Strona główna » Linia 505, Autobus

Linia 505, Autobus

505

Obowiązuje od 10.04.2021 r.

Kierunek Mikołów Dworzec PKP

Orzesze Szkoła

Stanowisko: 1

505

Orzesze Szkoła

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

445 536 647V 751V 1044 1307 1455 1615 1730 1946 2200

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

445 536 647V 752 1044 1308Y 1455 1615 1730 1946 2201Y

Soboty niewakacyjne

542 800 1044 1250 1505 1815 2128Y

Soboty wakacyjne

800 1044 1250 1505 1815 2128Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

800Y 1049Y 1255Y 1505 1820Y 2128Y

Niedziele i święta wakacyjne

1049Y 1255Y 1505 1820Y 2128Y

Wszystkich Świętych

542 800 1044 1250 1505 1815 2128Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Orzesze Szkoła:

Pogoda Orzesze

Orzesze Urząd Miejski

Stanowisko: 1

505

Orzesze Urząd Miejski

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

446 537 648V 752V 1045 1308 1456 1616 1731 1947 2201

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

446 537 648V 753 1045 1309Y 1456 1616 1731 1947 2202Y

Soboty niewakacyjne

543 801 1045 1251 1506 1816 2129Y

Soboty wakacyjne

801 1045 1251 1506 1816 2129Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

801Y 1050Y 1256Y 1506 1821Y 2129Y

Niedziele i święta wakacyjne

1050Y 1256Y 1506 1821Y 2129Y

Wszystkich Świętych

543 801 1045 1251 1506 1816 2129Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Orzesze Urząd Miejski:

Pogoda Orzesze

Orzesze Kościół

Stanowisko: 1

505

Orzesze Kościół

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

447 538 649V 753V 1046 1309 1457 1617 1732 1948 2202

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

447 538 649V 754 1046 1310Y 1457 1617 1732 1948 2203Y

Soboty niewakacyjne

544 802 1046 1252 1507 1817 2130Y

Soboty wakacyjne

802 1046 1252 1507 1817 2130Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

802Y 1051Y 1257Y 1507 1822Y 2130Y

Niedziele i święta wakacyjne

1051Y 1257Y 1507 1822Y 2130Y

Wszystkich Świętych

544 802 1046 1252 1507 1817 2130Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Orzesze Kościół:

Pogoda Orzesze

Orzesze Szpital

Stanowisko: 2

505

Orzesze Szpital

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

450 541 652V 756V 1049 1312 1500 1620 1735 1951 2205

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

450 541 652V 757 1049 1313Y 1500 1620 1735 1951 2206Y

Soboty niewakacyjne

547 805 1049 1255 1510 1820 2133Y

Soboty wakacyjne

805 1049 1255 1510 1820 2133Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

805Y 1054Y 1300Y 1510 1825Y 2133Y

Niedziele i święta wakacyjne

1054Y 1300Y 1510 1825Y 2133Y

Wszystkich Świętych

547 805 1049 1255 1510 1820 2133Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Orzesze Szpital:

Pogoda Orzesze

Orzesze Huta Szkła

Stanowisko: 2

505

Orzesze Huta Szkła

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

451 542 653V 757V 1050 1313 1501 1621 1736 1952 2206

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

451 542 653V 758 1050 1314Y 1501 1621 1736 1952 2207Y

Soboty niewakacyjne

548 806 1050 1256 1511 1821 2134Y

Soboty wakacyjne

806 1050 1256 1511 1821 2134Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

806Y 1055Y 1301Y 1511 1826Y 2134Y

Niedziele i święta wakacyjne

1055Y 1301Y 1511 1826Y 2134Y

Wszystkich Świętych

548 806 1050 1256 1511 1821 2134Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Orzesze Huta Szkła:

Pogoda Orzesze

Ornontowice Bujakowska

Stanowisko: 2

505

Ornontowice Bujakowska

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

452 543 654V 758V 1051 1314 1502 1622 1737 1953 2207

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

452 543 654V 759 1051 1315Y 1502 1622 1737 1953 2208Y

Soboty niewakacyjne

549 807 1051 1257 1512 1822 2135Y

Soboty wakacyjne

807 1051 1257 1512 1822 2135Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

807Y 1056Y 1302Y 1512 1827Y 2135Y

Niedziele i święta wakacyjne

1056Y 1302Y 1512 1827Y 2135Y

Wszystkich Świętych

549 807 1051 1257 1512 1822 2135Y

Ornontowice Działkowa

Stanowisko: 2

505

Ornontowice Działkowa

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

453 545 656V 800V 1053 1316 1504 1624 1739 1954 2208

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

453 545 656V 801 1053 1504 1624 1739 1954

Soboty niewakacyjne

550 809 1053 1259 1514 1824

Soboty wakacyjne

809 1053 1259 1514 1824

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

1514

Niedziele i święta wakacyjne

1514

Wszystkich Świętych

550 809 1053 1259 1514 1824

Ornontowice Zespół Szkół

Stanowisko: 2

505

Ornontowice Zespół Szkół

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

454 546 657V 801V 1054 1317 1505 1625 1740 1955 2209

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

454 546 657V 802 1054 1505 1625 1740 1955

Soboty niewakacyjne

551 810 1054 1300 1515 1825

Soboty wakacyjne

810 1054 1300 1515 1825

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

1515

Niedziele i święta wakacyjne

1515

Wszystkich Świętych

551 810 1054 1300 1515 1825

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ornontowice Zespół Szkół:

Pogoda Ornontowice

Ornontowice Centrum

Stanowisko: 1

505

Ornontowice Centrum

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

456 548 659V 803V 1056 1319 1507 1627 1742 1957 2211

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

456 548 659V 804 1056 1507 1627 1742 1957

Soboty niewakacyjne

553 812 1056 1302 1517 1827

Soboty wakacyjne

812 1056 1302 1517 1827

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

1517

Niedziele i święta wakacyjne

1517

Wszystkich Świętych

553 812 1056 1302 1517 1827

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ornontowice Centrum:

Pogoda Ornontowice

Ornontowice Szkoła

Stanowisko: 2

505

Ornontowice Szkoła

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

457 549 700V 804V 1057 1320 1508 1628 1743 1958 2212

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

457 549 700V 805 1057 1508 1628 1743 1958

Soboty niewakacyjne

554 813 1057 1303 1518 1828

Soboty wakacyjne

813 1057 1303 1518 1828

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

1518

Niedziele i święta wakacyjne

1518

Wszystkich Świętych

554 813 1057 1303 1518 1828

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ornontowice Szkoła:

Pogoda Ornontowice

Ornontowice Polna

Stanowisko: 2

505

Ornontowice Polna

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

458 551 702V 806V 1059 1322 1510 1630 1745 2000 2214

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

458 551 702V 807 1059 1510 1630 1745 2000

Soboty niewakacyjne

556 815 1059 1305 1520 1830

Soboty wakacyjne

815 1059 1305 1520 1830

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

1520

Niedziele i święta wakacyjne

1520

Wszystkich Świętych

556 815 1059 1305 1520 1830

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ornontowice Polna:

Pogoda Ornontowice

Bujaków Dworcowa

Stanowisko: 2

505

Bujaków Dworcowa

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

459 552 703V 807V 1100 1323 1511 1631 1746 2001 2215

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

459 552 703V 808 1100 1317Y 1511 1631 1746 2001 2210Y

Soboty niewakacyjne

557 816 1100 1306 1521 1831 2137Y

Soboty wakacyjne

816 1100 1306 1521 1831 2137Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

810Y 1059Y 1305Y 1521 1830Y 2137Y

Niedziele i święta wakacyjne

1059Y 1305Y 1521 1830Y 2137Y

Wszystkich Świętych

557 816 1100 1306 1521 1831 2137Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bujaków Dworcowa:

Pogoda Mikołów

Bujaków Ośrodek Zdrowia

Stanowisko: 2

505

Bujaków Ośrodek Zdrowia

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

501 54 705V 809V 1102 1325 1513 1633 1748 2003 2217

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

501 54 705V 810 1102 1319Y 1513 1633 1748 2003 2212Y

Soboty niewakacyjne

559 818 1102 1308 1523 1833 2139Y

Soboty wakacyjne

818 1102 1308 1523 1833 2139Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

812Y 1101Y 1307Y 1523 1832Y 2139Y

Niedziele i święta wakacyjne

1101Y 1307Y 1523 1832Y 2139Y

Wszystkich Świętych

559 818 1102 1308 1523 1833 2139Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bujaków Ośrodek Zdrowia:

Pogoda Mikołów

Bujaków Kościół

Stanowisko: 2

505

Bujaków Kościół

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

502 55 706V 810V 1103 1326 1514 1634 1749 2004 2218

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

502 55 706V 811 1103 1320Y 1514 1634 1749 2004 2213Y

Soboty niewakacyjne

600 819 1103 1309 1524 1834 2140Y

Soboty wakacyjne

819 1103 1309 1524 1834 2140Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

813Y 1102Y 1308Y 1524 1833Y 2140Y

Niedziele i święta wakacyjne

1102Y 1308Y 1524 1833Y 2140Y

Wszystkich Świętych

600 819 1103 1309 1524 1834 2140Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bujaków Kościół:

Pogoda Mikołów

Bujaków Osiedle

Stanowisko: 2

505

Bujaków Osiedle

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

504 57 708V 812V 1105 1328 1516 1636 1751 2006 2220

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

504 57 708V 813 1105 1322Y 1516 1636 1751 2006 2215Y

Soboty niewakacyjne

602 821 1105 1311 1526 1836 2142Y

Soboty wakacyjne

821 1105 1311 1526 1836 2142Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

815Y 1104Y 1310Y 1526 1835Y 2142Y

Niedziele i święta wakacyjne

1104Y 1310Y 1526 1835Y 2142Y

Wszystkich Świętych

602 821 1105 1311 1526 1836 2142Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bujaków Osiedle:

Pogoda Mikołów

Paniowy Kąty

Stanowisko: 2

505

Paniowy Kąty

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

505 58 709V 813V 1106 1329 1517 1637 1752 2007 2221

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

505 58 709V 814 1106 1323Y 1517 1637 1752 2007 2216Y

Soboty niewakacyjne

603 822 1106 1312 1527 1837 2143Y

Soboty wakacyjne

822 1106 1312 1527 1837 2143Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

816Y 1105Y 1311Y 1527 1836Y 2143Y

Niedziele i święta wakacyjne

1105Y 1311Y 1527 1836Y 2143Y

Wszystkich Świętych

603 822 1106 1312 1527 1837 2143Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Paniowy Kąty:

Pogoda Mikołów

Paniowy Darwina

Stanowisko: 2

505

Paniowy Darwina

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

506 59 710V 814V 1107 1330 1518 1638 1753 2008 2222

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

506 59 710V 815 1107 1324Y 1518 1638 1753 2008 2217Y

Soboty niewakacyjne

604 823 1107 1313 1528 1838 2144Y

Soboty wakacyjne

823 1107 1313 1528 1838 2144Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

817Y 1106Y 1312Y 1528 1837Y 2144Y

Niedziele i święta wakacyjne

1106Y 1312Y 1528 1837Y 2144Y

Wszystkich Świętych

604 823 1107 1313 1528 1838 2144Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Paniowy Darwina:

Pogoda Mikołów

Wygoda Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

505

Wygoda Skrzyżowanie

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

509 602 713V 817V 1110 1333 1521 1641 1756 2011 2225

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

509 602 713V 818 1110 1327Y 1521 1641 1756 2011 2220Y

Soboty niewakacyjne

607 826 1110 1316 1531 1841 2147Y

Soboty wakacyjne

826 1110 1316 1531 1841 2147Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

820Y 1109Y 1315Y 1531 1840Y 2147Y

Niedziele i święta wakacyjne

1109Y 1315Y 1531 1840Y 2147Y

Wszystkich Świętych

607 826 1110 1316 1531 1841 2147Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wygoda Skrzyżowanie:

Pogoda Mikołów

Nowa Wygoda

Stanowisko: 2

505

Nowa Wygoda

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

511 604 715V 819V 1112 1335 1523 1643 1758 2013 2227

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

511 604 715V 820 1112 1329Y 1523 1643 1758 2013 2222Y

Soboty niewakacyjne

609 828 1112 1318 1533 1843 2149Y

Soboty wakacyjne

828 1112 1318 1533 1843 2149Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

822Y 1111Y 1317Y 1533 1842Y 2149Y

Niedziele i święta wakacyjne

1111Y 1317Y 1533 1842Y 2149Y

Wszystkich Świętych

609 828 1112 1318 1533 1843 2149Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Nowa Wygoda:

Pogoda Mikołów

Śmiłowice Las

Stanowisko: 2

505

Śmiłowice Las

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

512 605 716V 820V 1113 1336 1524 1644 1759 2014 2228

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

512 605 716V 821 1113 1330Y 1524 1644 1759 2014 2223Y

Soboty niewakacyjne

610 829 1113 1319 1534 1844 2150Y

Soboty wakacyjne

829 1113 1319 1534 1844 2150Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

823Y 1112Y 1318Y 1534 1843Y 2150Y

Niedziele i święta wakacyjne

1112Y 1318Y 1534 1843Y 2150Y

Wszystkich Świętych

610 829 1113 1319 1534 1844 2150Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Śmiłowice Las:

Pogoda Mikołów

Śmiłowice Stracona Wioska

Stanowisko: 2

505

Śmiłowice Stracona Wioska

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

513 606 717V 821V 1114 1337 1525 1645 1800 2015 2229

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

513 606 717V 822 1114 1331Y 1525 1645 1800 2015 2224Y

Soboty niewakacyjne

611 830 1114 1320 1535 1845 2151Y

Soboty wakacyjne

830 1114 1320 1535 1845 2151Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

824Y 1113Y 1319Y 1535 1844Y 2151Y

Niedziele i święta wakacyjne

1113Y 1319Y 1535 1844Y 2151Y

Wszystkich Świętych

611 830 1114 1320 1535 1845 2151Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Śmiłowice Stracona Wioska:

Pogoda Mikołów

Śmiłowice Szkoła

Stanowisko: 2

505

Śmiłowice Szkoła

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

515 608 719V 823V 1116 1339 1527 1647 1802 2017 2231

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

515 608 719V 824 1116 1333Y 1527 1647 1802 2017 2226Y

Soboty niewakacyjne

613 832 1116 1322 1537 1847 2153Y

Soboty wakacyjne

832 1116 1322 1537 1847 2153Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

826Y 1115Y 1321Y 1537 1846Y 2153Y

Niedziele i święta wakacyjne

1115Y 1321Y 1537 1846Y 2153Y

Wszystkich Świętych

613 832 1116 1322 1537 1847 2153Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Śmiłowice Szkoła:

Pogoda Mikołów

Śmiłowice Łączna

Stanowisko: 3

505

Śmiłowice Łączna

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

517 610 721V 825V 1118 1341 1529 1649 1804 2019 2233

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

517 610 721V 826 1118 1335Y 1529 1649 1804 2019 2228Y

Soboty niewakacyjne

615 834 1118 1324 1539 1849 2155Y

Soboty wakacyjne

834 1118 1324 1539 1849 2155Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

828Y 1117Y 1323Y 1539 1848Y 2155Y

Niedziele i święta wakacyjne

1117Y 1323Y 1539 1848Y 2155Y

Wszystkich Świętych

615 834 1118 1324 1539 1849 2155Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Śmiłowice Łączna:

Pogoda Mikołów

Mokre Łączna

Stanowisko: 2

505

Mokre Łączna

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

520 613 724V 828V 1121 1344 1532 1652 1807 2022 2236

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

520 613 724V 829 1121 1338Y 1532 1652 1807 2022 2231Y

Soboty niewakacyjne

618 837 1121 1327 1542 1852 2158Y

Soboty wakacyjne

837 1121 1327 1542 1852 2158Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

831Y 1120Y 1326Y 1542 1851Y 2158Y

Niedziele i święta wakacyjne

1120Y 1326Y 1542 1851Y 2158Y

Wszystkich Świętych

618 837 1121 1327 1542 1852 2158Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mokre Łączna:

Pogoda Mikołów

Mokre Bar

Stanowisko: 2

505

Mokre Bar

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

521 614 725V 829V 1122 1345 1533 1653 1808 2023 2237

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

521 614 725V 830 1122 1339Y 1533 1653 1808 2023 2232Y

Soboty niewakacyjne

619 838 1122 1328 1543 1853 2159Y

Soboty wakacyjne

838 1122 1328 1543 1853 2159Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

832Y 1121Y 1327Y 1543 1852Y 2159Y

Niedziele i święta wakacyjne

1121Y 1327Y 1543 1852Y 2159Y

Wszystkich Świętych

619 838 1122 1328 1543 1853 2159Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mokre Bar:

Pogoda Mikołów

Mokre Kolonia

Stanowisko: 2

505

Mokre Kolonia

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

523 616 727V 831V 1124 1347 1535 1655 1810 2025 2239

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

523 616 727V 832 1124 1341Y 1535 1655 1810 2025 2234Y

Soboty niewakacyjne

621 840 1124 1330 1545 1855 2201Y

Soboty wakacyjne

840 1124 1330 1545 1855 2201Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

834Y 1123Y 1329Y 1545 1854Y 2201Y

Niedziele i święta wakacyjne

1123Y 1329Y 1545 1854Y 2201Y

Wszystkich Świętych

621 840 1124 1330 1545 1855 2201Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mokre Kolonia:

Pogoda Mikołów

Mikołów Fabryczna

Stanowisko: 2

505

Mikołów Fabryczna

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

524 617 728V 832V 1125 1348 1536 1656 1811 2026 2240

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

524 617 728V 833 1125 1342Y 1536 1656 1811 2026 2235Y

Soboty niewakacyjne

622 841 1125 1331 1546 1856 2202Y

Soboty wakacyjne

841 1125 1331 1546 1856 2202Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

835Y 1124Y 1330Y 1546 1855Y 2202Y

Niedziele i święta wakacyjne

1124Y 1330Y 1546 1855Y 2202Y

Wszystkich Świętych

622 841 1125 1331 1546 1856 2202Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów Fabryczna:

Pogoda Mikołów

Mikołów Fabryczna I

Stanowisko: 2

505

Mikołów Fabryczna I

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

729V 833V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

729V

Mikołów Hubera

Stanowisko: 2

505

Mikołów Hubera

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

730V 834V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

730V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów Hubera:

Pogoda Mikołów

Mikołów Żwirki i Wigury

Stanowisko: 2

505

Mikołów Żwirki i Wigury

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

731V 835V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

731V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów Żwirki i Wigury:

Pogoda Mikołów

Mikołów Dworzec PKP

Stanowisko: 4

505

Mikołów Dworzec PKP

Kierunek: Mikołów Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

526 619 733V 837V 1127 1350 1538 1658 1813 2028 2242

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

526 619 733V 835 1127 1344Y 1538 1658 1813 2028 2237Y

Soboty niewakacyjne

624 843 1127 1333 1548 1858 2204Y

Soboty wakacyjne

843 1127 1333 1548 1858 2204Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

837Y 1126Y 1332Y 1548 1857Y 2204Y

Niedziele i święta wakacyjne

1126Y 1332Y 1548 1857Y 2204Y

Wszystkich Świętych

624 843 1127 1333 1548 1858 2204Y

Kierunek Orzesze Szkoła

Mikołów Dworzec PKP

Stanowisko: 1

505

Mikołów Dworzec PKP

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

439 559 703 917 1141 1325X 1433X 1546 1820 2108

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

439 559 704Z 917 1141 1329Z 1437 1546 1820 2108

Soboty niewakacyjne

455Z 705Z 925 1201 1410 1640 2020

Soboty wakacyjne

705Z 925 1201 1410 1640 2020

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

705Z 925Z 1201Z 1410 1640Z 2020Z

Niedziele i święta wakacyjne

925Z 1201Z 1410 1640Z 2020Z

Wszystkich Świętych

455Z 705Z 925 1201 1410 1640 2020

Mikołów Żwirki i Wigury

Stanowisko: 1

505

Mikołów Żwirki i Wigury

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1327X 1435X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów Żwirki i Wigury:

Pogoda Mikołów

Mikołów Hubera

Stanowisko: 1

505

Mikołów Hubera

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1328X 1436X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów Hubera:

Pogoda Mikołów

Mikołów Fabryczna

Stanowisko: 1

505

Mikołów Fabryczna

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

441 601 705 919 1143 1330X 1438X 1548 1822 2110

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

441 601 706Z 919 1143 1331Z 1439 1548 1822 2110

Soboty niewakacyjne

457Z 707Z 927 1203 1412 1642 2022

Soboty wakacyjne

707Z 927 1203 1412 1642 2022

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

707Z 927Z 1203Z 1412 1642Z 2022Z

Niedziele i święta wakacyjne

927Z 1203Z 1412 1642Z 2022Z

Wszystkich Świętych

457Z 707Z 927 1203 1412 1642 2022

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów Fabryczna:

Pogoda Mikołów

Mokre Kolonia

Stanowisko: 1

505

Mokre Kolonia

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

442 602 706 920 1144 1331X 1439X 1549 1823 2111

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

442 602 707Z 920 1144 1332Z 1440 1549 1823 2111

Soboty niewakacyjne

458Z 708Z 928 1204 1413 1643 2023

Soboty wakacyjne

708Z 928 1204 1413 1643 2023

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

708Z 928Z 1204Z 1413 1643Z 2023Z

Niedziele i święta wakacyjne

928Z 1204Z 1413 1643Z 2023Z

Wszystkich Świętych

458Z 708Z 928 1204 1413 1643 2023

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mokre Kolonia:

Pogoda Mikołów

Mokre Bar

Stanowisko: 1

505

Mokre Bar

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

444 605 709 923 1147 1334X 1442X 1552 1826 2113

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

444 605 710Z 923 1147 1335Z 1443 1552 1826 2113

Soboty niewakacyjne

500Z 711Z 931 1207 1416 1646 2025

Soboty wakacyjne

711Z 931 1207 1416 1646 2025

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

711Z 931Z 1207Z 1416 1646Z 2025Z

Niedziele i święta wakacyjne

931Z 1207Z 1416 1646Z 2025Z

Wszystkich Świętych

500Z 711Z 931 1207 1416 1646 2025

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mokre Bar:

Pogoda Mikołów

Mokre Łączna

Stanowisko: 1

505

Mokre Łączna

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

445 606 710 924 1148 1335X 1443X 1553 1827 2114

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

445 606 711Z 924 1148 1336Z 1444 1553 1827 2114

Soboty niewakacyjne

501Z 712Z 932 1208 1417 1647 2026

Soboty wakacyjne

712Z 932 1208 1417 1647 2026

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

712Z 932Z 1208Z 1417 1647Z 2026Z

Niedziele i święta wakacyjne

932Z 1208Z 1417 1647Z 2026Z

Wszystkich Świętych

501Z 712Z 932 1208 1417 1647 2026

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mokre Łączna:

Pogoda Mikołów

Śmiłowice Łączna

Stanowisko: 1

505

Śmiłowice Łączna

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

448 609 713 927 1151 1338X 1446X 1556 1830 2117

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

448 609 714Z 927 1151 1339Z 1447 1556 1830 2117

Soboty niewakacyjne

504Z 715Z 935 1211 1420 1650 2029

Soboty wakacyjne

715Z 935 1211 1420 1650 2029

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

715Z 935Z 1211Z 1420 1650Z 2029Z

Niedziele i święta wakacyjne

935Z 1211Z 1420 1650Z 2029Z

Wszystkich Świętych

504Z 715Z 935 1211 1420 1650 2029

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Śmiłowice Łączna:

Pogoda Mikołów

Śmiłowice Szkoła

Stanowisko: 1

505

Śmiłowice Szkoła

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

450 611 715 929 1153 1340X 1448X 1558 1832 2119

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

450 611 716Z 929 1153 1341Z 1449 1558 1832 2119

Soboty niewakacyjne

506Z 717Z 937 1213 1422 1652 2031

Soboty wakacyjne

717Z 937 1213 1422 1652 2031

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

717Z 937Z 1213Z 1422 1652Z 2031Z

Niedziele i święta wakacyjne

937Z 1213Z 1422 1652Z 2031Z

Wszystkich Świętych

506Z 717Z 937 1213 1422 1652 2031

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Śmiłowice Szkoła:

Pogoda Mikołów

Śmiłowice Stracona Wioska

Stanowisko: 1

505

Śmiłowice Stracona Wioska

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

452 613 717 931 1155 1342X 1450X 1600 1834 2121

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

452 613 718Z 931 1155 1343Z 1451 1600 1834 2121

Soboty niewakacyjne

508Z 719Z 939 1215 1424 1654 2033

Soboty wakacyjne

719Z 939 1215 1424 1654 2033

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

719Z 939Z 1215Z 1424 1654Z 2033Z

Niedziele i święta wakacyjne

939Z 1215Z 1424 1654Z 2033Z

Wszystkich Świętych

508Z 719Z 939 1215 1424 1654 2033

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Śmiłowice Stracona Wioska:

Pogoda Mikołów

Śmiłowice Las

Stanowisko: 1

505

Śmiłowice Las

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

453 614 718 932 1156 1343X 1451X 1601 1835 2122

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

453 614 719Z 932 1156 1344Z 1452 1601 1835 2122

Soboty niewakacyjne

509Z 720Z 940 1216 1425 1655 2034

Soboty wakacyjne

720Z 940 1216 1425 1655 2034

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

720Z 940Z 1216Z 1425 1655Z 2034Z

Niedziele i święta wakacyjne

940Z 1216Z 1425 1655Z 2034Z

Wszystkich Świętych

509Z 720Z 940 1216 1425 1655 2034

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Śmiłowice Las:

Pogoda Mikołów

Nowa Wygoda

Stanowisko: 1

505

Nowa Wygoda

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

454 615 719 933 1157 1344X 1452X 1602 1836 2123

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

454 615 720Z 933 1157 1345Z 1453 1602 1836 2123

Soboty niewakacyjne

510Z 721Z 941 1217 1426 1656 2035

Soboty wakacyjne

721Z 941 1217 1426 1656 2035

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

721Z 941Z 1217Z 1426 1656Z 2035Z

Niedziele i święta wakacyjne

941Z 1217Z 1426 1656Z 2035Z

Wszystkich Świętych

510Z 721Z 941 1217 1426 1656 2035

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Nowa Wygoda:

Pogoda Mikołów

Wygoda Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

505

Wygoda Skrzyżowanie

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

456 617 721 935 1159 1346X 1454X 1604 1838 2125

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

456 617 722Z 935 1159 1347Z 1455 1604 1838 2125

Soboty niewakacyjne

512Z 723Z 943 1219 1428 1658 2037

Soboty wakacyjne

723Z 943 1219 1428 1658 2037

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

723Z 943Z 1219Z 1428 1658Z 2037Z

Niedziele i święta wakacyjne

943Z 1219Z 1428 1658Z 2037Z

Wszystkich Świętych

512Z 723Z 943 1219 1428 1658 2037

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wygoda Skrzyżowanie:

Pogoda Mikołów

Paniowy Darwina

Stanowisko: 1

505

Paniowy Darwina

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

459 620 724 938 1202 1349X 1457X 1607 1841 2128

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

459 620 725Z 938 1202 1350Z 1458 1607 1841 2128

Soboty niewakacyjne

515Z 726Z 946 1222 1431 1701 2040

Soboty wakacyjne

726Z 946 1222 1431 1701 2040

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

726Z 946Z 1222Z 1431 1701Z 2040Z

Niedziele i święta wakacyjne

946Z 1222Z 1431 1701Z 2040Z

Wszystkich Świętych

515Z 726Z 946 1222 1431 1701 2040

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Paniowy Darwina:

Pogoda Mikołów

Paniowy Kąty

Stanowisko: 1

505

Paniowy Kąty

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

500 621 725 939 1203 1350X 1458X 1608 1842 2129

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

500 621 726Z 939 1203 1351Z 1459 1608 1842 2129

Soboty niewakacyjne

516Z 727Z 947 1223 1432 1702 2041

Soboty wakacyjne

727Z 947 1223 1432 1702 2041

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

727Z 947Z 1223Z 1432 1702Z 2041Z

Niedziele i święta wakacyjne

947Z 1223Z 1432 1702Z 2041Z

Wszystkich Świętych

516Z 727Z 947 1223 1432 1702 2041

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Paniowy Kąty:

Pogoda Mikołów

Bujaków Osiedle

Stanowisko: 1

505

Bujaków Osiedle

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

501 622 726 940 1204 1351X 1459X 1609 1843 2130

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

501 622 727Z 940 1204 1352Z 1500 1609 1843 2130

Soboty niewakacyjne

517Z 728Z 948 1224 1433 1703 2042

Soboty wakacyjne

728Z 948 1224 1433 1703 2042

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

728Z 948Z 1224Z 1433 1703Z 2042Z

Niedziele i święta wakacyjne

948Z 1224Z 1433 1703Z 2042Z

Wszystkich Świętych

517Z 728Z 948 1224 1433 1703 2042

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bujaków Osiedle:

Pogoda Mikołów

Bujaków Kościół

Stanowisko: 1

505

Bujaków Kościół

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

504 625 729 943 1207 1354X 1502X 1612 1846 2133

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

504 625 730Z 943 1207 1355Z 1503 1612 1846 2133

Soboty niewakacyjne

520Z 731Z 951 1227 1436 1706 2045

Soboty wakacyjne

731Z 951 1227 1436 1706 2045

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

731Z 951Z 1227Z 1436 1706Z 2045Z

Niedziele i święta wakacyjne

951Z 1227Z 1436 1706Z 2045Z

Wszystkich Świętych

520Z 731Z 951 1227 1436 1706 2045

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bujaków Kościół:

Pogoda Mikołów

Bujaków Ośrodek Zdrowia

Stanowisko: 1

505

Bujaków Ośrodek Zdrowia

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

505 626 730 944 1208 1355X 1503X 1613 1847 2134

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

505 626 731Z 944 1208 1356Z 1504 1613 1847 2134

Soboty niewakacyjne

521Z 732Z 952 1228 1437 1707 2046

Soboty wakacyjne

732Z 952 1228 1437 1707 2046

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

732Z 952Z 1228Z 1437 1707Z 2046Z

Niedziele i święta wakacyjne

952Z 1228Z 1437 1707Z 2046Z

Wszystkich Świętych

521Z 732Z 952 1228 1437 1707 2046

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bujaków Ośrodek Zdrowia:

Pogoda Mikołów

Bujaków Dworcowa

Stanowisko: 1

505

Bujaków Dworcowa

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

507 628 732 946 1210 1357X 1505X 1615 1849 2136

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

507 628 733Z 946 1210 1358Z 1506 1615 1849 2136

Soboty niewakacyjne

522Z 734Z 954 1230 1439 1709 2047

Soboty wakacyjne

734Z 954 1230 1439 1709 2047

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

734Z 954Z 1230Z 1439 1709Z 2047Z

Niedziele i święta wakacyjne

954Z 1230Z 1439 1709Z 2047Z

Wszystkich Świętych

522Z 734Z 954 1230 1439 1709 2047

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bujaków Dworcowa:

Pogoda Mikołów

Ornontowice Polna

Stanowisko: 1

505

Ornontowice Polna

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

508 629 733 947 1211 1358X 1506X 1616 1850 2137

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

508 629 947 1211 1507 1616 1850 2137

Soboty niewakacyjne

955 1231 1440 1710 2048

Soboty wakacyjne

955 1231 1440 1710 2048

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

1440

Niedziele i święta wakacyjne

1440

Wszystkich Świętych

955 1231 1440 1710 2048

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ornontowice Polna:

Pogoda Ornontowice

Ornontowice Szkoła

Stanowisko: 1

505

Ornontowice Szkoła

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

510 631 735 949 1213 1400X 1508X 1618 1852 2138

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

510 631 949 1213 1509 1618 1852 2138

Soboty niewakacyjne

957 1233 1442 1712 2049

Soboty wakacyjne

957 1233 1442 1712 2049

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

1442

Niedziele i święta wakacyjne

1442

Wszystkich Świętych

957 1233 1442 1712 2049

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ornontowice Szkoła:

Pogoda Ornontowice

Ornontowice Centrum

Stanowisko: 2

505

Ornontowice Centrum

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

511 632 736 950 1214 1401X 1509X 1619 1853 2139

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

511 632 950 1214 1510 1619 1853 2139

Soboty niewakacyjne

958 1234 1443 1713 2050

Soboty wakacyjne

958 1234 1443 1713 2050

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

1443

Niedziele i święta wakacyjne

1443

Wszystkich Świętych

958 1234 1443 1713 2050

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ornontowice Centrum:

Pogoda Ornontowice

Ornontowice Zespół Szkół

Stanowisko: 1

505

Ornontowice Zespół Szkół

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

512 633 737 951 1215 1402X 1510X 1620 1854 2140

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

512 633 951 1215 1511 1620 1854 2140

Soboty niewakacyjne

959 1235 1444 1714 2051

Soboty wakacyjne

959 1235 1444 1714 2051

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

1444

Niedziele i święta wakacyjne

1444

Wszystkich Świętych

959 1235 1444 1714 2051

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ornontowice Zespół Szkół:

Pogoda Ornontowice

Ornontowice Działkowa

Stanowisko: 1

505

Ornontowice Działkowa

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

514 635 739 953 1217 1404X 1512X 1622 1856 2141

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

514 635 953 1217 1513 1622 1856 2141

Soboty niewakacyjne

1001 1237 1446 1716 2052

Soboty wakacyjne

1001 1237 1446 1716 2052

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

1446

Niedziele i święta wakacyjne

1446

Wszystkich Świętych

1001 1237 1446 1716 2052

Ornontowice Bujakowska

Stanowisko: 1

505

Ornontowice Bujakowska

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

515 636 740 954 1218 1405X 1513X 1623 1857 2142

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

515 636 735Z 954 1218 1400Z 1514 1623 1857 2142

Soboty niewakacyjne

524Z 737Z 1002 1238 1447 1717 2053

Soboty wakacyjne

737Z 1002 1238 1447 1717 2053

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

737Z 957Z 1233Z 1447 1712Z 2049Z

Niedziele i święta wakacyjne

957Z 1233Z 1447 1712Z 2049Z

Wszystkich Świętych

524Z 737Z 1002 1238 1447 1717 2053

Orzesze Huta Szkła

Stanowisko: 1

505

Orzesze Huta Szkła

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

516 637 741 955 1219 1406X 1514X 1624 1858 2143

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

516 637 736Z 955 1219 1401Z 1515 1624 1858 2143

Soboty niewakacyjne

525Z 738Z 1003 1239 1448 1718 2054

Soboty wakacyjne

738Z 1003 1239 1448 1718 2054

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

738Z 958Z 1234Z 1448 1713Z 2050Z

Niedziele i święta wakacyjne

958Z 1234Z 1448 1713Z 2050Z

Wszystkich Świętych

525Z 738Z 1003 1239 1448 1718 2054

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Orzesze Huta Szkła:

Pogoda Orzesze

Orzesze Szpital

Stanowisko: 1

505

Orzesze Szpital

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

517 638 742 956 1220 1407X 1515X 1625 1859 2144

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

517 638 737Z 956 1220 1402Z 1516 1625 1859 2144

Soboty niewakacyjne

526Z 739Z 1004 1240 1449 1719 2055

Soboty wakacyjne

739Z 1004 1240 1449 1719 2055

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

739Z 959Z 1235Z 1449 1714Z 2051Z

Niedziele i święta wakacyjne

959Z 1235Z 1449 1714Z 2051Z

Wszystkich Świętych

526Z 739Z 1004 1240 1449 1719 2055

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Orzesze Szpital:

Pogoda Orzesze

Orzesze Kościół

Stanowisko: 2

505

Orzesze Kościół

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

520 641 745 959 1223 1410X 1518X 1628 1902 2147

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

520 641 740Z 959 1223 1405Z 1519 1628 1902 2147

Soboty niewakacyjne

529Z 742Z 1007 1243 1452 1722 2058

Soboty wakacyjne

742Z 1007 1243 1452 1722 2058

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

742Z 1002Z 1238Z 1452 1717Z 2054Z

Niedziele i święta wakacyjne

1002Z 1238Z 1452 1717Z 2054Z

Wszystkich Świętych

529Z 742Z 1007 1243 1452 1722 2058

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Orzesze Kościół:

Pogoda Orzesze

Orzesze Urząd Miejski

Stanowisko: 2

505

Orzesze Urząd Miejski

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

521 642 746 1000 1224 1411X 1519X 1629 1903 2148

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

521 642 741Z 1000 1224 1406Z 1520 1629 1903 2148

Soboty niewakacyjne

530Z 743Z 1008 1244 1453 1723 2059

Soboty wakacyjne

743Z 1008 1244 1453 1723 2059

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

743Z 1003Z 1239Z 1453 1718Z 2055Z

Niedziele i święta wakacyjne

1003Z 1239Z 1453 1718Z 2055Z

Wszystkich Świętych

530Z 743Z 1008 1244 1453 1723 2059

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Orzesze Urząd Miejski:

Pogoda Orzesze

Orzesze Szkoła

Stanowisko: 1

505

Orzesze Szkoła

Kierunek: Orzesze Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

522 643 747 1001 1225 1412X 1520X 1630 1904 2149

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

522 643 742Z 1001 1225 1407Z 1521 1630 1904 2149

Soboty niewakacyjne

531Z 744Z 1009 1245 1454 1724 2100

Soboty wakacyjne

744Z 1009 1245 1454 1724 2100

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

744Z 1004Z 1240Z 1454 1719Z 2056Z

Niedziele i święta wakacyjne

1004Z 1240Z 1454 1719Z 2056Z

Wszystkich Świętych

531Z 744Z 1009 1245 1454 1724 2100

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Orzesze Szkoła:

Pogoda Orzesze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *