Strona główna » Linia 58, Autobus

Linia 58, Autobus

58

Obowiązuje od 08.02.2021 r.

Kierunek Gliwice Lipowa

Gliwice Lipowa

Stanowisko: 1

58

Gliwice Lipowa

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

412 57 534W 614 54W 738 818W 948 1048 1218 1307 47W 1427 1506W 46 1616W 1718 58 1839 2000 2120 2235

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

412 57 534W 614 54W 738 818W 948 1048 1218 1307 47W 1427 1506W 46 1616W 1718 58 1839 2000 2120 2235

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

426 545 700 820 950 1110 1210 1320 1440 1600 1715 1845 2000 2120 2235

Niedziele i święta

426 545 700 820 950 1110 1210 1320 1440 1600 1715 1845 2000 2120 2235

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

700 820 950 1110 1320 1600 1845 2120 2235

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Lipowa:

Pogoda Gliwice

Gliwice Opolska

Stanowisko: 2

58

Gliwice Opolska

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

413 58 535W 615 55W 739 819W 949 1049 1219 1308 48W 1428 1507W 47 1617W 1719 59 1840 2001 2121 2236

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

413 58 535W 615 55W 739 819W 949 1049 1219 1308 48W 1428 1507W 47 1617W 1719 59 1840 2001 2121 2236

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

427 546 701 821 951 1111 1211 1321 1441 1601 1716 1846 2001 2121 2236

Niedziele i święta

427 546 701 821 951 1111 1211 1321 1441 1601 1716 1846 2001 2121 2236

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

701 821 951 1111 1321 1601 1846 2121 2236

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Opolska:

Pogoda Gliwice

Gliwice Plac Piastów

Stanowisko: 1

58

Gliwice Plac Piastów

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

417 502 39W 619 59W 743 823W 953 1053 1223 1312 52W 1432 1512W 52 1622W 1723 1803 44 2005 2125 2240

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

417 502 39W 619 59W 743 823W 953 1053 1223 1312 52W 1432 1512W 52 1622W 1723 1803 44 2005 2125 2240

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

431 550 705 825 955 1115 1215 1325 1445 1605 1720 1850 2005 2125 2240

Niedziele i święta

431 550 705 825 955 1115 1215 1325 1445 1605 1720 1850 2005 2125 2240

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

705 825 955 1115 1325 1605 1850 2125 2240

Gliwice Strzody

Stanowisko: 1

58

Gliwice Strzody

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

419 504 41W 621 701W 46 826W 956 1056 1226 1315 55W 1435 1515W 55 1625W 1725 1805 46 2007 2127 2242

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

419 504 41W 621 701W 46 826W 956 1056 1226 1315 55W 1435 1515W 55 1625W 1725 1805 46 2007 2127 2242

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

433 552 707 827 957 1117 1217 1327 1447 1607 1722 1852 2007 2127 2242

Niedziele i święta

433 552 707 827 957 1117 1217 1327 1447 1607 1722 1852 2007 2127 2242

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

707 827 957 1117 1327 1607 1852 2127 2242

Gliwice Mikołowska

Stanowisko: 1

58

Gliwice Mikołowska

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

420 506 43W 623 703W 48 828W 958 1058 1228 1317 57W 1437 1517W 57 1627W 1727 1807 48 2008 2128 2243

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

420 506 43W 623 703W 48 828W 958 1058 1228 1317 57W 1437 1517W 57 1627W 1727 1807 48 2008 2128 2243

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

434 553 708 828 958 1118 1218 1328 1448 1608 1723 1853 2008 2128 2243

Niedziele i święta

434 553 708 828 958 1118 1218 1328 1448 1608 1723 1853 2008 2128 2243

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

708 828 958 1118 1328 1608 1853 2128 2243

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Mikołowska:

Pogoda Gliwice

Gliwice Komag

Stanowisko: 1

58

Gliwice Komag

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

422 508 45W 625 705W 50 830W 1000 1100 1230 1320 1400W 40 1520W 1600 30W 1729 1809 50 2010 2130 2245

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

422 508 45W 625 705W 50 830W 1000 1100 1230 1320 1400W 40 1520W 1600 30W 1729 1809 50 2010 2130 2245

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

436 555 710 830 1000 1120 1220 1330 1450 1610 1725 1855 2010 2130 2245

Niedziele i święta

436 555 710 830 1000 1120 1220 1330 1450 1610 1725 1855 2010 2130 2245

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

710 830 1000 1120 1330 1610 1855 2130 2245

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Komag:

Pogoda Gliwice

Trynek Lotników

Stanowisko: 1

58

Trynek Lotników

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

424 510 47W 627 707W 52 832W 1002 1102 1232 1322 1402W 42 1522W 1602 32W 1731 1811 52 2012 2132 2247

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

424 510 47W 627 707W 52 832W 1002 1102 1232 1322 1402W 42 1522W 1602 32W 1731 1811 52 2012 2132 2247

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

438 557 712 832 1002 1122 1222 1332 1452 1612 1727 1857 2012 2132 2247

Niedziele i święta

438 557 712 832 1002 1122 1222 1332 1452 1612 1727 1857 2012 2132 2247

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

712 832 1002 1122 1332 1612 1857 2132 2247

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Trynek Lotników:

Pogoda Gliwice

Trynek Nowe Gliwice

Stanowisko: 1

58

Trynek Nowe Gliwice

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

425 511 48W 628 708W 53 833W 1003 1103 1233 1323 1403W 43 1523W 1603 33W 1732 1812 53 2013 2133 2248

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

425 511 48W 628 708W 53 833W 1003 1103 1233 1323 1403W 43 1523W 1603 33W 1732 1812 53 2013 2133 2248

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

439 558 713 833 1003 1123 1223 1333 1453 1613 1728 1858 2013 2133 2248

Niedziele i święta

439 558 713 833 1003 1123 1223 1333 1453 1613 1728 1858 2013 2133 2248

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

713 833 1003 1123 1333 1613 1858 2133 2248

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Trynek Nowe Gliwice:

Pogoda Gliwice

Gliwice Płażyńskiego

Stanowisko: 1

58

Gliwice Płażyńskiego

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

427 513 50W 630 710W 55 835W 1005 1105 1235 1325 1405W 45 1525W 1605 35W 1734 1814 55 2015 2135 2250

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

427 513 50W 630 710W 55 835W 1005 1105 1235 1325 1405W 45 1525W 1605 35W 1734 1814 55 2015 2135 2250

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

441 600 715 835 1005 1125 1225 1335 1455 1615 1730 1900 2015 2135 2250

Niedziele i święta

441 600 715 835 1005 1125 1225 1335 1455 1615 1730 1900 2015 2135 2250

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

715 835 1005 1125 1335 1615 1900 2135 2250

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Płażyńskiego:

Pogoda Gliwice

Gliwice Bojkowska SSE

Stanowisko: 1

58

Gliwice Bojkowska SSE

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

428 514 51W 631 711W 56 836W 1006 1106 1236 1326 1406W 46 1526W 1606 36W 1735 1815 56 2016 2136 2251

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

428 514 51W 631 711W 56 836W 1006 1106 1236 1326 1406W 46 1526W 1606 36W 1735 1815 56 2016 2136 2251

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

442 601 716 836 1006 1126 1226 1336 1456 1616 1731 1901 2016 2136 2251

Niedziele i święta

442 601 716 836 1006 1126 1226 1336 1456 1616 1731 1901 2016 2136 2251

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

716 836 1006 1126 1336 1616 1901 2136 2251

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Bojkowska SSE:

Pogoda Gliwice

Bojków Szyb

Stanowisko: 1

58

Bojków Szyb

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

430 516 53W 633 713W 58 838W 1008 1108 1238 1328 1408W 48 1528W 1608 38W 1737 1817 58 2018 2138 2253

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

430 516 53W 633 713W 58 838W 1008 1108 1238 1328 1408W 48 1528W 1608 38W 1737 1817 58 2018 2138 2253

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

444 603 718 838 1008 1128 1228 1338 1458 1618 1733 1903 2018 2138 2253

Niedziele i święta

444 603 718 838 1008 1128 1228 1338 1458 1618 1733 1903 2018 2138 2253

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

718 838 1008 1128 1338 1618 1903 2138 2253

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bojków Szyb:

Pogoda Gliwice

Bojków Dolny Skrzyżowanie

Stanowisko: 5

58

Bojków Dolny Skrzyżowanie

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

554W 714W 839W 1409W 1529W 1639W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

554W 714W 839W 1409W 1529W 1639W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bojków Dolny Skrzyżowanie:

Pogoda Gliwice

Bojków Dolny

Stanowisko: 1

58

Bojków Dolny

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

556W 716W 841W 1411W 1531W 1641W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

556W 716W 841W 1411W 1531W 1641W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bojków Dolny:

Pogoda Gliwice

Przyszowice Graniczna

Stanowisko: 2

58

Przyszowice Graniczna

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

558W 718W 843W 1413W 1533W 1643W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

558W 718W 843W 1413W 1533W 1643W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Przyszowice Graniczna:

Pogoda Gierałtowice

Przyszowice Park Przemysłowy

Stanowisko: 2

58

Przyszowice Park Przemysłowy

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

600W 720W 845W 1415W 1535W 1645W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

600W 720W 845W 1415W 1535W 1645W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Przyszowice Park Przemysłowy:

Pogoda Gierałtowice

Bojków Dolny Skrzyżowanie

Stanowisko: 3

58

Bojków Dolny Skrzyżowanie

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

431 517 634 759 1009 1109 1239 1329 1449 1609 1738 1818 59 2019 2139 2254

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

431 517 634 759 1009 1109 1239 1329 1449 1609 1738 1818 59 2019 2139 2254

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

445 604 719 839 1009 1129 1229 1339 1459 1619 1734 1904 2019 2139 2254

Niedziele i święta

445 604 719 839 1009 1129 1229 1339 1459 1619 1734 1904 2019 2139 2254

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

719 839 1009 1129 1339 1619 1904 2139 2254

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bojków Dolny Skrzyżowanie:

Pogoda Gliwice

Gierałtowice Korfantego

Stanowisko: 2

58

Gierałtowice Korfantego

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

435 521 601W 38 721W 803 46W 1013 1113 1243 1333 1416W 53 1536W 1613 46W 1742 1822 1903 2023 2143 2258

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

435 521 601W 38 721W 803 46W 1013 1113 1243 1333 1416W 53 1536W 1613 46W 1742 1822 1903 2023 2143 2258

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

449 608 723 843 1013 1133 1233 1343 1503 1623 1738 1908 2023 2143 2258

Niedziele i święta

449 608 723 843 1013 1133 1233 1343 1503 1623 1738 1908 2023 2143 2258

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

723 843 1013 1133 1343 1623 1908 2143 2258

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gierałtowice Korfantego:

Pogoda Gierałtowice

Gierałtowice Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

58

Gierałtowice Skrzyżowanie

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

437 523 603W 40 723W 805 48W 1015 1115 1245 1335 1418W 55 1538W 1615 48W 1744 1824 1905 2025 2145 2300

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

437 523 603W 40 723W 805 48W 1015 1115 1245 1335 1418W 55 1538W 1615 48W 1744 1824 1905 2025 2145 2300

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

451 610 725 845 1015 1135 1235 1345 1505 1625 1740 1910 2025 2145 2300

Niedziele i święta

451 610 725 845 1015 1135 1235 1345 1505 1625 1740 1910 2025 2145 2300

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

725 845 1015 1135 1345 1625 1910 2145 2300

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gierałtowice Skrzyżowanie:

Pogoda Gierałtowice

Gierałtowice Kościół

Stanowisko: 1

58

Gierałtowice Kościół

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

439 525 605W 42 725W 807 50W 1017 1117 1247 1337 1420W 57 1540W 1617 50W 1746 1826 1907 2027 2147 2302

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

439 525 605W 42 725W 807 50W 1017 1117 1247 1337 1420W 57 1540W 1617 50W 1746 1826 1907 2027 2147 2302

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

453 612 727 847 1017 1137 1237 1347 1507 1627 1742 1912 2027 2147 2302

Niedziele i święta

453 612 727 847 1017 1137 1237 1347 1507 1627 1742 1912 2027 2147 2302

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

727 847 1017 1137 1347 1627 1912 2147 2302

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gierałtowice Kościół:

Pogoda Gierałtowice

Gierałtowice Wyzwolenia

Stanowisko: 1

58

Gierałtowice Wyzwolenia

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

441 527 607W 44 727W 809 52W 1019 1119 1249 1339 1422W 59 1542W 1619 52W 1748 1828 1909 2029 2149 2304

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

441 527 607W 44 727W 809 52W 1019 1119 1249 1339 1422W 59 1542W 1619 52W 1748 1828 1909 2029 2149 2304

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

455 614 729 849 1019 1139 1239 1349 1509 1629 1744 1914 2029 2149 2304

Niedziele i święta

455 614 729 849 1019 1139 1239 1349 1509 1629 1744 1914 2029 2149 2304

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

729 849 1019 1139 1349 1629 1914 2149 2304

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gierałtowice Wyzwolenia:

Pogoda Gierałtowice

Gierałtowice Granica

Stanowisko: 1

58

Gierałtowice Granica

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

442 529 609W 46 729W 811 54W 1021 1121 1251 1341 1424W 1501 44W 1621 54W 1750 1830 1911 2031 2151 2305

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

442 529 609W 46 729W 811 54W 1021 1121 1251 1341 1424W 1501 44W 1621 54W 1750 1830 1911 2031 2151 2305

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

456 616 731 851 1021 1141 1241 1351 1511 1631 1746 1916 2031 2151 2305

Niedziele i święta

456 616 731 851 1021 1141 1241 1351 1511 1631 1746 1916 2031 2151 2305

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

731 851 1021 1141 1351 1631 1916 2151 2305

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gierałtowice Granica:

Pogoda Gierałtowice

Knurów Rybna

Stanowisko: 2

58

Knurów Rybna

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

443 530 610W 47 730W 812 55W 1022 1122 1252 1342 1425W 1502 45W 1622 55W 1751 1831 1912 2032 2152 2306

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

443 530 610W 47 730W 812 55W 1022 1122 1252 1342 1425W 1502 45W 1622 55W 1751 1831 1912 2032 2152 2306

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

457 617 732 852 1022 1142 1242 1352 1512 1632 1747 1917 2032 2152 2306

Niedziele i święta

457 617 732 852 1022 1142 1242 1352 1512 1632 1747 1917 2032 2152 2306

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

732 852 1022 1142 1352 1632 1917 2152 2306

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Knurów Rybna:

Pogoda Knurów

Knurów Dworcowa

Stanowisko: 2

58

Knurów Dworcowa

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

444 531 611W 48 731W 813 56W 1023 1123 1253 1343 1426W 1503 46W 1623 56W 1752 1832 1913 2033 2153 2307

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

444 531 611W 48 731W 813 56W 1023 1123 1253 1343 1426W 1503 46W 1623 56W 1752 1832 1913 2033 2153 2307

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

458 618 733 853 1023 1143 1243 1353 1513 1633 1748 1918 2033 2153 2307

Niedziele i święta

458 618 733 853 1023 1143 1243 1353 1513 1633 1748 1918 2033 2153 2307

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

733 853 1023 1143 1353 1633 1918 2153 2307

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Knurów Dworcowa:

Pogoda Knurów

Knurów Poczta

Stanowisko: 2

58

Knurów Poczta

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

446 533 613W 50 733W 815 58W 1025 1125 1255 1345 1428W 1505 48W 1625 58W 1754 1834 1915 2035 2155 2309

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

446 533 613W 50 733W 815 58W 1025 1125 1255 1345 1428W 1505 48W 1625 58W 1754 1834 1915 2035 2155 2309

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

500 620 735 855 1025 1145 1245 1355 1515 1635 1750 1920 2035 2155 2309

Niedziele i święta

500 620 735 855 1025 1145 1245 1355 1515 1635 1750 1920 2035 2155 2309

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

735 855 1025 1145 1355 1635 1920 2155 2309

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Knurów Poczta:

Pogoda Knurów

Knurów Remiza

Stanowisko: 2

58

Knurów Remiza

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

447 535 615W 52 735W 817 900W 1027 1127 1257 1347 1430W 1507 50W 1627 1700W 56 1836 1916 2036 2156 2310

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

447 535 615W 52 735W 817 900W 1027 1127 1257 1347 1430W 1507 50W 1627 1700W 56 1836 1916 2036 2156 2310

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

501 621 736 856 1026 1146 1246 1356 1516 1636 1751 1921 2036 2156 2310

Niedziele i święta

501 621 736 856 1026 1146 1246 1356 1516 1636 1751 1921 2036 2156 2310

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

736 856 1026 1146 1356 1636 1921 2156 2310

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Knurów Remiza:

Pogoda Knurów

Knurów Szpitalna

Stanowisko: 3

58

Knurów Szpitalna

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

451 540 620W 57 717Z 40W 822 905W 1032 1132 1302 52 1435W 1512 55W 1632 1705W 1801 41 1920 2040 2200 46Z 2314

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

451 540 620W 57 740W 822 905W 1032 1132 1302 52 1435W 1512 55W 1632 1705W 1801 41 1920 2040 2200 46Z 2314

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

505 600Z 25 740 815Z 900 40Z 1030 1110Z 50 1250 1400 1520 1640 1755 1925 2040 2120Z 2200 2314

Niedziele i święta

505 600Z 25 740 900 1030 1150 1250 1400 1520 1640 1755 1925 2040 2120Z 2200 2314

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

600Z 740 900 1030 1150 1400 1640 1925 2200 2314

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Knurów Szpitalna:

Pogoda Knurów

Knurów Kosmonautów

Stanowisko: 1

58

Knurów Kosmonautów

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

453 542 622W 59 719Z 42W 824 907W 1034 1134 1304 54 1437W 1514 57W 1634 1707W 1803 43 1922 2042 2202 48Z 2316

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

453 542 622W 59 742W 824 907W 1034 1134 1304 54 1437W 1514 57W 1634 1707W 1803 43 1922 2042 2202 48Z 2316

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

507 602Z 27 742 817Z 902 42Z 1032 1112Z 52 1252 1402 1522 1642 1757 1927 2042 2122Z 2202 2316

Niedziele i święta

507 602Z 27 742 902 1032 1152 1252 1402 1522 1642 1757 1927 2042 2122Z 2202 2316

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

602Z 742 902 1032 1152 1402 1642 1927 2202 2316

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Knurów Kosmonautów:

Pogoda Knurów

Knurów Wojska Polskiego

Stanowisko: 1

58

Knurów Wojska Polskiego

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

455 545 625W 702 22Z 45W 827 910W 1037 1137 1307 57 1440W 1517 1600W 37 1710W 1806 46 1925 2045 2205 51Z 2318

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

455 545 625W 702 45W 827 910W 1037 1137 1307 57 1440W 1517 1600W 37 1710W 1806 46 1925 2045 2205 51Z 2318

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

510 605Z 30 745 820Z 905 45Z 1035 1115Z 55 1255 1405 1525 1645 1800 1930 2045 2125Z 2205 2318

Niedziele i święta

510 605Z 30 745 905 1035 1155 1255 1405 1525 1645 1800 1930 2045 2125Z 2205 2318

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

605Z 745 905 1035 1155 1405 1645 1930 2205 2318

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Knurów Wojska Polskiego:

Pogoda Knurów

Bojków Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

58

Bojków Skrzyżowanie

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

457 547 627W 704 24Z 47W 829 912W 1039 1139 1309 59 1442W 1519 1602W 39 1712W 1808 48 1927 2047 2207 53Z 2320

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

457 547 627W 704 47W 829 912W 1039 1139 1309 59 1442W 1519 1602W 39 1712W 1808 48 1927 2047 2207 53Z 2320

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

512 607Z 32 747 822Z 907 47Z 1037 1117Z 57 1257 1407 1527 1647 1802 1932 2047 2127Z 2207 2320

Niedziele i święta

512 607Z 32 747 907 1037 1157 1257 1407 1527 1647 1802 1932 2047 2127Z 2207 2320

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

607Z 747 907 1037 1157 1407 1647 1932 2207 2320

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bojków Skrzyżowanie:

Pogoda Gliwice

Bojków I

Stanowisko: 1

58

Bojków I

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

458 548 628W 705 25Z 48W 830 913W 1040 1140 1310 1400 43W 1520 1603W 40 1713W 1809 49 1928 2048 2208 54Z 2321

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

458 548 628W 705 48W 830 913W 1040 1140 1310 1400 43W 1520 1603W 40 1713W 1809 49 1928 2048 2208 54Z 2321

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

513 608Z 33 748 823Z 908 48Z 1038 1118Z 58 1258 1408 1528 1648 1803 1933 2048 2128Z 2208 2321

Niedziele i święta

513 608Z 33 748 908 1038 1158 1258 1408 1528 1648 1803 1933 2048 2128Z 2208 2321

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

608Z 748 908 1038 1158 1408 1648 1933 2208 2321

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bojków I:

Pogoda Gliwice

Bojków Piekarnia

Stanowisko: 1

58

Bojków Piekarnia

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

459 549 629W 706 26Z 49W 831 914W 1041 1141 1311 1401 44W 1521 1604W 41 1714W 1810 50 1929 2049 2209 55Z 2322

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

459 549 629W 706 49W 831 914W 1041 1141 1311 1401 44W 1521 1604W 41 1714W 1810 50 1929 2049 2209 55Z 2322

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

514 609Z 34 749 824Z 909 49Z 1039 1119Z 59 1259 1409 1529 1649 1804 1934 2049 2129Z 2209 2322

Niedziele i święta

514 609Z 34 749 909 1039 1159 1259 1409 1529 1649 1804 1934 2049 2129Z 2209 2322

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

609Z 749 909 1039 1159 1409 1649 1934 2209 2322

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bojków Piekarnia:

Pogoda Gliwice

Bojków Kościół

Stanowisko: 1

58

Bojków Kościół

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

501 51 631W 708 28Z 51W 833 916W 1043 1143 1313 1403 46W 1523 1606W 43 1716W 1812 52 1931 2051 2211 57Z 2324

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

501 51 631W 708 51W 833 916W 1043 1143 1313 1403 46W 1523 1606W 43 1716W 1812 52 1931 2051 2211 57Z 2324

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

516 611Z 36 751 826Z 911 51Z 1041 1121Z 1201 1301 1411 1531 1651 1806 1936 2051 2131Z 2211 2324

Niedziele i święta

516 611Z 36 751 911 1041 1201 1301 1411 1531 1651 1806 1936 2051 2131Z 2211 2324

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

611Z 751 911 1041 1201 1411 1651 1936 2211 2324

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bojków Kościół:

Pogoda Gliwice

Bojków Straż Pożarna

Stanowisko: 1

58

Bojków Straż Pożarna

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

503 53 633W 710 30Z 53W 835 918W 1045 1145 1315 1405 48W 1525 1608W 45 1718W 1814 54 1933 2053 2213 59Z 2326

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

503 53 633W 710 53W 835 918W 1045 1145 1315 1405 48W 1525 1608W 45 1718W 1814 54 1933 2053 2213 59Z 2326

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

518 613Z 38 753 828Z 913 53Z 1043 1123Z 1203 1303 1413 1533 1653 1808 1938 2053 2133Z 2213 2326

Niedziele i święta

518 613Z 38 753 913 1043 1203 1303 1413 1533 1653 1808 1938 2053 2133Z 2213 2326

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

613Z 753 913 1043 1203 1413 1653 1938 2213 2326

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bojków Straż Pożarna:

Pogoda Gliwice

Bojków Sklep

Stanowisko: 1

58

Bojków Sklep

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

504 54 634W 711 31Z 54W 836 919W 1046 1146 1316 1406 49W 1526 1609W 46 1719W 1815 55 1934 2054 2214 2300Z 27

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

504 54 634W 711 54W 836 919W 1046 1146 1316 1406 49W 1526 1609W 46 1719W 1815 55 1934 2054 2214 2300Z 27

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

519 614Z 39 754 829Z 914 54Z 1044 1124Z 1204 1304 1414 1534 1654 1809 1939 2054 2134Z 2214 2327

Niedziele i święta

519 614Z 39 754 914 1044 1204 1304 1414 1534 1654 1809 1939 2054 2134Z 2214 2327

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

614Z 754 914 1044 1204 1414 1654 1939 2214 2327

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bojków Sklep:

Pogoda Gliwice

Bojków Dolny Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

58

Bojków Dolny Skrzyżowanie

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

505 55 635W 712 32Z 55W 837 920W 1047 1147 1317 1407 50W 1527 1610W 47 1720W 1816 56 1935 2055 2215 2301Z 28

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

505 55 635W 712 55W 837 920W 1047 1147 1317 1407 50W 1527 1610W 47 1720W 1816 56 1935 2055 2215 2301Z 28

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

520 615Z 40 755 830Z 915 55Z 1045 1125Z 1205 1305 1415 1535 1655 1810 1940 2055 2135Z 2215 2328

Niedziele i święta

520 615Z 40 755 915 1045 1205 1305 1415 1535 1655 1810 1940 2055 2135Z 2215 2328

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

615Z 755 915 1045 1205 1415 1655 1940 2215 2328

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bojków Dolny Skrzyżowanie:

Pogoda Gliwice

Bojków Szyb

Stanowisko: 2

58

Bojków Szyb

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

506 56 636W 713 33Z 56W 838 921W 1048 1148 1318 1408 51W 1528 1611W 48 1721W 1817 57 1936 2056 2216 2302Z 29

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

506 56 636W 713 56W 838 921W 1048 1148 1318 1408 51W 1528 1611W 48 1721W 1817 57 1936 2056 2216 2302Z 29

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

521 616Z 41 756 831Z 916 56Z 1046 1126Z 1206 1306 1416 1536 1656 1811 1941 2056 2136Z 2216 2329

Niedziele i święta

521 616Z 41 756 916 1046 1206 1306 1416 1536 1656 1811 1941 2056 2136Z 2216 2329

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

616Z 756 916 1046 1206 1416 1656 1941 2216 2329

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bojków Szyb:

Pogoda Gliwice

Gliwice Bojkowska SSE

Stanowisko: 2

58

Gliwice Bojkowska SSE

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

508 58 638W 715 35Z 58W 840 923W 1050 1150 1320 1410 53W 1530 1613W 50 1723W 1819 59 1938 2058 2218 2304Z 31

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

508 58 638W 715 58W 840 923W 1050 1150 1320 1410 53W 1530 1613W 50 1723W 1819 59 1938 2058 2218 2304Z 31

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

523 618Z 43 758 833Z 918 58Z 1048 1128Z 1208 1308 1418 1538 1658 1813 1943 2058 2138Z 2218 2331

Niedziele i święta

523 618Z 43 758 918 1048 1208 1308 1418 1538 1658 1813 1943 2058 2138Z 2218 2331

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

618Z 758 918 1048 1208 1418 1658 1943 2218 2331

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Bojkowska SSE:

Pogoda Gliwice

Gliwice Płażyńskiego

Stanowisko: 2

58

Gliwice Płażyńskiego

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

509 59 639W 716 36Z 59W 841 924W 1051 1151 1321 1411 54W 1531 1614W 51 1724W 1820 1900 39 2059 2219 2305Z 32

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

509 59 639W 716 59W 841 924W 1051 1151 1321 1411 54W 1531 1614W 51 1724W 1820 1900 39 2059 2219 2305Z 32

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

524 619Z 44 759 834Z 919 59Z 1049 1129Z 1209 1309 1419 1539 1659 1814 1944 2059 2139Z 2219 2332

Niedziele i święta

524 619Z 44 759 919 1049 1209 1309 1419 1539 1659 1814 1944 2059 2139Z 2219 2332

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

619Z 759 919 1049 1209 1419 1659 1944 2219 2332

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Płażyńskiego:

Pogoda Gliwice

Trynek Nowe Gliwice

Stanowisko: 2

58

Trynek Nowe Gliwice

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

511 601 41W 718 38Z 801W 43 926W 1053 1153 1323 1413 56W 1533 1616W 53 1726W 1822 1902 41 2101 2221 2307Z 34

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

511 601 41W 718 801W 43 926W 1053 1153 1323 1413 56W 1533 1616W 53 1726W 1822 1902 41 2101 2221 2307Z 34

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

526 621Z 46 801 36Z 921 1001Z 51 1131Z 1211 1311 1421 1541 1701 1816 1946 2101 41Z 2221 2334

Niedziele i święta

526 621Z 46 801 921 1051 1211 1311 1421 1541 1701 1816 1946 2101 41Z 2221 2334

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

621Z 801 921 1051 1211 1421 1701 1946 2221 2334

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Trynek Nowe Gliwice:

Pogoda Gliwice

Trynek Lotników

Stanowisko: 2

58

Trynek Lotników

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

512 602 42W 719 39Z 802W 44 927W 1054 1154 1324 1414 57W 1534 1617W 54 1727W 1823 1903 42 2102 2222 2308Z 35

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

512 602 42W 719 802W 44 927W 1054 1154 1324 1414 57W 1534 1617W 54 1727W 1823 1903 42 2102 2222 2308Z 35

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

527 622Z 47 802 37Z 922 1002Z 52 1132Z 1212 1312 1422 1542 1702 1817 1947 2102 42Z 2222 2335

Niedziele i święta

527 622Z 47 802 922 1052 1212 1312 1422 1542 1702 1817 1947 2102 42Z 2222 2335

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

622Z 802 922 1052 1212 1422 1702 1947 2222 2335

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Trynek Lotników:

Pogoda Gliwice

Gliwice Komag

Stanowisko: 2

58

Gliwice Komag

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

514 604 44W 721 41Z 804W 46 929W 1056 1156 1326 1416 59W 1536 1619W 56 1729W 1825 1905 44 2104 2224 2310Z 37

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

514 604 44W 721 804W 46 929W 1056 1156 1326 1416 59W 1536 1619W 56 1729W 1825 1905 44 2104 2224 2310Z 37

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

529 624Z 49 804 39Z 924 1004Z 54 1134Z 1214 1314 1424 1544 1704 1819 1949 2104 44Z 2224 2337

Niedziele i święta

529 624Z 49 804 924 1054 1214 1314 1424 1544 1704 1819 1949 2104 44Z 2224 2337

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

624Z 804 924 1054 1214 1424 1704 1949 2224 2337

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Komag:

Pogoda Gliwice

Gliwice Wrocławska

Stanowisko: 1

58

Gliwice Wrocławska

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

517 607 47W 724 44Z 807W 49 932W 1059 1159 1329 1419 1502W 39 1622W 59 1732W 1828 1908 47 2107 2227 2312Z 39

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

517 607 47W 724 807W 49 932W 1059 1159 1329 1419 1502W 39 1622W 59 1732W 1828 1908 47 2107 2227 2312Z 39

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

532 627Z 52 807 42Z 927 1007Z 57 1137Z 1217 1317 1427 1547 1707 1822 1952 2107 47Z 2227 2339

Niedziele i święta

532 627Z 52 807 927 1057 1217 1317 1427 1547 1707 1822 1952 2107 47Z 2227 2339

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

627Z 807 927 1057 1217 1427 1707 1952 2227 2339

Gliwice Piwna

Stanowisko: 1

58

Gliwice Piwna

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

519 609 49W 727 47Z 810W 52 935W 1102 1202 1332 1422 1505W 42 1625W 1702 35W 1831 1910 49 2109 2229 2314Z 41

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

519 609 49W 727 810W 52 935W 1102 1202 1332 1422 1505W 42 1625W 1702 35W 1831 1910 49 2109 2229 2314Z 41

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

534 629Z 54 809 44Z 929 1009Z 59 1139Z 1219 1319 1429 1549 1709 1824 1954 2109 49Z 2229 2341

Niedziele i święta

534 629Z 54 809 929 1059 1219 1319 1429 1549 1709 1824 1954 2109 49Z 2229 2341

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

629Z 809 929 1059 1219 1429 1709 1954 2229 2341

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Piwna:

Pogoda Gliwice

Gliwice Lipowa

Stanowisko: 1

58

Gliwice Lipowa

Kierunek: Gliwice Lipowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

521 611 51W 729 49Z 812W 54 937W 1104 1204 1334 1424 1507W 44 1627W 1704 37W 1833 1912 51 2111 2231 2316Z 43

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

521 611 51W 729 812W 54 937W 1104 1204 1334 1424 1507W 44 1627W 1704 37W 1833 1912 51 2111 2231 2316Z 43

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

536 631Z 56 811 46Z 931 1011Z 1101 41Z 1221 1321 1431 1551 1711 1826 1956 2111 51Z 2231 2343

Niedziele i święta

536 631Z 56 811 931 1101 1221 1321 1431 1551 1711 1826 1956 2111 51Z 2231 2343

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

631Z 811 931 1101 1221 1431 1711 1956 2231 2343

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Lipowa:

Pogoda Gliwice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *