Strona główna » Linia 44, Autobus

Linia 44, Autobus

44

Obowiązuje od 01.05.2021 r.

Kierunek Wesoła Kopalnia

Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Stanowisko: 1

44

Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

441 539 624 749 949 1119 1219 1324 1424 1524Z 1634 1847Z 2048

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

441 629 749Z 949Z 1049Z 1234 1329 1549Z 1817Z 2048

Szopienice Roździeńska

Stanowisko: 1

44

Szopienice Roździeńska

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

443 541 626 751 951 1121 1221 1326 1426 1526Z 1636 1849Z 2050

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

443 631 751Z 951Z 1051Z 1236 1331 1551Z 1819Z 2050

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szopienice Roździeńska:

Pogoda Katowice

Burowiec

Stanowisko: 1

44

Burowiec

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

445 543 628 753 953 1123 1223 1328 1428 1528Z 1638 1851Z 2052

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

445 633 753Z 953Z 1053Z 1238 1333 1553Z 1821Z 2052

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Burowiec:

Pogoda Katowice

Szopienice Bednorza

Stanowisko: 1

44

Szopienice Bednorza

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

447 545 630 755 955 1125 1225 1330 1430 1530Z 1640 1853Z 2054

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

447 635 755Z 955Z 1055Z 1240 1335 1555Z 1823Z 2054

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szopienice Bednorza:

Pogoda Katowice

Szopienice Kościół

Stanowisko: 1

44

Szopienice Kościół

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

448 546 631 756 956 1126 1226 1331 1431 1531Z 1641 1854Z 2055

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

448 636 756Z 956Z 1056Z 1241 1336 1556Z 1824Z 2055

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szopienice Kościół:

Pogoda Katowice

Szopienice PKP

Stanowisko: 1

44

Szopienice PKP

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

449 548 633 758 958 1128 1228 1333 1433 1533Z 1643 1856Z 2057

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

449 638 758Z 958Z 1058Z 1243 1338 1558Z 1826Z 2057

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szopienice PKP:

Pogoda Katowice

Wilhelmina Skrzyżowanie

Stanowisko: 3

44

Wilhelmina Skrzyżowanie

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

450 549 634 759 959 1129 1229 1334 1434 1534Z 1644 1857Z 2058

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

450 639 759Z 959Z 1059Z 1244 1339 1559Z 1827Z 2058

Janów Lwowska Szkoła

Stanowisko: 1

44

Janów Lwowska Szkoła

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

452 551 636 801 1001 1131 1231 1336 1436 1536Z 1646 1859Z 2100

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

452 641 801Z 1001Z 1101Z 1246 1341 1601Z 1829Z 2100

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Janów Lwowska Szkoła:

Pogoda Katowice

Janów Oswobodzenia Cmentarna

Stanowisko: 1

44

Janów Oswobodzenia Cmentarna

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

453 553 638 803 1003 1133 1233 1338 1438 1538Z 1648 1901Z 2102

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

453 643 803Z 1003Z 1103Z 1248 1343 1603Z 1831Z 2102

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Janów Oswobodzenia Cmentarna:

Pogoda Katowice

Bończyk Kościół

Stanowisko: 2

44

Bończyk Kościół

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

456 556 641 806 1006 1136 1236 1341 1441 1541Z 1651 1904Z 2105

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

456 646 806Z 1006Z 1106Z 1251 1346 1606Z 1834Z 2105

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bończyk Kościół:

Pogoda Mysłowice

Bończyk Gałczyńskiego

Stanowisko: 2

44

Bończyk Gałczyńskiego

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

458 558 643 808 1008 1138 1238 1343 1443 1543Z 1653 1906Z 2107

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

458 648 808Z 1008Z 1108Z 1253 1348 1608Z 1836Z 2107

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bończyk Gałczyńskiego:

Pogoda Mysłowice

Janów Łokietka

Stanowisko: 2

44

Janów Łokietka

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

459 559 644 809 1009 1139 1239 1344 1444 1544Z 1654 1907Z 2108

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

459 649 809Z 1009Z 1109Z 1254 1349 1609Z 1837Z 2108

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Janów Łokietka:

Pogoda Mysłowice

Janów Janowska

Stanowisko: 2

44

Janów Janowska

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

500 600 45 810 1010 1140 1240 1345 1445 1545Z 1655 1908Z 2109

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

500 650 810Z 1010Z 1110Z 1255 1350 1610Z 1838Z 2109

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Janów Janowska:

Pogoda Mysłowice

Janów Osiedle Chopina Park

Stanowisko: 1

44

Janów Osiedle Chopina Park

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

502 602 47 812 1012 1142 1242 1347 1447 1547Z 1657 1910Z 2111

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

502 652 812Z 1012Z 1112Z 1257 1352 1612Z 1840Z 2111

Mysłowice Staszica

Stanowisko: 2

44

Mysłowice Staszica

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

503 603 48 813 1013 1143 1243 1348 1448 1548Z 1658 1911Z 2112

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

503 653 813Z 1013Z 1113Z 1258 1353 1613Z 1841Z 2112

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mysłowice Staszica:

Pogoda Mysłowice

Mysłowice Wielka Skotnica

Stanowisko: 2

44

Mysłowice Wielka Skotnica

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

504 604 49 814 1014 1144 1244 1349 1449 1549Z 1659 1912Z 2113

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

504 654 814Z 1014Z 1114Z 1259 1354 1614Z 1842Z 2113

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mysłowice Wielka Skotnica:

Pogoda Mysłowice

Mysłowice Chopina

Stanowisko: 2

44

Mysłowice Chopina

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

506 606 51 816 1016 1146 1246 1351 1451 1551Z 1701 1914Z 2115

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

506 656 816Z 1016Z 1116Z 1301 56 1616Z 1844Z 2115

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mysłowice Chopina:

Pogoda Mysłowice

Mysłowice Katowicka

Stanowisko: 2

44

Mysłowice Katowicka

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

507 607 52 817 1017 1147 1247 1352 1452 1552Z 1702 1915Z 2116

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

507 657 817Z 1017Z 1117Z 1302 57 1617Z 1845Z 2116

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mysłowice Katowicka:

Pogoda Mysłowice

Mysłowice Dworzec PKP

Stanowisko: 1

44

Mysłowice Dworzec PKP

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

509 609 54 819 1019 1149 1249 1354 1454 1554Z 1704 1917Z 2118

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

509 659 819Z 1019Z 1119Z 1304 59 1619Z 1847Z 2118

Brzęczkowice Słupna

Stanowisko: 1

44

Brzęczkowice Słupna

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

511 611 56 821 1021 1151 1251 1356 1456 1556Z 1706 1919Z 2120

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

511 701 821Z 1021Z 1121Z 1306 1401 1621Z 1849Z 2120

Brzęczkowice Kościół

Stanowisko: 1

44

Brzęczkowice Kościół

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

513 613 58 823 1023 1153 1253 1358 1458 1558Z 1708 1921Z 2122

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

513 703 823Z 1023Z 1123Z 1308 1403 1623Z 1851Z 2122

Brzęczkowice Szkoła

Stanowisko: 1

44

Brzęczkowice Szkoła

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

515 615 700 825 1025 1155 1255 1400 1500 1600Z 1710 1923Z 2124

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

515 705 825Z 1025Z 1125Z 1310 1405 1625Z 1853Z 2124

Brzęczkowice Ogródki Działkowe

Stanowisko: 1

44

Brzęczkowice Ogródki Działkowe

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

516 616 701 826 1026 1156 1256 1401 1501 1601Z 1711 1924Z 2125

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

516 706 826Z 1026Z 1126Z 1311 1406 1626Z 1854Z 2125

Brzezinka Centrum

Stanowisko: 1

44

Brzezinka Centrum

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

517 617 702 827 1027 1157 1257 1402 1502 1602Z 1712 1925Z 2126

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

517 707 827Z 1027Z 1127Z 1312 1407 1627Z 1855Z 2126

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzezinka Centrum:

Pogoda Mysłowice

Brzezinka Dworcowa

Stanowisko: 1

44

Brzezinka Dworcowa

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

519 619 704 829 1029 1159 1259 1404 1504 1604Z 1714 1927Z 2128

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

519 709 829Z 1029Z 1129Z 1314 1409 1629Z 1857Z 2128

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzezinka Dworcowa:

Pogoda Mysłowice

Kosztowy Dzióbka

Stanowisko: 1

44

Kosztowy Dzióbka

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

521 621 706 831 1031 1201 1301 1406 1506 1606Z 1716 1929Z 2130

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

521 711 831Z 1031Z 1131Z 1316 1411 1631Z 1859Z 2130

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kosztowy Dzióbka:

Pogoda Mysłowice

Kosztowy Rynek

Stanowisko: 3

44

Kosztowy Rynek

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

523 623 708 833 1033 1203 1303 1408 1508 1608Z 1718 1931Z 2132

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

523 713 833Z 1033Z 1133Z 1318 1413 1633Z 1901Z 2132

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kosztowy Rynek:

Pogoda Mysłowice

Krasowy Rondo

Stanowisko: 1

44

Krasowy Rondo

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

524 624 709 834 1034 1204 1304 1409 1509 1609Z 1719 1932Z 2133

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

524 714 834Z 1034Z 1134Z 1319 1414 1634Z 1902Z 2133

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Krasowy Rondo:

Pogoda Mysłowice

Krasowy Przejazd Kolejowy

Stanowisko: 1

44

Krasowy Przejazd Kolejowy

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

526 626 711 836 1036 1206 1306 1411 1511 1611Z 1721 1934Z 2135

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

526 716 836Z 1036Z 1136Z 1321 1416 1636Z 1904Z 2135

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Krasowy Przejazd Kolejowy:

Pogoda Mysłowice

Krasowy Kościelniaka 23

Stanowisko: 1

44

Krasowy Kościelniaka 23

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

527 627 712 837 1037 1207 1307 1412 1512 1612Z 1722 1935Z 2136

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

527 717 837Z 1037Z 1137Z 1322 1417 1637Z 1905Z 2136

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Krasowy Kościelniaka 23:

Pogoda Mysłowice

Krasowy Miodowa

Stanowisko: 1

44

Krasowy Miodowa

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

528 628 713 838 1038 1208 1308 1413 1513 1613Z 1723 1936Z 2137

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

528 718 838Z 1038Z 1138Z 1323 1418 1638Z 1906Z 2137

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Krasowy Miodowa:

Pogoda Mysłowice

Krasowy Kościelniaka 129

Stanowisko: 1

44

Krasowy Kościelniaka 129

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

530 630 715 840 1040 1210 1310 1415 1515 1615Z 1725 1938Z 2139

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

530 720 840Z 1040Z 1140Z 1325 1420 1640Z 1908Z 2139

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Krasowy Kościelniaka 129:

Pogoda Mysłowice

Krasowy Kościelniaka 147

Stanowisko: 1

44

Krasowy Kościelniaka 147

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

531 631 716 841 1041 1211 1311 1416 1516 1616Z 1726 1939Z 2140

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

531 721 841Z 1041Z 1141Z 1326 1421 1641Z 1909Z 2140

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Krasowy Kościelniaka 147:

Pogoda Mysłowice

Krasowy Dąbrówki

Stanowisko: 2

44

Krasowy Dąbrówki

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

532 632 717 842 1042 1212 1312 1417 1517 1617Z 1727 1940Z 2141

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

532 722 842Z 1042Z 1142Z 1327 1422 1642Z 1910Z 2141

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Krasowy Dąbrówki:

Pogoda Mysłowice

Krasowy Orła Białego

Stanowisko: 1

44

Krasowy Orła Białego

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

533 633 718 843 1043 1213 1313 1418 1518 1618Z 1728 1941Z 2142

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

533 723 843Z 1043Z 1143Z 1328 1423 1643Z 1911Z 2142

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Krasowy Orła Białego:

Pogoda Mysłowice

Krasowy Ośrodek Zdrowia

Stanowisko: 1

44

Krasowy Ośrodek Zdrowia

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

535 635 720 845 1045 1215 1315 1420 1520 1620Z 1730 1943Z 2144

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

535 725 845Z 1045Z 1145Z 1330 1425 1645Z 1913Z 2144

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Krasowy Ośrodek Zdrowia:

Pogoda Mysłowice

Wesoła Dzierżonia

Stanowisko: 1

44

Wesoła Dzierżonia

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

536 636 721 846 1046 1216 1316 1421 1521 1621Z 1731 1944Z 2145

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

536 726 846Z 1046Z 1146Z 1331 1426 1646Z 1914Z 2145

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wesoła Dzierżonia:

Pogoda Mysłowice

Wesoła Rynek

Stanowisko: 1

44

Wesoła Rynek

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

538 638 723 848 1048 1218 1318 1423 1523 1623Z 1733 1946Z 2147

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

538 728 848Z 1048Z 1148Z 1333 1428 1648Z 1916Z 2147

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wesoła Rynek:

Pogoda Mysłowice

Wesoła Piastów Śląskich

Stanowisko: 1

44

Wesoła Piastów Śląskich

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

539 639 724 849 1049 1219 1319 1424 1524 1734 2148

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

539 729 1334 1429 2148

Wesoła Kopalnia

Stanowisko: 1

44

Wesoła Kopalnia

Kierunek: Wesoła Kopalnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

541 641 726 851 1051 1221 1321 1426 1526 1736 2150

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

541 731 1336 1431 2150

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wesoła Kopalnia:

Pogoda Katowice

Kierunek Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Wesoła Kopalnia

Stanowisko: 1

44

Wesoła Kopalnia

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

617 47 807 952 1217 1317 1417 1517 1617 1752

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

617 752 1417 1547

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wesoła Kopalnia:

Pogoda Katowice

Wesoła Piastów Śląskich

Stanowisko: 1

44

Wesoła Piastów Śląskich

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

508Z 1953Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

518Z 853Z 1053Z 1153Z 1658Z 1923Z

Wesoła Piastów Śląskich

Stanowisko: 2

44

Wesoła Piastów Śląskich

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

509Z 619 49 809 954 1219 1319 1419 1519 1619 1754 1954Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

519Z 619 754 854Z 1054Z 1154Z 1419 1549 1659Z 1924Z

Wesoła Rynek

Stanowisko: 2

44

Wesoła Rynek

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

510Z 620 50 810 955 1220 1320 1420 1520 1620 1755 1955Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

520Z 620 755 855Z 1055Z 1155Z 1420 1550 1700Z 1925Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wesoła Rynek:

Pogoda Mysłowice

Wesoła Dzierżonia

Stanowisko: 2

44

Wesoła Dzierżonia

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

512Z 622 52 812 957 1222 1322 1422 1522 1622 1757 1957Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

522Z 622 757 857Z 1057Z 1157Z 1422 1552 1702Z 1927Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wesoła Dzierżonia:

Pogoda Mysłowice

Krasowy Ośrodek Zdrowia

Stanowisko: 2

44

Krasowy Ośrodek Zdrowia

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

513Z 623 53 813 958 1223 1323 1423 1523 1623 1758 1958Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

523Z 623 758 858Z 1058Z 1158Z 1423 1553 1703Z 1928Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Krasowy Ośrodek Zdrowia:

Pogoda Mysłowice

Krasowy Orła Białego

Stanowisko: 2

44

Krasowy Orła Białego

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

514Z 624 54 814 959 1224 1324 1424 1524 1624 1759 1959Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

524Z 624 759 859Z 1059Z 1159Z 1424 1554 1704Z 1929Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Krasowy Orła Białego:

Pogoda Mysłowice

Krasowy Dąbrówki

Stanowisko: 1

44

Krasowy Dąbrówki

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

516Z 626 56 816 1001 1226 1326 1426 1526 1626 1801 2001Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

526Z 626 801 901Z 1101Z 1201Z 1426 1556 1706Z 1931Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Krasowy Dąbrówki:

Pogoda Mysłowice

Krasowy Kościelniaka 147

Stanowisko: 2

44

Krasowy Kościelniaka 147

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

517Z 627 57 817 1002 1227 1327 1427 1527 1627 1802 2002Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

527Z 627 802 902Z 1102Z 1202Z 1427 1557 1707Z 1932Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Krasowy Kościelniaka 147:

Pogoda Mysłowice

Krasowy Kościelniaka 129

Stanowisko: 2

44

Krasowy Kościelniaka 129

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

518Z 628 58 818 1003 1228 1328 1428 1528 1628 1803 2003Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

528Z 628 803 903Z 1103Z 1203Z 1428 1558 1708Z 1933Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Krasowy Kościelniaka 129:

Pogoda Mysłowice

Krasowy Miodowa

Stanowisko: 2

44

Krasowy Miodowa

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

519Z 629 59 819 1004 1229 1329 1429 1529 1629 1804 2004Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

529Z 629 804 904Z 1104Z 1204Z 1429 1559 1709Z 1934Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Krasowy Miodowa:

Pogoda Mysłowice

Krasowy Kościelniaka 23

Stanowisko: 2

44

Krasowy Kościelniaka 23

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

520Z 630 700 820 1005 1230 1330 1430 1530 1630 1805 2005Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

530Z 630 805 905Z 1105Z 1205Z 1430 1600 1710Z 1935Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Krasowy Kościelniaka 23:

Pogoda Mysłowice

Krasowy Przejazd Kolejowy

Stanowisko: 2

44

Krasowy Przejazd Kolejowy

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

521Z 631 701 821 1006 1231 1331 1431 1531 1631 1806 2006Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

531Z 631 806 906Z 1106Z 1206Z 1431 1601 1711Z 1936Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Krasowy Przejazd Kolejowy:

Pogoda Mysłowice

Krasowy Rondo

Stanowisko: 2

44

Krasowy Rondo

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

523Z 633 703 823 1008 1233 1333 1433 1533 1633 1808 2008Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

533Z 633 808 908Z 1108Z 1208Z 1433 1603 1713Z 1938Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Krasowy Rondo:

Pogoda Mysłowice

Kosztowy Rynek

Stanowisko: 2

44

Kosztowy Rynek

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

525Z 635 705 825 1010 1235 1335 1435 1535 1635 1810 2010Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

535Z 635 810 910Z 1110Z 1210Z 1435 1605 1715Z 1940Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kosztowy Rynek:

Pogoda Mysłowice

Kosztowy Dzióbka

Stanowisko: 2

44

Kosztowy Dzióbka

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

527Z 637 707 827 1012 1237 1337 1437 1537 1637 1812 2012Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

537Z 637 812 912Z 1112Z 1212Z 1437 1607 1717Z 1942Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kosztowy Dzióbka:

Pogoda Mysłowice

Brzezinka Dworcowa

Stanowisko: 2

44

Brzezinka Dworcowa

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

529Z 639 709 829 1014 1239 1339 1439 1539 1639 1814 2014Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

539Z 639 814 914Z 1114Z 1214Z 1439 1609 1719Z 1944Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzezinka Dworcowa:

Pogoda Mysłowice

Brzezinka Centrum

Stanowisko: 2

44

Brzezinka Centrum

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

531Z 641 711 831 1016 1241 1341 1441 1541 1641 1816 2016Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

541Z 641 816 916Z 1116Z 1216Z 1441 1611 1721Z 1946Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzezinka Centrum:

Pogoda Mysłowice

Brzęczkowice Ogródki Działkowe

Stanowisko: 2

44

Brzęczkowice Ogródki Działkowe

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

532Z 642 712 832 1017 1242 1342 1442 1542 1642 1817 2017Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

542Z 642 817 917Z 1117Z 1217Z 1442 1612 1722Z 1947Z

Brzęczkowice Szkoła

Stanowisko: 2

44

Brzęczkowice Szkoła

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

533Z 643 713 833 1018 1243 1343 1443 1543 1643 1818 2018Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

543Z 643 818 918Z 1118Z 1218Z 1443 1613 1723Z 1948Z

Brzęczkowice Kościół

Stanowisko: 2

44

Brzęczkowice Kościół

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

535Z 645 715 835 1020 1245 1345 1445 1545 1645 1820 2020Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

545Z 645 820 920Z 1120Z 1220Z 1445 1615 1725Z 1950Z

Brzęczkowice Słupna

Stanowisko: 2

44

Brzęczkowice Słupna

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

537Z 647 717 837 1022 1247 1347 1447 1547 1647 1822 2022Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

547Z 647 822 922Z 1122Z 1222Z 1447 1617 1727Z 1952Z

Mysłowice Dworzec PKP

Stanowisko: 2

44

Mysłowice Dworzec PKP

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

539Z 649 719 839 1024 1249 1349 1449 1549 1649 1824 2024Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

549Z 649 824 924Z 1124Z 1224Z 1449 1619 1729Z 1954Z

Mysłowice Katowicka

Stanowisko: 1

44

Mysłowice Katowicka

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

541Z 651 721 841 1026 1251 1351 1451 1551 1651 1826 2026Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

551Z 651 826 926Z 1126Z 1226Z 1451 1621 1731Z 1956Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mysłowice Katowicka:

Pogoda Mysłowice

Mysłowice Chopina

Stanowisko: 1

44

Mysłowice Chopina

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

543Z 653 723 843 1028 1253 1353 1453 1553 1653 1828 2028Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

553Z 653 828 928Z 1128Z 1228Z 1453 1623 1733Z 1958Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mysłowice Chopina:

Pogoda Mysłowice

Mysłowice Wielka Skotnica

Stanowisko: 1

44

Mysłowice Wielka Skotnica

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

545Z 655 725 845 1030 1255 1355 1455 1555 1655 1830 2030Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

555Z 655 830 930Z 1130Z 1230Z 1455 1625 1735Z 2000Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mysłowice Wielka Skotnica:

Pogoda Mysłowice

Mysłowice Staszica

Stanowisko: 1

44

Mysłowice Staszica

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

546Z 656 726 846 1031 1256 1356 1456 1556 1656 1831 2031Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

556Z 656 831 931Z 1131Z 1231Z 1456 1626 1736Z 2001Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mysłowice Staszica:

Pogoda Mysłowice

Janów Osiedle Chopina Park

Stanowisko: 2

44

Janów Osiedle Chopina Park

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

547Z 657 727 847 1032 1257 1357 1457 1557 1657 1832 2032Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

557Z 657 832 932Z 1132Z 1232Z 1457 1627 1737Z 2002Z

Janów Janowska

Stanowisko: 1

44

Janów Janowska

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

549Z 659 729 849 1034 1259 1359 1459 1559 1659 1834 2034Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

559Z 659 834 934Z 1134Z 1234Z 1459 1629 1739Z 2004Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Janów Janowska:

Pogoda Mysłowice

Janów Łokietka

Stanowisko: 1

44

Janów Łokietka

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

550Z 700 30 850 1035 1300 1400 1500 1600 1700 1835 2035Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

600Z 700 835 935Z 1135Z 1235Z 1500 1630 1740Z 2005Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Janów Łokietka:

Pogoda Mysłowice

Bończyk Gałczyńskiego

Stanowisko: 1

44

Bończyk Gałczyńskiego

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

552Z 702 32 852 1037 1302 1402 1502 1602 1702 1837 2037Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

602Z 702 837 937Z 1137Z 1237Z 1502 1632 1742Z 2007Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bończyk Gałczyńskiego:

Pogoda Mysłowice

Bończyk Kościół

Stanowisko: 1

44

Bończyk Kościół

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

554Z 704 34 854 1039 1304 1404 1504 1604 1704 1839 2039Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

604Z 704 839 939Z 1139Z 1239Z 1504 1634 1744Z 2009Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bończyk Kościół:

Pogoda Mysłowice

Janów Oswobodzenia Cmentarna

Stanowisko: 2

44

Janów Oswobodzenia Cmentarna

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

557Z 707 37 857 1042 1307 1407 1507 1607 1707 1842 2042Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

607Z 707 842 942Z 1142Z 1242Z 1507 1637 1747Z 2012Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Janów Oswobodzenia Cmentarna:

Pogoda Katowice

Janów Lwowska Szkoła

Stanowisko: 2

44

Janów Lwowska Szkoła

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

559Z 709 39 859 1044 1309 1409 1509 1609 1709 1844 2043Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

609Z 709 844 944Z 1144Z 1244Z 1509 1639 1749Z 2013Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Janów Lwowska Szkoła:

Pogoda Katowice

Wilhelmina Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

44

Wilhelmina Skrzyżowanie

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

601Z 711 41 901 1046 1311 1411 1511 1611 1711 1846 2045Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

611Z 711 846 946Z 1146Z 1246Z 1511 1641 1751Z 2015Z

Szopienice PKP

Stanowisko: 2

44

Szopienice PKP

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

602Z 712 42 902 1047 1312 1412 1512 1612 1712 1847 2046Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

612Z 712 847 947Z 1147Z 1247Z 1512 1642 1752Z 2016Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szopienice PKP:

Pogoda Katowice

Szopienice Kościół

Stanowisko: 2

44

Szopienice Kościół

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

604Z 714 44 904 1049 1314 1414 1514 1614 1714 1849 2048Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

614Z 714 849 949Z 1149Z 1249Z 1514 1644 1754Z 2018Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szopienice Kościół:

Pogoda Katowice

Szopienice Bednorza

Stanowisko: 2

44

Szopienice Bednorza

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

605Z 715 45 905 1050 1315 1415 1515 1615 1715 1850 2049Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

615Z 715 850 950Z 1150Z 1250Z 1515 1645 1755Z 2019Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szopienice Bednorza:

Pogoda Katowice

Burowiec

Stanowisko: 2

44

Burowiec

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

607Z 717 47 907 1052 1317 1417 1517 1617 1717 1852 2051Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

617Z 717 852 952Z 1152Z 1252Z 1517 1647 1757Z 2021Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Burowiec:

Pogoda Katowice

Szopienice Roździeńska

Stanowisko: 2

44

Szopienice Roździeńska

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

609Z 719 49 909 1054 1319 1419 1519 1619 1719 1854 2053Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

619Z 719 854 954Z 1154Z 1254Z 1519 1649 1759Z 2023Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szopienice Roździeńska:

Pogoda Katowice

Zawodzie Zajezdnia

Stanowisko: 1

44

Zawodzie Zajezdnia

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

610Z 720 50 910 1055 1320 1420 1520 1620 1720 1855 2054Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

620Z 720 855 955Z 1155Z 1255Z 1520 1650 1800Z 2024Z

Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Stanowisko: 2

44

Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

611Z 721 51 911 1056 1321 1421 1521 1621 1721 1856 2055Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

621Z 721 856 956Z 1156Z 1256Z 1521 1651 1801Z 2025Z

4 komentarze do “Linia 44, Autobus”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *