Strona główna » Linia 615, Autobus

Linia 615, Autobus

615

Obowiązuje od 20.01.2020 r.

Kierunek Miasteczko Śląskie Osiedle

Miedary Posesja 17

Stanowisko: 2

615

Miedary Posesja 17

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

647Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miedary Posesja 17:

Pogoda Zbrosławice

Miedary Kopanina

Stanowisko: 2

615

Miedary Kopanina

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

648Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miedary Kopanina:

Pogoda Zbrosławice

Miedary Tarnogórska

Stanowisko: 2

615

Miedary Tarnogórska

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

650Z 2138E

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miedary Tarnogórska:

Pogoda Zbrosławice

Rybna

Stanowisko: 2

615

Rybna

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

652Z 2140E

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rybna:

Pogoda Tarnowskie Góry

Rybna Pałac

Stanowisko: 2

615

Rybna Pałac

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

654Z 2142E

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rybna Pałac:

Pogoda Tarnowskie Góry

Rybna Lotników

Stanowisko: 5

615

Rybna Lotników

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454Y 805 1015P 1606 1747 2007 57R 2302P

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

505Y 57T 715U 817 917W 1013P 1217 1447 1551 1752 2009 2100R 37P 2302P

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

917W 1013P 1217 1447 1551 1752 2009 2100R 37P 2302P

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rybna Lotników:

Pogoda Tarnowskie Góry

Rybna Lotników

Stanowisko: 4

615

Rybna Lotników

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454Y 657Z 805 1015P 1606 1747 2007 57R 2145E 2302P

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

505Y 57T 715U 817 917W 1013P 1217 1447 1551 1752 2009 2100R 37P 2302P

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

917W 1013P 1217 1447 1551 1752 2009 2100R 37P 2302P

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rybna Lotników:

Pogoda Tarnowskie Góry

Rybna Starowapienna

Stanowisko: 2

615

Rybna Starowapienna

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

455Y 658Z 806 1016P 1607 1748 2008 58R 2146E 2303P

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

506Y 58T 716U 818 918W 1014P 1218 1448 1552 1753 2010 2101R 38P 2303P

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

918W 1014P 1218 1448 1552 1753 2010 2101R 38P 2303P

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rybna Starowapienna:

Pogoda Tarnowskie Góry

Rybna Przepompownia

Stanowisko: 2

615

Rybna Przepompownia

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456Y 659Z 807 1017P 1608 1749 2009 59R 2147E 2304P

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

507Y 59T 717U 819 919W 1015P 1219 1449 1553 1754 2011 2102R 39P 2304P

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

919W 1015P 1219 1449 1553 1754 2011 2102R 39P 2304P

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rybna Przepompownia:

Pogoda Tarnowskie Góry

Rybna Posesja 68

Stanowisko: 2

615

Rybna Posesja 68

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457Y 700Z 808 1018P 1609 1750 2010 2100R 48E 2305P

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

508Y 600T 718U 820 920W 1016P 1220 1450 1554 1755 2012 2103R 40P 2305P

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

920W 1016P 1220 1450 1554 1755 2012 2103R 40P 2305P

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rybna Posesja 68:

Pogoda Tarnowskie Góry

Opatowice Pastuszki

Stanowisko: 2

615

Opatowice Pastuszki

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459Y 702Z 810 1020P 1611 1752 2012 2102R 50E 2307P

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

510Y 602T 720U 822 922W 1018P 1222 1452 1556 1757 2014 2105R 42P 2307P

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

922W 1018P 1222 1452 1556 1757 2014 2105R 42P 2307P

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Opatowice Pastuszki:

Pogoda Tarnowskie Góry

Opatowice Wiejska

Stanowisko: 2

615

Opatowice Wiejska

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500Y 703Z 811 1021P 1612 1753 2013 2103R 51E 2308P

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

511Y 603T 721U 823 923W 1019P 1223 1453 1557 1758 2015 2106R 43P 2308P

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

923W 1019P 1223 1453 1557 1758 2015 2106R 43P 2308P

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Opatowice Wiejska:

Pogoda Tarnowskie Góry

Stare Tarnowice Francuska

Stanowisko: 2

615

Stare Tarnowice Francuska

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502Y 705Z 813 1023P 1614 1755 2015 2105R 53E 2310P

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

513Y 605T 723U 825 925W 1021P 1225 1455 1559 1800 2017 2108R 45P 2310P

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

925W 1021P 1225 1455 1559 1800 2017 2108R 45P 2310P

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stare Tarnowice Francuska:

Pogoda Tarnowskie Góry

Stare Tarnowice Osiedle Przyjaźń

Stanowisko: 2

615

Stare Tarnowice Osiedle Przyjaźń

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504Y 707Z 815 1025P 1616 1757 2017 2107R 55E 2312P

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

515Y 607T 725U 827 927W 1023P 1227 1457 1601 1802 2019 2110R 47P 2312P

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

927W 1023P 1227 1457 1601 1802 2019 2110R 47P 2312P

Stare Tarnowice Litewska

Stanowisko: 1

615

Stare Tarnowice Litewska

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

727U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stare Tarnowice Litewska:

Pogoda Tarnowskie Góry

Stare Tarnowice Pomorska

Stanowisko: 2

615

Stare Tarnowice Pomorska

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

506Y 709Z 817 1027P 1618 1759 2018 2108R 56E 2313P

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

517Y 609T 729U 829 929W 1025P 1229 1459 1603 1804 2020 2111R 48P 2313P

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

929W 1025P 1229 1459 1603 1804 2020 2111R 48P 2313P

Tarnowskie Góry Krótka

Stanowisko: 2

615

Tarnowskie Góry Krótka

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509Y 712Z 820 1030P 1621 1802 2020 2110R 58E 2315P

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

520Y 612T 732U 832 932W 1028P 1232 1502 1606 1807 2022 2113R 50P 2315P

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

932W 1028P 1232 1502 1606 1807 2022 2113R 50P 2315P

Tarnowskie Góry Powstańców Śląskich

Stanowisko: 2

615

Tarnowskie Góry Powstańców Śląskich

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512Y 715Z 823 1033P 1624 1805 2023 2113R 2201E 2318P

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

523Y 615T 735U 835 935W 1031P 1235 1505 1609 1810 2025 2116R 53P 2318P

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

935W 1031P 1235 1505 1609 1810 2025 2116R 53P 2318P

Tarnowskie Góry Dworzec

Stanowisko: 7

615

Tarnowskie Góry Dworzec

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1036P 2203E 2320P

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1034P 2155P 2320P

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1034P 2155P 2320P

Tarnowskie Góry Dworzec

Stanowisko: 6

615

Tarnowskie Góry Dworzec

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

515Y 718Z 826 1112X 1627 1808 2025 2115R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

526Y 618T 738U 838 938W 1120X 1238 1508 1612 1813 2027 2118R

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

836X 938W 1120X 1238 1508 1612 1813 2027 2118R

Lasowice Częstochowska

Stanowisko: 1

615

Lasowice Częstochowska

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

940W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

940W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Lasowice Częstochowska:

Pogoda Tarnowskie Góry

Lasowice

Stanowisko: 1

615

Lasowice

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

942W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

942W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Lasowice:

Pogoda Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry Bytomska

Stanowisko: 1

615

Tarnowskie Góry Bytomska

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

518Y 721Z 829 1115X 1630 1811 2027 2117R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

529Y 621T 741U 841 1123X 1241 1511 1615 1816 2029 2120R

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

839X 1123X 1241 1511 1615 1816 2029 2120R

Osada Jana

Stanowisko: 1

615

Osada Jana

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520Y 723Z 831 1117X 1632 1813 2029 2119R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

531Y 623T 743U 843 1125X 1243 1513 1617 1818 2031 2122R

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

841X 1125X 1243 1513 1617 1818 2031 2122R

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Osada Jana:

Pogoda Tarnowskie Góry

Lasowice Osiedle

Stanowisko: 1

615

Lasowice Osiedle

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

524Y 727Z 835 1121X 1636 1817 2033 2123R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

535Y 627T 747U 847 1129X 1247 1517 1621 1822 2035 2126R

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

845X 1129X 1247 1517 1621 1822 2035 2126R

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Lasowice Osiedle:

Pogoda Tarnowskie Góry

Lasowice Strzelnica

Stanowisko: 1

615

Lasowice Strzelnica

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

527Y 730Z 838 1124X 1639 1820 2036 2126R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

538Y 630T 750U 850 944W 1132X 1250 1520 1624 1825 2038 2129R

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

848X 944W 1132X 1250 1520 1624 1825 2038 2129R

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Lasowice Strzelnica:

Pogoda Tarnowskie Góry

Lasowice Zalew

Stanowisko: 1

615

Lasowice Zalew

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

529Y 732Z 840 1126X 1641 1822 2038 2128R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

540Y 632T 752U 852 946W 1134X 1252 1522 1626 1827 2040 2131R

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

850X 946W 1134X 1252 1522 1626 1827 2040 2131R

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Lasowice Zalew:

Pogoda Tarnowskie Góry

Miasteczko Śląskie Rynek

Stanowisko: 1

615

Miasteczko Śląskie Rynek

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

532Y 735Z 843 1129X 1644 1825 2041 2131R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

543Y 635T 755U 855 949W 1137X 1255 1525 1629 1830 2043 2134R

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

853X 949W 1137X 1255 1525 1629 1830 2043 2134R

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miasteczko Śląskie Rynek:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Miasteczko Śląskie Droga do Huty

Stanowisko: 1

615

Miasteczko Śląskie Droga do Huty

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

534Y 2137R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

545Y 641T 2140R

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2140R

Miasteczko Śląskie Huta

Stanowisko: 1

615

Miasteczko Śląskie Huta

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

535Y 2138R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

546Y 2141R

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2141R

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miasteczko Śląskie Huta:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Miasteczko Śląskie Szkoła

Stanowisko: 1

615

Miasteczko Śląskie Szkoła

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

736Z 844 1130X 1645 1826 2042 2132R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

636T 756U 856 950W 1138X 1256 1526 1630 1831 2044 2135R

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

854X 950W 1138X 1256 1526 1630 1831 2044 2135R

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miasteczko Śląskie Szkoła:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Miasteczko Śląskie Osiedle

Stanowisko: 1

615

Miasteczko Śląskie Osiedle

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

2134R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

638T 2137R

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2137R

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miasteczko Śląskie Osiedle:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Miasteczko Śląskie Szkoła

Stanowisko: 2

615

Miasteczko Śląskie Szkoła

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

2136R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

640T 2139R

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2139R

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miasteczko Śląskie Szkoła:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Miasteczko Śląskie Droga do Huty

Stanowisko: 1

615

Miasteczko Śląskie Droga do Huty

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

534Y 2137R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

545Y 641T 2140R

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2140R

Żyglinek Karpacka

Stanowisko: 1

615

Żyglinek Karpacka

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

644T

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żyglinek Karpacka:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Żyglinek

Stanowisko: 1

615

Żyglinek

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

645T

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żyglinek:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Żyglin Kościół

Stanowisko: 1

615

Żyglin Kościół

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

647T

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żyglin Kościół:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Miasteczko Śląskie Huta

Stanowisko: 1

615

Miasteczko Śląskie Huta

Kierunek: Miasteczko Śląskie Osiedle

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

535Y 2138R

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

546Y 2141R

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2141R

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miasteczko Śląskie Huta:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Kierunek Rybna Lotników

Miasteczko Śląskie Osiedle

Stanowisko: 1

615

Miasteczko Śląskie Osiedle

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

800 1007U 1742 1842 1954 2054V

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

758 1007U 1204Y 1314Y 1644Y 1734 1842 1951 2052

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1007U 1204Y 1314Y 1644Y 1734 1842 1951 2052

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miasteczko Śląskie Osiedle:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Miasteczko Śląskie Szkoła

Stanowisko: 2

615

Miasteczko Śląskie Szkoła

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

802 1009U 1744 1844 1956 2056V

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

800 1009U 1206Y 1316Y 1646Y 1736 1844 1953 2054

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1009U 1206Y 1316Y 1646Y 1736 1844 1953 2054

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miasteczko Śląskie Szkoła:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Miasteczko Śląskie Rynek

Stanowisko: 2

615

Miasteczko Śląskie Rynek

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

803 1010U 1745 1845 1957 2057V

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

801 1010U 1207Y 1317Y 1647Y 1737 1845 1954 2055

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1010U 1207Y 1317Y 1647Y 1737 1845 1954 2055

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miasteczko Śląskie Rynek:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Lasowice Zalew

Stanowisko: 2

615

Lasowice Zalew

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

806 1013U 1748 1848 2000 2100V

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

804 1013U 1210Y 1320Y 1650Y 1740 1848 1957 2058

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1013U 1210Y 1320Y 1650Y 1740 1848 1957 2058

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Lasowice Zalew:

Pogoda Tarnowskie Góry

Lasowice Strzelnica

Stanowisko: 2

615

Lasowice Strzelnica

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

808 1015U 1750 1850 2002 2102V

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

806 1015U 1212Y 1322Y 1652Y 1742 1850 1959 2100

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1015U 1212Y 1322Y 1652Y 1742 1850 1959 2100

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Lasowice Strzelnica:

Pogoda Tarnowskie Góry

Lasowice

Stanowisko: 2

615

Lasowice

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1017U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1017U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1017U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Lasowice:

Pogoda Tarnowskie Góry

Lasowice Częstochowska

Stanowisko: 2

615

Lasowice Częstochowska

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1019U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1019U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1019U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Lasowice Częstochowska:

Pogoda Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry Dworzec

Stanowisko: 7

615

Tarnowskie Góry Dworzec

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1021U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1021U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1021U

Lasowice Osiedle

Stanowisko: 2

615

Lasowice Osiedle

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

811 1753 1853 2005 2105V

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

809 1215Y 1325Y 1655Y 1745 1853 2002 2103

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1215Y 1325Y 1655Y 1745 1853 2002 2103

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Lasowice Osiedle:

Pogoda Tarnowskie Góry

Osada Jana

Stanowisko: 2

615

Osada Jana

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

815 1757 1857 2009 2109V

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

813 1219Y 1329Y 1659Y 1749 1857 2006 2107

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1219Y 1329Y 1659Y 1749 1857 2006 2107

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Osada Jana:

Pogoda Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry Bytomska

Stanowisko: 2

615

Tarnowskie Góry Bytomska

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

818 1800 1900 2011 2111V

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

816 1222Y 1332Y 1702Y 52 1900 2008 2109

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1222Y 1332Y 1702Y 52 1900 2008 2109

Tarnowskie Góry Dworzec

Stanowisko: 2

615

Tarnowskie Góry Dworzec

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

425W 513W 820 1802 1902 2013 2113V

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

425W 513W 818 1224Y 1334Y 1704Y 54 1902 2010 2111

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

818W 1224Y 1334Y 1704Y 54 1902 2010 2111

Tarnowskie Góry Powstańców Śląskich

Stanowisko: 1

615

Tarnowskie Góry Powstańców Śląskich

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427W 516W 823 1805 1904 2015 2115V

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

427W 516W 821 1227Y 1337Y 1707Y 57 1904 2012 2113

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

821W 1227Y 1337Y 1707Y 57 1904 2012 2113

Tarnowskie Góry Wyszyńskiego

Stanowisko: 1

615

Tarnowskie Góry Wyszyńskiego

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

429W 518W 825 1807 1906 2017 2117V

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

429W 518W 823 1229Y 1339Y 1709Y 59 1906 2014 2115

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

823W 1229Y 1339Y 1709Y 59 1906 2014 2115

Tarnowskie Góry Krótka

Stanowisko: 1

615

Tarnowskie Góry Krótka

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

430W 519W 826 1808 1907 2018 2118V

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

430W 519W 824 1230Y 1340Y 1710Y 1800 1907 2015 2116

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

824W 1230Y 1340Y 1710Y 1800 1907 2015 2116

Stare Tarnowice Pomorska

Stanowisko: 1

615

Stare Tarnowice Pomorska

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432W 522W 829 1811 1909 2020 2120V

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

432W 522W 827 1233Y 1343Y 1713Y 1803 1909 2017 2118

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

827W 1233Y 1343Y 1713Y 1803 1909 2017 2118

Stare Tarnowice Litewska

Stanowisko: 1

615

Stare Tarnowice Litewska

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1235Y 1345Y 1715Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1235Y 1345Y 1715Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stare Tarnowice Litewska:

Pogoda Tarnowskie Góry

Stare Tarnowice Osiedle Przyjaźń

Stanowisko: 1

615

Stare Tarnowice Osiedle Przyjaźń

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433W 524W 831 1813 1910 2021 2121V

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

433W 524W 829 1237Y 1347Y 1717Y 1805 1910 2018 2119

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

829W 1237Y 1347Y 1717Y 1805 1910 2018 2119

Stare Tarnowice Francuska

Stanowisko: 1

615

Stare Tarnowice Francuska

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435W 526W 833 1815 1912 2023 2123V

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

435W 526W 831 1239Y 1349Y 1719Y 1807 1912 2020 2121

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

831W 1239Y 1349Y 1719Y 1807 1912 2020 2121

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stare Tarnowice Francuska:

Pogoda Tarnowskie Góry

Opatowice Wiejska

Stanowisko: 1

615

Opatowice Wiejska

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437W 528W 835 1817 1914 2025 2125V

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

437W 528W 833 1241Y 1351Y 1721Y 1809 1914 2022 2123

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

833W 1241Y 1351Y 1721Y 1809 1914 2022 2123

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Opatowice Wiejska:

Pogoda Tarnowskie Góry

Opatowice Pastuszki

Stanowisko: 1

615

Opatowice Pastuszki

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

438W 529W 836 1818 1915 2026 2126V

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

438W 529W 834 1242Y 1352Y 1722Y 1810 1915 2023 2124

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

834W 1242Y 1352Y 1722Y 1810 1915 2023 2124

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Opatowice Pastuszki:

Pogoda Tarnowskie Góry

Rybna Posesja 68

Stanowisko: 1

615

Rybna Posesja 68

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

440W 531W 838 1820 1917 2028 2128V

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

440W 531W 836 1244Y 1354Y 1724Y 1812 1917 2025 2126

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

836W 1244Y 1354Y 1724Y 1812 1917 2025 2126

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rybna Posesja 68:

Pogoda Tarnowskie Góry

Rybna Przepompownia

Stanowisko: 1

615

Rybna Przepompownia

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441W 532W 839 1821 1918 2029 2129V

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

441W 532W 837 1245Y 1355Y 1725Y 1813 1918 2026 2127

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

837W 1245Y 1355Y 1725Y 1813 1918 2026 2127

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rybna Przepompownia:

Pogoda Tarnowskie Góry

Rybna Starowapienna

Stanowisko: 1

615

Rybna Starowapienna

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442W 533W 840 1822 1919 2030 2130V

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

442W 533W 838 1246Y 1356Y 1726Y 1814 1919 2027 2128

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

838W 1246Y 1356Y 1726Y 1814 1919 2027 2128

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rybna Starowapienna:

Pogoda Tarnowskie Góry

Rybna Lotników

Stanowisko: 3

615

Rybna Lotników

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443W 534W 841 1823 1920 2031 2131V

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

443W 534W 839 1247Y 1357Y 1727Y 1815 1920 2028 2129

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

839W 1247Y 1357Y 1727Y 1815 1920 2028 2129

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rybna Lotników:

Pogoda Tarnowskie Góry

Rybna Szkoła

Stanowisko: 1

615

Rybna Szkoła

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

2133V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rybna Szkoła:

Pogoda Tarnowskie Góry

Rybna Pałac

Stanowisko: 1

615

Rybna Pałac

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

2134V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rybna Pałac:

Pogoda Tarnowskie Góry

Rybna

Stanowisko: 1

615

Rybna

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

2136V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rybna:

Pogoda Tarnowskie Góry

Miedary Tarnogórska

Stanowisko: 1

615

Miedary Tarnogórska

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

2138V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miedary Tarnogórska:

Pogoda Zbrosławice

Miedary Tarnogórska

Stanowisko: 2

615

Miedary Tarnogórska

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

2138V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miedary Tarnogórska:

Pogoda Zbrosławice

Rybna Lotników

Stanowisko: 5

615

Rybna Lotników

Kierunek: Rybna Lotników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444W 535W 842 1824 1921 2032

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

444W 535W 840 1248Y 1358Y 1728Y 1816 1921 2029 2130

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

840W 1248Y 1358Y 1728Y 1816 1921 2029 2130

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rybna Lotników:

Pogoda Tarnowskie Góry

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *