Strona główna » Linia 622, Autobus

Linia 622, Autobus

622

Obowiązuje od 26.10.2020 r.

Kierunek Rudna Stawowa

Maczki Kościuszki

Stanowisko: 3

622

Maczki Kościuszki

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427Y 521Y 626Y 726Y 955Y 1225Y 1410Y 1510Y 1627S 1747S 1930S 2053Y 2208W 2313X

Soboty

452Y 615Y 728Y 915S 1105S 1255S 1420S 1540S 1720S 1820S 2000S 50Y 2208W 2313X

Niedziele i święta

459Y 729Y 909S 1009S 1119S 1239S 1409S 1539S 1639S 1754S 1919S 2049Y 2209W 2313X

Wszystkich Świętych

452Y 615Y 728Y 915S 1105S 1255S 1420S 1540S 1720S 1820S 2000S 50Y 2208W 2313X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maczki Kościuszki:

Pogoda Sosnowiec

Maczki Krakowska

Stanowisko: 2

622

Maczki Krakowska

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

428Y 522Y 627Y 727Y 956Y 1226Y 1411Y 1511Y 1628S 1748S 1931S 2054Y 2209W 2314X

Soboty

453Y 616Y 729Y 916S 1106S 1256S 1421S 1541S 1721S 1821S 2001S 51Y 2209W 2314X

Niedziele i święta

500Y 730Y 910S 1010S 1120S 1240S 1410S 1540S 1640S 1755S 1920S 2050Y 2210W 2314X

Wszystkich Świętych

453Y 616Y 729Y 916S 1106S 1256S 1421S 1541S 1721S 1821S 2001S 51Y 2209W 2314X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maczki Krakowska:

Pogoda Sosnowiec

Maczki Spacerowa

Stanowisko: 1

622

Maczki Spacerowa

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

430Y 524Y 629Y 729Y 958Y 1228Y 1413Y 1513Y 2056Y

Soboty

455Y 618Y 731Y 2053Y

Niedziele i święta

502Y 732Y 2052Y

Wszystkich Świętych

455Y 618Y 731Y 2053Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maczki Spacerowa:

Pogoda Sosnowiec

Stare Maczki Cmentarz

Stanowisko: 1

622

Stare Maczki Cmentarz

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432Y 526Y 631Y 731Y 1000Y 1230Y 1415Y 1515Y 2058Y

Soboty

457Y 620Y 733Y 2055Y

Niedziele i święta

504Y 734Y 2054Y

Wszystkich Świętych

457Y 620Y 733Y 2055Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stare Maczki Cmentarz:

Pogoda Sosnowiec

Stare Maczki Pętla

Stanowisko: 1

622

Stare Maczki Pętla

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433Y 528Y 633Y 733Y 1002Y 1232Y 1417Y 1517Y 2059Y

Soboty

458Y 622Y 735Y 2056Y

Niedziele i święta

506Y 736Y 2055Y

Wszystkich Świętych

458Y 622Y 735Y 2056Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stare Maczki Pętla:

Pogoda Sosnowiec

Stare Maczki Cmentarz

Stanowisko: 2

622

Stare Maczki Cmentarz

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434Y 529Y 634Y 734Y 1003Y 1233Y 1418Y 1518Y 2100Y

Soboty

459Y 623Y 736Y 2057Y

Niedziele i święta

507Y 737Y 2056Y

Wszystkich Świętych

459Y 623Y 736Y 2057Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stare Maczki Cmentarz:

Pogoda Sosnowiec

Maczki Spacerowa

Stanowisko: 2

622

Maczki Spacerowa

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

436Y 531Y 636Y 736Y 1005Y 1235Y 1420Y 1520Y 2102Y

Soboty

501Y 625Y 738Y 2059Y

Niedziele i święta

509Y 739Y 2058Y

Wszystkich Świętych

501Y 625Y 738Y 2059Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maczki Spacerowa:

Pogoda Sosnowiec

Kolonia Wągródka Las

Stanowisko: 2

622

Kolonia Wągródka Las

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

438Y 533Y 638Y 738Y 1007Y 1237Y 1422Y 1522Y 1632S 1752S 1934S 2104Y 2212W

Soboty

503Y 627Y 740Y 919S 1109S 1259S 1424S 1544S 1724S 1824S 2004S 2101Y 2212W

Niedziele i święta

511Y 741Y 913S 1013S 1123S 1243S 1413S 1543S 1643S 1758S 1923S 2100Y 2213W

Wszystkich Świętych

503Y 627Y 740Y 919S 1109S 1259S 1424S 1544S 1724S 1824S 2004S 2101Y 2212W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kolonia Wągródka Las:

Pogoda Sosnowiec

Kolonia Wągródka

Stanowisko: 2

622

Kolonia Wągródka

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439Y 534Y 639Y 739Y 1008Y 1238Y 1423Y 1523Y 1633S 1753S 1935S 2105Y 2213W

Soboty

504Y 628Y 741Y 920S 1110S 1300S 1425S 1545S 1725S 1825S 2005S 2102Y 2213W

Niedziele i święta

512Y 742Y 914S 1014S 1124S 1244S 1414S 1544S 1644S 1759S 1924S 2101Y 2214W

Wszystkich Świętych

504Y 628Y 741Y 920S 1110S 1300S 1425S 1545S 1725S 1825S 2005S 2102Y 2213W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kolonia Wągródka:

Pogoda Sosnowiec

Kolonia Cieśle

Stanowisko: 2

622

Kolonia Cieśle

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

440Y 535Y 640Y 740Y 1009Y 1239Y 1424Y 1524Y 1634S 1754S 1936S 2106Y 2214W

Soboty

505Y 629Y 742Y 921S 1111S 1301S 1426S 1546S 1726S 1826S 2006S 2103Y 2214W

Niedziele i święta

513Y 743Y 915S 1015S 1125S 1245S 1415S 1545S 1645S 1800S 1925S 2102Y 2215W

Wszystkich Świętych

505Y 629Y 742Y 921S 1111S 1301S 1426S 1546S 1726S 1826S 2006S 2103Y 2214W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kolonia Cieśle:

Pogoda Sosnowiec

Kolonia Cieśle Las

Stanowisko: 2

622

Kolonia Cieśle Las

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441Y 536Y 641Y 741Y 1010Y 1240Y 1425Y 1525Y 1635S 1755S 1937S 2107Y 2215W

Soboty

506Y 630Y 743Y 922S 1112S 1302S 1427S 1547S 1727S 1827S 2007S 2104Y 2215W

Niedziele i święta

514Y 744Y 916S 1016S 1126S 1246S 1416S 1546S 1646S 1801S 1926S 2103Y 2216W

Wszystkich Świętych

506Y 630Y 743Y 922S 1112S 1302S 1427S 1547S 1727S 1827S 2007S 2104Y 2215W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kolonia Cieśle Las:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna Sklep

Stanowisko: 2

622

Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna Sklep

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443Y 538Y 643Y 743Y 1012Y 1242Y 1427Y 1527Y 1637S 1757S 1939S 2109Y 2217W

Soboty

508Y 632Y 745Y 924S 1114S 1304S 1429S 1549S 1729S 1829S 2009S 2106Y 2217W

Niedziele i święta

516Y 746Y 918S 1018S 1128S 1248S 1418S 1548S 1648S 1803S 1928S 2105Y 2218W

Wszystkich Świętych

508Y 632Y 745Y 924S 1114S 1304S 1429S 1549S 1729S 1829S 2009S 2106Y 2217W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna Sklep:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna

Stanowisko: 4

622

Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444Y 539Y 644Y 744Y 1013Y 1243Y 1428Y 1528Y 1638S 1758S 1940S 2110Y 2218W

Soboty

509Y 633Y 746Y 925S 1115S 1305S 1430S 1550S 1730S 1830S 2010S 2107Y 2218W

Niedziele i święta

517Y 747Y 919S 1019S 1129S 1249S 1419S 1549S 1649S 1804S 1929S 2106Y 2219W

Wszystkich Świętych

509Y 633Y 746Y 925S 1115S 1305S 1430S 1550S 1730S 1830S 2010S 2107Y 2218W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Kolonia Feliks

Stanowisko: 2

622

Ostrowy Górnicze Kolonia Feliks

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

446Y 541Y 646Y 746Y 1015Y 1245Y 1430Y 1530Y 1640S 1800S 1942S 2112Y 2220W 2318X

Soboty

511Y 635Y 748Y 927S 1117S 1307S 1432S 1552S 1732S 1832S 2012S 2109Y 2220W 2318X

Niedziele i święta

519Y 749Y 921S 1021S 1131S 1251S 1421S 1551S 1651S 1806S 1931S 2108Y 2221W 2318X

Wszystkich Świętych

511Y 635Y 748Y 927S 1117S 1307S 1432S 1552S 1732S 1832S 2012S 2109Y 2220W 2318X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Kolonia Feliks:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Niecała

Stanowisko: 2

622

Ostrowy Górnicze Niecała

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

448Y 543Y 648Y 748Y 1017Y 1247Y 1432Y 1532Y 1642S 1802S 1944S 2114Y 2222W 2320X

Soboty

513Y 637Y 750Y 929S 1119S 1309S 1434S 1554S 1734S 1834S 2014S 2111Y 2222W 2320X

Niedziele i święta

521Y 751Y 923S 1023S 1133S 1253S 1423S 1553S 1653S 1808S 1933S 2110Y 2223W 2320X

Wszystkich Świętych

513Y 637Y 750Y 929S 1119S 1309S 1434S 1554S 1734S 1834S 2014S 2111Y 2222W 2320X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Niecała:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Pomnik

Stanowisko: 2

622

Ostrowy Górnicze Pomnik

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450Y 545Y 650Y 750Y 1019Y 1249Y 1434Y 1534Y 1644S 1804S 1946S 2116Y 2224W 2322X

Soboty

515Y 639Y 752Y 931S 1121S 1311S 1436S 1556S 1736S 1836S 2016S 2113Y 2224W 2322X

Niedziele i święta

523Y 753Y 925S 1025S 1135S 1255S 1425S 1555S 1655S 1810S 1935S 2112Y 2225W 2322X

Wszystkich Świętych

515Y 639Y 752Y 931S 1121S 1311S 1436S 1556S 1736S 1836S 2016S 2113Y 2224W 2322X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Pomnik:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Kościół

Stanowisko: 1

622

Ostrowy Górnicze Kościół

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451Y 546Y 651Y 751Y 1020Y 1250Y 1435Y 1535Y 1645S 1805S 1947S 2117Y 2225W 2323X

Soboty

516Y 640Y 753Y 932S 1122S 1312S 1437S 1557S 1737S 1837S 2017S 2114Y 2225W 2323X

Niedziele i święta

524Y 754Y 926S 1026S 1136S 1256S 1426S 1556S 1656S 1811S 1936S 2113Y 2226W 2323X

Wszystkich Świętych

516Y 640Y 753Y 932S 1122S 1312S 1437S 1557S 1737S 1837S 2017S 2114Y 2225W 2323X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Kościół:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Armii Krajowej

Stanowisko: 2

622

Kazimierz Górniczy Armii Krajowej

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

452Y 547Y 652Y 752Y 1021Y 1251Y 1436Y 1536Y 1646S 1806S 1948S 2118Y 2226W 2324X

Soboty

517Y 641Y 754Y 933S 1123S 1313S 1438S 1558S 1738S 1838S 2018S 2115Y 2226W 2324X

Niedziele i święta

525Y 755Y 927S 1027S 1137S 1257S 1427S 1557S 1657S 1812S 1937S 2114Y 2227W 2324X

Wszystkich Świętych

517Y 641Y 754Y 933S 1123S 1313S 1438S 1558S 1738S 1838S 2018S 2115Y 2226W 2324X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Armii Krajowej:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Poczta

Stanowisko: 2

622

Kazimierz Górniczy Poczta

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454Y 549Y 654Y 754Y 1023Y 1253Y 1438Y 1538Y 1648S 1808S 1950S 2120Y 2228W 2326X

Soboty

519Y 643Y 756Y 935S 1125S 1315S 1440S 1600S 1740S 1840S 2020S 2117Y 2228W 2326X

Niedziele i święta

527Y 757Y 929S 1029S 1139S 1259S 1429S 1559S 1659S 1814S 1939S 2116Y 2229W 2326X

Wszystkich Świętych

519Y 643Y 756Y 935S 1125S 1315S 1440S 1600S 1740S 1840S 2020S 2117Y 2228W 2326X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Poczta:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna

Stanowisko: 2

622

Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

2317X

Soboty

2317X

Niedziele i święta

2317X

Wszystkich Świętych

2317X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Kolonia Feliks

Stanowisko: 2

622

Ostrowy Górnicze Kolonia Feliks

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

446Y 541Y 646Y 746Y 1015Y 1245Y 1430Y 1530Y 1640S 1800S 1942S 2112Y 2220W 2318X

Soboty

511Y 635Y 748Y 927S 1117S 1307S 1432S 1552S 1732S 1832S 2012S 2109Y 2220W 2318X

Niedziele i święta

519Y 749Y 921S 1021S 1131S 1251S 1421S 1551S 1651S 1806S 1931S 2108Y 2221W 2318X

Wszystkich Świętych

511Y 635Y 748Y 927S 1117S 1307S 1432S 1552S 1732S 1832S 2012S 2109Y 2220W 2318X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Kolonia Feliks:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Niecała

Stanowisko: 2

622

Ostrowy Górnicze Niecała

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

448Y 543Y 648Y 748Y 1017Y 1247Y 1432Y 1532Y 1642S 1802S 1944S 2114Y 2222W 2320X

Soboty

513Y 637Y 750Y 929S 1119S 1309S 1434S 1554S 1734S 1834S 2014S 2111Y 2222W 2320X

Niedziele i święta

521Y 751Y 923S 1023S 1133S 1253S 1423S 1553S 1653S 1808S 1933S 2110Y 2223W 2320X

Wszystkich Świętych

513Y 637Y 750Y 929S 1119S 1309S 1434S 1554S 1734S 1834S 2014S 2111Y 2222W 2320X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Niecała:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Pomnik

Stanowisko: 2

622

Ostrowy Górnicze Pomnik

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450Y 545Y 650Y 750Y 1019Y 1249Y 1434Y 1534Y 1644S 1804S 1946S 2116Y 2224W 2322X

Soboty

515Y 639Y 752Y 931S 1121S 1311S 1436S 1556S 1736S 1836S 2016S 2113Y 2224W 2322X

Niedziele i święta

523Y 753Y 925S 1025S 1135S 1255S 1425S 1555S 1655S 1810S 1935S 2112Y 2225W 2322X

Wszystkich Świętych

515Y 639Y 752Y 931S 1121S 1311S 1436S 1556S 1736S 1836S 2016S 2113Y 2224W 2322X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Pomnik:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Kościół

Stanowisko: 1

622

Ostrowy Górnicze Kościół

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451Y 546Y 651Y 751Y 1020Y 1250Y 1435Y 1535Y 1645S 1805S 1947S 2117Y 2225W 2323X

Soboty

516Y 640Y 753Y 932S 1122S 1312S 1437S 1557S 1737S 1837S 2017S 2114Y 2225W 2323X

Niedziele i święta

524Y 754Y 926S 1026S 1136S 1256S 1426S 1556S 1656S 1811S 1936S 2113Y 2226W 2323X

Wszystkich Świętych

516Y 640Y 753Y 932S 1122S 1312S 1437S 1557S 1737S 1837S 2017S 2114Y 2225W 2323X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Kościół:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Armii Krajowej

Stanowisko: 2

622

Kazimierz Górniczy Armii Krajowej

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

452Y 547Y 652Y 752Y 1021Y 1251Y 1436Y 1536Y 1646S 1806S 1948S 2118Y 2226W 2324X

Soboty

517Y 641Y 754Y 933S 1123S 1313S 1438S 1558S 1738S 1838S 2018S 2115Y 2226W 2324X

Niedziele i święta

525Y 755Y 927S 1027S 1137S 1257S 1427S 1557S 1657S 1812S 1937S 2114Y 2227W 2324X

Wszystkich Świętych

517Y 641Y 754Y 933S 1123S 1313S 1438S 1558S 1738S 1838S 2018S 2115Y 2226W 2324X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Armii Krajowej:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Poczta

Stanowisko: 2

622

Kazimierz Górniczy Poczta

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454Y 549Y 654Y 754Y 1023Y 1253Y 1438Y 1538Y 1648S 1808S 1950S 2120Y 2228W 2326X

Soboty

519Y 643Y 756Y 935S 1125S 1315S 1440S 1600S 1740S 1840S 2020S 2117Y 2228W 2326X

Niedziele i święta

527Y 757Y 929S 1029S 1139S 1259S 1429S 1559S 1659S 1814S 1939S 2116Y 2229W 2326X

Wszystkich Świętych

519Y 643Y 756Y 935S 1125S 1315S 1440S 1600S 1740S 1840S 2020S 2117Y 2228W 2326X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Poczta:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Kopalnia

Stanowisko: 2

622

Kazimierz Górniczy Kopalnia

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

455Y 550Y 608 55Y 721 55Y 818 48 918 1024Y 43 1148 1254Y 1318 1418 39Y 1518 39Y 1623 49S 1723 1800T 09S 1913 51S 2018 2121Y 2208 29W 2327X

Soboty

520Y 46 644Y 716 57Y 852 936S 1012 1126S 1212 1316S 1407 41S 1532 1601S 1707 41S 1841S 1957 2021S 2118Y 2208 29W 2327X

Niedziele i święta

528Y 51 715 58Y 930S 1030S 1140S 1300S 1430S 1600S 1700S 1815S 1940S 2117Y 2230W 2327X

Wszystkich Świętych

520Y 46 644Y 716 57Y 852 936S 1012 1126S 1212 1316S 1407 41S 1532 1601S 1707 41S 1841S 1957 2021S 2118Y 2208 29W 2327X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Kopalnia:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Pętla

Stanowisko: 2

622

Kazimierz Górniczy Pętla

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456Y 551Y 609 56Y 722 56Y 819 49 919 1025Y 44 1149 1255Y 1319 1419 40Y 1519 40Y 1624 50S 1724 1801T 10S 1914 52S 2019 2122Y 2209 30W 2328X

Soboty

521Y 47 645Y 717 58Y 853 937S 1013 1127S 1213 1317S 1408 42S 1533 1602S 1708 42S 1842S 1958 2022S 2119Y 2209 30W 2328X

Niedziele i święta

529Y 52 716 59Y 931S 1031S 1141S 1301S 1431S 1601S 1701S 1816S 1941S 2118Y 2231W 2328X

Wszystkich Świętych

521Y 47 645Y 717 58Y 853 937S 1013 1127S 1213 1317S 1408 42S 1533 1602S 1708 42S 1842S 1958 2022S 2119Y 2209 30W 2328X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Pętla:

Pogoda Sosnowiec

Porąbka Wiejska

Stanowisko: 2

622

Porąbka Wiejska

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457Y 553Y 611 58Y 724 58Y 821 51 921 1027Y 46 1151 1257Y 1321 1421 42Y 1521 42Y 1626 52S 1726 1803T 12S 1916 54S 2021 2124Y 2211 32W 2329X

Soboty

523Y 49 647Y 719 800Y 55 939S 1015 1129S 1215 1319S 1410 44S 1535 1604S 1710 44S 1844S 2000 24S 2121Y 2211 32W 2329X

Niedziele i święta

531Y 54 718 801Y 933S 1033S 1143S 1303S 1433S 1603S 1703S 1818S 1943S 2120Y 2233W 2329X

Wszystkich Świętych

523Y 49 647Y 719 800Y 55 939S 1015 1129S 1215 1319S 1410 44S 1535 1604S 1710 44S 1844S 2000 24S 2121Y 2211 32W 2329X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Porąbka Wiejska:

Pogoda Sosnowiec

Porąbka Hurtownie

Stanowisko: 2

622

Porąbka Hurtownie

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459Y 555Y 613 700Y 26 800Y 23 53 923 1029Y 48 1153 1259Y 1323 1423 44Y 1523 44Y 1628 54S 1728 1805T 14S 1918 56S 2023 2126Y 2213 34W 2331X

Soboty

525Y 51 649Y 721 802Y 57 941S 1017 1131S 1217 1321S 1412 46S 1537 1606S 1712 46S 1846S 2002 26S 2123Y 2213 34W 2331X

Niedziele i święta

533Y 56 720 803Y 935S 1035S 1145S 1305S 1435S 1605S 1705S 1820S 1945S 2122Y 2235W 2331X

Wszystkich Świętych

525Y 51 649Y 721 802Y 57 941S 1017 1131S 1217 1321S 1412 46S 1537 1606S 1712 46S 1846S 2002 26S 2123Y 2213 34W 2331X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Porąbka Hurtownie:

Pogoda Sosnowiec

Zagórze Zajezdnia

Stanowisko: 2

622

Zagórze Zajezdnia

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500Y 56Y 614 701Y 27 801Y 24 54 924 1030Y 49 1154 1300Y 24 1424 45Y 1524 45Y 1629 55S 1729 1815S 1919 57S 2024 2127Y 2214

Soboty

526Y 52 650Y 722 803Y 58 942S 1018 1132S 1218 1322S 1413 47S 1538 1607S 1713 47S 1847S 2003 27S 2124Y 2214

Niedziele i święta

534Y 57 721 804Y 936S 1036S 1146S 1306S 1436S 1606S 1706S 1821S 1946S 2123Y

Wszystkich Świętych

526Y 52 650Y 722 803Y 58 942S 1018 1132S 1218 1322S 1413 47S 1538 1607S 1713 47S 1847S 2003 27S 2124Y 2214

Zagórze Kopalnia

Stanowisko: 2

622

Zagórze Kopalnia

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

501Y 57Y 615 702Y 28 802Y 25 55 925 1031Y 50 1155 1301Y 25 1425 46Y 1525 46Y 1630 56S 1730 1816S 1920 58S 2025 2128Y 2215

Soboty

527Y 53 651Y 723 804Y 59 943S 1019 1133S 1219 1323S 1414 48S 1539 1608S 1714 48S 1848S 2004 28S 2125Y 2215

Niedziele i święta

535Y 58 722 805Y 937S 1037S 1147S 1307S 1437S 1607S 1707S 1822S 1947S 2124Y

Wszystkich Świętych

527Y 53 651Y 723 804Y 59 943S 1019 1133S 1219 1323S 1414 48S 1539 1608S 1714 48S 1848S 2004 28S 2125Y 2215

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zagórze Kopalnia:

Pogoda Sosnowiec

Zagórze Kosynierów

Stanowisko: 2

622

Zagórze Kosynierów

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502Y 58Y 616 703Y 29 803Y 26 56 926 1032Y 51 1156 1302Y 26 1426 47Y 1526 47Y 1631 57S 1731 1817S 1921 59S 2026 2129Y 2216

Soboty

528Y 54 652Y 724 805Y 900 44S 1020 1134S 1220 1324S 1415 49S 1540 1609S 1715 49S 1849S 2005 29S 2126Y 2216

Niedziele i święta

536Y 59 723 806Y 938S 1038S 1148S 1308S 1438S 1608S 1708S 1823S 1948S 2125Y

Wszystkich Świętych

528Y 54 652Y 724 805Y 900 44S 1020 1134S 1220 1324S 1415 49S 1540 1609S 1715 49S 1849S 2005 29S 2126Y 2216

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zagórze Kosynierów:

Pogoda Sosnowiec

Zagórze Kosynierów

Stanowisko: 2

622

Zagórze Kosynierów

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503Y 59Y 617 704Y 30 804Y 27 57 927 1033Y 52 1157 1303Y 27 1427 48Y 1527 48Y 1632 58S 1732 1818S 1922 2000S 27 2130Y 2217

Soboty

529Y 55 653Y 725 806Y 901 45S 1021 1135S 1221 1325S 1416 50S 1541 1610S 1716 50S 1850S 2006 30S 2127Y 2217

Niedziele i święta

537Y 600 724 807Y 939S 1039S 1149S 1309S 1439S 1609S 1709S 1824S 1949S 2126Y

Wszystkich Świętych

529Y 55 653Y 725 806Y 901 45S 1021 1135S 1221 1325S 1416 50S 1541 1610S 1716 50S 1850S 2006 30S 2127Y 2217

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zagórze Kosynierów:

Pogoda Sosnowiec

Zagórze Dmowskiego

Stanowisko: 2

622

Zagórze Dmowskiego

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505Y 601Y 19 706Y 32 806Y 29 59 929 1035Y 54 1159 1305Y 29 1429 50Y 1529 50Y 1634 1700S 34 1820S 1923 2001S 28 2131Y 2218

Soboty

530Y 56 654Y 726 807Y 902 46S 1022 1136S 1222 1326S 1417 51S 1542 1611S 1717 51S 1851S 2007 31S 2128Y 2218

Niedziele i święta

538Y 601 725 808Y 940S 1040S 1150S 1310S 1440S 1610S 1710S 1825S 1950S 2127Y

Wszystkich Świętych

530Y 56 654Y 726 807Y 902 46S 1022 1136S 1222 1326S 1417 51S 1542 1611S 1717 51S 1851S 2007 31S 2128Y 2218

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zagórze Dmowskiego:

Pogoda Sosnowiec

Zagórze Mec

Stanowisko: 2

622

Zagórze Mec

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507Y 603Y 21 708Y 34 808Y 31 901 31 1037Y 56 1201 1307Y 31 1431 52Y 1531 52Y 1636 1702S 36 1822S 1925 2003S 30 2133Y 2220

Soboty

532Y 58 656Y 728 809Y 904 48S 1024 1138S 1224 1328S 1419 53S 1544 1613S 1719 53S 1853S 2009 33S 2130Y 2220

Niedziele i święta

540Y 603 727 810Y 942S 1042S 1152S 1312S 1442S 1612S 1712S 1827S 1952S 2129Y

Wszystkich Świętych

532Y 58 656Y 728 809Y 904 48S 1024 1138S 1224 1328S 1419 53S 1544 1613S 1719 53S 1853S 2009 33S 2130Y 2220

Zagórze Osiedle

Stanowisko: 3

622

Zagórze Osiedle

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509Y 605Y 23 710Y 36 810Y 33 903 33 1039Y 58 1203 1309Y 33 1433 54Y 1533 54Y 1638 1704S 38 1824S 1927 2005S 32 2135Y 2222

Soboty

534Y 600 58Y 730 811Y 906 50S 1026 1140S 1226 1330S 1421 55S 1546 1615S 1721 55S 1855S 2011 35S 2132Y 2222

Niedziele i święta

542Y 605 729 812Y 944S 1044S 1154S 1314S 1444S 1614S 1714S 1829S 1954S 2131Y

Wszystkich Świętych

534Y 600 58Y 730 811Y 906 50S 1026 1140S 1226 1330S 1421 55S 1546 1615S 1721 55S 1855S 2011 35S 2132Y 2222

Środula Osiedle

Stanowisko: 2

622

Środula Osiedle

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512Y 608Y 26 713Y 39 813Y 36 906 36 1042Y 1101 1206 1312Y 36 1436 57Y 1536 57Y 1641 1707S 41 1827S 1930 2008S 35 2138Y 2225

Soboty

537Y 603 701Y 33 814Y 909 53S 1029 1143S 1229 1333S 1424 58S 1549 1618S 1724 58S 1858S 2014 38S 2135Y 2225

Niedziele i święta

545Y 608 732 815Y 947S 1047S 1157S 1317S 1447S 1617S 1717S 1832S 1957S 2134Y

Wszystkich Świętych

537Y 603 701Y 33 814Y 909 53S 1029 1143S 1229 1333S 1424 58S 1549 1618S 1724 58S 1858S 2014 38S 2135Y 2225

Sielec Kąpielisko

Stanowisko: 2

622

Sielec Kąpielisko

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514Y 610Y 28 715Y 41 815Y 38 908 38 1044Y 1103 1208 1314Y 38 1438 59Y 1538 59Y 1643 1709S 43 1829S 1932 2010S 37 2140Y 2227

Soboty

539Y 605 703Y 35 816Y 911 55S 1031 1145S 1231 1335S 1426 1500S 51 1620S 1726 1800S 1900S 2016 40S 2137Y 2227

Niedziele i święta

547Y 610 734 817Y 949S 1049S 1159S 1319S 1449S 1619S 1719S 1834S 1959S 2136Y

Wszystkich Świętych

539Y 605 703Y 35 816Y 911 55S 1031 1145S 1231 1335S 1426 1500S 51 1620S 1726 1800S 1900S 2016 40S 2137Y 2227

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sielec Kąpielisko:

Pogoda Sosnowiec

Sielec Park

Stanowisko: 2

622

Sielec Park

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

515Y 611Y 29 716Y 42 816Y 39 909 39 1045Y 1104 1209 1315Y 39 1439 1500Y 39 1600Y 44 1710S 44 1830S 1933 2011S 38 2141Y 2228

Soboty

540Y 606 704Y 36 817Y 912 56S 1032 1146S 1232 1336S 1427 1501S 52 1621S 1727 1801S 1901S 2017 41S 2138Y 2228

Niedziele i święta

548Y 611 735 818Y 950S 1050S 1200S 1320S 1450S 1620S 1720S 1835S 2000S 2137Y

Wszystkich Świętych

540Y 606 704Y 36 817Y 912 56S 1032 1146S 1232 1336S 1427 1501S 52 1621S 1727 1801S 1901S 2017 41S 2138Y 2228

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sielec Park:

Pogoda Sosnowiec

Sosnowiec Urząd Miasta

Stanowisko: 4

622

Sosnowiec Urząd Miasta

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

518Y 614Y 32 719Y 45 819Y 42 912 42 1048Y 1107 1212 1318Y 42 1442 1503Y 42 1603Y 47 1713S 47 1833S 1935 2013S 40 2143Y 2230

Soboty

543Y 609 707Y 39 820Y 915 59S 1035 1149S 1235 1339S 1430 1504S 55 1624S 1730 1804S 1903S 2019 43S 2140Y 2230

Niedziele i święta

551Y 614 738 821Y 953S 1053S 1203S 1323S 1453S 1623S 1723S 1838S 2002S 2139Y

Wszystkich Świętych

543Y 609 707Y 39 820Y 915 59S 1035 1149S 1235 1339S 1430 1504S 55 1624S 1730 1804S 1903S 2019 43S 2140Y 2230

Pogoń Grota-Roweckiego

Stanowisko: 1

622

Pogoń Grota-Roweckiego

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525Y 621Y 39 726Y 52 826Y 49 919 49 1055Y 1114 1219 1325Y 49 1449 1510Y 49 1610Y 54 1720S 54 1840S 1941 2019S 46 2149Y 2236

Soboty

549Y 615 713Y 45 826Y 921 1005S 41 1155S 1241 1345S 1436 1510S 1601 30S 1736 1810S 1909S 2025 49S 2146Y 2236

Niedziele i święta

557Y 620 744 827Y 959S 1059S 1209S 1329S 1459S 1629S 1729S 1844S 2008S 2145Y

Wszystkich Świętych

549Y 615 713Y 45 826Y 921 1005S 41 1155S 1241 1345S 1436 1510S 1601 30S 1736 1810S 1909S 2025 49S 2146Y 2236

Rudna Gospodarcza I

Stanowisko: 1

622

Rudna Gospodarcza I

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

528Y 624Y 42 729Y 55 829Y 52 922 52 1058Y 1117 1222 1328Y 52 1452 1513Y 52 1613Y 57 1723S 57 1843S 1944 2022S 49 2152Y 2239

Soboty

552Y 618 716Y 48 829Y 924 1008S 44 1158S 1244 1348S 1439 1513S 1604 33S 1739 1813S 1912S 2028 52S 2149Y 2239

Niedziele i święta

600Y 23 747 830Y 1002S 1102S 1212S 1332S 1502S 1632S 1732S 1847S 2011S 2148Y

Wszystkich Świętych

552Y 618 716Y 48 829Y 924 1008S 44 1158S 1244 1348S 1439 1513S 1604 33S 1739 1813S 1912S 2028 52S 2149Y 2239

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rudna Gospodarcza I:

Pogoda Sosnowiec

Rudna Gospodarcza II

Stanowisko: 1

622

Rudna Gospodarcza II

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

529Y 625Y 43 730Y 56 830Y 53 923 53 1059Y 1118 1223 1329Y 53 1453 1514Y 53 1614Y 58 1724S 58 1844S 1945 2023S 50 2153Y 2240

Soboty

553Y 619 717Y 49 830Y 925 1009S 45 1159S 1245 1349S 1440 1514S 1605 34S 1740 1814S 1913S 2029 53S 2150Y 2240

Niedziele i święta

601Y 24 748 831Y 1003S 1103S 1213S 1333S 1503S 1633S 1733S 1848S 2012S 2149Y

Wszystkich Świętych

553Y 619 717Y 49 830Y 925 1009S 45 1159S 1245 1349S 1440 1514S 1605 34S 1740 1814S 1913S 2029 53S 2150Y 2240

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rudna Gospodarcza II:

Pogoda Sosnowiec

Rudna Stawowa

Stanowisko: 3

622

Rudna Stawowa

Kierunek: Rudna Stawowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

531Y 627Y 45 732Y 58 832Y 55 925 55 1101Y 20 1225 1331Y 55 1455 1516Y 55 1616Y 1700 26S 1800 46S 1947 2025S 52 2155Y 2242

Soboty

555Y 621 719Y 51 832Y 927 1011S 47 1201S 47 1351S 1442 1516S 1607 36S 1742 1816S 1915S 2031 55S 2152Y 2242

Niedziele i święta

603Y 26 750 833Y 1005S 1105S 1215S 1335S 1505S 1635S 1735S 1850S 2014S 2151Y

Wszystkich Świętych

555Y 621 719Y 51 832Y 927 1011S 47 1201S 47 1351S 1442 1516S 1607 36S 1742 1816S 1915S 2031 55S 2152Y 2242

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rudna Stawowa:

Pogoda Sosnowiec

Kierunek Kazimierz Górniczy Kopalnia

Rudna Stawowa

Stanowisko: 3

622

Rudna Stawowa

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450 514Y 602Y 37 707 37 807 37Y 927 1027 1110Y 57 1242Y 1312 42Y 1432 1507Y 37 1617Y 37 1717 1807Y 27 1917 52W 2047Y 2118 2208Y

Soboty

445W 605Y 30 728 808W 58 948Y 1048 1148W 1233Y 1311 1413Y 48 1538Y 1618 1708Y 1808Y 58 1948W 2048Y 2113 2208Y

Niedziele i święta

510 617Y 35 752Y 857W 1012Y 1132W 1247Y 1407Y 1517Y 1647Y 1807Y 1917W 2047Y 2208Y

Wszystkich Świętych

445W 605Y 30 728 808W 58 948Y 1048 1148W 1233Y 1311 1413Y 48 1538Y 1618 1708Y 1808Y 58 1948W 2048Y 2113 2208Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rudna Stawowa:

Pogoda Sosnowiec

Rudna Stawowa

Stanowisko: 2

622

Rudna Stawowa

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451 515Y 603Y 38 708 38 808 38Y 928 1028 1111Y 58 1243Y 1313 43Y 1433 1508Y 38 1618Y 38 1718 1808Y 28 1918 53W 2048Y 2119 2209Y

Soboty

446W 606Y 31 729 809W 59 949Y 1049 1149W 1234Y 1312 1414Y 49 1539Y 1619 1709Y 1809Y 59 1949W 2049Y 2114 2209Y

Niedziele i święta

511 618Y 36 753Y 858W 1013Y 1133W 1248Y 1408Y 1518Y 1648Y 1808Y 1918W 2048Y 2209Y

Wszystkich Świętych

446W 606Y 31 729 809W 59 949Y 1049 1149W 1234Y 1312 1414Y 49 1539Y 1619 1709Y 1809Y 59 1949W 2049Y 2114 2209Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rudna Stawowa:

Pogoda Sosnowiec

Rudna Gospodarcza II

Stanowisko: 2

622

Rudna Gospodarcza II

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

452 516Y 604Y 39 709 39 809 39Y 929 1029 1112Y 59 1244Y 1314 44Y 1434 1509Y 39 1619Y 39 1719 1809Y 29 1919 54W 2049Y 2120 2210Y

Soboty

447W 607Y 32 730 810W 900 50Y 1050 1150W 1235Y 1313 1415Y 50 1540Y 1620 1710Y 1810Y 1900 50W 2050Y 2115 2210Y

Niedziele i święta

512 619Y 37 754Y 859W 1014Y 1134W 1249Y 1409Y 1519Y 1649Y 1809Y 1919W 2049Y 2210Y

Wszystkich Świętych

447W 607Y 32 730 810W 900 50Y 1050 1150W 1235Y 1313 1415Y 50 1540Y 1620 1710Y 1810Y 1900 50W 2050Y 2115 2210Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rudna Gospodarcza II:

Pogoda Sosnowiec

Rudna Gospodarcza I

Stanowisko: 2

622

Rudna Gospodarcza I

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453 517Y 605Y 40 710 40 810 40Y 930 1030 1113Y 1200 45Y 1315 45Y 1435 1510Y 40 1620Y 40 1720 1810Y 30 1920 55W 2050Y 2121 2211Y

Soboty

448W 608Y 33 731 811W 901 51Y 1051 1151W 1236Y 1314 1416Y 51 1541Y 1621 1711Y 1811Y 1901 51W 2051Y 2116 2211Y

Niedziele i święta

513 620Y 38 755Y 900W 1015Y 1135W 1250Y 1410Y 1520Y 1650Y 1810Y 1920W 2050Y 2211Y

Wszystkich Świętych

448W 608Y 33 731 811W 901 51Y 1051 1151W 1236Y 1314 1416Y 51 1541Y 1621 1711Y 1811Y 1901 51W 2051Y 2116 2211Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rudna Gospodarcza I:

Pogoda Sosnowiec

Pogoń Grota-Roweckiego

Stanowisko: 2

622

Pogoń Grota-Roweckiego

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

455 519Y 607Y 42 712 42 812 42Y 932 1032 1115Y 1202 47Y 1317 47Y 1437 1512Y 42 1622Y 42 1722 1812Y 32 1922 57W 2052Y 2123 2213Y

Soboty

450W 610Y 35 733 813W 903 53Y 1053 1153W 1238Y 1316 1418Y 53 1543Y 1623 1713Y 1813Y 1903 53W 2053Y 2118 2213Y

Niedziele i święta

515 622Y 40 757Y 902W 1017Y 1137W 1252Y 1412Y 1522Y 1652Y 1812Y 1922W 2052Y 2213Y

Wszystkich Świętych

450W 610Y 35 733 813W 903 53Y 1053 1153W 1238Y 1316 1418Y 53 1543Y 1623 1713Y 1813Y 1903 53W 2053Y 2118 2213Y

Pogoń Orla

Stanowisko: 3

622

Pogoń Orla

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457 521Y 609Y 44 714 44 814 44Y 934 1034 1117Y 1204 49Y 1319 49Y 1439 1514Y 44 1624Y 44 1724 1814Y 34 1924 59W 2054Y 2125 2215Y

Soboty

452W 612Y 37 735 815W 905 55Y 1055 1155W 1240Y 1318 1420Y 55 1545Y 1625 1715Y 1815Y 1905 55W 2055Y 2120 2215Y

Niedziele i święta

517 624Y 42 759Y 904W 1019Y 1139W 1254Y 1414Y 1524Y 1654Y 1814Y 1924W 2054Y 2215Y

Wszystkich Świętych

452W 612Y 37 735 815W 905 55Y 1055 1155W 1240Y 1318 1420Y 55 1545Y 1625 1715Y 1815Y 1905 55W 2055Y 2120 2215Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Pogoń Orla:

Pogoda Sosnowiec

Sosnowiec Urząd Miasta

Stanowisko: 1

622

Sosnowiec Urząd Miasta

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500 25Y 613Y 48 718 48 818 48Y 938 1038 1121Y 1208 53Y 1323 53Y 1443 1518Y 48 1628Y 48 1728 1818Y 38 1928 2003W 58Y 2129 2219Y

Soboty

455W 616Y 41 739 819W 909 59Y 1059 1159W 1244Y 1322 1424Y 59 1549Y 1629 1719Y 1819Y 1909 59W 2059Y 2124 2219Y

Niedziele i święta

521 628Y 46 803Y 908W 1023Y 1143W 1258Y 1418Y 1528Y 1658Y 1818Y 1928W 2058Y 2219Y

Wszystkich Świętych

455W 616Y 41 739 819W 909 59Y 1059 1159W 1244Y 1322 1424Y 59 1549Y 1629 1719Y 1819Y 1909 59W 2059Y 2124 2219Y

Sielec Park

Stanowisko: 1

622

Sielec Park

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503 28Y 616Y 51 721 51 821 51Y 941 1041 1124Y 1211 56Y 1326 56Y 1446 1521Y 51 1631Y 51 1731 1821Y 41 1930 2005W 2100Y 31 2221Y

Soboty

457W 618Y 43 741 821W 911 1001Y 1101 1201W 46Y 1324 1426Y 1501 51Y 1631 1721Y 1821Y 1911 2001W 2101Y 26 2221Y

Niedziele i święta

523 630Y 48 805Y 910W 1025Y 1145W 1300Y 1420Y 1530Y 1700Y 1820Y 1930W 2100Y 2221Y

Wszystkich Świętych

457W 618Y 43 741 821W 911 1001Y 1101 1201W 46Y 1324 1426Y 1501 51Y 1631 1721Y 1821Y 1911 2001W 2101Y 26 2221Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sielec Park:

Pogoda Sosnowiec

Sielec Kąpielisko

Stanowisko: 1

622

Sielec Kąpielisko

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504 29Y 617Y 52 722 52 822 52Y 942 1042 1125Y 1212 57Y 1327 57Y 1447 1522Y 52 1632Y 52 1732 1822Y 42 1931 2006W 2101Y 32 2222Y

Soboty

458W 619Y 44 742 822W 912 1002Y 1102 1202W 47Y 1325 1427Y 1502 52Y 1632 1722Y 1822Y 1912 2002W 2102Y 27 2222Y

Niedziele i święta

524 631Y 49 806Y 911W 1026Y 1146W 1301Y 1421Y 1531Y 1701Y 1821Y 1931W 2101Y 2222Y

Wszystkich Świętych

458W 619Y 44 742 822W 912 1002Y 1102 1202W 47Y 1325 1427Y 1502 52Y 1632 1722Y 1822Y 1912 2002W 2102Y 27 2222Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sielec Kąpielisko:

Pogoda Sosnowiec

Środula Osiedle

Stanowisko: 1

622

Środula Osiedle

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507 32Y 620Y 55 725 55 825 55Y 945 1045 1128Y 1215 1300Y 30 1400Y 50 1525Y 55 1635Y 55 1735 1825Y 45 1933 2008W 2103Y 34 2224Y

Soboty

500W 622Y 47 745 825W 915 1005Y 1105 1205W 50Y 1328 1430Y 1505 55Y 1635 1725Y 1825Y 1914 2004W 2104Y 29 2224Y

Niedziele i święta

527 634Y 52 809Y 914W 1029Y 1149W 1304Y 1424Y 1534Y 1704Y 1824Y 1933W 2103Y 2224Y

Wszystkich Świętych

500W 622Y 47 745 825W 915 1005Y 1105 1205W 50Y 1328 1430Y 1505 55Y 1635 1725Y 1825Y 1914 2004W 2104Y 29 2224Y

Zagórze Osiedle

Stanowisko: 2

622

Zagórze Osiedle

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511 36Y 624Y 59 729 59 829 59Y 949 1049 1132Y 1219 1304Y 34 1404Y 54 1529Y 59 1639Y 59 1739 1829Y 49 1937 2012W 2107Y 38 2228Y

Soboty

504W 626Y 51 749 829W 919 1009Y 1109 1209W 54Y 1332 1434Y 1509 59Y 1639 1729Y 1829Y 1918 2008W 2108Y 33 2228Y

Niedziele i święta

531 638Y 56 813Y 918W 1033Y 1153W 1308Y 1428Y 1538Y 1708Y 1828Y 1937W 2107Y 2228Y

Wszystkich Świętych

504W 626Y 51 749 829W 919 1009Y 1109 1209W 54Y 1332 1434Y 1509 59Y 1639 1729Y 1829Y 1918 2008W 2108Y 33 2228Y

Zagórze Mec

Stanowisko: 1

622

Zagórze Mec

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

513 38Y 626Y 701 31 801 31 901Y 51 1051 1134Y 1221 1306Y 36 1406Y 56 1531Y 1601 41Y 1701 41 1831Y 51 1939 2014W 2109Y 40 2230Y

Soboty

506W 628Y 53 751 831W 921 1011Y 1111 1211W 56Y 1334 1436Y 1511 1601Y 41 1731Y 1831Y 1920 2010W 2110Y 35 2230Y

Niedziele i święta

533 640Y 58 815Y 920W 1035Y 1155W 1310Y 1430Y 1540Y 1710Y 1830Y 1939W 2109Y 2230Y

Wszystkich Świętych

506W 628Y 53 751 831W 921 1011Y 1111 1211W 56Y 1334 1436Y 1511 1601Y 41 1731Y 1831Y 1920 2010W 2110Y 35 2230Y

Zagórze Technikum

Stanowisko: 1

622

Zagórze Technikum

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514 39Y 627Y 702 32 802 32 902Y 52 1052 1135Y 1222 1307Y 37 1407Y 57 1532Y 1602 42Y 1702 42 1832Y 52 1940 2015W 2110Y 41 2231Y

Soboty

507W 629Y 54 752 832W 922 1012Y 1112 1212W 57Y 1335 1437Y 1512 1602Y 42 1732Y 1832Y 1921 2011W 2111Y 36 2231Y

Niedziele i święta

534 641Y 59 816Y 921W 1036Y 1156W 1311Y 1431Y 1541Y 1711Y 1831Y 1940W 2110Y 2231Y

Wszystkich Świętych

507W 629Y 54 752 832W 922 1012Y 1112 1212W 57Y 1335 1437Y 1512 1602Y 42 1732Y 1832Y 1921 2011W 2111Y 36 2231Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zagórze Technikum:

Pogoda Sosnowiec

Zagórze Dmowskiego

Stanowisko: 1

622

Zagórze Dmowskiego

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

515 40Y 628Y 703 33 803 33 903Y 53 1053 1136Y 1223 1308Y 38 1408Y 58 1533Y 1603 43Y 1703 43 1833Y 53 1941 2016W 2111Y 42 2232Y

Soboty

508W 630Y 55 753 833W 923 1013Y 1113 1213W 58Y 1336 1438Y 1513 1603Y 43 1733Y 1833Y 1922 2012W 2112Y 37 2232Y

Niedziele i święta

535 642Y 700 817Y 922W 1037Y 1157W 1312Y 1432Y 1542Y 1712Y 1832Y 1941W 2111Y 2232Y

Wszystkich Świętych

508W 630Y 55 753 833W 923 1013Y 1113 1213W 58Y 1336 1438Y 1513 1603Y 43 1733Y 1833Y 1922 2012W 2112Y 37 2232Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zagórze Dmowskiego:

Pogoda Sosnowiec

Zagórze Kosynierów

Stanowisko: 1

622

Zagórze Kosynierów

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517 42Y 630Y 705 35 805 35 905Y 55 1055 1138Y 1225 1310Y 40 1410Y 1500 35Y 1605 45Y 1705 45 1835Y 55 1942 2017W 2112Y 43 2233Y

Soboty

509W 631Y 56 754 834W 924 1014Y 1114 1214W 59Y 1337 1439Y 1514 1604Y 44 1734Y 1834Y 1923 2013W 2113Y 38 2233Y

Niedziele i święta

536 643Y 701 818Y 923W 1038Y 1158W 1313Y 1433Y 1543Y 1713Y 1833Y 1942W 2112Y 2233Y

Wszystkich Świętych

509W 631Y 56 754 834W 924 1014Y 1114 1214W 59Y 1337 1439Y 1514 1604Y 44 1734Y 1834Y 1923 2013W 2113Y 38 2233Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zagórze Kosynierów:

Pogoda Sosnowiec

Zagórze Kosynierów

Stanowisko: 1

622

Zagórze Kosynierów

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

518 43Y 631Y 706 36 806 36 906Y 56 1056 1139Y 1226 1311Y 41 1411Y 1501 36Y 1606 46Y 1706 46 1836Y 56 1943 2018W 2113Y 44 2234Y

Soboty

510W 632Y 57 755 835W 925 1015Y 1115 1215W 1300Y 38 1440Y 1515 1605Y 45 1735Y 1835Y 1924 2014W 2114Y 39 2234Y

Niedziele i święta

537 644Y 702 819Y 924W 1039Y 1159W 1314Y 1434Y 1544Y 1714Y 1834Y 1943W 2113Y 2234Y

Wszystkich Świętych

510W 632Y 57 755 835W 925 1015Y 1115 1215W 1300Y 38 1440Y 1515 1605Y 45 1735Y 1835Y 1924 2014W 2114Y 39 2234Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zagórze Kosynierów:

Pogoda Sosnowiec

Zagórze Kopalnia

Stanowisko: 1

622

Zagórze Kopalnia

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520 45Y 633Y 708 38 808 38 908Y 58 1058 1141Y 1228 1313Y 43 1413Y 1503 38Y 1608 48Y 1708 48 1838Y 58 1945 2020W 2115Y 46 2236Y

Soboty

512W 634Y 59 757 837W 927 1017Y 1117 1217W 1302Y 40 1442Y 1517 1607Y 47 1737Y 1837Y 1926 2016W 2116Y 41 2236Y

Niedziele i święta

539 646Y 704 821Y 926W 1041Y 1201W 1316Y 1436Y 1546Y 1716Y 1836Y 1945W 2115Y 2236Y

Wszystkich Świętych

512W 634Y 59 757 837W 927 1017Y 1117 1217W 1302Y 40 1442Y 1517 1607Y 47 1737Y 1837Y 1926 2016W 2116Y 41 2236Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zagórze Kopalnia:

Pogoda Sosnowiec

Zagórze Zajezdnia

Stanowisko: 3

622

Zagórze Zajezdnia

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

400V 56V

Soboty

429V 537X

Niedziele i święta

434V

Wszystkich Świętych

429V 537X

Zagórze Zajezdnia

Stanowisko: 1

622

Zagórze Zajezdnia

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

401V 57V 522 47Y 635Y 710 40 810 40 910Y 1000 1100 43Y 1230 1315Y 45 1415Y 1505 40Y 1610 50Y 1710 50 1840Y 1900 47 2022W 2117Y 48 2238Y

Soboty

430V 514W 38X 636Y 701 59 839W 929 1019Y 1119 1219W 1304Y 42 1444Y 1519 1609Y 49 1739Y 1839Y 1928 2018W 2118Y 43 2238Y

Niedziele i święta

435V 541 648Y 706 823Y 928W 1043Y 1203W 1318Y 1438Y 1548Y 1718Y 1838Y 1947W 2117Y 2238Y

Wszystkich Świętych

430V 514W 38X 636Y 701 59 839W 929 1019Y 1119 1219W 1304Y 42 1444Y 1519 1609Y 49 1739Y 1839Y 1928 2018W 2118Y 43 2238Y

Porąbka Hurtownie

Stanowisko: 1

622

Porąbka Hurtownie

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

402V 58V 523 48Y 636Y 711 41 811 41 911Y 1001 1101 44Y 1231 1316Y 46 1416Y 1506 41Y 1611 51Y 1711 51 1841Y 1901 48 2023W 2118Y 49 2239Y

Soboty

431V 515W 39X 637Y 702 800 40W 930 1020Y 1120 1220W 1305Y 43 1445Y 1520 1610Y 50 1740Y 1840Y 1929 2019W 2119Y 44 2239Y

Niedziele i święta

436V 542 649Y 707 824Y 929W 1044Y 1204W 1319Y 1439Y 1549Y 1719Y 1839Y 1948W 2118Y 2239Y

Wszystkich Świętych

431V 515W 39X 637Y 702 800 40W 930 1020Y 1120 1220W 1305Y 43 1445Y 1520 1610Y 50 1740Y 1840Y 1929 2019W 2119Y 44 2239Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Porąbka Hurtownie:

Pogoda Sosnowiec

Porąbka Wiejska

Stanowisko: 1

622

Porąbka Wiejska

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

404V 500V 25 50Y 638Y 713 43 813 43 913Y 1003 1103 46Y 1233 1318Y 48 1418Y 1508 43Y 1613 53Y 1713 53 1843Y 1903 50 2025W 2120Y 51 2241Y

Soboty

433V 517W 41X 639Y 704 802 42W 932 1022Y 1122 1222W 1307Y 45 1447Y 1522 1612Y 52 1742Y 1842Y 1931 2021W 2121Y 46 2241Y

Niedziele i święta

438V 544 651Y 709 826Y 931W 1046Y 1206W 1321Y 1441Y 1551Y 1721Y 1841Y 1950W 2120Y 2241Y

Wszystkich Świętych

433V 517W 41X 639Y 704 802 42W 932 1022Y 1122 1222W 1307Y 45 1447Y 1522 1612Y 52 1742Y 1842Y 1931 2021W 2121Y 46 2241Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Porąbka Wiejska:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Pętla

Stanowisko: 1

622

Kazimierz Górniczy Pętla

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

406V 502V 27 52Y 640Y 715 45 815 45 915Y 1005 1105 48Y 1235 1320Y 50 1420Y 1510 45Y 1615 55Y 1715 55 1845Y 1905 52 2027W 2122Y 53 2243Y

Soboty

435V 519W 43X 641Y 706 804 44W 934 1024Y 1124 1224W 1309Y 47 1449Y 1524 1614Y 54 1744Y 1844Y 1933 2023W 2123Y 48 2243Y

Niedziele i święta

440V 546 653Y 711 828Y 933W 1048Y 1208W 1323Y 1443Y 1553Y 1723Y 1843Y 1952W 2122Y 2243Y

Wszystkich Świętych

435V 519W 43X 641Y 706 804 44W 934 1024Y 1124 1224W 1309Y 47 1449Y 1524 1614Y 54 1744Y 1844Y 1933 2023W 2123Y 48 2243Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Pętla:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Kopalnia

Stanowisko: 1

622

Kazimierz Górniczy Kopalnia

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

407V 503V 53Y 641Y 916Y 1149Y 1321Y 1421Y 1546Y 1656Y 1846Y 2028W 2123Y 2244Y

Soboty

436V 520W 642Y 845W 1025Y 1225W 1310Y 1450Y 1615Y 1745Y 1845Y 2024W 2124Y 2244Y

Niedziele i święta

441V 654Y 829Y 934W 1049Y 1209W 1324Y 1444Y 1554Y 1724Y 1844Y 1953W 2123Y 2244Y

Wszystkich Świętych

436V 520W 642Y 845W 1025Y 1225W 1310Y 1450Y 1615Y 1745Y 1845Y 2024W 2124Y 2244Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Kopalnia:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Poczta

Stanowisko: 1

622

Kazimierz Górniczy Poczta

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

409V 505V 55Y 643Y 918Y 1151Y 1323Y 1423Y 1548Y 1658Y 1848Y 2030W 2125Y 2246Y

Soboty

437V 522W 644Y 847W 1027Y 1227W 1312Y 1452Y 1617Y 1747Y 1847Y 2026W 2126Y 2246Y

Niedziele i święta

442V 656Y 831Y 936W 1051Y 1211W 1326Y 1446Y 1556Y 1726Y 1846Y 1955W 2125Y 2246Y

Wszystkich Świętych

437V 522W 644Y 847W 1027Y 1227W 1312Y 1452Y 1617Y 1747Y 1847Y 2026W 2126Y 2246Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Poczta:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Armii Krajowej

Stanowisko: 1

622

Kazimierz Górniczy Armii Krajowej

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

411V 507V 57Y 645Y 920Y 1153Y 1325Y 1425Y 1550Y 1700Y 1850Y 2032W 2127Y 2248Y

Soboty

438V 524W 646Y 849W 1029Y 1229W 1314Y 1454Y 1619Y 1749Y 1849Y 2028W 2128Y 2248Y

Niedziele i święta

443V 658Y 833Y 938W 1053Y 1213W 1328Y 1448Y 1558Y 1728Y 1848Y 1957W 2127Y 2248Y

Wszystkich Świętych

438V 524W 646Y 849W 1029Y 1229W 1314Y 1454Y 1619Y 1749Y 1849Y 2028W 2128Y 2248Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Armii Krajowej:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Rondo

Stanowisko: 1

622

Ostrowy Górnicze Rondo

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

412V 508V 58Y 646Y 921Y 1154Y 1326Y 1426Y 1551Y 1701Y 1851Y 2033W 2128Y 2249Y

Soboty

439V 525W 647Y 850W 1030Y 1230W 1315Y 1455Y 1620Y 1750Y 1850Y 2029W 2129Y 2249Y

Niedziele i święta

444V 659Y 834Y 939W 1054Y 1214W 1329Y 1449Y 1559Y 1729Y 1849Y 1958W 2128Y 2249Y

Wszystkich Świętych

439V 525W 647Y 850W 1030Y 1230W 1315Y 1455Y 1620Y 1750Y 1850Y 2029W 2129Y 2249Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Rondo:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Pomnik

Stanowisko: 1

622

Ostrowy Górnicze Pomnik

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

414V 510V 600Y 48Y 923Y 1156Y 1328Y 1428Y 1553Y 1703Y 1853Y 2035W 2130Y 2251Y

Soboty

441V 527W 649Y 852W 1032Y 1232W 1317Y 1457Y 1622Y 1752Y 1852Y 2031W 2131Y 2251Y

Niedziele i święta

446V 701Y 836Y 941W 1056Y 1216W 1331Y 1451Y 1601Y 1731Y 1851Y 2000W 2130Y 2251Y

Wszystkich Świętych

441V 527W 649Y 852W 1032Y 1232W 1317Y 1457Y 1622Y 1752Y 1852Y 2031W 2131Y 2251Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Pomnik:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Niecała

Stanowisko: 1

622

Ostrowy Górnicze Niecała

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

415V 511V 601Y 49Y 924Y 1157Y 1329Y 1429Y 1554Y 1704Y 1854Y 2036W 2131Y 2252Y

Soboty

442V 528W 650Y 853W 1033Y 1233W 1318Y 1458Y 1623Y 1753Y 1853Y 2032W 2132Y 2252Y

Niedziele i święta

447V 702Y 837Y 942W 1057Y 1217W 1332Y 1452Y 1602Y 1732Y 1852Y 2001W 2131Y 2252Y

Wszystkich Świętych

442V 528W 650Y 853W 1033Y 1233W 1318Y 1458Y 1623Y 1753Y 1853Y 2032W 2132Y 2252Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Niecała:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Kolonia Feliks

Stanowisko: 1

622

Ostrowy Górnicze Kolonia Feliks

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

417V 513V 603Y 51Y 926Y 1159Y 1331Y 1431Y 1556Y 1706Y 1856Y 2038W 2133Y 2254Y

Soboty

444V 530W 652Y 855W 1035Y 1235W 1320Y 1500Y 1625Y 1755Y 1855Y 2034W 2134Y 2254Y

Niedziele i święta

449V 704Y 839Y 944W 1059Y 1219W 1334Y 1454Y 1604Y 1734Y 1854Y 2003W 2133Y 2254Y

Wszystkich Świętych

444V 530W 652Y 855W 1035Y 1235W 1320Y 1500Y 1625Y 1755Y 1855Y 2034W 2134Y 2254Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Kolonia Feliks:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna

Stanowisko: 3

622

Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

605Y 53Y 928Y 1201Y 1333Y 1433Y 1558Y 1708Y 1858Y 2040W 2135Y 2256Y

Soboty

532W 654Y 857W 1037Y 1237W 1322Y 1502Y 1627Y 1757Y 1857Y 2036W 2136Y 2256Y

Niedziele i święta

706Y 841Y 946W 1101Y 1221W 1336Y 1456Y 1606Y 1736Y 1856Y 2005W 2135Y 2256Y

Wszystkich Świętych

532W 654Y 857W 1037Y 1237W 1322Y 1502Y 1627Y 1757Y 1857Y 2036W 2136Y 2256Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna Sklep

Stanowisko: 1

622

Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna Sklep

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

606Y 54Y 929Y 1202Y 1334Y 1434Y 1559Y 1709Y 1859Y 2041W 2136Y 2257Y

Soboty

533W 655Y 858W 1038Y 1238W 1323Y 1503Y 1628Y 1758Y 1858Y 2037W 2137Y 2257Y

Niedziele i święta

707Y 842Y 947W 1102Y 1222W 1337Y 1457Y 1607Y 1737Y 1857Y 2006W 2136Y 2257Y

Wszystkich Świętych

533W 655Y 858W 1038Y 1238W 1323Y 1503Y 1628Y 1758Y 1858Y 2037W 2137Y 2257Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna Sklep:

Pogoda Sosnowiec

Kolonia Cieśle Las

Stanowisko: 1

622

Kolonia Cieśle Las

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

608Y 56Y 931Y 1204Y 1336Y 1436Y 1601Y 1711Y 1901Y 2043W 2138Y 2259Y

Soboty

535W 657Y 900W 1040Y 1240W 1325Y 1505Y 1630Y 1800Y 1900Y 2039W 2139Y 2259Y

Niedziele i święta

709Y 844Y 949W 1104Y 1224W 1339Y 1459Y 1609Y 1739Y 1859Y 2008W 2138Y 2259Y

Wszystkich Świętych

535W 657Y 900W 1040Y 1240W 1325Y 1505Y 1630Y 1800Y 1900Y 2039W 2139Y 2259Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kolonia Cieśle Las:

Pogoda Sosnowiec

Kolonia Cieśle

Stanowisko: 1

622

Kolonia Cieśle

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

609Y 57Y 932Y 1205Y 1337Y 1437Y 1602Y 1712Y 1902Y 2044W 2139Y 2300Y

Soboty

536W 658Y 901W 1041Y 1241W 1326Y 1506Y 1631Y 1801Y 1901Y 2040W 2140Y 2300Y

Niedziele i święta

710Y 845Y 950W 1105Y 1225W 1340Y 1500Y 1610Y 1740Y 1900Y 2009W 2139Y 2300Y

Wszystkich Świętych

536W 658Y 901W 1041Y 1241W 1326Y 1506Y 1631Y 1801Y 1901Y 2040W 2140Y 2300Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kolonia Cieśle:

Pogoda Sosnowiec

Kolonia Wągródka

Stanowisko: 1

622

Kolonia Wągródka

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

610Y 58Y 933Y 1206Y 1338Y 1438Y 1603Y 1713Y 1903Y 2045W 2140Y 2301Y

Soboty

537W 659Y 902W 1042Y 1242W 1327Y 1507Y 1632Y 1802Y 1902Y 2041W 2141Y 2301Y

Niedziele i święta

711Y 846Y 951W 1106Y 1226W 1341Y 1501Y 1611Y 1741Y 1901Y 2010W 2140Y 2301Y

Wszystkich Świętych

537W 659Y 902W 1042Y 1242W 1327Y 1507Y 1632Y 1802Y 1902Y 2041W 2141Y 2301Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kolonia Wągródka:

Pogoda Sosnowiec

Kolonia Wągródka Las

Stanowisko: 1

622

Kolonia Wągródka Las

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

611Y 59Y 934Y 1207Y 1339Y 1439Y 1604Y 1714Y 1904Y 2046W 2141Y 2302Y

Soboty

538W 700Y 903W 1043Y 1243W 1328Y 1508Y 1633Y 1803Y 1903Y 2042W 2142Y 2302Y

Niedziele i święta

712Y 847Y 952W 1107Y 1227W 1342Y 1502Y 1612Y 1742Y 1902Y 2011W 2141Y 2302Y

Wszystkich Świętych

538W 700Y 903W 1043Y 1243W 1328Y 1508Y 1633Y 1803Y 1903Y 2042W 2142Y 2302Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kolonia Wągródka Las:

Pogoda Sosnowiec

Maczki Spacerowa

Stanowisko: 1

622

Maczki Spacerowa

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

613Y 701Y 936Y 1209Y 1341Y 1441Y 1606Y 1716Y 1906Y 2143Y 2304Y

Soboty

702Y 1045Y 1330Y 1510Y 1635Y 1805Y 1905Y 2144Y 2304Y

Niedziele i święta

714Y 849Y 1109Y 1344Y 1504Y 1614Y 1744Y 1904Y 2143Y 2304Y

Wszystkich Świętych

702Y 1045Y 1330Y 1510Y 1635Y 1805Y 1905Y 2144Y 2304Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maczki Spacerowa:

Pogoda Sosnowiec

Stare Maczki Cmentarz

Stanowisko: 1

622

Stare Maczki Cmentarz

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

615Y 703Y 938Y 1211Y 1343Y 1443Y 1608Y 1718Y 1908Y 2145Y 2306Y

Soboty

704Y 1047Y 1332Y 1512Y 1637Y 1807Y 1907Y 2146Y 2306Y

Niedziele i święta

716Y 851Y 1111Y 1346Y 1506Y 1616Y 1746Y 1906Y 2145Y 2306Y

Wszystkich Świętych

704Y 1047Y 1332Y 1512Y 1637Y 1807Y 1907Y 2146Y 2306Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stare Maczki Cmentarz:

Pogoda Sosnowiec

Stare Maczki Pętla

Stanowisko: 1

622

Stare Maczki Pętla

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

617Y 705Y 940Y 1213Y 1345Y 1445Y 1610Y 1720Y 1909Y 2146Y 2307Y

Soboty

706Y 1049Y 1334Y 1514Y 1639Y 1809Y 1908Y 2147Y 2307Y

Niedziele i święta

718Y 853Y 1113Y 1348Y 1508Y 1618Y 1748Y 1907Y 2146Y 2307Y

Wszystkich Świętych

706Y 1049Y 1334Y 1514Y 1639Y 1809Y 1908Y 2147Y 2307Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stare Maczki Pętla:

Pogoda Sosnowiec

Stare Maczki Cmentarz

Stanowisko: 2

622

Stare Maczki Cmentarz

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

618Y 706Y 941Y 1214Y 1346Y 1446Y 1611Y 1721Y 1910Y 2147Y 2308Y

Soboty

707Y 1050Y 1335Y 1515Y 1640Y 1810Y 1909Y 2148Y 2308Y

Niedziele i święta

719Y 854Y 1114Y 1349Y 1509Y 1619Y 1749Y 1908Y 2147Y 2308Y

Wszystkich Świętych

707Y 1050Y 1335Y 1515Y 1640Y 1810Y 1909Y 2148Y 2308Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stare Maczki Cmentarz:

Pogoda Sosnowiec

Maczki Spacerowa

Stanowisko: 2

622

Maczki Spacerowa

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

620Y 708Y 943Y 1216Y 1348Y 1448Y 1613Y 1723Y 1912Y 2149Y 2310Y

Soboty

709Y 1052Y 1337Y 1517Y 1642Y 1812Y 1911Y 2150Y 2310Y

Niedziele i święta

721Y 856Y 1116Y 1351Y 1511Y 1621Y 1751Y 1910Y 2149Y 2310Y

Wszystkich Świętych

709Y 1052Y 1337Y 1517Y 1642Y 1812Y 1911Y 2150Y 2310Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maczki Spacerowa:

Pogoda Sosnowiec

Maczki Krakowska

Stanowisko: 1

622

Maczki Krakowska

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

421V 517V 622Y 710Y 945Y 1218Y 1350Y 1450Y 1615Y 1725Y 1914Y 2049W 2151Y 2312Y

Soboty

448V 541W 711Y 906W 1054Y 1246W 1339Y 1519Y 1644Y 1814Y 1913Y 2045W 2152Y 2312Y

Niedziele i święta

453V 723Y 858Y 955W 1118Y 1230W 1353Y 1513Y 1623Y 1753Y 1912Y 2014W 2151Y 2312Y

Wszystkich Świętych

448V 541W 711Y 906W 1054Y 1246W 1339Y 1519Y 1644Y 1814Y 1913Y 2045W 2152Y 2312Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maczki Krakowska:

Pogoda Sosnowiec

Maczki Kościuszki

Stanowisko: 3

622

Maczki Kościuszki

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

422V 518V 623Y 711Y 946Y 1219Y 1351Y 1451Y 1616Y 1726Y 1915Y 2050W 2152Y 2313Y

Soboty

449V 542W 712Y 907W 1055Y 1247W 1340Y 1520Y 1645Y 1815Y 1914Y 2046W 2153Y 2313Y

Niedziele i święta

454V 724Y 859Y 956W 1119Y 1231W 1354Y 1514Y 1624Y 1754Y 1913Y 2015W 2152Y 2313Y

Wszystkich Świętych

449V 542W 712Y 907W 1055Y 1247W 1340Y 1520Y 1645Y 1815Y 1914Y 2046W 2153Y 2313Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maczki Kościuszki:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna

Stanowisko: 1

622

Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

418V 514V

Soboty

445V

Niedziele i święta

450V

Wszystkich Świętych

445V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna:

Pogoda Sosnowiec

Maczki Krakowska

Stanowisko: 1

622

Maczki Krakowska

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

421V 517V 622Y 710Y 945Y 1218Y 1350Y 1450Y 1615Y 1725Y 1914Y 2049W 2151Y 2312Y

Soboty

448V 541W 711Y 906W 1054Y 1246W 1339Y 1519Y 1644Y 1814Y 1913Y 2045W 2152Y 2312Y

Niedziele i święta

453V 723Y 858Y 955W 1118Y 1230W 1353Y 1513Y 1623Y 1753Y 1912Y 2014W 2151Y 2312Y

Wszystkich Świętych

448V 541W 711Y 906W 1054Y 1246W 1339Y 1519Y 1644Y 1814Y 1913Y 2045W 2152Y 2312Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maczki Krakowska:

Pogoda Sosnowiec

Maczki Kościuszki

Stanowisko: 3

622

Maczki Kościuszki

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

422V 518V 623Y 711Y 946Y 1219Y 1351Y 1451Y 1616Y 1726Y 1915Y 2050W 2152Y 2313Y

Soboty

449V 542W 712Y 907W 1055Y 1247W 1340Y 1520Y 1645Y 1815Y 1914Y 2046W 2153Y 2313Y

Niedziele i święta

454V 724Y 859Y 956W 1119Y 1231W 1354Y 1514Y 1624Y 1754Y 1913Y 2015W 2152Y 2313Y

Wszystkich Świętych

449V 542W 712Y 907W 1055Y 1247W 1340Y 1520Y 1645Y 1815Y 1914Y 2046W 2153Y 2313Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maczki Kościuszki:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Kopalnia

Stanowisko: 3

622

Kazimierz Górniczy Kopalnia

Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

528 716 46 816 46 1006 1106 1236 1351 1511 1616 1716 56 1906 53 2154

Soboty

544X 707 805 935 1125 1348 1525 1655 1934 2149

Niedziele i święta

547 712

Wszystkich Świętych

544X 707 805 935 1125 1348 1525 1655 1934 2149

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Kopalnia:

Pogoda Sosnowiec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *