Strona główna » Linia 243, Autobus

Linia 243, Autobus

243

Obowiązuje od 02.11.2020 r.

Kierunek Będzin Dworzec PKP

Ratanice

Stanowisko: 1

243

Ratanice

Kierunek: Będzin Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

440Z 810Z 953Z 1158Z 1656Z 2054Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

445Z 605Z 716Z 853Z 1023Z 1153Z 1308Z 1514Z 1625Z 1744Z 1855Z 2114Z

Niedziele i święta

609Z 914Z 1028Z 1514Z 1855Z 2114Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ratanice:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ratanice Most

Stanowisko: 1

243

Ratanice Most

Kierunek: Będzin Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441Z 811Z 954Z 1159Z 1657Z 2055Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

446Z 606Z 717Z 854Z 1024Z 1154Z 1309Z 1515Z 1626Z 1745Z 1856Z 2115Z

Niedziele i święta

610Z 915Z 1029Z 1515Z 1856Z 2115Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ratanice Most:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Preczów Droga do Zalewu

Stanowisko: 1

243

Preczów Droga do Zalewu

Kierunek: Będzin Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442Z 812Z 955Z 1200Z 1658Z 2056Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

447Z 607Z 718Z 855Z 1025Z 1155Z 1310Z 1516Z 1627Z 1746Z 1857Z 2116Z

Niedziele i święta

611Z 916Z 1030Z 1516Z 1857Z 2116Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Preczów Droga do Zalewu:

Pogoda Psary

Preczów Ośrodek Opiekuńczy

Stanowisko: 1

243

Preczów Ośrodek Opiekuńczy

Kierunek: Będzin Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443Z 813Z 956Z 1201Z 1659Z 2057Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

448Z 608Z 719Z 856Z 1026Z 1156Z 1311Z 1517Z 1628Z 1747Z 1858Z 2117Z

Niedziele i święta

612Z 917Z 1031Z 1517Z 1858Z 2117Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Preczów Ośrodek Opiekuńczy:

Pogoda Psary

Preczów Polna

Stanowisko: 1

243

Preczów Polna

Kierunek: Będzin Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444Z 814Z 957Z 1202Z 1700Z 2058Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

449Z 609Z 720Z 857Z 1027Z 1157Z 1312Z 1518Z 1629Z 1748Z 1859Z 2118Z

Niedziele i święta

613Z 918Z 1032Z 1518Z 1859Z 2118Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Preczów Polna:

Pogoda Psary

Preczów Remiza

Stanowisko: 3

243

Preczów Remiza

Kierunek: Będzin Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

446Z 816Z 959Z 1204Z 1702Z 2100Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

451Z 611Z 722Z 859Z 1029Z 1159Z 1314Z 1520Z 1631Z 1750Z 1901Z 2120Z

Niedziele i święta

615Z 920Z 1034Z 1520Z 1901Z 2120Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Preczów Remiza:

Pogoda Psary

Preczów Brzeźna

Stanowisko: 2

243

Preczów Brzeźna

Kierunek: Będzin Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447Z 817Z 1000Z 1205Z 1703Z 2101Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

452Z 612Z 723Z 900Z 1030Z 1200Z 1315Z 1521Z 1632Z 1751Z 1902Z 2121Z

Niedziele i święta

616Z 921Z 1035Z 1521Z 1902Z 2121Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Preczów Brzeźna:

Pogoda Psary

Preczów Dębowa

Stanowisko: 2

243

Preczów Dębowa

Kierunek: Będzin Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

448Z 818Z 1001Z 1206Z 1704Z 2102Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

453Z 613Z 724Z 901Z 1031Z 1201Z 1316Z 1522Z 1633Z 1752Z 1903Z 2122Z

Niedziele i święta

617Z 922Z 1036Z 1522Z 1903Z 2122Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Preczów Dębowa:

Pogoda Psary

Niepiekło Pętla

Stanowisko: 1

243

Niepiekło Pętla

Kierunek: Będzin Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

537 628 728 1313 1407 1502 1602

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Niepiekło Pętla:

Pogoda Będzin

Niepiekło Pętla

Stanowisko: 2

243

Niepiekło Pętla

Kierunek: Będzin Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450Z 537 628 728 820Z 1003Z 1208Z 1313 1407 1502 1602 1706Z 2104Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

455Z 615Z 726Z 903Z 1033Z 1203Z 1318Z 1524Z 1635Z 1754Z 1905Z 2124Z

Niedziele i święta

619Z 924Z 1038Z 1524Z 1905Z 2124Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Niepiekło Pętla:

Pogoda Będzin

Niepiekło

Stanowisko: 2

243

Niepiekło

Kierunek: Będzin Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451Z 538 629 729 821Z 1004Z 1209Z 1314 1408 1503 1603 1707Z 2105Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

456Z 616Z 727Z 904Z 1034Z 1204Z 1319Z 1525Z 1636Z 1755Z 1906Z 2125Z

Niedziele i święta

620Z 925Z 1039Z 1525Z 1906Z 2125Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Niepiekło:

Pogoda Będzin

Podleśna

Stanowisko: 2

243

Podleśna

Kierunek: Będzin Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

452Z 539 630 730 822Z 1005Z 1210Z 1315 1409 1504 1604 1708Z 2106Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

457Z 617Z 728Z 905Z 1035Z 1205Z 1320Z 1526Z 1637Z 1756Z 1907Z 2126Z

Niedziele i święta

621Z 926Z 1040Z 1526Z 1907Z 2126Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Podleśna:

Pogoda Będzin

Podłosie

Stanowisko: 2

243

Podłosie

Kierunek: Będzin Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453Z 540 631 731 823Z 1006Z 1211Z 1316 1410 1505 1605 1709Z 2107Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

458Z 618Z 729Z 906Z 1036Z 1206Z 1321Z 1527Z 1638Z 1757Z 1908Z 2127Z

Niedziele i święta

622Z 927Z 1041Z 1527Z 1908Z 2127Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Podłosie:

Pogoda Będzin

Łagisza Droga do Podłosia

Stanowisko: 2

243

Łagisza Droga do Podłosia

Kierunek: Będzin Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454Z 541 632 732 824Z 1007Z 1212Z 1317 1411 1506 1606 1710Z 2108Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

459Z 619Z 730Z 907Z 1037Z 1207Z 1322Z 1528Z 1639Z 1758Z 1909Z 2128Z

Niedziele i święta

623Z 928Z 1042Z 1528Z 1909Z 2128Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Droga do Podłosia:

Pogoda Będzin

Łagisza Metalzbyt

Stanowisko: 2

243

Łagisza Metalzbyt

Kierunek: Będzin Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

455Z 542 633 733 825Z 1008Z 1213Z 1318 1412 1507 1607 1711Z 2109Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

500Z 620Z 731Z 908Z 1038Z 1208Z 1323Z 1529Z 1640Z 1759Z 1910Z 2129Z

Niedziele i święta

624Z 929Z 1043Z 1529Z 1910Z 2129Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Metalzbyt:

Pogoda Będzin

Łagisza Bory

Stanowisko: 2

243

Łagisza Bory

Kierunek: Będzin Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456Z 543 634 734 826Z 1009Z 1214Z 1319 1413 1508 1608 1712Z 2110Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

501Z 621Z 732Z 909Z 1039Z 1209Z 1324Z 1530Z 1641Z 1800Z 1911Z 2130Z

Niedziele i święta

625Z 930Z 1044Z 1530Z 1911Z 2130Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Bory:

Pogoda Będzin

Łagisza Energetyczna

Stanowisko: 2

243

Łagisza Energetyczna

Kierunek: Będzin Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457Z 544 635 735 827Z 1010Z 1215Z 1320 1414 1509 1609 1713Z 2111Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

502Z 622Z 733Z 910Z 1040Z 1210Z 1325Z 1531Z 1642Z 1801Z 1912Z 2131Z

Niedziele i święta

626Z 931Z 1045Z 1531Z 1912Z 2131Z

Łagisza Cmentarz

Stanowisko: 2

243

Łagisza Cmentarz

Kierunek: Będzin Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459Z 546 637 737 829Z 1012Z 1217Z 1322 1416 1511 1611 1715Z 2113Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

504Z 624Z 735Z 912Z 1042Z 1212Z 1327Z 1533Z 1644Z 1803Z 1914Z 2133Z

Niedziele i święta

628Z 933Z 1047Z 1533Z 1914Z 2133Z

Łagisza Poczta

Stanowisko: 2

243

Łagisza Poczta

Kierunek: Będzin Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500Z 47 638 738 830Z 1013Z 1218Z 1323 1417 1512 1612 1716Z 2114Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

505Z 625Z 736Z 913Z 1043Z 1213Z 1328Z 1534Z 1645Z 1804Z 1915Z 2134Z

Niedziele i święta

629Z 934Z 1048Z 1534Z 1915Z 2134Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Poczta:

Pogoda Będzin

Łagisza Elektrownia

Stanowisko: 2

243

Łagisza Elektrownia

Kierunek: Będzin Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

501Z 48 639 739 831Z 1014Z 1219Z 1324 1418 1513 1613 1717Z 2115Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

506Z 626Z 737Z 914Z 1044Z 1214Z 1329Z 1535Z 1646Z 1805Z 1916Z 2135Z

Niedziele i święta

630Z 935Z 1049Z 1535Z 1916Z 2135Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Elektrownia:

Pogoda Będzin

Łagisza Fabryka

Stanowisko: 2

243

Łagisza Fabryka

Kierunek: Będzin Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502Z 49 640 740 832Z 1015Z 1220Z 1325 1419 1514 1614 1718Z 2116Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

507Z 627Z 738Z 915Z 1045Z 1215Z 1330Z 1536Z 1647Z 1806Z 1917Z 2136Z

Niedziele i święta

631Z 936Z 1050Z 1536Z 1917Z 2136Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Fabryka:

Pogoda Będzin

Będzin Brzozowicka

Stanowisko: 2

243

Będzin Brzozowicka

Kierunek: Będzin Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504Z 51 642 742 834Z 1017Z 1222Z 1327 1421 1516 1616 1720Z 2118Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

509Z 629Z 740Z 917Z 1047Z 1217Z 1332Z 1538Z 1649Z 1808Z 1919Z 2138Z

Niedziele i święta

633Z 938Z 1052Z 1538Z 1919Z 2138Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Będzin Brzozowicka:

Pogoda Będzin

Będzin Targowisko

Stanowisko: 2

243

Będzin Targowisko

Kierunek: Będzin Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505Z 52 643 743 835Z 1018Z 1223Z 1328 1422 1517 1617 1721Z 2119Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

510Z 630Z 741Z 918Z 1048Z 1218Z 1333Z 1539Z 1650Z 1809Z 1920Z 2139Z

Niedziele i święta

634Z 939Z 1053Z 1539Z 1920Z 2139Z

Będzin Małachowskiego

Stanowisko: 1

243

Będzin Małachowskiego

Kierunek: Będzin Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

508Z 55 646 746 838Z 1021Z 1226Z 1331 1425 1520 1620 1724Z 2122Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

513Z 633Z 744Z 921Z 1051Z 1221Z 1336Z 1542Z 1653Z 1812Z 1923Z 2142Z

Niedziele i święta

637Z 942Z 1056Z 1542Z 1923Z 2142Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Będzin Małachowskiego:

Pogoda Będzin

Będzin Hala Targowa

Stanowisko: 1

243

Będzin Hala Targowa

Kierunek: Będzin Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509Z 56 647 747 839Z 1022Z 1227Z 1332 1426 1521 1621 1725Z 2123Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

514Z 634Z 745Z 922Z 1052Z 1222Z 1337Z 1543Z 1654Z 1813Z 1924Z 2143Z

Niedziele i święta

638Z 943Z 1057Z 1543Z 1924Z 2143Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Będzin Hala Targowa:

Pogoda Będzin

Będzin Dworzec PKP

Stanowisko: 3

243

Będzin Dworzec PKP

Kierunek: Będzin Dworzec PKP

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510Z 57 648 748 840Z 1023Z 1228Z 1333 1427 1522 1622 1726Z 2124Z

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

515Z 635Z 746Z 923Z 1053Z 1223Z 1338Z 1544Z 1655Z 1814Z 1925Z 2144Z

Niedziele i święta

639Z 944Z 1058Z 1544Z 1925Z 2144Z

Kierunek Ratanice

Będzin Dworzec PKP

Stanowisko: 3

243

Będzin Dworzec PKP

Kierunek: Ratanice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511Z 39 602Z 702Z 815 1012 1222 45Z 1341Z 1435Z 1535Z 1705 1835 2214

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

529 640 750 928 1058 1228 1438 1549 1659 1819 2034 2214

Niedziele i święta

533 754 952 1212 1819 2034 2214

Będzin Dworzec PKP

Stanowisko: 2

243

Będzin Dworzec PKP

Kierunek: Ratanice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512Z 40 603Z 703Z 816 1013 1223 46Z 1342Z 1436Z 1536Z 1706 1836 2215

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

530 641 751 929 1059 1229 1439 1550 1700 1820 2035 2215

Niedziele i święta

534 755 953 1213 1820 2035 2215

Będzin 11 Listopada

Stanowisko: 2

243

Będzin 11 Listopada

Kierunek: Ratanice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514Z 42 605Z 705Z 818 1015 1225 48Z 1344Z 1438Z 1538Z 1708 1838 2217

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

532 643 753 931 1101 1231 1441 1552 1702 1822 2037 2217

Niedziele i święta

536 757 955 1215 1822 2037 2217

Będzin Stadion

Stanowisko: 2

243

Będzin Stadion

Kierunek: Ratanice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

515Z 43 606Z 706Z 819 1016 1226 49Z 1345Z 1439Z 1539Z 1709 1839 2218

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

533 644 754 932 1102 1232 1442 1553 1703 1823 2038 2218

Niedziele i święta

537 758 956 1216 1823 2038 2218

Będzin Muzeum

Stanowisko: 1

243

Będzin Muzeum

Kierunek: Ratanice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517Z 45 608Z 708Z 821 1018 1228 51Z 1347Z 1441Z 1541Z 1711 1841 2220

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

535 646 756 934 1104 1234 1444 1555 1705 1825 2040 2220

Niedziele i święta

539 800 958 1218 1825 2040 2220

Będzin Brzozowicka

Stanowisko: 1

243

Będzin Brzozowicka

Kierunek: Ratanice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519Z 47 610Z 710Z 823 1020 1230 53Z 1349Z 1443Z 1543Z 1713 1843 2222

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

537 648 758 936 1106 1236 1446 1557 1707 1827 2042 2222

Niedziele i święta

541 802 1000 1220 1827 2042 2222

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Będzin Brzozowicka:

Pogoda Będzin

Łagisza Fabryka

Stanowisko: 1

243

Łagisza Fabryka

Kierunek: Ratanice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

521Z 49 612Z 712Z 825 1022 1232 55Z 1351Z 1445Z 1545Z 1715 1845 2224

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

539 650 800 938 1108 1238 1448 1559 1709 1829 2044 2224

Niedziele i święta

543 804 1002 1222 1829 2044 2224

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Fabryka:

Pogoda Będzin

Łagisza Elektrownia

Stanowisko: 1

243

Łagisza Elektrownia

Kierunek: Ratanice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

523Z 51 614Z 714Z 827 1024 1234 57Z 1353Z 1447Z 1547Z 1717 1847 2226

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

541 652 802 940 1110 1240 1450 1601 1711 1831 2046 2226

Niedziele i święta

545 806 1004 1224 1831 2046 2226

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Elektrownia:

Pogoda Będzin

Łagisza Poczta

Stanowisko: 1

243

Łagisza Poczta

Kierunek: Ratanice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

524Z 52 615Z 715Z 828 1025 1235 58Z 1354Z 1448Z 1548Z 1718 1848 2227

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

542 653 803 941 1111 1241 1451 1602 1712 1832 2047 2227

Niedziele i święta

546 807 1005 1225 1832 2047 2227

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Poczta:

Pogoda Będzin

Łagisza Cmentarz

Stanowisko: 1

243

Łagisza Cmentarz

Kierunek: Ratanice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525Z 53 616Z 716Z 829 1026 1236 59Z 1355Z 1449Z 1549Z 1719 1849 2228

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

543 654 804 942 1112 1242 1452 1603 1713 1833 2048 2228

Niedziele i święta

547 808 1006 1226 1833 2048 2228

Łagisza Energetyczna

Stanowisko: 1

243

Łagisza Energetyczna

Kierunek: Ratanice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

527Z 55 618Z 718Z 831 1028 1238 1301Z 57Z 1451Z 1551Z 1721 1851 2230

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

545 656 806 944 1114 1244 1454 1605 1715 1835 2050 2230

Niedziele i święta

549 810 1008 1228 1835 2050 2230

Łagisza Bory

Stanowisko: 1

243

Łagisza Bory

Kierunek: Ratanice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

528Z 56 619Z 719Z 832 1029 1239 1302Z 58Z 1452Z 1552Z 1722 1852 2231

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

546 657 807 945 1115 1245 1455 1606 1716 1836 2051 2231

Niedziele i święta

550 811 1009 1229 1836 2051 2231

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Bory:

Pogoda Będzin

Łagisza Metalzbyt

Stanowisko: 1

243

Łagisza Metalzbyt

Kierunek: Ratanice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

529Z 57 620Z 720Z 833 1030 1240 1303Z 59Z 1453Z 1553Z 1723 1853 2232

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

547 658 808 946 1116 1246 1456 1607 1717 1837 2052 2232

Niedziele i święta

551 812 1010 1230 1837 2052 2232

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Metalzbyt:

Pogoda Będzin

Łagisza Droga do Podłosia

Stanowisko: 1

243

Łagisza Droga do Podłosia

Kierunek: Ratanice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

530Z 58 621Z 721Z 834 1031 1241 1304Z 1400Z 54Z 1554Z 1724 1854 2233

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

548 659 809 947 1117 1247 1457 1608 1718 1838 2053 2233

Niedziele i święta

552 813 1011 1231 1838 2053 2233

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagisza Droga do Podłosia:

Pogoda Będzin

Podłosie

Stanowisko: 1

243

Podłosie

Kierunek: Ratanice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

531Z 59 622Z 722Z 835 1032 1242 1305Z 1401Z 55Z 1555Z 1725 1855 2234

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

549 700 810 948 1118 1248 1458 1609 1719 1839 2054 2234

Niedziele i święta

553 814 1012 1232 1839 2054 2234

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Podłosie:

Pogoda Będzin

Podleśna

Stanowisko: 1

243

Podleśna

Kierunek: Ratanice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

532Z 600 23Z 723Z 836 1033 1243 1306Z 1402Z 56Z 1556Z 1726 1856 2235

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

550 701 811 949 1119 1249 1459 1610 1720 1840 2055 2235

Niedziele i święta

554 815 1013 1233 1840 2055 2235

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Podleśna:

Pogoda Będzin

Niepiekło

Stanowisko: 1

243

Niepiekło

Kierunek: Ratanice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

533Z 601 24Z 724Z 837 1034 1244 1307Z 1403Z 57Z 1557Z 1727 1857 2236

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

551 702 812 950 1120 1250 1500 1611 1721 1841 2056 2236

Niedziele i święta

555 816 1014 1234 1841 2056 2236

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Niepiekło:

Pogoda Będzin

Niepiekło Pętla

Stanowisko: 1

243

Niepiekło Pętla

Kierunek: Ratanice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

602 838 1035 1245 1728 1858 2237

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

552 703 813 951 1121 1251 1501 1612 1722 1842 2057 2237

Niedziele i święta

556 817 1015 1235 1842 2057 2237

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Niepiekło Pętla:

Pogoda Będzin

Preczów Dębowa

Stanowisko: 1

243

Preczów Dębowa

Kierunek: Ratanice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

604 840 1037 1247 1730 1900 2239

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

554 705 815 953 1123 1253 1503 1614 1724 1844 2059 2239

Niedziele i święta

558 819 1017 1237 1844 2059 2239

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Preczów Dębowa:

Pogoda Psary

Preczów Brzeźna

Stanowisko: 1

243

Preczów Brzeźna

Kierunek: Ratanice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

605 841 1038 1248 1731 1901 2240

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

555 706 816 954 1124 1254 1504 1615 1725 1845 2100 2240

Niedziele i święta

559 820 1018 1238 1845 2100 2240

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Preczów Brzeźna:

Pogoda Psary

Preczów Remiza

Stanowisko: 3

243

Preczów Remiza

Kierunek: Ratanice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

606 842 1039 1249 1732 1902 2241

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

556 707 817 955 1125 1255 1505 1616 1726 1846 2101 2241

Niedziele i święta

600 821 1019 1239 1846 2101 2241

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Preczów Remiza:

Pogoda Psary

Preczów Polna

Stanowisko: 2

243

Preczów Polna

Kierunek: Ratanice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

608 844 1041 1251 1734 1904 2243

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

558 709 819 957 1127 1257 1507 1618 1728 1848 2103 2243

Niedziele i święta

602 823 1021 1241 1848 2103 2243

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Preczów Polna:

Pogoda Psary

Preczów Ośrodek Opiekuńczy

Stanowisko: 2

243

Preczów Ośrodek Opiekuńczy

Kierunek: Ratanice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

609 845 1042 1252 1735 1905 2244

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

559 710 820 958 1128 1258 1508 1619 1729 1849 2104 2244

Niedziele i święta

603 824 1022 1242 1849 2104 2244

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Preczów Ośrodek Opiekuńczy:

Pogoda Psary

Preczów Droga do Zalewu

Stanowisko: 2

243

Preczów Droga do Zalewu

Kierunek: Ratanice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

610 846 1043 1253 1736 1906 2245

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

600 711 821 959 1129 1259 1509 1620 1730 1850 2105 2245

Niedziele i święta

604 825 1023 1243 1850 2105 2245

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Preczów Droga do Zalewu:

Pogoda Psary

Ratanice Most

Stanowisko: 2

243

Ratanice Most

Kierunek: Ratanice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

611 847 1044 1254 1737 1907 2246

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

601 712 822 1000 1130 1300 1510 1621 1731 1851 2106 2246

Niedziele i święta

605 826 1024 1244 1851 2106 2246

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ratanice Most:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ratanice

Stanowisko: 1

243

Ratanice

Kierunek: Ratanice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

612 848 1045 1255 1738 1908 2247

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

602 713 823 1001 1131 1301 1511 1622 1732 1852 2107 2247

Niedziele i święta

606 827 1025 1245 1852 2107 2247

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ratanice:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *