Strona główna » Linia 25, Autobus

Linia 25, Autobus

25

Obowiązuje od 19.04.2021 r. Linia kursuje na trasie zmienionej

Kierunek Będzin Sienkiewicza

Grodziec Różyckiego

Stanowisko: 2

25

Grodziec Różyckiego

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457 556 620 56Z 724 44N 834N 939Z 1024 1112Y 59 1244Z 1326 1402Y 54 1529Z 57Y 1641 1729Y 1824 1909 52 2036 2116

Soboty

601 48 723Z 801N 48 936N 1020Y 1113Z 55Y 1241 1321 1403 43 1523 1626 1724 1824 1909 52 2034 2114 2216 46

Niedziele i święta

422P 532 724 844 926Y 1049Z 1204 1311 1424 1524 1629 1849 2016 2114

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Różyckiego:

Pogoda Będzin

Grodziec Cmentarz

Stanowisko: 2

25

Grodziec Cmentarz

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458 557 621 57Z 725 45N 835N 940Z 1025 1113Y 1200 45Z 1327 1403Y 55 1530Z 58Y 1642 1730Y 1825 1910 53 2037 2117

Soboty

602 49 724Z 802N 49 937N 1021Y 1114Z 56Y 1242 1322 1404 44 1524 1627 1725 1825 1910 53 2035 2115 2217 47

Niedziele i święta

423P 533 725 845 927Y 1050Z 1205 1312 1425 1525 1630 1850 2017 2115

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Cmentarz:

Pogoda Będzin

Grodziec Dom Kultury

Stanowisko: 2

25

Grodziec Dom Kultury

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500 59 623 59Z 727 47N 837N 942Z 1027 1115Y 1202 47Z 1329 1405Y 57 1532Z 1600Y 44 1732Y 1827 1912 55 2039 2119

Soboty

604 51 726Z 804N 51 939N 1023Y 1116Z 58Y 1244 1324 1406 46 1526 1629 1727 1827 1912 55 2037 2117 2219 49

Niedziele i święta

425P 535 727 847 929Y 1052Z 1207 1314 1427 1527 1632 1852 2019 2117

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Dom Kultury:

Pogoda Będzin

Grodziec Szkoła

Stanowisko: 2

25

Grodziec Szkoła

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

501 600 24 700Z 28 48N 838N 943Z 1028 1116Y 1203 48Z 1330 1406Y 58 1533Z 1601Y 45 1733Y 1828 1913 56 2040 2120

Soboty

605 52 727Z 805N 52 940N 1024Y 1117Z 59Y 1245 1325 1407 47 1527 1630 1728 1828 1913 56 2038 2118 2220 50

Niedziele i święta

426P 536 728 848 930Y 1053Z 1208 1315 1428 1528 1633 1853 2020 2118

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Szkoła:

Pogoda Będzin

Grodziec Kołłątaja

Stanowisko: 2

25

Grodziec Kołłątaja

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502 601 25 701Z 29 49N 839N 944Z 1029 1117Y 1204 49Z 1331 1407Y 59 1534Z 1602Y 46 1734Y 1829 1914 57 2041 2121

Soboty

606 53 728Z 806N 53 941N 1025Y 1118Z 1200Y 46 1326 1408 48 1528 1631 1729 1829 1914 57 2039 2119 2221 51

Niedziele i święta

427P 537 729 849 931Y 1054Z 1209 1316 1429 1529 1634 1854 2021 2119

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Kołłątaja:

Pogoda Będzin

Grodziec Limanowskiego

Stanowisko: 2

25

Grodziec Limanowskiego

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503 602 26 702Z 30 50N 840N 945Z 1030 1118Y 1205 50Z 1332 1408Y 1500 35Z 1603Y 47 1735Y 1830 1915 58 2042 2122

Soboty

607 54 729Z 807N 54 942N 1026Y 1119Z 1201Y 47 1327 1409 49 1529 1632 1730 1830 1915 58 2040 2120 2222 52

Niedziele i święta

428P 538 730 850 932Y 1055Z 1210 1317 1430 1530 1635 1855 2022 2120

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Limanowskiego:

Pogoda Będzin

Grodziec Podgórna

Stanowisko: 2

25

Grodziec Podgórna

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505 604 28 704Z 32 52N 842N 947Z 1032 1120Y 1207 52Z 1334 1410Y 1502 37Z 1605Y 49 1737Y 1832 1917 2000 44 2124

Soboty

609 56 731Z 809N 56 944N 1028Y 1121Z 1203Y 49 1329 1411 51 1531 1634 1732 1832 1917 2000 42 2122 2224 54

Niedziele i święta

430P 540 732 852 934Y 1057Z 1212 1319 1432 1532 1637 1857 2024 2122

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Podgórna:

Pogoda Będzin

Grodziec Browar

Stanowisko: 2

25

Grodziec Browar

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507 606 30 706Z 34 54N 844N 949Z 1034 1122Y 1209 54Z 1336 1412Y 1504 39Z 1607Y 51 1739Y 1834 1918 2001 45 2125

Soboty

610 57 732Z 810N 57 945N 1029Y 1122Z 1204Y 50 1330 1412 52 1532 1635 1733 1833 1918 2001 43 2123 2225 55

Niedziele i święta

431P 541 733 853 935Y 1058Z 1213 1320 1433 1533 1638 1858 2025 2123

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Browar:

Pogoda Będzin

Grodziec DK86

Stanowisko: 2

25

Grodziec DK86

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509 608 32 708Z 36 56N 846N 951Z 1036 1124Y 1211 56Z 1338 1414Y 1506 41Z 1609Y 53 1741Y 1836 1919 2002 46 2126

Soboty

612 59 734Z 812N 59 947N 1031Y 1124Z 1206Y 52 1332 1414 54 1534 1637 1735 1835 1919 2002 44 2124 2226 56

Niedziele i święta

432P 543 735 855 937Y 1100Z 1215 1322 1435 1535 1640 1900 2026 2124

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec DK86:

Pogoda Będzin

Grodziec Bory

Stanowisko: 2

25

Grodziec Bory

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510 609 33 709Z 37 57N 847N 952Z 1037 1125Y 1212 57Z 1339 1415Y 1507 42Z 1610Y 54 1742Y 1837 1920 2003 47 2127

Soboty

613 700 35Z 813N 900 48N 1032Y 1125Z 1207Y 53 1333 1415 55 1535 1638 1736 1836 1920 2003 45 2125 2227 57

Niedziele i święta

433P 544 736 856 938Y 1101Z 1216 1323 1436 1536 1641 1901 2027 2125

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Bory:

Pogoda Będzin

Osiedle Zamkowe Grodziecka

Stanowisko: 2

25

Osiedle Zamkowe Grodziecka

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511 610 34 710Z 38 58N 848N 953Z 1038 1126Y 1213 58Z 1340 1416Y 1508 43Z 1611Y 55 1743Y 1838 1921 2004 48 2128

Soboty

614 701 36Z 814N 901 49N 1033Y 1126Z 1208Y 54 1334 1416 56 1536 1639 1737 1837 1921 2004 46 2126 2228 58

Niedziele i święta

434P 545 737 857 939Y 1102Z 1217 1324 1437 1537 1642 1902 2028 2126

Będzin Targowisko

Stanowisko: 2

25

Będzin Targowisko

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512 611 35 711Z 39 59N 849N 954Z 1039 1127Y 1214 59Z 1341 1417Y 1509 44Z 1612Y 56 1744Y 1839 1922 2005 49 2129

Soboty

615 702 37Z 815N 902 50N 1034Y 1127Z 1209Y 55 1335 1417 57 1537 1640 1738 1838 1922 2005 47 2127 2229 59

Niedziele i święta

435P 546 738 858 940Y 1103Z 1218 1325 1438 1538 1643 1903 2029 2127

Będzin Rondo

Stanowisko: 1

25

Będzin Rondo

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514 613 37 713Z 41 801N 51N 956Z 1041 1129Y 1216 1301Z 43 1419Y 1511 46Z 1614Y 58 1746Y 1841 1924 2007 51 2131

Soboty

617 704 39Z 817N 904 52N 1036Y 1129Z 1211Y 57 1337 1419 59 1539 1642 1740 1840 1924 2007 49 2129 2231 2301

Niedziele i święta

437P 530S 48 640W 740 900 42Y 1105Z 1220 1327 1440 1540 1645 1905 2031 2129

Będzin Stadion

Stanowisko: 3

25

Będzin Stadion

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516 615 39 715Z 43 803N 53N 958Z 1043 1131Y 1218 1303Z 45 1421Y 1513 48Z 1616Y 1700 48Y 1843 1925 2008 52 2132

Soboty

618 705 40Z 818N 905 53N 1037Y 1130Z 1212Y 58 1338 1420 1500 40 1643 1741 1841 1925 2008 50 2130 2232 2302

Niedziele i święta

438P 531S 49 641W 741 901 43Y 1106Z 1221 1328 1441 1541 1646 1906 2032 2130

Będzin Urząd Miasta

Stanowisko: 1

25

Będzin Urząd Miasta

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517 616 40 716Z 44 804N 54N 959Z 1044 1132Y 1219 1304Z 46 1422Y 1514 49Z 1617Y 1701 49Y 1844 1926 2009 53 2133

Soboty

619 706 41Z 819N 906 54N 1038Y 1131Z 1213Y 59 1339 1421 1501 41 1644 1742 1842 1926 2009 51 2131 2233 2303

Niedziele i święta

439P 532S 50 642W 742 902 44Y 1107Z 1222 1329 1442 1542 1647 1907 2033 2131

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Będzin Urząd Miasta:

Pogoda Będzin

Będzin Zamek

Stanowisko: 2

25

Będzin Zamek

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

518 617 41 717Z 45 805N 55N 1000Z 45 1133Y 1220 1305Z 47 1423Y 1515 50Z 1618Y 1702 50Y 1845 1927 2010 54 2134

Soboty

620 707 42Z 820N 907 55N 1039Y 1132Z 1214Y 1300 40 1422 1502 42 1645 1743 1843 1927 2010 52 2132 2234 2304

Niedziele i święta

440P 533S 51 643W 743 903 45Y 1108Z 1223 1330 1443 1543 1648 1908 2034 2132

Będzin Aleja Kołłątaja

Stanowisko: 1

25

Będzin Aleja Kołłątaja

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520 619 43 719Z 47 807N 57N 1002Z 47 1135Y 1222 1307Z 49 1425Y 1517 52Z 1620Y 1704 52Y 1847 1929 2012 56 2136

Soboty

622 709 44Z 822N 909 57N 1041Y 1134Z 1216Y 1302 42 1424 1504 44 1647 1745 1845 1929 2012 54 2134 2236 2306

Niedziele i święta

442P 535S 53 645W 745 905 47Y 1110Z 1225 1332 1445 1545 1650 1910 2036 2134

Będzin Promyka

Stanowisko: 1

25

Będzin Promyka

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522 621 45 721Z 49 809N 59N 1004Z 49 1137Y 1224 1309Z 51 1427Y 1519 54Z 1622Y 1706 54Y 1849 1931 2014 58 2138

Soboty

624 711 46Z 824N 911 59N 1043Y 1136Z 1218Y 1304 44 1426 1506 46 1649 1747 1847 1931 2014 56 2136 2238 2308

Niedziele i święta

444P 555 647W 747 907 49Y 1112Z 1227 1334 1447 1547 1652 1912 2038 2136

Będzin Johnson Electric

Stanowisko: 1

25

Będzin Johnson Electric

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Niedziele i święta

544U 621W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Będzin Johnson Electric:

Pogoda Będzin

Będzin Gospodarcza Brama Śląska

Stanowisko: 1

25

Będzin Gospodarcza Brama Śląska

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Niedziele i święta

545U 622W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Będzin Gospodarcza Brama Śląska:

Pogoda Będzin

Warpie Osiedle

Stanowisko: 2

25

Warpie Osiedle

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Niedziele i święta

547U 624W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Warpie Osiedle:

Pogoda Będzin

Będzin Sienkiewicza

Stanowisko: 1

25

Będzin Sienkiewicza

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

530X 601Z 29X 50N 740N 844Z 929X 1019Y 1104X 49Z 1234X 1309Y 59X 1434Z 1504Y 34X 1636Y 1729X 1814X 1900X 42X 2022X

Soboty

629Z 709N 54X 844N 929Y 1019Z 1104Y 49X 1229X 1309X 49X 1429X 1530X 1630X 1730X 1815X 1900X 42X 2022X 2122X 2212X

Niedziele i święta

515R 615V 29X 750X 835Y 955Z 1110X 1210X 1330X 1430X 1535X 1755X 1900X 2022X 2255J

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Będzin Sienkiewicza:

Pogoda Będzin

Będzin Aleja Kołłątaja

Stanowisko: 2

25

Będzin Aleja Kołłątaja

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

533X 604Z 32X 53N 743N 847Z 932X 1022Y 1107X 52Z 1237X 1312Y 1402X 37Z 1507Y 37X 1639Y 1732X 1817X 1903X 45X 2025X

Soboty

632Z 712N 57X 847N 932Y 1022Z 1107Y 52X 1232X 1312X 52X 1432X 1533X 1633X 1733X 1818X 1903X 45X 2025X 2125X 2215X

Niedziele i święta

518R 628W 32X 753X 838Y 958Z 1113X 1213X 1333X 1433X 1538X 1758X 1903X 2025X 2258J

Będzin Zamek

Stanowisko: 1

25

Będzin Zamek

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

535X 606Z 34X 55N 745N 849Z 934X 1024Y 1109X 54Z 1239X 1314Y 1404X 39Z 1509Y 39X 1641Y 1734X 1819X 1904X 46X 2026X

Soboty

634Z 714N 59X 849N 934Y 1024Z 1109Y 54X 1234X 1314X 54X 1434X 1535X 1635X 1735X 1820X 1904X 46X 2026X 2126X 2216X

Niedziele i święta

520R 630W 34X 755X 840Y 1000Z 1115X 1215X 1335X 1435X 1540X 1800X 1904X 2026X 2259J

Będzin Stadion

Stanowisko: 2

25

Będzin Stadion

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

411Q 506Q 37X 608Z 36X 57N 747N 851Z 936X 1026Y 1111X 56Z 1241X 1316Y 1406X 41Z 1511Y 41X 1643Y 1736X 1821X 1906X 48X 2028X

Soboty

514Q 601Q 36Z 716N 801X 51N 936Y 1026Z 1111Y 56X 1236X 1316X 56X 1436X 1537X 1637X 1737X 1822X 1906X 48X 2028X 2128X 2218X

Niedziele i święta

446Q 636X 757X 842Y 1002Z 1117X 1217X 1337X 1437X 1542X 1802X 1906X 2028X 2301J

Będzin Muzeum

Stanowisko: 1

25

Będzin Muzeum

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

413Q 508Q 39X 610Z 38X 59N 749N 853Z 938X 1028Y 1113X 58Z 1243X 1318Y 1408X 43Z 1513Y 43X 1645Y 1738X 1823X 1908X 50X 2030X

Soboty

516Q 603Q 38Z 718N 803X 53N 938Y 1028Z 1113Y 58X 1238X 1318X 58X 1438X 1539X 1639X 1739X 1824X 1908X 50X 2030X 2130X 2220X

Niedziele i święta

448Q 638X 759X 844Y 1004Z 1119X 1219X 1339X 1439X 1544X 1804X 1908X 2030X 2303J

Będzin Targowisko

Stanowisko: 1

25

Będzin Targowisko

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

414Q 509Q 40X 611Z 39X 700N 50N 854Z 939X 1029Y 1114X 59Z 1244X 1319Y 1409X 44Z 1514Y 44X 1646Y 1739X 1824X 1909X 51X 2031X

Soboty

517Q 604Q 39Z 719N 804X 54N 939Y 1029Z 1114Y 59X 1239X 1319X 59X 1439X 1540X 1640X 1740X 1825X 1909X 51X 2031X 2131X 2221X

Niedziele i święta

449Q 639X 800X 45Y 1005Z 1120X 1220X 1340X 1440X 1545X 1805X 1909X 2031X 2304J

Osiedle Zamkowe Grodziecka

Stanowisko: 1

25

Osiedle Zamkowe Grodziecka

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

415Q 510Q 41X 612Z 40X 701N 51N 855Z 940X 1030Y 1115X 1200Z 45X 1320Y 1410X 45Z 1515Y 45X 1647Y 1740X 1825X 1910X 52X 2032X

Soboty

518Q 605Q 40Z 720N 805X 55N 940Y 1030Z 1115Y 1200X 40X 1320X 1400X 40X 1541X 1641X 1741X 1826X 1910X 52X 2032X 2132X 2222X

Niedziele i święta

450Q 640X 801X 46Y 1006Z 1121X 1221X 1341X 1441X 1546X 1806X 1910X 2032X 2305J

Grodziec Bory

Stanowisko: 1

25

Grodziec Bory

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

416Q 512Q 43X 614Z 42X 703N 53N 857Z 942X 1032Y 1117X 1202Z 47X 1322Y 1412X 47Z 1517Y 47X 1649Y 1742X 1827X 1911X 53X 2033X

Soboty

520Q 607Q 42Z 722N 807X 57N 942Y 1032Z 1117Y 1202X 42X 1322X 1402X 42X 1543X 1643X 1743X 1828X 1911X 53X 2033X 2133X 2223X

Niedziele i święta

451Q 642X 803X 48Y 1008Z 1123X 1223X 1343X 1443X 1548X 1808X 1911X 2033X 2306J

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Bory:

Pogoda Będzin

Grodziec DK86

Stanowisko: 1

25

Grodziec DK86

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

417Q 513Q 44X 615Z 43X 704N 54N 858Z 943X 1033Y 1118X 1203Z 48X 1323Y 1413X 48Z 1518Y 48X 1650Y 1743X 1828X 1912X 54X 2034X

Soboty

521Q 608Q 43Z 723N 808X 58N 943Y 1033Z 1118Y 1203X 43X 1323X 1403X 43X 1544X 1644X 1744X 1829X 1912X 54X 2034X 2134X 2224X

Niedziele i święta

452Q 643X 804X 49Y 1009Z 1124X 1224X 1344X 1444X 1549X 1809X 1912X 2034X 2307J

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec DK86:

Pogoda Będzin

Grodziec Browar

Stanowisko: 1

25

Grodziec Browar

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

419Q 515Q 46X 617Z 45X 706N 56N 900Z 45X 1035Y 1120X 1205Z 50X 1325Y 1415X 50Z 1520Y 50X 1652Y 1745X 1830X 1914X 56X 2036X

Soboty

523Q 610Q 45Z 725N 810X 900N 45Y 1035Z 1120Y 1205X 45X 1325X 1405X 45X 1546X 1646X 1746X 1831X 1914X 56X 2036X 2136X 2226X

Niedziele i święta

454Q 645X 806X 51Y 1011Z 1126X 1226X 1346X 1446X 1551X 1811X 1914X 2036X 2309J

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Browar:

Pogoda Będzin

Grodziec Podgórna

Stanowisko: 1

25

Grodziec Podgórna

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

420Q 517Q 48X 619Z 47X 708N 58N 902Z 47X 1037Y 1122X 1207Z 52X 1327Y 1417X 52Z 1522Y 52X 1654Y 1747X 1832X 1915X 57X 2037X

Soboty

524Q 611Q 46Z 726N 811X 901N 46Y 1036Z 1121Y 1206X 46X 1326X 1406X 46X 1547X 1647X 1747X 1832X 1915X 57X 2037X 2137X 2227X

Niedziele i święta

455Q 646X 807X 52Y 1012Z 1127X 1227X 1347X 1447X 1552X 1812X 1915X 2037X 2310J

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Podgórna:

Pogoda Będzin

Grodziec Limanowskiego

Stanowisko: 1

25

Grodziec Limanowskiego

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

421Q 518Q 49X 620Z 48X 709N 59N 903Z 48X 1038Y 1123X 1208Z 53X 1328Y 1418X 53Z 1523Y 53X 1655Y 1748X 1833X 1916X 58X 2038X

Soboty

525Q 612Q 47Z 727N 812X 902N 47Y 1037Z 1122Y 1207X 47X 1327X 1407X 47X 1548X 1648X 1748X 1833X 1916X 58X 2038X 2138X 2228X

Niedziele i święta

456Q 647X 808X 53Y 1013Z 1128X 1228X 1348X 1448X 1553X 1813X 1916X 2038X 2311J

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Limanowskiego:

Pogoda Będzin

Grodziec Kołłątaja

Stanowisko: 1

25

Grodziec Kołłątaja

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

422Q 519Q 50X 621Z 49X 710N 800N 904Z 49X 1039Y 1124X 1209Z 54X 1329Y 1419X 54Z 1524Y 54X 1656Y 1749X 1834X 1917X 59X 2039X

Soboty

526Q 613Q 48Z 728N 813X 903N 48Y 1038Z 1123Y 1208X 48X 1328X 1408X 48X 1549X 1649X 1749X 1834X 1917X 59X 2039X 2139X 2229X

Niedziele i święta

457Q 648X 809X 54Y 1014Z 1129X 1229X 1349X 1449X 1554X 1814X 1917X 2039X 2312J

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Kołłątaja:

Pogoda Będzin

Grodziec Szkoła

Stanowisko: 1

25

Grodziec Szkoła

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

423Q 520Q 51X 622Z 50X 711N 801N 905Z 50X 1040Y 1125X 1210Z 55X 1330Y 1420X 55Z 1525Y 55X 1657Y 1750X 1835X 1918X 2000X 40X

Soboty

527Q 614Q 49Z 729N 814X 904N 49Y 1039Z 1124Y 1209X 49X 1329X 1409X 49X 1550X 1650X 1750X 1835X 1918X 2000X 40X 2140X 2230X

Niedziele i święta

458Q 649X 810X 55Y 1015Z 1130X 1230X 1350X 1450X 1555X 1815X 1918X 2040X 2313J

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Szkoła:

Pogoda Będzin

Grodziec Dom Kultury

Stanowisko: 1

25

Grodziec Dom Kultury

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

424Q 521Q 52X 623Z 51X 712N 802N 906Z 51X 1041Y 1126X 1211Z 56X 1331Y 1421X 56Z 1526Y 56X 1658Y 1751X 1836X 1919X 2001X 41X

Soboty

528Q 615Q 50Z 730N 815X 905N 50Y 1040Z 1125Y 1210X 50X 1330X 1410X 50X 1551X 1651X 1751X 1836X 1919X 2001X 41X 2141X 2231X

Niedziele i święta

459Q 650X 811X 56Y 1016Z 1131X 1231X 1351X 1451X 1556X 1816X 1919X 2041X 2314J

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Dom Kultury:

Pogoda Będzin

Grodziec Cmentarz

Stanowisko: 1

25

Grodziec Cmentarz

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

426Q 523Q 54X 625Z 53X 714N 804N 908Z 53X 1043Y 1128X 1213Z 58X 1333Y 1423X 58Z 1528Y 58X 1700Y 53X 1838X 1921X 2003X 43X

Soboty

530Q 617Q 52Z 732N 817X 907N 52Y 1042Z 1127Y 1212X 52X 1332X 1412X 52X 1553X 1653X 1753X 1838X 1921X 2003X 43X 2143X 2233X

Niedziele i święta

501Q 652X 813X 58Y 1018Z 1133X 1233X 1353X 1453X 1558X 1818X 1921X 2043X 2316J

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Cmentarz:

Pogoda Będzin

Grodziec Różyckiego

Stanowisko: 1

25

Grodziec Różyckiego

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427Q 524Q 55X 626Z 54X 715N 805N 909Z 54X 1044Y 1129X 1214Z 59X 1334Y 1424X 59Z 1529Y 59X 1701Y 54X 1839X 1922X 2004X 44X

Soboty

531Q 618Q 53Z 733N 818X 908N 53Y 1043Z 1128Y 1213X 53X 1333X 1413X 53X 1554X 1654X 1754X 1839X 1922X 2004X 44X 2144X 2234X

Niedziele i święta

502Q 653X 814X 59Y 1019Z 1134X 1234X 1354X 1454X 1559X 1819X 1922X 2044X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Różyckiego:

Pogoda Będzin

Wojkowice Łęg

Stanowisko: 2

25

Wojkowice Łęg

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

628Z 911Z 1216Z 1501Z

Soboty

655Z 1045Z

Niedziele i święta

1021Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Łęg:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Kościół

Stanowisko: 2

25

Wojkowice Kościół

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

630Z 913Z 1218Z 1503Z

Soboty

657Z 1047Z

Niedziele i święta

1023Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Kościół:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Morcinka

Stanowisko: 1

25

Wojkowice Morcinka

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

631Z 914Z 1219Z 1504Z

Soboty

658Z 1048Z

Niedziele i święta

1024Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Morcinka:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Morcinka Wiadukt

Stanowisko: 2

25

Wojkowice Morcinka Wiadukt

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

632Z 719N 809N 915Z 1048Y 1220Z 1338Y 1505Z 33Y 1705Y

Soboty

659Z 737N 912N 57Y 1049Z 1132Y

Niedziele i święta

903Y 1025Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Morcinka Wiadukt:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Fabryczna

Stanowisko: 2

25

Wojkowice Fabryczna

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

634Z 721N 811N 917Z 1050Y 1222Z 1340Y 1507Z 35Y 1707Y

Soboty

701Z 39N 914N 59Y 1051Z 1134Y

Niedziele i święta

905Y 1027Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Fabryczna:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Fabryczna

Stanowisko: 3

25

Wojkowice Fabryczna

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

634Z 917Z 1222Z 1507Z

Soboty

701Z 1051Z

Niedziele i święta

1027Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Fabryczna:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Park

Stanowisko: 3

25

Wojkowice Park

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

635Z 722N 812N 918Z 1051Y 1223Z 1341Y 1508Z 36Y 1708Y

Soboty

702Z 40N 915N 1000Y 52Z 1135Y

Niedziele i święta

906Y 1028Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Park:

Pogoda Wojkowice

Żychcice Alfred

Stanowisko: 1

25

Żychcice Alfred

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

636Z 919Z 1224Z 1509Z

Soboty

703Z 1053Z

Niedziele i święta

1029Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żychcice Alfred:

Pogoda Wojkowice

Żychcice Pętla

Stanowisko: 3

25

Żychcice Pętla

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

638Z 726N 816N 921Z 1055Y 1226Z 1345Y 1511Z 40Y 1712Y

Soboty

705Z 43N 918N 1003Y 55Z 1138Y

Niedziele i święta

909Y 1031Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żychcice Pętla:

Pogoda Wojkowice

Żychcice Cmentarz

Stanowisko: 1

25

Żychcice Cmentarz

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

639Z 727N 817N 922Z 1056Y 1227Z 1346Y 1512Z 41Y 1713Y

Soboty

706Z 44N 919N 1004Y 56Z 1139Y

Niedziele i święta

406P 910Y 1032Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żychcice Cmentarz:

Pogoda Wojkowice

Żychcice Piaski 37

Stanowisko: 1

25

Żychcice Piaski 37

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

640Z 728N 818N 923Z 1057Y 1228Z 1347Y 1513Z 42Y 1714Y

Soboty

707Z 45N 920N 1005Y 57Z 1140Y

Niedziele i święta

407P 911Y 1033Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żychcice Piaski 37:

Pogoda Wojkowice

Żychcice Stara 54

Stanowisko: 2

25

Żychcice Stara 54

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

641Z 729N 819N 924Z 1058Y 1229Z 1348Y 1514Z 43Y 1715Y

Soboty

708Z 46N 921N 1006Y 58Z 1141Y

Niedziele i święta

408P 912Y 1034Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żychcice Stara 54:

Pogoda Wojkowice

Żychcice Pętla

Stanowisko: 2

25

Żychcice Pętla

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

643Z 731N 821N 926Z 1100Y 1231Z 1350Y 1516Z 45Y 1717Y

Soboty

710Z 48N 923N 1008Y 1100Z 43Y

Niedziele i święta

410P 914Y 1036Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żychcice Pętla:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Spokojna

Stanowisko: 2

25

Wojkowice Spokojna

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

645Z 733N 823N 928Z 1233Z 1518Z

Soboty

712Z 50N 925N 1102Z

Niedziele i święta

1038Z

Wojkowice Skłodowskiej-Curie

Stanowisko: 2

25

Wojkowice Skłodowskiej-Curie

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

646Z 734N 824N 929Z 1234Z 1519Z

Soboty

713Z 51N 926N 1103Z

Niedziele i święta

1039Z

Wojkowice Akacjowa

Stanowisko: 2

25

Wojkowice Akacjowa

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

647Z 735N 825N 930Z 1235Z 1520Z

Soboty

714Z 52N 927N 1104Z

Niedziele i święta

1040Z

Wojkowice Park

Stanowisko: 6

25

Wojkowice Park

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

649Z 737N 827N 932Z 1237Z 1522Z

Soboty

716Z 54N 929N 1106Z

Niedziele i święta

1042Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Park:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Fabryczna

Stanowisko: 1

25

Wojkowice Fabryczna

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

650Z 738N 828N 933Z 1104Y 1238Z 1354Y 1523Z 49Y 1721Y

Soboty

717Z 55N 930N 1012Y 1107Z 47Y

Niedziele i święta

414P 918Y 1043Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Fabryczna:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Morcinka Wiadukt

Stanowisko: 1

25

Wojkowice Morcinka Wiadukt

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

652Z 740N 830N 935Z 1240Z 1525Z

Soboty

719Z 57N 932N 1109Z

Niedziele i święta

1045Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Morcinka Wiadukt:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Sucharskiego

Stanowisko: 1

25

Wojkowice Sucharskiego

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

653Z 741N 831N 936Z 1241Z 1526Z

Soboty

720Z 58N 933N 1110Z

Niedziele i święta

1046Z

Wojkowice Cmentarz

Stanowisko: 1

25

Wojkowice Cmentarz

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

654Z 742N 832N 937Z 1242Z 1527Z

Soboty

721Z 59N 934N 1111Z

Niedziele i święta

1047Z

Grodziec Różyckiego

Stanowisko: 2

25

Grodziec Różyckiego

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457 556 620 56Z 724 44N 834N 939Z 1024 1112Y 59 1244Z 1326 1402Y 54 1529Z 57Y 1641 1729Y 1824 1909 52 2036 2116

Soboty

601 48 723Z 801N 48 936N 1020Y 1113Z 55Y 1241 1321 1403 43 1523 1626 1724 1824 1909 52 2034 2114 2216 46

Niedziele i święta

422P 532 724 844 926Y 1049Z 1204 1311 1424 1524 1629 1849 2016 2114

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Różyckiego:

Pogoda Będzin

Grodziec Cmentarz

Stanowisko: 2

25

Grodziec Cmentarz

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458 557 621 57Z 725 45N 835N 940Z 1025 1113Y 1200 45Z 1327 1403Y 55 1530Z 58Y 1642 1730Y 1825 1910 53 2037 2117

Soboty

602 49 724Z 802N 49 937N 1021Y 1114Z 56Y 1242 1322 1404 44 1524 1627 1725 1825 1910 53 2035 2115 2217 47

Niedziele i święta

423P 533 725 845 927Y 1050Z 1205 1312 1425 1525 1630 1850 2017 2115

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Cmentarz:

Pogoda Będzin

Grodziec Dom Kultury

Stanowisko: 2

25

Grodziec Dom Kultury

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500 59 623 59Z 727 47N 837N 942Z 1027 1115Y 1202 47Z 1329 1405Y 57 1532Z 1600Y 44 1732Y 1827 1912 55 2039 2119

Soboty

604 51 726Z 804N 51 939N 1023Y 1116Z 58Y 1244 1324 1406 46 1526 1629 1727 1827 1912 55 2037 2117 2219 49

Niedziele i święta

425P 535 727 847 929Y 1052Z 1207 1314 1427 1527 1632 1852 2019 2117

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Dom Kultury:

Pogoda Będzin

Grodziec Szkoła

Stanowisko: 2

25

Grodziec Szkoła

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

501 600 24 700Z 28 48N 838N 943Z 1028 1116Y 1203 48Z 1330 1406Y 58 1533Z 1601Y 45 1733Y 1828 1913 56 2040 2120

Soboty

605 52 727Z 805N 52 940N 1024Y 1117Z 59Y 1245 1325 1407 47 1527 1630 1728 1828 1913 56 2038 2118 2220 50

Niedziele i święta

426P 536 728 848 930Y 1053Z 1208 1315 1428 1528 1633 1853 2020 2118

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Szkoła:

Pogoda Będzin

Grodziec Kołłątaja

Stanowisko: 2

25

Grodziec Kołłątaja

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502 601 25 701Z 29 49N 839N 944Z 1029 1117Y 1204 49Z 1331 1407Y 59 1534Z 1602Y 46 1734Y 1829 1914 57 2041 2121

Soboty

606 53 728Z 806N 53 941N 1025Y 1118Z 1200Y 46 1326 1408 48 1528 1631 1729 1829 1914 57 2039 2119 2221 51

Niedziele i święta

427P 537 729 849 931Y 1054Z 1209 1316 1429 1529 1634 1854 2021 2119

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Kołłątaja:

Pogoda Będzin

Grodziec Limanowskiego

Stanowisko: 2

25

Grodziec Limanowskiego

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503 602 26 702Z 30 50N 840N 945Z 1030 1118Y 1205 50Z 1332 1408Y 1500 35Z 1603Y 47 1735Y 1830 1915 58 2042 2122

Soboty

607 54 729Z 807N 54 942N 1026Y 1119Z 1201Y 47 1327 1409 49 1529 1632 1730 1830 1915 58 2040 2120 2222 52

Niedziele i święta

428P 538 730 850 932Y 1055Z 1210 1317 1430 1530 1635 1855 2022 2120

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Limanowskiego:

Pogoda Będzin

Grodziec Podgórna

Stanowisko: 2

25

Grodziec Podgórna

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505 604 28 704Z 32 52N 842N 947Z 1032 1120Y 1207 52Z 1334 1410Y 1502 37Z 1605Y 49 1737Y 1832 1917 2000 44 2124

Soboty

609 56 731Z 809N 56 944N 1028Y 1121Z 1203Y 49 1329 1411 51 1531 1634 1732 1832 1917 2000 42 2122 2224 54

Niedziele i święta

430P 540 732 852 934Y 1057Z 1212 1319 1432 1532 1637 1857 2024 2122

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Podgórna:

Pogoda Będzin

Grodziec Browar

Stanowisko: 2

25

Grodziec Browar

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507 606 30 706Z 34 54N 844N 949Z 1034 1122Y 1209 54Z 1336 1412Y 1504 39Z 1607Y 51 1739Y 1834 1918 2001 45 2125

Soboty

610 57 732Z 810N 57 945N 1029Y 1122Z 1204Y 50 1330 1412 52 1532 1635 1733 1833 1918 2001 43 2123 2225 55

Niedziele i święta

431P 541 733 853 935Y 1058Z 1213 1320 1433 1533 1638 1858 2025 2123

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Browar:

Pogoda Będzin

Grodziec DK86

Stanowisko: 2

25

Grodziec DK86

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509 608 32 708Z 36 56N 846N 951Z 1036 1124Y 1211 56Z 1338 1414Y 1506 41Z 1609Y 53 1741Y 1836 1919 2002 46 2126

Soboty

612 59 734Z 812N 59 947N 1031Y 1124Z 1206Y 52 1332 1414 54 1534 1637 1735 1835 1919 2002 44 2124 2226 56

Niedziele i święta

432P 543 735 855 937Y 1100Z 1215 1322 1435 1535 1640 1900 2026 2124

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec DK86:

Pogoda Będzin

Grodziec Bory

Stanowisko: 2

25

Grodziec Bory

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510 609 33 709Z 37 57N 847N 952Z 1037 1125Y 1212 57Z 1339 1415Y 1507 42Z 1610Y 54 1742Y 1837 1920 2003 47 2127

Soboty

613 700 35Z 813N 900 48N 1032Y 1125Z 1207Y 53 1333 1415 55 1535 1638 1736 1836 1920 2003 45 2125 2227 57

Niedziele i święta

433P 544 736 856 938Y 1101Z 1216 1323 1436 1536 1641 1901 2027 2125

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Bory:

Pogoda Będzin

Osiedle Zamkowe Grodziecka

Stanowisko: 2

25

Osiedle Zamkowe Grodziecka

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511 610 34 710Z 38 58N 848N 953Z 1038 1126Y 1213 58Z 1340 1416Y 1508 43Z 1611Y 55 1743Y 1838 1921 2004 48 2128

Soboty

614 701 36Z 814N 901 49N 1033Y 1126Z 1208Y 54 1334 1416 56 1536 1639 1737 1837 1921 2004 46 2126 2228 58

Niedziele i święta

434P 545 737 857 939Y 1102Z 1217 1324 1437 1537 1642 1902 2028 2126

Będzin Targowisko

Stanowisko: 2

25

Będzin Targowisko

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512 611 35 711Z 39 59N 849N 954Z 1039 1127Y 1214 59Z 1341 1417Y 1509 44Z 1612Y 56 1744Y 1839 1922 2005 49 2129

Soboty

615 702 37Z 815N 902 50N 1034Y 1127Z 1209Y 55 1335 1417 57 1537 1640 1738 1838 1922 2005 47 2127 2229 59

Niedziele i święta

435P 546 738 858 940Y 1103Z 1218 1325 1438 1538 1643 1903 2029 2127

Będzin Rondo

Stanowisko: 1

25

Będzin Rondo

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514 613 37 713Z 41 801N 51N 956Z 1041 1129Y 1216 1301Z 43 1419Y 1511 46Z 1614Y 58 1746Y 1841 1924 2007 51 2131

Soboty

617 704 39Z 817N 904 52N 1036Y 1129Z 1211Y 57 1337 1419 59 1539 1642 1740 1840 1924 2007 49 2129 2231 2301

Niedziele i święta

437P 530S 48 640W 740 900 42Y 1105Z 1220 1327 1440 1540 1645 1905 2031 2129

Będzin Stadion

Stanowisko: 3

25

Będzin Stadion

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516 615 39 715Z 43 803N 53N 958Z 1043 1131Y 1218 1303Z 45 1421Y 1513 48Z 1616Y 1700 48Y 1843 1925 2008 52 2132

Soboty

618 705 40Z 818N 905 53N 1037Y 1130Z 1212Y 58 1338 1420 1500 40 1643 1741 1841 1925 2008 50 2130 2232 2302

Niedziele i święta

438P 531S 49 641W 741 901 43Y 1106Z 1221 1328 1441 1541 1646 1906 2032 2130

Będzin Urząd Miasta

Stanowisko: 1

25

Będzin Urząd Miasta

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517 616 40 716Z 44 804N 54N 959Z 1044 1132Y 1219 1304Z 46 1422Y 1514 49Z 1617Y 1701 49Y 1844 1926 2009 53 2133

Soboty

619 706 41Z 819N 906 54N 1038Y 1131Z 1213Y 59 1339 1421 1501 41 1644 1742 1842 1926 2009 51 2131 2233 2303

Niedziele i święta

439P 532S 50 642W 742 902 44Y 1107Z 1222 1329 1442 1542 1647 1907 2033 2131

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Będzin Urząd Miasta:

Pogoda Będzin

Będzin Zamek

Stanowisko: 2

25

Będzin Zamek

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

518 617 41 717Z 45 805N 55N 1000Z 45 1133Y 1220 1305Z 47 1423Y 1515 50Z 1618Y 1702 50Y 1845 1927 2010 54 2134

Soboty

620 707 42Z 820N 907 55N 1039Y 1132Z 1214Y 1300 40 1422 1502 42 1645 1743 1843 1927 2010 52 2132 2234 2304

Niedziele i święta

440P 533S 51 643W 743 903 45Y 1108Z 1223 1330 1443 1543 1648 1908 2034 2132

Będzin Aleja Kołłątaja

Stanowisko: 1

25

Będzin Aleja Kołłątaja

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520 619 43 719Z 47 807N 57N 1002Z 47 1135Y 1222 1307Z 49 1425Y 1517 52Z 1620Y 1704 52Y 1847 1929 2012 56 2136

Soboty

622 709 44Z 822N 909 57N 1041Y 1134Z 1216Y 1302 42 1424 1504 44 1647 1745 1845 1929 2012 54 2134 2236 2306

Niedziele i święta

442P 535S 53 645W 745 905 47Y 1110Z 1225 1332 1445 1545 1650 1910 2036 2134

Będzin Promyka

Stanowisko: 1

25

Będzin Promyka

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522 621 45 721Z 49 809N 59N 1004Z 49 1137Y 1224 1309Z 51 1427Y 1519 54Z 1622Y 1706 54Y 1849 1931 2014 58 2138

Soboty

624 711 46Z 824N 911 59N 1043Y 1136Z 1218Y 1304 44 1426 1506 46 1649 1747 1847 1931 2014 56 2136 2238 2308

Niedziele i święta

444P 555 647W 747 907 49Y 1112Z 1227 1334 1447 1547 1652 1912 2038 2136

Będzin Sienkiewicza

Stanowisko: 1

25

Będzin Sienkiewicza

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

530X 601Z 29X 50N 740N 844Z 929X 1019Y 1104X 49Z 1234X 1309Y 59X 1434Z 1504Y 34X 1636Y 1729X 1814X 1900X 42X 2022X

Soboty

629Z 709N 54X 844N 929Y 1019Z 1104Y 49X 1229X 1309X 49X 1429X 1530X 1630X 1730X 1815X 1900X 42X 2022X 2122X 2212X

Niedziele i święta

515R 615V 29X 750X 835Y 955Z 1110X 1210X 1330X 1430X 1535X 1755X 1900X 2022X 2255J

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Będzin Sienkiewicza:

Pogoda Będzin

Wojkowice Cmentarz

Stanowisko: 2

25

Wojkowice Cmentarz

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

717N 807N 1046Y 1336Y 1531Y 1703Y

Soboty

735N 910N 55Y 1130Y

Niedziele i święta

901Y

Wojkowice Sucharskiego

Stanowisko: 2

25

Wojkowice Sucharskiego

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

718N 808N 1047Y 1337Y 1532Y 1704Y

Soboty

736N 911N 56Y 1131Y

Niedziele i święta

902Y

Wojkowice Morcinka Wiadukt

Stanowisko: 2

25

Wojkowice Morcinka Wiadukt

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

632Z 719N 809N 915Z 1048Y 1220Z 1338Y 1505Z 33Y 1705Y

Soboty

659Z 737N 912N 57Y 1049Z 1132Y

Niedziele i święta

903Y 1025Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Morcinka Wiadukt:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Fabryczna

Stanowisko: 2

25

Wojkowice Fabryczna

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

634Z 721N 811N 917Z 1050Y 1222Z 1340Y 1507Z 35Y 1707Y

Soboty

701Z 39N 914N 59Y 1051Z 1134Y

Niedziele i święta

905Y 1027Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Fabryczna:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Park

Stanowisko: 3

25

Wojkowice Park

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

635Z 722N 812N 918Z 1051Y 1223Z 1341Y 1508Z 36Y 1708Y

Soboty

702Z 40N 915N 1000Y 52Z 1135Y

Niedziele i święta

906Y 1028Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Park:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Akacjowa

Stanowisko: 1

25

Wojkowice Akacjowa

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

722N 812N 1051Y 1341Y 1536Y 1708Y

Soboty

740N 915N 1000Y 1135Y

Niedziele i święta

906Y

Wojkowice Skłodowskiej-Curie

Stanowisko: 1

25

Wojkowice Skłodowskiej-Curie

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

723N 813N 1052Y 1342Y 1537Y 1709Y

Soboty

741N 916N 1001Y 1136Y

Niedziele i święta

907Y

Wojkowice Spokojna

Stanowisko: 1

25

Wojkowice Spokojna

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

724N 814N 1053Y 1343Y 1538Y 1710Y

Soboty

742N 917N 1002Y 1137Y

Niedziele i święta

908Y

Żychcice Pętla

Stanowisko: 3

25

Żychcice Pętla

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

638Z 726N 816N 921Z 1055Y 1226Z 1345Y 1511Z 40Y 1712Y

Soboty

705Z 43N 918N 1003Y 55Z 1138Y

Niedziele i święta

909Y 1031Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żychcice Pętla:

Pogoda Wojkowice

Żychcice Cmentarz

Stanowisko: 1

25

Żychcice Cmentarz

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

639Z 727N 817N 922Z 1056Y 1227Z 1346Y 1512Z 41Y 1713Y

Soboty

706Z 44N 919N 1004Y 56Z 1139Y

Niedziele i święta

406P 910Y 1032Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żychcice Cmentarz:

Pogoda Wojkowice

Żychcice Piaski 37

Stanowisko: 1

25

Żychcice Piaski 37

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

640Z 728N 818N 923Z 1057Y 1228Z 1347Y 1513Z 42Y 1714Y

Soboty

707Z 45N 920N 1005Y 57Z 1140Y

Niedziele i święta

407P 911Y 1033Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żychcice Piaski 37:

Pogoda Wojkowice

Żychcice Stara 54

Stanowisko: 2

25

Żychcice Stara 54

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

641Z 729N 819N 924Z 1058Y 1229Z 1348Y 1514Z 43Y 1715Y

Soboty

708Z 46N 921N 1006Y 58Z 1141Y

Niedziele i święta

408P 912Y 1034Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żychcice Stara 54:

Pogoda Wojkowice

Żychcice Pętla

Stanowisko: 2

25

Żychcice Pętla

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

643Z 731N 821N 926Z 1100Y 1231Z 1350Y 1516Z 45Y 1717Y

Soboty

710Z 48N 923N 1008Y 1100Z 43Y

Niedziele i święta

410P 914Y 1036Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żychcice Pętla:

Pogoda Wojkowice

Żychcice Alfred

Stanowisko: 2

25

Żychcice Alfred

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1102Y 1352Y 1547Y 1719Y

Soboty

1010Y 1145Y

Niedziele i święta

412P 916Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żychcice Alfred:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Park

Stanowisko: 4

25

Wojkowice Park

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1103Y 1353Y 1548Y 1720Y

Soboty

1011Y 1146Y

Niedziele i święta

413P 917Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Park:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Fabryczna

Stanowisko: 1

25

Wojkowice Fabryczna

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

650Z 738N 828N 933Z 1104Y 1238Z 1354Y 1523Z 49Y 1721Y

Soboty

717Z 55N 930N 1012Y 1107Z 47Y

Niedziele i święta

414P 918Y 1043Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Fabryczna:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Morcinka

Stanowisko: 2

25

Wojkowice Morcinka

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1106Y 1356Y 1551Y 1723Y

Soboty

1014Y 1149Y

Niedziele i święta

416P 920Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Morcinka:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Giełda

Stanowisko: 1

25

Wojkowice Giełda

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1107Y 1357Y 1552Y 1724Y

Soboty

1015Y 1150Y

Niedziele i święta

417P 921Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Giełda:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Kościół

Stanowisko: 1

25

Wojkowice Kościół

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1108Y 1358Y 1553Y 1725Y

Soboty

1016Y 1151Y

Niedziele i święta

418P 922Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Kościół:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Łęg

Stanowisko: 3

25

Wojkowice Łęg

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1110Y 1400Y 1555Y 1727Y

Soboty

1018Y 1153Y

Niedziele i święta

420P 924Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Łęg:

Pogoda Wojkowice

Grodziec Różyckiego

Stanowisko: 2

25

Grodziec Różyckiego

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457 556 620 56Z 724 44N 834N 939Z 1024 1112Y 59 1244Z 1326 1402Y 54 1529Z 57Y 1641 1729Y 1824 1909 52 2036 2116

Soboty

601 48 723Z 801N 48 936N 1020Y 1113Z 55Y 1241 1321 1403 43 1523 1626 1724 1824 1909 52 2034 2114 2216 46

Niedziele i święta

422P 532 724 844 926Y 1049Z 1204 1311 1424 1524 1629 1849 2016 2114

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Różyckiego:

Pogoda Będzin

Grodziec Cmentarz

Stanowisko: 2

25

Grodziec Cmentarz

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458 557 621 57Z 725 45N 835N 940Z 1025 1113Y 1200 45Z 1327 1403Y 55 1530Z 58Y 1642 1730Y 1825 1910 53 2037 2117

Soboty

602 49 724Z 802N 49 937N 1021Y 1114Z 56Y 1242 1322 1404 44 1524 1627 1725 1825 1910 53 2035 2115 2217 47

Niedziele i święta

423P 533 725 845 927Y 1050Z 1205 1312 1425 1525 1630 1850 2017 2115

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Cmentarz:

Pogoda Będzin

Grodziec Dom Kultury

Stanowisko: 2

25

Grodziec Dom Kultury

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500 59 623 59Z 727 47N 837N 942Z 1027 1115Y 1202 47Z 1329 1405Y 57 1532Z 1600Y 44 1732Y 1827 1912 55 2039 2119

Soboty

604 51 726Z 804N 51 939N 1023Y 1116Z 58Y 1244 1324 1406 46 1526 1629 1727 1827 1912 55 2037 2117 2219 49

Niedziele i święta

425P 535 727 847 929Y 1052Z 1207 1314 1427 1527 1632 1852 2019 2117

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Dom Kultury:

Pogoda Będzin

Grodziec Szkoła

Stanowisko: 2

25

Grodziec Szkoła

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

501 600 24 700Z 28 48N 838N 943Z 1028 1116Y 1203 48Z 1330 1406Y 58 1533Z 1601Y 45 1733Y 1828 1913 56 2040 2120

Soboty

605 52 727Z 805N 52 940N 1024Y 1117Z 59Y 1245 1325 1407 47 1527 1630 1728 1828 1913 56 2038 2118 2220 50

Niedziele i święta

426P 536 728 848 930Y 1053Z 1208 1315 1428 1528 1633 1853 2020 2118

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Szkoła:

Pogoda Będzin

Grodziec Kołłątaja

Stanowisko: 2

25

Grodziec Kołłątaja

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502 601 25 701Z 29 49N 839N 944Z 1029 1117Y 1204 49Z 1331 1407Y 59 1534Z 1602Y 46 1734Y 1829 1914 57 2041 2121

Soboty

606 53 728Z 806N 53 941N 1025Y 1118Z 1200Y 46 1326 1408 48 1528 1631 1729 1829 1914 57 2039 2119 2221 51

Niedziele i święta

427P 537 729 849 931Y 1054Z 1209 1316 1429 1529 1634 1854 2021 2119

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Kołłątaja:

Pogoda Będzin

Grodziec Limanowskiego

Stanowisko: 2

25

Grodziec Limanowskiego

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503 602 26 702Z 30 50N 840N 945Z 1030 1118Y 1205 50Z 1332 1408Y 1500 35Z 1603Y 47 1735Y 1830 1915 58 2042 2122

Soboty

607 54 729Z 807N 54 942N 1026Y 1119Z 1201Y 47 1327 1409 49 1529 1632 1730 1830 1915 58 2040 2120 2222 52

Niedziele i święta

428P 538 730 850 932Y 1055Z 1210 1317 1430 1530 1635 1855 2022 2120

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Limanowskiego:

Pogoda Będzin

Grodziec Podgórna

Stanowisko: 2

25

Grodziec Podgórna

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505 604 28 704Z 32 52N 842N 947Z 1032 1120Y 1207 52Z 1334 1410Y 1502 37Z 1605Y 49 1737Y 1832 1917 2000 44 2124

Soboty

609 56 731Z 809N 56 944N 1028Y 1121Z 1203Y 49 1329 1411 51 1531 1634 1732 1832 1917 2000 42 2122 2224 54

Niedziele i święta

430P 540 732 852 934Y 1057Z 1212 1319 1432 1532 1637 1857 2024 2122

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Podgórna:

Pogoda Będzin

Grodziec Browar

Stanowisko: 2

25

Grodziec Browar

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507 606 30 706Z 34 54N 844N 949Z 1034 1122Y 1209 54Z 1336 1412Y 1504 39Z 1607Y 51 1739Y 1834 1918 2001 45 2125

Soboty

610 57 732Z 810N 57 945N 1029Y 1122Z 1204Y 50 1330 1412 52 1532 1635 1733 1833 1918 2001 43 2123 2225 55

Niedziele i święta

431P 541 733 853 935Y 1058Z 1213 1320 1433 1533 1638 1858 2025 2123

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Browar:

Pogoda Będzin

Grodziec DK86

Stanowisko: 2

25

Grodziec DK86

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509 608 32 708Z 36 56N 846N 951Z 1036 1124Y 1211 56Z 1338 1414Y 1506 41Z 1609Y 53 1741Y 1836 1919 2002 46 2126

Soboty

612 59 734Z 812N 59 947N 1031Y 1124Z 1206Y 52 1332 1414 54 1534 1637 1735 1835 1919 2002 44 2124 2226 56

Niedziele i święta

432P 543 735 855 937Y 1100Z 1215 1322 1435 1535 1640 1900 2026 2124

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec DK86:

Pogoda Będzin

Grodziec Bory

Stanowisko: 2

25

Grodziec Bory

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510 609 33 709Z 37 57N 847N 952Z 1037 1125Y 1212 57Z 1339 1415Y 1507 42Z 1610Y 54 1742Y 1837 1920 2003 47 2127

Soboty

613 700 35Z 813N 900 48N 1032Y 1125Z 1207Y 53 1333 1415 55 1535 1638 1736 1836 1920 2003 45 2125 2227 57

Niedziele i święta

433P 544 736 856 938Y 1101Z 1216 1323 1436 1536 1641 1901 2027 2125

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Bory:

Pogoda Będzin

Osiedle Zamkowe Grodziecka

Stanowisko: 2

25

Osiedle Zamkowe Grodziecka

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511 610 34 710Z 38 58N 848N 953Z 1038 1126Y 1213 58Z 1340 1416Y 1508 43Z 1611Y 55 1743Y 1838 1921 2004 48 2128

Soboty

614 701 36Z 814N 901 49N 1033Y 1126Z 1208Y 54 1334 1416 56 1536 1639 1737 1837 1921 2004 46 2126 2228 58

Niedziele i święta

434P 545 737 857 939Y 1102Z 1217 1324 1437 1537 1642 1902 2028 2126

Będzin Targowisko

Stanowisko: 2

25

Będzin Targowisko

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512 611 35 711Z 39 59N 849N 954Z 1039 1127Y 1214 59Z 1341 1417Y 1509 44Z 1612Y 56 1744Y 1839 1922 2005 49 2129

Soboty

615 702 37Z 815N 902 50N 1034Y 1127Z 1209Y 55 1335 1417 57 1537 1640 1738 1838 1922 2005 47 2127 2229 59

Niedziele i święta

435P 546 738 858 940Y 1103Z 1218 1325 1438 1538 1643 1903 2029 2127

Będzin Rondo

Stanowisko: 1

25

Będzin Rondo

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514 613 37 713Z 41 801N 51N 956Z 1041 1129Y 1216 1301Z 43 1419Y 1511 46Z 1614Y 58 1746Y 1841 1924 2007 51 2131

Soboty

617 704 39Z 817N 904 52N 1036Y 1129Z 1211Y 57 1337 1419 59 1539 1642 1740 1840 1924 2007 49 2129 2231 2301

Niedziele i święta

437P 530S 48 640W 740 900 42Y 1105Z 1220 1327 1440 1540 1645 1905 2031 2129

Będzin Stadion

Stanowisko: 3

25

Będzin Stadion

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516 615 39 715Z 43 803N 53N 958Z 1043 1131Y 1218 1303Z 45 1421Y 1513 48Z 1616Y 1700 48Y 1843 1925 2008 52 2132

Soboty

618 705 40Z 818N 905 53N 1037Y 1130Z 1212Y 58 1338 1420 1500 40 1643 1741 1841 1925 2008 50 2130 2232 2302

Niedziele i święta

438P 531S 49 641W 741 901 43Y 1106Z 1221 1328 1441 1541 1646 1906 2032 2130

Będzin Urząd Miasta

Stanowisko: 1

25

Będzin Urząd Miasta

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517 616 40 716Z 44 804N 54N 959Z 1044 1132Y 1219 1304Z 46 1422Y 1514 49Z 1617Y 1701 49Y 1844 1926 2009 53 2133

Soboty

619 706 41Z 819N 906 54N 1038Y 1131Z 1213Y 59 1339 1421 1501 41 1644 1742 1842 1926 2009 51 2131 2233 2303

Niedziele i święta

439P 532S 50 642W 742 902 44Y 1107Z 1222 1329 1442 1542 1647 1907 2033 2131

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Będzin Urząd Miasta:

Pogoda Będzin

Będzin Zamek

Stanowisko: 2

25

Będzin Zamek

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

518 617 41 717Z 45 805N 55N 1000Z 45 1133Y 1220 1305Z 47 1423Y 1515 50Z 1618Y 1702 50Y 1845 1927 2010 54 2134

Soboty

620 707 42Z 820N 907 55N 1039Y 1132Z 1214Y 1300 40 1422 1502 42 1645 1743 1843 1927 2010 52 2132 2234 2304

Niedziele i święta

440P 533S 51 643W 743 903 45Y 1108Z 1223 1330 1443 1543 1648 1908 2034 2132

Będzin Aleja Kołłątaja

Stanowisko: 1

25

Będzin Aleja Kołłątaja

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520 619 43 719Z 47 807N 57N 1002Z 47 1135Y 1222 1307Z 49 1425Y 1517 52Z 1620Y 1704 52Y 1847 1929 2012 56 2136

Soboty

622 709 44Z 822N 909 57N 1041Y 1134Z 1216Y 1302 42 1424 1504 44 1647 1745 1845 1929 2012 54 2134 2236 2306

Niedziele i święta

442P 535S 53 645W 745 905 47Y 1110Z 1225 1332 1445 1545 1650 1910 2036 2134

Będzin Promyka

Stanowisko: 1

25

Będzin Promyka

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522 621 45 721Z 49 809N 59N 1004Z 49 1137Y 1224 1309Z 51 1427Y 1519 54Z 1622Y 1706 54Y 1849 1931 2014 58 2138

Soboty

624 711 46Z 824N 911 59N 1043Y 1136Z 1218Y 1304 44 1426 1506 46 1649 1747 1847 1931 2014 56 2136 2238 2308

Niedziele i święta

444P 555 647W 747 907 49Y 1112Z 1227 1334 1447 1547 1652 1912 2038 2136

Będzin Sienkiewicza

Stanowisko: 1

25

Będzin Sienkiewicza

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

530X 601Z 29X 50N 740N 844Z 929X 1019Y 1104X 49Z 1234X 1309Y 59X 1434Z 1504Y 34X 1636Y 1729X 1814X 1900X 42X 2022X

Soboty

629Z 709N 54X 844N 929Y 1019Z 1104Y 49X 1229X 1309X 49X 1429X 1530X 1630X 1730X 1815X 1900X 42X 2022X 2122X 2212X

Niedziele i święta

515R 615V 29X 750X 835Y 955Z 1110X 1210X 1330X 1430X 1535X 1755X 1900X 2022X 2255J

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Będzin Sienkiewicza:

Pogoda Będzin

Grodziec Świderskiego

Stanowisko: 1

25

Grodziec Świderskiego

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

428Q 525Q 56X 655X 955X 1130X 1300X 1425X 1600X 1755X 1840X 1923X 2005X 45X

Soboty

532Q 619Q 819X 1214X 54X 1334X 1414X 54X 1555X 1655X 1755X 1840X 1923X 2005X 45X 2145X 2235X

Niedziele i święta

503Q 654X 815X 1135X 1235X 1355X 1455X 1600X 1820X 1923X 2045X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Świderskiego:

Pogoda Będzin

Grodziec Różyckiego

Stanowisko: 2

25

Grodziec Różyckiego

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457 556 620 56Z 724 44N 834N 939Z 1024 1112Y 59 1244Z 1326 1402Y 54 1529Z 57Y 1641 1729Y 1824 1909 52 2036 2116

Soboty

601 48 723Z 801N 48 936N 1020Y 1113Z 55Y 1241 1321 1403 43 1523 1626 1724 1824 1909 52 2034 2114 2216 46

Niedziele i święta

422P 532 724 844 926Y 1049Z 1204 1311 1424 1524 1629 1849 2016 2114

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Różyckiego:

Pogoda Będzin

Warpie 1 Maja

Stanowisko: 2

25

Warpie 1 Maja

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Niedziele i święta

548U 625W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Warpie 1 Maja:

Pogoda Będzin

Będzin Aleja Kołłątaja

Stanowisko: 2

25

Będzin Aleja Kołłątaja

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

533X 604Z 32X 53N 743N 847Z 932X 1022Y 1107X 52Z 1237X 1312Y 1402X 37Z 1507Y 37X 1639Y 1732X 1817X 1903X 45X 2025X

Soboty

632Z 712N 57X 847N 932Y 1022Z 1107Y 52X 1232X 1312X 52X 1432X 1533X 1633X 1733X 1818X 1903X 45X 2025X 2125X 2215X

Niedziele i święta

518R 628W 32X 753X 838Y 958Z 1113X 1213X 1333X 1433X 1538X 1758X 1903X 2025X 2258J

Będzin Zamek

Stanowisko: 1

25

Będzin Zamek

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

535X 606Z 34X 55N 745N 849Z 934X 1024Y 1109X 54Z 1239X 1314Y 1404X 39Z 1509Y 39X 1641Y 1734X 1819X 1904X 46X 2026X

Soboty

634Z 714N 59X 849N 934Y 1024Z 1109Y 54X 1234X 1314X 54X 1434X 1535X 1635X 1735X 1820X 1904X 46X 2026X 2126X 2216X

Niedziele i święta

520R 630W 34X 755X 840Y 1000Z 1115X 1215X 1335X 1435X 1540X 1800X 1904X 2026X 2259J

Będzin Stadion

Stanowisko: 1

25

Będzin Stadion

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Niedziele i święta

522S 632W

Osiedle Syberka Piłsudskiego

Stanowisko: 1

25

Osiedle Syberka Piłsudskiego

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Niedziele i święta

524S 634W

Osiedle Syberka Kościół

Stanowisko: 2

25

Osiedle Syberka Kościół

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Niedziele i święta

526S 636W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Osiedle Syberka Kościół:

Pogoda Będzin

Osiedle Syberka Pawilony

Stanowisko: 1

25

Osiedle Syberka Pawilony

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Niedziele i święta

527S 637W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Osiedle Syberka Pawilony:

Pogoda Będzin

Osiedle Syberka Ośrodek Zdrowia

Stanowisko: 2

25

Osiedle Syberka Ośrodek Zdrowia

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Niedziele i święta

528S 638W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Osiedle Syberka Ośrodek Zdrowia:

Pogoda Będzin

Będzin Rondo

Stanowisko: 1

25

Będzin Rondo

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514 613 37 713Z 41 801N 51N 956Z 1041 1129Y 1216 1301Z 43 1419Y 1511 46Z 1614Y 58 1746Y 1841 1924 2007 51 2131

Soboty

617 704 39Z 817N 904 52N 1036Y 1129Z 1211Y 57 1337 1419 59 1539 1642 1740 1840 1924 2007 49 2129 2231 2301

Niedziele i święta

437P 530S 48 640W 740 900 42Y 1105Z 1220 1327 1440 1540 1645 1905 2031 2129

Będzin Stadion

Stanowisko: 3

25

Będzin Stadion

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516 615 39 715Z 43 803N 53N 958Z 1043 1131Y 1218 1303Z 45 1421Y 1513 48Z 1616Y 1700 48Y 1843 1925 2008 52 2132

Soboty

618 705 40Z 818N 905 53N 1037Y 1130Z 1212Y 58 1338 1420 1500 40 1643 1741 1841 1925 2008 50 2130 2232 2302

Niedziele i święta

438P 531S 49 641W 741 901 43Y 1106Z 1221 1328 1441 1541 1646 1906 2032 2130

Będzin Urząd Miasta

Stanowisko: 1

25

Będzin Urząd Miasta

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517 616 40 716Z 44 804N 54N 959Z 1044 1132Y 1219 1304Z 46 1422Y 1514 49Z 1617Y 1701 49Y 1844 1926 2009 53 2133

Soboty

619 706 41Z 819N 906 54N 1038Y 1131Z 1213Y 59 1339 1421 1501 41 1644 1742 1842 1926 2009 51 2131 2233 2303

Niedziele i święta

439P 532S 50 642W 742 902 44Y 1107Z 1222 1329 1442 1542 1647 1907 2033 2131

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Będzin Urząd Miasta:

Pogoda Będzin

Będzin Zamek

Stanowisko: 2

25

Będzin Zamek

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

518 617 41 717Z 45 805N 55N 1000Z 45 1133Y 1220 1305Z 47 1423Y 1515 50Z 1618Y 1702 50Y 1845 1927 2010 54 2134

Soboty

620 707 42Z 820N 907 55N 1039Y 1132Z 1214Y 1300 40 1422 1502 42 1645 1743 1843 1927 2010 52 2132 2234 2304

Niedziele i święta

440P 533S 51 643W 743 903 45Y 1108Z 1223 1330 1443 1543 1648 1908 2034 2132

Będzin Aleja Kołłątaja

Stanowisko: 1

25

Będzin Aleja Kołłątaja

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520 619 43 719Z 47 807N 57N 1002Z 47 1135Y 1222 1307Z 49 1425Y 1517 52Z 1620Y 1704 52Y 1847 1929 2012 56 2136

Soboty

622 709 44Z 822N 909 57N 1041Y 1134Z 1216Y 1302 42 1424 1504 44 1647 1745 1845 1929 2012 54 2134 2236 2306

Niedziele i święta

442P 535S 53 645W 745 905 47Y 1110Z 1225 1332 1445 1545 1650 1910 2036 2134

Będzin Promyka

Stanowisko: 1

25

Będzin Promyka

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522 621 45 721Z 49 809N 59N 1004Z 49 1137Y 1224 1309Z 51 1427Y 1519 54Z 1622Y 1706 54Y 1849 1931 2014 58 2138

Soboty

624 711 46Z 824N 911 59N 1043Y 1136Z 1218Y 1304 44 1426 1506 46 1649 1747 1847 1931 2014 56 2136 2238 2308

Niedziele i święta

444P 555 647W 747 907 49Y 1112Z 1227 1334 1447 1547 1652 1912 2038 2136

Będzin Sienkiewicza

Stanowisko: 1

25

Będzin Sienkiewicza

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

530X 601Z 29X 50N 740N 844Z 929X 1019Y 1104X 49Z 1234X 1309Y 59X 1434Z 1504Y 34X 1636Y 1729X 1814X 1900X 42X 2022X

Soboty

629Z 709N 54X 844N 929Y 1019Z 1104Y 49X 1229X 1309X 49X 1429X 1530X 1630X 1730X 1815X 1900X 42X 2022X 2122X 2212X

Niedziele i święta

515R 615V 29X 750X 835Y 955Z 1110X 1210X 1330X 1430X 1535X 1755X 1900X 2022X 2255J

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Będzin Sienkiewicza:

Pogoda Będzin

Będzin Zagórska

Stanowisko: 1

25

Będzin Zagórska

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Niedziele i święta

538S 616V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Będzin Zagórska:

Pogoda Będzin

Będzin Robotnicza

Stanowisko: 1

25

Będzin Robotnicza

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Niedziele i święta

539S 617V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Będzin Robotnicza:

Pogoda Będzin

Będzin Cieszkowskiego

Stanowisko: 1

25

Będzin Cieszkowskiego

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Niedziele i święta

540S 618V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Będzin Cieszkowskiego:

Pogoda Będzin

Będzin Johnson Electric

Stanowisko: 1

25

Będzin Johnson Electric

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Niedziele i święta

544U 621W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Będzin Johnson Electric:

Pogoda Będzin

Warpie Promyka

Stanowisko: 1

25

Warpie Promyka

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Niedziele i święta

549U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Warpie Promyka:

Pogoda Będzin

Będzin Sienkiewicza

Stanowisko: 1

25

Będzin Sienkiewicza

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

530X 601Z 29X 50N 740N 844Z 929X 1019Y 1104X 49Z 1234X 1309Y 59X 1434Z 1504Y 34X 1636Y 1729X 1814X 1900X 42X 2022X

Soboty

629Z 709N 54X 844N 929Y 1019Z 1104Y 49X 1229X 1309X 49X 1429X 1530X 1630X 1730X 1815X 1900X 42X 2022X 2122X 2212X

Niedziele i święta

515R 615V 29X 750X 835Y 955Z 1110X 1210X 1330X 1430X 1535X 1755X 1900X 2022X 2255J

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Będzin Sienkiewicza:

Pogoda Będzin

Wojkowice Spokojna

Stanowisko: 2

25

Wojkowice Spokojna

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

645Z 733N 823N 928Z 1233Z 1518Z

Soboty

712Z 50N 925N 1102Z

Niedziele i święta

1038Z

Wojkowice Skłodowskiej-Curie

Stanowisko: 2

25

Wojkowice Skłodowskiej-Curie

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

646Z 734N 824N 929Z 1234Z 1519Z

Soboty

713Z 51N 926N 1103Z

Niedziele i święta

1039Z

Wojkowice Akacjowa

Stanowisko: 2

25

Wojkowice Akacjowa

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

647Z 735N 825N 930Z 1235Z 1520Z

Soboty

714Z 52N 927N 1104Z

Niedziele i święta

1040Z

Wojkowice Park

Stanowisko: 6

25

Wojkowice Park

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

649Z 737N 827N 932Z 1237Z 1522Z

Soboty

716Z 54N 929N 1106Z

Niedziele i święta

1042Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Park:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Fabryczna

Stanowisko: 1

25

Wojkowice Fabryczna

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

650Z 738N 828N 933Z 1104Y 1238Z 1354Y 1523Z 49Y 1721Y

Soboty

717Z 55N 930N 1012Y 1107Z 47Y

Niedziele i święta

414P 918Y 1043Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Fabryczna:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Morcinka Wiadukt

Stanowisko: 1

25

Wojkowice Morcinka Wiadukt

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

652Z 740N 830N 935Z 1240Z 1525Z

Soboty

719Z 57N 932N 1109Z

Niedziele i święta

1045Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Morcinka Wiadukt:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Sucharskiego

Stanowisko: 1

25

Wojkowice Sucharskiego

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

653Z 741N 831N 936Z 1241Z 1526Z

Soboty

720Z 58N 933N 1110Z

Niedziele i święta

1046Z

Wojkowice Cmentarz

Stanowisko: 1

25

Wojkowice Cmentarz

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

654Z 742N 832N 937Z 1242Z 1527Z

Soboty

721Z 59N 934N 1111Z

Niedziele i święta

1047Z

Grodziec Różyckiego

Stanowisko: 2

25

Grodziec Różyckiego

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457 556 620 56Z 724 44N 834N 939Z 1024 1112Y 59 1244Z 1326 1402Y 54 1529Z 57Y 1641 1729Y 1824 1909 52 2036 2116

Soboty

601 48 723Z 801N 48 936N 1020Y 1113Z 55Y 1241 1321 1403 43 1523 1626 1724 1824 1909 52 2034 2114 2216 46

Niedziele i święta

422P 532 724 844 926Y 1049Z 1204 1311 1424 1524 1629 1849 2016 2114

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Różyckiego:

Pogoda Będzin

Grodziec Cmentarz

Stanowisko: 2

25

Grodziec Cmentarz

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458 557 621 57Z 725 45N 835N 940Z 1025 1113Y 1200 45Z 1327 1403Y 55 1530Z 58Y 1642 1730Y 1825 1910 53 2037 2117

Soboty

602 49 724Z 802N 49 937N 1021Y 1114Z 56Y 1242 1322 1404 44 1524 1627 1725 1825 1910 53 2035 2115 2217 47

Niedziele i święta

423P 533 725 845 927Y 1050Z 1205 1312 1425 1525 1630 1850 2017 2115

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Cmentarz:

Pogoda Będzin

Grodziec Dom Kultury

Stanowisko: 2

25

Grodziec Dom Kultury

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500 59 623 59Z 727 47N 837N 942Z 1027 1115Y 1202 47Z 1329 1405Y 57 1532Z 1600Y 44 1732Y 1827 1912 55 2039 2119

Soboty

604 51 726Z 804N 51 939N 1023Y 1116Z 58Y 1244 1324 1406 46 1526 1629 1727 1827 1912 55 2037 2117 2219 49

Niedziele i święta

425P 535 727 847 929Y 1052Z 1207 1314 1427 1527 1632 1852 2019 2117

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Dom Kultury:

Pogoda Będzin

Grodziec Szkoła

Stanowisko: 2

25

Grodziec Szkoła

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

501 600 24 700Z 28 48N 838N 943Z 1028 1116Y 1203 48Z 1330 1406Y 58 1533Z 1601Y 45 1733Y 1828 1913 56 2040 2120

Soboty

605 52 727Z 805N 52 940N 1024Y 1117Z 59Y 1245 1325 1407 47 1527 1630 1728 1828 1913 56 2038 2118 2220 50

Niedziele i święta

426P 536 728 848 930Y 1053Z 1208 1315 1428 1528 1633 1853 2020 2118

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Szkoła:

Pogoda Będzin

Grodziec Kołłątaja

Stanowisko: 2

25

Grodziec Kołłątaja

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502 601 25 701Z 29 49N 839N 944Z 1029 1117Y 1204 49Z 1331 1407Y 59 1534Z 1602Y 46 1734Y 1829 1914 57 2041 2121

Soboty

606 53 728Z 806N 53 941N 1025Y 1118Z 1200Y 46 1326 1408 48 1528 1631 1729 1829 1914 57 2039 2119 2221 51

Niedziele i święta

427P 537 729 849 931Y 1054Z 1209 1316 1429 1529 1634 1854 2021 2119

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Kołłątaja:

Pogoda Będzin

Grodziec Limanowskiego

Stanowisko: 2

25

Grodziec Limanowskiego

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503 602 26 702Z 30 50N 840N 945Z 1030 1118Y 1205 50Z 1332 1408Y 1500 35Z 1603Y 47 1735Y 1830 1915 58 2042 2122

Soboty

607 54 729Z 807N 54 942N 1026Y 1119Z 1201Y 47 1327 1409 49 1529 1632 1730 1830 1915 58 2040 2120 2222 52

Niedziele i święta

428P 538 730 850 932Y 1055Z 1210 1317 1430 1530 1635 1855 2022 2120

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Limanowskiego:

Pogoda Będzin

Grodziec Podgórna

Stanowisko: 2

25

Grodziec Podgórna

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505 604 28 704Z 32 52N 842N 947Z 1032 1120Y 1207 52Z 1334 1410Y 1502 37Z 1605Y 49 1737Y 1832 1917 2000 44 2124

Soboty

609 56 731Z 809N 56 944N 1028Y 1121Z 1203Y 49 1329 1411 51 1531 1634 1732 1832 1917 2000 42 2122 2224 54

Niedziele i święta

430P 540 732 852 934Y 1057Z 1212 1319 1432 1532 1637 1857 2024 2122

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Podgórna:

Pogoda Będzin

Grodziec Browar

Stanowisko: 2

25

Grodziec Browar

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507 606 30 706Z 34 54N 844N 949Z 1034 1122Y 1209 54Z 1336 1412Y 1504 39Z 1607Y 51 1739Y 1834 1918 2001 45 2125

Soboty

610 57 732Z 810N 57 945N 1029Y 1122Z 1204Y 50 1330 1412 52 1532 1635 1733 1833 1918 2001 43 2123 2225 55

Niedziele i święta

431P 541 733 853 935Y 1058Z 1213 1320 1433 1533 1638 1858 2025 2123

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Browar:

Pogoda Będzin

Grodziec DK86

Stanowisko: 2

25

Grodziec DK86

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509 608 32 708Z 36 56N 846N 951Z 1036 1124Y 1211 56Z 1338 1414Y 1506 41Z 1609Y 53 1741Y 1836 1919 2002 46 2126

Soboty

612 59 734Z 812N 59 947N 1031Y 1124Z 1206Y 52 1332 1414 54 1534 1637 1735 1835 1919 2002 44 2124 2226 56

Niedziele i święta

432P 543 735 855 937Y 1100Z 1215 1322 1435 1535 1640 1900 2026 2124

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec DK86:

Pogoda Będzin

Grodziec Bory

Stanowisko: 2

25

Grodziec Bory

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510 609 33 709Z 37 57N 847N 952Z 1037 1125Y 1212 57Z 1339 1415Y 1507 42Z 1610Y 54 1742Y 1837 1920 2003 47 2127

Soboty

613 700 35Z 813N 900 48N 1032Y 1125Z 1207Y 53 1333 1415 55 1535 1638 1736 1836 1920 2003 45 2125 2227 57

Niedziele i święta

433P 544 736 856 938Y 1101Z 1216 1323 1436 1536 1641 1901 2027 2125

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Bory:

Pogoda Będzin

Osiedle Zamkowe Grodziecka

Stanowisko: 2

25

Osiedle Zamkowe Grodziecka

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511 610 34 710Z 38 58N 848N 953Z 1038 1126Y 1213 58Z 1340 1416Y 1508 43Z 1611Y 55 1743Y 1838 1921 2004 48 2128

Soboty

614 701 36Z 814N 901 49N 1033Y 1126Z 1208Y 54 1334 1416 56 1536 1639 1737 1837 1921 2004 46 2126 2228 58

Niedziele i święta

434P 545 737 857 939Y 1102Z 1217 1324 1437 1537 1642 1902 2028 2126

Będzin Targowisko

Stanowisko: 2

25

Będzin Targowisko

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512 611 35 711Z 39 59N 849N 954Z 1039 1127Y 1214 59Z 1341 1417Y 1509 44Z 1612Y 56 1744Y 1839 1922 2005 49 2129

Soboty

615 702 37Z 815N 902 50N 1034Y 1127Z 1209Y 55 1335 1417 57 1537 1640 1738 1838 1922 2005 47 2127 2229 59

Niedziele i święta

435P 546 738 858 940Y 1103Z 1218 1325 1438 1538 1643 1903 2029 2127

Będzin Rondo

Stanowisko: 1

25

Będzin Rondo

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514 613 37 713Z 41 801N 51N 956Z 1041 1129Y 1216 1301Z 43 1419Y 1511 46Z 1614Y 58 1746Y 1841 1924 2007 51 2131

Soboty

617 704 39Z 817N 904 52N 1036Y 1129Z 1211Y 57 1337 1419 59 1539 1642 1740 1840 1924 2007 49 2129 2231 2301

Niedziele i święta

437P 530S 48 640W 740 900 42Y 1105Z 1220 1327 1440 1540 1645 1905 2031 2129

Będzin Stadion

Stanowisko: 3

25

Będzin Stadion

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516 615 39 715Z 43 803N 53N 958Z 1043 1131Y 1218 1303Z 45 1421Y 1513 48Z 1616Y 1700 48Y 1843 1925 2008 52 2132

Soboty

618 705 40Z 818N 905 53N 1037Y 1130Z 1212Y 58 1338 1420 1500 40 1643 1741 1841 1925 2008 50 2130 2232 2302

Niedziele i święta

438P 531S 49 641W 741 901 43Y 1106Z 1221 1328 1441 1541 1646 1906 2032 2130

Będzin Urząd Miasta

Stanowisko: 1

25

Będzin Urząd Miasta

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517 616 40 716Z 44 804N 54N 959Z 1044 1132Y 1219 1304Z 46 1422Y 1514 49Z 1617Y 1701 49Y 1844 1926 2009 53 2133

Soboty

619 706 41Z 819N 906 54N 1038Y 1131Z 1213Y 59 1339 1421 1501 41 1644 1742 1842 1926 2009 51 2131 2233 2303

Niedziele i święta

439P 532S 50 642W 742 902 44Y 1107Z 1222 1329 1442 1542 1647 1907 2033 2131

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Będzin Urząd Miasta:

Pogoda Będzin

Będzin Zamek

Stanowisko: 2

25

Będzin Zamek

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

518 617 41 717Z 45 805N 55N 1000Z 45 1133Y 1220 1305Z 47 1423Y 1515 50Z 1618Y 1702 50Y 1845 1927 2010 54 2134

Soboty

620 707 42Z 820N 907 55N 1039Y 1132Z 1214Y 1300 40 1422 1502 42 1645 1743 1843 1927 2010 52 2132 2234 2304

Niedziele i święta

440P 533S 51 643W 743 903 45Y 1108Z 1223 1330 1443 1543 1648 1908 2034 2132

Będzin Aleja Kołłątaja

Stanowisko: 1

25

Będzin Aleja Kołłątaja

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520 619 43 719Z 47 807N 57N 1002Z 47 1135Y 1222 1307Z 49 1425Y 1517 52Z 1620Y 1704 52Y 1847 1929 2012 56 2136

Soboty

622 709 44Z 822N 909 57N 1041Y 1134Z 1216Y 1302 42 1424 1504 44 1647 1745 1845 1929 2012 54 2134 2236 2306

Niedziele i święta

442P 535S 53 645W 745 905 47Y 1110Z 1225 1332 1445 1545 1650 1910 2036 2134

Będzin Promyka

Stanowisko: 1

25

Będzin Promyka

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522 621 45 721Z 49 809N 59N 1004Z 49 1137Y 1224 1309Z 51 1427Y 1519 54Z 1622Y 1706 54Y 1849 1931 2014 58 2138

Soboty

624 711 46Z 824N 911 59N 1043Y 1136Z 1218Y 1304 44 1426 1506 46 1649 1747 1847 1931 2014 56 2136 2238 2308

Niedziele i święta

444P 555 647W 747 907 49Y 1112Z 1227 1334 1447 1547 1652 1912 2038 2136

Będzin Sienkiewicza

Stanowisko: 1

25

Będzin Sienkiewicza

Kierunek: Będzin Sienkiewicza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

523 622 46 722Z 50 810N 900N 1005Z 50 1138Y 1225 1310Z 52 1428Y 1520 55Z 1623Y 1707 55Y 1850 1932 2015 59 2139

Soboty

625 712 47Z 825N 912 1000N 44Y 1137Z 1219Y 1305 45 1427 1507 47 1650 1748 1848 1932 2015 57 2137 2239 2309

Niedziele i święta

445P 550U 56 648W 748 908 50Y 1113Z 1228 1335 1448 1548 1653 1913 2039 2137

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Będzin Sienkiewicza:

Pogoda Będzin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *