Strona główna » Linia 525, Autobus

Linia 525, Autobus

525

Obowiązuje od 22.12.2020 r.

Kierunek Łaziska Górne Kopanina

Mikołów Dworzec PKP

Stanowisko: 3

525

Mikołów Dworzec PKP

Kierunek: Łaziska Górne Kopanina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512 610 50 806 48 1110 55 1305 1445 1555 1809 2110 2205 45

Soboty

420 610 808 1103 1305 1513 1713 1915 2050 2206

Niedziele i święta

610 808 1103 1305 1513 1713 1915 2050 2206

Mikołów Plac 750-lecia

Stanowisko: 2

525

Mikołów Plac 750-lecia

Kierunek: Łaziska Górne Kopanina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514 612 52 808 50 1112 57 1307 1447 1557 1811 2112 2207 47

Soboty

422 612 810 1105 1307 1515 1715 1917 2052 2208

Niedziele i święta

612 810 1105 1307 1515 1715 1917 2052 2208

Mikołów Aqua Plant

Stanowisko: 1

525

Mikołów Aqua Plant

Kierunek: Łaziska Górne Kopanina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

515 613 53 809 51 1113 58 1308 1448 1558 1812 2113 2208 48

Soboty

423 613 811 1106 1308 1516 1716 1918 2053 2209

Niedziele i święta

613 811 1106 1308 1516 1716 1918 2053 2209

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów Aqua Plant:

Pogoda Mikołów

Mikołów Wymyślanka

Stanowisko: 1

525

Mikołów Wymyślanka

Kierunek: Łaziska Górne Kopanina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516 614 54 811 53 1115 1200 1310 1450 1600 1814 2114 2209 49

Soboty

424 614 813 1108 1310 1518 1718 1919 2054 2210

Niedziele i święta

614 813 1108 1310 1518 1718 1919 2054 2210

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów Wymyślanka:

Pogoda Mikołów

Łaziska Dolne I

Stanowisko: 1

525

Łaziska Dolne I

Kierunek: Łaziska Górne Kopanina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519 617 57 814 56 1118 1203 1313 1453 1603 1817 2117 2212 52

Soboty

427 617 816 1111 1313 1521 1721 1922 2057 2213

Niedziele i święta

617 816 1111 1313 1521 1721 1922 2057 2213

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Dolne I:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Dolne Kościół

Stanowisko: 1

525

Łaziska Dolne Kościół

Kierunek: Łaziska Górne Kopanina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520 618 58 815 57 1119 1204 1314 1454 1604 1818 2118 2213 53

Soboty

428 618 817 1112 1314 1522 1722 1923 2058 2214

Niedziele i święta

618 817 1112 1314 1522 1722 1923 2058 2214

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Dolne Kościół:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Dolne II

Stanowisko: 1

525

Łaziska Dolne II

Kierunek: Łaziska Górne Kopanina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

521 619 59 816 58 1120 1205 1315 1455 1605 1819 2119 2214 54

Soboty

429 619 818 1113 1315 1523 1723 1924 2059 2215

Niedziele i święta

619 818 1113 1315 1523 1723 1924 2059 2215

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Dolne II:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Średnie Kopalniana

Stanowisko: 1

525

Łaziska Średnie Kopalniana

Kierunek: Łaziska Górne Kopanina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522 620 700 817 59 1121 1206 1316 1456 1606 1820 2120 2215 55

Soboty

430 620 819 1114 1316 1524 1724 1925 2100 2216

Niedziele i święta

620 819 1114 1316 1524 1724 1925 2100 2216

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Średnie Kopalniana:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Średnie Boisko

Stanowisko: 1

525

Łaziska Średnie Boisko

Kierunek: Łaziska Górne Kopanina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

523 621 701 818 900 1122 1207 1317 1457 1607 1821 2121 2216 56

Soboty

431 621 820 1115 1317 1525 1725 1926 2101 2217

Niedziele i święta

621 820 1115 1317 1525 1725 1926 2101 2217

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Średnie Boisko:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Średnie Plac Autobusowy

Stanowisko: 1

525

Łaziska Średnie Plac Autobusowy

Kierunek: Łaziska Górne Kopanina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525 623 703 820 902 1124 1209 1319 1459 1609 1823 2123 2218 58

Soboty

433 623 822 1117 1319 1527 1727 1928 2103 2219

Niedziele i święta

623 822 1117 1319 1527 1727 1928 2103 2219

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Średnie Plac Autobusowy:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Średnie Szyb Aleksander

Stanowisko: 1

525

Łaziska Średnie Szyb Aleksander

Kierunek: Łaziska Górne Kopanina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

526 624 704 821 903 1125 1210 1320 1500 1610 1824 2124 2219 59

Soboty

434 624 823 1118 1320 1528 1728 1929 2104 2220

Niedziele i święta

624 823 1118 1320 1528 1728 1929 2104 2220

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Średnie Szyb Aleksander:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Średnie Sikorskiego

Stanowisko: 1

525

Łaziska Średnie Sikorskiego

Kierunek: Łaziska Górne Kopanina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

528 626 706 823 905 1127 1212 1322 1502 1612 1826 2126 2221 2301

Soboty

436 626 825 1120 1322 1530 1730 1931 2106 2222

Niedziele i święta

626 825 1120 1322 1530 1730 1931 2106 2222

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Średnie Sikorskiego:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Średnie Dworzec PKP

Stanowisko: 1

525

Łaziska Średnie Dworzec PKP

Kierunek: Łaziska Górne Kopanina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

530 628 708 825 907 1129 1214 1324 1504 1614 1828 2128 2223 2303

Soboty

438 628 827 1122 1324 1532 1732 1933 2108 2224

Niedziele i święta

628 827 1122 1324 1532 1732 1933 2108 2224

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Średnie Dworzec PKP:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Średnie Sikorskiego

Stanowisko: 2

525

Łaziska Średnie Sikorskiego

Kierunek: Łaziska Górne Kopanina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

532 630 710 827 909 1131 1216 1326 1506 1616 1830 2130 2225 2305

Soboty

440 630 829 1124 1326 1534 1734 1935 2110 2226

Niedziele i święta

630 829 1124 1326 1534 1734 1935 2110 2226

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Średnie Sikorskiego:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Średnie Szyb Aleksander

Stanowisko: 2

525

Łaziska Średnie Szyb Aleksander

Kierunek: Łaziska Górne Kopanina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

534 632 712 829 911 1133 1218 1328 1508 1618 1832 2132 2227 2307

Soboty

442 632 831 1126 1328 1536 1736 1937 2112 2228

Niedziele i święta

632 831 1126 1328 1536 1736 1937 2112 2228

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Średnie Szyb Aleksander:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Górne Pomnik

Stanowisko: 1

525

Łaziska Górne Pomnik

Kierunek: Łaziska Górne Kopanina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

537 635 715 832 914 1136 1221 1331 1511 1621 1835 2135 2230 2310

Soboty

445 635 834 1129 1331 1539 1739 1940 2115 2231

Niedziele i święta

635 834 1129 1331 1539 1739 1940 2115 2231

Łaziska Górne Ogrodowa

Stanowisko: 1

525

Łaziska Górne Ogrodowa

Kierunek: Łaziska Górne Kopanina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

539 637 717 834 916 1138 1223 1333 1513 1623 1837 2137 2232 2312

Soboty

447 637 836 1131 1333 1541 1741 1942 2117 2233

Niedziele i święta

637 836 1131 1333 1541 1741 1942 2117 2233

Łaziska Górne Ratusz

Stanowisko: 1

525

Łaziska Górne Ratusz

Kierunek: Łaziska Górne Kopanina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

541 639 719 836 918 1140 1225 1335 1515 1625 1839 2139 2234 2314

Soboty

449 639 838 1133 1335 1543 1743 1944 2119 2235

Niedziele i święta

639 838 1133 1335 1543 1743 1944 2119 2235

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Górne Ratusz:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Górne Dyrekcja

Stanowisko: 1

525

Łaziska Górne Dyrekcja

Kierunek: Łaziska Górne Kopanina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

544 642 722 839 921 1143 1228 1338 1518 1628 1842 2141 2236 2316

Soboty

451 642 841 1136 1338 1546 1746 1946 2121 2237

Niedziele i święta

642 841 1136 1338 1546 1746 1946 2121 2237

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Górne Dyrekcja:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Górne Huta I

Stanowisko: 1

525

Łaziska Górne Huta I

Kierunek: Łaziska Górne Kopanina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

546 644 724 841 923 1145 1230 1340 1520 1630 1844 2143 2238 2318

Soboty

453 644 843 1138 1340 1548 1748 1948 2123 2239

Niedziele i święta

644 843 1138 1340 1548 1748 1948 2123 2239

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Górne Huta I:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Górne Huta II (kier. Wyry)

Stanowisko: 3

525

Łaziska Górne Huta II (kier. Wyry)

Kierunek: Łaziska Górne Kopanina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

548 646 726 843 925 1147 1232 1342 1522 1632 1846 2145 2240 2320

Soboty

455 646 845 1140 1342 1550 1750 1950 2125 2241

Niedziele i święta

646 845 1140 1342 1550 1750 1950 2125 2241

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Górne Huta II (kier. Wyry):

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Górne Kopanina

Stanowisko: 2

525

Łaziska Górne Kopanina

Kierunek: Łaziska Górne Kopanina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

549 647 727 844 926 1148 1233 1343 1523 1633 1847 2146 2241 2321

Soboty

456 647 846 1141 1343 1551 1751 1951 2126 2242

Niedziele i święta

647 846 1141 1343 1551 1751 1951 2126 2242

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Górne Kopanina:

Pogoda Łaziska Górne

Kierunek Mikołów Dworzec PKP

Łaziska Górne Kopanina

Stanowisko: 2

525

Łaziska Górne Kopanina

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

600 700 55 906 1030 1210 1315 1410 1536 1640 2008 2150 2322

Soboty

510 655 915 1220 1410 1615 1815 2010 2127 2245

Niedziele i święta

655 915 1220 1410 1615 1815 2010 2127 2245

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Górne Kopanina:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Górne Huta II (kier. K-ce)

Stanowisko: 2

525

Łaziska Górne Huta II (kier. K-ce)

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

601 701 56 907 1031 1211 1316 1411 1537 1641 2009 2151 2323

Soboty

511 656 916 1221 1411 1616 1816 2011 2128 2246

Niedziele i święta

656 916 1221 1411 1616 1816 2011 2128 2246

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Górne Huta II (kier. K-ce):

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Górne Huta I

Stanowisko: 2

525

Łaziska Górne Huta I

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

603 703 58 909 1033 1213 1318 1413 1539 1643 2011 2153 2325

Soboty

513 658 918 1223 1413 1618 1818 2013 2130 2248

Niedziele i święta

658 918 1223 1413 1618 1818 2013 2130 2248

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Górne Huta I:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Górne Dyrekcja

Stanowisko: 2

525

Łaziska Górne Dyrekcja

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

606 706 801 912 1036 1216 1321 1416 1542 1646 2013 2155 2327

Soboty

516 701 921 1226 1416 1621 1821 2015 2132 2250

Niedziele i święta

701 921 1226 1416 1621 1821 2015 2132 2250

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Górne Dyrekcja:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Górne Ratusz

Stanowisko: 2

525

Łaziska Górne Ratusz

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

609 709 804 915 1039 1219 1324 1419 1545 1649 2016 2158 2330

Soboty

519 704 924 1229 1419 1624 1824 2018 2135 2253

Niedziele i święta

704 924 1229 1419 1624 1824 2018 2135 2253

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Górne Ratusz:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Górne Ogrodowa

Stanowisko: 2

525

Łaziska Górne Ogrodowa

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

611 711 806 917 1041 1221 1326 1421 1547 1651 2018 2200 2332

Soboty

521 706 926 1231 1421 1626 1826 2020 2137 2255

Niedziele i święta

706 926 1231 1421 1626 1826 2020 2137 2255

Łaziska Górne Pomnik

Stanowisko: 2

525

Łaziska Górne Pomnik

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

613 713 808 919 1043 1223 1328 1423 1549 1653 2020 2202 2334

Soboty

523 708 928 1233 1423 1628 1828 2022 2139 2257

Niedziele i święta

708 928 1233 1423 1628 1828 2022 2139 2257

Łaziska Średnie Szyb Aleksander

Stanowisko: 1

525

Łaziska Średnie Szyb Aleksander

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

616 716 811 922 1046 1226 1331 1426 1552 1656 2023 2205 2337

Soboty

526 711 931 1236 1426 1631 1831 2025 2142 2300

Niedziele i święta

711 931 1236 1426 1631 1831 2025 2142 2300

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Średnie Szyb Aleksander:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Średnie Sikorskiego

Stanowisko: 1

525

Łaziska Średnie Sikorskiego

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

618 718 813 924 1048 1228 1333 1428 1554 1658 2025 2207 2339

Soboty

528 713 933 1238 1428 1633 1833 2027 2144 2302

Niedziele i święta

713 933 1238 1428 1633 1833 2027 2144 2302

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Średnie Sikorskiego:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Średnie Dworzec PKP

Stanowisko: 1

525

Łaziska Średnie Dworzec PKP

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

620 720 815 926 1050 1230 1335 1430 1556 1700 2027 2209 2341

Soboty

530 715 935 1240 1430 1635 1835 2029 2146 2304

Niedziele i święta

715 935 1240 1430 1635 1835 2029 2146 2304

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Średnie Dworzec PKP:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Średnie Sikorskiego

Stanowisko: 2

525

Łaziska Średnie Sikorskiego

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

622 722 817 928 1052 1232 1337 1432 1558 1702 2029 2211 2343

Soboty

532 717 937 1242 1432 1637 1837 2031 2148 2306

Niedziele i święta

717 937 1242 1432 1637 1837 2031 2148 2306

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Średnie Sikorskiego:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Średnie Szyb Aleksander

Stanowisko: 2

525

Łaziska Średnie Szyb Aleksander

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

624 724 819 930 1054 1234 1339 1434 1600 1704 2031 2213 2345

Soboty

534 719 939 1244 1434 1639 1839 2033 2150 2308

Niedziele i święta

719 939 1244 1434 1639 1839 2033 2150 2308

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Średnie Szyb Aleksander:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Średnie Plac Autobusowy

Stanowisko: 2

525

Łaziska Średnie Plac Autobusowy

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

625 725 820 931 1055 1235 1340 1435 1601 1705 2032 2214 2346

Soboty

535 720 940 1245 1435 1640 1840 2034 2151 2309

Niedziele i święta

720 940 1245 1435 1640 1840 2034 2151 2309

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Średnie Plac Autobusowy:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Średnie Boisko

Stanowisko: 2

525

Łaziska Średnie Boisko

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

626 726 821 932 1056 1236 1341 1436 1602 1706 2033 2215 2347

Soboty

536 721 941 1246 1436 1641 1841 2035 2152 2310

Niedziele i święta

721 941 1246 1436 1641 1841 2035 2152 2310

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Średnie Boisko:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Średnie Kopalniana

Stanowisko: 2

525

Łaziska Średnie Kopalniana

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

627 727 822 933 1057 1237 1342 1437 1603 1707 2034 2216 2348

Soboty

537 722 942 1247 1437 1642 1842 2036 2153 2311

Niedziele i święta

722 942 1247 1437 1642 1842 2036 2153 2311

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Średnie Kopalniana:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Dolne II

Stanowisko: 2

525

Łaziska Dolne II

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

628 728 823 934 1058 1238 1343 1438 1604 1708 2035 2217 2349

Soboty

538 723 943 1248 1438 1643 1843 2037 2154 2312

Niedziele i święta

723 943 1248 1438 1643 1843 2037 2154 2312

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Dolne II:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Dolne Kościół

Stanowisko: 2

525

Łaziska Dolne Kościół

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

629 729 824 935 1059 1239 1344 1439 1605 1709 2036 2218 2350

Soboty

539 724 944 1249 1439 1644 1844 2038 2155 2313

Niedziele i święta

724 944 1249 1439 1644 1844 2038 2155 2313

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Dolne Kościół:

Pogoda Łaziska Górne

Łaziska Dolne I

Stanowisko: 2

525

Łaziska Dolne I

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

630 730 825 936 1100 1240 1345 1440 1606 1710 2037 2219 2351

Soboty

540 725 945 1250 1440 1645 1845 2039 2156 2314

Niedziele i święta

725 945 1250 1440 1645 1845 2039 2156 2314

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łaziska Dolne I:

Pogoda Łaziska Górne

Mikołów Wymyślanka

Stanowisko: 2

525

Mikołów Wymyślanka

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

633 733 828 939 1103 1243 1348 1443 1609 1713 2040 2222 2354

Soboty

543 728 948 1253 1443 1648 1848 2042 2159 2317

Niedziele i święta

728 948 1253 1443 1648 1848 2042 2159 2317

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów Wymyślanka:

Pogoda Mikołów

Mikołów Bpa Bandurskiego

Stanowisko: 1

525

Mikołów Bpa Bandurskiego

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

635 735 830 941 1105 1245 1350 1445 1611 1715 2042 2224 2356

Soboty

545 730 950 1255 1445 1650 1850 2044 2201 2319

Niedziele i święta

730 950 1255 1445 1650 1850 2044 2201 2319

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów Bpa Bandurskiego:

Pogoda Mikołów

Mikołów Plac 750-lecia

Stanowisko: 1

525

Mikołów Plac 750-lecia

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

638 738 833 944 1108 1248 1353 1448 1614 1718 2045 2227 2359

Soboty

548 733 953 1258 1448 1653 1853 2047 2204 2322

Niedziele i święta

733 953 1258 1448 1653 1853 2047 2204 2322

Mikołów Dworzec PKP

Stanowisko: 4

525

Mikołów Dworzec PKP

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

640 740 835 946 1110 1250 1355 1450 1616 1720 2046 2228 000

Soboty

550 735 955 1300 1450 1655 1855 2048 2205 2323

Niedziele i święta

735 955 1300 1450 1655 1855 2048 2205 2323

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *