Strona główna » Linia 30N, Autobus

Linia 30N, Autobus

30N

Obowiązuje od 15.12.2020 r.

Kierunek Przełajka Pętla

Katowice Dworzec

Stanowisko: 8

30N

Katowice Dworzec

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

016 140 340

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

016 140 340

Katowice Plac Wolności

Stanowisko: 3

30N

Katowice Plac Wolności

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

019 143 343

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

019 143 343

Katowice Sokolska

Stanowisko: 2

30N

Katowice Sokolska

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

021 145 345

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

021 145 345

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Katowice Sokolska:

Pogoda Katowice

Katowice Chorzowska

Stanowisko: 3

30N

Katowice Chorzowska

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

022 146 346

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

022 146 346

Koszutka Kościół

Stanowisko: 1

30N

Koszutka Kościół

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

024 148 348

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

024 148 348

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Koszutka Kościół:

Pogoda Katowice

Koszutka Iłłakowiczówny

Stanowisko: 1

30N

Koszutka Iłłakowiczówny

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

025 149 349

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

025 149 349

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Koszutka Iłłakowiczówny:

Pogoda Katowice

Józefowiec Szczecińska

Stanowisko: 1

30N

Józefowiec Szczecińska

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

027 151 351

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

027 151 351

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Józefowiec Szczecińska:

Pogoda Katowice

Józefowiec Szpital

Stanowisko: 1

30N

Józefowiec Szpital

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

029 153 353

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

029 153 353

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Józefowiec Szpital:

Pogoda Katowice

Kolonia Agnieszki Promienna

Stanowisko: 1

30N

Kolonia Agnieszki Promienna

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

030 154 354

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

030 154 354

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kolonia Agnieszki Promienna:

Pogoda Katowice

Bytkowska Centrum Targowe

Stanowisko: 1

30N

Bytkowska Centrum Targowe

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

031 155 355

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

031 155 355

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytkowska Centrum Targowe:

Pogoda Katowice

Bytków Osiedle Chemik

Stanowisko: 2

30N

Bytków Osiedle Chemik

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

032 156 356

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

032 156 356

Węzłowiec Centrum Handlowe

Stanowisko: 2

30N

Węzłowiec Centrum Handlowe

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

034 158 358

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

034 158 358

Węzłowiec Jagiełły

Stanowisko: 2

30N

Węzłowiec Jagiełły

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

035 159 359

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

035 159 359

Bytków Centrum Kultury

Stanowisko: 2

30N

Bytków Centrum Kultury

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

037 201 401

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

037 301 401

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytków Centrum Kultury:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Bytków Kapicy

Stanowisko: 1

30N

Bytków Kapicy

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

038 202 402

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

038 302 402

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytków Kapicy:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Bytków Osiedle Młodych

Stanowisko: 1

30N

Bytków Osiedle Młodych

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

039 203 403

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

039 303 403

Bytków Watoły

Stanowisko: 1

30N

Bytków Watoły

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

040 204 404

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

040 304 404

Michałkowice Park Górnik

Stanowisko: 1

30N

Michałkowice Park Górnik

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

041 205 405

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

041 305 405

Michałkowice Kościół

Stanowisko: 1

30N

Michałkowice Kościół

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

042 206 406

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

042 306 406

Michałkowice Bank

Stanowisko: 1

30N

Michałkowice Bank

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

043 207 407

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

043 307 407

Michałkowice Tarnogórska

Stanowisko: 1

30N

Michałkowice Tarnogórska

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

045 209 409

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

045 309 409

Bańgów Gospoda

Stanowisko: 1

30N

Bańgów Gospoda

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

047 211 411

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

047 311 411

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bańgów Gospoda:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Bańgów Zachodnia

Stanowisko: 1

30N

Bańgów Zachodnia

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

049 213 413

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

049 313 413

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bańgów Zachodnia:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Bańgów Kościół

Stanowisko: 1

30N

Bańgów Kościół

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

050 214 414

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

050 314 414

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bańgów Kościół:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Przełajka Szkoła

Stanowisko: 1

30N

Przełajka Szkoła

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

052 216 416

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

052 316 416

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Przełajka Szkoła:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Przełajka Kościół

Stanowisko: 1

30N

Przełajka Kościół

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

053 217 417

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

053 317 417

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Przełajka Kościół:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Przełajka Biblioteka

Stanowisko: 1

30N

Przełajka Biblioteka

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

054 218 418

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

054 318 418

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Przełajka Biblioteka:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Przełajka Pętla

Stanowisko: 1

30N

Przełajka Pętla

Kierunek: Przełajka Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

055 219 419

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

055 319 419

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Przełajka Pętla:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Kierunek Katowice Dworzec

Przełajka Pętla

Stanowisko: 1

30N

Przełajka Pętla

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

056Y 239 421Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

056Y 319Z 421Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Przełajka Pętla:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Przełajka Biblioteka

Stanowisko: 2

30N

Przełajka Biblioteka

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

057Y 240 422Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

057Y 320Z 422Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Przełajka Biblioteka:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Przełajka Kościół

Stanowisko: 2

30N

Przełajka Kościół

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

058Y 241 423Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

058Y 321Z 423Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Przełajka Kościół:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Przełajka Szkoła

Stanowisko: 2

30N

Przełajka Szkoła

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

059Y 242 424Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

059Y 322Z 424Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Przełajka Szkoła:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Bańgów Kościół

Stanowisko: 2

30N

Bańgów Kościół

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

101Y 244 426Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

101Y 324Z 426Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bańgów Kościół:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Bańgów Zachodnia

Stanowisko: 2

30N

Bańgów Zachodnia

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

102Y 245 427Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

102Y 325Z 427Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bańgów Zachodnia:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Bańgów Gospoda

Stanowisko: 2

30N

Bańgów Gospoda

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

104Y 247 429Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

104Y 327Z 429Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bańgów Gospoda:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Michałkowice Tarnogórska

Stanowisko: 2

30N

Michałkowice Tarnogórska

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

107Y 432Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

107Y 330Z 432Z

Michałkowice Bank

Stanowisko: 2

30N

Michałkowice Bank

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

109Y 434Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

109Y 332Z 434Z

Siemianowice Strzelnica

Stanowisko: 2

30N

Siemianowice Strzelnica

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

250

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemianowice Strzelnica:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Siemianowice Urząd Skarbowy

Stanowisko: 2

30N

Siemianowice Urząd Skarbowy

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

251

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemianowice Urząd Skarbowy:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Siemianowice Powstańców

Stanowisko: 2

30N

Siemianowice Powstańców

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

255

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemianowice Powstańców:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Siemianowice Pszczelnicza

Stanowisko: 2

30N

Siemianowice Pszczelnicza

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

256

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemianowice Pszczelnicza:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Siemianowice Kościół

Stanowisko: 2

30N

Siemianowice Kościół

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

257

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemianowice Kościół:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Siemianowice Plac Skargi

Stanowisko: 3

30N

Siemianowice Plac Skargi

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

259

Siemianowice Plac Wolności

Stanowisko: 1

30N

Siemianowice Plac Wolności

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

301

Siemianowice Nowy Świat

Stanowisko: 1

30N

Siemianowice Nowy Świat

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

303

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemianowice Nowy Świat:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Siemianowice Łącząca

Stanowisko: 1

30N

Siemianowice Łącząca

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

304

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemianowice Łącząca:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Michałkowice Urząd Miasta

Stanowisko: 1

30N

Michałkowice Urząd Miasta

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

306

Michałkowice Plac 11 Listopada

Stanowisko: 1

30N

Michałkowice Plac 11 Listopada

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

307

Michałkowice Kościół

Stanowisko: 2

30N

Michałkowice Kościół

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

110Y 308 435Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

110Y 333Z 435Z

Michałkowice Park Górnik

Stanowisko: 2

30N

Michałkowice Park Górnik

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

111Y 309 436Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

111Y 334Z 436Z

Bytków Watoły

Stanowisko: 2

30N

Bytków Watoły

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

113Y 311 438Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

113Y 336Z 438Z

Bytków Osiedle Młodych

Stanowisko: 2

30N

Bytków Osiedle Młodych

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

114Y 312 439Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

114Y 337Z 439Z

Bytków Kapicy

Stanowisko: 2

30N

Bytków Kapicy

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

115Y 313 440Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

115Y 338Z 440Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytków Kapicy:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Bytków Centrum Kultury

Stanowisko: 1

30N

Bytków Centrum Kultury

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

116Y 314 441Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

116Y 339Z 441Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytków Centrum Kultury:

Pogoda Siemianowice Śląskie

Węzłowiec Jagiełły

Stanowisko: 1

30N

Węzłowiec Jagiełły

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

118Y 316 443Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

118Y 341Z 443Z

Węzłowiec Centrum Handlowe

Stanowisko: 1

30N

Węzłowiec Centrum Handlowe

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

119Y 317 444Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

119Y 342Z 444Z

Bytków Osiedle Chemik

Stanowisko: 1

30N

Bytków Osiedle Chemik

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

121Y 319 446Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

121Y 344Z 446Z

Bytkowska Centrum Targowe

Stanowisko: 2

30N

Bytkowska Centrum Targowe

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

122Y 320 447Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

122Y 345Z 447Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytkowska Centrum Targowe:

Pogoda Katowice

Kolonia Agnieszki Promienna

Stanowisko: 2

30N

Kolonia Agnieszki Promienna

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

123Y 321 448Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

123Y 346Z 448Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kolonia Agnieszki Promienna:

Pogoda Katowice

Józefowiec Szpital

Stanowisko: 2

30N

Józefowiec Szpital

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

124Y 322 449Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

124Y 347Z 449Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Józefowiec Szpital:

Pogoda Katowice

Józefowiec Ściegiennego

Stanowisko: 2

30N

Józefowiec Ściegiennego

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

451Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

349Z 451Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Józefowiec Ściegiennego:

Pogoda Katowice

Józefowiec Jabłoniowa

Stanowisko: 2

30N

Józefowiec Jabłoniowa

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

452Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

350Z 452Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Józefowiec Jabłoniowa:

Pogoda Katowice

Józefowiec Cmentarz

Stanowisko: 2

30N

Józefowiec Cmentarz

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

453Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

351Z 453Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Józefowiec Cmentarz:

Pogoda Katowice

Józefowiec Szczecińska

Stanowisko: 2

30N

Józefowiec Szczecińska

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

125Y 323

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

125Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Józefowiec Szczecińska:

Pogoda Katowice

Koszutka Iłłakowiczówny

Stanowisko: 2

30N

Koszutka Iłłakowiczówny

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

127Y 325 454Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

127Y 352Z 454Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Koszutka Iłłakowiczówny:

Pogoda Katowice

Koszutka Kościół

Stanowisko: 2

30N

Koszutka Kościół

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

128Y 326 455Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

128Y 353Z 455Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Koszutka Kościół:

Pogoda Katowice

Koszutka Kino Kosmos

Stanowisko: 1

30N

Koszutka Kino Kosmos

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

129Y 327 456Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

129Y 354Z 456Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Koszutka Kino Kosmos:

Pogoda Katowice

Katowice Chorzowska

Stanowisko: 1

30N

Katowice Chorzowska

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

130Y 328 457Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

130Y 355Z 457Z

Katowice Sokolska

Stanowisko: 5

30N

Katowice Sokolska

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

131Y 329 458Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

131Y 356Z 458Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Katowice Sokolska:

Pogoda Katowice

Katowice Dworzec

Stanowisko: 8

30N

Katowice Dworzec

Kierunek: Katowice Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

135Y 333 502Z

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

135Y 400Z 502Z

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *