Katowice Kopernika Dworzec

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2303 48 048 148 248

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2303 48 048 148

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Katowice Kopernika Dworzec:

Pogoda Katowice

Katowice Mikołowska

Stanowisko: 1

657N

Katowice Mikołowska

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2304 49 049 149 249

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2304 49 049 149

Katowice AWF

Stanowisko: 1

657N

Katowice AWF

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2305 50 050 150 250

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2305 50 050 150

Brynów W. Pola

Stanowisko: 1

657N

Brynów W. Pola

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2307 52 052 152 252

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2307 52 052 152

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brynów W. Pola:

Pogoda Katowice

Brynów Kopalnia Wujek

Stanowisko: 1

657N

Brynów Kopalnia Wujek

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2309 54 054 154 254

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2309 54 054 154

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brynów Kopalnia Wujek:

Pogoda Katowice

Stara Ligota Stroma

Stanowisko: 1

657N

Stara Ligota Stroma

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2311 56 056 156 256

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2311 56 056 156

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stara Ligota Stroma:

Pogoda Katowice

Stara Ligota Załęska

Stanowisko: 1

657N

Stara Ligota Załęska

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2312 57 057 157 257

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2312 57 057 157

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stara Ligota Załęska:

Pogoda Katowice

Ligota Ośrodek Zdrowia

Stanowisko: 1

657N

Ligota Ośrodek Zdrowia

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2314 59 059 159 259

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2314 59 059 159

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ligota Ośrodek Zdrowia:

Pogoda Katowice

Ligota Panewnicka

Stanowisko: 1

657N

Ligota Panewnicka

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2316 001 101 201 301

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2316 001 101 301

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ligota Panewnicka:

Pogoda Katowice

Panewniki Bazylika

Stanowisko: 1

657N

Panewniki Bazylika

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2317 002 102 202 302

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2317 002 102 302

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Panewniki Bazylika:

Pogoda Katowice

Ligota Medyków

Stanowisko: 1

657N

Ligota Medyków

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2318 003 103 203 303

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2318 003 103 303

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ligota Medyków:

Pogoda Katowice

Ligota Szpital

Stanowisko: 1

657N

Ligota Szpital

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2319 004 104 204 304

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2319 004 104 304

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ligota Szpital:

Pogoda Katowice

Ligota Bronisławy

Stanowisko: 2

657N

Ligota Bronisławy

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2320 005 105 205 305

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2320 005 105 305

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ligota Bronisławy:

Pogoda Katowice

Ligota Akademiki

Stanowisko: 1

657N

Ligota Akademiki

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2321 006 106 206 306

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2321 006 106 306

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ligota Akademiki:

Pogoda Katowice

Ligota Bronisławy

Stanowisko: 1

657N

Ligota Bronisławy

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2322 007 107 207 307

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2322 007 107 307

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ligota Bronisławy:

Pogoda Katowice

Ligota Szpital

Stanowisko: 2

657N

Ligota Szpital

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2323 008 108 208 308

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2323 008 108 308

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ligota Szpital:

Pogoda Katowice

Ligota Medyków

Stanowisko: 2

657N

Ligota Medyków

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2325 010 110 210 310

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2325 010 110 310

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ligota Medyków:

Pogoda Katowice

Kokociniec Płochy

Stanowisko: 1

657N

Kokociniec Płochy

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2326 011 111 211 311

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2326 011 111 311

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kokociniec Płochy:

Pogoda Katowice

Kokociniec Kijowska

Stanowisko: 1

657N

Kokociniec Kijowska

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2327 012 112 212 312

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2327 012 112 312

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kokociniec Kijowska:

Pogoda Katowice

Kokociniec Wybickiego

Stanowisko: 1

657N

Kokociniec Wybickiego

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2328 013 113 213 313

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2328 013 113 313

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kokociniec Wybickiego:

Pogoda Katowice

Kokociniec Ogrodowa

Stanowisko: 1

657N

Kokociniec Ogrodowa

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2329 014 114 214 314

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2329 014 114 314

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kokociniec Ogrodowa:

Pogoda Katowice

Panewniki Krucza

Stanowisko: 1

657N

Panewniki Krucza

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2330 015 115 215 315

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2330 015 115 315

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Panewniki Krucza:

Pogoda Katowice

Panewniki Szkoła

Stanowisko: 1

657N

Panewniki Szkoła

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2331 016 116 216 316

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2331 016 116 316

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Panewniki Szkoła:

Pogoda Katowice

Panewniki Wietnamska

Stanowisko: 2

657N

Panewniki Wietnamska

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2332 017 117 217 317

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2332 017 117 317

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Panewniki Wietnamska:

Pogoda Katowice

Panewniki Bema

Stanowisko: 1

657N

Panewniki Bema

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2333 018 118 218 318

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2333 018 118 318

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Panewniki Bema:

Pogoda Katowice

Panewniki Wymysłów

Stanowisko: 1

657N

Panewniki Wymysłów

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2334 019 119 219 319

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2334 019 119 319

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Panewniki Wymysłów:

Pogoda Katowice

Panewniki Bałtycka

Stanowisko: 1

657N

Panewniki Bałtycka

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2335 020 120 220 320

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2335 020 120 320

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Panewniki Bałtycka:

Pogoda Katowice

Panewniki Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

657N

Panewniki Skrzyżowanie

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2336 021 121 221 321

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2336 021 121 321

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Panewniki Skrzyżowanie:

Pogoda Katowice

Panewniki Owsiana

Stanowisko: 1

657N

Panewniki Owsiana

Kierunek: Panewniki Owsiana

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2338 023 123 223 323

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2338 023 123 323

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Panewniki Owsiana:

Pogoda Katowice

Kierunek Katowice Dworzec

Panewniki Owsiana

Stanowisko: 1

657N

Panewniki Owsiana

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2345 045 145 245 345

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2345 045 145 345

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Panewniki Owsiana:

Pogoda Katowice

Panewniki Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

657N

Panewniki Skrzyżowanie

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2347 047 147 247 347

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2347 047 147 347

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Panewniki Skrzyżowanie:

Pogoda Katowice

Panewniki Bałtycka

Stanowisko: 2

657N

Panewniki Bałtycka

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2348 048 148 248 348

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2348 048 148 348

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Panewniki Bałtycka:

Pogoda Katowice

Panewniki Wymysłów

Stanowisko: 2

657N

Panewniki Wymysłów

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2349 049 149 249 349

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2349 049 149 349

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Panewniki Wymysłów:

Pogoda Katowice

Panewniki Bema

Stanowisko: 2

657N

Panewniki Bema

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2350 050 150 250 350

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2350 050 150 350

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Panewniki Bema:

Pogoda Katowice

Panewniki Wietnamska

Stanowisko: 1

657N

Panewniki Wietnamska

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2351 051 151 251 351

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2351 051 151 351

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Panewniki Wietnamska:

Pogoda Katowice

Panewniki Szkoła

Stanowisko: 2

657N

Panewniki Szkoła

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2352 052 152 252 352

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2352 052 152 352

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Panewniki Szkoła:

Pogoda Katowice

Kokociniec Ogrodowa

Stanowisko: 2

657N

Kokociniec Ogrodowa

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2353 053 153 253 353

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2353 053 153 353

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kokociniec Ogrodowa:

Pogoda Katowice

Kokociniec Wybickiego

Stanowisko: 2

657N

Kokociniec Wybickiego

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2354 054 154 254 354

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2354 054 154 354

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kokociniec Wybickiego:

Pogoda Katowice

Kokociniec Kijowska

Stanowisko: 2

657N

Kokociniec Kijowska

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2355 055 155 255 355

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2355 055 155 355

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kokociniec Kijowska:

Pogoda Katowice

Kokociniec Płochy

Stanowisko: 2

657N

Kokociniec Płochy

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2356 056 156 256 356

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2356 056 156 356

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kokociniec Płochy:

Pogoda Katowice

Ligota Medyków

Stanowisko: 1

657N

Ligota Medyków

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2357 057 157 257 357

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2357 057 157 357

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ligota Medyków:

Pogoda Katowice

Ligota Szpital

Stanowisko: 1

657N

Ligota Szpital

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2358 058 158 258 358

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2358 058 158 358

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ligota Szpital:

Pogoda Katowice

Ligota Bronisławy

Stanowisko: 2

657N

Ligota Bronisławy

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2359 059 159 259 359

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2359 059 159 359

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ligota Bronisławy:

Pogoda Katowice

Ligota Akademiki

Stanowisko: 1

657N

Ligota Akademiki

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

000 100 200 300 400

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

000 100 200 400

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ligota Akademiki:

Pogoda Katowice

Ligota Bronisławy

Stanowisko: 1

657N

Ligota Bronisławy

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

001 101 201 301 401

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

001 101 301 401

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ligota Bronisławy:

Pogoda Katowice

Ligota Szpital

Stanowisko: 2

657N

Ligota Szpital

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

002 102 202 302 402

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

002 102 302 402

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ligota Szpital:

Pogoda Katowice

Ligota Medyków

Stanowisko: 3

657N

Ligota Medyków

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

004 104 204 304 404

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

004 104 304 404

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ligota Medyków:

Pogoda Katowice

Ligota Wileńska

Stanowisko: 1

657N

Ligota Wileńska

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

005 105 205 305 405

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

005 105 305 405

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ligota Wileńska:

Pogoda Katowice

Ligota Panewnicka

Stanowisko: 2

657N

Ligota Panewnicka

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

007 107 207 307 407

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

007 107 307 407

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ligota Panewnicka:

Pogoda Katowice

Ligota Ośrodek Zdrowia

Stanowisko: 2

657N

Ligota Ośrodek Zdrowia

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

008 108 208 308 408

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

008 108 308 408

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ligota Ośrodek Zdrowia:

Pogoda Katowice

Stara Ligota Załęska

Stanowisko: 2

657N

Stara Ligota Załęska

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

010 110 210 310 410

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

010 110 310 410

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stara Ligota Załęska:

Pogoda Katowice

Stara Ligota Stroma

Stanowisko: 2

657N

Stara Ligota Stroma

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

011 111 211 311 411

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

011 111 311 411

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stara Ligota Stroma:

Pogoda Katowice

Brynów Kopalnia Wujek

Stanowisko: 2

657N

Brynów Kopalnia Wujek

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

013 113 213 313 413

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

013 113 313 413

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brynów Kopalnia Wujek:

Pogoda Katowice

Brynów W. Pola

Stanowisko: 2

657N

Brynów W. Pola

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

015 115 215 315 415

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

015 115 315 415

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brynów W. Pola:

Pogoda Katowice

Katowice AWF

Stanowisko: 2

657N

Katowice AWF

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

016 116 216 316 416

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

016 116 316 416

Katowice Mikołowska

Stanowisko: 2

657N

Katowice Mikołowska

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

017 117 217 317 417

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

017 117 317 417

Katowice Mikołowska Sąd

Stanowisko: 1

657N

Katowice Mikołowska Sąd

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

018 118 218 318 418

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

018 118 318 418

Katowice Dworzec

Stanowisko: 3

657N

Katowice Dworzec

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

021 121 221 321 421

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

021 121 321 421

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *