Strona główna » Linia 28, Autobus

Linia 28, Autobus

28

Obowiązuje od 06.08.2020 r.

Kierunek Będzin Kościuszki

Maczki Kościuszki

Stanowisko: 3

28

Maczki Kościuszki

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500 600 709 800 903V 1010 1103V 1210 1303V 1410W 1510W 1610 1705 1810 1925 2050 2215

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

446 615 710 810 910 1010 1110 1204 1310 1415 1530 1650 1810 1930 2050 2215

Niedziele i święta

450 615 730 850 1010 1130 1250 1415 1530 1650 1810 1930 2050 2215

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maczki Kościuszki:

Pogoda Sosnowiec

Maczki Kościuszki

Stanowisko: 2

28

Maczki Kościuszki

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

501 601 710 801 904V 1011 1104V 1211 1304V 1411W 1511W 1611 1706 1811 1926 2051 2216

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

447 616 711 811 911 1011 1111 1205 1311 1416 1531 1651 1811 1931 2051 2216

Niedziele i święta

451 616 731 851 1011 1131 1251 1416 1531 1651 1811 1931 2051 2216

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maczki Kościuszki:

Pogoda Sosnowiec

Maczki Krakowska

Stanowisko: 2

28

Maczki Krakowska

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502 602 711 802 905V 1012 1105V 1212 1305V 1412W 1512W 1612 1707 1812 1927 2052 2217

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

448 617 712 812 912 1012 1112 1206 1312 1417 1532 1652 1812 1932 2052 2217

Niedziele i święta

452 617 732 852 1012 1132 1252 1417 1532 1652 1812 1932 2052 2217

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maczki Krakowska:

Pogoda Sosnowiec

Maczki Skwerowa

Stanowisko: 1

28

Maczki Skwerowa

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1414W 1514W

Maczki Spacerowa

Stanowisko: 2

28

Maczki Spacerowa

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

914V 1114V 1314V 1415W 1515W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maczki Spacerowa:

Pogoda Sosnowiec

Maczki Spacerowa

Stanowisko: 1

28

Maczki Spacerowa

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

907V 1107V 1307V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maczki Spacerowa:

Pogoda Sosnowiec

Stare Maczki Cmentarz

Stanowisko: 1

28

Stare Maczki Cmentarz

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

909V 1109V 1309V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stare Maczki Cmentarz:

Pogoda Sosnowiec

Stare Maczki Pętla

Stanowisko: 1

28

Stare Maczki Pętla

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

911V 1111V 1311V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stare Maczki Pętla:

Pogoda Sosnowiec

Stare Maczki Cmentarz

Stanowisko: 2

28

Stare Maczki Cmentarz

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

912V 1112V 1312V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stare Maczki Cmentarz:

Pogoda Sosnowiec

Maczki Spacerowa

Stanowisko: 2

28

Maczki Spacerowa

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

914V 1114V 1314V 1415W 1515W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maczki Spacerowa:

Pogoda Sosnowiec

Kolonia Wągródka Las

Stanowisko: 2

28

Kolonia Wągródka Las

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

506 606 715 806 916V 1016 1116V 1216 1316V 1417W 1517W 1616 1711 1816 1930 2055 2220

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

451 620 715 815 915 1015 1115 1209 1315 1420 1535 1655 1815 1935 2055 2220

Niedziele i święta

455 620 735 855 1015 1135 1255 1420 1535 1655 1815 1935 2055 2220

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kolonia Wągródka Las:

Pogoda Sosnowiec

Kolonia Wągródka

Stanowisko: 2

28

Kolonia Wągródka

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507 607 716 807 917V 1017 1117V 1217 1317V 1418W 1518W 1617 1712 1817 1931 2056 2221

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

452 621 716 816 916 1016 1116 1210 1316 1421 1536 1656 1816 1936 2056 2221

Niedziele i święta

456 621 736 856 1016 1136 1256 1421 1536 1656 1816 1936 2056 2221

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kolonia Wągródka:

Pogoda Sosnowiec

Kolonia Cieśle

Stanowisko: 2

28

Kolonia Cieśle

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

508 608 717 808 918V 1018 1118V 1218 1318V 1419W 1519W 1618 1713 1818 1932 2057 2222

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

453 622 717 817 917 1017 1117 1211 1317 1422 1537 1657 1817 1937 2057 2222

Niedziele i święta

457 622 737 857 1017 1137 1257 1422 1537 1657 1817 1937 2057 2222

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kolonia Cieśle:

Pogoda Sosnowiec

Kolonia Cieśle Las

Stanowisko: 2

28

Kolonia Cieśle Las

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509 609 718 809 919V 1019 1119V 1219 1319V 1420W 1520W 1619 1714 1819 1933 2058 2223

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

454 623 718 818 918 1018 1118 1212 1318 1423 1538 1658 1818 1938 2058 2223

Niedziele i święta

458 623 738 858 1018 1138 1258 1423 1538 1658 1818 1938 2058 2223

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kolonia Cieśle Las:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna Sklep

Stanowisko: 2

28

Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna Sklep

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511 611 720 811 921V 1021 1121V 1221 1321V 1422W 1522W 1621 1716 1821 1935 2100 2225

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

456 625 720 820 920 1020 1120 1214 1320 1425 1540 1700 1820 1940 2100 2225

Niedziele i święta

500 625 740 900 1020 1140 1300 1425 1540 1700 1820 1940 2100 2225

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna Sklep:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna

Stanowisko: 4

28

Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512 612 721 812 922V 1022 1122V 1222 1322V 1423W 1523W 1622 1717 1822 1936 2101 2226

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

457 626 721 821 921 1021 1121 1215 1321 1426 1541 1701 1821 1941 2101 2226

Niedziele i święta

501 626 741 901 1021 1141 1301 1426 1541 1701 1821 1941 2101 2226

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Kolonia Feliks

Stanowisko: 2

28

Ostrowy Górnicze Kolonia Feliks

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514 614 723 814 924V 1024 1124V 1224 1324V 1425W 1525W 1624 1719 1824 1938 2103 2228

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

459 628 723 823 923 1023 1123 1217 1323 1428 1543 1703 1823 1943 2103 2228

Niedziele i święta

503 628 743 903 1023 1143 1303 1428 1543 1703 1823 1943 2103 2228

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Kolonia Feliks:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Niecała

Stanowisko: 2

28

Ostrowy Górnicze Niecała

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516 616 725 816 926V 1026 1126V 1226 1326V 1427W 1527W 1626 1721 1826 1940 2105 2230

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

501 630 725 825 925 1025 1125 1219 1325 1430 1545 1705 1825 1945 2105 2230

Niedziele i święta

505 630 745 905 1025 1145 1305 1430 1545 1705 1825 1945 2105 2230

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Niecała:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Pomnik

Stanowisko: 2

28

Ostrowy Górnicze Pomnik

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

518 618 727 818 928V 1028 1128V 1228 1328V 1429W 1529W 1628 1723 1828 1942 2107 2232

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

503 632 727 827 927 1027 1127 1221 1327 1432 1547 1707 1827 1947 2107 2232

Niedziele i święta

507 632 747 907 1027 1147 1307 1432 1547 1707 1827 1947 2107 2232

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Pomnik:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Kościół

Stanowisko: 1

28

Ostrowy Górnicze Kościół

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519 619 728 819 929V 1029 1129V 1229 1329V 1430W 1530W 1629 1724 1829 1943 2108 2233

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

504 633 728 828 928 1028 1128 1222 1328 1433 1548 1708 1828 1948 2108 2233

Niedziele i święta

508 633 748 908 1028 1148 1308 1433 1548 1708 1828 1948 2108 2233

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Kościół:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Armii Krajowej

Stanowisko: 2

28

Kazimierz Górniczy Armii Krajowej

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520 620 729 820 930V 1030 1130V 1230 1330V 1431W 1531W 1630 1725 1830 1944 2109 2234

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

505 634 729 829 929 1029 1129 1223 1329 1434 1549 1709 1829 1949 2109 2234

Niedziele i święta

509 634 749 909 1029 1149 1309 1434 1549 1709 1829 1949 2109 2234

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Armii Krajowej:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Poczta

Stanowisko: 2

28

Kazimierz Górniczy Poczta

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Poczta:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Kopalnia

Stanowisko: 2

28

Kazimierz Górniczy Kopalnia

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Kopalnia:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Pętla

Stanowisko: 2

28

Kazimierz Górniczy Pętla

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Pętla:

Pogoda Sosnowiec

Porąbka Wiejska

Stanowisko: 2

28

Porąbka Wiejska

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Porąbka Wiejska:

Pogoda Sosnowiec

Porąbka Hurtownie

Stanowisko: 2

28

Porąbka Hurtownie

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Porąbka Hurtownie:

Pogoda Sosnowiec

Zagórze Zajezdnia

Stanowisko: 3

28

Zagórze Zajezdnia

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Kazimierz Górniczy Poczta

Stanowisko: 3

28

Kazimierz Górniczy Poczta

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522 622 731 822 932V 1032 1132V 1232 1332V 1433W 1533W 1632 1727 1832 1946 2111 2236

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

507 636 731 831 931 1031 1131 1225 1331 1436 1551 1711 1831 1951 2111 2236

Niedziele i święta

511 636 751 911 1031 1151 1311 1436 1551 1711 1831 1951 2111 2236

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Poczta:

Pogoda Sosnowiec

Grabocin Wopistów

Stanowisko: 1

28

Grabocin Wopistów

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

524 624 733 824 934V 1034 1134V 1234 1334V 1435W 1535W 1634 1729 1834 1947 2112 2237

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

508 637 732 832 932 1032 1132 1226 1332 1437 1552 1712 1832 1952 2112 2237

Niedziele i święta

512 637 752 912 1032 1152 1312 1437 1552 1712 1832 1952 2112 2237

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grabocin Wopistów:

Pogoda Sosnowiec

Grabocin Krzyż

Stanowisko: 2

28

Grabocin Krzyż

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525 625 734 825 935V 1035 1135V 1235 1335V 1436W 1536W 1635 1730 1835 1948 2113 2238

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

509 638 733 833 933 1033 1133 1227 1333 1438 1553 1713 1833 1953 2113 2238

Niedziele i święta

513 638 753 913 1033 1153 1313 1438 1553 1713 1833 1953 2113 2238

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grabocin Krzyż:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Strzemieszyce Grabocińska II

Stanowisko: 2

28

Strzemieszyce Grabocińska II

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

527 627 736 827 937V 1037 1137V 1237 1337V 1438W 1538W 1637 1732 1837 1950 2115 2240

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

511 640 735 835 935 1035 1135 1229 1335 1440 1555 1715 1835 1955 2115 2240

Niedziele i święta

515 640 755 915 1035 1155 1315 1440 1555 1715 1835 1955 2115 2240

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzemieszyce Grabocińska II:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Strzemieszyce Grabocińska I

Stanowisko: 2

28

Strzemieszyce Grabocińska I

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

528 628 737 828 938V 1038 1138V 1238 1338V 1439W 1539W 1638 1733 1838 1951 2116 2241

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

512 641 736 836 936 1036 1136 1230 1336 1441 1556 1716 1836 1956 2116 2241

Niedziele i święta

516 641 756 916 1036 1156 1316 1441 1556 1716 1836 1956 2116 2241

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzemieszyce Grabocińska I:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Strzemieszyce Sulno

Stanowisko: 2

28

Strzemieszyce Sulno

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

530 630 739 830 940V 1040 1140V 1240 1340V 1441W 1541W 1640 1735 1840 1953 2118 2243

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

514 643 738 838 938 1038 1138 1232 1338 1443 1558 1718 1838 1958 2118 2243

Niedziele i święta

518 643 758 918 1038 1158 1318 1443 1558 1718 1838 1958 2118 2243

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzemieszyce Sulno:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza Albert

Stanowisko: 2

28

Dąbrowa Górnicza Albert

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

533 633 742 833 943V 1043 1143V 1243 1343V 1444W 1544W 1643 1738 1843 1955 2120 2245

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

516 645 740 840 940 1040 1140 1234 1340 1445 1600 1720 1840 2000 2120 2245

Niedziele i święta

520 645 800 920 1040 1200 1320 1445 1600 1720 1840 2000 2120 2245

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbrowa Górnicza Albert:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza Staszic

Stanowisko: 2

28

Dąbrowa Górnicza Staszic

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

534 634 743 834 944V 1044 1144V 1244 1344V 1445W 1545W 1644 1739 1844 1956 2121 2246

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

517 646 741 841 941 1041 1141 1235 1341 1446 1601 1721 1841 2001 2121 2246

Niedziele i święta

521 646 801 921 1041 1201 1321 1446 1601 1721 1841 2001 2121 2246

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbrowa Górnicza Staszic:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Reden Korczaka

Stanowisko: 2

28

Reden Korczaka

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

536 636 745 836 946V 1046 1146V 1246 1346V 1447W 1547W 1646 1741 1846 1958 2123 2248

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

519 648 743 843 943 1043 1143 1237 1343 1448 1603 1723 1843 2003 2123 2248

Niedziele i święta

523 648 803 923 1043 1203 1323 1448 1603 1723 1843 2003 2123 2248

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Reden Korczaka:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Reden Wojska Polskiego

Stanowisko: 2

28

Reden Wojska Polskiego

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

538 638 747 838 948V 1048 1148V 1248 1348V 1449W 1549W 1648 1743 1848 1959 2124 2249

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

520 649 744 844 944 1044 1144 1238 1344 1449 1604 1724 1844 2004 2124 2249

Niedziele i święta

524 649 804 924 1044 1204 1324 1449 1604 1724 1844 2004 2124 2249

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Reden Wojska Polskiego:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza Aleja Róż

Stanowisko: 2

28

Dąbrowa Górnicza Aleja Róż

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

540 640 749 840 950V 1050 1150V 1250 1350V 1451W 1551W 1650 1745 1850 2001 2126 2251

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

522 651 746 846 946 1046 1146 1240 1346 1451 1606 1726 1846 2006 2126 2251

Niedziele i święta

526 651 806 926 1046 1206 1326 1451 1606 1726 1846 2006 2126 2251

Dąbrowa Górnicza Centrum

Stanowisko: 1

28

Dąbrowa Górnicza Centrum

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

541 641 750 841 951V 1051 1151V 1251 1351V 1452W 1552W 1651 1746 1851 2002 2127 2252

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

523 652 747 847 947 1047 1147 1241 1347 1452 1607 1727 1847 2007 2127 2252

Niedziele i święta

527 652 807 927 1047 1207 1327 1452 1607 1727 1847 2007 2127 2252

Dąbrowa Górnicza Huta Bankowa

Stanowisko: 1

28

Dąbrowa Górnicza Huta Bankowa

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

543 643 752 843 953V 1053 1153V 1253 1353V 1454W 1554W 1653 1748 1853 2004 2129 2254

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

525 654 749 849 949 1049 1149 1243 1349 1454 1609 1729 1849 2009 2129 2254

Niedziele i święta

529 654 809 929 1049 1209 1329 1454 1609 1729 1849 2009 2129 2254

Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Stanowisko: 1

28

Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

544 644 753 844 954V 1054 1154V 1254 1354V 1455W 1555W 1654 1749 1854 2005 2130 2255

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

526 655 750 850 950 1050 1150 1244 1350 1455 1610 1730 1850 2010 2130 2255

Niedziele i święta

530 655 810 930 1050 1210 1330 1455 1610 1730 1850 2010 2130 2255

Koszelew Kościół

Stanowisko: 2

28

Koszelew Kościół

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

547 647 756 847 957V 1057 1157V 1257 1357V 1458W 1558W 1657 1752 1857 2007 2132 2257

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

529 658 753 853 953 1053 1153 1247 1353 1458 1613 1733 1853 2012 2132 2257

Niedziele i święta

533 658 813 933 1053 1213 1333 1458 1613 1733 1853 2012 2132 2257

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Koszelew Kościół:

Pogoda Będzin

Ksawera Siemońska

Stanowisko: 2

28

Ksawera Siemońska

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

548 648 757 848 958V 1058 1158V 1258 1358V 1459W 1559W 1658 1753 1858 2008 2133 2258

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

530 659 754 854 954 1054 1154 1248 1354 1459 1614 1734 1854 2013 2133 2258

Niedziele i święta

534 659 814 934 1054 1214 1334 1459 1614 1734 1854 2013 2133 2258

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ksawera Siemońska:

Pogoda Będzin

Ksawera Szymborskiej

Stanowisko: 2

28

Ksawera Szymborskiej

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

549 649 758 849 959V 1059 1159V 1259 1359V 1500W 1600W 59 1754 1859 2009 2134 2259

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

531 700 55 855 955 1055 1155 1249 1355 1500 1615 1735 1855 2014 2134 2259

Niedziele i święta

535 700 815 935 1055 1215 1335 1500 1615 1735 1855 2014 2134 2259

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ksawera Szymborskiej:

Pogoda Będzin

Ksawera Staszica

Stanowisko: 2

28

Ksawera Staszica

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

551 651 800 51 1001V 1101 1201V 1301 1401V 1502W 1602W 1701 56 1901 2011 2136 2301

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

533 702 57 857 957 1057 1157 1251 1357 1502 1617 1737 1857 2016 2136 2301

Niedziele i święta

537 702 817 937 1057 1217 1337 1502 1617 1737 1857 2016 2136 2301

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ksawera Staszica:

Pogoda Będzin

Ksawera Kościół

Stanowisko: 2

28

Ksawera Kościół

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

552 652 801 52 1002V 1102 1202V 1302 1402V 1503W 1603W 1702 57 1902 2012 2137 2302

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

534 703 58 858 958 1058 1158 1252 1358 1503 1618 1738 1858 2017 2137 2302

Niedziele i święta

538 703 818 938 1058 1218 1338 1503 1618 1738 1858 2017 2137 2302

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ksawera Kościół:

Pogoda Będzin

Będzin Aleja Kołłątaja

Stanowisko: 2

28

Będzin Aleja Kołłątaja

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

554 654 803 54 1004V 1104 1204V 1304 1404V 1505W 1605W 1704 59 1904 2014 2139 2304

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

536 705 800 900 1000 1100 1200 54 1400 1505 1620 1740 1900 2019 2139 2304

Niedziele i święta

540 705 820 940 1100 1220 1340 1505 1620 1740 1900 2019 2139 2304

Będzin Zamek

Stanowisko: 1

28

Będzin Zamek

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

556 656 805 56 1006V 1106 1206V 1306 1406V 1507W 1607W 1706 1801 1905 2015 2140 2305

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

538 707 802 902 1002 1102 1202 56 1402 1507 1622 1742 1901 2020 2140 2305

Niedziele i święta

542 707 822 942 1102 1222 1342 1507 1622 1742 1901 2020 2140 2305

Będzin 11 Listopada

Stanowisko: 1

28

Będzin 11 Listopada

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

557 657 806 57 1007V 1107 1207V 1307 1407V 1508W 1608W 1707 1802 1906 2016 2141 2306

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

539 708 803 903 1003 1103 1203 57 1403 1508 1623 1743 1902 2021 2141 2306

Niedziele i święta

543 708 823 943 1103 1223 1343 1508 1623 1743 1902 2021 2141 2306

Będzin Dworzec PKP

Stanowisko: 1

28

Będzin Dworzec PKP

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

559 659 808 59 1009V 1109 1209V 1309 1409V 1510W 1610W 1709 1804 1908 2018 2143 2308

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

541 710 805 905 1005 1105 1205 59 1405 1510 1625 1745 1904 2023 2143 2308

Niedziele i święta

545 710 825 945 1105 1225 1345 1510 1625 1745 1904 2023 2143 2308

Będzin Poczta

Stanowisko: 1

28

Będzin Poczta

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

600 700 809 900 1010V 1110 1210V 1310 1410V 1511W 1611W 1710 1805 1909 2019 2144 2309

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

542 711 806 906 1006 1106 1206 1300 1406 1511 1626 1746 1905 2024 2144 2309

Niedziele i święta

546 711 826 946 1106 1226 1346 1511 1626 1746 1905 2024 2144 2309

Będzin Kościuszki

Stanowisko: 5

28

Będzin Kościuszki

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

601 701 810 901 1011V 1111 1211V 1311 1411V 1512W 1612W 1711 1806 1910 2020 2145 2310

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

543 712 807 907 1007 1107 1207 1301 1407 1512 1627 1747 1906 2025 2145 2310

Niedziele i święta

547 712 827 947 1107 1227 1347 1512 1627 1747 1906 2025 2145 2310

Kierunek Maczki Kościuszki

Będzin Kościuszki

Stanowisko: 5

28

Będzin Kościuszki

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

436 549 649X 749Y 849 949Y 1049 1149Y 1234 1349 1449 1549 1649 1813 1934 2040 2214

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

444 554 649 749 849 949 1049 1149 1244 1414 1534 1654 1814 1934 2044 2214

Niedziele i święta

444 614 734 854 1014 1134 1244 1414 1534 1654 1814 1934 2044 2214

Będzin Dworzec PKP

Stanowisko: 2

28

Będzin Dworzec PKP

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437 550 650X 750Y 850 950Y 1050 1150Y 1235 1350 1450 1550 1650 1814 1935 2041 2215

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

445 555 650 750 850 950 1050 1150 1245 1415 1535 1655 1815 1935 2045 2215

Niedziele i święta

445 615 735 855 1015 1135 1245 1415 1535 1655 1815 1935 2045 2215

Będzin 11 Listopada

Stanowisko: 2

28

Będzin 11 Listopada

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439 552 652X 752Y 852 952Y 1052 1152Y 1237 1352 1452 1552 1652 1816 1937 2043 2217

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

447 557 652 752 852 952 1052 1152 1247 1417 1537 1657 1817 1937 2047 2217

Niedziele i święta

447 617 737 857 1017 1137 1247 1417 1537 1657 1817 1937 2047 2217

Będzin Stadion

Stanowisko: 2

28

Będzin Stadion

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

440 553 653X 753Y 853 953Y 1053 1153Y 1238 1353 1453 1553 1653 1817 1938 2044 2218

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

448 558 653 753 853 953 1053 1153 1248 1418 1538 1658 1818 1938 2048 2218

Niedziele i święta

448 618 738 858 1018 1138 1248 1418 1538 1658 1818 1938 2048 2218

Będzin Aleja Kołłątaja

Stanowisko: 1

28

Będzin Aleja Kołłątaja

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443 556 656X 756Y 856 956Y 1056 1156Y 1241 1356 1456 1556 1656 1820 1941 2047 2221

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

451 601 56 756 856 956 1056 1156 1251 1421 1541 1701 1821 1941 2051 2221

Niedziele i święta

451 621 741 901 1021 1141 1251 1421 1541 1701 1821 1941 2051 2221

Ksawera Kościół

Stanowisko: 1

28

Ksawera Kościół

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

445 558 658X 758Y 858 958Y 1058 1158Y 1243 1358 1458 1558 1658 1822 1943 2049 2223

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

453 603 58 758 858 958 1058 1158 1253 1423 1543 1703 1823 1943 2053 2223

Niedziele i święta

453 623 743 903 1023 1143 1253 1423 1543 1703 1823 1943 2053 2223

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ksawera Kościół:

Pogoda Będzin

Ksawera Staszica

Stanowisko: 1

28

Ksawera Staszica

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

446 559 659X 759Y 859 959Y 1059 1159Y 1244 1359 1459 1559 1659 1823 1944 2050 2224

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

454 604 59 759 859 959 1059 1159 1254 1424 1544 1704 1824 1944 2054 2224

Niedziele i święta

454 624 744 904 1024 1144 1254 1424 1544 1704 1824 1944 2054 2224

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ksawera Staszica:

Pogoda Będzin

Ksawera Szymborskiej

Stanowisko: 1

28

Ksawera Szymborskiej

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

448 601 701X 801Y 901 1001Y 1101 1201Y 46 1401 1501 1601 1701 1825 1946 2052 2226

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

456 606 701 801 901 1001 1101 1201 56 1426 1546 1706 1826 1946 2056 2226

Niedziele i święta

456 626 746 906 1026 1146 1256 1426 1546 1706 1826 1946 2056 2226

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ksawera Szymborskiej:

Pogoda Będzin

Ksawera Siemońska

Stanowisko: 1

28

Ksawera Siemońska

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450 603 703X 803Y 903 1003Y 1103 1203Y 48 1403 1503 1603 1703 1827 1948 2054 2228

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

458 608 703 803 903 1003 1103 1203 58 1428 1548 1708 1828 1948 2058 2228

Niedziele i święta

458 628 748 908 1028 1148 1258 1428 1548 1708 1828 1948 2058 2228

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ksawera Siemońska:

Pogoda Będzin

Koszelew Kościół

Stanowisko: 1

28

Koszelew Kościół

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451 604 704X 804Y 904 1004Y 1104 1204Y 49 1404 1504 1604 1704 1828 1949 2055 2229

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

459 609 704 804 904 1004 1104 1204 59 1429 1549 1709 1829 1949 2059 2229

Niedziele i święta

459 629 749 909 1029 1149 1259 1429 1549 1709 1829 1949 2059 2229

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Koszelew Kościół:

Pogoda Będzin

Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Stanowisko: 2

28

Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453 607 707X 807Y 907 1007Y 1107 1207Y 52 1407 1507 1607 1707 1831 1951 2057 2231

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

501 612 707 807 907 1007 1107 1207 1302 1432 1552 1712 1832 1951 2101 2231

Niedziele i święta

501 632 752 912 1032 1152 1302 1432 1552 1712 1832 1951 2101 2231

Dąbrowa Górnicza Huta Bankowa

Stanowisko: 2

28

Dąbrowa Górnicza Huta Bankowa

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454 608 708X 808Y 908 1008Y 1108 1208Y 53 1408 1508 1608 1708 1832 1952 2058 2232

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

502 613 708 808 908 1008 1108 1208 1303 1433 1553 1713 1833 1952 2102 2232

Niedziele i święta

502 633 753 913 1033 1153 1303 1433 1553 1713 1833 1952 2102 2232

Dąbrowa Górnicza Centrum

Stanowisko: 2

28

Dąbrowa Górnicza Centrum

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456 610 710X 810Y 910 1010Y 1110 1210Y 55 1410 1510 1610 1710 1834 1954 2100 2234

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

504 615 710 810 910 1010 1110 1210 1305 1435 1555 1715 1835 1954 2104 2234

Niedziele i święta

504 635 755 915 1035 1155 1305 1435 1555 1715 1835 1954 2104 2234

Dąbrowa Górnicza Aleja Róż

Stanowisko: 1

28

Dąbrowa Górnicza Aleja Róż

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458 612 712X 812Y 912 1012Y 1112 1212Y 57 1412 1512 1612 1712 1836 1956 2102 2236

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

506 617 712 812 912 1012 1112 1212 1307 1437 1557 1717 1837 1956 2106 2236

Niedziele i święta

506 637 757 917 1037 1157 1307 1437 1557 1717 1837 1956 2106 2236

Reden Wojska Polskiego

Stanowisko: 1

28

Reden Wojska Polskiego

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459 613 713X 813Y 913 1013Y 1113 1213Y 58 1413 1513 1613 1713 1837 1957 2103 2237

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

507 618 713 813 913 1013 1113 1213 1308 1438 1558 1718 1838 1957 2107 2237

Niedziele i święta

507 638 758 918 1038 1158 1308 1438 1558 1718 1838 1957 2107 2237

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Reden Wojska Polskiego:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Reden Korczaka

Stanowisko: 1

28

Reden Korczaka

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500 615 715X 815Y 915 1015Y 1115 1215Y 1300 1415 1515 1615 1715 1839 1958 2104 2238

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

509 620 715 815 915 1015 1115 1215 1310 1440 1600 1720 1840 1958 2108 2238

Niedziele i święta

509 640 800 920 1040 1200 1310 1440 1600 1720 1840 1958 2108 2238

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Reden Korczaka:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza Staszic

Stanowisko: 1

28

Dąbrowa Górnicza Staszic

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502 617 717X 817Y 917 1017Y 1117 1217Y 1302 1417 1517 1617 1717 1841 2000 2106 2240

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

511 622 717 817 917 1017 1117 1217 1312 1442 1602 1722 1842 2000 2110 2240

Niedziele i święta

511 642 802 922 1042 1202 1312 1442 1602 1722 1842 2000 2110 2240

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbrowa Górnicza Staszic:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza Albert

Stanowisko: 1

28

Dąbrowa Górnicza Albert

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503 618 718X 818Y 918 1018Y 1118 1218Y 1303 1418 1518 1618 1718 1842 2001 2107 2241

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

512 623 718 818 918 1018 1118 1218 1313 1443 1603 1723 1843 2001 2111 2241

Niedziele i święta

512 643 803 923 1043 1203 1313 1443 1603 1723 1843 2001 2111 2241

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbrowa Górnicza Albert:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Strzemieszyce Sulno

Stanowisko: 1

28

Strzemieszyce Sulno

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

506 621 721X 821Y 921 1021Y 1121 1221Y 1306 1421 1521 1621 1721 1845 2003 2109 2243

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

514 625 720 820 920 1020 1120 1220 1315 1445 1605 1725 1845 2003 2113 2243

Niedziele i święta

514 645 805 925 1045 1205 1315 1445 1605 1725 1845 2003 2113 2243

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzemieszyce Sulno:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Strzemieszyce Grabocińska I

Stanowisko: 1

28

Strzemieszyce Grabocińska I

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

508 623 723X 823Y 923 1023Y 1123 1223Y 1308 1423 1523 1623 1723 1847 2005 2111 2245

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

516 627 722 822 922 1022 1122 1222 1317 1447 1607 1727 1847 2005 2115 2245

Niedziele i święta

516 647 807 927 1047 1207 1317 1447 1607 1727 1847 2005 2115 2245

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzemieszyce Grabocińska I:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Strzemieszyce Grabocińska II

Stanowisko: 1

28

Strzemieszyce Grabocińska II

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509 624 724X 824Y 924 1024Y 1124 1224Y 1309 1424 1524 1624 1724 1848 2006 2112 2246

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

517 628 723 823 923 1023 1123 1223 1318 1448 1608 1728 1848 2006 2116 2246

Niedziele i święta

517 648 808 928 1048 1208 1318 1448 1608 1728 1848 2006 2116 2246

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Strzemieszyce Grabocińska II:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Grabocin Krzyż

Stanowisko: 1

28

Grabocin Krzyż

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510 625 725X 825Y 925 1025Y 1125 1225Y 1310 1425 1525 1625 1725 1849 2007 2113 2247

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

518 629 724 824 924 1024 1124 1224 1319 1449 1609 1729 1849 2007 2117 2247

Niedziele i święta

518 649 809 929 1049 1209 1319 1449 1609 1729 1849 2007 2117 2247

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grabocin Krzyż:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Grabocin Wopistów

Stanowisko: 2

28

Grabocin Wopistów

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512 627 727X 827Y 927 1027Y 1127 1227Y 1312 1427 1527 1627 1727 1851 2009 2115 2249

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

520 631 726 826 926 1026 1126 1226 1321 1451 1611 1731 1851 2009 2119 2249

Niedziele i święta

520 651 811 931 1051 1211 1321 1451 1611 1731 1851 2009 2119 2249

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grabocin Wopistów:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Poczta

Stanowisko: 1

28

Kazimierz Górniczy Poczta

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514 629 729X 829Y 929 1029Y 1129 1229Y 1314 1429 1529 1629 1729 1853 2011 2117 2251

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

522 633 728 828 928 1028 1128 1228 1323 1453 1613 1733 1853 2011 2121 2251

Niedziele i święta

522 653 813 933 1053 1213 1323 1453 1613 1733 1853 2011 2121 2251

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Poczta:

Pogoda Sosnowiec

Kazimierz Górniczy Armii Krajowej

Stanowisko: 1

28

Kazimierz Górniczy Armii Krajowej

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516 631 731X 831Y 931 1031Y 1131 1231Y 1316 1431 1531 1631 1731 1855 2013 2119 2253

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

524 635 730 830 930 1030 1130 1230 1325 1455 1615 1735 1855 2013 2123 2253

Niedziele i święta

524 655 815 935 1055 1215 1325 1455 1615 1735 1855 2013 2123 2253

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kazimierz Górniczy Armii Krajowej:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Rondo

Stanowisko: 1

28

Ostrowy Górnicze Rondo

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517 632 732X 832Y 932 1032Y 1132 1232Y 1317 1432 1532 1632 1732 1856 2014 2120 2254

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

525 636 731 831 931 1031 1131 1231 1326 1456 1616 1736 1856 2014 2124 2254

Niedziele i święta

525 656 816 936 1056 1216 1326 1456 1616 1736 1856 2014 2124 2254

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Rondo:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Pomnik

Stanowisko: 1

28

Ostrowy Górnicze Pomnik

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519 634 734X 834Y 934 1034Y 1134 1234Y 1319 1434 1534 1634 1734 1858 2016 2122 2256

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

527 638 733 833 933 1033 1133 1233 1328 1458 1618 1738 1858 2016 2126 2256

Niedziele i święta

527 658 818 938 1058 1218 1328 1458 1618 1738 1858 2016 2126 2256

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Pomnik:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Niecała

Stanowisko: 1

28

Ostrowy Górnicze Niecała

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520 635 735X 835Y 935 1035Y 1135 1235Y 1320 1435 1535 1635 1735 1859 2017 2123 2257

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

528 639 734 834 934 1034 1134 1234 1329 1459 1619 1739 1859 2017 2127 2257

Niedziele i święta

528 659 819 939 1059 1219 1329 1459 1619 1739 1859 2017 2127 2257

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Niecała:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Kolonia Feliks

Stanowisko: 1

28

Ostrowy Górnicze Kolonia Feliks

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522 637 737X 837Y 937 1037Y 1137 1237Y 1322 1437 1537 1637 1737 1901 2019 2125 2259

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

530 641 736 836 936 1036 1136 1236 1331 1501 1621 1741 1901 2019 2129 2259

Niedziele i święta

530 701 821 941 1101 1221 1331 1501 1621 1741 1901 2019 2129 2259

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Kolonia Feliks:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna

Stanowisko: 3

28

Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

524 639 739X 839Y 939 1039Y 1139 1239Y 1324 1439 1539 1639 1739 1903 2021 2127 2301

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

532 643 738 838 938 1038 1138 1238 1333 1503 1623 1743 1903 2021 2131 2301

Niedziele i święta

532 703 823 943 1103 1223 1333 1503 1623 1743 1903 2021 2131 2301

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna:

Pogoda Sosnowiec

Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna Sklep

Stanowisko: 1

28

Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna Sklep

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525 640 740X 840Y 940 1040Y 1140 1240Y 1325 1440 1540 1640 1740 1904 2022 2128 2302

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

533 644 739 839 939 1039 1139 1239 1334 1504 1624 1744 1904 2022 2132 2302

Niedziele i święta

533 704 824 944 1104 1224 1334 1504 1624 1744 1904 2022 2132 2302

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna Sklep:

Pogoda Sosnowiec

Kolonia Cieśle Las

Stanowisko: 1

28

Kolonia Cieśle Las

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

527 642 742X 842Y 942 1042Y 1142 1242Y 1327 1442 1542 1642 1742 1906 2024 2130 2304

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

535 646 741 841 941 1041 1141 1241 1336 1506 1626 1746 1906 2024 2134 2304

Niedziele i święta

535 706 826 946 1106 1226 1336 1506 1626 1746 1906 2024 2134 2304

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kolonia Cieśle Las:

Pogoda Sosnowiec

Kolonia Cieśle

Stanowisko: 1

28

Kolonia Cieśle

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

528 643 743X 843Y 943 1043Y 1143 1243Y 1328 1443 1543 1643 1743 1907 2025 2131 2305

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

536 647 742 842 942 1042 1142 1242 1337 1507 1627 1747 1907 2025 2135 2305

Niedziele i święta

536 707 827 947 1107 1227 1337 1507 1627 1747 1907 2025 2135 2305

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kolonia Cieśle:

Pogoda Sosnowiec

Kolonia Wągródka

Stanowisko: 1

28

Kolonia Wągródka

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

529 644 744X 844Y 944 1044Y 1144 1244Y 1329 1444 1544 1644 1744 1908 2026 2132 2306

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

537 648 743 843 943 1043 1143 1243 1338 1508 1628 1748 1908 2026 2136 2306

Niedziele i święta

537 708 828 948 1108 1228 1338 1508 1628 1748 1908 2026 2136 2306

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kolonia Wągródka:

Pogoda Sosnowiec

Kolonia Wągródka Las

Stanowisko: 1

28

Kolonia Wągródka Las

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

530 645 745X 845Y 945 1045Y 1145 1245Y 1330 1445 1545 1645 1745 1909 2027 2133 2307

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

538 649 744 844 944 1044 1144 1244 1339 1509 1629 1749 1909 2027 2137 2307

Niedziele i święta

538 709 829 949 1109 1229 1339 1509 1629 1749 1909 2027 2137 2307

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kolonia Wągródka Las:

Pogoda Sosnowiec

Maczki Spacerowa

Stanowisko: 1

28

Maczki Spacerowa

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

847Y 1047Y 1247Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maczki Spacerowa:

Pogoda Sosnowiec

Stare Maczki Cmentarz

Stanowisko: 1

28

Stare Maczki Cmentarz

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

849Y 1049Y 1249Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stare Maczki Cmentarz:

Pogoda Sosnowiec

Stare Maczki Pętla

Stanowisko: 1

28

Stare Maczki Pętla

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

851Y 1051Y 1251Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stare Maczki Pętla:

Pogoda Sosnowiec

Stare Maczki Cmentarz

Stanowisko: 2

28

Stare Maczki Cmentarz

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

852Y 1052Y 1252Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stare Maczki Cmentarz:

Pogoda Sosnowiec

Maczki Spacerowa

Stanowisko: 2

28

Maczki Spacerowa

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

748X 854Y 1054Y 1254Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maczki Spacerowa:

Pogoda Sosnowiec

Maczki Skwerowa

Stanowisko: 1

28

Maczki Skwerowa

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

747X

Maczki Krakowska

Stanowisko: 1

28

Maczki Krakowska

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

534 649 750X 856Y 949 1056Y 1149 1256Y 1334 1449 1549 1649 1749 1912 2030 2136 2310

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

541 652 747 847 947 1047 1147 1247 1342 1512 1632 1752 1912 2030 2140 2310

Niedziele i święta

541 712 832 952 1112 1232 1342 1512 1632 1752 1912 2030 2140 2310

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maczki Krakowska:

Pogoda Sosnowiec

Maczki Kościuszki

Stanowisko: 3

28

Maczki Kościuszki

Kierunek: Maczki Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

535 650 751X 857Y 950 1057Y 1150 1257Y 1335 1450 1550 1650 1750 1913 2031 2137 2311

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

542 653 748 848 948 1048 1148 1248 1343 1513 1633 1753 1913 2031 2141 2311

Niedziele i święta

542 713 833 953 1113 1233 1343 1513 1633 1753 1913 2031 2141 2311

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Maczki Kościuszki:

Pogoda Sosnowiec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *