Strona główna » Linia 204, Autobus

Linia 204, Autobus

204

Obowiązuje od 12.04.2021 r. UWAGA! Dodatkowe kursy!

Kierunek Wilkowiczki Las

Proboszczowice

Stanowisko: 1

204

Proboszczowice

Kierunek: Wilkowiczki Las

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

608L 701N 25O 823Y 954Z 1149S 1334U 1434U 1518W 49W 1644W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

515W 641Y 841S 1147Z 1450W 1623W

Proboszczowice Las

Stanowisko: 2

204

Proboszczowice Las

Kierunek: Wilkowiczki Las

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

610L 703N 27O 825Y 956Z 1151S 1336U 1436U 1520W 51W 1646W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

517W 643Y 843S 1149Z 1452W 1625W

Kotulin Mały

Stanowisko: 2

204

Kotulin Mały

Kierunek: Wilkowiczki Las

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

613L 706N 30O 828Y 959Z 1154S 1339U 1439U 1523W 54W 1649W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

520W 646Y 846S 1152Z 1455W 1628W

Kotulin Szkoła

Stanowisko: 1

204

Kotulin Szkoła

Kierunek: Wilkowiczki Las

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

615L 708N 32O 830Y 1001Z 1156S 1341U 1441U 1525W 56W 1651W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

522W 648Y 848S 1154Z 1457W 1630W

Kotulin PKP

Stanowisko: 2

204

Kotulin PKP

Kierunek: Wilkowiczki Las

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

735O 1004Z 1159S 1344U 1444U

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

851S 1157Z

Laura

Stanowisko: 2

204

Laura

Kierunek: Wilkowiczki Las

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

620L 713N 39O 835Y 1008Z 1203S 1348U 1448U 1530W 1601W 56W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

527W 653Y 855S 1201Z 1502W 1635W

Ligota Toszecka

Stanowisko: 1

204

Ligota Toszecka

Kierunek: Wilkowiczki Las

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

623L 716N 42O 838Y 1011Z 1206S 1351U 1451U 1533W 1604W 59W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

530W 656Y 858S 1204Z 1505W 1638W

Ligota Toszecka I

Stanowisko: 2

204

Ligota Toszecka I

Kierunek: Wilkowiczki Las

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

625L 718N 44O 840Y 1013Z 1208S 1353U 1453U 1535W 1606W 1701W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

532W 658Y 900S 1206Z 1507W 1640W

Pawłowice

Stanowisko: 2

204

Pawłowice

Kierunek: Wilkowiczki Las

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

628L 721N 47O 843Y 1016Z 1211S 1356U 1456U 1538W 1609W 1704W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

535W 701Y 903S 1209Z 1510W 1643W

Toszek Ogródki Działkowe

Stanowisko: 2

204

Toszek Ogródki Działkowe

Kierunek: Wilkowiczki Las

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

630L 723N 49O 845Y 1018Z 1213S 1358U 1458U 1540W 1611W 1706W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

537W 703Y 905S 1211Z 1512W 1645W

Toszek Gimnazjum

Stanowisko: 2

204

Toszek Gimnazjum

Kierunek: Wilkowiczki Las

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

751O 1020Z 1215S 35T 1337V 1432T 1544T 1617V

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

907S 1213Z 1404T

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Toszek Gimnazjum:

Pogoda Toszek

Kotulin

Stanowisko: 2

204

Kotulin

Kierunek: Wilkowiczki Las

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

616L 709N 831Y 1526W 57W 1652W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

523W 649Y 1458W 1631W

Laura

Stanowisko: 2

204

Laura

Kierunek: Wilkowiczki Las

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

620L 713N 39O 835Y 1008Z 1203S 1348U 1448U 1530W 1601W 56W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

527W 653Y 855S 1201Z 1502W 1635W

Ligota Toszecka

Stanowisko: 1

204

Ligota Toszecka

Kierunek: Wilkowiczki Las

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

623L 716N 42O 838Y 1011Z 1206S 1351U 1451U 1533W 1604W 59W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

530W 656Y 858S 1204Z 1505W 1638W

Ligota Toszecka I

Stanowisko: 2

204

Ligota Toszecka I

Kierunek: Wilkowiczki Las

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

625L 718N 44O 840Y 1013Z 1208S 1353U 1453U 1535W 1606W 1701W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

532W 658Y 900S 1206Z 1507W 1640W

Pawłowice

Stanowisko: 2

204

Pawłowice

Kierunek: Wilkowiczki Las

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

628L 721N 47O 843Y 1016Z 1211S 1356U 1456U 1538W 1609W 1704W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

535W 701Y 903S 1209Z 1510W 1643W

Toszek Ogródki Działkowe

Stanowisko: 2

204

Toszek Ogródki Działkowe

Kierunek: Wilkowiczki Las

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

630L 723N 49O 845Y 1018Z 1213S 1358U 1458U 1540W 1611W 1706W

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

537W 703Y 905S 1211Z 1512W 1645W

Toszek

Stanowisko: 1

204

Toszek

Kierunek: Wilkowiczki Las

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

611M 32L 725N 53O 847Y 1022Z 1104 1233T 37T 1335V 39V 1430T 34T 1542T 46T 1615V 19V

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

550 705Y 1015 1215Z 1402T 06T 1540 1649

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Toszek:

Pogoda Toszek

Toszek Gimnazjum

Stanowisko: 2

204

Toszek Gimnazjum

Kierunek: Wilkowiczki Las

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

751O 1020Z 1215S 35T 1337V 1432T 1544T 1617V

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

907S 1213Z 1404T

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Toszek Gimnazjum:

Pogoda Toszek

Toszek Wilkowicka

Stanowisko: 1

204

Toszek Wilkowicka

Kierunek: Wilkowiczki Las

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

612M 33L 726N 54O 848Y 1023Z 1105 1238T 1340V 1435T 1547T 1620V

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

551 706Y 1016 1216Z 1407T 1541 1650

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Toszek Wilkowicka:

Pogoda Toszek

Wilkowiczki

Stanowisko: 1

204

Wilkowiczki

Kierunek: Wilkowiczki Las

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

618M 39L 732N 800O 54Y 1029Z 1111 1244T 1346V 1441T 1553T 1626V

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

557 712Y 1022 1222Z 1413T 1547 1656

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowiczki:

Pogoda Toszek

Wilkowiczki Las

Stanowisko: 1

204

Wilkowiczki Las

Kierunek: Wilkowiczki Las

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

620M 41L 734N 802O 56Y 1031Z 1113 1246T 1348V 1443T 1555T 1628V

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

559 714Y 1024 1224Z 1415T 1549 1658

Kolonia Łączki

Stanowisko: 1

204

Kolonia Łączki

Kierunek: Wilkowiczki Las

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

624M 738N 1352V 1632V

Zacharzowice Kościół

Stanowisko: 1

204

Zacharzowice Kościół

Kierunek: Wilkowiczki Las

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

645L 806O

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zacharzowice Kościół:

Pogoda Wielowieś

Wilkowiczki Las

Stanowisko: 2

204

Wilkowiczki Las

Kierunek: Wilkowiczki Las

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

856Y 1031Z 1113 1246T 1443T 1555T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

559 714Y 1024 1224Z 1415T 1549 1658

Kierunek Proboszczowice

Toszek

Stanowisko: 1

204

Toszek

Kierunek: Proboszczowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

544Q 638R 58S 752T 919W 1122X 1305 1405 52Z 1518 1615

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

450Q 617M 724N 813W 1119W 1425M 1558M

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Toszek:

Pogoda Toszek

Kolonia Łączki

Stanowisko: 1

204

Kolonia Łączki

Kierunek: Proboszczowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

625R 739T 1354Y 1633Y

Wilkowiczki Las

Stanowisko: 2

204

Wilkowiczki Las

Kierunek: Proboszczowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

629R 49S 743T 810U 56V 1034V 1113X 1248V 1358Y 1443Z 1557V 1637Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

608M 715N 1026V 1225V 1416M 1549M 1658V

Wilkowiczki

Stanowisko: 2

204

Wilkowiczki

Kierunek: Proboszczowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

631R 51S 745T 812U 58V 1036V 1115X 1250V 1400Y 45Z 1559V 1639Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

610M 717N 1028V 1227V 1418M 1551M 1700V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowiczki:

Pogoda Toszek

Toszek Wilkowicka

Stanowisko: 2

204

Toszek Wilkowicka

Kierunek: Proboszczowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

637R 57S 751T 818U 904V 1042V 1121X 1256V 1307 1406Y 07 51Z 1520 1605V 17 45Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

616M 723N 1034V 1233V 1424M 1557M 1706V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Toszek Wilkowicka:

Pogoda Toszek

Toszek

Stanowisko: 1

204

Toszek

Kierunek: Proboszczowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

544Q 638R 58S 752T 919W 1122X 1305 1405 52Z 1518 1615

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

450Q 617M 724N 813W 1119W 1425M 1558M

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Toszek:

Pogoda Toszek

Zacharzowice Kościół

Stanowisko: 1

204

Zacharzowice Kościół

Kierunek: Proboszczowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

645S 806U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zacharzowice Kościół:

Pogoda Wielowieś

Wilkowiczki Las

Stanowisko: 2

204

Wilkowiczki Las

Kierunek: Proboszczowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

629R 49S 743T 810U 56V 1034V 1113X 1248V 1358Y 1443Z 1557V 1637Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

608M 715N 1026V 1225V 1416M 1549M 1658V

Wilkowiczki

Stanowisko: 2

204

Wilkowiczki

Kierunek: Proboszczowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

631R 51S 745T 812U 58V 1036V 1115X 1250V 1400Y 45Z 1559V 1639Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

610M 717N 1028V 1227V 1418M 1551M 1700V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowiczki:

Pogoda Toszek

Toszek Wilkowicka

Stanowisko: 2

204

Toszek Wilkowicka

Kierunek: Proboszczowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

637R 57S 751T 818U 904V 1042V 1121X 1256V 1307 1406Y 07 51Z 1520 1605V 17 45Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

616M 723N 1034V 1233V 1424M 1557M 1706V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Toszek Wilkowicka:

Pogoda Toszek

Toszek

Stanowisko: 1

204

Toszek

Kierunek: Proboszczowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

544Q 638R 58S 752T 919W 1122X 1305 1405 52Z 1518 1615

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

450Q 617M 724N 813W 1119W 1425M 1558M

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Toszek:

Pogoda Toszek

Toszek Gimnazjum

Stanowisko: 2

204

Toszek Gimnazjum

Kierunek: Proboszczowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

726N

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Toszek Gimnazjum:

Pogoda Toszek

Toszek Gimnazjum

Stanowisko: 1

204

Toszek Gimnazjum

Kierunek: Proboszczowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

754T 1310 1410 54Z 1523 1620

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Toszek Gimnazjum:

Pogoda Toszek

Toszek Ogródki Działkowe

Stanowisko: 1

204

Toszek Ogródki Działkowe

Kierunek: Proboszczowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

546Q 640R 700S 56T 921W 1124X 1312 1412 56Z 1525 1622

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

452Q 619M 815W 1121W 1427M 1600M

Pawłowice

Stanowisko: 1

204

Pawłowice

Kierunek: Proboszczowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

548Q 642R 702S 58T 923W 1126X 1314 1414 58Z 1527 1624

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

454Q 621M 817W 1123W 1429M 1602M

Ligota Toszecka I

Stanowisko: 1

204

Ligota Toszecka I

Kierunek: Proboszczowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

551Q 645R 705S 801T 926W 1129X 1317 1417 1501Z 30 1627

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

457Q 624M 820W 1126W 1432M 1605M

Ligota Toszecka

Stanowisko: 1

204

Ligota Toszecka

Kierunek: Proboszczowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

553Q 707S 803T 928W 1131X 1319 1419 1503Z 32 1629

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

459Q 626M 822W 1128W 1434M 1607M

Laura

Stanowisko: 1

204

Laura

Kierunek: Proboszczowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

556Q 648R 710S 806T 931W 1134X 1322 1422 1506Z 35 1632

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

502Q 629M 825W 1131W 1437M 1610M

Kotulin PKP

Stanowisko: 1

204

Kotulin PKP

Kierunek: Proboszczowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

714S 810T 935W 1138X

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

829W 1135W

Kotulin Szkoła

Stanowisko: 1

204

Kotulin Szkoła

Kierunek: Proboszczowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

600Q 52R 717S 813T 938W 1141X 1326 1426 1510Z 39 1636

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

506Q 633M 832W 1138W 1441M 1614M

Kotulin

Stanowisko: 2

204

Kotulin

Kierunek: Proboszczowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

601Q 53R 718S 814T 939W 1142X 1327 1427 1511Z 40 1637

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

507Q 634M 833W 1139W 1442M 1615M

Kotulin Mały

Stanowisko: 1

204

Kotulin Mały

Kierunek: Proboszczowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

603Q 55R 720S 816T 941W 1144X 1329 1429 1513Z 42 1639

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

509Q 636M 835W 1141W 1444M 1617M

Proboszczowice Las

Stanowisko: 1

204

Proboszczowice Las

Kierunek: Proboszczowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

606Q 58R 723S 819T 944W 1147X 1332 1432 1516Z 45 1642

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

512Q 639M 838W 1144W 1447M 1620M

Proboszczowice

Stanowisko: 1

204

Proboszczowice

Kierunek: Proboszczowice

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

608Q 700R 25S 821T 946W 1149X 1334 1434 1518Z 47 1644

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

514Q 641M 840W 1146W 1449M 1622M

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *