Strona główna » Linia 608, Autobus

Linia 608, Autobus

608

Obowiązuje od 01.02.2021 r.

Kierunek Bytom Dworzec

Bytom Dworzec

Stanowisko: 4

608

Bytom Dworzec

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505 605 700 55 843 1228 1322 1416 1510 1604 1705 1802 56 1950 2044 2138 2232

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

505 605 55 749 843 947 1041 1135 1228 1322 1416 1510 1604 1705 1802 56 1950 2044

Bytom Strzelców Bytomskich

Stanowisko: 1

608

Bytom Strzelców Bytomskich

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

508 608 703 58 846 1231 1325 1419 1513 1607 1708 1805 59 1952 2046 2140 2234

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

507 607 57 751 845 949 1043 1137 1230 1324 1418 1512 1606 1707 1804 58 1952 2046

Bytom Fałata

Stanowisko: 1

608

Bytom Fałata

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510 610 705 800 48 1233 1327 1421 1515 1609 1710 1807 1901 54 2048 2142 2236

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

509 609 59 753 847 951 1045 1139 1232 1326 1420 1514 1608 1709 1806 1900 54 2048

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Fałata:

Pogoda Bytom

Bytom Odrzańska

Stanowisko: 1

608

Bytom Odrzańska

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512 612 707 802 50 1235 1329 1423 1517 1611 1712 1809 1903 56 2050 2144 2238

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

511 611 701 55 849 953 1047 1141 1234 1328 1422 1516 1610 1711 1808 1902 56 2050

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Odrzańska:

Pogoda Bytom

Dąbrowa Miejska Kościół

Stanowisko: 1

608

Dąbrowa Miejska Kościół

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514 614 709 804 52 1237 1331 1425 1519 1613 1714 1811 1905 58 2052 2146 2240

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

513 613 703 57 851 955 1049 1143 1236 1330 1424 1518 1612 1713 1810 1904 58 2052

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbrowa Miejska Kościół:

Pogoda Bytom

Dąbrowa Miejska

Stanowisko: 1

608

Dąbrowa Miejska

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516 616 711 806 54 1239 1333 1427 1521 1615 1716 1813 1907 2000 54 2148 2242

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

515 615 705 59 853 957 1051 1145 1238 1332 1426 1520 1614 1715 1812 1906 2000 54

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbrowa Miejska:

Pogoda Bytom

Dąbrowa Miejska Centrum Handlowe

Stanowisko: 1

608

Dąbrowa Miejska Centrum Handlowe

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517 617 712 807 55 1240 1334 1428 1522 1616 1717 1814 1908 2001 55 2149 2243

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

516 616 706 800 54 958 1052 1146 1239 1333 1427 1521 1615 1716 1813 1907 2001 55

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbrowa Miejska Centrum Handlowe:

Pogoda Bytom

Stroszek Kopalnia

Stanowisko: 1

608

Stroszek Kopalnia

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519 619 714 809 57 1242 1336 1430 1524 1618 1719 1816 1910 2003 57 2151 2245

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

518 618 708 802 56 1000 54 1148 1241 1335 1429 1523 1617 1718 1815 1909 2003 57

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stroszek Kopalnia:

Pogoda Bytom

Stroszek Narutowicza

Stanowisko: 1

608

Stroszek Narutowicza

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520 620 715 810 58 1243 1337 1431 1525 1619 1720 1817 1911 2004 58 2152 2246

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

519 619 709 803 57 1001 55 1149 1242 1336 1430 1524 1618 1719 1816 1910 2004 58

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stroszek Narutowicza:

Pogoda Bytom

Stroszek Stadion

Stanowisko: 1

608

Stroszek Stadion

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

521 621 716 811 59 1244 1338 1432 1526 1620 1721 1818 1912 2005 59 2153 2247

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

520 620 710 804 58 1002 56 1150 1243 1337 1431 1525 1619 1720 1817 1911 2005 59

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stroszek Stadion:

Pogoda Bytom

Osiedle Ziętka Szymały

Stanowisko: 1

608

Osiedle Ziętka Szymały

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522 622 717 812 900 1245 1339 1433 1527 1621 1722 1819 1913 2006 2100 54 2248

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

521 621 711 805 59 1003 57 1151 1244 1338 1432 1526 1620 1721 1818 1912 2006 2100

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Osiedle Ziętka Szymały:

Pogoda Bytom

Radzionków Plac Letochów

Stanowisko: 2

608

Radzionków Plac Letochów

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

526 626 721 816 904 1249 1343 1437 1531 1625 1726 1823 1917 2010 2104 58 2252

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

525 625 715 809 903 1007 1101 55 1248 1342 1436 1530 1624 1725 1822 1916 2010 2104

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Radzionków Plac Letochów:

Pogoda Radzionków

Radzionków Targowisko

Stanowisko: 1

608

Radzionków Targowisko

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

527 627 722 817 905 1250 1344 1438 1532 1626 1727 1824 1918 2011 2105 59 2253

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

526 626 716 810 904 1008 1102 56 1249 1343 1437 1531 1625 1726 1823 1917 2011 2105

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Radzionków Targowisko:

Pogoda Radzionków

Rojca Centrum Przesiadkowe

Stanowisko: 2

608

Rojca Centrum Przesiadkowe

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

528 628 723 818 906 1251 1345 1439 1533 1627 1728 1825 1919 2012 2106 2200 54

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

527 627 717 811 905 1009 1103 57 1250 1344 1438 1532 1626 1727 1824 1918 2012 2106

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rojca Centrum Przesiadkowe:

Pogoda Radzionków

Rojca Nieznanego Żołnierza

Stanowisko: 1

608

Rojca Nieznanego Żołnierza

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

530 630 725 820 908 1253 1347 1441 1535 1629 1730 1827 1921 2014 2108 2202 56

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

529 629 719 813 907 1011 1105 59 1252 1346 1440 1534 1628 1729 1826 1920 2014 2108

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rojca Nieznanego Żołnierza:

Pogoda Radzionków

Rojca Muzeum Chleba

Stanowisko: 1

608

Rojca Muzeum Chleba

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

532 632 727 822 910 1255 1349 1443 1537 1631 1732 1829 1923 2016 2110 2204 58

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

531 631 721 815 909 1013 1107 1201 54 1348 1442 1536 1630 1731 1828 1922 2016 2110

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rojca Muzeum Chleba:

Pogoda Radzionków

Rojca Baza Paliw

Stanowisko: 1

608

Rojca Baza Paliw

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

534 634 729 824 912 1257 1351 1445 1539 1633 1734 1831 1925 2018 2112 2206 2300

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

533 633 723 817 911 1015 1109 1203 56 1350 1444 1538 1632 1733 1830 1924 2018 2112

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rojca Baza Paliw:

Pogoda Radzionków

Rojca Szarlejka

Stanowisko: 1

608

Rojca Szarlejka

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

535 635 730 825 913 1258 1352 1446 1540 1634 1735 1832 1926 2019 2113 2207 2301

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

534 634 724 818 912 1016 1110 1204 57 1351 1445 1539 1633 1734 1831 1925 2019 2113

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rojca Szarlejka:

Pogoda Radzionków

Bytom Dworska

Stanowisko: 2

608

Bytom Dworska

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

537 637 732 827 915 1300 54 1448 1542 1636 1737 1834 1928 2021 2115 2209 2303

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

536 636 726 820 914 1018 1112 1206 59 1353 1447 1541 1635 1736 1833 1927 2021 2115

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Dworska:

Pogoda Bytom

Bytom Baza Transportowa

Stanowisko: 2

608

Bytom Baza Transportowa

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

538 638 733 828 916 1301 55 1449 1543 1637 1738 1835 1929 2022 2116 2210 2304

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

537 637 727 821 915 1019 1113 1207 1300 54 1448 1542 1636 1737 1834 1928 2022 2116

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Baza Transportowa:

Pogoda Bytom

Bytom Dom Pogrzebowy

Stanowisko: 2

608

Bytom Dom Pogrzebowy

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

540 640 735 830 918 1303 57 1451 1545 1639 1740 1837 1931 2024 2118 2212 2305

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

539 639 729 823 917 1021 1115 1209 1302 56 1450 1544 1638 1739 1836 1930 2024 2118

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Dom Pogrzebowy:

Pogoda Bytom

Bytom Sandomierska

Stanowisko: 1

608

Bytom Sandomierska

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

543 643 738 833 921 1306 1400 54 1548 1642 1743 1840 1934 2027 2121 2215 2307

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

542 642 732 826 920 1024 1118 1212 1305 59 1453 1547 1641 1742 1839 1933 2027 2121

Bytom Prusa

Stanowisko: 2

608

Bytom Prusa

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

545 645 740 835 923 1308 1402 56 1550 1644 1745 1842 1936 2029 2123 2217 2308

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

544 644 734 828 922 1026 1120 1214 1307 1401 55 1549 1643 1744 1841 1935 2029 2123

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Prusa:

Pogoda Bytom

Bytom Plac Sobieskiego

Stanowisko: 1

608

Bytom Plac Sobieskiego

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

547 647 742 837 925 1310 1404 58 1552 1646 1747 1844 1938 2031 2125 2219 2310

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

546 646 736 830 924 1028 1122 1216 1309 1403 57 1551 1645 1746 1843 1937 2031 2125

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Plac Sobieskiego:

Pogoda Bytom

Bytom Dworzec

Stanowisko: 4

608

Bytom Dworzec

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

551 651 746 841 929 1314 1408 1502 56 1650 1751 1848 1942 2035 2129 2223 2312

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

550 650 740 834 928 1032 1126 1220 1313 1407 1501 55 1649 1750 1847 1941 2035 2129

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *