Strona główna » Linia 34, Autobus

Linia 34, Autobus

34

Obowiązuje od 25.11.2020 r.

Kierunek Strzemieszyce Dworzec Północny

Sosnowiec Urząd Miasta

Stanowisko: 2

34

Sosnowiec Urząd Miasta

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

520 59 625 55 737 813 53 933 1023 53 1123 1201 25 1301 40 1406 40 1520 59 1635 1705 36 1808 57Z 1904 47 2016Z 24 2105 2201 19 2306Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

520W 59W 625W 55W 737W 813W 53W 933W 1021W 51W 1121W 1201W 25W 1301W 40W 1406W 40W 1520W 59W 1635W 1700W 36W 1808W 57Z 1904W 47W 2016Z 24W 2103W 2201W 19W 2308Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

508W 607W 717W 817W 927W 1020W 1130W 1230W 1404W 1504W 1607W 1707W 1820W 1930W 2057W 2207W 2307Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

508W 607W 717W 817W 927W 1020W 1130W 1230W 1404W 1504W 1607W 1707W 1820W 1930W 2057W 2207W 2307Z

Sielec Wawel

Stanowisko: 1

34

Sielec Wawel

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

523 602 28 58 740 816 56 936 1026 56 1126 1204 28 1304 43 1409 43 1523 1602 38 1708 39 1811 1900Z 06 49 2018Z 26 2107 2203 21 2308Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

523W 602W 28W 58W 740W 816W 56W 936W 1024W 54W 1124W 1204W 28W 1304W 43W 1409W 43W 1523W 1602W 38W 1703W 39W 1811W 1900Z 06W 49W 2018Z 26W 2105W 2203W 21W 2310Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

510W 609W 719W 819W 929W 1022W 1132W 1232W 1406W 1506W 1609W 1709W 1822W 1932W 2059W 2209W 2309Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

510W 609W 719W 819W 929W 1022W 1132W 1232W 1406W 1506W 1609W 1709W 1822W 1932W 2059W 2209W 2309Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sielec Wawel:

Pogoda Sosnowiec

Sielec Wawel Kościół

Stanowisko: 1

34

Sielec Wawel Kościół

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

525 604 30 700 42 818 58 938 1028 58 1128 1206 30 1306 45 1411 45 1525 1604 40 1710 41 1813 1901Z 07 50 2019Z 27 2108 2204 22 2309Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

525W 604W 30W 700W 42W 818W 58W 938W 1026W 56W 1126W 1206W 30W 1306W 45W 1411W 45W 1525W 1604W 40W 1705W 41W 1813W 1901Z 07W 50W 2019Z 27W 2106W 2204W 22W 2311Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

512W 611W 721W 821W 931W 1024W 1134W 1234W 1408W 1508W 1611W 1711W 1824W 1933W 2100W 2210W 2310Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

512W 611W 721W 821W 931W 1024W 1134W 1234W 1408W 1508W 1611W 1711W 1824W 1933W 2100W 2210W 2310Z

Sielec Kombajnistów

Stanowisko: 1

34

Sielec Kombajnistów

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

527 606 32 702 44 820 900 40 1030 1100 30 1208 32 1308 47 1413 47 1527 1606 42 1712 43 1815 1903Z 09 52 2021Z 29 2110 2206 24 2311Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

527W 606W 32W 702W 44W 820W 900W 40W 1028W 58W 1128W 1208W 32W 1308W 47W 1413W 47W 1527W 1606W 42W 1707W 43W 1815W 1903Z 09W 52W 2021Z 29W 2108W 2206W 24W 2313Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

514W 613W 723W 823W 933W 1026W 1136W 1236W 1410W 1510W 1613W 1713W 1826W 1935W 2102W 2212W 2312Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

514W 613W 723W 823W 933W 1026W 1136W 1236W 1410W 1510W 1613W 1713W 1826W 1935W 2102W 2212W 2312Z

Sielec Jaskółek

Stanowisko: 1

34

Sielec Jaskółek

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

528 607 33 703 45 821 901 41 1031 1101 31 1209 33 1309 48 1414 48 1528 1607 43 1713 44 1816 1904Z 10 53 2022Z 30 2111 2207 25 2312Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

528W 607W 33W 703W 45W 821W 901W 41W 1029W 59W 1129W 1209W 33W 1309W 48W 1414W 48W 1528W 1607W 43W 1708W 44W 1816W 1904Z 10W 53W 2022Z 30W 2109W 2207W 25W 2314Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

515W 614W 724W 824W 934W 1027W 1137W 1237W 1411W 1511W 1614W 1714W 1827W 1936W 2103W 2213W 2313Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

515W 614W 724W 824W 934W 1027W 1137W 1237W 1411W 1511W 1614W 1714W 1827W 1936W 2103W 2213W 2313Z

Sielec Droga do Środuli

Stanowisko: 1

34

Sielec Droga do Środuli

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

529 608 34 704 46 822 902 42 1032 1102 32 1210 34 1310 49 1415 49 1529 1608 44 1714 45 1817 1905Z 11 54 2023Z 31 2112 2208 26 2313Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

529W 608W 34W 704W 46W 822W 902W 42W 1030W 1100W 30W 1210W 34W 1310W 49W 1415W 49W 1529W 1608W 44W 1709W 45W 1817W 1905Z 11W 54W 2023Z 31W 2110W 2208W 26W 2315Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

516W 615W 725W 825W 935W 1028W 1138W 1238W 1412W 1512W 1615W 1715W 1828W 1937W 2104W 2214W 2314Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

516W 615W 725W 825W 935W 1028W 1138W 1238W 1412W 1512W 1615W 1715W 1828W 1937W 2104W 2214W 2314Z

Zagórze Pekin

Stanowisko: 1

34

Zagórze Pekin

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

530 609 35 705 47 823 903 43 1033 1103 33 1211 35 1311 50 1416 50 1530 1609 45 1715 46 1818 1906Z 12 55 2024Z 32 2113 2209 27 2314Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

530W 609W 35W 705W 47W 823W 903W 43W 1031W 1101W 31W 1211W 35W 1311W 50W 1416W 50W 1530W 1609W 45W 1710W 46W 1818W 1906Z 12W 55W 2024Z 32W 2111W 2209W 27W 2316Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

517W 616W 726W 826W 936W 1029W 1139W 1239W 1413W 1513W 1616W 1716W 1829W 1938W 2105W 2215W 2315Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

517W 616W 726W 826W 936W 1029W 1139W 1239W 1413W 1513W 1616W 1716W 1829W 1938W 2105W 2215W 2315Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zagórze Pekin:

Pogoda Sosnowiec

Zagórze Pekin

Stanowisko: 3

34

Zagórze Pekin

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1908Z 2026Z 2316Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1908Z 2026Z 2318Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

2317Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2317Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zagórze Pekin:

Pogoda Sosnowiec

Zagórze Gwiezdna

Stanowisko: 1

34

Zagórze Gwiezdna

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1909Z 2027Z 2317Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1909Z 2027Z 2319Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

2318Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2318Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zagórze Gwiezdna:

Pogoda Sosnowiec

Zagórze Aleja Paderewskiego

Stanowisko: 1

34

Zagórze Aleja Paderewskiego

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1911Z 2029Z 2319Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1911Z 2029Z 2321Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

2320Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2320Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zagórze Aleja Paderewskiego:

Pogoda Sosnowiec

Zagórze Zajezdnia

Stanowisko: 3

34

Zagórze Zajezdnia

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

418X 48X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

418Y 48Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

418Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

418Y

Zagórze Aleja Paderewskiego

Stanowisko: 2

34

Zagórze Aleja Paderewskiego

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

421X 51X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

421Y 51Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

421Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

421Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zagórze Aleja Paderewskiego:

Pogoda Sosnowiec

Zagórze Gwiezdna

Stanowisko: 2

34

Zagórze Gwiezdna

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

423X 53X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

423Y 53Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

423Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

423Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zagórze Gwiezdna:

Pogoda Sosnowiec

Zagórze Pekin

Stanowisko: 2

34

Zagórze Pekin

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

425X 55X 532 611 37 707 49 825 905 45 1035 1105 35 1213 37 1313 52 1418 52 1532 1611 47 1717 48 1820 1914 57 2034 2115 2211 29

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

425Y 55Y 532W 611W 37W 707W 49W 825W 905W 45W 1033W 1103W 33W 1213W 37W 1313W 52W 1418W 52W 1532W 1611W 47W 1712W 48W 1820W 1914W 57W 2034W 2113W 2211W 29W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

425Y 519W 618W 728W 828W 938W 1031W 1141W 1241W 1415W 1515W 1618W 1718W 1831W 1940W 2107W 2217W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

425Y 519W 618W 728W 828W 938W 1031W 1141W 1241W 1415W 1515W 1618W 1718W 1831W 1940W 2107W 2217W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zagórze Pekin:

Pogoda Sosnowiec

Zagórze Droga do Klimontowa

Stanowisko: 5

34

Zagórze Droga do Klimontowa

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

426X 56X 533 612 38 708 50 826 906 46 1036 1106 36 1214 38 1314 53 1419 53 1533 1612 48 1718 49 1821 1915 58 2035 2116 2212 30

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

426Y 56Y 533W 612W 38W 708W 50W 826W 906W 46W 1034W 1104W 34W 1214W 38W 1314W 53W 1419W 53W 1533W 1612W 48W 1713W 49W 1821W 1915W 58W 2035W 2114W 2212W 30W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

426Y 520W 619W 729W 829W 939W 1032W 1142W 1242W 1416W 1516W 1619W 1719W 1832W 1941W 2108W 2218W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

426Y 520W 619W 729W 829W 939W 1032W 1142W 1242W 1416W 1516W 1619W 1719W 1832W 1941W 2108W 2218W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zagórze Droga do Klimontowa:

Pogoda Sosnowiec

Klimontów Fińskie Domki

Stanowisko: 1

34

Klimontów Fińskie Domki

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

428X 58X 535 614 40 710 52 828 908 48 1038 1108 38 1216 40 1316 55 1421 55 1535 1614 50 1720 51 1823 1917 2000 37 2118 2214 32

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

428Y 58Y 535W 614W 40W 710W 52W 828W 908W 48W 1036W 1106W 36W 1216W 40W 1316W 55W 1421W 55W 1535W 1614W 50W 1715W 51W 1823W 1917W 2000W 37W 2116W 2214W 32W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

428Y 522W 621W 731W 831W 941W 1034W 1144W 1244W 1418W 1518W 1621W 1721W 1834W 1943W 2110W 2220W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

428Y 522W 621W 731W 831W 941W 1034W 1144W 1244W 1418W 1518W 1621W 1721W 1834W 1943W 2110W 2220W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Klimontów Fińskie Domki:

Pogoda Sosnowiec

Klimontów Basen

Stanowisko: 1

34

Klimontów Basen

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

429X 59X 537 616 42 712 54 830 910 50 1040 1110 40 1218 42 1318 57 1423 57 1537 1616 52 1722 53 1825 1919 2002 39 2120 2216 34

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

429Y 59Y 537W 616W 42W 712W 54W 830W 910W 50W 1038W 1108W 38W 1218W 42W 1318W 57W 1423W 57W 1537W 1616W 52W 1717W 53W 1825W 1919W 2002W 39W 2118W 2216W 34W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

429Y 524W 623W 733W 833W 943W 1036W 1146W 1246W 1420W 1520W 1623W 1723W 1836W 1945W 2112W 2222W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

429Y 524W 623W 733W 833W 943W 1036W 1146W 1246W 1420W 1520W 1623W 1723W 1836W 1945W 2112W 2222W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Klimontów Basen:

Pogoda Sosnowiec

Klimontów Ogródki Działkowe

Stanowisko: 1

34

Klimontów Ogródki Działkowe

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

430X 500X 38 617 43 713 55 831 911 51 1041 1111 41 1219 43 1319 58 1424 58 1538 1617 53 1723 54 1826 1920 2003 40 2121 2217 35

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

430Y 500Y 38W 617W 43W 713W 55W 831W 911W 51W 1039W 1109W 39W 1219W 43W 1319W 58W 1424W 58W 1538W 1617W 53W 1718W 54W 1826W 1920W 2003W 40W 2119W 2217W 35W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

430Y 525W 624W 734W 834W 944W 1037W 1147W 1247W 1421W 1521W 1624W 1724W 1837W 1946W 2113W 2223W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

430Y 525W 624W 734W 834W 944W 1037W 1147W 1247W 1421W 1521W 1624W 1724W 1837W 1946W 2113W 2223W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Klimontów Ogródki Działkowe:

Pogoda Sosnowiec

Klimontów Hospicjum

Stanowisko: 1

34

Klimontów Hospicjum

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

431X 502X 40 619 45 715 57 833 913 53 1043 1113 43 1221 45 1321 1400 26 1500 40 1619 55 1725 56 1828 1922 2005 42 2123 2219 37

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

431Y 502Y 40W 619W 45W 715W 57W 833W 913W 53W 1041W 1111W 41W 1221W 45W 1321W 1400W 26W 1500W 40W 1619W 55W 1720W 56W 1828W 1922W 2005W 42W 2121W 2219W 37W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

431Y 527W 626W 736W 836W 946W 1039W 1149W 1249W 1423W 1523W 1626W 1726W 1839W 1948W 2115W 2225W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

431Y 527W 626W 736W 836W 946W 1039W 1149W 1249W 1423W 1523W 1626W 1726W 1839W 1948W 2115W 2225W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Klimontów Hospicjum:

Pogoda Sosnowiec

Porąbka Dworzec PKP

Stanowisko: 1

34

Porąbka Dworzec PKP

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

432X 503X 41 620 46 716 58 834 914 54 1044 1114 44 1222 46 1322 1401 27 1501 41 1620 56 1726 57 1829 1923 2006 43 2124 2220 38

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

432Y 503Y 41W 620W 46W 716W 58W 834W 914W 54W 1042W 1112W 42W 1222W 46W 1322W 1401W 27W 1501W 41W 1620W 56W 1721W 57W 1829W 1923W 2006W 43W 2122W 2220W 38W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

432Y 528W 627W 737W 837W 947W 1040W 1150W 1250W 1424W 1524W 1627W 1727W 1840W 1949W 2116W 2226W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

432Y 528W 627W 737W 837W 947W 1040W 1150W 1250W 1424W 1524W 1627W 1727W 1840W 1949W 2116W 2226W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Porąbka Dworzec PKP:

Pogoda Sosnowiec

Porąbka Kopalnia

Stanowisko: 1

34

Porąbka Kopalnia

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

433X 504X 42 621 47 717 59 835 915 55 1045 1115 45 1223 47 1323 1402 28 1502 42 1621 57 1727 58 1830 1924 2007 44 2125 2221 39

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

433Y 504Y 42W 621W 47W 717W 59W 835W 915W 55W 1043W 1113W 43W 1223W 47W 1323W 1402W 28W 1502W 42W 1621W 57W 1722W 58W 1830W 1924W 2007W 44W 2123W 2221W 39W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

433Y 529W 628W 738W 838W 948W 1041W 1151W 1251W 1425W 1525W 1628W 1728W 1841W 1950W 2117W 2227W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

433Y 529W 628W 738W 838W 948W 1041W 1151W 1251W 1425W 1525W 1628W 1728W 1841W 1950W 2117W 2227W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Porąbka Kopalnia:

Pogoda Sosnowiec

Porąbka Łukasiewicza

Stanowisko: 3

34

Porąbka Łukasiewicza

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

434X 505X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

434Y 505Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

434Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

434Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Porąbka Łukasiewicza:

Pogoda Sosnowiec

Porąbka Wiejska

Stanowisko: 4

34

Porąbka Wiejska

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

436X 507X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

436Y 507Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

436Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

436Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Porąbka Wiejska:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Pętla

Stanowisko: 1

34

Kazimierz Górniczy Pętla

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

437X 508X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

437Y 508Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

437Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

437Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Pętla:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Kopalnia

Stanowisko: 1

34

Kazimierz Górniczy Kopalnia

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

438X 509X

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

438Y 509Y

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

438Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

438Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Kopalnia:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Park

Stanowisko: 1

34

Kazimierz Górniczy Park

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

441Y 512Y 59W 638W 704W 34W 816W 52W 932W 1012W 1100W 30W 1200W 40W 1304W 40W 1419W 45W 1519W 59W 1638W 1714W 39W 1815W 47W 1941W 2024W 2101W 40W 2238W 56W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

441Y 546W 645W 755W 855W 1005W 58W 1208W 1308W 1442W 1542W 1645W 1745W 1858W 2007W 2134W 2244W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

441Y 546W 645W 755W 855W 1005W 58W 1208W 1308W 1442W 1542W 1645W 1745W 1858W 2007W 2134W 2244W

Porąbka Zawodzie

Stanowisko: 1

34

Porąbka Zawodzie

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

545 624 50 720 802 38 918 58 1048 1118 48 1226 50 1326 1405 31 1505 45 1624 1700 30 1801 33 1927 2010 47 2128 2224 42

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

545W 624W 50W 720W 802W 38W 918W 58W 1046W 1116W 46W 1226W 50W 1326W 1405W 31W 1505W 45W 1624W 1700W 25W 1801W 33W 1927W 2010W 47W 2126W 2224W 42W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

532W 631W 741W 841W 951W 1044W 1154W 1254W 1428W 1528W 1631W 1731W 1844W 1953W 2120W 2230W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

532W 631W 741W 841W 951W 1044W 1154W 1254W 1428W 1528W 1631W 1731W 1844W 1953W 2120W 2230W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Porąbka Zawodzie:

Pogoda Sosnowiec

Porąbka Ośrodek Rekreacyjny

Stanowisko: 1

34

Porąbka Ośrodek Rekreacyjny

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

546 625 51 721 803 39 919 59 1049 1119 49 1227 51 1327 1406 32 1506 46 1625 1701 31 1802 34 1928 2011 48 2129 2225 43

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

546W 625W 51W 721W 803W 39W 919W 59W 1047W 1117W 47W 1227W 51W 1327W 1406W 32W 1506W 46W 1625W 1701W 26W 1802W 34W 1928W 2011W 48W 2127W 2225W 43W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

533W 632W 742W 842W 952W 1045W 1155W 1255W 1429W 1529W 1632W 1732W 1845W 1954W 2121W 2231W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

533W 632W 742W 842W 952W 1045W 1155W 1255W 1429W 1529W 1632W 1732W 1845W 1954W 2121W 2231W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Porąbka Ośrodek Rekreacyjny:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna

Stanowisko: 2

34

Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

549 628 54 724 806 42 922 1002 52 1122 52 1230 54 1330 1409 35 1509 49 1628 1704 34 1805 37 1931 2014 51 2132 2228 46

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

549W 628W 54W 724W 806W 42W 922W 1002W 50W 1120W 50W 1230W 54W 1330W 1409W 35W 1509W 49W 1628W 1704W 29W 1805W 37W 1931W 2014W 51W 2130W 2228W 46W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

536W 635W 745W 845W 955W 1048W 1158W 1258W 1432W 1532W 1635W 1735W 1848W 1957W 2124W 2234W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

536W 635W 745W 845W 955W 1048W 1158W 1258W 1432W 1532W 1635W 1735W 1848W 1957W 2124W 2234W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Kolonia Feliks

Stanowisko: 2

34

Ostrowy Górnicze Kolonia Feliks

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

550 629 55 725 807 43 923 1003 53 1123 53 1231 55 1331 1410 36 1510 50 1629 1705 35 1806 38 1932 2015 52 2133 2229 47

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

550W 629W 55W 725W 807W 43W 923W 1003W 51W 1121W 51W 1231W 55W 1331W 1410W 36W 1510W 50W 1629W 1705W 30W 1806W 38W 1932W 2015W 52W 2131W 2229W 47W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

537W 636W 746W 846W 956W 1049W 1159W 1259W 1433W 1533W 1636W 1736W 1849W 1958W 2125W 2235W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

537W 636W 746W 846W 956W 1049W 1159W 1259W 1433W 1533W 1636W 1736W 1849W 1958W 2125W 2235W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Kolonia Feliks:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Niecała

Stanowisko: 2

34

Ostrowy Górnicze Niecała

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

552 631 57 727 809 45 925 1005 55 1125 55 1233 57 1333 1412 38 1512 52 1631 1707 37 1808 40 1934 2017 54 2135 2231 49

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

552W 631W 57W 727W 809W 45W 925W 1005W 53W 1123W 53W 1233W 57W 1333W 1412W 38W 1512W 52W 1631W 1707W 32W 1808W 40W 1934W 2017W 54W 2133W 2231W 49W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

539W 638W 748W 848W 958W 1051W 1201W 1301W 1435W 1535W 1638W 1738W 1851W 2000W 2127W 2237W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

539W 638W 748W 848W 958W 1051W 1201W 1301W 1435W 1535W 1638W 1738W 1851W 2000W 2127W 2237W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Niecała:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Pomnik

Stanowisko: 2

34

Ostrowy Górnicze Pomnik

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

554 633 59 729 811 47 927 1007 57 1127 57 1235 59 1335 1414 40 1514 54 1633 1709 39 1810 42 1936 2019 56 2137 2233 51

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

554W 633W 59W 729W 811W 47W 927W 1007W 55W 1125W 55W 1235W 59W 1335W 1414W 40W 1514W 54W 1633W 1709W 34W 1810W 42W 1936W 2019W 56W 2135W 2233W 51W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

541W 640W 750W 850W 1000W 53W 1203W 1303W 1437W 1537W 1640W 1740W 1853W 2002W 2129W 2239W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

541W 640W 750W 850W 1000W 53W 1203W 1303W 1437W 1537W 1640W 1740W 1853W 2002W 2129W 2239W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Pomnik:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Kościół

Stanowisko: 1

34

Ostrowy Górnicze Kościół

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

555 634 700 30 812 48 928 1008 58 1128 58 1236 1300 36 1415 41 1515 55 1634 1710 40 1811 43 1937 2020 57 2138 2234 52

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

555W 634W 700W 30W 812W 48W 928W 1008W 56W 1126W 56W 1236W 1300W 36W 1415W 41W 1515W 55W 1634W 1710W 35W 1811W 43W 1937W 2020W 57W 2136W 2234W 52W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

542W 641W 751W 851W 1001W 54W 1204W 1304W 1438W 1538W 1641W 1741W 1854W 2003W 2130W 2240W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

542W 641W 751W 851W 1001W 54W 1204W 1304W 1438W 1538W 1641W 1741W 1854W 2003W 2130W 2240W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Kościół:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Armii Krajowej

Stanowisko: 2

34

Kazimierz Górniczy Armii Krajowej

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

556 635 701 31 813 49 929 1009 59 1129 59 1237 1301 37 1416 42 1516 56 1635 1711 41 1812 44 1938 2021 58 2139 2235 53

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

556W 635W 701W 31W 813W 49W 929W 1009W 57W 1127W 57W 1237W 1301W 37W 1416W 42W 1516W 56W 1635W 1711W 36W 1812W 44W 1938W 2021W 58W 2137W 2235W 53W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

543W 642W 752W 852W 1002W 55W 1205W 1305W 1439W 1539W 1642W 1742W 1855W 2004W 2131W 2241W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

543W 642W 752W 852W 1002W 55W 1205W 1305W 1439W 1539W 1642W 1742W 1855W 2004W 2131W 2241W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Armii Krajowej:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Park

Stanowisko: 1

34

Kazimierz Górniczy Park

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

441Y 512Y 59W 638W 704W 34W 816W 52W 932W 1012W 1100W 30W 1200W 40W 1304W 40W 1419W 45W 1519W 59W 1638W 1714W 39W 1815W 47W 1941W 2024W 2101W 40W 2238W 56W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

441Y 546W 645W 755W 855W 1005W 58W 1208W 1308W 1442W 1542W 1645W 1745W 1858W 2007W 2134W 2244W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

441Y 546W 645W 755W 855W 1005W 58W 1208W 1308W 1442W 1542W 1645W 1745W 1858W 2007W 2134W 2244W

Kazimierz Górniczy Poczta

Stanowisko: 3

34

Kazimierz Górniczy Poczta

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

440X 511X 58 637 703 33 815 51 931 1011 1101 31 1201 39 1303 39 1418 44 1518 58 1637 1713 43 1814 46 1940 2023 2100 41 2237 55

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

442Y 513Y 600W 39W 705W 35W 817W 53W 933W 1013W 1101W 31W 1201W 41W 1305W 41W 1420W 46W 1520W 1600W 39W 1715W 40W 1816W 48W 1942W 2025W 2102W 41W 2239W 57W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

442Y 547W 646W 756W 856W 1006W 59W 1209W 1309W 1443W 1543W 1646W 1746W 1859W 2008W 2135W 2245W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

442Y 547W 646W 756W 856W 1006W 59W 1209W 1309W 1443W 1543W 1646W 1746W 1859W 2008W 2135W 2245W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Poczta:

Pogoda Sosnowiec

Grabocin Kościuszkowców

Stanowisko: 1

34

Grabocin Kościuszkowców

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

442X 513X 600 39 705 35 817 53 933 1013 1103 33 1203 41 1305 41 1420 46 1520 1600 39 1715 45 1816 48 1942 2025 2102 43 2239 57

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

444Y 515Y 602W 41W 707W 37W 819W 55W 935W 1015W 1103W 33W 1203W 43W 1307W 43W 1422W 48W 1522W 1602W 41W 1717W 42W 1818W 50W 1944W 2027W 2104W 43W 2241W 59W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

444Y 549W 648W 758W 858W 1008W 1101W 1211W 1311W 1445W 1545W 1648W 1748W 1901W 2010W 2137W 2247W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

444Y 549W 648W 758W 858W 1008W 1101W 1211W 1311W 1445W 1545W 1648W 1748W 1901W 2010W 2137W 2247W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grabocin Kościuszkowców:

Pogoda Sosnowiec

Grabocin Polna

Stanowisko: 2

34

Grabocin Polna

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

443X 514X 601 40 706 36 818 54 934 1014 1104 34 1204 42 1306 42 1421 47 1521 1601 40 1716 46 1817 49 1943 2026 2103 44 2240 58

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

445Y 516Y 603W 42W 708W 38W 820W 56W 936W 1016W 1104W 34W 1204W 44W 1308W 44W 1423W 49W 1523W 1603W 42W 1718W 43W 1819W 51W 1945W 2028W 2105W 44W 2242W 2300W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

445Y 550W 649W 759W 859W 1009W 1102W 1212W 1312W 1446W 1546W 1649W 1749W 1902W 2011W 2138W 2248W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

445Y 550W 649W 759W 859W 1009W 1102W 1212W 1312W 1446W 1546W 1649W 1749W 1902W 2011W 2138W 2248W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grabocin Polna:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Grabocin Sosnowiecka

Stanowisko: 2

34

Grabocin Sosnowiecka

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

445X 516X 603 42 708 38 820 56 936 1016 1106 36 1206 44 1308 44 1423 49 1523 1603 42 1718 48 1819 51 1945 2028 2105 46 2242 2300

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

447Y 518Y 605W 44W 710W 40W 822W 58W 938W 1018W 1106W 36W 1206W 46W 1310W 46W 1425W 51W 1525W 1605W 44W 1720W 45W 1821W 53W 1947W 2030W 2107W 46W 2244W 2302W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

447Y 552W 651W 801W 901W 1011W 1104W 1214W 1314W 1448W 1548W 1651W 1751W 1904W 2013W 2140W 2250W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

447Y 552W 651W 801W 901W 1011W 1104W 1214W 1314W 1448W 1548W 1651W 1751W 1904W 2013W 2140W 2250W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grabocin Sosnowiecka:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Strzemieszyce Aleja Za Remizą

Stanowisko: 2

34

Strzemieszyce Aleja Za Remizą

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

446X 517X 604 43 709 39 821 57 937 1017 1107 37 1207 45 1309 45 1424 50 1524 1604 43 1719 49 1820 52 1946 2029 2106 47 2243 2301

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

448Y 519Y 606W 45W 711W 41W 823W 59W 939W 1019W 1107W 37W 1207W 47W 1311W 47W 1426W 52W 1526W 1606W 45W 1721W 46W 1822W 54W 1948W 2031W 2108W 47W 2245W 2303W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

448Y 553W 652W 802W 902W 1012W 1105W 1215W 1315W 1449W 1549W 1652W 1752W 1905W 2014W 2141W 2251W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

448Y 553W 652W 802W 902W 1012W 1105W 1215W 1315W 1449W 1549W 1652W 1752W 1905W 2014W 2141W 2251W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzemieszyce Aleja Za Remizą:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Strzemieszyce Szałasowizna

Stanowisko: 2

34

Strzemieszyce Szałasowizna

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

448X 519X 606 45 711 41 823 59 939 1019 1109 39 1209 47 1311 47 1426 52 1526 1606 45 1721 51 1822 54 1948 2031 2108 49 2245 2303

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

450Y 521Y 608W 47W 713W 43W 825W 901W 41W 1021W 1109W 39W 1209W 49W 1313W 49W 1428W 54W 1528W 1608W 47W 1723W 48W 1824W 56W 1950W 2033W 2110W 49W 2247W 2305W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

450Y 555W 654W 804W 904W 1014W 1107W 1217W 1317W 1451W 1551W 1654W 1754W 1907W 2016W 2143W 2253W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

450Y 555W 654W 804W 904W 1014W 1107W 1217W 1317W 1451W 1551W 1654W 1754W 1907W 2016W 2143W 2253W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzemieszyce Szałasowizna:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Strzemieszyce Dworzec Południowy

Stanowisko: 2

34

Strzemieszyce Dworzec Południowy

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

450X 521X 608 47 713 43 825 901 41 1021 1111 41 1211 49 1313 49 1428 54 1528 1608 47 1723 53 1824 56 1950 2033 2110 51 2247 2305

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

452Y 523Y 610W 49W 715W 45W 827W 903W 43W 1023W 1111W 41W 1211W 51W 1315W 51W 1430W 56W 1530W 1610W 49W 1725W 50W 1826W 58W 1952W 2035W 2112W 51W 2249W 2307W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

452Y 557W 656W 806W 906W 1016W 1109W 1219W 1319W 1453W 1553W 1656W 1756W 1909W 2018W 2145W 2255W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

452Y 557W 656W 806W 906W 1016W 1109W 1219W 1319W 1453W 1553W 1656W 1756W 1909W 2018W 2145W 2255W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzemieszyce Dworzec Południowy:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Strzemieszyce Przejazd Kolejowy II

Stanowisko: 2

34

Strzemieszyce Przejazd Kolejowy II

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

451X 522X 609 48 714 44 826 902 42 1022 1112 42 1212 50 1314 50 1429 55 1529 1609 48 1724 54 1825 57 1951 2034 2111 52 2248 2306

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

453Y 524Y 611W 50W 716W 46W 828W 904W 44W 1024W 1112W 42W 1212W 52W 1316W 52W 1431W 57W 1531W 1611W 50W 1726W 51W 1827W 59W 1953W 2036W 2113W 52W 2250W 2308W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

453Y 558W 657W 807W 907W 1017W 1110W 1220W 1320W 1454W 1554W 1657W 1757W 1910W 2019W 2146W 2256W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

453Y 558W 657W 807W 907W 1017W 1110W 1220W 1320W 1454W 1554W 1657W 1757W 1910W 2019W 2146W 2256W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzemieszyce Przejazd Kolejowy II:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Strzemieszyce Kościół

Stanowisko: 2

34

Strzemieszyce Kościół

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

452X 523X 610 49 715 45 827 903 43 1023 1113 43 1213 51 1315 51 1430 56 1530 1610 49 1725 55 1826 58 1952 2035 2112 53 2249 2307

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

454Y 525Y 612W 51W 717W 47W 829W 905W 45W 1025W 1113W 43W 1213W 53W 1317W 53W 1432W 58W 1532W 1612W 51W 1727W 52W 1828W 1900W 54W 2037W 2114W 53W 2251W 2309W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

454Y 559W 658W 808W 908W 1018W 1111W 1221W 1321W 1455W 1555W 1658W 1758W 1911W 2020W 2147W 2257W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

454Y 559W 658W 808W 908W 1018W 1111W 1221W 1321W 1455W 1555W 1658W 1758W 1911W 2020W 2147W 2257W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzemieszyce Kościół:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Strzemieszyce Stacyjna

Stanowisko: 2

34

Strzemieszyce Stacyjna

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

454X 525X 612 51 717 47 829 905 45 1025 1115 45 1215 53 1317 53 1432 58 1532 1612 51 1727 57 1828 1900 54 2037 2114 55 2251 2309

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

456Y 527Y 614W 53W 719W 49W 831W 907W 47W 1027W 1115W 45W 1215W 55W 1319W 55W 1434W 1500W 34W 1614W 53W 1729W 54W 1830W 1902W 56W 2039W 2116W 55W 2253W 2311W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

456Y 601W 700W 810W 910W 1020W 1113W 1223W 1323W 1457W 1557W 1700W 1800W 1913W 2022W 2149W 2259W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

456Y 601W 700W 810W 910W 1020W 1113W 1223W 1323W 1457W 1557W 1700W 1800W 1913W 2022W 2149W 2259W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzemieszyce Stacyjna:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Strzemieszyce Dworzec Północny

Stanowisko: 1

34

Strzemieszyce Dworzec Północny

Kierunek: Strzemieszyce Dworzec Północny

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

455X 526X 613 52 718 48 830 906 46 1026 1116 46 1216 54 1318 54 1433 59 1533 1613 52 1728 58 1829 1901 55 2038 2115 56 2252 2310

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

457Y 528Y 615W 54W 720W 50W 832W 908W 48W 1028W 1116W 46W 1216W 56W 1320W 56W 1435W 1501W 35W 1615W 54W 1730W 55W 1831W 1903W 57W 2040W 2117W 56W 2254W 2312W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

457Y 602W 701W 811W 911W 1021W 1114W 1224W 1324W 1458W 1558W 1701W 1801W 1914W 2023W 2150W 2300W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

457Y 602W 701W 811W 911W 1021W 1114W 1224W 1324W 1458W 1558W 1701W 1801W 1914W 2023W 2150W 2300W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzemieszyce Dworzec Północny:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Kierunek Sosnowiec Urząd Miasta

Strzemieszyce Dworzec Północny

Stanowisko: 1

34

Strzemieszyce Dworzec Północny

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

456V 533V 621V 57V 731V 821V 51V 911V 1011V 51V 1121V 51V 1221V 1301V 21V 1401V 45V 1511V 50V 1617V 56V 1732Y 1803V 48V 1923V 58V 2048V 2118V 2213V 53Y 2311Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

458 533 621 59 731 821 51 913 1011 51 1121 51 1221 1301 25 1401 45 1511 50 1620 59 1735U 1800 48 1920 2002 48 2120 2213 55U 2313U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

500 606 706 816 916 1026 1120 1240 1340 1504 1602 1705 1805 1940 2055 2213 2302U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

500 606 706 816 916 1026 1120 1240 1340 1504 1602 1705 1805 1940 2055 2213 2302U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzemieszyce Dworzec Północny:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Strzemieszyce Stacyjna

Stanowisko: 3

34

Strzemieszyce Stacyjna

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

457V 534V 622V 58V 732V 822V 52V 912V 1012V 52V 1122V 52V 1222V 1302V 22V 1402V 46V 1512V 51V 1618V 57V 1733Y 1804V 49V 1924V 59V 2049V 2119V 2214V 54Y 2312Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

459 534 622 700 32 822 52 914 1012 52 1122 52 1222 1302 26 1402 46 1512 51 1621 1700 36U 1801 49 1921 2003 49 2121 2214 56U 2314U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

501 607 707 817 917 1027 1121 1241 1341 1505 1603 1706 1806 1941 2056 2214 2303U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

501 607 707 817 917 1027 1121 1241 1341 1505 1603 1706 1806 1941 2056 2214 2303U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzemieszyce Stacyjna:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Strzemieszyce Kościół

Stanowisko: 1

34

Strzemieszyce Kościół

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

458V 536V 624V 700V 34V 824V 54V 914V 1014V 54V 1124V 54V 1224V 1304V 24V 1404V 48V 1514V 53V 1620V 59V 1735Y 1806V 51V 1926V 2001V 51V 2121V 2216V 56Y 2313Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

500 36 624 702 34 824 54 916 1014 54 1124 54 1224 1304 28 1404 48 1514 53 1623 1702 38U 1803 51 1923 2005 51 2123 2216 58U 2315U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

503 609 709 819 919 1029 1123 1243 1343 1507 1605 1708 1808 1943 2058 2216 2304U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

503 609 709 819 919 1029 1123 1243 1343 1507 1605 1708 1808 1943 2058 2216 2304U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzemieszyce Kościół:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Strzemieszyce Przejazd Kolejowy II

Stanowisko: 1

34

Strzemieszyce Przejazd Kolejowy II

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

459V 537V 625V 701V 35V 825V 55V 915V 1015V 55V 1125V 55V 1225V 1305V 25V 1405V 49V 1515V 54V 1621V 1700V 36Y 1807V 52V 1927V 2002V 52V 2122V 2217V 57Y 2314Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

501 37 625 703 35 825 55 917 1015 55 1125 55 1225 1305 29 1405 49 1515 54 1624 1703 39U 1804 52 1924 2006 52 2124 2217 59U 2316U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

504 610 710 820 920 1030 1124 1244 1344 1508 1606 1709 1809 1944 2059 2217 2305U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

504 610 710 820 920 1030 1124 1244 1344 1508 1606 1709 1809 1944 2059 2217 2305U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzemieszyce Przejazd Kolejowy II:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Strzemieszyce Dworzec Południowy

Stanowisko: 1

34

Strzemieszyce Dworzec Południowy

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

500V 38V 626V 702V 36V 826V 56V 916V 1016V 56V 1126V 56V 1226V 1306V 26V 1406V 50V 1516V 55V 1622V 1701V 37Y 1808V 53V 1928V 2003V 53V 2123V 2218V 58Y 2315Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

502 38 626 704 36 826 56 918 1016 56 1126 56 1226 1306 30 1406 50 1516 55 1625 1704 40U 1805 53 1925 2007 53 2125 2218 2300U 17U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

505 611 711 821 921 1031 1125 1245 1345 1509 1607 1710 1810 1945 2100 2218 2306U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

505 611 711 821 921 1031 1125 1245 1345 1509 1607 1710 1810 1945 2100 2218 2306U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzemieszyce Dworzec Południowy:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Strzemieszyce Szałasowizna

Stanowisko: 1

34

Strzemieszyce Szałasowizna

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

502V 40V 628V 704V 38V 828V 58V 918V 1018V 58V 1128V 58V 1228V 1308V 28V 1408V 52V 1518V 57V 1624V 1703V 39Y 1810V 55V 1930V 2005V 55V 2125V 2220V 2300Y 17Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

504 40 628 706 38 828 58 920 1018 58 1128 58 1228 1308 32 1408 52 1518 57 1627 1706 42U 1807 55 1927 2009 55 2127 2220 2302U 19U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

507 613 713 823 923 1033 1127 1247 1347 1511 1609 1712 1812 1947 2102 2220 2308U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

507 613 713 823 923 1033 1127 1247 1347 1511 1609 1712 1812 1947 2102 2220 2308U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzemieszyce Szałasowizna:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Strzemieszyce Aleja Za Remizą

Stanowisko: 1

34

Strzemieszyce Aleja Za Remizą

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

504V 42V 630V 706V 40V 830V 900V 20V 1020V 1100V 30V 1200V 30V 1310V 30V 1410V 54V 1520V 59V 1626V 1705V 41Y 1812V 57V 1932V 2007V 57V 2127V 2222V 2302Y 19Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

506 42 630 708 40 830 900 22 1020 1100 30 1200 30 1310 34 1410 54 1520 59 1629 1708 44U 1809 57 1929 2011 57 2129 2222 2304U 21U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

509 615 715 825 925 1035 1129 1249 1349 1513 1611 1714 1814 1949 2104 2222 2310U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

509 615 715 825 925 1035 1129 1249 1349 1513 1611 1714 1814 1949 2104 2222 2310U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzemieszyce Aleja Za Remizą:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Grabocin Sosnowiecka

Stanowisko: 1

34

Grabocin Sosnowiecka

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

505V 43V 631V 707V 41V 831V 901V 21V 1021V 1101V 31V 1201V 31V 1311V 31V 1411V 55V 1521V 1600V 27V 1706V 42Y 1813V 58V 1933V 2008V 58V 2128V 2223V 2303Y 20Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

507 43 631 709 41 831 901 23 1021 1101 31 1201 31 1311 35 1411 55 1521 1600 30 1709 45U 1810 58 1930 2012 58 2130 2223 2305U 22U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

510 616 716 826 926 1036 1130 1250 1350 1514 1612 1715 1815 1950 2105 2223 2311U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

510 616 716 826 926 1036 1130 1250 1350 1514 1612 1715 1815 1950 2105 2223 2311U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grabocin Sosnowiecka:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Grabocin Polna

Stanowisko: 1

34

Grabocin Polna

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

507V 45V 633V 709V 43V 833V 903V 23V 1023V 1103V 33V 1203V 33V 1313V 33V 1413V 57V 1523V 1602V 29V 1708V 44Y 1815V 1900V 35V 2010V 2100V 30V 2225V 2305Y 22Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

509 45 633 711 43 833 903 25 1023 1103 33 1203 33 1313 37 1413 57 1523 1602 32 1711 47U 1812 1900 32 2014 2100 32 2225 2307U 24U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

512 618 718 828 928 1038 1132 1252 1352 1516 1614 1717 1817 1952 2107 2225 2313U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

512 618 718 828 928 1038 1132 1252 1352 1516 1614 1717 1817 1952 2107 2225 2313U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grabocin Polna:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Grabocin Kościuszkowców

Stanowisko: 2

34

Grabocin Kościuszkowców

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

508V 46V 634V 710V 44V 834V 904V 24V 1024V 1104V 34V 1204V 34V 1314V 34V 1414V 58V 1524V 1603V 30V 1709V 45Y 1816V 1901V 36V 2011V 2101V 31V 2226V 2306Y 23Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

510 46 634 712 44 834 904 26 1024 1104 34 1204 34 1314 38 1414 58 1524 1603 33 1712 48U 1813 1901 33 2015 2101 33 2226 2308U 25U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

513 619 719 829 929 1039 1133 1253 1353 1517 1615 1718 1818 1953 2108 2226 2314U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

513 619 719 829 929 1039 1133 1253 1353 1517 1615 1718 1818 1953 2108 2226 2314U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grabocin Kościuszkowców:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Poczta

Stanowisko: 2

34

Kazimierz Górniczy Poczta

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1747Y 2308Y 25Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1752U 2312U 29U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

2318U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2318U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Poczta:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Kopalnia

Stanowisko: 2

34

Kazimierz Górniczy Kopalnia

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1748Y 2309Y 26Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1753U 2313U 30U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

2319U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2319U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Kopalnia:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Pętla

Stanowisko: 2

34

Kazimierz Górniczy Pętla

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1749Y 2310Y 27Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1754U 2314U 31U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

2320U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2320U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Pętla:

Pogoda Sosnowiec

Porąbka Wiejska

Stanowisko: 3

34

Porąbka Wiejska

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1750Y 2311Y 28Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1755U 2315U 32U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

2321U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2321U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Porąbka Wiejska:

Pogoda Sosnowiec

Porąbka Łukasiewicza

Stanowisko: 4

34

Porąbka Łukasiewicza

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1752Y 2313Y 30Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1757U 2317U 34U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

2323U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2323U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Porąbka Łukasiewicza:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Park

Stanowisko: 1

34

Kazimierz Górniczy Park

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

513 49 637 715 47 837 907 29 1027 1107 37 1207 37 1317 41 1417 1501 27 1606 36 1715 51U 1816 1904 36 2018 2104 36 2229 2311U 28U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

516 622 722 832 932 1042 1136 1256 1356 1520 1618 1721 1821 1956 2111 2229 2317U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

516 622 722 832 932 1042 1136 1256 1356 1520 1618 1721 1821 1956 2111 2229 2317U

Kazimierz Górniczy Poczta

Stanowisko: 2

34

Kazimierz Górniczy Poczta

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1747Y 2308Y 25Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1752U 2312U 29U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

2318U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2318U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Poczta:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Kopalnia

Stanowisko: 2

34

Kazimierz Górniczy Kopalnia

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1748Y 2309Y 26Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1753U 2313U 30U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

2319U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2319U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Kopalnia:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Pętla

Stanowisko: 2

34

Kazimierz Górniczy Pętla

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1749Y 2310Y 27Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1754U 2314U 31U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

2320U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2320U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Pętla:

Pogoda Sosnowiec

Porąbka Wiejska

Stanowisko: 3

34

Porąbka Wiejska

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1750Y 2311Y 28Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1755U 2315U 32U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

2321U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2321U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Porąbka Wiejska:

Pogoda Sosnowiec

Porąbka Łukasiewicza

Stanowisko: 4

34

Porąbka Łukasiewicza

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1752Y 2313Y 30Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1757U 2317U 34U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

2323U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2323U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Porąbka Łukasiewicza:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Poczta

Stanowisko: 1

34

Kazimierz Górniczy Poczta

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

510V 48V 636V 712V 46V 836V 906V 26V 1026V 1106V 36V 1206V 36V 1316V 36V 1416V 1500V 26V 1605V 32V 1711V 1818V 1903V 38V 2013V 2103V 33V 2228V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

514 50 638 716 48 838 908 30 1028 1108 38 1208 38 1318 42 1418 1502 28 1607 37 1716 1817 1905 37 2019 2105 37 2230

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

517 623 723 833 933 1043 1137 1257 1357 1521 1619 1722 1822 1957 2112 2230

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

517 623 723 833 933 1043 1137 1257 1357 1521 1619 1722 1822 1957 2112 2230

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Poczta:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Armii Krajowej

Stanowisko: 1

34

Kazimierz Górniczy Armii Krajowej

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

512V 50V 638V 714V 48V 838V 908V 28V 1028V 1108V 38V 1208V 38V 1318V 38V 1418V 1502V 28V 1607V 34V 1713V 1820V 1905V 40V 2015V 2105V 35V 2230V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

516 52 640 718 50 840 910 32 1030 1110 40 1210 40 1320 44 1420 1504 30 1609 39 1718 1819 1907 39 2021 2107 39 2232

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

519 625 725 835 935 1045 1139 1259 1359 1523 1621 1724 1824 1959 2114 2232

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

519 625 725 835 935 1045 1139 1259 1359 1523 1621 1724 1824 1959 2114 2232

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Armii Krajowej:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Rondo

Stanowisko: 1

34

Ostrowy Górnicze Rondo

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

513V 51V 639V 715V 49V 839V 909V 29V 1029V 1109V 39V 1209V 39V 1319V 39V 1419V 1503V 29V 1608V 35V 1714V 1821V 1906V 41V 2016V 2106V 36V 2231V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

517 53 641 719 51 841 911 33 1031 1111 41 1211 41 1321 45 1421 1505 31 1610 40 1719 1820 1908 40 2022 2108 40 2233

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

520 626 726 836 936 1046 1140 1300 1400 1524 1622 1725 1825 2000 2115 2233

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

520 626 726 836 936 1046 1140 1300 1400 1524 1622 1725 1825 2000 2115 2233

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Rondo:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Pomnik

Stanowisko: 1

34

Ostrowy Górnicze Pomnik

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

515V 53V 641V 717V 51V 841V 911V 31V 1031V 1111V 41V 1211V 41V 1321V 41V 1421V 1505V 31V 1610V 37V 1716V 1823V 1908V 43V 2018V 2108V 38V 2233V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

519 55 643 721 53 843 913 35 1033 1113 43 1213 43 1323 47 1423 1507 33 1612 42 1721 1822 1910 42 2024 2110 42 2235

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

522 628 728 838 938 1048 1142 1302 1402 1526 1624 1727 1827 2002 2117 2235

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

522 628 728 838 938 1048 1142 1302 1402 1526 1624 1727 1827 2002 2117 2235

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Pomnik:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Niecała

Stanowisko: 1

34

Ostrowy Górnicze Niecała

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

516V 54V 642V 718V 52V 842V 912V 32V 1032V 1112V 42V 1212V 42V 1322V 42V 1422V 1506V 32V 1611V 38V 1717V 1824V 1909V 44V 2019V 2109V 39V 2234V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

520 56 644 722 54 844 914 36 1034 1114 44 1214 44 1324 48 1424 1508 34 1613 43 1722 1823 1911 43 2025 2111 43 2236

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

523 629 729 839 939 1049 1143 1303 1403 1527 1625 1728 1828 2003 2118 2236

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

523 629 729 839 939 1049 1143 1303 1403 1527 1625 1728 1828 2003 2118 2236

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Niecała:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Kolonia Feliks

Stanowisko: 1

34

Ostrowy Górnicze Kolonia Feliks

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

518V 56V 644V 720V 54V 844V 914V 34V 1034V 1114V 44V 1214V 44V 1324V 44V 1424V 1508V 34V 1613V 40V 1719V 1826V 1911V 46V 2021V 2111V 41V 2236V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

522 58 646 724 56 846 916 38 1036 1116 46 1216 46 1326 50 1426 1510 36 1615 45 1724 1825 1913 45 2027 2113 45 2238

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

525 631 731 841 941 1051 1145 1305 1405 1529 1627 1730 1830 2005 2120 2238

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

525 631 731 841 941 1051 1145 1305 1405 1529 1627 1730 1830 2005 2120 2238

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Kolonia Feliks:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna

Stanowisko: 1

34

Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

519V 57V 645V 721V 55V 845V 915V 35V 1035V 1115V 45V 1215V 45V 1325V 45V 1425V 1509V 35V 1614V 41V 1720V 1827V 1912V 47V 2022V 2112V 42V 2237V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

523 59 647 725 57 847 917 39 1037 1117 47 1217 47 1327 51 1427 1511 37 1616 46 1725 1826 1914 46 2028 2114 46 2239

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

526 632 732 842 942 1052 1146 1306 1406 1530 1628 1731 1831 2006 2121 2239

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

526 632 732 842 942 1052 1146 1306 1406 1530 1628 1731 1831 2006 2121 2239

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna:

Pogoda Sosnowiec

Porąbka Ośrodek Rekreacyjny

Stanowisko: 2

34

Porąbka Ośrodek Rekreacyjny

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

522V 600V 48V 724V 58V 848V 918V 38V 1038V 1118V 48V 1218V 48V 1328V 48V 1428V 1512V 38V 1617V 44V 1723V 1830V 1915V 50V 2025V 2115V 45V 2240V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

526 602 50 728 800 50 920 42 1040 1120 50 1220 50 1330 54 1430 1514 40 1619 49 1728 1829 1917 49 2031 2117 49 2242

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

529 635 735 845 945 1055 1149 1309 1409 1533 1631 1734 1834 2009 2124 2242

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

529 635 735 845 945 1055 1149 1309 1409 1533 1631 1734 1834 2009 2124 2242

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Porąbka Ośrodek Rekreacyjny:

Pogoda Sosnowiec

Porąbka Zawodzie

Stanowisko: 2

34

Porąbka Zawodzie

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

523V 601V 49V 725V 59V 849V 919V 39V 1039V 1119V 49V 1219V 49V 1329V 49V 1429V 1513V 39V 1618V 45V 1724V 1831V 1916V 51V 2026V 2116V 46V 2241V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

527 603 51 729 801 51 921 43 1041 1121 51 1221 51 1331 55 1431 1515 41 1620 50 1729 1830 1918 50 2032 2118 50 2243

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

530 636 736 846 946 1056 1150 1310 1410 1534 1632 1735 1835 2010 2125 2243

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

530 636 736 846 946 1056 1150 1310 1410 1534 1632 1735 1835 2010 2125 2243

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Porąbka Zawodzie:

Pogoda Sosnowiec

Porąbka Kopalnia

Stanowisko: 2

34

Porąbka Kopalnia

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

526V 604V 52V 728V 802V 52V 922V 42V 1042V 1122V 52V 1222V 52V 1332V 52V 1432V 1516V 42V 1621V 48V 1727V 53Y 1834V 1919V 54V 2029V 2119V 49V 2244V 2314Y 31Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

530 606 54 732 804 54 924 46 1044 1124 54 1224 54 1334 58 1434 1518 44 1623 53 1732 58U 1833 1921 53 2035 2121 53 2246 2318U 35U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

533 639 739 849 949 1059 1153 1313 1413 1537 1635 1738 1838 2013 2128 2246 2324U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

533 639 739 849 949 1059 1153 1313 1413 1537 1635 1738 1838 2013 2128 2246 2324U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Porąbka Kopalnia:

Pogoda Sosnowiec

Porąbka Dworzec PKP

Stanowisko: 2

34

Porąbka Dworzec PKP

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

527V 605V 53V 729V 803V 53V 923V 43V 1043V 1123V 53V 1223V 53V 1333V 53V 1433V 1517V 43V 1622V 49V 1728V 54Y 1835V 1920V 55V 2030V 2120V 50V 2245V 2315Y 32Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

531 607 55 733 805 55 925 47 1045 1125 55 1225 55 1335 59 1435 1519 45 1624 54 1733 59U 1834 1922 54 2036 2122 54 2247 2319U 36U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

534 640 740 850 950 1100 54 1314 1414 1538 1636 1739 1839 2014 2129 2247 2325U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

534 640 740 850 950 1100 54 1314 1414 1538 1636 1739 1839 2014 2129 2247 2325U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Porąbka Dworzec PKP:

Pogoda Sosnowiec

Klimontów Hospicjum

Stanowisko: 2

34

Klimontów Hospicjum

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

528V 606V 54V 730V 804V 54V 924V 44V 1044V 1124V 54V 1224V 54V 1334V 54V 1434V 1518V 44V 1623V 50V 1729V 55Y 1836V 1921V 56V 2031V 2121V 51V 2246V 2316Y 33Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

532 608 56 734 806 56 926 48 1046 1126 56 1226 56 1336 1400 36 1520 46 1625 55 1734 1800U 35 1923 55 2037 2123 55 2248 2320U 37U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

535 641 741 851 951 1101 55 1315 1415 1539 1637 1740 1840 2015 2130 2248 2326U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

535 641 741 851 951 1101 55 1315 1415 1539 1637 1740 1840 2015 2130 2248 2326U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Klimontów Hospicjum:

Pogoda Sosnowiec

Klimontów Ogródki Działkowe

Stanowisko: 2

34

Klimontów Ogródki Działkowe

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

530V 608V 56V 732V 806V 56V 926V 46V 1046V 1126V 56V 1226V 56V 1336V 56V 1436V 1520V 46V 1625V 52V 1731V 57Y 1838V 1923V 58V 2033V 2123V 53V 2248V 2317Y 34Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

534 610 58 736 808 58 928 50 1048 1128 58 1228 58 1338 1402 38 1522 48 1627 57 1736 1802U 37 1925 57 2039 2125 57 2250 2321U 38U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

537 643 743 853 953 1103 57 1317 1417 1541 1639 1742 1842 2017 2132 2250 2327U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

537 643 743 853 953 1103 57 1317 1417 1541 1639 1742 1842 2017 2132 2250 2327U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Klimontów Ogródki Działkowe:

Pogoda Sosnowiec

Klimontów Basen

Stanowisko: 2

34

Klimontów Basen

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

531V 609V 57V 733V 807V 57V 927V 47V 1047V 1127V 57V 1227V 57V 1337V 57V 1437V 1521V 47V 1626V 53V 1732V 58Y 1839V 1924V 59V 2034V 2124V 54V 2249V 2318Y 35Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

535 611 59 737 809 59 929 51 1049 1129 59 1229 59 1339 1403 39 1523 49 1628 58 1737 1803U 38 1926 58 2040 2126 58 2251 2322U 39U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

538 644 744 854 954 1104 58 1318 1418 1542 1640 1743 1843 2018 2133 2251 2328U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

538 644 744 854 954 1104 58 1318 1418 1542 1640 1743 1843 2018 2133 2251 2328U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Klimontów Basen:

Pogoda Sosnowiec

Klimontów Fińskie Domki

Stanowisko: 2

34

Klimontów Fińskie Domki

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

533V 611V 59V 735V 809V 59V 929V 49V 1049V 1129V 59V 1229V 59V 1339V 59V 1439V 1523V 49V 1628V 55V 1734V 1800Y 41V 1926V 2001V 36V 2126V 56V 2251V 2320Y 37Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

537 613 701 39 811 901 31 53 1051 1131 1201 31 1301 41 1405 41 1525 51 1630 1700 39 1805U 40 1928 2000 42 2128 2200 53 2324U 41U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

540 646 746 856 956 1106 1200 1320 1420 1544 1642 1745 1845 2020 2135 2253 2329U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

540 646 746 856 956 1106 1200 1320 1420 1544 1642 1745 1845 2020 2135 2253 2329U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Klimontów Fińskie Domki:

Pogoda Sosnowiec

Zagórze Droga do Klimontowa

Stanowisko: 1

34

Zagórze Droga do Klimontowa

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

535V 613V 701V 37V 811V 901V 31V 51V 1051V 1131V 1201V 31V 1301V 41V 1401V 41V 1525V 51V 1630V 57V 1736V 1802Y 43V 1928V 2003V 38V 2128V 58V 2253V 2322Y 39Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

539 615 703 41 813 903 33 55 1053 1133 1203 33 1303 43 1407 43 1527 53 1632 1702 41 1807U 42 1930 2002 44 2130 2202 55 2326U 43U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

542 648 748 858 958 1108 1202 1322 1422 1546 1644 1747 1847 2022 2137 2255 2331U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

542 648 748 858 958 1108 1202 1322 1422 1546 1644 1747 1847 2022 2137 2255 2331U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zagórze Droga do Klimontowa:

Pogoda Sosnowiec

Zagórze Pekin

Stanowisko: 3

34

Zagórze Pekin

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1804Y 2323Y 40Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1809U 2327U 44U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

2332U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2332U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zagórze Pekin:

Pogoda Sosnowiec

Zagórze Gwiezdna

Stanowisko: 1

34

Zagórze Gwiezdna

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1805Y 2324Y 41Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1810U 2328U 45U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

2333U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2333U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zagórze Gwiezdna:

Pogoda Sosnowiec

Zagórze Aleja Paderewskiego

Stanowisko: 1

34

Zagórze Aleja Paderewskiego

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

1807Y 2326Y 43Y

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

1812U 2330U 47U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

2335U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2335U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zagórze Aleja Paderewskiego:

Pogoda Sosnowiec

Zagórze Zajezdnia

Stanowisko: 3

34

Zagórze Zajezdnia

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

459Z 549Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

459Z 549Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

450Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

450Z

Zagórze Aleja Paderewskiego

Stanowisko: 2

34

Zagórze Aleja Paderewskiego

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

502Z 52Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

502Z 52Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

453Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

453Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zagórze Aleja Paderewskiego:

Pogoda Sosnowiec

Zagórze Gwiezdna

Stanowisko: 2

34

Zagórze Gwiezdna

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

504Z 54Z

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

504Z 54Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

455Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

455Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zagórze Gwiezdna:

Pogoda Sosnowiec

Zagórze Pekin

Stanowisko: 4

34

Zagórze Pekin

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

506Z 37V 56Z 615V 703V 39V 813V 903V 33V 53V 1053V 1133V 1203V 33V 1303V 43V 1403V 43V 1527V 53V 1632V 59V 1738V 1845V 1930V 2005V 40V 2130V 2200V 55V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

506Z 41 56Z 617 705 43 815 905 35 57 1055 1135 1205 35 1305 45 1409 45 1529 55 1634 1704 43 1844 1932 2004 46 2132 2204 57

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

457Z 544 650 750 900 1000 1110 1204 1324 1424 1548 1646 1749 1849 2024 2139 2257

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

457Z 544 650 750 900 1000 1110 1204 1324 1424 1548 1646 1749 1849 2024 2139 2257

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zagórze Pekin:

Pogoda Sosnowiec

Zagórze Pekin

Stanowisko: 2

34

Zagórze Pekin

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

507Z 38V 57Z 616V 704V 40V 814V 904V 34V 54V 1054V 1134V 1204V 34V 1304V 44V 1404V 44V 1528V 54V 1633V 1700V 39V 1846V 1931V 2006V 41V 2131V 2201V 56V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

507Z 42 57Z 618 706 44 816 906 36 58 1056 1136 1206 36 1306 46 1410 46 1530 56 1635 1705 44 1845 1933 2005 47 2133 2205 58

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

458Z 545 651 751 901 1001 1111 1205 1325 1425 1549 1647 1750 1850 2025 2140 2258

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

458Z 545 651 751 901 1001 1111 1205 1325 1425 1549 1647 1750 1850 2025 2140 2258

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zagórze Pekin:

Pogoda Sosnowiec

Sielec Droga do Środuli

Stanowisko: 2

34

Sielec Droga do Środuli

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

508Z 39V 58Z 617V 705V 41V 815V 905V 35V 55V 1055V 1135V 1205V 35V 1305V 45V 1405V 45V 1529V 55V 1634V 1701V 40V 1847V 1932V 2007V 42V 2132V 2202V 57V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

508Z 43 58Z 619 707 45 817 907 37 59 1057 1137 1207 37 1307 47 1411 47 1531 57 1636 1706 45 1846 1934 2006 48 2134 2206 59

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

459Z 546 652 752 902 1002 1112 1206 1326 1426 1550 1648 1751 1851 2026 2141 2259

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

459Z 546 652 752 902 1002 1112 1206 1326 1426 1550 1648 1751 1851 2026 2141 2259

Sielec Jaskółek

Stanowisko: 2

34

Sielec Jaskółek

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

509Z 40V 59Z 618V 706V 42V 816V 906V 36V 56V 1056V 1136V 1206V 36V 1306V 46V 1406V 46V 1530V 56V 1635V 1702V 41V 1848V 1933V 2008V 43V 2133V 2203V 58V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

509Z 44 59Z 620 708 46 818 908 38 1000 58 1138 1208 38 1308 48 1412 48 1532 58 1637 1707 46 1847 1935 2007 49 2135 2207 2300

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

500Z 47 653 753 903 1003 1113 1207 1327 1427 1551 1649 1752 1852 2027 2142 2300

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

500Z 47 653 753 903 1003 1113 1207 1327 1427 1551 1649 1752 1852 2027 2142 2300

Sielec Kombajnistów

Stanowisko: 2

34

Sielec Kombajnistów

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

510Z 41V 600Z 19V 707V 43V 817V 907V 37V 57V 1057V 1137V 1207V 37V 1307V 47V 1407V 47V 1531V 57V 1636V 1703V 42V 1849V 1934V 2009V 44V 2134V 2204V 59V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

510Z 45 600Z 21 709 47 819 909 39 1001 59 1139 1209 39 1309 49 1413 49 1533 59 1638 1708 47 1848 1936 2008 50 2136 2208 2301

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

501Z 48 654 754 904 1004 1114 1208 1328 1428 1552 1650 1753 1853 2028 2143 2301

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

501Z 48 654 754 904 1004 1114 1208 1328 1428 1552 1650 1753 1853 2028 2143 2301

Sielec Wawel Kościół

Stanowisko: 2

34

Sielec Wawel Kościół

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

512Z 43V 602Z 21V 709V 45V 819V 909V 39V 59V 1059V 1139V 1209V 39V 1309V 49V 1409V 49V 1533V 59V 1638V 1705V 44V 1851V 1936V 2011V 46V 2136V 2206V 2301V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

512Z 47 602Z 23 711 49 821 911 41 1003 1101 41 1211 41 1311 51 1415 51 1535 1601 40 1710 49 1850 1938 2010 52 2138 2210 2303

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

503Z 50 656 756 906 1006 1116 1210 1330 1430 1554 1652 1755 1855 2030 2145 2303

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

503Z 50 656 756 906 1006 1116 1210 1330 1430 1554 1652 1755 1855 2030 2145 2303

Sielec Wawel

Stanowisko: 2

34

Sielec Wawel

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

513Z 44V 603Z 22V 710V 46V 820V 910V 40V 1000V 1100V 40V 1210V 40V 1310V 50V 1410V 50V 1534V 1600V 39V 1706V 45V 1852V 1937V 2012V 47V 2137V 2207V 2302V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

513Z 48 603Z 24 712 50 822 912 42 1004 1102 42 1212 42 1312 52 1416 52 1536 1602 41 1711 50 1851 1939 2011 53 2139 2211 2304

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

504Z 51 657 757 907 1007 1117 1211 1331 1431 1555 1653 1756 1856 2031 2146 2304

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

504Z 51 657 757 907 1007 1117 1211 1331 1431 1555 1653 1756 1856 2031 2146 2304

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sielec Wawel:

Pogoda Sosnowiec

Sosnowiec Urząd Miasta

Stanowisko: 2

34

Sosnowiec Urząd Miasta

Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

516Z 47V 606Z 25V 713V 49V 823V 913V 43V 1003V 1103V 43V 1213V 43V 1313V 53V 1413V 53V 1537V 1603V 42V 1709V 48V 1855V 1940V 2015V 50V 2140V 2210V 2305V

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

516Z 51 606Z 27 715 53 825 915 45 1007 1105 45 1215 45 1315 55 1419 55 1539 1605 44 1714 53 1854 1942 2014 56 2142 2214 2307

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

507Z 54 700 800 910 1010 1120 1214 1334 1434 1558 1656 1759 1859 2034 2149 2307

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

507Z 54 700 800 910 1010 1120 1214 1334 1434 1558 1656 1759 1859 2034 2149 2307

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *