Strona główna » Linia 275, Autobus

Linia 275, Autobus

275

Obowiązuje od 30.05.2020 r.

Kierunek Tworzeń Huta Katowice

Ujejsce Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

275

Ujejsce Skrzyżowanie

Kierunek: Tworzeń Huta Katowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

840Z 1310Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ujejsce Skrzyżowanie:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ujejsce Kościół

Stanowisko: 2

275

Ujejsce Kościół

Kierunek: Tworzeń Huta Katowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

841Z 1311Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ujejsce Kościół:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ujejsce Górka

Stanowisko: 2

275

Ujejsce Górka

Kierunek: Tworzeń Huta Katowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

842Z 1312Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ujejsce Górka:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Stanowisko: 3

275

Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Kierunek: Tworzeń Huta Katowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

513 624 724 1439 1544 2014 2113 2239

Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Stanowisko: 2

275

Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Kierunek: Tworzeń Huta Katowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514 625 725 844Z 1314Z 1440 1545 2015 2114 2240

Ząbkowice Aleja Zwycięstwa

Stanowisko: 2

275

Ząbkowice Aleja Zwycięstwa

Kierunek: Tworzeń Huta Katowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

515 626 726 845Z 1315Z 1441 1546 2016 2115 2241

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Aleja Zwycięstwa:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Stadion

Stanowisko: 2

275

Ząbkowice Stadion

Kierunek: Tworzeń Huta Katowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517 628 728 847Z 1317Z 1443 1548 2017 2116 2242

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Stadion:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Dom Kultury

Stanowisko: 2

275

Ząbkowice Dom Kultury

Kierunek: Tworzeń Huta Katowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519 630 730 849Z 1319Z 1445 1550 2019 2118 2244

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Dom Kultury:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Rondo

Stanowisko: 1

275

Ząbkowice Rondo

Kierunek: Tworzeń Huta Katowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

521 632 732 851Z 1321Z 1447 1552 2021 2120 2246

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Rondo:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Związku Orła Białego

Stanowisko: 1

275

Ząbkowice Związku Orła Białego

Kierunek: Tworzeń Huta Katowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522 633 733 852Z 1322Z 1448 1553 2022 2121 2247

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Związku Orła Białego:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Starosiedle

Stanowisko: 4

275

Ząbkowice Starosiedle

Kierunek: Tworzeń Huta Katowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

524 635 735 854Z 1324Z 1450 1555 2024 2123 2249

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Starosiedle:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Tworzeń Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

275

Tworzeń Skrzyżowanie

Kierunek: Tworzeń Huta Katowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525 636 736 855Z 1325Z 1451 1556 2025 2124 2250

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tworzeń Skrzyżowanie:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Tworzeń Roździeńskiego

Stanowisko: 2

275

Tworzeń Roździeńskiego

Kierunek: Tworzeń Huta Katowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

526 637 737 856Z 1326Z 1452 1557 2026 2125 2251

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tworzeń Roździeńskiego:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Tworzeń Przejazd Kolejowy

Stanowisko: 2

275

Tworzeń Przejazd Kolejowy

Kierunek: Tworzeń Huta Katowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

528 639 739 858Z 1328Z 1454 1559 2028 2127 2253

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tworzeń Przejazd Kolejowy:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Tworzeń Huta Katowice

Stanowisko: 2

275

Tworzeń Huta Katowice

Kierunek: Tworzeń Huta Katowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

530 641 741 900Z 1333Z 1459 1601 2030 2129 2255

Kierunek Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Tworzeń Huta Katowice

Stanowisko: 2

275

Tworzeń Huta Katowice

Kierunek: Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

455 605 55 755Z 1235Z 1420 1520 1950 2050 2220

Tworzeń Przejazd Kolejowy

Stanowisko: 1

275

Tworzeń Przejazd Kolejowy

Kierunek: Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457 607 57 757Z 1237Z 1422 1522 1952 2052 2222

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tworzeń Przejazd Kolejowy:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Tworzeń Roździeńskiego

Stanowisko: 1

275

Tworzeń Roździeńskiego

Kierunek: Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459 609 59 759Z 1239Z 1424 1524 1954 2054 2224

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tworzeń Roździeńskiego:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Tworzeń Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

275

Tworzeń Skrzyżowanie

Kierunek: Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500 610 700 800Z 1240Z 1425 1525 1955 2055 2225

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tworzeń Skrzyżowanie:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Starosiedle

Stanowisko: 3

275

Ząbkowice Starosiedle

Kierunek: Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

501 611 701 801Z 1241Z 1426 1526 1956 2056 2226

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Starosiedle:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Związku Orła Białego

Stanowisko: 2

275

Ząbkowice Związku Orła Białego

Kierunek: Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503 613 703 803Z 1243Z 1428 1528 1958 2058 2228

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Związku Orła Białego:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Rondo

Stanowisko: 2

275

Ząbkowice Rondo

Kierunek: Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504 614 704 804Z 1244Z 1429 1529 1959 2059 2229

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Rondo:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Dom Kultury

Stanowisko: 1

275

Ząbkowice Dom Kultury

Kierunek: Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

506 616 706 806Z 1246Z 1431 1531 2001 2101 2231

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Dom Kultury:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Stadion

Stanowisko: 1

275

Ząbkowice Stadion

Kierunek: Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

508 618 708 808Z 1248Z 1433 1533 2003 2103 2233

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Stadion:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Aleja Zwycięstwa

Stanowisko: 1

275

Ząbkowice Aleja Zwycięstwa

Kierunek: Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510 620 710 810Z 1250Z 1435 1535 2004 2104 2234

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Aleja Zwycięstwa:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Stanowisko: 1

275

Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Kierunek: Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

811Z 1251Z

Ujejsce Górka

Stanowisko: 1

275

Ujejsce Górka

Kierunek: Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

813Z 1253Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ujejsce Górka:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ujejsce Kościół

Stanowisko: 1

275

Ujejsce Kościół

Kierunek: Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

814Z 1254Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ujejsce Kościół:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ujejsce Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

275

Ujejsce Skrzyżowanie

Kierunek: Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

815Z 1255Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ujejsce Skrzyżowanie:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Stanowisko: 3

275

Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Kierunek: Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511 621 711 1436 1536 2005 2105 2235

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *