Strona główna » Linia 194, Autobus

Linia 194, Autobus

194

Obowiązuje od 23.11.2020 r.

Kierunek Leszczyny Czereśniowa

Gliwice Zajezdnia

Stanowisko: 2

194

Gliwice Zajezdnia

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

346Q 406 24 42 509 39 609R 39Q 709O 809Q 39M 919Q 39M 1019Q 39M 1119O 39M 1209Q 39M 1309 39 1409M 39 1509R 39 1609Q 39M 1715O 50Q 1835Q 1915M 55R 2040M 2120R 2210 40

Soboty

351 451 550 700O 50P 850Q 930O 1020Q 1140 1240 1340R 1440 1520P 1620Q 1740Q 1830O 1920Q 2020 2120 2220

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

351 451 550 700O 50P 850O 930Q 1020Q 1140 1240 1340 1440R 1520P 1620Q 1740Q 1835Q 1920O 2020 2120 2210 40

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

351X 451X 550X 700Y 50U 850Y 930Z 1020Z 1140X 1240X 1340X 1440W 1520U 1620Z 1740Z 1835Z 1920Y 2020X 2120X 2210X 40X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

351X 451X 700Y 850Y 1020Z 1240X 1340X 1620Z 1740Z 2020X 2210X 40X

Wszystkich Świętych

351X 451X 550X 700Y 50U 850Z 930Y 1020Z 1140X 1240X 1340W 1440X 1520U 1620Z 1740Z 1835Y 1920Z 2020X 2120X 2220X

Gliwice Towarowa

Stanowisko: 2

194

Gliwice Towarowa

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

347Q 407 25 43 510 40 610R 40Q 710O 810Q 40M 920Q 40M 1020Q 40M 1120O 40M 1210Q 40M 1310 40 1410M 40 1510R 40 1610Q 40M 1716O 51Q 1836Q 1916M 56R 2041M 2121R 2211 41

Soboty

352 452 551 701O 51P 851Q 931O 1021Q 1141 1241 1341R 1441 1521P 1621Q 1741Q 1831O 1921Q 2021 2121 2221

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

352 452 551 701O 51P 851O 931Q 1021Q 1141 1241 1341 1441R 1521P 1621Q 1741Q 1836Q 1921O 2021 2121 2211 41

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

352X 452X 551X 701Y 51U 851Y 931Z 1021Z 1141X 1241X 1341X 1441W 1521U 1621Z 1741Z 1836Z 1921Y 2021X 2121X 2211X 41X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

352X 452X 701Y 851Y 1021Z 1241X 1341X 1621Z 1741Z 2021X 2211X 41X

Wszystkich Świętych

352X 452X 551X 701Y 51U 851Z 931Y 1021Z 1141X 1241X 1341W 1441X 1521U 1621Z 1741Z 1836Y 1921Z 2021X 2121X 2221X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Towarowa:

Pogoda Gliwice

Gliwice Zameczek Leśny

Stanowisko: 1

194

Gliwice Zameczek Leśny

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

348Q 408 26 44 511 41 611R 41Q 711O 811Q 41M 921Q 41M 1021Q 41M 1121O 41M 1211Q 41M 1311 41 1411M 41 1511R 41 1611Q 41M 1717O 52Q 1837Q 1917M 57R 2042M 2122R 2212 42

Soboty

353 453 552 702O 52P 852Q 932O 1022Q 1142 1242 1342R 1442 1522P 1622Q 1742Q 1832O 1922Q 2022 2122 2222

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

353 453 552 702O 52P 852O 932Q 1022Q 1142 1242 1342 1442R 1522P 1622Q 1742Q 1837Q 1922O 2022 2122 2212 42

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

353X 453X 552X 702Y 52U 852Y 932Z 1022Z 1142X 1242X 1342X 1442W 1522U 1622Z 1742Z 1837Z 1922Y 2022X 2122X 2212X 42X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

353X 453X 702Y 852Y 1022Z 1242X 1342X 1622Z 1742Z 2022X 2212X 42X

Wszystkich Świętych

353X 453X 552X 702Y 52U 852Z 932Y 1022Z 1142X 1242X 1342W 1442X 1522U 1622Z 1742Z 1837Y 1922Z 2022X 2122X 2222X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Zameczek Leśny:

Pogoda Gliwice

Gliwice Akacjowa

Stanowisko: 2

194

Gliwice Akacjowa

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

349Q 409 27 45 512 42 612R 42Q 712O 812Q 42M 922Q 42M 1022Q 42M 1122O 42M 1212Q 42M 1312 42 1412M 42 1512R 42 1612Q 42M 1718O 53Q 1838Q 1918M 58R 2043M 2123R 2213 43

Soboty

354 454 553 703O 53P 853Q 933O 1023Q 1143 1243 1343R 1443 1523P 1623Q 1743Q 1833O 1923Q 2023 2123 2223

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

354 454 553 703O 53P 853O 933Q 1023Q 1143 1243 1343 1443R 1523P 1623Q 1743Q 1838Q 1923O 2023 2123 2213 43

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

354X 454X 553X 703Y 53U 853Y 933Z 1023Z 1143X 1243X 1343X 1443W 1523U 1623Z 1743Z 1838Z 1923Y 2023X 2123X 2213X 43X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

354X 454X 703Y 853Y 1023Z 1243X 1343X 1623Z 1743Z 2023X 2213X 43X

Wszystkich Świętych

354X 454X 553X 703Y 53U 853Z 933Y 1023Z 1143X 1243X 1343W 1443X 1523U 1623Z 1743Z 1838Y 1923Z 2023X 2123X 2223X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Akacjowa:

Pogoda Gliwice

Gliwice Lindego

Stanowisko: 1

194

Gliwice Lindego

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

350Q 410 28 46 513 43 613R 43Q 713O 813Q 43M 923Q 43M 1023Q 43M 1123O 43M 1213Q 43M 1313 43 1413M 43 1513R 43 1613Q 43M 1719O 54Q 1839Q 1919M 59R 2044M 2124R 2214 44

Soboty

355 455 554 704O 54P 854Q 934O 1024Q 1144 1244 1344R 1444 1524P 1624Q 1744Q 1834O 1924Q 2024 2124 2224

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

355 455 554 704O 54P 854O 934Q 1024Q 1144 1244 1344 1444R 1524P 1624Q 1744Q 1839Q 1924O 2024 2124 2214 44

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

355X 455X 554X 704Y 54U 854Y 934Z 1024Z 1144X 1244X 1344X 1444W 1524U 1624Z 1744Z 1839Z 1924Y 2024X 2124X 2214X 44X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

355X 455X 704Y 854Y 1024Z 1244X 1344X 1624Z 1744Z 2024X 2214X 44X

Wszystkich Świętych

355X 455X 554X 704Y 54U 854Z 934Y 1024Z 1144X 1244X 1344W 1444X 1524U 1624Z 1744Z 1839Y 1924Z 2024X 2124X 2224X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Lindego:

Pogoda Gliwice

Gliwice Dąbrowskiego

Stanowisko: 2

194

Gliwice Dąbrowskiego

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

351Q 411 29 47 515 45 615R 45Q 715O 815Q 45M 925Q 45M 1025Q 45M 1125O 45M 1215Q 45M 1315 45 1415M 45 1515R 45 1615Q 45M 1721O 56Q 1841Q 1921M 2001R 46M 2126R 2216 46

Soboty

356 456 556 706O 56P 856Q 936O 1026Q 1146 1246 1346R 1446 1526P 1626Q 1746Q 1836O 1926Q 2026 2126 2226

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

356 456 556 706O 56P 856O 936Q 1026Q 1146 1246 1346 1446R 1526P 1626Q 1746Q 1841Q 1926O 2026 2126 2216 46

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

356X 456X 556X 706Y 56U 856Y 936Z 1026Z 1146X 1246X 1346X 1446W 1526U 1626Z 1746Z 1841Z 1926Y 2026X 2126X 2216X 46X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

356X 456X 706Y 856Y 1026Z 1246X 1346X 1626Z 1746Z 2026X 2216X 46X

Wszystkich Świętych

356X 456X 556X 706Y 56U 856Z 936Y 1026Z 1146X 1246X 1346W 1446X 1526U 1626Z 1746Z 1841Y 1926Z 2026X 2126X 2226X

Gliwice Plac Piastów

Stanowisko: 1

194

Gliwice Plac Piastów

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

354Q 414 32 50 519 49 619R 49Q 719O 819Q 49M 929Q 49M 1029Q 49M 1129O 49M 1219Q 49M 1319 49 1419M 49 1519R 49 1619Q 49M 1725O 1800Q 45Q 1924M 2004R 49M 2129R 2219 49

Soboty

359 459 559 709O 59P 859Q 939O 1029Q 1149 1249 1349R 1449 1529P 1629Q 1749Q 1839O 1929Q 2029 2129 2229

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

359 459 559 709O 59P 859O 939Q 1029Q 1149 1249 1349 1449R 1529P 1629Q 1749Q 1844Q 1929O 2029 2129 2219 49

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

359X 459X 559X 709Y 59U 859Y 939Z 1029Z 1149X 1249X 1349X 1449W 1529U 1629Z 1749Z 1844Z 1929Y 2029X 2129X 2219X 49X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

359X 459X 709Y 859Y 1029Z 1249X 1349X 1629Z 1749Z 2029X 2219X 49X

Wszystkich Świętych

359X 459X 559X 709Y 59U 859Z 939Y 1029Z 1149X 1249X 1349W 1449X 1529U 1629Z 1749Z 1844Y 1929Z 2029X 2129X 2229X

Gliwice Strzody

Stanowisko: 1

194

Gliwice Strzody

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

356Q 416 34 52 521 51 621R 51Q 722O 822Q 52M 932Q 52M 1032Q 52M 1132O 52M 1222Q 52M 1322 52 1422M 52 1522R 52 1622Q 52M 1727O 1802Q 47Q 1926M 2006R 51M 2131R 2221 51

Soboty

401 501 601 711O 801P 901Q 41O 1031Q 1151 1251 1351R 1451 1531P 1631Q 1751Q 1841O 1931Q 2031 2131 2231

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

401 501 601 711O 801P 901O 41Q 1031Q 1151 1251 1351 1451R 1531P 1631Q 1751Q 1846Q 1931O 2031 2131 2221 51

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

401X 501X 601X 711Y 801U 901Y 41Z 1031Z 1151X 1251X 1351X 1451W 1531U 1631Z 1751Z 1846Z 1931Y 2031X 2131X 2221X 51X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

401X 501X 711Y 901Y 1031Z 1251X 1351X 1631Z 1751Z 2031X 2221X 51X

Wszystkich Świętych

401X 501X 601X 711Y 801U 901Z 41Y 1031Z 1151X 1251X 1351W 1451X 1531U 1631Z 1751Z 1846Y 1931Z 2031X 2131X 2231X

Gliwice Górnych Wałów

Stanowisko: 1

194

Gliwice Górnych Wałów

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

357Q 417 35 53 522 52 622R 52Q 724O 824Q 54M 934Q 54M 1034Q 54M 1134O 54M 1224Q 54M 1324 54 1424M 54 1524R 54 1624Q 54M 1729O 1804Q 49Q 1927M 2007R 52M 2132R 2222 52

Soboty

402 502 602 712O 802P 902Q 42O 1032Q 1152 1252 1352R 1452 1532P 1632Q 1752Q 1842O 1932Q 2032 2132 2232

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

402 502 602 712O 802P 902O 42Q 1032Q 1152 1252 1352 1452R 1532P 1632Q 1752Q 1847Q 1932O 2032 2132 2222 52

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

402X 502X 602X 712Y 802U 902Y 42Z 1032Z 1152X 1252X 1352X 1452W 1532U 1632Z 1752Z 1847Z 1932Y 2032X 2132X 2222X 52X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

402X 502X 712Y 902Y 1032Z 1252X 1352X 1632Z 1752Z 2032X 2222X 52X

Wszystkich Świętych

402X 502X 602X 712Y 802U 902Z 42Y 1032Z 1152X 1252X 1352W 1452X 1532U 1632Z 1752Z 1847Y 1932Z 2032X 2132X 2232X

Gliwice Rybnicka

Stanowisko: 1

194

Gliwice Rybnicka

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

359Q 419 37 55 525 55 625R 55Q 727O 827Q 57M 937Q 57M 1037Q 57M 1137O 57M 1227Q 57M 1327 57 1427M 57 1527R 57 1627Q 57M 1732O 1807Q 52Q 1930M 2010R 55M 2135R 2225 55

Soboty

404 505 605 715O 805P 905Q 45O 1035Q 1155 1255 1355R 1455 1535P 1635Q 1755Q 1845O 1935Q 2035 2135 2235

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

404 505 605 715O 805P 905O 45Q 1035Q 1155 1255 1355 1455R 1535P 1635Q 1755Q 1850Q 1935O 2035 2135 2225 55

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

404X 505X 605X 715Y 805U 905Y 45Z 1035Z 1155X 1255X 1355X 1455W 1535U 1635Z 1755Z 1850Z 1935Y 2035X 2135X 2225X 55X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

404X 505X 715Y 905Y 1035Z 1255X 1355X 1635Z 1755Z 2035X 2225X 55X

Wszystkich Świętych

404X 505X 605X 715Y 805U 905Z 45Y 1035Z 1155X 1255X 1355W 1455X 1535U 1635Z 1755Z 1850Y 1935Z 2035X 2135X 2235X

Gliwice Żurawia

Stanowisko: 1

194

Gliwice Żurawia

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

401Q 21 39 57 527 57 627R 57Q 729O 829Q 59M 939Q 59M 1039Q 59M 1139O 59M 1229Q 59M 1329 59 1429M 59 1529R 59 1629Q 59M 1734O 1809Q 54Q 1932M 2012R 57M 2137R 2227 57

Soboty

406 507 607 717O 807P 907Q 47O 1037Q 1157 1257 1357R 1457 1537P 1637Q 1757Q 1847O 1937Q 2037 2137 2237

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

406 507 607 717O 807P 907O 47Q 1037Q 1157 1257 1357 1457R 1537P 1637Q 1757Q 1852Q 1937O 2037 2137 2227 57

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

406X 507X 607X 717Y 807U 907Y 47Z 1037Z 1157X 1257X 1357X 1457W 1537U 1637Z 1757Z 1852Z 1937Y 2037X 2137X 2227X 57X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

406X 507X 717Y 907Y 1037Z 1257X 1357X 1637Z 1757Z 2037X 2227X 57X

Wszystkich Świętych

406X 507X 607X 717Y 807U 907Z 47Y 1037Z 1157X 1257X 1357W 1457X 1537U 1637Z 1757Z 1852Y 1937Z 2037X 2137X 2237X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Żurawia:

Pogoda Gliwice

Trynek Ogródki Działkowe

Stanowisko: 1

194

Trynek Ogródki Działkowe

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

403Q 23 41 59 529 59 629R 59Q 731O 831Q 901M 41Q 1001M 41Q 1101M 41O 1201M 31Q 1301M 31 1401 31M 1501 31R 1601 31Q 1701M 36O 1811Q 56Q 1934M 2014R 59M 2139R 2229 59

Soboty

408 509 609 719O 809P 909Q 49O 1039Q 1159 1259 1359R 1459 1539P 1639Q 1759Q 1849O 1939Q 2039 2139 2239

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

408 509 609 719O 809P 909O 49Q 1039Q 1159 1259 1359 1459R 1539P 1639Q 1759Q 1854Q 1939O 2039 2139 2229 59

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

408X 509X 609X 719Y 809U 909Y 49Z 1039Z 1159X 1259X 1359X 1459W 1539U 1639Z 1759Z 1854Z 1939Y 2039X 2139X 2229X 59X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

408X 509X 719Y 909Y 1039Z 1259X 1359X 1639Z 1759Z 2039X 2229X 59X

Wszystkich Świętych

408X 509X 609X 719Y 809U 909Z 49Y 1039Z 1159X 1259X 1359W 1459X 1539U 1639Z 1759Z 1854Y 1939Z 2039X 2139X 2239X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Trynek Ogródki Działkowe:

Pogoda Gliwice

Trynek Autostrada

Stanowisko: 1

194

Trynek Autostrada

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

404Q 24 42 500 30 600 30R 700Q 32O 832Q 902M 42Q 1002M 42Q 1102M 42O 1202M 32Q 1302M 32 1402 32M 1502 32R 1602 32Q 1702M 37O 1812Q 57Q 1935M 2015R 2100M 40R 2230 2300

Soboty

409 510 610 720O 810P 910Q 50O 1040Q 1200 1300 1400R 1500 40P 1640Q 1800Q 50O 1940Q 2040 2140 2240

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

409 510 610 720O 810P 910O 50Q 1040Q 1200 1300 1400 1500R 40P 1640Q 1800Q 55Q 1940O 2040 2140 2230 2300

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

409X 510X 610X 720Y 810U 910Y 50Z 1040Z 1200X 1300X 1400X 1500W 40U 1640Z 1800Z 55Z 1940Y 2040X 2140X 2230X 2300X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

409X 510X 720Y 910Y 1040Z 1300X 1400X 1640Z 1800Z 2040X 2230X 2300X

Wszystkich Świętych

409X 510X 610X 720Y 810U 910Z 50Y 1040Z 1200X 1300X 1400W 1500X 40U 1640Z 1800Z 55Y 1940Z 2040X 2140X 2240X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Trynek Autostrada:

Pogoda Gliwice

Bojków Auchan

Stanowisko: 2

194

Bojków Auchan

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

406Q 26 44 502 32 602 32R 702Q 34O 834Q 904M 44Q 1004M 44Q 1104M 44O 1204M 34Q 1304M 34 1404 34M 1504 34R 1604 34Q 1704M 39O 1814Q 59Q 1937M 2017R 2102M 42R 2232 2302

Soboty

411 512 612 722O 812P 912Q 52O 1042Q 1202 1302 1402R 1502 42P 1642Q 1802Q 52O 1942Q 2042 2142 2242

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

411 512 612 722O 812P 912O 52Q 1042Q 1202 1302 1402 1502R 42P 1642Q 1802Q 57Q 1942O 2042 2142 2232 2302

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bojków Auchan:

Pogoda Gliwice

Bojków Rybnicka

Stanowisko: 1

194

Bojków Rybnicka

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

408Q 28 46 504 34 604 34R 704Q 36O 836Q 906M 46Q 1006M 46Q 1106M 46O 1206M 36Q 1306M 36 1406 36M 1506 36R 1606 36Q 1706M 41O 1816Q 1901Q 39M 2019R 2104M 44R 2234 2304

Soboty

413 514 614 724O 814P 914Q 54O 1044Q 1204 1304 1404R 1504 44P 1644Q 1804Q 54O 1944Q 2044 2144 2244

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

413 514 614 724O 814P 914O 54Q 1044Q 1204 1304 1404 1504R 44P 1644Q 1804Q 59Q 1944O 2044 2144 2234 2304

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

413X 514X 614X 724Y 814U 914Y 54Z 1044Z 1204X 1304X 1404X 1504W 44U 1644Z 1804Z 59Z 1944Y 2044X 2144X 2234X 2304X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

413X 514X 724Y 914Y 1044Z 1304X 1404X 1644Z 1804Z 2044X 2234X 2304X

Wszystkich Świętych

413X 514X 614X 724Y 814U 914Z 54Y 1044Z 1204X 1304X 1404W 1504X 44U 1644Z 1804Z 59Y 1944Z 2044X 2144X 2244X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bojków Rybnicka:

Pogoda Gliwice

Bojków Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

194

Bojków Skrzyżowanie

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

410Q 30 48 506 36 606 36R 706Q 38O 838Q 908M 48Q 1008M 48Q 1108M 48O 1208M 38Q 1308M 38 1408 38M 1508 38R 1608 38Q 1708M 43O 1818Q 1903Q 41M 2021R 2106M 46R 2236 2306

Soboty

415 516 616 726O 816P 916Q 56O 1046Q 1206 1306 1406R 1506 46P 1646Q 1806Q 56O 1946Q 2046 2146 2246

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

415 516 616 726O 816P 916O 56Q 1046Q 1206 1306 1406 1506R 46P 1646Q 1806Q 1901Q 46O 2046 2146 2236 2306

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

415X 516X 616X 726Y 816U 916Y 56Z 1046Z 1206X 1306X 1406X 1506W 46U 1646Z 1806Z 1901Z 46Y 2046X 2146X 2236X 2306X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

415X 516X 726Y 916Y 1046Z 1306X 1406X 1646Z 1806Z 2046X 2236X 2306X

Wszystkich Świętych

415X 516X 616X 726Y 816U 916Z 56Y 1046Z 1206X 1306X 1406W 1506X 46U 1646Z 1806Z 1901Y 46Z 2046X 2146X 2246X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bojków Skrzyżowanie:

Pogoda Gliwice

Knurów Wojska Polskiego

Stanowisko: 1

194

Knurów Wojska Polskiego

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

412Q 32 50 509 39 609 39R 709Q 41O 841Q 911M 51Q 1011M 51Q 1111M 51O 1211M 41Q 1311M 41 1411 41M 1511 41R 1611 41Q 1711M 46O 1821Q 1906Q 44M 2024R 2109M 49R 2239 2308

Soboty

417 519 619 729O 819P 919Q 59O 1049Q 1209 1309 1409R 1509 49P 1649Q 1809Q 59O 1949Q 2049 2149 2249

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

417 519 619 729O 819P 919O 59Q 1049Q 1209 1309 1409 1509R 49P 1649Q 1809Q 1904Q 49O 2049 2149 2239 2308

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

417X 519X 619X 729Y 819U 919Y 59Z 1049Z 1209X 1309X 1409X 1509W 49U 1649Z 1809Z 1904Z 49Y 2049X 2149X 2239X 2308X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

417X 519X 729Y 919Y 1049Z 1309X 1409X 1649Z 1809Z 2049X 2239X 2308X

Wszystkich Świętych

417X 519X 619X 729Y 819U 919Z 59Y 1049Z 1209X 1309X 1409W 1509X 49U 1649Z 1809Z 1904Y 49Z 2049X 2149X 2249X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Knurów Wojska Polskiego:

Pogoda Knurów

Knurów Kosmonautów

Stanowisko: 2

194

Knurów Kosmonautów

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

414Q 34 52 511 41 611 41R 711Q 43O 843Q 913M 53Q 1013M 53Q 1113M 53O 1213M 43Q 1313M 43 1413 43M 1513 43R 1613 43Q 1713M 48O 1823Q 1908Q 46M 2026R 2111M 51R 2241 2310

Soboty

419 521 621 731O 821P 921Q 1001O 51Q 1211 1311 1411R 1511 51P 1651Q 1811Q 1901O 51Q 2051 2151 2251

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

419 521 621 731O 821P 921O 1001Q 51Q 1211 1311 1411 1511R 51P 1651Q 1811Q 1906Q 51O 2051 2151 2241 2310

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

419X 521X 621X 731Y 821U 921Y 1001Z 51Z 1211X 1311X 1411X 1511W 51U 1651Z 1811Z 1906Z 51Y 2051X 2151X 2241X 2310X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

419X 521X 731Y 921Y 1051Z 1311X 1411X 1651Z 1811Z 2051X 2241X 2310X

Wszystkich Świętych

419X 521X 621X 731Y 821U 921Z 1001Y 51Z 1211X 1311X 1411W 1511X 51U 1651Z 1811Z 1906Y 51Z 2051X 2151X 2251X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Knurów Kosmonautów:

Pogoda Knurów

Knurów Szpitalna

Stanowisko: 2

194

Knurów Szpitalna

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

416Q 36 54 513 43 613 43R 713Q 45O 845Q 915M 55Q 1015M 55Q 1115M 55O 1215M 45Q 1315M 45 1415 45M 1515 45R 1615 45Q 1715M 50O 1825Q 1910Q 48M 2028R 2113M 53R 2243 2312

Soboty

421 523 623 733O 823P 923Q 1003O 53Q 1213 1313 1413R 1513 53P 1653Q 1813Q 1903O 53Q 2053 2153 2253

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

421 523 623 733O 823P 923O 1003Q 53Q 1213 1313 1413 1513R 53P 1653Q 1813Q 1908Q 53O 2053 2153 2243 2312

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

421X 523X 623X 733Y 823U 923Y 1003Z 53Z 1213X 1313X 1413X 1513W 53U 1653Z 1813Z 1908Z 53Y 2053X 2153X 2243X 2312X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

421X 523X 733Y 923Y 1053Z 1313X 1413X 1653Z 1813Z 2053X 2243X 2312X

Wszystkich Świętych

421X 523X 623X 733Y 823U 923Z 1003Y 53Z 1213X 1313X 1413W 1513X 53U 1653Z 1813Z 1908Y 53Z 2053X 2153X 2253X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Knurów Szpitalna:

Pogoda Knurów

Knurów Remiza

Stanowisko: 1

194

Knurów Remiza

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

418Q 38 56 516 46 616 46R 716Q 48O 848Q 918M 58Q 1018M 58Q 1118M 58O 1218M 48Q 1318M 48 1418 48M 1518 48R 1618 48Q 1718M 53O 1828Q 1913Q 51M 2031R 2116M 56R 2246 2314

Soboty

423 526 626 736O 826P 926Q 1006O 56Q 1216 1316 1416R 1516 56P 1656Q 1816Q 1906O 56Q 2056 2156 2256

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

423 526 626 736O 826P 926O 1006Q 56Q 1216 1316 1416 1516R 56P 1656Q 1816Q 1911Q 56O 2056 2156 2246 2314

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

423X 526X 626X 736Y 826U 926Y 1006Z 56Z 1216X 1316X 1416X 1516W 56U 1656Z 1816Z 1911Z 56Y 2056X 2156X 2246X 2314X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

423X 526X 736Y 926Y 1056Z 1316X 1416X 1656Z 1816Z 2056X 2246X 2314X

Wszystkich Świętych

423X 526X 626X 736Y 826U 926Z 1006Y 56Z 1216X 1316X 1416W 1516X 56U 1656Z 1816Z 1911Y 56Z 2056X 2156X 2256X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Knurów Remiza:

Pogoda Knurów

Knurów Kino

Stanowisko: 1

194

Knurów Kino

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

420Q 40 58 519 49 619 49R 719Q 51O 851Q 921M 1001Q 21M 1101Q 21M 1201O 21M 51Q 1321M 51 1421 51M 1521 51R 1621 51Q 1721M 56O 1831Q 1915Q 53M 2033R 2118M 58R 2248 2316

Soboty

425 528 628 738O 828P 928Q 1008O 58Q 1218 1318 1418R 1518 58P 1658Q 1818Q 1908O 58Q 2058 2158 2258

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

425 528 628 738O 828P 928O 1008Q 58Q 1218 1318 1418 1518R 58P 1658Q 1818Q 1913Q 58O 2058 2158 2248 2316

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

425X 528X 628X 738Y 828U 928Y 1008Z 58Z 1218X 1318X 1418X 1518W 58U 1658Z 1818Z 1913Z 58Y 2058X 2158X 2248X 2316X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

425X 528X 738Y 928Y 1058Z 1318X 1418X 1658Z 1818Z 2058X 2248X 2316X

Wszystkich Świętych

425X 528X 628X 738Y 828U 928Z 1008Y 58Z 1218X 1318X 1418W 1518X 58U 1658Z 1818Z 1913Y 58Z 2058X 2158X 2258X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Knurów Kino:

Pogoda Knurów

Krywałd Zacisze

Stanowisko: 1

194

Krywałd Zacisze

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

422Q 42 500 21 51 621 51R 721Q 53O 853Q 923M 1003Q 23M 1103Q 23M 1203O 23M 53Q 1323M 53 1423 53M 1523 53R 1623 53Q 1723M 58O 1833Q 1917Q 55M 2035R 2120M 2200R 50 2318

Soboty

427 530 630 740O 830P 930Q 1010O 1100Q 1220 1320 1420R 1520 1600P 1700Q 1820Q 1910O 2000Q 2100 2200 2300

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

427 530 630 740O 830P 930O 1010Q 1100Q 1220 1320 1420 1520R 1600P 1700Q 1820Q 1915Q 2000O 2100 2200 50 2318

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

427X 530X 630X 740Y 830U 930Y 1010Z 1100Z 1220X 1320X 1420X 1520W 1600U 1700Z 1820Z 1915Z 2000Y 2100X 2200X 50X 2318X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

427X 530X 740Y 930Y 1100Z 1320X 1420X 1700Z 1820Z 2100X 2250X 2318X

Wszystkich Świętych

427X 530X 630X 740Y 830U 930Z 1010Y 1100Z 1220X 1320X 1420W 1520X 1600U 1700Z 1820Z 1915Y 2000Z 2100X 2200X 2300X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Krywałd Zacisze:

Pogoda Knurów

Krywałd Michalskiego

Stanowisko: 1

194

Krywałd Michalskiego

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

424Q 44 502 23 53 623 53R 723Q 55O 855Q 925M 1005Q 25M 1105Q 25M 1205O 25M 55Q 1325M 55 1425 55M 1525 55R 1625 55Q 1725M 1800O 35Q 1919Q 57M 2037R 2122M 2202R 52 2320

Soboty

429 532 632 742O 832P 932Q 1012O 1102Q 1222 1322 1422R 1522 1602P 1702Q 1822Q 1912O 2002Q 2102 2202 2302

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

429 532 632 742O 832P 932O 1012Q 1102Q 1222 1322 1422 1522R 1602P 1702Q 1822Q 1917Q 2002O 2102 2202 52 2320

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

429X 532X 632X 742Y 832U 932Y 1012Z 1102Z 1222X 1322X 1422X 1522W 1602U 1702Z 1822Z 1917Z 2002Y 2102X 2202X 52X 2320X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

429X 532X 742Y 932Y 1102Z 1322X 1422X 1702Z 1822Z 2102X 2252X 2320X

Wszystkich Świętych

429X 532X 632X 742Y 832U 932Z 1012Y 1102Z 1222X 1322X 1422W 1522X 1602U 1702Z 1822Z 1917Y 2002Z 2102X 2202X 2302X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Krywałd Michalskiego:

Pogoda Knurów

Krywałd Stadion

Stanowisko: 1

194

Krywałd Stadion

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

425Q 45 503 24 54 624 54R 724Q 56O 856Q 926M 1006Q 26M 1106Q 26M 1206O 26M 56Q 1326M 56 1426 56M 1526 56R 1626 56Q 1726M 1801O 36Q 1920Q 58M 2038R 2123M 2203R 53 2321

Soboty

430 533 633 743O 833P 933Q 1013O 1103Q 1223 1323 1423R 1523 1603P 1703Q 1823Q 1913O 2003Q 2103 2203 2303

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

430 533 633 743O 833P 933O 1013Q 1103Q 1223 1323 1423 1523R 1603P 1703Q 1823Q 1918Q 2003O 2103 2203 53 2321

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

430X 533X 633X 743Y 833U 933Y 1013Z 1103Z 1223X 1323X 1423X 1523W 1603U 1703Z 1823Z 1918Z 2003Y 2103X 2203X 53X 2321X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

430X 533X 743Y 933Y 1103Z 1323X 1423X 1703Z 1823Z 2103X 2253X 2321X

Wszystkich Świętych

430X 533X 633X 743Y 833U 933Z 1013Y 1103Z 1223X 1323X 1423W 1523X 1603U 1703Z 1823Z 1918Y 2003Z 2103X 2203X 2303X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Krywałd Stadion:

Pogoda Knurów

Szczygłowice Skrzyżowanie

Stanowisko: 3

194

Szczygłowice Skrzyżowanie

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427Q 726Q 58O 858Q 1008Q 1108Q 1208O 58Q 1658Q 1803O 38Q 1922Q

Soboty

745O 935Q 1015O 1105Q 1705Q 1825Q 1915O 2005Q

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

745O 935O 1015Q 1105Q 1705Q 1825Q 1920Q 2005O

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

745Y 935Y 1015Z 1105Z 1705Z 1825Z 1920Z 2005Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

745Y 935Y 1105Z 1705Z 1825Z

Wszystkich Świętych

745Y 935Z 1015Y 1105Z 1705Z 1825Z 1920Y 2005Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szczygłowice Skrzyżowanie:

Pogoda Knurów

Szczygłowice Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

194

Szczygłowice Skrzyżowanie

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447 505 26 56 626 56R 928M 1028M 1128M 1228M 1328M 58 1428 58M 1528 58R 1628 1728M 2000M 40R 2125M 2205R 55 2323

Soboty

432 535 635 835P 1225 1325 1425R 1525 1605P 2105 2205 2305

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

432 535 635 835P 1225 1325 1425 1525R 1605P 2105 2205 55 2323

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

432X 535X 635X 835U 1225X 1325X 1425X 1525W 1605U 2105X 2205X 55X 2323X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

432X 535X 1325X 1425X 2105X 2255X 2323X

Wszystkich Świętych

432X 535X 635X 835U 1225X 1325X 1425W 1525X 1605U 2105X 2205X 2305X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szczygłowice Skrzyżowanie:

Pogoda Knurów

Szczygłowice Kopalnia

Stanowisko: 3

194

Szczygłowice Kopalnia

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449 507 28 58 628 58R 930M 1030M 1130M 1230M 1330M 1400 30 1500M 30 1600R 30 1730M 2002M 42R 2127M 2207R 57 2325

Soboty

434 537 637 837P 1227 1327 1427R 1527 1607P 2107 2207 2307

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

434 537 637 837P 1227 1327 1427 1527R 1607P 2107 2207 57 2325

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

434X 537X 637X 837U 1227X 1327X 1427X 1527W 1607U 2107X 2207X 57X 2325X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

434X 537X 1327X 1427X 2107X 2257X 2325X

Wszystkich Świętych

434X 537X 637X 837U 1227X 1327X 1427W 1527X 1607U 2107X 2207X 2307X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szczygłowice Kopalnia:

Pogoda Knurów

Szczygłowice Centrum Przesiadkowe

Stanowisko: 1

194

Szczygłowice Centrum Przesiadkowe

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

933M 1033M 1133M 1233M 1333M 1503M 1733M 2005M 2130M

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szczygłowice Centrum Przesiadkowe:

Pogoda Knurów

Szczygłowice Centrum Przesiadkowe

Stanowisko: 3

194

Szczygłowice Centrum Przesiadkowe

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451 510 31 601 31 701R 1403 33 1533 1603R 33 2045R 2210R 2300 27

Soboty

436 540 640 840P 1230 1330 1430R 1530 1610P 2110 2210 2309

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

436 540 640 840P 1230 1330 1430 1530R 1610P 2110 2210 2300 27

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

436X 540X 640X 840U 1230X 1330X 1430X 1530W 1610U 2110X 2210X 2300X 27X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

436X 540X 1330X 1430X 2110X 2300X 27X

Wszystkich Świętych

436X 540X 640X 840U 1230X 1330X 1430W 1530X 1610U 2110X 2210X 2309X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szczygłowice Centrum Przesiadkowe:

Pogoda Knurów

Książenice Las

Stanowisko: 2

194

Książenice Las

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Soboty

843P 1613P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

843P 1613P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

843U 1613U

Wszystkich Świętych

843U 1613U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Książenice Las:

Pogoda Czerwionka-Leszczyny

Książenice Szkoła

Stanowisko: 2

194

Książenice Szkoła

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Soboty

846P 1616P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

846P 1616P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

846U 1616U

Wszystkich Świętych

846U 1616U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Książenice Szkoła:

Pogoda Czerwionka-Leszczyny

Książenice Kościół

Stanowisko: 2

194

Książenice Kościół

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Soboty

848P 1618P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

848P 1618P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

848U 1618U

Wszystkich Świętych

848U 1618U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Książenice Kościół:

Pogoda Czerwionka-Leszczyny

Kamień Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

194

Kamień Skrzyżowanie

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Soboty

850P 1620P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

850P 1620P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

850U 1620U

Wszystkich Świętych

850U 1620U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamień Skrzyżowanie:

Pogoda Rybnik

Kamień Szewczyka

Stanowisko: 2

194

Kamień Szewczyka

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Soboty

852P 1622P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

852P 1622P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

852U 1622U

Wszystkich Świętych

852U 1622U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamień Szewczyka:

Pogoda Rybnik

Kamień Rzędówka

Stanowisko: 2

194

Kamień Rzędówka

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Soboty

853P 1623P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

853P 1623P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

853U 1623U

Wszystkich Świętych

853U 1623U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamień Rzędówka:

Pogoda Rybnik

Leszczyny Broniewskiego

Stanowisko: 2

194

Leszczyny Broniewskiego

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Soboty

855P 1625P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

855P 1625P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

855U 1625U

Wszystkich Świętych

855U 1625U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Leszczyny Broniewskiego:

Pogoda Czerwionka-Leszczyny

Szczygłowice Kopalnia

Stanowisko: 2

194

Szczygłowice Kopalnia

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453 512 33 603 33 703R 1405 35 1535 1605R 35 2047R 2212R 2302 29

Soboty

438 542 642 1232 1332 1432R 1532 2112 2212 2311

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

438 542 642 1232 1332 1432 1532R 2112 2212 2302 29

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

438X 542X 642X 1232X 1332X 1432X 1532W 2112X 2212X 2302X 29X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

438X 542X 1332X 1432X 2112X 2302X 29X

Wszystkich Świętych

438X 542X 642X 1232X 1332X 1432W 1532X 2112X 2212X 2311X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szczygłowice Kopalnia:

Pogoda Knurów

Szczygłowice Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

194

Szczygłowice Skrzyżowanie

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

455 514 35 605 35 705R 1407 37 1537 1607R 37 2049R 2214R 2304 31

Soboty

440 544 644 1234 1334 1434R 1534 2114 2214 2313

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

440 544 644 1234 1334 1434 1534R 2114 2214 2304 31

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

440X 544X 644X 1234X 1334X 1434X 1534W 2114X 2214X 2304X 31X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

440X 544X 1334X 1434X 2114X 2304X 31X

Wszystkich Świętych

440X 544X 644X 1234X 1334X 1434W 1534X 2114X 2214X 2313X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szczygłowice Skrzyżowanie:

Pogoda Knurów

Szczygłowice Kościół

Stanowisko: 1

194

Szczygłowice Kościół

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

428Q 57 516 37 607 37 707R 27Q 59O 859Q 1009Q 1109Q 1209O 59Q 1409 39 1539 1609R 39 59Q 1804O 39Q 1923Q 2051R 2216R 2306 33

Soboty

442 546 646 746O 936Q 1016O 1106Q 1236 1336 1436R 1536 1706Q 1826Q 1916O 2006Q 2116 2216 2315

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

442 546 646 746O 936O 1016Q 1106Q 1236 1336 1436 1536R 1706Q 1826Q 1921Q 2006O 2116 2216 2306 33

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

442X 546X 646X 746Y 936Y 1016Z 1106Z 1236X 1336X 1436X 1536W 1706Z 1826Z 1921Z 2006Y 2116X 2216X 2306X 33X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

442X 546X 746Y 936Y 1106Z 1336X 1436X 1706Z 1826Z 2116X 2306X 33X

Wszystkich Świętych

442X 546X 646X 746Y 936Z 1016Y 1106Z 1236X 1336X 1436W 1536X 1706Z 1826Z 1921Y 2006Z 2116X 2216X 2315X

Czuchów Granica

Stanowisko: 2

194

Czuchów Granica

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

430Q 59 518 39 609 39 709R 29Q 801O 901Q 1011Q 1111Q 1211O 1301Q 1411 41 1541 1611R 41 1701Q 1806O 41Q 1925Q 2053R 2218R 2308 35

Soboty

444 548 648 748O 938Q 1018O 1108Q 1238 1338 1438R 1538 1708Q 1828Q 1918O 2008Q 2118 2218 2317

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

444 548 648 748O 938O 1018Q 1108Q 1238 1338 1438 1538R 1708Q 1828Q 1923Q 2008O 2118 2218 2308 35

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

444X 548X 648X 748Y 938Y 1018Z 1108Z 1238X 1338X 1438X 1538W 1708Z 1828Z 1923Z 2008Y 2118X 2218X 2308X 35X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

444X 548X 748Y 938Y 1108Z 1338X 1438X 1708Z 1828Z 2118X 2308X 35X

Wszystkich Świętych

444X 548X 648X 748Y 938Z 1018Y 1108Z 1238X 1338X 1438W 1538X 1708Z 1828Z 1923Y 2008Z 2118X 2218X 2317X

Czuchów Szkoła

Stanowisko: 2

194

Czuchów Szkoła

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432Q 501 20 41 611 41 711R 31Q 803O 903Q 1013Q 1113Q 1213O 1303Q 1413 43 1543 1613R 43 1703Q 1808O 43Q 1927Q 2055R 2220R 2310 37

Soboty

446 550 650 750O 940Q 1020O 1110Q 1240 1340 1440R 1540 1710Q 1830Q 1920O 2010Q 2120 2220 2319

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

446 550 650 750O 940O 1020Q 1110Q 1240 1340 1440 1540R 1710Q 1830Q 1925Q 2010O 2120 2220 2310 37

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

446X 550X 650X 750Y 940Y 1020Z 1110Z 1240X 1340X 1440X 1540W 1710Z 1830Z 1925Z 2010Y 2120X 2220X 2310X 37X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

446X 550X 750Y 940Y 1110Z 1340X 1440X 1710Z 1830Z 2120X 2310X 37X

Wszystkich Świętych

446X 550X 650X 750Y 940Z 1020Y 1110Z 1240X 1340X 1440W 1540X 1710Z 1830Z 1925Y 2010Z 2120X 2220X 2319X

Czuchów Sklep

Stanowisko: 2

194

Czuchów Sklep

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434Q 503 22 43 613 43 713R 33Q 805O 905Q 1015Q 1115Q 1215O 1305Q 1415 45 1545 1615R 45 1705Q 1810O 45Q 1929Q 2057R 2222R 2312 39

Soboty

448 552 652 752O 942Q 1022O 1112Q 1242 1342 1442R 1542 1712Q 1832Q 1922O 2012Q 2122 2222 2321

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

448 552 652 752O 942O 1022Q 1112Q 1242 1342 1442 1542R 1712Q 1832Q 1927Q 2012O 2122 2222 2312 39

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

448X 552X 652X 752Y 942Y 1022Z 1112Z 1242X 1342X 1442X 1542W 1712Z 1832Z 1927Z 2012Y 2122X 2222X 2312X 39X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

448X 552X 752Y 942Y 1112Z 1342X 1442X 1712Z 1832Z 2122X 2312X 39X

Wszystkich Świętych

448X 552X 652X 752Y 942Z 1022Y 1112Z 1242X 1342X 1442W 1542X 1712Z 1832Z 1927Y 2012Z 2122X 2222X 2321X

Czerwionka KWK Dębieńsko

Stanowisko: 2

194

Czerwionka KWK Dębieńsko

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435Q 504 23 44 614 44 714R 34Q 806O 906Q 1016Q 1116Q 1216O 1306Q 1416 46 1546 1616R 46 1706Q 1811O 46Q 1930Q 2058R 2223R 2313 40

Soboty

449 553 653 753O 943Q 1023O 1113Q 1243 1343 1443R 1543 1713Q 1833Q 1923O 2013Q 2123 2223 2322

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

449 553 653 753O 943O 1023Q 1113Q 1243 1343 1443 1543R 1713Q 1833Q 1928Q 2013O 2123 2223 2313 40

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

449X 553X 653X 753Y 943Y 1023Z 1113Z 1243X 1343X 1443X 1543W 1713Z 1833Z 1928Z 2013Y 2123X 2223X 2313X 40X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

449X 553X 753Y 943Y 1113Z 1343X 1443X 1713Z 1833Z 2123X 2313X 40X

Wszystkich Świętych

449X 553X 653X 753Y 943Z 1023Y 1113Z 1243X 1343X 1443W 1543X 1713Z 1833Z 1928Y 2013Z 2123X 2223X 2322X

Czerwionka Ośrodek Zdrowia

Stanowisko: 2

194

Czerwionka Ośrodek Zdrowia

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

436Q 506 25 46 616 46 716R 36Q 808O 908Q 1018Q 1118Q 1218O 1308Q 1418 48 1548 1618R 48 1708Q 1813O 48Q 1932Q 2100R 2225R 2314 41

Soboty

450 555 655 755O 945Q 1025O 1115Q 1245 1345 1445R 1545 1715Q 1835Q 1925O 2015Q 2125 2225 2323

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

450 555 655 755O 945O 1025Q 1115Q 1245 1345 1445 1545R 1715Q 1835Q 1930Q 2015O 2125 2225 2314 41

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

450X 555X 655X 755Y 945Y 1025Z 1115Z 1245X 1345X 1445X 1545W 1715Z 1835Z 1930Z 2015Y 2125X 2225X 2314X 41X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

450X 555X 755Y 945Y 1115Z 1345X 1445X 1715Z 1835Z 2125X 2314X 41X

Wszystkich Świętych

450X 555X 655X 755Y 945Z 1025Y 1115Z 1245X 1345X 1445W 1545X 1715Z 1835Z 1930Y 2015Z 2125X 2225X 2323X

Czerwionka Centrum

Stanowisko: 2

194

Czerwionka Centrum

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

438Q 508 27 48 618 48 718R 38Q 810O 910Q 1020Q 1120Q 1220O 1310Q 1420 50 1550 1620R 50 1710Q 1815O 50Q 1934Q 2102R 2227R 2316 43

Soboty

452 557 657 757O 947Q 1027O 1117Q 1247 1347 1447R 1547 1717Q 1837Q 1927O 2017Q 2127 2227 2325

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

452 557 657 757O 947O 1027Q 1117Q 1247 1347 1447 1547R 1717Q 1837Q 1932Q 2017O 2127 2227 2316 43

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

452X 557X 657X 757Y 947Y 1027Z 1117Z 1247X 1347X 1447X 1547W 1717Z 1837Z 1932Z 2017Y 2127X 2227X 2316X 43X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

452X 557X 757Y 947Y 1117Z 1347X 1447X 1717Z 1837Z 2127X 2316X 43X

Wszystkich Świętych

452X 557X 657X 757Y 947Z 1027Y 1117Z 1247X 1347X 1447W 1547X 1717Z 1837Z 1932Y 2017Z 2127X 2227X 2325X

Stanowice Parcele

Stanowisko: 2

194

Stanowice Parcele

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

440Q 510 29 50 620 50 720R 40Q 812O 912Q 1022Q 1122Q 1222O 1312Q 1422 52 1552 1622R 52 1712Q 1817O 52Q 1936Q 2104R 2229R 2318 45

Soboty

454 559 659 759O 949Q 1029O 1119Q 1249 1349 1449R 1549 1719Q 1839Q 1929O 2019Q 2129 2229 2327

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

454 559 659 759O 949O 1029Q 1119Q 1249 1349 1449 1549R 1719Q 1839Q 1934Q 2019O 2129 2229 2318 45

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

454X 559X 659X 759Y 949Y 1029Z 1119Z 1249X 1349X 1449X 1549W 1719Z 1839Z 1934Z 2019Y 2129X 2229X 2318X 45X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

454X 559X 759Y 949Y 1119Z 1349X 1449X 1719Z 1839Z 2129X 2318X 45X

Wszystkich Świętych

454X 559X 659X 759Y 949Z 1029Y 1119Z 1249X 1349X 1449W 1549X 1719Z 1839Z 1934Y 2019Z 2129X 2229X 2327X

Stanowice Leszczyńska

Stanowisko: 2

194

Stanowice Leszczyńska

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441Q 511 30 51 621 51 721R 41Q 813O 913Q 1023Q 1123Q 1223O 1313Q 1423 53 1553 1623R 53 1713Q 1818O 53Q 1937Q 2105R 2230R 2319 46

Soboty

455 600 700 800O 950Q 1030O 1120Q 1250 1350 1450R 1550 1720Q 1840Q 1930O 2020Q 2130 2230 2328

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

455 600 700 800O 950O 1030Q 1120Q 1250 1350 1450 1550R 1720Q 1840Q 1935Q 2020O 2130 2230 2319 46

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

455X 600X 700X 800Y 950Y 1030Z 1120Z 1250X 1350X 1450X 1550W 1720Z 1840Z 1935Z 2020Y 2130X 2230X 2319X 46X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

455X 600X 800Y 950Y 1120Z 1350X 1450X 1720Z 1840Z 2130X 2319X 46X

Wszystkich Świętych

455X 600X 700X 800Y 950Z 1030Y 1120Z 1250X 1350X 1450W 1550X 1720Z 1840Z 1935Y 2020Z 2130X 2230X 2328X

Stanowice Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

194

Stanowice Skrzyżowanie

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442Q 512 31 52 622 52 722R 42Q 814O 914Q 1024Q 1124Q 1224O 1314Q 1424 54 1554 1624R 54 1714Q 1819O 54Q 1938Q 2106R 2231R 2320 47

Soboty

456 601 701 801O 951Q 1031O 1121Q 1251 1351 1451R 1551 1721Q 1841Q 1931O 2021Q 2131 2231 2329

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

456 601 701 801O 951O 1031Q 1121Q 1251 1351 1451 1551R 1721Q 1841Q 1936Q 2021O 2131 2231 2320 47

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

456X 601X 701X 801Y 951Y 1031Z 1121Z 1251X 1351X 1451X 1551W 1721Z 1841Z 1936Z 2021Y 2131X 2231X 2320X 47X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

456X 601X 801Y 951Y 1121Z 1351X 1451X 1721Z 1841Z 2131X 2320X 47X

Wszystkich Świętych

456X 601X 701X 801Y 951Z 1031Y 1121Z 1251X 1351X 1451W 1551X 1721Z 1841Z 1936Y 2021Z 2131X 2231X 2329X

Stanowice Szkoła

Stanowisko: 2

194

Stanowice Szkoła

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443Q 513 32 53 623 53 723R 43Q 815O 915Q 1025Q 1125Q 1225O 1315Q 1425 55 1555 1625R 55 1715Q 1820O 55Q 1939Q 2107R 2232R 2321 48

Soboty

457 602 702 802O 952Q 1032O 1122Q 1252 1352 1452R 1552 1722Q 1842Q 1932O 2022Q 2132 2232 2330

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

457 602 702 802O 952O 1032Q 1122Q 1252 1352 1452 1552R 1722Q 1842Q 1937Q 2022O 2132 2232 2321 48

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

457X 602X 702X 802Y 952Y 1032Z 1122Z 1252X 1352X 1452X 1552W 1722Z 1842Z 1937Z 2022Y 2132X 2232X 2321X 48X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

457X 602X 802Y 952Y 1122Z 1352X 1452X 1722Z 1842Z 2132X 2321X 48X

Wszystkich Świętych

457X 602X 702X 802Y 952Z 1032Y 1122Z 1252X 1352X 1452W 1552X 1722Z 1842Z 1937Y 2022Z 2132X 2232X 2330X

Przegędza Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

194

Przegędza Skrzyżowanie

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

445Q 515 34 55 625 55 725R 45Q 817O 917Q 1027Q 1127Q 1227O 1317Q 1427 57 1557 1627R 57 1717Q 1822O 57Q 1941Q 2109R 2234R 2323 50

Soboty

459 604 704 804O 954Q 1034O 1124Q 1254 1354 1454R 1554 1724Q 1844Q 1934O 2024Q 2134 2234 2332

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

459 604 704 804O 954O 1034Q 1124Q 1254 1354 1454 1554R 1724Q 1844Q 1939Q 2024O 2134 2234 2323 50

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

459X 604X 704X 804Y 954Y 1034Z 1124Z 1254X 1354X 1454X 1554W 1724Z 1844Z 1939Z 2024Y 2134X 2234X 2323X 50X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

459X 604X 804Y 954Y 1124Z 1354X 1454X 1724Z 1844Z 2134X 2323X 50X

Wszystkich Świętych

459X 604X 704X 804Y 954Z 1034Y 1124Z 1254X 1354X 1454W 1554X 1724Z 1844Z 1939Y 2024Z 2134X 2234X 2332X

Leszczyny Stare

Stanowisko: 2

194

Leszczyny Stare

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447Q 517 36 57 627 57 727R 47Q 819O 919Q 1029Q 1129Q 1229O 1319Q 1429 59 1559 1629R 59 1719Q 1824O 59Q 1943Q 2111R 2236R 2325 52

Soboty

501 606 706 806O 956Q 1036O 1126Q 1256 1356 1456R 1556 1726Q 1846Q 1936O 2026Q 2136 2236 2334

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

501 606 706 806O 956O 1036Q 1126Q 1256 1356 1456 1556R 1726Q 1846Q 1941Q 2026O 2136 2236 2325 52

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

501X 606X 706X 806Y 956Y 1036Z 1126Z 1256X 1356X 1456X 1556W 1726Z 1846Z 1941Z 2026Y 2136X 2236X 2325X 52X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

501X 606X 806Y 956Y 1126Z 1356X 1456X 1726Z 1846Z 2136X 2325X 52X

Wszystkich Świętych

501X 606X 706X 806Y 956Z 1036Y 1126Z 1256X 1356X 1456W 1556X 1726Z 1846Z 1941Y 2026Z 2136X 2236X 2334X

Leszczyny Szkoła

Stanowisko: 2

194

Leszczyny Szkoła

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

448Q 518 37 58 628 58 728R 48Q 820O 920Q 1030Q 1130Q 1230O 1320Q 1430 1500 1600 30R 1700 20Q 1825O 1900Q 44Q 2112R 2237R 2326 53

Soboty

502 607 707 807O 957Q 1037O 1127Q 1257 1357 1457R 1557 1727Q 1847Q 1937O 2027Q 2137 2237 2335

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

502 607 707 807O 957O 1037Q 1127Q 1257 1357 1457 1557R 1727Q 1847Q 1942Q 2027O 2137 2237 2326 53

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

502X 607X 707X 807Y 957Y 1037Z 1127Z 1257X 1357X 1457X 1557W 1727Z 1847Z 1942Z 2027Y 2137X 2237X 2326X 53X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

502X 607X 807Y 957Y 1127Z 1357X 1457X 1727Z 1847Z 2137X 2326X 53X

Wszystkich Świętych

502X 607X 707X 807Y 957Z 1037Y 1127Z 1257X 1357X 1457W 1557X 1727Z 1847Z 1942Y 2027Z 2137X 2237X 2335X

Leszczyny Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

194

Leszczyny Skrzyżowanie

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449Q 519 38 59 629 59 729R 49Q 821O 921Q 1031Q 1131Q 1231O 1321Q 1431 1501 1601 31R 1701 21Q 1826O 1901Q 45Q 2113R 2238R 2327 54

Soboty

503 608 708 808O 958Q 1038O 1128Q 1258 1358 1458R 1558 1728Q 1848Q 1938O 2028Q 2138 2238 2336

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

503 608 708 808O 958O 1038Q 1128Q 1258 1358 1458 1558R 1728Q 1848Q 1943Q 2028O 2138 2238 2327 54

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

503X 608X 708X 808Y 958Y 1038Z 1128Z 1258X 1358X 1458X 1558W 1728Z 1848Z 1943Z 2028Y 2138X 2238X 2327X 54X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

503X 608X 808Y 958Y 1128Z 1358X 1458X 1728Z 1848Z 2138X 2327X 54X

Wszystkich Świętych

503X 608X 708X 808Y 958Z 1038Y 1128Z 1258X 1358X 1458W 1558X 1728Z 1848Z 1943Y 2028Z 2138X 2238X 2336X

Leszczyny Ligonia

Stanowisko: 1

194

Leszczyny Ligonia

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450Q 521 40 601 31 701 31R 51Q 823O 923Q 1033Q 1133Q 1233O 1323Q 1433 1503 1603 33R 1703 23Q 1828O 1903Q 47Q 2115R 2240R 2328 55

Soboty

505 610 710 810O 1000Q 40O 1130Q 1300 1400 1500R 1600 1730Q 1850Q 1940O 2030Q 2140 2240 2337

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

505 610 710 810O 1000O 40Q 1130Q 1300 1400 1500 1600R 1730Q 1850Q 1945Q 2030O 2140 2240 2328 55

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

505X 610X 710X 810Y 1000Y 40Z 1130Z 1300X 1400X 1500X 1600W 1730Z 1850Z 1945Z 2030Y 2140X 2240X 2328X 55X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

505X 610X 810Y 1000Y 1130Z 1400X 1500X 1730Z 1850Z 2140X 2328X 55X

Wszystkich Świętych

505X 610X 710X 810Y 1000Z 40Y 1130Z 1300X 1400X 1500W 1600X 1730Z 1850Z 1945Y 2030Z 2140X 2240X 2337X

Leszczyny Broniewskiego

Stanowisko: 1

194

Leszczyny Broniewskiego

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

733R 825O 1235O 1635R 1830O 2117R 2242R

Soboty

812O 1042O 1502R 1942O

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

812O 1002O 1602R 2032O

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

812Y 1002Y 1602W 2032Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

812Y 1002Y

Wszystkich Świętych

812Y 1042Y 1502W 1947Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Leszczyny Broniewskiego:

Pogoda Czerwionka-Leszczyny

Leszczyny Konopnickiej

Stanowisko: 1

194

Leszczyny Konopnickiej

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451Q 522 41 602 32 702 52Q 924Q 1034Q 1134Q 1324Q 1434 1504 1604 1704 24Q 1904Q 48Q 2329 56

Soboty

506 611 711 857P 1001Q 1131Q 1301 1401 1601 27P 1731Q 1851Q 2031Q 2141 2241 2338

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

506 611 711 857P 1041Q 1131Q 1301 1401 1501 1627P 1731Q 1851Q 1946Q 2141 2241 2329 56

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

506X 611X 711X 857U 1041Z 1131Z 1301X 1401X 1501X 1627U 1731Z 1851Z 1946Z 2141X 2241X 2329X 56X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

506X 611X 1131Z 1401X 1501X 1731Z 1851Z 2141X 2329X 56X

Wszystkich Świętych

506X 611X 711X 857U 1001Z 1131Z 1301X 1401X 1601X 27U 1731Z 1851Z 2031Z 2141X 2241X 2338X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Leszczyny Konopnickiej:

Pogoda Czerwionka-Leszczyny

Leszczyny Czereśniowa

Stanowisko: 1

194

Leszczyny Czereśniowa

Kierunek: Leszczyny Czereśniowa

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

452Q 523 42 603 33 703 53Q 925Q 1035Q 1135Q 1325Q 1435 1505 1605 1705 25Q 1905Q 49Q 2330 57

Soboty

507 612 712 858P 1002Q 1132Q 1302 1402 1602 28P 1732Q 1852Q 2032Q 2142 2242 2339

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

507 612 712 858P 1042Q 1132Q 1302 1402 1502 1628P 1732Q 1852Q 1947Q 2142 2242 2330 57

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

507X 612X 712X 858U 1042Z 1132Z 1302X 1402X 1502X 1628U 1732Z 1852Z 1947Z 2142X 2242X 2330X 57X

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

507X 612X 1132Z 1402X 1502X 1732Z 1852Z 2142X 2330X 57X

Wszystkich Świętych

507X 612X 712X 858U 1002Z 1132Z 1302X 1402X 1602X 28U 1732Z 1852Z 2032Z 2142X 2242X 2339X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Leszczyny Czereśniowa:

Pogoda Czerwionka-Leszczyny

Kierunek Gliwice Zajezdnia

Leszczyny Czereśniowa

Stanowisko: 1

194

Leszczyny Czereśniowa

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

356P 456P 526P 56P 636 715 35 835 1010 1110 1205 1355P 1455P 1535P 1615 1736 1806 25 1935 2040P

Soboty

359P 455P 520P 620P 735 920 1030S 1200 1320S 1415P 1640 1720 1810 1910 2045P 2150P 2250P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

359P 520P 620P 735 920 1100 1200 1320S 1415P 1525 1720 1810 1910 2000S 2150P 2250P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

359V 520V 620V 735W 920W 1100W 1200W 1320Z 1415V 1525W 1720W 1810W 1910W 2000Z 2150V 2250V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

359V 520V 620V 1200W 1415V 1525W 1810W 1910W 2150V

Wszystkich Świętych

359V 455V 520V 620V 735W 920W 1030Z 1200W 1320Z 1415V 1640W 1720W 1810W 1910W 2045V 2150V 2250V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Leszczyny Czereśniowa:

Pogoda Czerwionka-Leszczyny

Leszczyny Konopnickiej

Stanowisko: 2

194

Leszczyny Konopnickiej

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

357P 457P 527P 57P 637 716 36 836 1011 1111 1206 1356P 1456P 1536P 1616 1737 1807 26 1936 2041P

Soboty

400P 56P 521P 621P 736 921 1031S 1201 1321S 1416P 1641 1721 1811 1911 2046P 2151P 2251P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

400P 521P 621P 736 921 1101 1201 1321S 1416P 1526 1721 1811 1911 2001S 2151P 2251P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

400V 521V 621V 736W 921W 1101W 1201W 1321Z 1416V 1526W 1721W 1811W 1911W 2001Z 2151V 2251V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

400V 521V 621V 1201W 1416V 1526W 1811W 1911W 2151V

Wszystkich Świętych

400V 56V 521V 621V 736W 921W 1031Z 1201W 1321Z 1416V 1641W 1721W 1811W 1911W 2046V 2151V 2251V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Leszczyny Konopnickiej:

Pogoda Czerwionka-Leszczyny

Leszczyny Broniewskiego

Stanowisko: 1

194

Leszczyny Broniewskiego

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

400P 500P 30P 600P 40 719 39 809R 39 914R 1014 1114 1209 54U 1359P 1459P 1539P 1619 49R 1740 1810 29 1909R 39 2044P 2154U 2254U

Soboty

403P 59P 524P 624P 739 829R 924 1034S 1104R 1204 1324S 1419P 1529R 1644 1724 1814 1914 2004T 49P 2154P 2254P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

403P 524P 624P 739 829R 924 1034T 1104 1204 1324S 1419P 1529 1644R 1724 1814 1914 2004S 49U 2154P 2254P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

403V 524V 624V 739W 829X 924W 1034Y 1104W 1204W 1324Z 1419V 1529W 1644X 1724W 1814W 1914W 2004Z 49K 2154V 2254V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

403V 524V 624V 829X 1034Y 1204W 1419V 1529W 1814W 1914W 2154V

Wszystkich Świętych

403V 59V 524V 624V 739W 829X 924W 1034Z 1104X 1204W 1324Z 1419V 1529X 1644W 1724W 1814W 1914W 2004Y 49V 2154V 2254V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Leszczyny Broniewskiego:

Pogoda Czerwionka-Leszczyny

Kamień Rzędówka

Stanowisko: 1

194

Kamień Rzędówka

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Soboty

1036S 1326S 2006T

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

1036T 1326S 2006S

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

1036Y 1326Z 2006Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1036Y

Wszystkich Świętych

1036Z 1326Z 2006Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamień Rzędówka:

Pogoda Rybnik

Kamień Szewczyka

Stanowisko: 1

194

Kamień Szewczyka

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Soboty

1037S 1327S 2007T

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

1037T 1327S 2007S

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

1037Y 1327Z 2007Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1037Y

Wszystkich Świętych

1037Z 1327Z 2007Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamień Szewczyka:

Pogoda Rybnik

Kamień Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

194

Kamień Skrzyżowanie

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Soboty

1039S 1329S 2009T

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

1039T 1329S 2009S

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

1039Y 1329Z 2009Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1039Y

Wszystkich Świętych

1039Z 1329Z 2009Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamień Skrzyżowanie:

Pogoda Rybnik

Książenice Kościół

Stanowisko: 1

194

Książenice Kościół

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Soboty

1041S 1331S 2011T

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

1041T 1331S 2011S

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

1041Y 1331Z 2011Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1041Y

Wszystkich Świętych

1041Z 1331Z 2011Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Książenice Kościół:

Pogoda Czerwionka-Leszczyny

Książenice Szkoła

Stanowisko: 1

194

Książenice Szkoła

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Soboty

1043S 1333S 2013T

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

1043T 1333S 2013S

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

1043Y 1333Z 2013Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1043Y

Wszystkich Świętych

1043Z 1333Z 2013Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Książenice Szkoła:

Pogoda Czerwionka-Leszczyny

Książenice Las

Stanowisko: 1

194

Książenice Las

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Soboty

1046S 1336S 2016T

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

1046T 1336S 2016S

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

1046Y 1336Z 2016Z

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1046Y

Wszystkich Świętych

1046Z 1336Z 2016Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Książenice Las:

Pogoda Czerwionka-Leszczyny

Szczygłowice Centrum Przesiadkowe

Stanowisko: 1

194

Szczygłowice Centrum Przesiadkowe

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433P 535P 605P 35P 1000N 1100N 1200N 1305N 30U 1405N 35P 1510N 35P 1615P 1745N 2049N 2119P 44N 2229U 2327U

Soboty

436P 534P 59P 659P 1049S 1339S 1454P 2019T 2124P 2229P 2327P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

436P 559P 659P 1049T 1339S 1454P 2019S 2124U 2229P 2327P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

436V 559V 659V 1049Y 1339Z 1454V 2019Z 2124K 2229V 2327V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

436V 559V 659V 1049Y 1454V 2229V

Wszystkich Świętych

436V 534V 59V 659V 1049Z 1339Z 1454V 2019Y 2124V 2229V 2327V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szczygłowice Centrum Przesiadkowe:

Pogoda Knurów

Szczygłowice Kopalnia

Stanowisko: 2

194

Szczygłowice Kopalnia

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435P 537P 607P 37P 1002N 1102N 1202N 1307N 32U 1407N 37P 1512N 37P 1617P 1747N 2051N 2121P 46N 2231U 2329U

Soboty

438P 536P 601P 701P 1051S 1341S 1456P 2021T 2126P 2231P 2329P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

438P 601P 701P 1051T 1341S 1456P 2021S 2126U 2231P 2329P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

438V 601V 701V 1051Y 1341Z 1456V 2021Z 2126K 2231V 2329V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

438V 601V 701V 1051Y 1456V 2231V

Wszystkich Świętych

438V 536V 601V 701V 1051Z 1341Z 1456V 2021Y 2126V 2231V 2329V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szczygłowice Kopalnia:

Pogoda Knurów

Szczygłowice Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

194

Szczygłowice Skrzyżowanie

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437P 539P 609P 39P 1004N 1104N 1204N 1309N 34U 1409N 39P 1514N 39P 1619P 1749N 2053N 2123P 48N 2233U 2331U

Soboty

440P 538P 603P 703P 1053S 1343S 1458P 2023T 2128P 2233P 2331P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

440P 603P 703P 1053T 1343S 1458P 2023S 2128U 2233P 2331P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

440V 603V 703V 1053Y 1343Z 1458V 2023Z 2128K 2233V 2331V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

440V 603V 703V 1053Y 1458V 2233V

Wszystkich Świętych

440V 538V 603V 703V 1053Z 1343Z 1458V 2023Y 2128V 2233V 2331V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szczygłowice Skrzyżowanie:

Pogoda Knurów

Leszczyny Rondo

Stanowisko: 1

194

Leszczyny Rondo

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

403P 503P 33P 603P 43 722 42 812R 42 917R 1017 1117 1212 57U 1402P 1502P 42P 1622 52R 1743 1813 32 1912R 42 2047P 2157U 2257U

Soboty

406P 502P 27P 627P 742 832R 927 1107R 1207 1422P 1532R 1647 1727 1817 1917 2052P 2157P 2257P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

406P 527P 627P 742 832R 927 1107 1207 1422P 1532 1647R 1727 1817 1917 2052U 2157P 2257P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

406V 527V 627V 742W 832X 927W 1107W 1207W 1422V 1532W 1647X 1727W 1817W 1917W 2052K 2157V 2257V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

406V 527V 627V 832X 1207W 1422V 1532W 1817W 1917W 2157V

Wszystkich Świętych

406V 502V 27V 627V 742W 832X 927W 1107X 1207W 1422V 1532X 1647W 1727W 1817W 1917W 2052V 2157V 2257V

Leszczyny Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

194

Leszczyny Skrzyżowanie

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

405P 505P 35P 605P 45 724 44 814R 44 919R 1019 1119 1214 59U 1404P 1504P 44P 1624 54R 1745 1815 34 1914R 44 2049P 2159U 2259U

Soboty

408P 504P 29P 629P 744 834R 929 1109R 1209 1424P 1534R 1649 1729 1819 1919 2054P 2159P 2259P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

408P 529P 629P 744 834R 929 1109 1209 1424P 1534 1649R 1729 1819 1919 2054U 2159P 2259P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

408V 529V 629V 744W 834X 929W 1109W 1209W 1424V 1534W 1649X 1729W 1819W 1919W 2054K 2159V 2259V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

408V 529V 629V 834X 1209W 1424V 1534W 1819W 1919W 2159V

Wszystkich Świętych

408V 504V 29V 629V 744W 834X 929W 1109X 1209W 1424V 1534X 1649W 1729W 1819W 1919W 2054V 2159V 2259V

Leszczyny Szkoła

Stanowisko: 1

194

Leszczyny Szkoła

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

406P 506P 36P 606P 46 725 45 815R 45 920R 1020 1120 1215 1300U 1405P 1505P 45P 1625 55R 1746 1816 35 1915R 45 2050P 2200U 2300U

Soboty

409P 505P 30P 630P 745 835R 930 1110R 1210 1425P 1535R 1650 1730 1820 1920 2055P 2200P 2300P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

409P 530P 630P 745 835R 930 1110 1210 1425P 1535 1650R 1730 1820 1920 2055U 2200P 2300P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

409V 530V 630V 745W 835X 930W 1110W 1210W 1425V 1535W 1650X 1730W 1820W 1920W 2055K 2200V 2300V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

409V 530V 630V 835X 1210W 1425V 1535W 1820W 1920W 2200V

Wszystkich Świętych

409V 505V 30V 630V 745W 835X 930W 1110X 1210W 1425V 1535X 1650W 1730W 1820W 1920W 2055V 2200V 2300V

Leszczyny Stare

Stanowisko: 1

194

Leszczyny Stare

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

407P 507P 37P 607P 47 726 46 816R 46 921R 1021 1121 1216 1301U 1406P 1506P 46P 1626 56R 1747 1817 36 1916R 46 2051P 2201U 2301U

Soboty

410P 506P 31P 631P 746 836R 931 1111R 1211 1426P 1536R 1651 1731 1821 1921 2056P 2201P 2301P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

410P 531P 631P 746 836R 931 1111 1211 1426P 1536 1651R 1731 1821 1921 2056U 2201P 2301P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

410V 531V 631V 746W 836X 931W 1111W 1211W 1426V 1536W 1651X 1731W 1821W 1921W 2056K 2201V 2301V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

410V 531V 631V 836X 1211W 1426V 1536W 1821W 1921W 2201V

Wszystkich Świętych

410V 506V 31V 631V 746W 836X 931W 1111X 1211W 1426V 1536X 1651W 1731W 1821W 1921W 2056V 2201V 2301V

Przegędza Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

194

Przegędza Skrzyżowanie

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

409P 509P 39P 609P 49 728 48 818R 48 923R 1023 1123 1218 1303U 1408P 1508P 48P 1628 58R 1749 1819 38 1918R 48 2053P 2203U 2303U

Soboty

412P 508P 33P 633P 748 838R 933 1113R 1213 1428P 1538R 1653 1733 1823 1923 2058P 2203P 2303P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

412P 533P 633P 748 838R 933 1113 1213 1428P 1538 1653R 1733 1823 1923 2058U 2203P 2303P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

412V 533V 633V 748W 838X 933W 1113W 1213W 1428V 1538W 1653X 1733W 1823W 1923W 2058K 2203V 2303V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

412V 533V 633V 838X 1213W 1428V 1538W 1823W 1923W 2203V

Wszystkich Świętych

412V 508V 33V 633V 748W 838X 933W 1113X 1213W 1428V 1538X 1653W 1733W 1823W 1923W 2058V 2203V 2303V

Stanowice Szkoła

Stanowisko: 1

194

Stanowice Szkoła

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

411P 511P 41P 611P 51 731 51 821R 51 926R 1026 1126 1221 1306U 1411P 1511P 51P 1631 1701R 51 1821 40 1920R 50 2055P 2205U 2305U

Soboty

414P 510P 35P 635P 750 840R 935 1115R 1215 1430P 1540R 1655 1735 1825 1925 2100P 2205P 2305P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

414P 535P 635P 750 840R 935 1115 1215 1430P 1540 1655R 1735 1825 1925 2100U 2205P 2305P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

414V 535V 635V 750W 840X 935W 1115W 1215W 1430V 1540W 1655X 1735W 1825W 1925W 2100K 2205V 2305V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

414V 535V 635V 840X 1215W 1430V 1540W 1825W 1925W 2205V

Wszystkich Świętych

414V 510V 35V 635V 750W 840X 935W 1115X 1215W 1430V 1540X 1655W 1735W 1825W 1925W 2100V 2205V 2305V

Stanowice Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

194

Stanowice Skrzyżowanie

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

412P 512P 42P 612P 52 732 52 822R 52 927R 1027 1127 1222 1307U 1412P 1512P 52P 1632 1702R 52 1822 41 1921R 51 2056P 2206U 2306U

Soboty

415P 511P 36P 636P 751 841R 936 1116R 1216 1431P 1541R 1656 1736 1826 1926 2101P 2206P 2306P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

415P 536P 636P 751 841R 936 1116 1216 1431P 1541 1656R 1736 1826 1926 2101U 2206P 2306P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

415V 536V 636V 751W 841X 936W 1116W 1216W 1431V 1541W 1656X 1736W 1826W 1926W 2101K 2206V 2306V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

415V 536V 636V 841X 1216W 1431V 1541W 1826W 1926W 2206V

Wszystkich Świętych

415V 511V 36V 636V 751W 841X 936W 1116X 1216W 1431V 1541X 1656W 1736W 1826W 1926W 2101V 2206V 2306V

Stanowice Leszczyńska

Stanowisko: 1

194

Stanowice Leszczyńska

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

413P 513P 43P 613P 53 733 53 823R 53 928R 1028 1128 1223 1308U 1413P 1513P 53P 1633 1703R 53 1823 42 1922R 52 2057P 2207U 2307U

Soboty

416P 512P 37P 637P 752 842R 937 1117R 1217 1432P 1542R 1657 1737 1827 1927 2102P 2207P 2307P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

416P 537P 637P 752 842R 937 1117 1217 1432P 1542 1657R 1737 1827 1927 2102U 2207P 2307P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

416V 537V 637V 752W 842X 937W 1117W 1217W 1432V 1542W 1657X 1737W 1827W 1927W 2102K 2207V 2307V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

416V 537V 637V 842X 1217W 1432V 1542W 1827W 1927W 2207V

Wszystkich Świętych

416V 512V 37V 637V 752W 842X 937W 1117X 1217W 1432V 1542X 1657W 1737W 1827W 1927W 2102V 2207V 2307V

Stanowice Parcele

Stanowisko: 1

194

Stanowice Parcele

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

414P 514P 44P 614P 54 734 54 824R 54 929R 1029 1129 1224 1309U 1414P 1514P 54P 1634 1704R 54 1824 43 1923R 53 2058P 2208U 2308U

Soboty

417P 513P 38P 638P 753 843R 938 1118R 1218 1433P 1543R 1658 1738 1828 1928 2103P 2208P 2308P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

417P 538P 638P 753 843R 938 1118 1218 1433P 1543 1658R 1738 1828 1928 2103U 2208P 2308P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

417V 538V 638V 753W 843X 938W 1118W 1218W 1433V 1543W 1658X 1738W 1828W 1928W 2103K 2208V 2308V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

417V 538V 638V 843X 1218W 1433V 1543W 1828W 1928W 2208V

Wszystkich Świętych

417V 513V 38V 638V 753W 843X 938W 1118X 1218W 1433V 1543X 1658W 1738W 1828W 1928W 2103V 2208V 2308V

Czerwionka Centrum

Stanowisko: 1

194

Czerwionka Centrum

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

416P 516P 46P 616P 56 736 56 826R 56 931R 1031 1131 1226 1311U 1416P 1516P 56P 1636 1706R 56 1826 45 1925R 55 2100P 2210U 2310U

Soboty

419P 515P 40P 640P 755 845R 940 1120R 1220 1435P 1545R 1700 40 1830 1930 2105P 2210P 2310P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

419P 540P 640P 755 845R 940 1120 1220 1435P 1545 1700R 40 1830 1930 2105U 2210P 2310P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

419V 540V 640V 755W 845X 940W 1120W 1220W 1435V 1545W 1700X 40W 1830W 1930W 2105K 2210V 2310V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

419V 540V 640V 845X 1220W 1435V 1545W 1830W 1930W 2210V

Wszystkich Świętych

419V 515V 40V 640V 755W 845X 940W 1120X 1220W 1435V 1545X 1700W 40W 1830W 1930W 2105V 2210V 2310V

Czerwionka Ośrodek Zdrowia

Stanowisko: 1

194

Czerwionka Ośrodek Zdrowia

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

418P 519P 49P 619P 59 739 59 829R 59 934R 1034 1134 1229 1314U 1419P 1519P 59P 1639 1709R 59 1829 48 1928R 58 2103P 2213U 2312U

Soboty

421P 518P 43P 643P 758 848R 943 1123R 1223 1438P 1548R 1703 43 1833 1933 2108P 2213P 2312P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

421P 543P 643P 758 848R 943 1123 1223 1438P 1548 1703R 43 1833 1933 2108U 2213P 2312P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

421V 543V 643V 758W 848X 943W 1123W 1223W 1438V 1548W 1703X 43W 1833W 1933W 2108K 2213V 2312V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

421V 543V 643V 848X 1223W 1438V 1548W 1833W 1933W 2213V

Wszystkich Świętych

421V 518V 43V 643V 758W 848X 943W 1123X 1223W 1438V 1548X 1703W 43W 1833W 1933W 2108V 2213V 2312V

Czerwionka KWK Dębieńsko

Stanowisko: 1

194

Czerwionka KWK Dębieńsko

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

420P 521P 51P 621P 701 41 801 31R 901 36R 1036 1136 1231 1316U 1421P 1521P 1601P 41 1711R 1801 31 50 1930R 2000 2105P 2215U 2314U

Soboty

423P 520P 45P 645P 800 50R 945 1125R 1225 1440P 1550R 1705 45 1835 1935 2110P 2215P 2314P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

423P 545P 645P 800 50R 945 1125 1225 1440P 1550 1705R 45 1835 1935 2110U 2215P 2314P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

423V 545V 645V 800W 50X 945W 1125W 1225W 1440V 1550W 1705X 45W 1835W 1935W 2110K 2215V 2314V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

423V 545V 645V 850X 1225W 1440V 1550W 1835W 1935W 2215V

Wszystkich Świętych

423V 520V 45V 645V 800W 50X 945W 1125X 1225W 1440V 1550X 1705W 45W 1835W 1935W 2110V 2215V 2314V

Czuchów Sklep

Stanowisko: 1

194

Czuchów Sklep

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

421P 522P 52P 622P 702 42 802 32R 902 37R 1037 1137 1232 1317U 1422P 1522P 1602P 42 1712R 1802 32 51 1931R 2001 2106P 2216U 2315U

Soboty

424P 521P 46P 646P 801 51R 946 1126R 1226 1441P 1551R 1706 46 1836 1936 2111P 2216P 2315P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

424P 546P 646P 801 51R 946 1126 1226 1441P 1551 1706R 46 1836 1936 2111U 2216P 2315P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

424V 546V 646V 801W 51X 946W 1126W 1226W 1441V 1551W 1706X 46W 1836W 1936W 2111K 2216V 2315V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

424V 546V 646V 851X 1226W 1441V 1551W 1836W 1936W 2216V

Wszystkich Świętych

424V 521V 46V 646V 801W 51X 946W 1126X 1226W 1441V 1551X 1706W 46W 1836W 1936W 2111V 2216V 2315V

Czuchów Szkoła

Stanowisko: 1

194

Czuchów Szkoła

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

423P 524P 54P 624P 704 44 804 34R 904 39R 1039 1139 1234 1319U 1424P 1524P 1604P 44 1714R 1804 34 53 1933R 2003 2108P 2218U 2317U

Soboty

426P 523P 48P 648P 803 53R 948 1128R 1228 1443P 1553R 1708 48 1838 1938 2113P 2218P 2317P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

426P 548P 648P 803 53R 948 1128 1228 1443P 1553 1708R 48 1838 1938 2113U 2218P 2317P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

426V 548V 648V 803W 53X 948W 1128W 1228W 1443V 1553W 1708X 48W 1838W 1938W 2113K 2218V 2317V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

426V 548V 648V 853X 1228W 1443V 1553W 1838W 1938W 2218V

Wszystkich Świętych

426V 523V 48V 648V 803W 53X 948W 1128X 1228W 1443V 1553X 1708W 48W 1838W 1938W 2113V 2218V 2317V

Czuchów Granica

Stanowisko: 1

194

Czuchów Granica

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

425P 526P 56P 626P 706 46 806 36R 906 41R 1041 1141 1236 1321U 1426P 1526P 1606P 46 1716R 1806 36 55 1935R 2005 2110P 2220U 2319U

Soboty

428P 525P 50P 650P 805 55R 950 1130R 1230 1445P 1555R 1710 50 1840 1940 2115P 2220P 2319P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

428P 550P 650P 805 55R 950 1130 1230 1445P 1555 1710R 50 1840 1940 2115U 2220P 2319P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

428V 550V 650V 805W 55X 950W 1130W 1230W 1445V 1555W 1710X 50W 1840W 1940W 2115K 2220V 2319V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

428V 550V 650V 855X 1230W 1445V 1555W 1840W 1940W 2220V

Wszystkich Świętych

428V 525V 50V 650V 805W 55X 950W 1130X 1230W 1445V 1555X 1710W 50W 1840W 1940W 2115V 2220V 2319V

Szczygłowice Kościół

Stanowisko: 2

194

Szczygłowice Kościół

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

428P 529P 59P 629P 709 49 809 39R 909 44R 1044 1144 1239 1324U 1429P 1529P 1609P 49 1719R 1809 39 58 1938R 2008 2113P 2223U 2322U

Soboty

431P 528P 53P 653P 808 58R 953 1133R 1233 1448P 1558R 1713 53 1843 1943 2118P 2223P 2322P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

431P 553P 653P 808 58R 953 1133 1233 1448P 1558 1713R 53 1843 1943 2118U 2223P 2322P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

431V 553V 653V 808W 58X 953W 1133W 1233W 1448V 1558W 1713X 53W 1843W 1943W 2118K 2223V 2322V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

431V 553V 653V 858X 1233W 1448V 1558W 1843W 1943W 2223V

Wszystkich Świętych

431V 528V 53V 653V 808W 58X 953W 1133X 1233W 1448V 1558X 1713W 53W 1843W 1943W 2118V 2223V 2322V

Szczygłowice Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

194

Szczygłowice Skrzyżowanie

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

429P 530P 600P 30P 1325U 1430P 1530P 1610P 2114P 2224U 2323U

Soboty

432P 529P 54P 654P 1449P 2119P 2224P 2323P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

432P 554P 654P 1449P 2119U 2224P 2323P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

432V 554V 654V 1449V 2119K 2224V 2323V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

432V 554V 654V 1449V 2224V

Wszystkich Świętych

432V 529V 54V 654V 1449V 2119V 2224V 2323V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szczygłowice Skrzyżowanie:

Pogoda Knurów

Szczygłowice Kopalnia

Stanowisko: 3

194

Szczygłowice Kopalnia

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

431P 532P 602P 32P 1327U 1432P 1532P 1612P 2116P 2226U 2325U

Soboty

434P 531P 56P 656P 1451P 2121P 2226P 2325P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

434P 556P 656P 1451P 2121U 2226P 2325P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

434V 556V 656V 1451V 2121K 2226V 2325V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

434V 556V 656V 1451V 2226V

Wszystkich Świętych

434V 531V 56V 656V 1451V 2121V 2226V 2325V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szczygłowice Kopalnia:

Pogoda Knurów

Szczygłowice Centrum Przesiadkowe

Stanowisko: 1

194

Szczygłowice Centrum Przesiadkowe

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433P 535P 605P 35P 1000N 1100N 1200N 1305N 30U 1405N 35P 1510N 35P 1615P 1745N 2049N 2119P 44N 2229U 2327U

Soboty

436P 534P 59P 659P 1049S 1339S 1454P 2019T 2124P 2229P 2327P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

436P 559P 659P 1049T 1339S 1454P 2019S 2124U 2229P 2327P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

436V 559V 659V 1049Y 1339Z 1454V 2019Z 2124K 2229V 2327V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

436V 559V 659V 1049Y 1454V 2229V

Wszystkich Świętych

436V 534V 59V 659V 1049Z 1339Z 1454V 2019Y 2124V 2229V 2327V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szczygłowice Centrum Przesiadkowe:

Pogoda Knurów

Szczygłowice Kopalnia

Stanowisko: 2

194

Szczygłowice Kopalnia

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435P 537P 607P 37P 1002N 1102N 1202N 1307N 32U 1407N 37P 1512N 37P 1617P 1747N 2051N 2121P 46N 2231U 2329U

Soboty

438P 536P 601P 701P 1051S 1341S 1456P 2021T 2126P 2231P 2329P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

438P 601P 701P 1051T 1341S 1456P 2021S 2126U 2231P 2329P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

438V 601V 701V 1051Y 1341Z 1456V 2021Z 2126K 2231V 2329V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

438V 601V 701V 1051Y 1456V 2231V

Wszystkich Świętych

438V 536V 601V 701V 1051Z 1341Z 1456V 2021Y 2126V 2231V 2329V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szczygłowice Kopalnia:

Pogoda Knurów

Szczygłowice Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

194

Szczygłowice Skrzyżowanie

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437P 539P 609P 39P 1004N 1104N 1204N 1309N 34U 1409N 39P 1514N 39P 1619P 1749N 2053N 2123P 48N 2233U 2331U

Soboty

440P 538P 603P 703P 1053S 1343S 1458P 2023T 2128P 2233P 2331P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

440P 603P 703P 1053T 1343S 1458P 2023S 2128U 2233P 2331P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

440V 603V 703V 1053Y 1343Z 1458V 2023Z 2128K 2233V 2331V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

440V 603V 703V 1053Y 1458V 2233V

Wszystkich Świętych

440V 538V 603V 703V 1053Z 1343Z 1458V 2023Y 2128V 2233V 2331V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szczygłowice Skrzyżowanie:

Pogoda Knurów

Szczygłowice Skrzyżowanie

Stanowisko: 4

194

Szczygłowice Skrzyżowanie

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

710 50 810 40R 910 45R 1045 1145 1240 1650 1720R 1810 40 59 1939R 2009

Soboty

809 59R 954 1134R 1234 1559R 1714 54 1844 1944

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

809 59R 954 1134 1234 1559 1714R 54 1844 1944

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

809W 59X 954W 1134W 1234W 1559W 1714X 54W 1844W 1944W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

859X 1234W 1559W 1844W 1944W

Wszystkich Świętych

809W 59X 954W 1134X 1234W 1559X 1714W 54W 1844W 1944W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szczygłowice Skrzyżowanie:

Pogoda Knurów

Krywałd Stadion

Stanowisko: 2

194

Krywałd Stadion

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439P 541P 611P 41P 711 51 811 41R 911 46R 1006N 46 1106N 46 1206N 41 1311N 36U 1411N 41P 1516N 41P 1621P 51 1721R 51N 1811 41 1900 40R 2010 55N 2125P 50N 2235U 2333U

Soboty

442P 540P 605P 705P 810 900R 55 1055S 1135R 1235 1345S 1500P 1600R 1715 55 1845 1945 2025T 2130P 2235P 2333P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

442P 605P 705P 810 900R 55 1055T 1135 1235 1345S 1500P 1600 1715R 55 1845 1945 2025S 2130U 2235P 2333P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

442V 605V 705V 810W 900X 55W 1055Y 1135W 1235W 1345Z 1500V 1600W 1715X 55W 1845W 1945W 2025Z 2130K 2235V 2333V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

442V 605V 705V 900X 1055Y 1235W 1500V 1600W 1845W 1945W 2235V

Wszystkich Świętych

442V 540V 605V 705V 810W 900X 55W 1055Z 1135X 1235W 1345Z 1500V 1600X 1715W 55W 1845W 1945W 2025Y 2130V 2235V 2333V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Krywałd Stadion:

Pogoda Knurów

Krywałd Michalskiego

Stanowisko: 2

194

Krywałd Michalskiego

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

440P 543P 613P 43P 713 53 813 43R 913 48R 1008N 48 1108N 48 1208N 43 1313N 38U 1413N 43P 1518N 43P 1623P 53 1723R 53N 1813 43 1901 41R 2011 56N 2126P 51N 2236U 2334U

Soboty

443P 541P 606P 706P 811 901R 56 1056S 1136R 1236 1346S 1501P 1601R 1716 56 1846 1946 2026T 2131P 2236P 2334P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

443P 606P 706P 811 901R 56 1056T 1136 1236 1346S 1501P 1601 1716R 56 1846 1946 2026S 2131U 2236P 2334P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

443V 606V 706V 811W 901X 56W 1056Y 1136W 1236W 1346Z 1501V 1601W 1716X 56W 1846W 1946W 2026Z 2131K 2236V 2334V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

443V 606V 706V 901X 1056Y 1236W 1501V 1601W 1846W 1946W 2236V

Wszystkich Świętych

443V 541V 606V 706V 811W 901X 56W 1056Z 1136X 1236W 1346Z 1501V 1601X 1716W 56W 1846W 1946W 2026Y 2131V 2236V 2334V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Krywałd Michalskiego:

Pogoda Knurów

Krywałd Zacisze

Stanowisko: 2

194

Krywałd Zacisze

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442P 545P 615P 45P 715 55 815 45R 915 50R 1010N 50 1110N 50 1210N 45 1315N 40U 1415N 45P 1520N 45P 1625P 55 1725R 55N 1815 45 1903 43R 2013 58N 2128P 53N 2238U 2336U

Soboty

445P 543P 608P 708P 813 903R 58 1058S 1138R 1238 1348S 1503P 1603R 1718 58 1848 1948 2028T 2133P 2238P 2336P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

445P 608P 708P 813 903R 58 1058T 1138 1238 1348S 1503P 1603 1718R 58 1848 1948 2028S 2133U 2238P 2336P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

445V 608V 708V 813W 903X 58W 1058Y 1138W 1238W 1348Z 1503V 1603W 1718X 58W 1848W 1948W 2028Z 2133K 2238V 2336V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

445V 608V 708V 903X 1058Y 1238W 1503V 1603W 1848W 1948W 2238V

Wszystkich Świętych

445V 543V 608V 708V 813W 903X 58W 1058Z 1138X 1238W 1348Z 1503V 1603X 1718W 58W 1848W 1948W 2028Y 2133V 2238V 2336V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Krywałd Zacisze:

Pogoda Knurów

Knurów Kino

Stanowisko: 2

194

Knurów Kino

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444P 547P 617P 47P 717 57 817 47R 917 52R 1012N 52 1112N 52 1212N 47 1317N 42U 1417N 47P 1522N 47P 1627P 57 1727R 57N 1817 47 1905 45R 2015 2100N 30P 55N 2240U 2338U

Soboty

447P 545P 610P 710P 815 905R 1000 1100S 40R 1240 1350S 1505P 1605R 1720 1800 50 1950 2030T 2135P 2240P 2338P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

447P 610P 710P 815 905R 1000 1100T 40 1240 1350S 1505P 1605 1720R 1800 50 1950 2030S 2135U 2240P 2338P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

447V 610V 710V 815W 905X 1000W 1100Y 40W 1240W 1350Z 1505V 1605W 1720X 1800W 50W 1950W 2030Z 2135K 2240V 2338V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

447V 610V 710V 905X 1100Y 1240W 1505V 1605W 1850W 1950W 2240V

Wszystkich Świętych

447V 545V 610V 710V 815W 905X 1000W 1100Z 40X 1240W 1350Z 1505V 1605X 1720W 1800W 50W 1950W 2030Y 2135V 2240V 2338V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Knurów Kino:

Pogoda Knurów

Knurów Remiza

Stanowisko: 2

194

Knurów Remiza

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

446P 550P 620P 50P 720 800 20 50R 920 55R 1015N 55 1115N 55 1215N 50 1320N 45U 1420N 50P 1525N 50P 1630P 1700 30R 1800N 20 50 1907 47R 2017 2102N 32P 57N 2242U 2340U

Soboty

449P 547P 612P 712P 817 907R 1002 1102S 42R 1242 1352S 1507P 1607R 1722 1802 52 1952 2032T 2137P 2242P 2340P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

449P 612P 712P 817 907R 1002 1102T 42 1242 1352S 1507P 1607 1722R 1802 52 1952 2032S 2137U 2242P 2340P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

449V 612V 712V 817W 907X 1002W 1102Y 42W 1242W 1352Z 1507V 1607W 1722X 1802W 52W 1952W 2032Z 2137K 2242V 2340V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

449V 612V 712V 907X 1102Y 1242W 1507V 1607W 1852W 1952W 2242V

Wszystkich Świętych

449V 547V 612V 712V 817W 907X 1002W 1102Z 42X 1242W 1352Z 1507V 1607X 1722W 1802W 52W 1952W 2032Y 2137V 2242V 2340V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Knurów Remiza:

Pogoda Knurów

Knurów Szpitalna

Stanowisko: 3

194

Knurów Szpitalna

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

448P 553P 623P 53P 723 803 23 53R 923 58R 1018N 58 1118N 58 1218N 53 1323N 48U 1423N 53P 1528N 53P 1633P 1703 33R 1803N 23 53 1910 50R 2020 2105N 35P 2200N 45U 2342U

Soboty

451P 550P 615P 715P 820 910R 1005 1105S 45R 1245 1355S 1510P 1610R 1725 1805 55 1955 2035T 2140P 2245P 2342P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

451P 615P 715P 820 910R 1005 1105T 45 1245 1355S 1510P 1610 1725R 1805 55 1955 2035S 2140U 2245P 2342P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

451V 615V 715V 820W 910X 1005W 1105Y 45W 1245W 1355Z 1510V 1610W 1725X 1805W 55W 1955W 2035Z 2140K 2245V 2342V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

451V 615V 715V 910X 1105Y 1245W 1510V 1610W 1855W 1955W 2245V

Wszystkich Świętych

451V 550V 615V 715V 820W 910X 1005W 1105Z 45X 1245W 1355Z 1510V 1610X 1725W 1805W 55W 1955W 2035Y 2140V 2245V 2342V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Knurów Szpitalna:

Pogoda Knurów

Knurów Kosmonautów

Stanowisko: 1

194

Knurów Kosmonautów

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450P 555P 625P 55P 725 805 25 55R 925 1000R 20N 1100 20N 1200 20N 55 1325N 50U 1425N 55P 1530N 55P 1635P 1705 35R 1805N 25 55 1912 52R 2022 2107N 37P 2202N 47U 2344U

Soboty

453P 552P 617P 717P 822 912R 1007 1107S 47R 1247 1357S 1512P 1612R 1727 1807 57 1957 2037T 2142P 2247P 2344P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

453P 617P 717P 822 912R 1007 1107T 47 1247 1357S 1512P 1612 1727R 1807 57 1957 2037S 2142U 2247P 2344P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

453V 617V 717V 822W 912X 1007W 1107Y 47W 1247W 1357Z 1512V 1612W 1727X 1807W 57W 1957W 2037Z 2142K 2247V 2344V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

453V 617V 717V 912X 1107Y 1247W 1512V 1612W 1857W 1957W 2247V

Wszystkich Świętych

453V 552V 617V 717V 822W 912X 1007W 1107Z 47X 1247W 1357Z 1512V 1612X 1727W 1807W 57W 1957W 2037Y 2142V 2247V 2344V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Knurów Kosmonautów:

Pogoda Knurów

Knurów Wojska Polskiego

Stanowisko: 1

194

Knurów Wojska Polskiego

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

452P 558P 628P 58P 728 808 28 58R 928 1003R 23N 1103 23N 1203 23N 58 1328N 53U 1428N 58P 1533N 58P 1638P 1708 38R 1808N 28 58 1915 55R 2025 2110N 40P 2205N 50U 2346U

Soboty

455P 555P 620P 720P 825 915R 1010 1110S 50R 1250 1400S 1515P 1615R 1730 1810 1900 2000 40T 2145P 2250P 2346P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

455P 620P 720P 825 915R 1010 1110T 50 1250 1400S 1515P 1615 1730R 1810 1900 2000 40S 2145U 2250P 2346P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

455V 620V 720V 825W 915X 1010W 1110Y 50W 1250W 1400Z 1515V 1615W 1730X 1810W 1900W 2000W 40Z 2145K 2250V 2346V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

455V 620V 720V 915X 1110Y 1250W 1515V 1615W 1900W 2000W 2250V

Wszystkich Świętych

455V 555V 620V 720V 825W 915X 1010W 1110Z 50X 1250W 1400Z 1515V 1615X 1730W 1810W 1900W 2000W 40Y 2145V 2250V 2346V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Knurów Wojska Polskiego:

Pogoda Knurów

Bojków Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

194

Bojków Skrzyżowanie

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454P 600P 30P 700P 30 810 30 900R 30 1005R 25N 1105 25N 1205 25N 1300 30N 55U 1430N 1500P 35N 1600P 40P 1710 40R 1810N 30 1900 17 57R 2027 2112N 42P 2207N 52U 2348U

Soboty

457P 557P 622P 722P 827 917R 1012 1112S 52R 1252 1402S 1517P 1617R 1732 1812 1902 2002 42T 2147P 2252P 2348P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

457P 622P 722P 827 917R 1012 1112T 52 1252 1402S 1517P 1617 1732R 1812 1902 2002 42S 2147U 2252P 2348P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

457V 622V 722V 827W 917X 1012W 1112Y 52W 1252W 1402Z 1517V 1617W 1732X 1812W 1902W 2002W 42Z 2147K 2252V 2348V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

457V 622V 722V 917X 1112Y 1252W 1517V 1617W 1902W 2002W 2252V

Wszystkich Świętych

457V 557V 622V 722V 827W 917X 1012W 1112Z 52X 1252W 1402Z 1517V 1617X 1732W 1812W 1902W 2002W 42Y 2147V 2252V 2348V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bojków Skrzyżowanie:

Pogoda Gliwice

Bojków Rybnicka

Stanowisko: 2

194

Bojków Rybnicka

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456P 602P 32P 702P 32 812 32 902R 32 1007R 27N 1107 27N 1207 27N 1302 32N 57U 1432N 1502P 37N 1602P 42P 1712 42R 1812N 32 1902 19 59R 2029 2114N 44P 2209N 54U 2350U

Soboty

459P 559P 624P 724P 829 919R 1014 1114S 54R 1254 1404S 1519P 1619R 1734 1814 1904 2004 44T 2149P 2254P 2350P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

459P 624P 724P 829 919R 1014 1114T 54 1254 1404S 1519P 1619 1734R 1814 1904 2004 44S 2149U 2254P 2350P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

459V 624V 724V 829W 919X 1014W 1114Y 54W 1254W 1404Z 1519V 1619W 1734X 1814W 1904W 2004W 44Z 2149K 2254V 2350V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

459V 624V 724V 919X 1114Y 1254W 1519V 1619W 1904W 2004W 2254V

Wszystkich Świętych

459V 559V 624V 724V 829W 919X 1014W 1114Z 54X 1254W 1404Z 1519V 1619X 1734W 1814W 1904W 2004W 44Y 2149V 2254V 2350V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bojków Rybnicka:

Pogoda Gliwice

Bojków Auchan

Stanowisko: 1

194

Bojków Auchan

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457P 603P 33P 703P 33 813 33 903R 33 1008R 28N 1108 28N 1208 28N 1303 33N 58U 1433N 1503P 38N 1603P 43P 1713 43R 1813N 33 1903 20 2000R 30 2115N 45P 2210N 55U 2351U

Soboty

500P 600P 25P 725P 830 920R 1015 1115S 55R 1255 1405S 1520P 1620R 1735 1815 1905 2005 45T 2150P 2255P 2351P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

500P 625P 725P 830 920R 1015 1115T 55 1255 1405S 1520P 1620 1735R 1815 1905 2005 45S 2150U 2255P 2351P

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bojków Auchan:

Pogoda Gliwice

Trynek Autostrada

Stanowisko: 2

194

Trynek Autostrada

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459P 605P 35P 705P 35 815 35 905R 35 1010R 30N 1110 30N 1210 30N 1305 35N 1400U 35N 1505P 40N 1605P 45P 1715 45R 1815N 35 1905 22 2002R 32 2117N 47P 2212N 57U 2353U

Soboty

502P 602P 27P 727P 832 922R 1017 1117S 57R 1257 1407S 1522P 1622R 1737 1817 1907 2007 47T 2152P 2257P 2353P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

502P 627P 727P 832 922R 1017 1117T 57 1257 1407S 1522P 1622 1737R 1817 1907 2007 47S 2152U 2257P 2353P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

502V 627V 727V 832W 922X 1017W 1117Y 57W 1257W 1407Z 1522V 1622W 1737X 1817W 1907W 2007W 47Z 2152K 2257V 2353V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

502V 627V 727V 922X 1117Y 1257W 1522V 1622W 1907W 2007W 2257V

Wszystkich Świętych

502V 602V 27V 727V 832W 922X 1017W 1117Z 57X 1257W 1407Z 1522V 1622X 1737W 1817W 1907W 2007W 47Y 2152V 2257V 2353V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Trynek Autostrada:

Pogoda Gliwice

Trynek Ogródki Działkowe

Stanowisko: 2

194

Trynek Ogródki Działkowe

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500P 606P 36P 706P 36 816 36 906R 36 1011R 31N 1111 31N 1211 31N 1306 36N 1401U 36N 1506P 41N 1606P 46P 1716 46R 1816N 36 1906 23 2003R 33 2118N 48P 2213N 58U 2354U

Soboty

503P 603P 28P 728P 833 923R 1018 1118S 58R 1258 1408S 1523P 1623R 1738 1818 1908 2008 48T 2153P 2258P 2354P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

503P 628P 728P 833 923R 1018 1118T 58 1258 1408S 1523P 1623 1738R 1818 1908 2008 48S 2153U 2258P 2354P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

503V 628V 728V 833W 923X 1018W 1118Y 58W 1258W 1408Z 1523V 1623W 1738X 1818W 1908W 2008W 48Z 2153K 2258V 2354V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

503V 628V 728V 923X 1118Y 1258W 1523V 1623W 1908W 2008W 2258V

Wszystkich Świętych

503V 603V 28V 728V 833W 923X 1018W 1118Z 58X 1258W 1408Z 1523V 1623X 1738W 1818W 1908W 2008W 48Y 2153V 2258V 2354V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Trynek Ogródki Działkowe:

Pogoda Gliwice

Gliwice Żurawia

Stanowisko: 2

194

Gliwice Żurawia

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502P 608P 38P 708P 38 818 38 908R 38 1013R 33N 1113 33N 1213 33N 1308 38N 1403U 38N 1508P 43N 1608P 48P 1718 48R 1818N 38 1908 25 2005R 35 2120N 50P 2215N 2300U 55U

Soboty

505P 605P 30P 730P 835 925R 1020 1120S 1200R 1300 1410S 1525P 1625R 1740 1820 1910 2010 50T 2155P 2300P 55P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

505P 630P 730P 835 925R 1020 1120T 1200 1300 1410S 1525P 1625 1740R 1820 1910 2010 50S 2155U 2300P 55P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

505V 630V 730V 835W 925X 1020W 1120Y 1200W 1300W 1410Z 1525V 1625W 1740X 1820W 1910W 2010W 50Z 2155K 2300V 55V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

505V 630V 730V 925X 1120Y 1300W 1525V 1625W 1910W 2010W 2300V

Wszystkich Świętych

505V 605V 30V 730V 835W 925X 1020W 1120Z 1200X 1300W 1410Z 1525V 1625X 1740W 1820W 1910W 2010W 50Y 2155V 2300V 55V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Żurawia:

Pogoda Gliwice

Gliwice Rybnicka

Stanowisko: 2

194

Gliwice Rybnicka

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504P 610P 40P 710P 40 820 40 910R 40 1015R 35N 1115 35N 1215 35N 1310 40N 1405U 40N 1510P 45N 1610P 50P 1720 50R 1820N 40 1910 27 2007R 37 2122N 52P 2217N 2302U 57U

Soboty

507P 607P 32P 732P 837 927R 1022 1122S 1202R 1302 1412S 1527P 1627R 1742 1822 1912 2012 52T 2157P 2302P 57P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

507P 632P 732P 837 927R 1022 1122T 1202 1302 1412S 1527P 1627 1742R 1822 1912 2012 52S 2157U 2302P 57P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

507V 632V 732V 837W 927X 1022W 1122Y 1202W 1302W 1412Z 1527V 1627W 1742X 1822W 1912W 2012W 52Z 2157K 2302V 57V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

507V 632V 732V 927X 1122Y 1302W 1527V 1627W 1912W 2012W 2302V

Wszystkich Świętych

507V 607V 32V 732V 837W 927X 1022W 1122Z 1202X 1302W 1412Z 1527V 1627X 1742W 1822W 1912W 2012W 52Y 2157V 2302V 57V

Gliwice Nowy Świat

Stanowisko: 2

194

Gliwice Nowy Świat

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507P 613P 43P 713P 43 823 43 913R 43 1018R 38N 1118 38N 1218 38N 1313 43N 1408U 43N 1513P 48N 1613P 53P 1723 53R 1823N 43 1912 29 2009R 39 2124N 54P 2219N 2304U 59U

Soboty

509P 609P 34P 734P 839 929R 1024 1124S 1204R 1304 1414S 1529P 1629R 1744 1824 1914 2014 54T 2159P 2304P 59P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

509P 634P 734P 839 929R 1024 1124T 1204 1304 1414S 1529P 1629 1744R 1824 1914 2014 54S 2159U 2304P 59P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

509V 634V 734V 839W 929X 1024W 1124Y 1204W 1304W 1414Z 1529V 1629W 1744X 1824W 1914W 2014W 54Z 2159K 2304V 59V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

509V 634V 734V 929X 1124Y 1304W 1529V 1629W 1914W 2014W 2304V

Wszystkich Świętych

509V 609V 34V 734V 839W 929X 1024W 1124Z 1204X 1304W 1414Z 1529V 1629X 1744W 1824W 1914W 2014W 54Y 2159V 2304V 59V

Gliwice Wrocławska

Stanowisko: 1

194

Gliwice Wrocławska

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509P 615P 45P 715P 45 825 45 915R 45 1020R 40N 1120 40N 1220 40N 1315 45N 1410U 45N 1515P 50N 1615P 55P 1725 55R 1825N 45 1914 31 2011R 41 2126N 56P 2221N 2305U 000U

Soboty

511P 611P 36P 736P 841 931R 1026 1126S 1206R 1306 1416S 1531P 1631R 1746 1826 1916 2016 56T 2201P 2305P 000P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

511P 636P 736P 841 931R 1026 1126T 1206 1306 1416S 1531P 1631 1746R 1826 1916 2016 56S 2201U 2305P 000P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

511V 636V 736V 841W 931X 1026W 1126Y 1206W 1306W 1416Z 1531V 1631W 1746X 1826W 1916W 2016W 56Z 2201K 2305V 000V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

511V 636V 736V 931X 1126Y 1306W 1531V 1631W 1916W 2016W 2305V

Wszystkich Świętych

511V 611V 36V 736V 841W 931X 1026W 1126Z 1206X 1306W 1416Z 1531V 1631X 1746W 1826W 1916W 2016W 56Y 2201V 2305V 000V

Gliwice Plac Piastów

Stanowisko: 6

194

Gliwice Plac Piastów

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512P 618P 48P 718P 48 828 48 918R 48 1023R 43N 1123 43N 1223 43N 1318 48N 1413U 48N 1518P 53N 1618P 58P 1728 58R 1828N 48 1917 34 2014R 44 2129N 59P 2224N 2308U 003U

Soboty

514P 614P 39P 739P 844 934R 1029 1129S 1209R 1309 1419S 1534P 1634R 1749 1829 1919 2019 59T 2204P 2308P 003P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

514P 639P 739P 844 934R 1029 1129T 1209 1309 1419S 1534P 1634 1749R 1829 1919 2019 59S 2204U 2308P 003P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

514V 639V 739V 844W 934X 1029W 1129Y 1209W 1309W 1419Z 1534V 1634W 1749X 1829W 1919W 2019W 59Z 2204K 2308V 003V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

514V 639V 739V 934X 1129Y 1309W 1534V 1634W 1919W 2019W 2308V

Wszystkich Świętych

514V 614V 39V 739V 844W 934X 1029W 1129Z 1209X 1309W 1419Z 1534V 1634X 1749W 1829W 1919W 2019W 59Y 2204V 2308V 003V

Gliwice Dąbrowskiego

Stanowisko: 1

194

Gliwice Dąbrowskiego

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

515P 621P 51P 721P 51 831 51 921R 51 1026R 46N 1126 46N 1226 46N 1322 52N 1417U 52N 1522P 57N 1622P 1702P 31 1801R 31N 51 1920 37 2017R 47 2132N 2202P 27N 2311U 006U

Soboty

517P 617P 42P 742P 847 937R 1032 1132S 1212R 1312 1422S 1537P 1637R 1752 1832 1922 2022 2102T 2207P 2311P 006P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

517P 642P 742P 847 937R 1032 1132T 1212 1312 1422S 1537P 1637 1752R 1832 1922 2022 2102S 2207U 2311P 006P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

517V 642V 742V 847W 937X 1032W 1132Y 1212W 1312W 1422Z 1537V 1637W 1752X 1832W 1922W 2022W 2102Z 2207K 2311V 006V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

517V 642V 742V 937X 1132Y 1312W 1537V 1637W 1922W 2022W 2311V

Wszystkich Świętych

517V 617V 42V 742V 847W 937X 1032W 1132Z 1212X 1312W 1422Z 1537V 1637X 1752W 1832W 1922W 2022W 2102Y 2207V 2311V 006V

Gliwice Lindego

Stanowisko: 2

194

Gliwice Lindego

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517P 623P 53P 723P 53 833 53 923R 53 1028R 48N 1128 48N 1228 48N 1324 54N 1419U 54N 1524P 59N 1624P 1704P 33 1803R 33N 53 1922 39 2019R 49 2134N 2204P 29N 2312U 007U

Soboty

519P 619P 44P 744P 849 939R 1034 1134S 1214R 1314 1424S 1539P 1639R 1754 1834 1924 2024 2104T 2209P 2312P 007P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

519P 644P 744P 849 939R 1034 1134T 1214 1314 1424S 1539P 1639 1754R 1834 1924 2024 2104S 2209U 2312P 007P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

519V 644V 744V 849W 939X 1034W 1134Y 1214W 1314W 1424Z 1539V 1639W 1754X 1834W 1924W 2024W 2104Z 2209K 2312V 007V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

519V 644V 744V 939X 1134Y 1314W 1539V 1639W 1924W 2024W 2312V

Wszystkich Świętych

519V 619V 44V 744V 849W 939X 1034W 1134Z 1214X 1314W 1424Z 1539V 1639X 1754W 1834W 1924W 2024W 2104Y 2209V 2312V 007V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Lindego:

Pogoda Gliwice

Gliwice Akacjowa

Stanowisko: 1

194

Gliwice Akacjowa

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

518P 624P 54P 724P 54 834 54 924R 54 1029R 49N 1129 49N 1229 49N 1325 55N 1420U 55N 1525P 1600N 25P 1705P 34 1804R 34N 54 1923 40 2020R 50 2135N 2205P 30N 2313U 008U

Soboty

520P 620P 45P 745P 850 940R 1035 1135S 1215R 1315 1425S 1540P 1640R 1755 1835 1925 2025 2105T 2210P 2313P 008P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

520P 645P 745P 850 940R 1035 1135T 1215 1315 1425S 1540P 1640 1755R 1835 1925 2025 2105S 2210U 2313P 008P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

520V 645V 745V 850W 940X 1035W 1135Y 1215W 1315W 1425Z 1540V 1640W 1755X 1835W 1925W 2025W 2105Z 2210K 2313V 008V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

520V 645V 745V 940X 1135Y 1315W 1540V 1640W 1925W 2025W 2313V

Wszystkich Świętych

520V 620V 45V 745V 850W 940X 1035W 1135Z 1215X 1315W 1425Z 1540V 1640X 1755W 1835W 1925W 2025W 2105Y 2210V 2313V 008V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Akacjowa:

Pogoda Gliwice

Gliwice Zameczek Leśny

Stanowisko: 2

194

Gliwice Zameczek Leśny

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519P 625P 55P 725P 55 835 55 925R 55 1030R 50N 1130 50N 1230 50N 1326 56N 1421U 56N 1526P 1601N 26P 1706P 35 1805R 35N 55 1924 41 2021R 51 2136N 2206P 31N 2314U 009U

Soboty

521P 621P 46P 746P 851 941R 1036 1136S 1216R 1316 1426S 1541P 1641R 1756 1836 1926 2026 2106T 2211P 2314P 009P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

521P 646P 746P 851 941R 1036 1136T 1216 1316 1426S 1541P 1641 1756R 1836 1926 2026 2106S 2211U 2314P 009P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

521V 646V 746V 851W 941X 1036W 1136Y 1216W 1316W 1426Z 1541V 1641W 1756X 1836W 1926W 2026W 2106Z 2211K 2314V 009V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

521V 646V 746V 941X 1136Y 1316W 1541V 1641W 1926W 2026W 2314V

Wszystkich Świętych

521V 621V 46V 746V 851W 941X 1036W 1136Z 1216X 1316W 1426Z 1541V 1641X 1756W 1836W 1926W 2026W 2106Y 2211V 2314V 009V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Zameczek Leśny:

Pogoda Gliwice

Gliwice Towarowa

Stanowisko: 1

194

Gliwice Towarowa

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

520P 626P 56P 726P 56 836 56 926R 56 1031R 51N 1131 51N 1231 51N 1327 57N 1422U 57N 1527P 1602N 27P 1707P 36 1806R 36N 56 1925 42 2022R 52 2137N 2207P 32N 2315U 010U

Soboty

522P 622P 47P 747P 852 942R 1037 1137S 1217R 1317 1427S 1542P 1642R 1757 1837 1927 2027 2107T 2212P 2315P 010P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

522P 647P 747P 852 942R 1037 1137T 1217 1317 1427S 1542P 1642 1757R 1837 1927 2027 2107S 2212U 2315P 010P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

522V 647V 747V 852W 942X 1037W 1137Y 1217W 1317W 1427Z 1542V 1642W 1757X 1837W 1927W 2027W 2107Z 2212K 2315V 010V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

522V 647V 747V 942X 1137Y 1317W 1542V 1642W 1927W 2027W 2315V

Wszystkich Świętych

522V 622V 47V 747V 852W 942X 1037W 1137Z 1217X 1317W 1427Z 1542V 1642X 1757W 1837W 1927W 2027W 2107Y 2212V 2315V 010V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gliwice Towarowa:

Pogoda Gliwice

Gliwice Zajezdnia

Stanowisko: 3

194

Gliwice Zajezdnia

Kierunek: Gliwice Zajezdnia

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

521P 627P 57P 727P 57 837 57 927R 57 1032R 52N 1132 52N 1232 52N 1328 58N 1423U 58N 1528P 1603N 28P 1708P 37 1807R 37N 57 1926 43 2023R 53 2138N 2208P 33N 2316U 011U

Soboty

523P 623P 48P 748P 853 943R 1038 1138S 1218R 1318 1428S 1543P 1643R 1758 1838 1928 2028 2108T 2213P 2316P 011P

Niedziele handlowe – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

523P 648P 748P 853 943R 1038 1138T 1218 1318 1428S 1543P 1643 1758R 1838 1928 2028 2108S 2213U 2316P 011P

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

523V 648V 748V 853W 943X 1038W 1138Y 1218W 1318W 1428Z 1543V 1643W 1758X 1838W 1928W 2028W 2108Z 2213K 2316V 011V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

523V 648V 748V 943X 1138Y 1318W 1543V 1643W 1928W 2028W 2316V

Wszystkich Świętych

523V 623V 48V 748V 853W 943X 1038W 1138Z 1218X 1318W 1428Z 1543V 1643X 1758W 1838W 1928W 2028W 2108Y 2213V 2316V 011V

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *