Strona główna » Linia 227, Autobus

Linia 227, Autobus

227

Obowiązuje od 04.08.2020 r.

Kierunek Bytom Dworzec

Bytom Dworzec

Stanowisko: 8

227

Bytom Dworzec

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

515 608 52 735 820 1120 1243 1329 1415 1500 45 1818 1949 2132

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

515 608 52 735 1120 1243 1329 1415 1500 45 1818 1949 2132

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

615 738 907 1043 1206 1329 1452 1615 1740 1918 2040

Bytom Zamłynie

Stanowisko: 1

227

Bytom Zamłynie

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

517 610 54 737 822 1122 1245 1331 1417 1502 47 1820 1950 2133

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

517 610 54 737 1122 1245 1331 1417 1502 47 1820 1950 2133

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

616 739 908 1044 1207 1330 1453 1616 1741 1919 2041

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Zamłynie:

Pogoda Bytom

Szombierki Kopalnia

Stanowisko: 1

227

Szombierki Kopalnia

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

519 612 56 739 824 1124 1247 1333 1419 1504 49 1822 1952 2135

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

519 612 56 739 1124 1247 1333 1419 1504 49 1822 1952 2135

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

618 741 910 1046 1209 1332 1455 1618 1743 1921 2043

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szombierki Kopalnia:

Pogoda Bytom

Szombierki Kościół

Stanowisko: 1

227

Szombierki Kościół

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

521 614 58 741 826 1126 1249 1335 1421 1506 51 1824 1954 2137

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

521 614 58 741 1126 1249 1335 1421 1506 51 1824 1954 2137

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

620 743 912 1048 1211 1334 1457 1620 1745 1923 2045

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szombierki Kościół:

Pogoda Bytom

Szombierki Orzegowska

Stanowisko: 1

227

Szombierki Orzegowska

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

523 616 700 43 828 1128 1251 1337 1423 1508 53 1826 1956 2139

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

523 616 700 43 1128 1251 1337 1423 1508 53 1826 1956 2139

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

622 745 914 1050 1213 1336 1459 1622 1747 1925 2047

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szombierki Orzegowska:

Pogoda Bytom

Szombierki Osiedle

Stanowisko: 1

227

Szombierki Osiedle

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

525 618 702 45 830 1130 1253 1339 1425 1510 55 1828 1958 2141

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

525 618 702 45 1130 1253 1339 1425 1510 55 1828 1958 2141

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

624 747 916 1052 1215 1338 1501 1624 1749 1927 2049

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szombierki Osiedle:

Pogoda Bytom

Szombierki Młyn

Stanowisko: 1

227

Szombierki Młyn

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

527 620 704 47 832 1132 1255 1341 1427 1512 57 1830 2000 2143

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

527 620 704 47 1132 1255 1341 1427 1512 57 1830 2000 2143

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

626 749 918 1054 1217 1340 1503 1626 1751 1929 2051

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szombierki Młyn:

Pogoda Bytom

Kolonia Zgorzelec

Stanowisko: 1

227

Kolonia Zgorzelec

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

529 622 706 49 834 1134 1257 1343 1429 1514 59 1832 2002 2145

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

529 622 706 49 1134 1257 1343 1429 1514 59 1832 2002 2145

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

628 751 920 1056 1219 1342 1505 1628 1753 1931 2053

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kolonia Zgorzelec:

Pogoda Bytom

Kolonia Zygmunt

Stanowisko: 1

227

Kolonia Zygmunt

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

532 625 709 52 837 1137 1300 46 1432 1517 1602 1835 2004 2147

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

532 625 709 52 1137 1300 46 1432 1517 1602 1835 2004 2147

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

630 753 922 1058 1221 1344 1507 1630 1755 1933 2055

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kolonia Zygmunt:

Pogoda Bytom

Łagiewniki Ostatnia

Stanowisko: 1

227

Łagiewniki Ostatnia

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

533 626 710 53 838 1138 1301 47 1433 1518 1603 1836 2005 2148

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

533 626 710 53 1138 1301 47 1433 1518 1603 1836 2005 2148

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

631 754 923 1059 1222 1345 1508 1631 1756 1934 2056

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagiewniki Ostatnia:

Pogoda Bytom

Łagiewniki Targowisko

Stanowisko: 2

227

Łagiewniki Targowisko

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

535 628 712 55 840 1140 1303 49 1435 1520 1605 1838 2007 2150

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

535 628 712 55 1140 1303 49 1435 1520 1605 1838 2007 2150

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

633 756 925 1101 1224 1347 1510 1633 1758 1936 2058

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagiewniki Targowisko:

Pogoda Bytom

Łagiewniki Fabryczna

Stanowisko: 2

227

Łagiewniki Fabryczna

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

536 629 713 56 841 1141 1304 50 1436 1521 1606 1839 2008 2151

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

536 629 713 56 1141 1304 50 1436 1521 1606 1839 2008 2151

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

634 757 926 1102 1225 1348 1511 1634 1759 1937 2059

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagiewniki Fabryczna:

Pogoda Bytom

Łagiewniki Krzyżowa

Stanowisko: 2

227

Łagiewniki Krzyżowa

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

538 631 715 58 843 1143 1306 52 1438 1523 1608 1841 2009 2152

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

538 631 715 58 1143 1306 52 1438 1523 1608 1841 2009 2152

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

635 758 927 1103 1226 1349 1512 1635 1800 1938 2100

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagiewniki Krzyżowa:

Pogoda Bytom

Łagiewniki Boisko

Stanowisko: 1

227

Łagiewniki Boisko

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

539 632 716 59 844 1144 1307 53 1439 1524 1609 1842 2010 2153

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

539 632 716 59 1144 1307 53 1439 1524 1609 1842 2010 2153

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

636 759 928 1104 1227 1350 1513 1636 1801 1939 2101

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagiewniki Boisko:

Pogoda Bytom

Łagiewniki Cmentarz

Stanowisko: 1

227

Łagiewniki Cmentarz

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

542 635 719 802 47 1147 1310 56 1442 1527 1612 1845 2012 2155

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

542 635 719 802 1147 1310 56 1442 1527 1612 1845 2012 2155

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

638 801 930 1106 1229 1352 1515 1638 1803 1941 2103

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagiewniki Cmentarz:

Pogoda Bytom

Bytom Arki Bożka

Stanowisko: 2

227

Bytom Arki Bożka

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

546 639 723 806 51 1151 1314 1400 46 1531 1616 1849 2015 2158

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

546 639 723 806 1151 1314 1400 46 1531 1616 1849 2015 2158

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

641 804 933 1109 1232 1355 1518 1641 1806 1944 2106

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Arki Bożka:

Pogoda Bytom

Bytom Teatr Tańca-Rozbark

Stanowisko: 2

227

Bytom Teatr Tańca-Rozbark

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

548 641 725 808 53 1153 1316 1402 48 1533 1618 1851 2017 2200

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

548 641 725 808 1153 1316 1402 48 1533 1618 1851 2017 2200

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

643 806 935 1111 1234 1357 1520 1643 1808 1946 2108

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Teatr Tańca-Rozbark:

Pogoda Bytom

Bytom Pogoda

Stanowisko: 1

227

Bytom Pogoda

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

549 642 726 809 54 1154 1317 1403 49 1534 1619 1852 2018 2201

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

549 642 726 809 1154 1317 1403 49 1534 1619 1852 2018 2201

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

644 807 936 1112 1235 1358 1521 1644 1809 1947 2109

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Pogoda:

Pogoda Bytom

Bytom Plac Sobieskiego

Stanowisko: 1

227

Bytom Plac Sobieskiego

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

551 644 728 811 56 1156 1319 1405 51 1536 1621 1854 2020 2203

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

551 644 728 811 1156 1319 1405 51 1536 1621 1854 2020 2203

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

646 809 938 1114 1237 1400 1523 1646 1811 1949 2111

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Plac Sobieskiego:

Pogoda Bytom

Bytom Dworzec

Stanowisko: 8

227

Bytom Dworzec

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

555 648 732 815 900 1200 1323 1409 55 1540 1625 1858 2023 2206

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

555 648 732 815 1200 1323 1409 55 1540 1625 1858 2023 2206

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

649 812 941 1117 1240 1403 1526 1649 1814 1952 2114

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *