Strona główna » Linia 41, Autobus

Linia 41, Autobus

41

Obowiązuje od 08.05.2021 r.

Kierunek Gliwice Plac Piastów

Mikołów Nowa

Stanowisko: 1

41

Mikołów Nowa

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

431 519 53 617 47 730 810 40 918 1018 1105 1210 1305 48 1413 45 1521 1602 32 1705 1801 1937 2046 2136 2251

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

431 653 904 1038 1154 1253 1409 1538 1654 1754 1937 2036 2142 2241

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1035 1305 1535 1805 2035 2236

Mikołów Krakowska

Stanowisko: 1

41

Mikołów Krakowska

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432 520 54 618 48 731 811 41 919 1019 1106 1211 1306 49 1414 46 1522 1603 33 1706 1802 1938 2047 2137 2252

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

432 654 905 1039 1155 1254 1410 1539 1655 1755 1938 2037 2143 2242

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1036 1306 1536 1806 2036 2237

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów Krakowska:

Pogoda Mikołów

Mikołów Plac 750-lecia

Stanowisko: 1

41

Mikołów Plac 750-lecia

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435 523 57 621 51 734 814 44 922 1022 1109 1214 1309 52 1417 49 1525 1606 36 1709 1805 1941 2050 2140 2255

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

435 657 908 1042 1158 1257 1413 1542 1658 1758 1941 2040 2146 2245

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1039 1309 1539 1809 2039 2240

Mikołów Dworzec PKP

Stanowisko: 1

41

Mikołów Dworzec PKP

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437 525 59 623 53 737 817 47 925 1025 1112 1217 1312 55 1420 52 1528 1609 39 1712 1808 1943 2052 2142 2257

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

437 659 910 1044 1200 59 1415 1544 1700 1800 1943 2042 2148 2247

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1041 1311 1541 1811 2041 2242

Reta Wyzwolenia

Stanowisko: 1

41

Reta Wyzwolenia

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439 527 601 25 55 739 819 49 927 1027 1114 1219 1314 57 1422 54 1530 1611 41 1714 1810 1945 2054 2144 2259

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

439 701 912 1046 1202 1301 1417 1546 1702 1802 1945 2044 2150 2249

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1043 1313 1543 1813 2043 2244

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Reta Wyzwolenia:

Pogoda Mikołów

Reta Hipermarket

Stanowisko: 1

41

Reta Hipermarket

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

440 528 602 26 56 740 820 50 928 1028 1115 1220 1315 58 1423 55 1531 1612 42 1715 1811 1946 2055 2145 2300

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

440 702 913 1047 1203 1302 1418 1547 1703 1803 1946 2045 2151 2250

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1044 1314 1544 1814 2044 2245

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Reta Hipermarket:

Pogoda Mikołów

Mokre Goj

Stanowisko: 1

41

Mokre Goj

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442 530 604 28 58 742 822 52 930 1030 1117 1222 1317 1400 25 57 1533 1614 44 1717 1813 1948 2057 2147 2302

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

442 704 915 1049 1205 1304 1420 1549 1705 1805 1948 2047 2153 2252

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1046 1316 1546 1816 2046 2247

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mokre Goj:

Pogoda Mikołów

Śmiłowice Łączna

Stanowisko: 1

41

Śmiłowice Łączna

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443 531 605 29 59 743 823 53 931 1031 1118 1223 1318 1401 26 58 1534 1615 45 1718 1814 1949 2058 2148 2303

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

443 705 916 1050 1206 1305 1421 1550 1706 1806 1949 2048 2154 2253

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1047 1317 1547 1817 2047 2248

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Śmiłowice Łączna:

Pogoda Mikołów

Śmiłowice Szkoła

Stanowisko: 1

41

Śmiłowice Szkoła

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

445 533 607 31 701 45 825 55 933 1033 1120 1225 1320 1403 28 1500 36 1617 47 1720 1816 1951 2100 50 2305

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

445 707 918 1052 1208 1307 1423 1552 1708 1808 1951 2050 2156 2255

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1049 1319 1549 1819 2049 2250

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Śmiłowice Szkoła:

Pogoda Mikołów

Śmiłowice Stracona Wioska

Stanowisko: 1

41

Śmiłowice Stracona Wioska

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447 535 609 33 703 47 827 57 935 1035 1122 1227 1322 1405 30 1502 38 1619 49 1722 1818 1953 2102 52 2307

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

447 709 920 1054 1210 1309 1425 1554 1710 1810 1953 2052 2158 2257

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1051 1321 1551 1821 2051 2252

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Śmiłowice Stracona Wioska:

Pogoda Mikołów

Śmiłowice Las

Stanowisko: 1

41

Śmiłowice Las

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

448 536 610 34 704 48 828 58 936 1036 1123 1228 1323 1406 31 1503 39 1620 50 1723 1819 1954 2103 53 2308

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

448 710 921 1055 1211 1310 1426 1555 1711 1811 1954 2053 2159 2258

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1052 1322 1552 1822 2052 2253

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Śmiłowice Las:

Pogoda Mikołów

Nowa Wygoda

Stanowisko: 1

41

Nowa Wygoda

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449 537 611 35 705 49 829 59 937 1037 1124 1229 1324 1407 32 1504 40 1621 51 1724 1820 1955 2104 54 2309

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

449 711 922 1056 1212 1311 1427 1556 1712 1812 1955 2054 2200 59

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1053 1323 1553 1823 2053 2254

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Nowa Wygoda:

Pogoda Mikołów

Wygoda Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

41

Wygoda Skrzyżowanie

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451 539 613 37 707 51 831 901 39 1039 1126 1231 1326 1409 34 1506 42 1623 53 1726 1822 1957 2106 56 2311

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

451 713 924 1058 1214 1313 1429 1558 1714 1814 1957 2056 2202 2301

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1055 1325 1555 1825 2055 2256

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wygoda Skrzyżowanie:

Pogoda Mikołów

Borowa Wieś Szkoła

Stanowisko: 1

41

Borowa Wieś Szkoła

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453 541 615 39 710 54 834 904 42 1042 1129 1234 1329 1412 37 1509 45 1626 56 1729 1825 1959 2108 58 2313

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

453 715 926 1100 1216 1315 1431 1600 1716 1816 1959 2058 2204 2303

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1057 1327 1557 1827 2057 2258

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Borowa Wieś Szkoła:

Pogoda Mikołów

Borowa Wieś Świetlica

Stanowisko: 1

41

Borowa Wieś Świetlica

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454 542 616 40 711 55 835 905 43 1043 1130 1235 1330 1413 38 1510 46 1627 57 1730 1826 2000 2109 59 2314

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

454 716 927 1101 1217 1316 1432 1601 1717 1817 2000 59 2205 2304

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1058 1328 1558 1828 2058 2259

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Borowa Wieś Świetlica:

Pogoda Mikołów

Paniówki Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

41

Paniówki Skrzyżowanie

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456 544 618 42 713 57 837 907 45 1045 1132 1237 1332 1415 40 1512 48 1629 59 1732 1828 2002 2111 2201 2316

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

456 718 929 1103 1219 1318 1434 1603 1719 1819 2002 2101 2207 2306

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1100 1330 1600 1830 2100 2301

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Paniówki Skrzyżowanie:

Pogoda Gierałtowice

Paniówki Rogatka

Stanowisko: 1

41

Paniówki Rogatka

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459 547 621 45 716 800 40 910 48 1048 1135 1240 1335 1418 43 1515 51 1632 1702 35 1831 2005 2114 2204 2319

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

459 721 932 1106 1222 1321 1437 1606 1722 1822 2005 2104 2210 2309

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1103 1333 1603 1833 2103 2304

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Paniówki Rogatka:

Pogoda Gierałtowice

Przyszowice Droga do Brzegu

Stanowisko: 1

41

Przyszowice Droga do Brzegu

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500 48 622 46 717 801 41 911 49 1049 1136 1241 1336 1419 44 1516 52 1633 1703 36 1832 2006 2115 2205 2320

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

500 722 933 1107 1223 1322 1438 1607 1723 1823 2006 2105 2211 2310

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1104 1334 1604 1834 2104 2305

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Przyszowice Droga do Brzegu:

Pogoda Gierałtowice

Przyszowice Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

41

Przyszowice Skrzyżowanie

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502 50 624 48 719 803 43 913 51 1051 1138 1243 1338 1421 46 1518 54 1635 1705 38 1834 2008 2117 2207 2322

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

502 724 935 1109 1225 1324 1440 1609 1725 1825 2008 2107 2213 2312

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1106 1336 1606 1836 2106 2307

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Przyszowice Skrzyżowanie:

Pogoda Gierałtowice

Przyszowice Dwór

Stanowisko: 1

41

Przyszowice Dwór

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504 52 626 50 721 805 45 915 53 1053 1140 1245 1340 1423 48 1520 56 1637 1707 40 1836 2010 2119 2209 2324

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

504 726 937 1111 1227 1326 1442 1611 1727 1827 2010 2109 2215 2314

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1108 1338 1608 1838 2108 2309

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Przyszowice Dwór:

Pogoda Gierałtowice

Przyszowice Szyb

Stanowisko: 1

41

Przyszowice Szyb

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505 53 627 51 722 806 46 916 54 1054 1141 1246 1341 1424 49 1521 57 1638 1708 41 1837 2011 2120 2210 2325

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

505 727 938 1112 1228 1327 1443 1612 1728 1828 2011 2110 2216 2315

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1109 1339 1609 1839 2109 2310

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Przyszowice Szyb:

Pogoda Gierałtowice

Gliwice Okrężna

Stanowisko: 2

41

Gliwice Okrężna

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507 55 629 53 724 808 48 918 56 1056 1143 1248 1343 1426 51 1523 59 1640 1710 43 1839 2013 2122 2212 2327

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

507 729 940 1114 1230 1329 1445 1614 1730 1830 2013 2112 2218 2317

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1111 1341 1611 1841 2111 2312

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Okrężna:

Pogoda Gliwice

Ligota Zabrska Górna

Stanowisko: 2

41

Ligota Zabrska Górna

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509 57 631 55 726 810 50 920 58 1058 1145 1250 1345 1428 53 1525 1601 42 1712 45 1841 2015 2124 2214 2329

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

509 731 942 1116 1232 1331 1447 1616 1732 1832 2015 2114 2220 2319

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1113 1343 1613 1843 2113 2314

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ligota Zabrska Górna:

Pogoda Gliwice

Gliwice Jacka

Stanowisko: 2

41

Gliwice Jacka

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510 58 632 56 727 811 51 921 59 1059 1146 1251 1346 1429 54 1526 1602 43 1713 46 1842 2016 2125 2215 2330

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

510 732 943 1117 1233 1332 1448 1617 1733 1833 2016 2115 2221 2320

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1114 1344 1614 1844 2114 2315

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Jacka:

Pogoda Gliwice

Gliwice Kopalniana

Stanowisko: 2

41

Gliwice Kopalniana

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512 600 34 58 729 813 53 923 1001 1101 48 1253 1348 1431 56 1528 1604 45 1715 48 1844 2018 2127 2217 2332

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

512 734 945 1119 1235 1334 1450 1619 1735 1835 2018 2117 2223 2322

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1116 1346 1616 1846 2116 2317

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Kopalniana:

Pogoda Gliwice

Gliwice Komag

Stanowisko: 2

41

Gliwice Komag

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514 602 36 700 31 815 55 925 1003 1103 50 1255 1350 1433 58 1530 1606 47 1717 50 1846 2020 2129 2219 2334

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

514 736 947 1121 1237 1336 1452 1621 1737 1837 2020 2119 2225 2324

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1118 1348 1618 1848 2118 2319

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Komag:

Pogoda Gliwice

Gliwice Wrocławska

Stanowisko: 1

41

Gliwice Wrocławska

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517 605 39 703 34 818 58 928 1006 1106 53 1258 1353 1436 1501 33 1609 50 1720 53 1849 2023 2132 2222 2336

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

517 739 950 1124 1240 1339 1455 1624 1740 1840 2023 2122 2228 2326

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1121 1351 1621 1851 2121 2321

Gliwice Plac Piastów

Stanowisko: 6

41

Gliwice Plac Piastów

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520 608 42 706 37 821 901 31 1009 1109 56 1301 56 1439 1504 36 1612 53 1723 56 1852 2026 2135 2225 2339

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

520 742 953 1127 1243 1342 1458 1627 1743 1843 2026 2125 2231 2329

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1124 1354 1624 1854 2124 2324

Kierunek Mikołów Nowa

Gliwice Plac Piastów

Stanowisko: 5

41

Gliwice Plac Piastów

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

431 502 48 631 702 31 823 901 56 1039 1136 1246 1305 39 1427 57 1525 52 1635 1731 1806 1938 2044 2139 2246

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

541 757 947 1047 1202 1302 1447 1547 1647 1802 1927 2052 2148 2255

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

924 1154 1424 1654 1924 2147

Gliwice Strzody

Stanowisko: 1

41

Gliwice Strzody

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433 504 50 633 704 33 825 903 58 1041 1138 1248 1307 41 1429 59 1527 54 1637 1733 1808 1940 2046 2141 2248

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

543 759 949 1049 1204 1304 1449 1549 1649 1804 1929 2054 2150 2257

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

926 1156 1426 1656 1926 2149

Gliwice Mikołowska

Stanowisko: 1

41

Gliwice Mikołowska

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434 506 52 635 706 35 827 905 1000 43 1140 1250 1309 43 1431 1501 29 56 1639 1735 1810 1941 2047 2142 2249

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

544 800 950 1050 1205 1305 1450 1550 1650 1805 1930 2055 2151 2258

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

927 1157 1427 1657 1927 2150

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Mikołowska:

Pogoda Gliwice

Gliwice Komag

Stanowisko: 1

41

Gliwice Komag

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

436 508 54 637 708 37 829 907 1002 45 1142 1252 1312 46 1434 1504 32 59 1642 1737 1812 1943 2049 2144 2251

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

546 802 952 1052 1207 1307 1452 1552 1652 1807 1932 2057 2153 2300

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

929 1159 1429 1659 1929 2152

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Komag:

Pogoda Gliwice

Gliwice Kopalniana

Stanowisko: 1

41

Gliwice Kopalniana

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

438 510 56 639 711 40 832 910 1005 48 1145 1255 1315 49 1437 1507 35 1602 45 1740 1815 1945 2051 2146 2253

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

548 804 954 1054 1209 1309 1454 1554 1654 1809 1934 2059 2155 2302

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

931 1201 1431 1701 1931 2154

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Kopalniana:

Pogoda Gliwice

Gliwice Jacka

Stanowisko: 1

41

Gliwice Jacka

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439 511 57 640 712 41 833 911 1006 49 1146 1256 1316 50 1438 1508 36 1603 46 1741 1816 1946 2052 2147 2254

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

549 805 955 1055 1210 1310 1455 1555 1655 1810 1935 2100 56 2303

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

932 1202 1432 1702 1932 2155

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Jacka:

Pogoda Gliwice

Ligota Zabrska Górna

Stanowisko: 1

41

Ligota Zabrska Górna

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

440 513 59 642 714 43 835 913 1008 51 1148 1258 1318 52 1440 1510 38 1605 48 1743 1818 1948 2054 2149 2256

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

551 807 957 1057 1212 1312 1457 1557 1657 1812 1937 2102 58 2304

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

934 1204 1434 1704 1934 2157

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ligota Zabrska Górna:

Pogoda Gliwice

Gliwice Okrężna

Stanowisko: 1

41

Gliwice Okrężna

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442 515 601 44 716 45 837 915 1010 53 1150 1300 20 54 1442 1512 40 1607 50 1745 1820 1950 2056 2151 2258

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

553 809 959 1059 1214 1314 1459 1559 1659 1814 1939 2104 2200 2306

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

936 1206 1436 1706 1936 2159

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Okrężna:

Pogoda Gliwice

Przyszowice Szyb

Stanowisko: 2

41

Przyszowice Szyb

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444 517 603 46 718 47 839 917 1012 55 1152 1302 22 56 1444 1514 42 1609 52 1747 1822 1952 2058 2153 2300

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

555 811 1001 1101 1216 1316 1501 1601 1701 1816 1941 2106 2202 2308

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

938 1208 1438 1708 1938 2201

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Przyszowice Szyb:

Pogoda Gierałtowice

Przyszowice Dwór

Stanowisko: 2

41

Przyszowice Dwór

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

445 518 604 47 719 48 840 918 1013 56 1153 1303 23 57 1445 1515 43 1610 53 1748 1823 1953 2059 2154 2301

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

556 812 1002 1102 1217 1317 1502 1602 1702 1817 1942 2107 2203 2309

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

939 1209 1439 1709 1939 2202

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Przyszowice Dwór:

Pogoda Gierałtowice

Przyszowice Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

41

Przyszowice Skrzyżowanie

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447 520 606 49 721 50 842 920 1015 58 1155 1305 25 59 1447 1517 45 1612 55 1750 1825 1955 2101 56 2303

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

558 814 1004 1104 1219 1319 1504 1604 1704 1819 1944 2109 2205 2311

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

941 1211 1441 1711 1941 2204

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Przyszowice Skrzyżowanie:

Pogoda Gierałtowice

Przyszowice Droga do Brzegu

Stanowisko: 2

41

Przyszowice Droga do Brzegu

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449 522 608 51 723 52 844 922 1017 1100 57 1307 27 1401 49 1519 47 1614 57 1752 1827 1957 2103 58 2305

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

600 816 1006 1106 1221 1321 1506 1606 1706 1821 1946 2111 2207 2313

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

943 1213 1443 1713 1943 2206

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Przyszowice Droga do Brzegu:

Pogoda Gierałtowice

Paniówki Rogatka

Stanowisko: 2

41

Paniówki Rogatka

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450 523 609 52 724 53 845 923 1018 1101 58 1308 28 1402 50 1520 48 1615 58 1753 1828 1958 2104 59 2306

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

601 817 1007 1107 1222 1322 1507 1607 1707 1822 1947 2112 2208 2314

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

944 1214 1444 1714 1944 2207

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Paniówki Rogatka:

Pogoda Gierałtowice

Paniówki Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

41

Paniówki Skrzyżowanie

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

452 525 611 54 726 55 847 925 1020 1103 1200 1310 30 1404 52 1522 50 1617 1700 55 1830 2000 2106 2201 2308

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

603 819 1009 1109 1224 1324 1509 1609 1709 1824 1949 2114 2210 2316

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

946 1216 1446 1716 1946 2209

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Paniówki Skrzyżowanie:

Pogoda Gierałtowice

Borowa Wieś Świetlica

Stanowisko: 2

41

Borowa Wieś Świetlica

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454 527 613 56 728 57 849 927 1022 1105 1202 1312 32 1406 54 1524 52 1619 1702 57 1832 2002 2108 2203 2310

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

605 821 1011 1111 1226 1326 1511 1611 1711 1826 1951 2116 2212 2318

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

948 1218 1448 1718 1948 2211

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Borowa Wieś Świetlica:

Pogoda Mikołów

Borowa Wieś Szkoła

Stanowisko: 2

41

Borowa Wieś Szkoła

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

455 528 614 57 729 58 850 928 1023 1106 1203 1313 33 1407 55 1525 53 1620 1703 58 1833 2003 2109 2204 2311

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

606 822 1012 1112 1227 1327 1512 1612 1712 1827 1952 2117 2213 2319

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

949 1219 1449 1719 1949 2212

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Borowa Wieś Szkoła:

Pogoda Mikołów

Wygoda Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

41

Wygoda Skrzyżowanie

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457 531 617 700 32 801 53 931 1026 1109 1206 1316 36 1410 58 1528 56 1623 1706 1801 36 2006 2112 2207 2313

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

609 825 1015 1115 1230 1330 1515 1615 1715 1830 1955 2120 2216 2321

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

952 1222 1452 1722 1952 2215

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wygoda Skrzyżowanie:

Pogoda Mikołów

Nowa Wygoda

Stanowisko: 2

41

Nowa Wygoda

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459 533 619 702 34 803 55 933 1028 1111 1208 1318 38 1412 1500 30 58 1625 1708 1803 38 2008 2114 2209 2315

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

611 827 1017 1117 1232 1332 1517 1617 1717 1832 1957 2122 2218 2323

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

954 1224 1454 1724 1954 2217

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Nowa Wygoda:

Pogoda Mikołów

Śmiłowice Las

Stanowisko: 2

41

Śmiłowice Las

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500 34 620 703 35 804 56 934 1029 1112 1209 1319 39 1413 1501 31 59 1626 1709 1804 39 2009 2115 2210 2316

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

612 828 1018 1118 1233 1333 1518 1618 1718 1833 1958 2123 2219 2324

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

955 1225 1455 1725 1955 2218

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Śmiłowice Las:

Pogoda Mikołów

Śmiłowice Stracona Wioska

Stanowisko: 2

41

Śmiłowice Stracona Wioska

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

501 35 621 704 36 805 57 935 1030 1113 1210 1320 40 1414 1502 32 1600 27 1710 1805 40 2010 2116 2211 2317

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

613 829 1019 1119 1234 1334 1519 1619 1719 1834 1959 2124 2220 2325

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

956 1226 1456 1726 1956 2219

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Śmiłowice Stracona Wioska:

Pogoda Mikołów

Śmiłowice Szkoła

Stanowisko: 2

41

Śmiłowice Szkoła

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503 37 623 706 38 807 59 937 1032 1115 1212 1322 42 1416 1504 34 1602 29 1712 1807 42 2012 2118 2213 2319

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

615 831 1021 1121 1236 1336 1521 1621 1721 1836 2001 2126 2222 2327

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

958 1228 1458 1728 1958 2221

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Śmiłowice Szkoła:

Pogoda Mikołów

Śmiłowice Łączna

Stanowisko: 2

41

Śmiłowice Łączna

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505 39 625 708 40 809 901 39 1034 1117 1214 1324 44 1418 1506 36 1604 31 1714 1809 44 2014 2120 2215 2321

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

617 833 1023 1123 1238 1338 1523 1623 1723 1838 2003 2128 2224 2329

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1000 1230 1500 1730 2000 2223

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Śmiłowice Łączna:

Pogoda Mikołów

Mokre Goj

Stanowisko: 2

41

Mokre Goj

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

506 40 626 709 41 810 902 40 1035 1118 1215 1325 45 1419 1507 37 1605 32 1715 1810 45 2015 2121 2216 2322

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

618 834 1024 1124 1239 1339 1524 1624 1724 1839 2004 2129 2225 2330

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1001 1231 1501 1731 2001 2224

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mokre Goj:

Pogoda Mikołów

Reta Hipermarket

Stanowisko: 2

41

Reta Hipermarket

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

508 42 628 711 43 812 904 42 1037 1120 1217 1327 47 1421 1509 39 1607 34 1717 1812 47 2017 2123 2218 2324

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

620 836 1026 1126 1241 1341 1526 1626 1726 1841 2006 2131 2227 2332

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1003 1233 1503 1733 2003 2226

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Reta Hipermarket:

Pogoda Mikołów

Reta Wyzwolenia

Stanowisko: 2

41

Reta Wyzwolenia

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510 44 630 713 45 814 906 44 1039 1122 1219 1329 49 1423 1511 41 1609 36 1719 1814 49 2019 2125 2220 2325

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

622 838 1028 1128 1243 1343 1528 1628 1728 1843 2008 2133 2229 2333

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1005 1235 1505 1735 2005 2228

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Reta Wyzwolenia:

Pogoda Mikołów

Mikołów Dworzec PKP

Stanowisko: 2

41

Mikołów Dworzec PKP

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512 46 632 716 48 817 909 47 1042 1125 1222 1332 52 1426 1514 44 1612 39 1722 1817 52 2021 2127 2222 2327

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

624 840 1030 1130 1245 1345 1530 1630 1730 1845 2010 2135 2231 2335

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1007 1237 1507 1737 2007 2230

Mikołów Plac 750-lecia

Stanowisko: 2

41

Mikołów Plac 750-lecia

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514 48 634 718 50 819 911 49 1044 1127 1224 1334 54 1428 1516 46 1614 41 1724 1819 54 2023 2129 2224 2329

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

626 842 1032 1132 1247 1347 1532 1632 1732 1847 2012 2137 2233 2337

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1009 1239 1509 1739 2009 2232

Mikołów Krakowska

Stanowisko: 2

41

Mikołów Krakowska

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517 51 637 721 53 822 914 52 1047 1130 1227 1337 57 1431 1519 49 1617 44 1727 1822 57 2025 2131 2226 2331

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

629 845 1035 1135 1250 1350 1535 1635 1735 1850 2014 2139 2235 2339

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1012 1242 1512 1742 2011 2234

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Mikołów Krakowska:

Pogoda Mikołów

Mikołów Nowa

Stanowisko: 1

41

Mikołów Nowa

Kierunek: Mikołów Nowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

518 52 638 722 54 823 915 53 1048 1131 1228 1338 58 1432 1520 50 1618 45 1728 1823 58 2026 2132 2227 2332

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

630 846 1036 1136 1251 1351 1536 1636 1736 1851 2015 2140 2236 2340

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1013 1243 1513 1743 2012 2235

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *