Strona główna » Linia 24, Autobus

Linia 24, Autobus

24

Obowiązuje od 23.03.2021 r. Linia kursuje na trasie zmienionej

Kierunek Bytom Dworzec

Będzin Kościuszki

Stanowisko: 4

24

Będzin Kościuszki

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

521 610 747 859 1049 1219 1322 1422 1524 1709 1843 2019 2144

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

507 614 739 909 1049 1219 1329 1454 1553 1711 1843 2019 2144

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

507 614 739 909 1049 1219 1329 1454 1553 1711 1843 2019 2144

Niedziele i święta

708 909 1239 1413 1711 1843 2144

Będzin Dworzec PKP

Stanowisko: 2

24

Będzin Dworzec PKP

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

522 611 748 900 1050 1220 1323 1423 1525 1710 1844 2020 2145

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

508 615 740 910 1050 1220 1330 1455 1554 1712 1844 2020 2145

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

508 615 740 910 1050 1220 1330 1455 1554 1712 1844 2020 2145

Niedziele i święta

709 910 1240 1414 1712 1844 2145

Będzin 11 Listopada

Stanowisko: 2

24

Będzin 11 Listopada

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

524 613 750 902 1052 1222 1325 1425 1527 1712 1846 2022 2147

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

510 617 742 912 1052 1222 1332 1457 1556 1714 1846 2022 2147

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

510 617 742 912 1052 1222 1332 1457 1556 1714 1846 2022 2147

Niedziele i święta

711 912 1242 1416 1714 1846 2147

Będzin Stadion

Stanowisko: 2

24

Będzin Stadion

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

525 614 751 903 1053 1223 1326 1426 1528 1713 1847 2023 2148

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

511 618 743 913 1053 1223 1333 1458 1557 1715 1847 2023 2148

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

511 618 743 913 1053 1223 1333 1458 1557 1715 1847 2023 2148

Niedziele i święta

712 913 1243 1417 1715 1847 2148

Będzin Muzeum

Stanowisko: 1

24

Będzin Muzeum

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

527 616 753 905 1055 1225 1328 1428 1530 1715 1849 2025 2150

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

513 620 745 915 1055 1225 1335 1500 59 1717 1849 2025 2150

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

513 620 745 915 1055 1225 1335 1500 59 1717 1849 2025 2150

Niedziele i święta

714 915 1245 1419 1717 1849 2150

Będzin Targowisko

Stanowisko: 1

24

Będzin Targowisko

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

528 617 754 906 1056 1226 1329 1429 1531 1716 1850 2026 2151

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

514 621 746 916 1056 1226 1336 1501 1600 1718 1850 2026 2151

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

514 621 746 916 1056 1226 1336 1501 1600 1718 1850 2026 2151

Niedziele i święta

715 916 1246 1420 1718 1850 2151

Osiedle Zamkowe Grodziecka

Stanowisko: 1

24

Osiedle Zamkowe Grodziecka

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

529 618 755 907 1057 1227 1330 1430 1532 1717 1851 2027 2152

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

515 622 747 917 1057 1227 1337 1502 1601 1719 1851 2027 2152

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

515 622 747 917 1057 1227 1337 1502 1601 1719 1851 2027 2152

Niedziele i święta

716 917 1247 1421 1719 1851 2152

Grodziec Bory

Stanowisko: 1

24

Grodziec Bory

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

531 620 757 909 1059 1229 1332 1432 1534 1719 1853 2028 2153

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

517 624 749 919 1059 1229 1339 1504 1603 1721 1853 2028 2153

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

517 624 749 919 1059 1229 1339 1504 1603 1721 1853 2028 2153

Niedziele i święta

718 919 1249 1423 1721 1853 2153

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Bory:

Pogoda Będzin

Grodziec DK86

Stanowisko: 1

24

Grodziec DK86

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

532 621 758 910 1100 1230 1333 1433 1535 1720 1854 2029 2154

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

518 625 750 920 1100 1230 1340 1505 1604 1722 1854 2029 2154

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

518 625 750 920 1100 1230 1340 1505 1604 1722 1854 2029 2154

Niedziele i święta

719 920 1250 1424 1722 1854 2154

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec DK86:

Pogoda Będzin

Grodziec Browar

Stanowisko: 1

24

Grodziec Browar

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

534 623 800 912 1102 1232 1335 1435 1537 1722 1856 2031 2156

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

520 627 752 922 1102 1232 1342 1507 1606 1724 1856 2031 2156

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

520 627 752 922 1102 1232 1342 1507 1606 1724 1856 2031 2156

Niedziele i święta

721 922 1252 1426 1724 1856 2156

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Browar:

Pogoda Będzin

Grodziec Podgórna

Stanowisko: 1

24

Grodziec Podgórna

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

536 625 802 914 1104 1234 1337 1437 1539 1724 1858 2032 2157

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

522 629 754 924 1104 1234 1344 1509 1608 1726 1858 2032 2157

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

521 628 753 923 1103 1233 1343 1508 1607 1725 1857 2032 2157

Niedziele i święta

722 923 1253 1427 1725 1857 2157

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Podgórna:

Pogoda Będzin

Grodziec Kościół

Stanowisko: 1

24

Grodziec Kościół

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

537 626 803 915 1105 1235 1338 1438 1540 1725 1859 2033 2158

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

523 630 755 925 1105 1235 1345 1510 1609 1727 1859 2033 2158

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

522 629 754 924 1104 1234 1344 1509 1608 1726 1858 2033 2158

Niedziele i święta

723 924 1254 1428 1726 1858 2158

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Kościół:

Pogoda Będzin

Grodziec Poczta

Stanowisko: 1

24

Grodziec Poczta

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

539 628 805 917 1107 1237 1340 1440 1542 1727 1901 2035 2200

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

525 632 757 927 1107 1237 1347 1512 1611 1729 1901 2035 2200

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

524 631 756 926 1106 1236 1346 1511 1610 1728 1900 2035 2200

Niedziele i święta

725 926 1256 1430 1728 1900 2200

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Poczta:

Pogoda Będzin

Grodziec Kopalnia

Stanowisko: 1

24

Grodziec Kopalnia

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

540 629 806 918 1108 1238 1341 1441 1543 1728 1902 2036 2201

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

526 633 758 928 1108 1238 1348 1513 1612 1730 1902 2036 2201

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

525 632 757 927 1107 1237 1347 1512 1611 1729 1901 2036 2201

Niedziele i święta

726 927 1257 1431 1729 1901 2201

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Kopalnia:

Pogoda Będzin

Wojkowice Łęg

Stanowisko: 2

24

Wojkowice Łęg

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

542 631 808 920 1110 1240 1343 1443 1545 1730 1904 2038 2203

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

528 635 800 930 1110 1240 1350 1515 1614 1732 1904 2038 2203

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

527 634 759 929 1109 1239 1349 1514 1613 1731 1903 2038 2203

Niedziele i święta

728 929 1259 1433 1731 1903 2203

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Łęg:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Kościół

Stanowisko: 2

24

Wojkowice Kościół

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

544 633 810 922 1112 1242 1345 1445 1547 1732 1906 2040 2205

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

530 637 802 932 1112 1242 1352 1517 1616 1734 1906 2040 2205

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

529 636 801 931 1111 1241 1351 1516 1615 1733 1905 2040 2205

Niedziele i święta

730 931 1301 1435 1733 1905 2205

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Kościół:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Giełda

Stanowisko: 2

24

Wojkowice Giełda

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

545 634 811 923 1113 1243 1346 1446 1548 1733 1907 2041 2206

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

531 638 803 933 1113 1243 1353 1518 1617 1735 1907 2041 2206

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

530 637 802 932 1112 1242 1352 1517 1616 1734 1906 2041 2206

Niedziele i święta

731 932 1302 1436 1734 1906 2206

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Giełda:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Ośrodek Zdrowia

Stanowisko: 2

24

Wojkowice Ośrodek Zdrowia

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

546 635 812 924 1114 1244 1347 1447 1549 1734 1908 2042 2207

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

532 639 804 934 1114 1244 1354 1519 1618 1736 1908 2042 2207

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

531 638 803 933 1113 1243 1353 1518 1617 1735 1907 2042 2207

Niedziele i święta

732 933 1303 1437 1735 1907 2207

Wojkowice Park

Stanowisko: 3

24

Wojkowice Park

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

548 637 814 926 1116 1246 1349 1449 1551 1736 1910 2044 2209

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

534 641 806 936 1116 1246 1356 1521 1620 1738 1910 2044 2209

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

533 640 805 935 1115 1245 1355 1520 1619 1737 1909 2044 2209

Niedziele i święta

734 935 1305 1439 1737 1909 2209

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Park:

Pogoda Wojkowice

Żychcice Alfred

Stanowisko: 1

24

Żychcice Alfred

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

549 638 815 927 1117 1247 1350 1450 1552 1737 1911 2045 2210

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

535 642 807 937 1117 1247 1357 1522 1621 1739 1911 2045 2210

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

534 641 806 936 1116 1246 1356 1521 1620 1738 1910 2045 2210

Niedziele i święta

735 936 1306 1440 1738 1910 2210

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żychcice Alfred:

Pogoda Wojkowice

Żychcice Pętla

Stanowisko: 1

24

Żychcice Pętla

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

551 640 817 929 1119 1249 1352 1452 1554 1739 1913 2047 2212

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

537 644 809 939 1119 1249 1359 1524 1623 1741 1913 2047 2212

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

536 643 808 938 1118 1248 1358 1523 1622 1740 1912 2047 2212

Niedziele i święta

737 938 1308 1442 1740 1912 2212

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żychcice Pętla:

Pogoda Wojkowice

Kamyce Remiza

Stanowisko: 1

24

Kamyce Remiza

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

552 641 818 930 1120 1250 1353 1453 1555 1740 1914 2048 2213

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

538 645 810 940 1120 1250 1400 1525 1624 1742 1914 2048 2213

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

537 644 809 939 1119 1249 1359 1524 1623 1741 1913 2048 2213

Niedziele i święta

738 939 1309 1443 1741 1913 2213

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamyce Remiza:

Pogoda Wojkowice

Kamyce Posesja 500

Stanowisko: 1

24

Kamyce Posesja 500

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

553 642 819 931 1121 1251 1354 1454 1556 1741 1915 2049 2214

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

539 646 811 941 1121 1251 1401 1526 1625 1743 1915 2049 2214

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

538 645 810 940 1120 1250 1400 1525 1624 1742 1914 2049 2214

Niedziele i święta

739 940 1310 1444 1742 1914 2214

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamyce Posesja 500:

Pogoda Wojkowice

Kamyce Wygoda

Stanowisko: 1

24

Kamyce Wygoda

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

555 644 821 933 1123 1253 1356 1456 1558 1743 1917 2051 2216

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

541 648 813 943 1123 1253 1403 1528 1627 1745 1917 2051 2216

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

540 647 812 942 1122 1252 1402 1527 1626 1744 1916 2051 2216

Niedziele i święta

741 942 1312 1446 1744 1916 2216

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamyce Wygoda:

Pogoda Wojkowice

Bobrowniki Rondo

Stanowisko: 2

24

Bobrowniki Rondo

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

557 646 823 935 1125 1255 1358 1458 1600 1745 1919 2053 2218

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

543 650 815 945 1125 1255 1405 1530 1629 1747 1919 2053 2218

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

542 649 814 944 1124 1254 1404 1529 1628 1746 1918 2053 2218

Niedziele i święta

743 944 1314 1448 1746 1918 2218

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bobrowniki Rondo:

Pogoda Bobrowniki

Brzozowice

Stanowisko: 1

24

Brzozowice

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

559 648 825 937 1127 1257 1400 1500 1602 1747 1921 2055 2220

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

545 652 817 947 1127 1257 1407 1532 1631 1749 1921 2055 2220

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

544 651 816 946 1126 1256 1406 1531 1630 1748 1920 2055 2220

Niedziele i święta

745 946 1316 1450 1748 1920 2220

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzozowice:

Pogoda Piekary Śląskie

Brzozowice Reymonta

Stanowisko: 1

24

Brzozowice Reymonta

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

600 49 826 938 1128 1258 1401 1501 1603 1748 1922 2056 2221

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

546 653 818 948 1128 1258 1408 1533 1632 1750 1922 2056 2221

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

545 652 817 947 1127 1257 1407 1532 1631 1749 1921 2056 2221

Niedziele i święta

746 947 1317 1451 1749 1921 2221

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzozowice Reymonta:

Pogoda Piekary Śląskie

Szarlej Osiedle Sowińskiego

Stanowisko: 1

24

Szarlej Osiedle Sowińskiego

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

601 50 827 939 1129 1259 1402 1502 1604 1749 1923 2057 2222

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

547 654 819 949 1129 1259 1409 1534 1633 1751 1923 2057 2222

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

546 653 818 948 1128 1258 1408 1533 1632 1750 1922 2057 2222

Niedziele i święta

747 948 1318 1452 1750 1922 2222

Szarlej Wyszyńskiego

Stanowisko: 1

24

Szarlej Wyszyńskiego

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

603 52 829 941 1131 1301 1404 1504 1606 1751 1924 2058 2223

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

549 656 821 951 1131 1301 1411 1536 1635 1753 1924 2058 2223

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

548 655 820 950 1130 1300 1410 1535 1634 1752 1923 2058 2223

Niedziele i święta

749 950 1320 1454 1752 1923 2223

Szarlej Szpital

Stanowisko: 2

24

Szarlej Szpital

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

605 54 831 943 1133 1303 1406 1506 1608 1753 1926 2100 2225

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

551 658 823 953 1133 1303 1413 1538 1637 1755 1926 2100 2225

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

550 657 822 952 1132 1302 1412 1537 1636 1754 1925 2100 2225

Niedziele i święta

751 952 1322 1456 1754 1925 2225

Szarlej Obwodnica

Stanowisko: 2

24

Szarlej Obwodnica

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

606 55 832 944 1134 1304 1407 1507 1609 1754 1927 2101 2226

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

552 659 824 954 1134 1304 1414 1539 1638 1756 1927 2101 2226

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

551 658 823 953 1133 1303 1413 1538 1637 1755 1926 2101 2226

Niedziele i święta

752 953 1323 1457 1755 1926 2226

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szarlej Obwodnica:

Pogoda Piekary Śląskie

Bytom Kruszcowa

Stanowisko: 1

24

Bytom Kruszcowa

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

609 58 835 947 1137 1307 1410 1510 1612 1757 1929 2103 2228

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

555 702 827 957 1137 1307 1417 1542 1641 1759 1929 2103 2228

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

553 700 825 955 1135 1305 1415 1540 1639 1757 1928 2103 2228

Niedziele i święta

754 955 1325 1459 1757 1928 2228

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Kruszcowa:

Pogoda Bytom

Bytom Mickiewicza

Stanowisko: 1

24

Bytom Mickiewicza

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

611 700 837 949 1139 1309 1412 1512 1614 1759 1931 2105 2230

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

557 704 829 959 1139 1309 1419 1544 1643 1801 1931 2105 2230

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

555 702 827 957 1137 1307 1417 1542 1641 1759 1930 2105 2230

Niedziele i święta

756 957 1327 1501 1759 1930 2230

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Mickiewicza:

Pogoda Bytom

Bytom Szpital Nr 1

Stanowisko: 2

24

Bytom Szpital Nr 1

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

613 702 839 951 1141 1311 1414 1514 1616 1801 1933 2107 2232

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

559 706 831 1001 1141 1311 1421 1546 1645 1803 1933 2107 2232

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

557 704 829 959 1139 1309 1419 1544 1643 1801 1932 2107 2232

Niedziele i święta

758 959 1329 1503 1801 1932 2232

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Szpital Nr 1:

Pogoda Bytom

Bytom Chrobrego

Stanowisko: 1

24

Bytom Chrobrego

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

614 703 840 952 1142 1312 1415 1515 1617 1802 1934 2108 2233

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

600 707 832 1002 1142 1312 1422 1547 1646 1804 1934 2108 2233

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

558 705 830 1000 1140 1310 1420 1545 1644 1802 1933 2108 2233

Niedziele i święta

759 1000 1330 1504 1802 1933 2233

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Chrobrego:

Pogoda Bytom

Bytom Strzelców Bytomskich

Stanowisko: 2

24

Bytom Strzelców Bytomskich

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

617 706 843 955 1145 1315 1418 1518 1620 1805 1936 2110 2235

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

603 710 835 1005 1145 1315 1425 1550 1649 1807 1936 2110 2235

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

600 707 832 1002 1142 1312 1422 1547 1646 1804 1935 2110 2235

Niedziele i święta

801 1002 1332 1506 1804 1935 2235

Bytom Dworzec

Stanowisko: 9

24

Bytom Dworzec

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

620 709 846 958 1148 1318 1421 1521 1623 1808 1938 2112 2237

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

606 713 838 1008 1148 1318 1428 1553 1652 1810 1938 2112 2237

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

602 709 834 1004 1144 1314 1424 1549 1648 1806 1937 2112 2237

Niedziele i święta

803 1004 1334 1508 1806 1937 2237

Kierunek Będzin Kościuszki

Bytom Dworzec

Stanowisko: 9

24

Bytom Dworzec

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

630 713 900 1010 1157 1328 1439 1531 1634 1816 2010 2122 2242

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

615 720 850 1020 1200 1330 1439 1603 1707 1820 2010 2122 2242

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

615 720 850 1020 1200 1330 1439 1603 1707 1817 2010 2122 2242

Niedziele i święta

810 1020 1342 1517 1817 1955 2242

Bytom Strzelców Bytomskich

Stanowisko: 1

24

Bytom Strzelców Bytomskich

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

633 716 903 1013 1200 1331 1442 1534 1637 1819 2012 2124 2244

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

618 723 853 1023 1203 1333 1442 1606 1710 1823 2012 2124 2244

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

617 722 852 1022 1202 1332 1441 1605 1709 1819 2012 2124 2244

Niedziele i święta

812 1022 1344 1519 1819 1957 2244

Bytom Nawrota

Stanowisko: 1

24

Bytom Nawrota

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

635 718 905 1015 1202 1333 1444 1536 1639 1821 2014 2126 2246

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

620 725 855 1025 1205 1335 1444 1608 1712 1825 2014 2126 2246

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

619 724 854 1024 1204 1334 1443 1607 1711 1821 2014 2126 2246

Niedziele i święta

814 1024 1346 1521 1821 1959 2246

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Nawrota:

Pogoda Bytom

Bytom Szpital Nr 1

Stanowisko: 1

24

Bytom Szpital Nr 1

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

637 720 907 1017 1204 1335 1446 1538 1641 1823 2015 2127 2247

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

622 727 857 1027 1207 1337 1446 1610 1714 1827 2015 2127 2247

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

620 725 855 1025 1205 1335 1444 1608 1712 1822 2015 2127 2247

Niedziele i święta

815 1025 1347 1522 1822 2000 2247

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Szpital Nr 1:

Pogoda Bytom

Bytom Gallusa

Stanowisko: 1

24

Bytom Gallusa

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

639 722 909 1019 1206 1337 1448 1540 1643 1825 2017 2129 2249

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

624 729 859 1029 1209 1339 1448 1612 1716 1829 2017 2129 2249

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

622 727 857 1027 1207 1337 1446 1610 1714 1824 2017 2129 2249

Niedziele i święta

817 1027 1349 1524 1824 2002 2249

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Gallusa:

Pogoda Bytom

Bytom Zajezdnia

Stanowisko: 1

24

Bytom Zajezdnia

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

641 724 911 1021 1208 1339 1450 1542 1645 1827 2019 2131 2251

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

626 731 901 1031 1211 1341 1450 1614 1718 1831 2019 2131 2251

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

624 729 859 1029 1209 1339 1448 1612 1716 1826 2019 2131 2251

Niedziele i święta

819 1029 1351 1526 1826 2004 2251

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Zajezdnia:

Pogoda Bytom

Szarlej Obwodnica

Stanowisko: 1

24

Szarlej Obwodnica

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

643 726 913 1023 1210 1341 1452 1544 1647 1829 2021 2133 2253

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

628 733 903 1033 1213 1343 1452 1616 1720 1833 2021 2133 2253

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

626 731 901 1031 1211 1341 1450 1614 1718 1828 2021 2133 2253

Niedziele i święta

821 1031 1353 1528 1828 2006 2253

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szarlej Obwodnica:

Pogoda Piekary Śląskie

Szarlej Szpital

Stanowisko: 1

24

Szarlej Szpital

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

645 728 915 1025 1212 1343 1454 1546 1649 1831 2023 2135 2255

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

630 735 905 1035 1215 1345 1454 1618 1722 1835 2023 2135 2255

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

628 733 903 1033 1213 1343 1452 1616 1720 1830 2023 2135 2255

Niedziele i święta

823 1033 1355 1530 1830 2008 2255

Szarlej Wyszyńskiego

Stanowisko: 2

24

Szarlej Wyszyńskiego

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

647 730 917 1027 1214 1345 1456 1548 1651 1833 2025 2137 2257

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

632 737 907 1037 1217 1347 1456 1620 1724 1837 2025 2137 2257

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

630 735 905 1035 1215 1345 1454 1618 1722 1832 2025 2137 2257

Niedziele i święta

825 1035 1357 1532 1832 2010 2257

Szarlej Osiedle Sowińskiego

Stanowisko: 2

24

Szarlej Osiedle Sowińskiego

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

649 732 919 1029 1216 1347 1458 1550 1653 1835 2026 2138 2258

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

634 739 909 1039 1219 1349 1458 1622 1726 1839 2026 2138 2258

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

632 737 907 1037 1217 1347 1456 1620 1724 1834 2026 2138 2258

Niedziele i święta

827 1037 1359 1534 1834 2011 2258

Brzozowice Reymonta

Stanowisko: 2

24

Brzozowice Reymonta

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

650 733 920 1030 1217 1348 1459 1551 1654 1836 2027 2139 2259

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

635 740 910 1040 1220 1350 1459 1623 1727 1840 2027 2139 2259

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

633 738 908 1038 1218 1348 1457 1621 1725 1835 2027 2139 2259

Niedziele i święta

828 1038 1400 1535 1835 2012 2259

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzozowice Reymonta:

Pogoda Piekary Śląskie

Brzozowice

Stanowisko: 2

24

Brzozowice

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

651 734 921 1031 1218 1349 1500 52 1655 1837 2028 2140 2300

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

636 741 911 1041 1221 1351 1500 1624 1728 1841 2028 2140 2300

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

634 739 909 1039 1219 1349 1458 1622 1726 1836 2028 2140 2300

Niedziele i święta

829 1039 1401 1536 1836 2013 2300

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brzozowice:

Pogoda Piekary Śląskie

Bobrowniki Rondo

Stanowisko: 1

24

Bobrowniki Rondo

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

414Z 653 736 923 1033 1220 1351 1502 54 1657 1839 2030 2142 2302

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

414Z 638 743 913 1043 1223 1353 1502 1626 1730 1843 2030 2142 2302

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

414Z 636 741 911 1041 1221 1351 1500 1624 1728 1838 2030 2142 2302

Niedziele i święta

831 1041 1403 1538 1838 2015 2302

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bobrowniki Rondo:

Pogoda Bobrowniki

Kamyce Wygoda

Stanowisko: 2

24

Kamyce Wygoda

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

416Z 655 738 925 1035 1222 1353 1504 56 1659 1841 2032 2144 2304

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

416Z 640 745 915 1045 1225 1355 1504 1628 1732 1845 2032 2144 2304

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

416Z 638 743 913 1043 1223 1353 1502 1626 1730 1840 2032 2144 2304

Niedziele i święta

833 1043 1405 1540 1840 2017 2304

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamyce Wygoda:

Pogoda Wojkowice

Kamyce Posesja 500

Stanowisko: 2

24

Kamyce Posesja 500

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

418Z 657 740 927 1037 1224 1355 1506 58 1701 1843 2034 2146 2306

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

418Z 642 747 917 1047 1227 1357 1506 1630 1734 1847 2034 2146 2306

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

418Z 640 745 915 1045 1225 1355 1504 1628 1732 1842 2034 2146 2306

Niedziele i święta

835 1045 1407 1542 1842 2019 2306

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamyce Posesja 500:

Pogoda Wojkowice

Kamyce Remiza

Stanowisko: 2

24

Kamyce Remiza

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

419Z 658 741 928 1038 1225 1356 1507 59 1702 1844 2035 2147 2307

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

419Z 643 748 918 1048 1228 1358 1507 1631 1735 1848 2035 2147 2307

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

419Z 641 746 916 1046 1226 1356 1505 1629 1733 1843 2035 2147 2307

Niedziele i święta

836 1046 1408 1543 1843 2020 2307

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamyce Remiza:

Pogoda Wojkowice

Żychcice Pętla

Stanowisko: 2

24

Żychcice Pętla

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

420Z 659 742 929 1039 1226 1357 1508 1600 1703 1845 2036 2148 2308

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

420Z 644 749 919 1049 1229 1359 1508 1632 1736 1849 2036 2148 2308

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

420Z 642 747 917 1047 1227 1357 1506 1630 1734 1844 2036 2148 2308

Niedziele i święta

837 1047 1409 1544 1844 2021 2308

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żychcice Pętla:

Pogoda Wojkowice

Żychcice Alfred

Stanowisko: 2

24

Żychcice Alfred

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

422Z 701 44 931 1041 1228 1359 1510 1602 1705 1847 2038 2150 2310

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

422Z 646 751 921 1051 1231 1401 1510 1634 1738 1851 2038 2150 2310

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

422Z 644 749 919 1049 1229 1359 1508 1632 1736 1846 2038 2150 2310

Niedziele i święta

839 1049 1411 1546 1846 2023 2310

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żychcice Alfred:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Park

Stanowisko: 4

24

Wojkowice Park

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

423Z 702 45 932 1042 1229 1400 1511 1603 1706 1848 2039 2151 2311

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

423Z 647 752 922 1052 1232 1402 1511 1635 1739 1852 2039 2151 2311

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

423Z 645 750 920 1050 1230 1400 1509 1633 1737 1847 2039 2151 2311

Niedziele i święta

840 1050 1412 1547 1847 2024 2311

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Park:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Ośrodek Zdrowia

Stanowisko: 1

24

Wojkowice Ośrodek Zdrowia

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

424Z 703 46 933 1043 1230 1401 1512 1604 1707 1849 2040 2152 2312

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

424Z 648 753 923 1053 1233 1403 1512 1636 1740 1853 2040 2152 2312

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

424Z 646 751 921 1051 1231 1401 1510 1634 1738 1848 2040 2152 2312

Niedziele i święta

841 1051 1413 1548 1848 2025 2312

Wojkowice Giełda

Stanowisko: 1

24

Wojkowice Giełda

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

425Z 704 47 934 1044 1231 1402 1513 1605 1708 1850 2041 2153 2313

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

425Z 649 754 924 1054 1234 1404 1513 1637 1741 1854 2041 2153 2313

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

425Z 647 752 922 1052 1232 1402 1511 1635 1739 1849 2041 2153 2313

Niedziele i święta

842 1052 1414 1549 1849 2026 2313

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Giełda:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Kościół

Stanowisko: 1

24

Wojkowice Kościół

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

426Z 705 48 935 1045 1232 1403 1514 1606 1709 1851 2042 2154 2314

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

426Z 650 755 925 1055 1235 1405 1514 1638 1742 1855 2042 2154 2314

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

426Z 648 753 923 1053 1233 1403 1512 1636 1740 1850 2042 2154 2314

Niedziele i święta

843 1053 1415 1550 1850 2027 2314

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Kościół:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Łęg

Stanowisko: 1

24

Wojkowice Łęg

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

428Z 707 50 937 1047 1234 1405 1516 1608 1711 1853 2044 2156 2316

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

428Z 652 757 927 1057 1237 1407 1516 1640 1744 1857 2044 2156 2316

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

428Z 650 755 925 1055 1235 1405 1514 1638 1742 1852 2044 2156 2316

Niedziele i święta

845 1055 1417 1552 1852 2029 2316

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Łęg:

Pogoda Wojkowice

Grodziec Kopalnia

Stanowisko: 2

24

Grodziec Kopalnia

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

430Z 709 52 939 1049 1236 1407 1518 1610 1713 1855 2046 2158 2318

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

430Z 654 759 929 1059 1239 1409 1518 1642 1746 1859 2046 2158 2318

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

430Z 652 757 927 1057 1237 1407 1516 1640 1744 1854 2046 2158 2318

Niedziele i święta

847 1057 1419 1554 1854 2031 2318

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Kopalnia:

Pogoda Będzin

Grodziec Poczta

Stanowisko: 2

24

Grodziec Poczta

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

431Z 710 53 940 1050 1237 1408 1519 1611 1714 1856 2047 2159 2319

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

431Z 655 800 930 1100 1240 1410 1519 1643 1747 1900 2047 2159 2319

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

431Z 653 758 928 1058 1238 1408 1517 1641 1745 1855 2047 2159 2319

Niedziele i święta

848 1058 1420 1555 1855 2032 2319

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Poczta:

Pogoda Będzin

Grodziec Kościół

Stanowisko: 2

24

Grodziec Kościół

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

433Z 712 55 942 1052 1239 1410 1521 1613 1716 1858 2049 2201 2321

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

433Z 657 802 932 1102 1242 1412 1521 1645 1749 1902 2049 2201 2321

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

433Z 655 800 930 1100 1240 1410 1519 1643 1747 1857 2049 2201 2321

Niedziele i święta

850 1100 1422 1557 1857 2034 2321

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Kościół:

Pogoda Będzin

Grodziec Podgórna

Stanowisko: 2

24

Grodziec Podgórna

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

434Z 713 56 943 1053 1240 1411 1522 1614 1717 1859 2050 2202 2322

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

434Z 658 803 933 1103 1243 1413 1522 1646 1750 1903 2050 2202 2322

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

434Z 656 801 931 1101 1241 1411 1520 1644 1748 1858 2050 2202 2322

Niedziele i święta

851 1101 1423 1558 1858 2035 2322

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Podgórna:

Pogoda Będzin

Grodziec Browar

Stanowisko: 2

24

Grodziec Browar

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

435Z 715 58 945 1055 1242 1413 1524 1616 1719 1901 2051 2203 2323

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

435Z 700 805 935 1105 1245 1415 1524 1648 1752 1904 2051 2203 2323

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

435Z 657 802 932 1102 1242 1412 1521 1645 1749 1859 2051 2203 2323

Niedziele i święta

852 1102 1424 1559 1859 2036 2323

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Browar:

Pogoda Będzin

Grodziec DK86

Stanowisko: 2

24

Grodziec DK86

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

436Z 717 800 947 1057 1244 1415 1526 1618 1721 1902 2052 2204 2324

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

436Z 702 807 937 1107 1247 1417 1526 1650 1754 1905 2052 2204 2324

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

436Z 659 804 934 1104 1244 1414 1523 1647 1751 1901 2052 2204 2324

Niedziele i święta

854 1104 1426 1601 1901 2037 2324

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec DK86:

Pogoda Będzin

Grodziec Bory

Stanowisko: 2

24

Grodziec Bory

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

437Z 718 801 948 1058 1245 1416 1527 1619 1722 1903 2053 2205 2325

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

437Z 703 808 938 1108 1248 1418 1527 1651 1755 1906 2053 2205 2325

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

437Z 700 805 935 1105 1245 1415 1524 1648 1752 1902 2053 2205 2325

Niedziele i święta

855 1105 1427 1602 1902 2038 2325

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Grodziec Bory:

Pogoda Będzin

Osiedle Zamkowe Grodziecka

Stanowisko: 2

24

Osiedle Zamkowe Grodziecka

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

438Z 719 802 949 1059 1246 1417 1528 1620 1723 1904 2054 2206 2326

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

438Z 704 809 939 1109 1249 1419 1528 1652 1756 1907 2054 2206 2326

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

438Z 701 806 936 1106 1246 1416 1525 1649 1753 1903 2054 2206 2326

Niedziele i święta

856 1106 1428 1603 1903 2039 2326

Będzin Targowisko

Stanowisko: 2

24

Będzin Targowisko

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

439Z 720 803 950 1100 1247 1418 1529 1621 1724 1905 2055 2207 2327

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

439Z 705 810 940 1110 1250 1420 1529 1653 1757 1908 2055 2207 2327

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

439Z 702 807 937 1107 1247 1417 1526 1650 1754 1904 2055 2207 2327

Niedziele i święta

857 1107 1429 1604 1904 2040 2327

Będzin Rondo

Stanowisko: 1

24

Będzin Rondo

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

441Z 722 805 952 1102 1249 1420 1531 1623 1726 1907 2057 2209 2329

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

441Z 707 812 942 1112 1252 1422 1531 1655 1759 1910 2057 2209 2329

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

441Z 704 809 939 1109 1249 1419 1528 1652 1756 1906 2057 2209 2329

Niedziele i święta

859 1109 1431 1606 1906 2042 2329

Będzin Stadion

Stanowisko: 3

24

Będzin Stadion

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

442Z 724 807 954 1104 1251 1422 1533 1625 1728 1908 2058 2210 2330

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

442Z 709 814 944 1114 1254 1424 1533 1657 1801 1911 2058 2210 2330

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

442Z 705 810 940 1110 1250 1420 1529 1653 1757 1907 2058 2210 2330

Niedziele i święta

900 1110 1432 1607 1907 2043 2330

Będzin 11 Listopada

Stanowisko: 1

24

Będzin 11 Listopada

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

443Z 725 808 955 1105 1252 1423 1534 1626 1729 1909 2059 2211 2331

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

443Z 710 815 945 1115 1255 1425 1534 1658 1802 1912 2059 2211 2331

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

443Z 706 811 941 1111 1251 1421 1530 1654 1758 1908 2059 2211 2331

Niedziele i święta

901 1111 1433 1608 1908 2044 2331

Będzin Dworzec PKP

Stanowisko: 1

24

Będzin Dworzec PKP

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

445Z 727 810 957 1107 1254 1425 1536 1628 1731 1911 2101 2213 2333

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

445Z 712 817 947 1117 1257 1427 1536 1700 1804 1914 2101 2213 2333

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

445Z 708 813 943 1113 1253 1423 1532 1656 1800 1910 2101 2213 2333

Niedziele i święta

903 1113 1435 1610 1910 2046 2333

Będzin Poczta

Stanowisko: 1

24

Będzin Poczta

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

446Z 728 811 958 1108 1255 1426 1537 1629 1732 1912 2102 2214 2334

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

446Z 713 818 948 1118 1258 1428 1537 1701 1805 1915 2102 2214 2334

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

446Z 709 814 944 1114 1254 1424 1533 1657 1801 1911 2102 2214 2334

Niedziele i święta

904 1114 1436 1611 1911 2047 2334

Będzin Kościuszki

Stanowisko: 4

24

Będzin Kościuszki

Kierunek: Będzin Kościuszki

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

447Z 729 812 959 1109 1256 1427 1538 1630 1733 1913 2103 2215 2335

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

447Z 714 819 949 1119 1259 1429 1538 1702 1806 1916 2103 2215 2335

Soboty oraz 1 listopada – Kursuje w każdą sobotę oraz w dniu Wszystkich Świętych

447Z 710 815 945 1115 1255 1425 1534 1658 1802 1912 2103 2215 2335

Niedziele i święta

905 1115 1437 1612 1912 2048 2335

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *