Strona główna » Linia 206, Autobus

Linia 206, Autobus

206

Obowiązuje od 22.02.2021 r.

Kierunek Ciochowice

Kotliszowice Wieś

Stanowisko: 1

206

Kotliszowice Wieś

Kierunek: Ciochowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

439U 535U 634Z 718Z 39W 857X 1050X 1331Y 1433Y 1508Y 34Y 1605Y 36Z 1712U 1921U

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

418Z 513Z 716Z 1020Z 1137Z 1349Y 1549Z 1657Z

Kotliszowice Wiejska

Stanowisko: 1

206

Kotliszowice Wiejska

Kierunek: Ciochowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

440U 536U 635Z 719Z 40W 858X 1051X 1332Y 1434Y 1509Y 35Y 1606Y 37Z 1713U 1922U

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

419Z 514Z 717Z 1021Z 1138Z 1350Y 1550Z 1658Z

Kotliszowice

Stanowisko: 2

206

Kotliszowice

Kierunek: Ciochowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

441U 537U 636Z 720Z 41W 859X 1052X 1333Y 1435Y 1510Y 36Y 1607Y 38Z 1714U 1923U

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

420Z 515Z 718Z 1022Z 1139Z 1351Y 1551Z 1659Z

Toszek Północ

Stanowisko: 2

206

Toszek Północ

Kierunek: Ciochowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

445U 541U 640Z 724Z 45W 903X 1056X 1337Y 1439Y 1514Y 40Y 1611Y 42Z 1718U 1927U

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

424Z 519Z 722Z 1026Z 1143Z 1355Y 1555Z 1703Z

Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Stanowisko: 1

206

Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Kierunek: Ciochowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

845X 1038X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wielowieś Centrum Przesiadkowe:

Pogoda Wielowieś

Błażejowice

Stanowisko: 1

206

Błażejowice

Kierunek: Ciochowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

848X 1041X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Błażejowice:

Pogoda Wielowieś

Wiśnicze Caritas

Stanowisko: 2

206

Wiśnicze Caritas

Kierunek: Ciochowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

851X 1044X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wiśnicze Caritas:

Pogoda Wielowieś

Wiśnicze Skrzyżowanie z drogą 907

Stanowisko: 2

206

Wiśnicze Skrzyżowanie z drogą 907

Kierunek: Ciochowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

853X 1046X

Kotliszowice Wiejska

Stanowisko: 2

206

Kotliszowice Wiejska

Kierunek: Ciochowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

856X 1049X

Kotliszowice Wieś

Stanowisko: 1

206

Kotliszowice Wieś

Kierunek: Ciochowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

439U 535U 634Z 718Z 39W 857X 1050X 1331Y 1433Y 1508Y 34Y 1605Y 36Z 1712U 1921U

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

418Z 513Z 716Z 1020Z 1137Z 1349Y 1549Z 1657Z

Kotliszowice Wiejska

Stanowisko: 1

206

Kotliszowice Wiejska

Kierunek: Ciochowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

440U 536U 635Z 719Z 40W 858X 1051X 1332Y 1434Y 1509Y 35Y 1606Y 37Z 1713U 1922U

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

419Z 514Z 717Z 1021Z 1138Z 1350Y 1550Z 1658Z

Kotliszowice

Stanowisko: 2

206

Kotliszowice

Kierunek: Ciochowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

441U 537U 636Z 720Z 41W 859X 1052X 1333Y 1435Y 1510Y 36Y 1607Y 38Z 1714U 1923U

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

420Z 515Z 718Z 1022Z 1139Z 1351Y 1551Z 1659Z

Toszek Północ

Stanowisko: 2

206

Toszek Północ

Kierunek: Ciochowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

445U 541U 640Z 724Z 45W 903X 1056X 1337Y 1439Y 1514Y 40Y 1611Y 42Z 1718U 1927U

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

424Z 519Z 722Z 1026Z 1143Z 1355Y 1555Z 1703Z

Toszek Wilkowicka

Stanowisko: 2

206

Toszek Wilkowicka

Kierunek: Ciochowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

747W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Toszek Wilkowicka:

Pogoda Toszek

Toszek

Stanowisko: 1

206

Toszek

Kierunek: Ciochowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

425 514 610 42Z 726Z 48W 830 1119 1248 1339Y 43Y 1441Y 45Y 1516Y 20Y 42Y 46Y 1613Y 17Y 44Z 1912

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

426Z 521Z 724Z 1028Z 1145Z 1357Y 1401Y 1557Z 1705Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Toszek:

Pogoda Toszek

Toszek Gimnazjum

Stanowisko: 2

206

Toszek Gimnazjum

Kierunek: Ciochowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

750W 1341Y 1443Y 1518Y 44Y 1615Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1359Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Toszek Gimnazjum:

Pogoda Toszek

Toszek Wilkowicka

Stanowisko: 1

206

Toszek Wilkowicka

Kierunek: Ciochowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

426 515 611 43Z 727Z 831 1120 1249 1344Y 1446Y 1521Y 47Y 1618Y 45Z 1913

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

427Z 522Z 725Z 1029Z 1146Z 1402Y 1558Z 1706Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Toszek Wilkowicka:

Pogoda Toszek

Pisarzowice

Stanowisko: 2

206

Pisarzowice

Kierunek: Ciochowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

431 520 616 48Z 732Z 836 1125 1254 1349Y 1451Y 1526Y 52Y 1623Y 50Z 1918

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

432Z 527Z 730Z 1034Z 1151Z 1407Y 1603Z 1711Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Pisarzowice:

Pogoda Toszek

Pisarzowice Grabów

Stanowisko: 3

206

Pisarzowice Grabów

Kierunek: Ciochowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

433 522 618 50Z 734Z 838 1127 1256 1351Y 1453Y 1528Y 54Y 1625Y 52Z 1920

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

434Z 529Z 732Z 1036Z 1153Z 1409Y 1605Z 1713Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Pisarzowice Grabów:

Pogoda Toszek

Ciochowice

Stanowisko: 1

206

Ciochowice

Kierunek: Ciochowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

436 525 621 53Z 737Z 841 1130 1259 1354Y 1456Y 1531Y 57Y 1628Y 55Z 1923

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

437Z 532Z 735Z 1039Z 1156Z 1412Y 1608Z 1716Z

Kierunek Toszek

Ciochowice

Stanowisko: 1

206

Ciochowice

Kierunek: Toszek

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

437 533 632W 715W 41T 934 1202 1331Y 1433Y 1507Z 34Y 1602Y 33W 1710 1926

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

437 532 740T 1039 1156 1412 1609 1716

Pisarzowice Grabów

Stanowisko: 1

206

Pisarzowice Grabów

Kierunek: Toszek

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

440 536 635W 718W 44T 937 1205 1334Y 1436Y 1510Z 37Y 1605Y 36W 1713 1929

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

440 535 743T 1042 1159 1415 1612 1719

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Pisarzowice Grabów:

Pogoda Toszek

Pisarzowice

Stanowisko: 1

206

Pisarzowice

Kierunek: Toszek

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

442 538 637W 720W 46T 939 1207 1336Y 1438Y 1512Z 39Y 1607Y 38W 1715 1931

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

442 537 745T 1044 1201 1417 1614 1721

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Pisarzowice:

Pogoda Toszek

Toszek Wilkowicka

Stanowisko: 2

206

Toszek Wilkowicka

Kierunek: Toszek

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

447 543 642W 725W 51T 944 1212 1341Y 1443Y 1517Z 44Y 1612Y 43W 1720 1936

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

447 542 750T 1049 1206 1339U 1422 1619 1726

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Toszek Wilkowicka:

Pogoda Toszek

Toszek Gimnazjum

Stanowisko: 1

206

Toszek Gimnazjum

Kierunek: Toszek

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1520Q

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Toszek Gimnazjum:

Pogoda Toszek

Toszek

Stanowisko: 1

206

Toszek

Kierunek: Toszek

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

430V 513V 609V 43W 726W 52T 935X 1130X 1247V 1342Y 46Y 1444Y 48Y 1518Z 22Q 45Y 49Y 1613Y 17Y 44W 1912V

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

409V 504V 707V 51T 1011V 1128V 1337U 40U 1540V 1648V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Toszek:

Pogoda Toszek

Toszek Gimnazjum

Stanowisko: 2

206

Toszek Gimnazjum

Kierunek: Toszek

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

754T 1344Y 1446Y 1547Y 1615Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

753T

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Toszek Gimnazjum:

Pogoda Toszek

Toszek Północ

Stanowisko: 1

206

Toszek Północ

Kierunek: Toszek

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

432V 515V 611V 45W 728W 937X 1132X 1249V 1348Y 1450Y 1551Y 1619Y 46W 1914V

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

411V 506V 709V 1013V 1130V 1342U 1542V 1650V

Kotliszowice

Stanowisko: 1

206

Kotliszowice

Kierunek: Toszek

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

436V 519V 615V 49W 732W 941X 1136X 1253V 1352Y 1454Y 1555Y 1623Y 50W 1918V

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

415V 510V 713V 1017V 1134V 1346U 1546V 1654V

Kotliszowice Wiejska

Stanowisko: 2

206

Kotliszowice Wiejska

Kierunek: Toszek

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

438V 521V 617V 51W 734W 943X 1138X 1255V 1354Y 1456Y 1557Y 1625Y 52W 1920V

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

417V 512V 715V 1019V 1136V 1348U 1548V 1656V

Kotliszowice Wieś

Stanowisko: 1

206

Kotliszowice Wieś

Kierunek: Toszek

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

944X 1139X

Kotliszowice Wiejska

Stanowisko: 1

206

Kotliszowice Wiejska

Kierunek: Toszek

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

945X 1140X

Wiśnicze Skrzyżowanie z drogą 907

Stanowisko: 1

206

Wiśnicze Skrzyżowanie z drogą 907

Kierunek: Toszek

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

948X 1143X

Wiśnicze Caritas

Stanowisko: 1

206

Wiśnicze Caritas

Kierunek: Toszek

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

950X 1145X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wiśnicze Caritas:

Pogoda Wielowieś

Błażejowice

Stanowisko: 2

206

Błażejowice

Kierunek: Toszek

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

953X 1148X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Błażejowice:

Pogoda Wielowieś

Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Stanowisko: 1

206

Wielowieś Centrum Przesiadkowe

Kierunek: Toszek

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

956X 1151X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wielowieś Centrum Przesiadkowe:

Pogoda Wielowieś

Toszek Wilkowicka

Stanowisko: 2

206

Toszek Wilkowicka

Kierunek: Toszek

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

447 543 642W 725W 51T 944 1212 1341Y 1443Y 1517Z 44Y 1612Y 43W 1720 1936

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

447 542 750T 1049 1206 1339U 1422 1619 1726

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Toszek Wilkowicka:

Pogoda Toszek

Toszek

Stanowisko: 1

206

Toszek

Kierunek: Toszek

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

430V 513V 609V 43W 726W 52T 935X 1130X 1247V 1342Y 46Y 1444Y 48Y 1518Z 22Q 45Y 49Y 1613Y 17Y 44W 1912V

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

409V 504V 707V 51T 1011V 1128V 1337U 40U 1540V 1648V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Toszek:

Pogoda Toszek

Toszek Północ

Stanowisko: 1

206

Toszek Północ

Kierunek: Toszek

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

432V 515V 611V 45W 728W 937X 1132X 1249V 1348Y 1450Y 1551Y 1619Y 46W 1914V

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

411V 506V 709V 1013V 1130V 1342U 1542V 1650V

Kotliszowice

Stanowisko: 1

206

Kotliszowice

Kierunek: Toszek

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

436V 519V 615V 49W 732W 941X 1136X 1253V 1352Y 1454Y 1555Y 1623Y 50W 1918V

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

415V 510V 713V 1017V 1134V 1346U 1546V 1654V

Kotliszowice Wiejska

Stanowisko: 2

206

Kotliszowice Wiejska

Kierunek: Toszek

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

438V 521V 617V 51W 734W 943X 1138X 1255V 1354Y 1456Y 1557Y 1625Y 52W 1920V

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

417V 512V 715V 1019V 1136V 1348U 1548V 1656V

Kotliszowice Wieś

Stanowisko: 1

206

Kotliszowice Wieś

Kierunek: Toszek

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

944X 1139X

Toszek Wilkowicka

Stanowisko: 1

206

Toszek Wilkowicka

Kierunek: Toszek

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1523Q

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Toszek Wilkowicka:

Pogoda Toszek

Wilkowiczki

Stanowisko: 1

206

Wilkowiczki

Kierunek: Toszek

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1529Q

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowiczki:

Pogoda Toszek

Kotliszowice Wieś

Stanowisko: 1

206

Kotliszowice Wieś

Kierunek: Toszek

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

439V 522V 618V 52W 735W 1256V 1355Y 1457Y 1534Q 58Y 1626Y 53W 1921V

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

418V 513V 716V 1020V 1137V 1349U 1549V 1657V

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *