Strona główna » Linia 297N, Autobus

Linia 297N, Autobus

297N

Obowiązuje od 01.01.2021 r.

Kierunek Katowice Sądowa

Katowice Sądowa

Stanowisko: 1B

297N

Katowice Sądowa

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2337 037 137 237 337

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2337 037 137 337

Katowice Dworzec

Stanowisko: 9

297N

Katowice Dworzec

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2340 040 140 240 340

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2340 040 140 340

Katowice Andrzeja Dworzec

Stanowisko: 2

297N

Katowice Andrzeja Dworzec

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2342 042 142 242 342

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2342 042 142 342

Katowice Kopernika Dworzec

Stanowisko: 1

297N

Katowice Kopernika Dworzec

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2343 043 143 243 343

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2343 043 143 343

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Katowice Kopernika Dworzec:

Pogoda Katowice

Katowice Mikołowska

Stanowisko: 1

297N

Katowice Mikołowska

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2344 044 144 244 344

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2344 044 144 344

Katowice AWF

Stanowisko: 1

297N

Katowice AWF

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2345 045 145 245 345

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2345 045 145 345

Brynów W. Pola

Stanowisko: 1

297N

Brynów W. Pola

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2347 047 147 247 347

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2347 047 147 347

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brynów W. Pola:

Pogoda Katowice

Brynów Różyckiego

Stanowisko: 1

297N

Brynów Różyckiego

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2348 048 148 248 348

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2348 048 148 348

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brynów Różyckiego:

Pogoda Katowice

Brynów Dworska

Stanowisko: 1

297N

Brynów Dworska

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2349 049 149 249 349

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2349 049 149 349

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brynów Dworska:

Pogoda Katowice

Brynów Kościuszki

Stanowisko: 1

297N

Brynów Kościuszki

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2351 051 151 251 351

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2351 051 151 351

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brynów Kościuszki:

Pogoda Katowice

Brynów Centrum Przesiadkowe

Stanowisko: 1

297N

Brynów Centrum Przesiadkowe

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2352 052 152 252 352

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2352 052 152 352

Brynów Rzepakowa

Stanowisko: 1

297N

Brynów Rzepakowa

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2353 053 153 253 353

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2353 053 153 353

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brynów Rzepakowa:

Pogoda Katowice

Ochojec Wapienna

Stanowisko: 1

297N

Ochojec Wapienna

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2355 055 155 255 355

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2355 055 155 355

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ochojec Wapienna:

Pogoda Katowice

Ochojec Sadowa

Stanowisko: 1

297N

Ochojec Sadowa

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2356 056 156 256 356

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2356 056 156 356

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ochojec Sadowa:

Pogoda Katowice

Ochojec Ziołowa

Stanowisko: 1

297N

Ochojec Ziołowa

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2357 057 157 257 357

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2357 057 157 357

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ochojec Ziołowa:

Pogoda Katowice

Piotrowice Tyska

Stanowisko: 1

297N

Piotrowice Tyska

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

2359 059 159 259 359

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

2359 059 159 359

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Piotrowice Tyska:

Pogoda Katowice

Osiedle Odrodzenia Radockiego

Stanowisko: 1

297N

Osiedle Odrodzenia Radockiego

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

001 101 201 301 401

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

001 101 201 401

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Osiedle Odrodzenia Radockiego:

Pogoda Katowice

Osiedle Odrodzenia Łętowskiego

Stanowisko: 1

297N

Osiedle Odrodzenia Łętowskiego

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

002 102 202 302 402

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

002 102 202 402

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Osiedle Odrodzenia Łętowskiego:

Pogoda Katowice

Osiedle Odrodzenia Bażantów

Stanowisko: 1

297N

Osiedle Odrodzenia Bażantów

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

003 103 203 303 403

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

003 103 203 403

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Osiedle Odrodzenia Bażantów:

Pogoda Katowice

Osiedle Odrodzenia Kościół

Stanowisko: 1

297N

Osiedle Odrodzenia Kościół

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

004 104 204 304 404

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

004 104 204 404

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Osiedle Odrodzenia Kościół:

Pogoda Katowice

Osiedle Odrodzenia Szewska

Stanowisko: 1

297N

Osiedle Odrodzenia Szewska

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

005 105 205 305 405

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

005 105 205 405

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Osiedle Odrodzenia Szewska:

Pogoda Katowice

Piotrowice Osiedle

Stanowisko: 2

297N

Piotrowice Osiedle

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

006 106 206 306 406

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

006 106 206 406

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Piotrowice Osiedle:

Pogoda Katowice

Ochojec Ziołowa

Stanowisko: 2

297N

Ochojec Ziołowa

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

007 107 207 307 407

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

007 107 207 407

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ochojec Ziołowa:

Pogoda Katowice

Ochojec Sadowa

Stanowisko: 2

297N

Ochojec Sadowa

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

008 108 208 308 408

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

008 108 208 408

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ochojec Sadowa:

Pogoda Katowice

Ochojec Wapienna

Stanowisko: 2

297N

Ochojec Wapienna

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

009 109 209 309 409

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

009 109 209 409

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ochojec Wapienna:

Pogoda Katowice

Brynów Rzepakowa

Stanowisko: 2

297N

Brynów Rzepakowa

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

010 110 210 310 410

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

010 110 210 410

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brynów Rzepakowa:

Pogoda Katowice

Brynów Centrum Przesiadkowe

Stanowisko: 2

297N

Brynów Centrum Przesiadkowe

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

012 112 212 312 412

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

012 112 212 412

Brynów Dworska

Stanowisko: 2

297N

Brynów Dworska

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

014 114 214 314 414

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

014 114 214 414

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brynów Dworska:

Pogoda Katowice

Brynów Różyckiego

Stanowisko: 2

297N

Brynów Różyckiego

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

015 115 215 315 415

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

015 115 215 415

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brynów Różyckiego:

Pogoda Katowice

Brynów W. Pola

Stanowisko: 2

297N

Brynów W. Pola

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

016 116 216 316 416

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

016 116 216 416

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brynów W. Pola:

Pogoda Katowice

Katowice AWF

Stanowisko: 2

297N

Katowice AWF

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

017 117 217 317 417

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

017 117 217 417

Katowice Mikołowska

Stanowisko: 2

297N

Katowice Mikołowska

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

018 118 218 318 418

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

018 118 218 418

Katowice Mikołowska Sąd

Stanowisko: 1

297N

Katowice Mikołowska Sąd

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

019 119 219 319 419

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

019 119 219 419

Katowice Dworzec

Stanowisko: 10

297N

Katowice Dworzec

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

022 122 222 322 422

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

022 122 222 422

Katowice Sądowa

Stanowisko: 2A

297N

Katowice Sądowa

Kierunek: Katowice Sądowa

Zobacz przystanek na mapie

Codziennie

025 125 225 325 425

Zmiana czasu – Z zimowego na letni

025 125 225 425

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *