Strona główna » Linia 191, Autobus

Linia 191, Autobus

191

Obowiązuje od 16.09.2020 r.

Kierunek Zbrosławice Urząd Gminy

Tarnowskie Góry Dworzec

Stanowisko: 2

191

Tarnowskie Góry Dworzec

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

410P 503T 52X 650U 749 1008Z 1110 1224X 1328 1424X 1540Z 1622 1835 2030S 2245T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

410P 503T 52X 646X 749 1008Z 1110 1224X 1328 1424X 1540Z 1622 1835 2030S 2245T

Soboty

521T 48 748 959T 1159T 1419T 1611T 1834 2243T

Niedziele i święta

521T 48 806 959T 1159T 1419T 1611T 1834 2243T

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

806 959T 1159T 1419T 1611T 1834 2243T

Tarnowskie Góry Bytomska

Stanowisko: 1

191

Tarnowskie Góry Bytomska

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

412P 506T 55X 653U 752 1011Z 1113 1227X 1331 1427X 1543Z 1625 1838 2032S 2247T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

412P 506T 55X 649X 752 1011Z 1113 1227X 1331 1427X 1543Z 1625 1838 2032S 2247T

Soboty

524T 51 751 1002T 1202T 1422T 1614T 1837 2245T

Niedziele i święta

524T 51 809 1002T 1202T 1422T 1614T 1837 2245T

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

809 1002T 1202T 1422T 1614T 1837 2245T

Tarnowskie Góry Wyszyńskiego

Stanowisko: 1

191

Tarnowskie Góry Wyszyńskiego

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

414P 508T 57X 655U 754 1013Z 1115 1229X 1333 1429X 1545Z 1627 1840 2034S 2249T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

414P 508T 57X 651X 754 1013Z 1115 1229X 1333 1429X 1545Z 1627 1840 2034S 2249T

Soboty

526T 53 753 1004T 1204T 1424T 1616T 1839 2247T

Niedziele i święta

526T 53 811 1004T 1204T 1424T 1616T 1839 2247T

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

811 1004T 1204T 1424T 1616T 1839 2247T

Tarnowskie Góry Krótka

Stanowisko: 1

191

Tarnowskie Góry Krótka

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

415P 509T 58X 656U 755 1014Z 1116 1230X 1334 1430X 1546Z 1628 1841 2035S 2250T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

415P 509T 58X 652X 755 1014Z 1116 1230X 1334 1430X 1546Z 1628 1841 2035S 2250T

Soboty

527T 54 754 1005T 1205T 1425T 1617T 1840 2248T

Niedziele i święta

527T 54 812 1005T 1205T 1425T 1617T 1840 2248T

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

812 1005T 1205T 1425T 1617T 1840 2248T

Stare Tarnowice Pomorska

Stanowisko: 1

191

Stare Tarnowice Pomorska

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

417P 512T 601X 59U 758 1017Z 1119 1233X 1337 1433X 1549Z 1631 1844 2037S 2252T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

417P 512T 601X 55X 758 1017Z 1119 1233X 1337 1433X 1549Z 1631 1844 2037S 2252T

Soboty

530T 57 757 1008T 1208T 1428T 1620T 1843 2250T

Niedziele i święta

530T 57 815 1008T 1208T 1428T 1620T 1843 2250T

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

815 1008T 1208T 1428T 1620T 1843 2250T

Stare Tarnowice Litewska

Stanowisko: 1

191

Stare Tarnowice Litewska

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1019Z 1551Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1019Z 1551Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stare Tarnowice Litewska:

Pogoda Tarnowskie Góry

Stare Tarnowice Osiedle Przyjaźń

Stanowisko: 1

191

Stare Tarnowice Osiedle Przyjaźń

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

418P 514T 603X 701U 800 1021Z 1121 1235X 1339 1435X 1553Z 1633 1846 2038S 2253T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

418P 514T 603X 57X 800 1021Z 1121 1235X 1339 1435X 1553Z 1633 1846 2038S 2253T

Soboty

532T 59 759 1010T 1210T 1430T 1622T 1845 2251T

Niedziele i święta

532T 59 817 1010T 1210T 1430T 1622T 1845 2251T

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

817 1010T 1210T 1430T 1622T 1845 2251T

Stare Tarnowice Janasa

Stanowisko: 1

191

Stare Tarnowice Janasa

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

419P 516T 605X 703U 802 1023Z 1123 1237X 1341 1437X 1555Z 1635 1848 2039S 2254T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

419P 516T 605X 59X 802 1023Z 1123 1237X 1341 1437X 1555Z 1635 1848 2039S 2254T

Soboty

534T 601 801 1012T 1212T 1432T 1624T 1847 2252T

Niedziele i święta

534T 601 819 1012T 1212T 1432T 1624T 1847 2252T

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

819 1012T 1212T 1432T 1624T 1847 2252T

Stare Tarnowice Szpital

Stanowisko: 1

191

Stare Tarnowice Szpital

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

421P 518T 607X 705U 804 1025Z 1125 1239X 1343 1439X 1557Z 1637 1850 2041S 2256T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

421P 518T 607X 701X 804 1025Z 1125 1239X 1343 1439X 1557Z 1637 1850 2041S 2256T

Soboty

536T 603 803 1014T 1214T 1434T 1626T 1849 2254T

Niedziele i święta

536T 603 821 1014T 1214T 1434T 1626T 1849 2254T

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

821 1014T 1214T 1434T 1626T 1849 2254T

Laryszów Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

191

Laryszów Skrzyżowanie

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

424P 521T 610X 708U 807 1028Z 1128 1242X 1346 1442X 1600Z 40 1853 2044S 2259T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

424P 521T 610X 704X 807 1028Z 1128 1242X 1346 1442X 1600Z 40 1853 2044S 2259T

Soboty

539T 606 806 1017T 1217T 1437T 1629T 1852 2257T

Niedziele i święta

539T 606 824 1017T 1217T 1437T 1629T 1852 2257T

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

824 1017T 1217T 1437T 1629T 1852 2257T

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Laryszów Skrzyżowanie:

Pogoda Zbrosławice

Laryszów I

Stanowisko: 1

191

Laryszów I

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

426P 524T 613X 711U 810 1031Z 1131 1245X 1349 1445X 1603Z 43 1856 2046S 2301T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

426P 524T 613X 707X 810 1031Z 1131 1245X 1349 1445X 1603Z 43 1856 2046S 2301T

Soboty

542T 609 809 1020T 1220T 1440T 1632T 1855 2259T

Niedziele i święta

542T 609 827 1020T 1220T 1440T 1632T 1855 2259T

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

827 1020T 1220T 1440T 1632T 1855 2259T

Laryszów II

Stanowisko: 1

191

Laryszów II

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

427P 525T 614X 712U 811 1032Z 1132 1246X 1350 1446X 1604Z 44 1857 2047S 2302T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

427P 525T 614X 708X 811 1032Z 1132 1246X 1350 1446X 1604Z 44 1857 2047S 2302T

Soboty

543T 610 810 1021T 1221T 1441T 1633T 1856 2300T

Niedziele i święta

543T 610 828 1021T 1221T 1441T 1633T 1856 2300T

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

828 1021T 1221T 1441T 1633T 1856 2300T

Miedary Dworcowa

Stanowisko: 2

191

Miedary Dworcowa

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

428P 527T 616X 714U 813 1034Z 1134 1248X 1352 1448X 1606Z 46 1859 2048S 2303T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

428P 527T 616X 710X 813 1034Z 1134 1248X 1352 1448X 1606Z 46 1859 2048S 2303T

Soboty

545T 612 812 1023T 1223T 1443T 1635T 1858 2301T

Niedziele i święta

545T 612 830 1023T 1223T 1443T 1635T 1858 2301T

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

830 1023T 1223T 1443T 1635T 1858 2301T

Miedary Szkoła

Stanowisko: 1

191

Miedary Szkoła

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

430P 529T 618X 716U 815 1036Z 1136 1250X 1354 1450X 1608Z 48 1901 2050S 2305T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

430P 529T 618X 712X 815 1036Z 1136 1250X 1354 1450X 1608Z 48 1901 2050S 2305T

Soboty

547T 614 814 1025T 1225T 1445T 1637T 1900 2303T

Niedziele i święta

547T 614 832 1025T 1225T 1445T 1637T 1900 2303T

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

832 1025T 1225T 1445T 1637T 1900 2303T

Miedary Cmentarz

Stanowisko: 1

191

Miedary Cmentarz

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

431P 530T 619X 717U 816 1037Z 1137 1251X 1355 1451X 1609Z 49 1902 2051S 2306T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

431P 530T 619X 713X 816 1037Z 1137 1251X 1355 1451X 1609Z 49 1902 2051S 2306T

Soboty

548T 615 815 1026T 1226T 1446T 1638T 1901 2304T

Niedziele i święta

548T 615 833 1026T 1226T 1446T 1638T 1901 2304T

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

833 1026T 1226T 1446T 1638T 1901 2304T

Zbrosławice Rozwidlenie

Stanowisko: 1

191

Zbrosławice Rozwidlenie

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

435P

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

435P

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zbrosławice Rozwidlenie:

Pogoda Zbrosławice

Zbrosławice Jagiellońska

Stanowisko: 1

191

Zbrosławice Jagiellońska

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

437P

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

437P

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zbrosławice Jagiellońska:

Pogoda Zbrosławice

Wilkowice

Stanowisko: 1

191

Wilkowice

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

532T 621X 719U 818 1039Z 1139 1253X 1357 1453X 1611Z 51 1904 2053S 2308T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

532T 621X 715X 818 1039Z 1139 1253X 1357 1453X 1611Z 51 1904 2053S 2308T

Soboty

550T 617 817 1028T 1228T 1448T 1640T 1903 2306T

Niedziele i święta

550T 617 835 1028T 1228T 1448T 1640T 1903 2306T

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

835 1028T 1228T 1448T 1640T 1903 2306T

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowice:

Pogoda Zbrosławice

Wilkowice Straż Pożarna

Stanowisko: 1

191

Wilkowice Straż Pożarna

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

533T 622X 720U 819 1040Z 1140 1254X 1358 1454X 1612Z 52 1905 2054S 2309T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

533T 622X 716X 819 1040Z 1140 1254X 1358 1454X 1612Z 52 1905 2054S 2309T

Soboty

551T 618 818 1029T 1229T 1449T 1641T 1904 2307T

Niedziele i święta

551T 618 836 1029T 1229T 1449T 1641T 1904 2307T

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

836 1029T 1229T 1449T 1641T 1904 2307T

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowice Straż Pożarna:

Pogoda Zbrosławice

Wilkowice Osiedle

Stanowisko: 1

191

Wilkowice Osiedle

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

535T 624X 722U 821 1042Z 1142 1256X 1400 56X 1614Z 54 1907 2056S 2311T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

535T 624X 718X 821 1042Z 1142 1256X 1400 56X 1614Z 54 1907 2056S 2311T

Soboty

553T 620 820 1031T 1231T 1451T 1643T 1906 2309T

Niedziele i święta

553T 620 838 1031T 1231T 1451T 1643T 1906 2309T

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

838 1031T 1231T 1451T 1643T 1906 2309T

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowice Osiedle:

Pogoda Zbrosławice

Księży Las Leśna

Stanowisko: 2

191

Księży Las Leśna

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

537T 626X 724U 823 1044Z 1144 1258X 1402 58X 1616Z 56 1909 2058S 2313T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

537T 626X 720X 823 1044Z 1144 1258X 1402 58X 1616Z 56 1909 2058S 2313T

Soboty

555T 622 822 1033T 1233T 1453T 1645T 1908 2311T

Niedziele i święta

555T 622 840 1033T 1233T 1453T 1645T 1908 2311T

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

840 1033T 1233T 1453T 1645T 1908 2311T

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Księży Las Leśna:

Pogoda Zbrosławice

Księży Las

Stanowisko: 1

191

Księży Las

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

539T 628X 726U 825 1046Z 1146 1300X 1404 1500X 1618Z 58 1911 2100S 2315T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

539T 628X 722X 825 1046Z 1146 1300X 1404 1500X 1618Z 58 1911 2100S 2315T

Soboty

557T 624 824 1035T 1235T 1455T 1647T 1910 2313T

Niedziele i święta

557T 624 842 1035T 1235T 1455T 1647T 1910 2313T

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

842 1035T 1235T 1455T 1647T 1910 2313T

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Księży Las:

Pogoda Zbrosławice

Łubki

Stanowisko: 1

191

Łubki

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

544T 633X 731U 830 1051Z 1151 1305X 1409 1505X 1623Z 1703 1915 2104S 2319T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

544T 633X 727X 830 1051Z 1151 1305X 1409 1505X 1623Z 1703 1915 2104S 2319T

Soboty

602T 29 829 1040T 1240T 1500T 1652T 1914 2317T

Niedziele i święta

602T 29 847 1040T 1240T 1500T 1652T 1914 2317T

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

847 1040T 1240T 1500T 1652T 1914 2317T

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łubki:

Pogoda Zbrosławice

Łubki Pętla

Stanowisko: 1

191

Łubki Pętla

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

635X 733U 1307X 1507X 2106S

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

635X 729X 1307X 1507X 2106S

Kamieniec Gospodarstwo Rolne

Stanowisko: 1

191

Kamieniec Gospodarstwo Rolne

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

546T 638X 736U 832 1053Z 1153 1310X 1411 1510X 1625Z 1705 1917 2109S 2321T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

546T 638X 732X 832 1053Z 1153 1310X 1411 1510X 1625Z 1705 1917 2109S 2321T

Soboty

604T 31 831 1042T 1242T 1502T 1654T 1916 2319T

Niedziele i święta

604T 31 849 1042T 1242T 1502T 1654T 1916 2319T

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

849 1042T 1242T 1502T 1654T 1916 2319T

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamieniec Gospodarstwo Rolne:

Pogoda Zbrosławice

Kamieniec

Stanowisko: 1

191

Kamieniec

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

548T 640X 738U 834 1055Z 1155 1312X 1413 1512X 1627Z 1707 1918 2110S 2322T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

548T 640X 734X 834 1055Z 1155 1312X 1413 1512X 1627Z 1707 1918 2110S 2322T

Soboty

606T 33 833 1044T 1244T 1504T 1656T 1917 2320T

Niedziele i święta

606T 33 851 1044T 1244T 1504T 1656T 1917 2320T

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

851 1044T 1244T 1504T 1656T 1917 2320T

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamieniec:

Pogoda Zbrosławice

Kamieniec Szkoła

Stanowisko: 1

191

Kamieniec Szkoła

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

641X 739U 50U 835 1056Z 1156 1313X 1414 1513X 1628Z 1708 1919

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

641X 735X 835 1056Z 1156 1313X 1414 1513X 1628Z 1708 1919

Soboty

634 834 1918

Niedziele i święta

634 852 1918

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

852 1918

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamieniec Szkoła:

Pogoda Zbrosławice

Kamieniec

Stanowisko: 2

191

Kamieniec

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

642X 740U 51U 836 1057Z 1157 1314X 1415 1514X 1629Z 1709 1920

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

642X 736X 836 1057Z 1157 1314X 1415 1514X 1629Z 1709 1920

Soboty

635 835 1919

Niedziele i święta

635 853 1919

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

853 1919

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamieniec:

Pogoda Zbrosławice

Karchowice Kaplica

Stanowisko: 1

191

Karchowice Kaplica

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

745U

Karchowice I

Stanowisko: 2

191

Karchowice I

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

746U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Karchowice I:

Pogoda Zbrosławice

Boniowice Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

191

Boniowice Skrzyżowanie

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

749U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Boniowice Skrzyżowanie:

Pogoda Zbrosławice

Kamieniec Szkoła

Stanowisko: 1

191

Kamieniec Szkoła

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

641X 739U 50U 835 1056Z 1156 1313X 1414 1513X 1628Z 1708 1919

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

641X 735X 835 1056Z 1156 1313X 1414 1513X 1628Z 1708 1919

Soboty

634 834 1918

Niedziele i święta

634 852 1918

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

852 1918

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamieniec Szkoła:

Pogoda Zbrosławice

Kamieniec

Stanowisko: 2

191

Kamieniec

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

642X 740U 51U 836 1057Z 1157 1314X 1415 1514X 1629Z 1709 1920

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

642X 736X 836 1057Z 1157 1314X 1415 1514X 1629Z 1709 1920

Soboty

635 835 1919

Niedziele i święta

635 853 1919

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

853 1919

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamieniec:

Pogoda Zbrosławice

Kamieniec Apteka

Stanowisko: 2

191

Kamieniec Apteka

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

643X 752U 837 1058Z 1158 1315X 1416 1515X 1630Z 1710 1921

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

643X 737X 837 1058Z 1158 1315X 1416 1515X 1630Z 1710 1921

Soboty

636 836 1920

Niedziele i święta

636 854 1920

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

854 1920

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamieniec Apteka:

Pogoda Zbrosławice

Zbrosławice Wolności

Stanowisko: 2

191

Zbrosławice Wolności

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

644X 753U 838 1059Z 1159 1316X 1417 1516X 1631Z 1711 1922

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

644X 738X 838 1059Z 1159 1316X 1417 1516X 1631Z 1711 1922

Soboty

637 837 1921

Niedziele i święta

637 855 1921

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

855 1921

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zbrosławice Wolności:

Pogoda Zbrosławice

Zbrosławice Dom Opieki

Stanowisko: 2

191

Zbrosławice Dom Opieki

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

646X 755U 840 1101Z 1201 1318X 1419 1518X 1633Z 1713 1924

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

646X 740X 840 1101Z 1201 1318X 1419 1518X 1633Z 1713 1924

Soboty

639 839 1923

Niedziele i święta

639 857 1923

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

857 1923

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zbrosławice Dom Opieki:

Pogoda Zbrosławice

Zbrosławice Szkoła

Stanowisko: 2

191

Zbrosławice Szkoła

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

647X 756U 841 1102Z 1202 1319X 1420 1519X 1634Z 1714 1925

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

647X 741X 841 1102Z 1202 1319X 1420 1519X 1634Z 1714 1925

Soboty

640 840 1924

Niedziele i święta

640 858 1924

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

858 1924

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zbrosławice Szkoła:

Pogoda Zbrosławice

Zbrosławice Kościół

Stanowisko: 2

191

Zbrosławice Kościół

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

648X 757U 842 1103Z 1203 1320X 1421 1520X 1635Z 1715 1926

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

648X 742X 842 1103Z 1203 1320X 1421 1520X 1635Z 1715 1926

Soboty

641 841 1925

Niedziele i święta

641 859 1925

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

859 1925

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zbrosławice Kościół:

Pogoda Zbrosławice

Zbrosławice Urząd Gminy

Stanowisko: 1

191

Zbrosławice Urząd Gminy

Kierunek: Zbrosławice Urząd Gminy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

438P 649X 758U 843 1104Z 1204 1321X 1422 1521X 1636Z 1716 1927

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

438P 649X 743X 843 1104Z 1204 1321X 1422 1521X 1636Z 1716 1927

Soboty

642 842 1926

Niedziele i święta

642 900 1926

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

900 1926

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zbrosławice Urząd Gminy:

Pogoda Zbrosławice

Kierunek Tarnowskie Góry Dworzec

Zbrosławice Urząd Gminy

Stanowisko: 1

191

Zbrosławice Urząd Gminy

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

452 649 805 52 1125 1224S 1321S 1422T 1521T 1640S 1722 1932

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

452 649 805 52 1125 1224S 1321S 1422T 1521T 1640S 1722 1932

Soboty

647 904 2047

Niedziele i święta

647 904 2047

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

904 2047

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zbrosławice Urząd Gminy:

Pogoda Zbrosławice

Zbrosławice Kościół

Stanowisko: 1

191

Zbrosławice Kościół

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

453 650 806 53 1126 1225S 1322S 1423T 1522T 1641S 1723 1933

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

453 650 806 53 1126 1225S 1322S 1423T 1522T 1641S 1723 1933

Soboty

648 905 2048

Niedziele i święta

648 905 2048

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

905 2048

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zbrosławice Kościół:

Pogoda Zbrosławice

Zbrosławice Szkoła

Stanowisko: 1

191

Zbrosławice Szkoła

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

454 651 807 54 1127 1226S 1323S 1424T 1523T 1642S 1724 1934

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

454 651 807 54 1127 1226S 1323S 1424T 1523T 1642S 1724 1934

Soboty

649 906 2049

Niedziele i święta

649 906 2049

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

906 2049

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zbrosławice Szkoła:

Pogoda Zbrosławice

Zbrosławice Dom Opieki

Stanowisko: 1

191

Zbrosławice Dom Opieki

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

455 652 808 55 1128 1227S 1324S 1425T 1524T 1643S 1725 1935

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

455 652 808 55 1128 1227S 1324S 1425T 1524T 1643S 1725 1935

Soboty

650 907 2050

Niedziele i święta

650 907 2050

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

907 2050

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zbrosławice Dom Opieki:

Pogoda Zbrosławice

Zbrosławice Wolności

Stanowisko: 1

191

Zbrosławice Wolności

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

457 654 810 57 1130 1229S 1326S 1427T 1526T 1645S 1727 1937

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

457 654 810 57 1130 1229S 1326S 1427T 1526T 1645S 1727 1937

Soboty

652 909 2052

Niedziele i święta

652 909 2052

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

909 2052

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Zbrosławice Wolności:

Pogoda Zbrosławice

Kamieniec Apteka

Stanowisko: 1

191

Kamieniec Apteka

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

458 655 811 58 1131 1230S 1327S 1428T 1527T 1646S 1728 1938

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

458 655 811 58 1131 1230S 1327S 1428T 1527T 1646S 1728 1938

Soboty

653 910 2053

Niedziele i święta

653 910 2053

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

910 2053

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamieniec Apteka:

Pogoda Zbrosławice

Kamieniec

Stanowisko: 1

191

Kamieniec

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

459 656 812 59 1132 1231S 1328S 1429T 1528T 1647S 1729 1939

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

459 656 812 59 1132 1231S 1328S 1429T 1528T 1647S 1729 1939

Soboty

654 911 2054

Niedziele i święta

654 911 2054

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

911 2054

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamieniec:

Pogoda Zbrosławice

Kamieniec Szkoła

Stanowisko: 1

191

Kamieniec Szkoła

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

500 49W 657 813 900 1133 1232S 1329S 1430T 1529T 1648S 1730 1940 2134X 2328Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

500 49W 657 813 900 1133 1232S 1329S 1430T 1529T 1648S 1730 1940 2134X 2328Y

Soboty

610Y 55 912 1110W 1309Y 1520Y 1703W 2055 2326Y

Niedziele i święta

610Y 55 912 1110W 1309Y 1520Y 1703W 2055 2326Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

912 1110W 1309Y 1520Y 1703W 2055 2326Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamieniec Szkoła:

Pogoda Zbrosławice

Kamieniec

Stanowisko: 2

191

Kamieniec

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

501 50W 658 814 901 1134 1233S 1330S 1431T 1530T 1649S 1731 1941 2135X 2329Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

501 50W 658 814 901 1134 1233S 1330S 1431T 1530T 1649S 1731 1941 2135X 2329Y

Soboty

611Y 56 913 1111W 1310Y 1521Y 1704W 2056 2327Y

Niedziele i święta

611Y 56 913 1111W 1310Y 1521Y 1704W 2056 2327Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

913 1111W 1310Y 1521Y 1704W 2056 2327Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamieniec:

Pogoda Zbrosławice

Kamieniec Gospodarstwo Rolne

Stanowisko: 2

191

Kamieniec Gospodarstwo Rolne

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

503 52W 700 816 903 1136 1235S 1332S 1433T 1532T 1651S 1733 1942 2136X 2330Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

503 52W 700 816 903 1136 1235S 1332S 1433T 1532T 1651S 1733 1942 2136X 2330Y

Soboty

613Y 58 915 1113W 1312Y 1523Y 1706W 2057 2328Y

Niedziele i święta

613Y 58 915 1113W 1312Y 1523Y 1706W 2057 2328Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

915 1113W 1312Y 1523Y 1706W 2057 2328Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kamieniec Gospodarstwo Rolne:

Pogoda Zbrosławice

Łubki Pętla

Stanowisko: 1

191

Łubki Pętla

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1238S 1335S 1436T 1535T 1654S 2139X

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

1238S 1335S 1436T 1535T 1654S 2139X

Łubki

Stanowisko: 2

191

Łubki

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

505 54W 702 818 905 1138 1240S 1337S 1438T 1537T 1656S 1735 1944 2141X 2332Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

505 54W 702 818 905 1138 1240S 1337S 1438T 1537T 1656S 1735 1944 2141X 2332Y

Soboty

615Y 700 917 1115W 1314Y 1525Y 1708W 2059 2330Y

Niedziele i święta

615Y 700 917 1115W 1314Y 1525Y 1708W 2059 2330Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

917 1115W 1314Y 1525Y 1708W 2059 2330Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łubki:

Pogoda Zbrosławice

Księży Las

Stanowisko: 2

191

Księży Las

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

510 59W 707 823 910 1143 1245S 1342S 1443T 1542T 1701S 40 1948 2145X 2336Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

510 59W 707 823 910 1143 1245S 1342S 1443T 1542T 1701S 40 1948 2145X 2336Y

Soboty

620Y 705 922 1120W 1319Y 1530Y 1713W 2103 2334Y

Niedziele i święta

620Y 705 922 1120W 1319Y 1530Y 1713W 2103 2334Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

922 1120W 1319Y 1530Y 1713W 2103 2334Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Księży Las:

Pogoda Zbrosławice

Księży Las Leśna

Stanowisko: 1

191

Księży Las Leśna

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

512 601W 709 825 912 1145 1247S 1344S 1445T 1544T 1703S 42 1950 2147X 2338Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

512 601W 709 825 912 1145 1247S 1344S 1445T 1544T 1703S 42 1950 2147X 2338Y

Soboty

622Y 707 924 1122W 1321Y 1532Y 1715W 2105 2336Y

Niedziele i święta

622Y 707 924 1122W 1321Y 1532Y 1715W 2105 2336Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

924 1122W 1321Y 1532Y 1715W 2105 2336Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Księży Las Leśna:

Pogoda Zbrosławice

Wilkowice Osiedle

Stanowisko: 2

191

Wilkowice Osiedle

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

514 603W 711 827 914 1147 1249S 1346S 1447T 1546T 1705S 44 1952 2149X 2340Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

514 603W 711 827 914 1147 1249S 1346S 1447T 1546T 1705S 44 1952 2149X 2340Y

Soboty

624Y 709 926 1124W 1323Y 1534Y 1717W 2107 2338Y

Niedziele i święta

624Y 709 926 1124W 1323Y 1534Y 1717W 2107 2338Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

926 1124W 1323Y 1534Y 1717W 2107 2338Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowice Osiedle:

Pogoda Zbrosławice

Wilkowice Straż Pożarna

Stanowisko: 2

191

Wilkowice Straż Pożarna

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

516 605W 713 829 916 1149 1251S 1348S 1449T 1548T 1707S 46 1954 2151X 2342Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

516 605W 713 829 916 1149 1251S 1348S 1449T 1548T 1707S 46 1954 2151X 2342Y

Soboty

626Y 711 928 1126W 1325Y 1536Y 1719W 2109 2340Y

Niedziele i święta

626Y 711 928 1126W 1325Y 1536Y 1719W 2109 2340Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

928 1126W 1325Y 1536Y 1719W 2109 2340Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowice Straż Pożarna:

Pogoda Zbrosławice

Wilkowice

Stanowisko: 2

191

Wilkowice

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

517 606W 714 830 917 1150 1252S 1349S 1450T 1549T 1708S 47 1955 2152X 2343Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

517 606W 714 830 917 1150 1252S 1349S 1450T 1549T 1708S 47 1955 2152X 2343Y

Soboty

627Y 712 929 1127W 1326Y 1537Y 1720W 2110 2341Y

Niedziele i święta

627Y 712 929 1127W 1326Y 1537Y 1720W 2110 2341Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

929 1127W 1326Y 1537Y 1720W 2110 2341Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wilkowice:

Pogoda Zbrosławice

Miedary Cmentarz

Stanowisko: 2

191

Miedary Cmentarz

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

519 608W 716 832 919 1152 1254S 1351S 1452T 1551T 1710S 49 1957 2154X 2345Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

519 608W 716 832 919 1152 1254S 1351S 1452T 1551T 1710S 49 1957 2154X 2345Y

Soboty

629Y 714 931 1129W 1328Y 1539Y 1722W 2112 2343Y

Niedziele i święta

629Y 714 931 1129W 1328Y 1539Y 1722W 2112 2343Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

931 1129W 1328Y 1539Y 1722W 2112 2343Y

Miedary Szkoła

Stanowisko: 2

191

Miedary Szkoła

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

520 609W 717 833 920 1153 1255S 1352S 1453T 1552T 1711S 50 1958 2155X 2346Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

520 609W 717 833 920 1153 1255S 1352S 1453T 1552T 1711S 50 1958 2155X 2346Y

Soboty

630Y 715 932 1130W 1329Y 1540Y 1723W 2113 2344Y

Niedziele i święta

630Y 715 932 1130W 1329Y 1540Y 1723W 2113 2344Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

932 1130W 1329Y 1540Y 1723W 2113 2344Y

Miedary Dworcowa

Stanowisko: 1

191

Miedary Dworcowa

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

522 611W 719 835 922 1155 1257S 1354S 1455T 1554T 1713S 52 2000 2157X 2348Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

522 611W 719 835 922 1155 1257S 1354S 1455T 1554T 1713S 52 2000 2157X 2348Y

Soboty

632Y 717 934 1132W 1331Y 1542Y 1725W 2115 2346Y

Niedziele i święta

632Y 717 934 1132W 1331Y 1542Y 1725W 2115 2346Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

934 1132W 1331Y 1542Y 1725W 2115 2346Y

Laryszów II

Stanowisko: 2

191

Laryszów II

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

524 613W 721 837 924 1157 1259S 1356S 1457T 1556T 1715S 54 2001 2158X 2349Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

524 613W 721 837 924 1157 1259S 1356S 1457T 1556T 1715S 54 2001 2158X 2349Y

Soboty

634Y 719 936 1134W 1333Y 1544Y 1727W 2116 2347Y

Niedziele i święta

634Y 719 936 1134W 1333Y 1544Y 1727W 2116 2347Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

936 1134W 1333Y 1544Y 1727W 2116 2347Y

Laryszów I

Stanowisko: 2

191

Laryszów I

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

525 614W 722 838 925 1158 1300S 57S 1458T 1557T 1716S 55 2002 2159X 2350Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

525 614W 722 838 925 1158 1300S 57S 1458T 1557T 1716S 55 2002 2159X 2350Y

Soboty

635Y 720 937 1135W 1334Y 1545Y 1728W 2117 2348Y

Niedziele i święta

635Y 720 937 1135W 1334Y 1545Y 1728W 2117 2348Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

937 1135W 1334Y 1545Y 1728W 2117 2348Y

Laryszów Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

191

Laryszów Skrzyżowanie

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

528 617W 725 841 928 1201 1303S 1400S 1501T 1600T 1719S 58 2004 2201X 2352Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

528 617W 725 841 928 1201 1303S 1400S 1501T 1600T 1719S 58 2004 2201X 2352Y

Soboty

638Y 723 940 1138W 1337Y 1548Y 1731W 2119 2350Y

Niedziele i święta

638Y 723 940 1138W 1337Y 1548Y 1731W 2119 2350Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

940 1138W 1337Y 1548Y 1731W 2119 2350Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Laryszów Skrzyżowanie:

Pogoda Zbrosławice

Stare Tarnowice Szpital

Stanowisko: 2

191

Stare Tarnowice Szpital

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

531 620W 728 844 931 1204 1306S 1403S 1504T 1603T 1722S 1801 2007 2204X 2355Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

531 620W 728 844 931 1204 1306S 1403S 1504T 1603T 1722S 1801 2007 2204X 2355Y

Soboty

641Y 726 943 1141W 1340Y 1551Y 1734W 2122 2353Y

Niedziele i święta

641Y 726 943 1141W 1340Y 1551Y 1734W 2122 2353Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

943 1141W 1340Y 1551Y 1734W 2122 2353Y

Stare Tarnowice Janasa

Stanowisko: 2

191

Stare Tarnowice Janasa

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

533 622W 730 846 933 1206 1308S 1405S 1506T 1605T 1724S 1803 2009 2206X 2357Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

533 622W 730 846 933 1206 1308S 1405S 1506T 1605T 1724S 1803 2009 2206X 2357Y

Soboty

643Y 728 945 1143W 1342Y 1553Y 1736W 2124 2355Y

Niedziele i święta

643Y 728 945 1143W 1342Y 1553Y 1736W 2124 2355Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

945 1143W 1342Y 1553Y 1736W 2124 2355Y

Stare Tarnowice Osiedle Przyjaźń

Stanowisko: 2

191

Stare Tarnowice Osiedle Przyjaźń

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

535 624W 732 848 935 1208 1310S 1407S 1508T 1607T 1726S 1805 2010 2207X 2358Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

535 624W 732 848 935 1208 1310S 1407S 1508T 1607T 1726S 1805 2010 2207X 2358Y

Soboty

645Y 730 947 1145W 1344Y 1555Y 1738W 2125 2356Y

Niedziele i święta

645Y 730 947 1145W 1344Y 1555Y 1738W 2125 2356Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

947 1145W 1344Y 1555Y 1738W 2125 2356Y

Stare Tarnowice Litewska

Stanowisko: 1

191

Stare Tarnowice Litewska

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

626W 1510T 1609T

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

626W 1510T 1609T

Soboty

1147W 1740W

Niedziele i święta

1147W 1740W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

1147W 1740W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stare Tarnowice Litewska:

Pogoda Tarnowskie Góry

Stare Tarnowice Pomorska

Stanowisko: 2

191

Stare Tarnowice Pomorska

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

537 628W 734 850 937 1210 1312S 1409S 1512T 1611T 1728S 1807 2011 2208X 2359Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

537 628W 734 850 937 1210 1312S 1409S 1512T 1611T 1728S 1807 2011 2208X 2359Y

Soboty

647Y 732 949 1149W 1346Y 1557Y 1742W 2126 2357Y

Niedziele i święta

647Y 732 949 1149W 1346Y 1557Y 1742W 2126 2357Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

949 1149W 1346Y 1557Y 1742W 2126 2357Y

Tarnowskie Góry Krótka

Stanowisko: 2

191

Tarnowskie Góry Krótka

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

540 631W 737 853 940 1213 1315S 1412S 1515T 1614T 1731S 1810 2013 2210X 001Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

540 631W 737 853 940 1213 1315S 1412S 1515T 1614T 1731S 1810 2013 2210X 001Y

Soboty

650Y 735 952 1152W 1349Y 1600Y 1745W 2128 2359Y

Niedziele i święta

650Y 735 952 1152W 1349Y 1600Y 1745W 2128 2359Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

952 1152W 1349Y 1600Y 1745W 2128 2359Y

Tarnowskie Góry Wyszyńskiego

Stanowisko: 2

191

Tarnowskie Góry Wyszyńskiego

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

541 632W 738 854 941 1214 1316S 1413S 1516T 1615T 1732S 1811 2014 2211X 002Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

541 632W 738 854 941 1214 1316S 1413S 1516T 1615T 1732S 1811 2014 2211X 002Y

Soboty

651Y 736 953 1153W 1350Y 1601Y 1746W 2129 000Y

Niedziele i święta

651Y 736 953 1153W 1350Y 1601Y 1746W 2129 000Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

953 1153W 1350Y 1601Y 1746W 2129 000Y

Tarnowskie Góry Bytomska

Stanowisko: 2

191

Tarnowskie Góry Bytomska

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

544 635W 741 857 944 1217 1319S 1416S 1519T 1618T 1735S 1814 2016 2213X 004Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

544 635W 741 857 944 1217 1319S 1416S 1519T 1618T 1735S 1814 2016 2213X 004Y

Soboty

654Y 739 956 1156W 1353Y 1604Y 1749W 2131 002Y

Niedziele i święta

654Y 739 956 1156W 1353Y 1604Y 1749W 2131 002Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

956 1156W 1353Y 1604Y 1749W 2131 002Y

Tarnowskie Góry Dworzec

Stanowisko: 7

191

Tarnowskie Góry Dworzec

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

546 637W 743 859 946 1219 1321S 1418S 1521T 1620T 1737S 1816 2018 2215X 006Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

546 637W 743 859 946 1219 1321S 1418S 1521T 1620T 1737S 1816 2018 2215X 006Y

Soboty

656Y 741 958 1158W 1355Y 1606Y 1751W 2133 004Y

Niedziele i święta

656Y 741 958 1158W 1355Y 1606Y 1751W 2133 004Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

958 1158W 1355Y 1606Y 1751W 2133 004Y

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *