Strona główna » Linia 183, Autobus

Linia 183, Autobus

183

Obowiązuje od 09.11.2020 r.

Kierunek Bytom Dworzec

Miechowice Pętla

Stanowisko: 2

183

Miechowice Pętla

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510 25 610 35 710 40 810 1030 1145 1230 1315 1400 45 1535 1615 1700 45 1905 2015 2125 2200 2305

Soboty

528 613 32 756 930 1050 1210 1330 1453 1610 1728 1853 2011 2115 2200 29

Niedziele i święta

521 613 709 857 1103 1327 1457 1627 1757 1927 2115 2200

Wszystkich Świętych

528 613 32 756 930 1050 1210 1330 1453 1610 1728 1853 2011 2115 2200 29

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Pętla:

Pogoda Bytom

Miechowice Ośrodek Zdrowia

Stanowisko: 2

183

Miechowice Ośrodek Zdrowia

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511 26 611 36 711 41 811 1031 1146 1231 1316 1401 46 1536 1616 1701 46 1906 2016 2126 2201 2306

Soboty

529 614 33 757 931 1051 1211 1331 1454 1611 1729 1854 2012 2116 2201 30

Niedziele i święta

522 614 710 858 1104 1328 1458 1628 1758 1928 2116 2201

Wszystkich Świętych

529 614 33 757 931 1051 1211 1331 1454 1611 1729 1854 2012 2116 2201 30

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Ośrodek Zdrowia:

Pogoda Bytom

Miechowice Bławatkowa

Stanowisko: 2

183

Miechowice Bławatkowa

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512 27 612 37 712 42 812 1032 1147 1232 1317 1402 47 1537 1617 1702 47 1907 2017 2127 2202 2307

Soboty

530 615 34 758 932 1052 1212 1332 1455 1612 1730 1855 2013 2117 2202 31

Niedziele i święta

523 615 711 859 1105 1329 1459 1629 1759 1929 2117 2202

Wszystkich Świętych

530 615 34 758 932 1052 1212 1332 1455 1612 1730 1855 2013 2117 2202 31

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Bławatkowa:

Pogoda Bytom

Miechowice Plac Szpitalny

Stanowisko: 2

183

Miechowice Plac Szpitalny

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

514 29 614 39 714 44 814 1034 1149 1234 1319 1404 49 1539 1619 1704 49 1909 2019 2129 2204 2308

Soboty

532 617 36 800 934 1054 1214 1334 1457 1614 1732 1857 2015 2119 2204 33

Niedziele i święta

525 617 713 901 1107 1331 1501 1631 1801 1931 2119 2204

Wszystkich Świętych

532 617 36 800 934 1054 1214 1334 1457 1614 1732 1857 2015 2119 2204 33

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Plac Szpitalny:

Pogoda Bytom

Miechowice Francuska

Stanowisko: 2

183

Miechowice Francuska

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516 31 616 41 716 46 816 1036 1151 1236 1321 1406 51 1541 1621 1706 51 1911 2021 2131 2206 2310

Soboty

534 619 38 802 936 1056 1216 1336 1459 1616 1734 1859 2017 2121 2206 35

Niedziele i święta

527 619 715 903 1109 1333 1503 1633 1803 1933 2121 2206

Wszystkich Świętych

534 619 38 802 936 1056 1216 1336 1459 1616 1734 1859 2017 2121 2206 35

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Francuska:

Pogoda Bytom

Miechowice Kopalnia

Stanowisko: 2

183

Miechowice Kopalnia

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

518 33 618 43 718 48 818 1038 1153 1238 1323 1408 53 1543 1623 1708 53 1913 2023 2133 2208 2311

Soboty

536 621 40 804 938 1058 1218 1338 1501 1618 1736 1901 2019 2123 2208 37

Niedziele i święta

529 621 717 905 1111 1335 1505 1635 1805 1935 2123 2208

Wszystkich Świętych

536 621 40 804 938 1058 1218 1338 1501 1618 1736 1901 2019 2123 2208 37

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Kopalnia:

Pogoda Bytom

Miechowice Park

Stanowisko: 2

183

Miechowice Park

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

521 36 621 46 721 51 821 1041 1156 1241 1326 1411 56 1546 1626 1711 56 1915 2025 2135 2210 2313

Soboty

538 623 42 806 940 1100 1220 1340 1503 1620 1738 1903 2021 2125 2210 39

Niedziele i święta

531 623 719 907 1113 1337 1507 1637 1807 1937 2125 2210

Wszystkich Świętych

538 623 42 806 940 1100 1220 1340 1503 1620 1738 1903 2021 2125 2210 39

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Park:

Pogoda Bytom

Miechowice Warszawska

Stanowisko: 2

183

Miechowice Warszawska

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

523 38 623 48 723 53 823 1043 1158 1243 1328 1413 58 1548 1628 1713 58 1917 2027 2137 2212 2314

Soboty

540 625 44 808 942 1102 1222 1342 1505 1622 1740 1905 2023 2127 2212 41

Niedziele i święta

533 625 721 909 1115 1339 1509 1639 1809 1939 2127 2212

Wszystkich Świętych

540 625 44 808 942 1102 1222 1342 1505 1622 1740 1905 2023 2127 2212 41

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Warszawska:

Pogoda Bytom

Karb

Stanowisko: 2

183

Karb

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525 40 625 50 725 55 825 1045 1200 45 1330 1415 1500 50 1630 1715 1800 1919 2029 2139 2214 2316

Soboty

542 627 46 810 944 1104 1224 1344 1507 1624 1742 1907 2025 2129 2214 43

Niedziele i święta

535 627 723 911 1117 1341 1511 1641 1811 1941 2129 2214

Wszystkich Świętych

542 627 46 810 944 1104 1224 1344 1507 1624 1742 1907 2025 2129 2214 43

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Karb:

Pogoda Bytom

Karb Worpie

Stanowisko: 2

183

Karb Worpie

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

527 42 627 52 727 57 827 1047 1202 47 1332 1417 1502 52 1632 1717 1802 1920 2030 2140 2215 2317

Soboty

543 628 47 811 945 1105 1225 1345 1508 1625 1743 1908 2026 2130 2215 44

Niedziele i święta

536 628 724 912 1118 1342 1512 1642 1812 1942 2130 2215

Wszystkich Świętych

543 628 47 811 945 1105 1225 1345 1508 1625 1743 1908 2026 2130 2215 44

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Karb Worpie:

Pogoda Bytom

Karb Kopalnia

Stanowisko: 2

183

Karb Kopalnia

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

529 44 629 54 729 59 829 1049 1204 49 1334 1419 1504 54 1634 1719 1804 1921 2031 2141 2216 2318

Soboty

544 629 48 812 946 1106 1226 1346 1509 1626 1744 1909 2027 2131 2216 45

Niedziele i święta

537 629 725 913 1119 1343 1513 1643 1813 1943 2131 2216

Wszystkich Świętych

544 629 48 812 946 1106 1226 1346 1509 1626 1744 1909 2027 2131 2216 45

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Karb Kopalnia:

Pogoda Bytom

Bobrek Huta Julia

Stanowisko: 1

183

Bobrek Huta Julia

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

532 47 632 57 732 802 32 1052 1207 52 1337 1422 1507 57 1637 1722 1807 1923 2033 2143 2218 2320

Soboty

546 631 50 814 948 1108 1228 1348 1511 1628 1746 1911 2029 2133 2218 47

Niedziele i święta

539 631 727 915 1121 1345 1515 1645 1815 1945 2133 2218

Wszystkich Świętych

546 631 50 814 948 1108 1228 1348 1511 1628 1746 1911 2029 2133 2218 47

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bobrek Huta Julia:

Pogoda Bytom

Bobrek Wytrwałych

Stanowisko: 2

183

Bobrek Wytrwałych

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

533 48 633 58 733 803 33 1053 1208 53 1338 1423 1508 58 1638 1723 1808 1924 2034 2144 2219 2321

Soboty

547 632 51 815 949 1109 1229 1349 1512 1629 1747 1912 2030 2134 2219 48

Niedziele i święta

540 632 728 916 1122 1346 1516 1646 1816 1946 2134 2219

Wszystkich Świętych

547 632 51 815 949 1109 1229 1349 1512 1629 1747 1912 2030 2134 2219 48

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bobrek Wytrwałych:

Pogoda Bytom

Szombierki Elektrownia

Stanowisko: 2

183

Szombierki Elektrownia

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

534 49 634 59 734 804 34 1054 1209 54 1339 1424 1509 59 1639 1724 1809 1925 2035 2145 2220 2322

Soboty

548 633 52 816 950 1110 1230 1350 1513 1630 1748 1913 2031 2135 2220 49

Niedziele i święta

541 633 729 917 1123 1347 1517 1647 1817 1947 2135 2220

Wszystkich Świętych

548 633 52 816 950 1110 1230 1350 1513 1630 1748 1913 2031 2135 2220 49

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szombierki Elektrownia:

Pogoda Bytom

Szombierki Ratusz

Stanowisko: 2

183

Szombierki Ratusz

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

535 50 635 700 35 805 35 1055 1210 55 1340 1425 1510 1600 40 1725 1810 1926 2036 2146 2221 2323

Soboty

549 634 53 817 951 1111 1231 1351 1514 1631 1749 1914 2032 2136 2221 50

Niedziele i święta

542 634 730 918 1124 1348 1518 1648 1818 1948 2136 2221

Wszystkich Świętych

549 634 53 817 951 1111 1231 1351 1514 1631 1749 1914 2032 2136 2221 50

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szombierki Ratusz:

Pogoda Bytom

Szombierki Kościół

Stanowisko: 2

183

Szombierki Kościół

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

536 51 636 701 36 806 36 1056 1211 56 1341 1426 1511 1601 41 1726 1811 1927 2037 2147 2222 2324

Soboty

550 635 54 818 952 1112 1232 1352 1515 1632 1750 1915 2033 2137 2222 51

Niedziele i święta

543 635 731 919 1125 1349 1519 1649 1819 1949 2137 2222

Wszystkich Świętych

550 635 54 818 952 1112 1232 1352 1515 1632 1750 1915 2033 2137 2222 51

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szombierki Kościół:

Pogoda Bytom

Szombierki Kopalnia

Stanowisko: 2

183

Szombierki Kopalnia

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

538 53 638 703 38 808 38 1058 1213 58 1343 1428 1513 1603 43 1728 1813 1929 2039 2149 2224 2326

Soboty

552 637 56 820 954 1114 1234 1354 1517 1634 1752 1917 2035 2139 2224 53

Niedziele i święta

545 637 733 921 1127 1351 1521 1651 1821 1951 2139 2224

Wszystkich Świętych

552 637 56 820 954 1114 1234 1354 1517 1634 1752 1917 2035 2139 2224 53

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szombierki Kopalnia:

Pogoda Bytom

Bytom Powstańców Warszawskich

Stanowisko: 1

183

Bytom Powstańców Warszawskich

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

541 56 641 706 41 811 41 1101 1216 1301 46 1431 1516 1606 46 1731 1816 1931 2041 2151 2226 2328

Soboty

554 639 58 822 956 1116 1236 1356 1519 1636 1754 1919 2037 2141 2226 55

Niedziele i święta

547 639 735 923 1129 1353 1523 1653 1823 1953 2141 2226

Wszystkich Świętych

554 639 58 822 956 1116 1236 1356 1519 1636 1754 1919 2037 2141 2226 55

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Powstańców Warszawskich:

Pogoda Bytom

Bytom Dworzec

Stanowisko: 8

183

Bytom Dworzec

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

544 59 644 709 44 814 44 1104 1219 1304 49 1434 1519 1609 49 1734 1819 1934 2044 2154 2229 2330

Soboty

557 642 701 825 959 1119 1239 1359 1522 1639 1757 1922 2040 2144 2229 58

Niedziele i święta

550 642 738 926 1132 1356 1526 1656 1826 1956 2144 2229

Wszystkich Świętych

557 642 701 825 959 1119 1239 1359 1522 1639 1757 1922 2040 2144 2229 58

Kierunek Miechowice Pętla

Bytom Dworzec

Stanowisko: 8

183

Bytom Dworzec

Kierunek: Miechowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

420 50 520 600 20 50 720 930 1040 1150 1235 1325 1400 1500 35 1620 1705 1825 1940 2055 2130 2205

Soboty

454 602 718 840 1008 1128 1248 1410 1528 1647 1802 1928 2044 2159

Niedziele i święta

451 621 809 957 1203 1409 1539 1709 1839 2027 2159

Wszystkich Świętych

454 602 718 840 1008 1128 1248 1410 1528 1647 1802 1928 2044 2159

Bytom Zamłynie

Stanowisko: 1

183

Bytom Zamłynie

Kierunek: Miechowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

421 51 522 602 22 52 722 932 1042 1152 1237 1327 1402 1502 37 1622 1707 1827 1941 2056 2131 2206

Soboty

455 603 719 841 1009 1129 1249 1411 1529 1648 1803 1929 2045 2200

Niedziele i święta

452 622 810 958 1204 1410 1540 1710 1840 2028 2200

Wszystkich Świętych

455 603 719 841 1009 1129 1249 1411 1529 1648 1803 1929 2045 2200

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Zamłynie:

Pogoda Bytom

Szombierki Kopalnia

Stanowisko: 1

183

Szombierki Kopalnia

Kierunek: Miechowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

422 52 524 604 24 54 724 934 1044 1154 1239 1329 1404 1504 39 1624 1709 1829 1943 2058 2133 2208

Soboty

456 605 721 843 1011 1131 1251 1413 1531 1650 1805 1931 2047 2202

Niedziele i święta

453 624 812 1000 1206 1412 1542 1712 1842 2030 2202

Wszystkich Świętych

456 605 721 843 1011 1131 1251 1413 1531 1650 1805 1931 2047 2202

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szombierki Kopalnia:

Pogoda Bytom

Szombierki Kościół

Stanowisko: 1

183

Szombierki Kościół

Kierunek: Miechowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

424 54 526 606 26 56 726 936 1046 1156 1241 1331 1406 1506 41 1626 1711 1831 1945 2100 35 2210

Soboty

458 607 723 845 1013 1133 1253 1415 1533 1652 1807 1933 2049 2204

Niedziele i święta

455 626 814 1002 1208 1414 1544 1714 1844 2032 2204

Wszystkich Świętych

458 607 723 845 1013 1133 1253 1415 1533 1652 1807 1933 2049 2204

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szombierki Kościół:

Pogoda Bytom

Szombierki Ratusz

Stanowisko: 1

183

Szombierki Ratusz

Kierunek: Miechowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

425 55 528 608 28 58 728 938 1048 1158 1243 1333 1408 1508 43 1628 1713 1833 1946 2101 36 2211

Soboty

459 608 724 846 1014 1134 1254 1416 1534 1653 1808 1934 2050 2205

Niedziele i święta

456 627 815 1003 1209 1415 1545 1715 1845 2033 2205

Wszystkich Świętych

459 608 724 846 1014 1134 1254 1416 1534 1653 1808 1934 2050 2205

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szombierki Ratusz:

Pogoda Bytom

Szombierki Elektrownia

Stanowisko: 1

183

Szombierki Elektrownia

Kierunek: Miechowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

426 56 529 609 29 59 729 939 1049 1159 1244 1334 1409 1509 44 1629 1714 1834 1947 2102 37 2212

Soboty

500 609 725 847 1015 1135 1255 1417 1535 1654 1809 1935 2051 2206

Niedziele i święta

457 628 816 1004 1210 1416 1546 1716 1846 2034 2206

Wszystkich Świętych

500 609 725 847 1015 1135 1255 1417 1535 1654 1809 1935 2051 2206

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szombierki Elektrownia:

Pogoda Bytom

Bobrek Wytrwałych

Stanowisko: 1

183

Bobrek Wytrwałych

Kierunek: Miechowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427 57 531 611 31 701 31 941 1051 1201 46 1336 1411 1511 46 1631 1716 1836 1948 2103 38 2213

Soboty

501 610 726 848 1016 1136 1256 1418 1536 1655 1810 1936 2052 2207

Niedziele i święta

458 629 817 1005 1211 1417 1547 1717 1847 2035 2207

Wszystkich Świętych

501 610 726 848 1016 1136 1256 1418 1536 1655 1810 1936 2052 2207

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bobrek Wytrwałych:

Pogoda Bytom

Bobrek Ratusz

Stanowisko: 1

183

Bobrek Ratusz

Kierunek: Miechowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

428 58 532 612 32 702 32 942 1052 1202 47 1337 1412 1512 47 1632 1717 1837 1949 2104 39 2214

Soboty

502 611 727 849 1017 1137 1257 1419 1537 1656 1811 1937 2053 2208

Niedziele i święta

459 630 818 1006 1212 1418 1548 1718 1848 2036 2208

Wszystkich Świętych

502 611 727 849 1017 1137 1257 1419 1537 1656 1811 1937 2053 2208

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bobrek Ratusz:

Pogoda Bytom

Karb Kopalnia

Stanowisko: 1

183

Karb Kopalnia

Kierunek: Miechowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

430 500 34 614 34 704 34 944 1054 1204 49 1339 1414 1514 49 1634 1719 1839 1951 2106 41 2216

Soboty

504 613 729 851 1019 1139 1259 1421 1539 1658 1813 1939 2055 2210

Niedziele i święta

501 632 820 1008 1214 1420 1550 1720 1850 2038 2210

Wszystkich Świętych

504 613 729 851 1019 1139 1259 1421 1539 1658 1813 1939 2055 2210

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Karb Kopalnia:

Pogoda Bytom

Karb Worpie

Stanowisko: 1

183

Karb Worpie

Kierunek: Miechowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

431 501 35 615 35 705 35 945 1055 1205 50 1340 1415 1515 50 1635 1720 1840 1952 2107 42 2217

Soboty

505 614 730 852 1020 1140 1300 1422 1540 1659 1814 1940 2056 2211

Niedziele i święta

502 633 821 1009 1215 1421 1551 1721 1851 2039 2211

Wszystkich Świętych

505 614 730 852 1020 1140 1300 1422 1540 1659 1814 1940 2056 2211

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Karb Worpie:

Pogoda Bytom

Karb

Stanowisko: 1

183

Karb

Kierunek: Miechowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433 504 38 618 38 708 38 948 1058 1208 53 1343 1418 1518 53 1638 1723 1843 1954 2109 44 2219

Soboty

507 616 732 854 1022 1142 1302 1424 1542 1701 1816 1942 2058 2213

Niedziele i święta

504 635 823 1011 1217 1423 1553 1723 1853 2041 2213

Wszystkich Świętych

507 616 732 854 1022 1142 1302 1424 1542 1701 1816 1942 2058 2213

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Karb:

Pogoda Bytom

Miechowice Warszawska

Stanowisko: 1

183

Miechowice Warszawska

Kierunek: Miechowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434 506 40 620 40 710 40 950 1100 1210 55 1345 1420 1520 55 1640 1725 1845 1956 2111 46 2221

Soboty

509 618 734 856 1024 1144 1304 1426 1544 1703 1818 1944 2100 2215

Niedziele i święta

506 637 825 1013 1219 1425 1555 1725 1855 2043 2215

Wszystkich Świętych

509 618 734 856 1024 1144 1304 1426 1544 1703 1818 1944 2100 2215

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Warszawska:

Pogoda Bytom

Miechowice Park

Stanowisko: 1

183

Miechowice Park

Kierunek: Miechowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435 508 42 622 42 712 42 952 1102 1212 57 1347 1422 1522 57 1642 1727 1847 1958 2113 48 2223

Soboty

511 620 736 858 1026 1146 1306 1428 1546 1705 1820 1946 2102 2217

Niedziele i święta

508 639 827 1015 1221 1427 1557 1727 1857 2045 2217

Wszystkich Świętych

511 620 736 858 1026 1146 1306 1428 1546 1705 1820 1946 2102 2217

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Park:

Pogoda Bytom

Miechowice Kopalnia

Stanowisko: 1

183

Miechowice Kopalnia

Kierunek: Miechowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437 511 45 625 45 715 45 955 1105 1215 1300 50 1425 1525 1600 45 1730 1850 2000 2115 50 2225

Soboty

513 622 738 900 1028 1148 1308 1430 1548 1707 1822 1948 2104 2219

Niedziele i święta

510 641 829 1017 1223 1429 1559 1729 1859 2047 2219

Wszystkich Świętych

513 622 738 900 1028 1148 1308 1430 1548 1707 1822 1948 2104 2219

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Kopalnia:

Pogoda Bytom

Miechowice Francuska

Stanowisko: 1

183

Miechowice Francuska

Kierunek: Miechowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439 513 47 627 47 717 47 957 1107 1217 1302 52 1427 1527 1602 47 1732 1852 2002 2117 52 2227

Soboty

515 624 740 902 1030 1150 1310 1432 1550 1709 1824 1950 2106 2221

Niedziele i święta

512 643 831 1019 1225 1431 1601 1731 1901 2049 2221

Wszystkich Świętych

515 624 740 902 1030 1150 1310 1432 1550 1709 1824 1950 2106 2221

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Francuska:

Pogoda Bytom

Miechowice Lidl

Stanowisko: 1

183

Miechowice Lidl

Kierunek: Miechowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

440 515 49 629 49 719 49 959 1109 1219 1304 54 1429 1529 1604 49 1734 1854 2004 2119 54 2229

Soboty

517 626 742 904 1032 1152 1312 1434 1552 1711 1826 1952 2108 2223

Niedziele i święta

514 645 833 1021 1227 1433 1603 1733 1903 2051 2223

Wszystkich Świętych

517 626 742 904 1032 1152 1312 1434 1552 1711 1826 1952 2108 2223

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Lidl:

Pogoda Bytom

Miechowice Plac Szpitalny

Stanowisko: 1

183

Miechowice Plac Szpitalny

Kierunek: Miechowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441 516 50 630 50 720 50 1000 1110 1220 1305 55 1430 1530 1605 50 1735 1855 2005 2120 55 2230

Soboty

518 627 743 905 1033 1153 1313 1435 1553 1712 1827 1953 2109 2224

Niedziele i święta

515 646 834 1022 1228 1434 1604 1734 1904 2052 2224

Wszystkich Świętych

518 627 743 905 1033 1153 1313 1435 1553 1712 1827 1953 2109 2224

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Plac Szpitalny:

Pogoda Bytom

Miechowice Reptowska

Stanowisko: 1

183

Miechowice Reptowska

Kierunek: Miechowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442 517 51 631 51 721 51 1001 1111 1221 1306 56 1431 1531 1606 51 1736 1856 2006 2121 56 2231

Soboty

519 628 744 906 1034 1154 1314 1436 1554 1713 1828 1954 2110 2225

Niedziele i święta

516 647 835 1023 1229 1435 1605 1735 1905 2053 2225

Wszystkich Świętych

519 628 744 906 1034 1154 1314 1436 1554 1713 1828 1954 2110 2225

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Reptowska:

Pogoda Bytom

Miechowice Bławatkowa

Stanowisko: 1

183

Miechowice Bławatkowa

Kierunek: Miechowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443 519 53 633 53 723 53 1003 1113 1223 1308 58 1433 1533 1608 53 1738 1858 2008 2123 58 2233

Soboty

521 630 746 908 1036 1156 1316 1438 1556 1715 1830 1956 2112 2227

Niedziele i święta

518 649 837 1025 1231 1437 1607 1737 1907 2055 2227

Wszystkich Świętych

521 630 746 908 1036 1156 1316 1438 1556 1715 1830 1956 2112 2227

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Bławatkowa:

Pogoda Bytom

Miechowice Ośrodek Zdrowia

Stanowisko: 1

183

Miechowice Ośrodek Zdrowia

Kierunek: Miechowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444 520 54 634 54 724 54 1004 1114 1224 1309 59 1434 1534 1609 54 1739 1859 2009 2124 59 2234

Soboty

522 631 747 909 1037 1157 1317 1439 1557 1716 1831 1957 2113 2228

Niedziele i święta

519 650 838 1026 1232 1438 1608 1738 1908 2056 2228

Wszystkich Świętych

522 631 747 909 1037 1157 1317 1439 1557 1716 1831 1957 2113 2228

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Ośrodek Zdrowia:

Pogoda Bytom

Miechowice Pętla

Stanowisko: 2

183

Miechowice Pętla

Kierunek: Miechowice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

445 521 55 635 55 725 55 1005 1115 1225 1310 1400 35 1535 1610 55 1740 1900 2010 2125 2200 35

Soboty

523 632 748 910 1038 1158 1318 1440 1558 1717 1832 1958 2114 2229

Niedziele i święta

520 651 839 1027 1233 1439 1609 1739 1909 2057 2229

Wszystkich Świętych

523 632 748 910 1038 1158 1318 1440 1558 1717 1832 1958 2114 2229

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Pętla:

Pogoda Bytom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *