Strona główna » Linia 175, Autobus

Linia 175, Autobus

175

Obowiązuje od 25.11.2020 r. Linia kursuje na trasie zmienionej

Kierunek Osiedle Mydlice Pętla

Podwarpie Pętla

Stanowisko: 1

175

Podwarpie Pętla

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

350T 447W 516 38W 626X 710U 35 805U 40 914U 1008 1111U 1205 46W 1333 56U 1438 1526U 51 1627U 1701R 49U 1815 1918U 2004 2105P 2220

Soboty

442X 556 727U 817 923U 1007 1117U 1211 1317U 1401 1525U 55 1701U 1805 1911U 2009 2113U 2217 2320R

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

442X 556 727U 817 923U 1007 1117U 1211 1317W 1401 1506U 55 1701U 1805 1911U 2009 2113U 2217 2320R

Niedziele i święta wakacyjne

442X 556 727U 817 923U 1007 1117U 1211 1317W 1401 1506U 55 1701U 1805 1911U 2009 2113U 2217 2320R

Wszystkich Świętych

442X 556 727U 817 917U 1011 1117U 1211 1317U 1411 1525U 1611 1717U 1805 1911U 2007 2113U 2217 2320R

Trzebiesławice Glinianki

Stanowisko: 1

175

Trzebiesławice Glinianki

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

352T 449W 518 40W 628X 712U 37 807U 42 916U 1010 1113U 1207 48W 1335 58U 1440 1528U 53 1629U 1703R 51U 1817 1920U 2006 2107P 2222

Soboty

444X 558 729U 819 925U 1009 1119U 1213 1319U 1403 1527U 57 1703U 1807 1913U 2011 2115U 2219 2322R

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

444X 558 729U 819 925U 1009 1119U 1213 1319W 1403 1508U 57 1703U 1807 1913U 2011 2115U 2219 2322R

Niedziele i święta wakacyjne

444X 558 729U 819 925U 1009 1119U 1213 1319W 1403 1508U 57 1703U 1807 1913U 2011 2115U 2219 2322R

Wszystkich Świętych

444X 558 729U 819 919U 1013 1119U 1213 1319U 1413 1527U 1613 1719U 1807 1913U 2009 2115U 2219 2322R

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Trzebiesławice Glinianki:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Trzebiesławice Zachodnia

Stanowisko: 1

175

Trzebiesławice Zachodnia

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

353T 450W 519 41W 629X 713U 38 808U 43 917U 1011 1114U 1208 49W 1336 59U 1441 1529U 54 1630U 1704R 52U 1818 1921U 2007 2108P 2223

Soboty

445X 559 730U 820 926U 1010 1120U 1214 1320U 1404 1528U 58 1704U 1808 1914U 2012 2116U 2220 2323R

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

445X 559 730U 820 926U 1010 1120U 1214 1320W 1404 1509U 58 1704U 1808 1914U 2012 2116U 2220 2323R

Niedziele i święta wakacyjne

445X 559 730U 820 926U 1010 1120U 1214 1320W 1404 1509U 58 1704U 1808 1914U 2012 2116U 2220 2323R

Wszystkich Świętych

445X 559 730U 820 920U 1014 1120U 1214 1320U 1414 1528U 1614 1720U 1808 1914U 2010 2116U 2220 2323R

Trzebiesławice Modrzewiowa

Stanowisko: 1

175

Trzebiesławice Modrzewiowa

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

355T 521 631X 740 845 1013 1210 1338 1443 1556 1820 2009 2225

Soboty

447X 601 822 1012 1216 1406 1600 1810 2014 2222

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

447X 601 822 1012 1216 1406 1600 1810 2014 2222

Niedziele i święta wakacyjne

447X 601 822 1012 1216 1406 1600 1810 2014 2222

Wszystkich Świętych

447X 601 822 1016 1216 1416 1616 1810 2012 2222

Trzebiesławice Gródki

Stanowisko: 1

175

Trzebiesławice Gródki

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

357T 523 633X 742 847 1015 1212 1340 1445 1558 1822 2011 2227

Soboty

449X 603 824 1014 1218 1408 1602 1812 2016 2224

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

449X 603 824 1014 1218 1408 1602 1812 2016 2224

Niedziele i święta wakacyjne

449X 603 824 1014 1218 1408 1602 1812 2016 2224

Wszystkich Świętych

449X 603 824 1018 1218 1418 1618 1812 2014 2224

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Trzebiesławice Gródki:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Trzebiesławice Modrzewiowa

Stanowisko: 2

175

Trzebiesławice Modrzewiowa

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

359T 525 635X 744 849 1017 1214 1342 1447 1600 1824 2013 2229

Soboty

451X 605 826 1016 1220 1410 1604 1814 2018 2226

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

451X 605 826 1016 1220 1410 1604 1814 2018 2226

Niedziele i święta wakacyjne

451X 605 826 1016 1220 1410 1604 1814 2018 2226

Wszystkich Świętych

451X 605 826 1020 1220 1420 1620 1814 2016 2226

Trzebiesławice Kościół

Stanowisko: 2

175

Trzebiesławice Kościół

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

401T 52W 527 43W 637X 715U 46 810U 51 919U 1019 1116U 1216 51W 1344 1401U 49 1531U 1602 32U 1706R 54U 1826 1923U 2015 2110P 2231

Soboty

453X 607 732U 828 928U 1018 1122U 1222 1322U 1412 1530U 1606 1706U 1816 1916U 2020 2118U 2228 2325R

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

453X 607 732U 828 928U 1018 1122U 1222 1322W 1412 1511U 1606 1706U 1816 1916U 2020 2118U 2228 2325R

Niedziele i święta wakacyjne

453X 607 732U 828 928U 1018 1122U 1222 1322W 1412 1511U 1606 1706U 1816 1916U 2020 2118U 2228 2325R

Wszystkich Świętych

453X 607 732U 828 922U 1022 1122U 1222 1322U 1422 1530U 1622 1722U 1816 1916U 2018 2118U 2228 2325R

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Trzebiesławice Kościół:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Podbuczyny

Stanowisko: 2

175

Podbuczyny

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

403T 54W 530 46W 640X 718U 49 813U 54 922U 1022 1119U 1219 54W 1347 1404U 52 1534U 1605 35U 1709R 57U 1829 1925U 2017 2112P 2233

Soboty

455X 610 735U 831 931U 1021 1125U 1225 1325U 1415 1533U 1609 1709U 1819 1918U 2022 2120U 2230 2327R

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

455X 610 735U 831 931U 1021 1125U 1225 1325W 1415 1514U 1609 1709U 1819 1918U 2022 2120U 2230 2327R

Niedziele i święta wakacyjne

455X 610 735U 831 931U 1021 1125U 1225 1325W 1415 1514U 1609 1709U 1819 1918U 2022 2120U 2230 2327R

Wszystkich Świętych

455X 610 735U 831 925U 1025 1125U 1225 1325U 1425 1533U 1625 1725U 1819 1918U 2020 2120U 2230 2327R

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Podbuczyny:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Karsów

Stanowisko: 2

175

Karsów

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

2113P

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Karsów:

Pogoda Siewierz

Karsów Spółdzielnia

Stanowisko: 2

175

Karsów Spółdzielnia

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

2114P

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Karsów Spółdzielnia:

Pogoda Siewierz

Karsów Autostrada

Stanowisko: 2

175

Karsów Autostrada

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

2115P

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Karsów Autostrada:

Pogoda Siewierz

Wojkowice Kościelne Kościół

Stanowisko: 1

175

Wojkowice Kościelne Kościół

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

2118P

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Kościelne Kościół:

Pogoda Siewierz

Wojkowice Kościelne Piastowska

Stanowisko: 1

175

Wojkowice Kościelne Piastowska

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

2119P

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Kościelne Piastowska:

Pogoda Siewierz

Wojkowice Kościelne Pierkowskie

Stanowisko: 1

175

Wojkowice Kościelne Pierkowskie

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

2120P

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Kościelne Pierkowskie:

Pogoda Siewierz

Ujejsce Wiadukt

Stanowisko: 2

175

Ujejsce Wiadukt

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

2121P

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ujejsce Wiadukt:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ujejsce Kryniczna

Stanowisko: 2

175

Ujejsce Kryniczna

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

2123P

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ujejsce Kryniczna:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ujejsce Kościół

Stanowisko: 3

175

Ujejsce Kościół

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

2124P

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ujejsce Kościół:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ujejsce Szkoła

Stanowisko: 2

175

Ujejsce Szkoła

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

405T 56W 532 48W 642X 720U 51 815U 56 924U 1024 1121U 1221 56W 1349 1406U 54 1536U 1607 37U 1711R 59U 1831 1927U 2019 2235

Soboty

457X 612 737U 833 933U 1023 1127U 1227 1327U 1417 1535U 1611 1711U 1821 1920U 2024 2122U 2232 2329R

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

457X 612 737U 833 933U 1023 1127U 1227 1327W 1417 1516U 1611 1711U 1821 1920U 2024 2122U 2232 2329R

Niedziele i święta wakacyjne

457X 612 737U 833 933U 1023 1127U 1227 1327W 1417 1516U 1611 1711U 1821 1920U 2024 2122U 2232 2329R

Wszystkich Świętych

457X 612 737U 833 927U 1027 1127U 1227 1327U 1427 1535U 1627 1727U 1821 1920U 2022 2122U 2232 2329R

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ujejsce Szkoła:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ujejsce Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

175

Ujejsce Skrzyżowanie

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

407T 58W 534 50W 644X 722U 53 817U 58 926U 1026 1123U 1223 58W 1351 1408U 56 1538U 1609 39U 1713R 1801U 33 1929U 2021 2237

Soboty

459X 614 739U 835 935U 1025 1129U 1229 1329U 1419 1537U 1613 1713U 1823 1922U 2026 2124U 2234 2331R

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

459X 614 739U 835 935U 1025 1129U 1229 1329W 1419 1518U 1613 1713U 1823 1922U 2026 2124U 2234 2331R

Niedziele i święta wakacyjne

459X 614 739U 835 935U 1025 1129U 1229 1329W 1419 1518U 1613 1713U 1823 1922U 2026 2124U 2234 2331R

Wszystkich Świętych

459X 614 739U 835 929U 1029 1129U 1229 1329U 1429 1537U 1629 1729U 1823 1922U 2024 2124U 2234 2331R

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ujejsce Skrzyżowanie:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ujejsce Kościół

Stanowisko: 2

175

Ujejsce Kościół

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

408T 59W 535 51W 645X 723U 54 818U 59 927U 1027 1124U 1224 59W 1352 1409U 57 1539U 1610 40U 1714R 1802U 34 1930U 2022 2238

Soboty

500X 615 740U 836 936U 1026 1130U 1230 1330U 1420 1538U 1614 1714U 1824 1923U 2027 2125U 2235 2332R

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

500X 615 740U 836 936U 1026 1130U 1230 1330W 1420 1519U 1614 1714U 1824 1923U 2027 2125U 2235 2332R

Niedziele i święta wakacyjne

500X 615 740U 836 936U 1026 1130U 1230 1330W 1420 1519U 1614 1714U 1824 1923U 2027 2125U 2235 2332R

Wszystkich Świętych

500X 615 740U 836 930U 1030 1130U 1230 1330U 1430 1538U 1630 1730U 1824 1923U 2025 2125U 2235 2332R

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ujejsce Kościół:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ujejsce Górka

Stanowisko: 2

175

Ujejsce Górka

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

409T 500W 36 52W 646X 724U 55 819U 900 28U 1028 1125U 1225 1300W 53 1410U 58 1540U 1611 41U 1715R 1803U 35 1931U 2023 2125P 2239

Soboty

501X 616 741U 837 937U 1027 1131U 1231 1331U 1421 1539U 1615 1715U 1825 1924U 2028 2126U 2236 2333R

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

501X 616 741U 837 937U 1027 1131U 1231 1331W 1421 1520U 1615 1715U 1825 1924U 2028 2126U 2236 2333R

Niedziele i święta wakacyjne

501X 616 741U 837 937U 1027 1131U 1231 1331W 1421 1520U 1615 1715U 1825 1924U 2028 2126U 2236 2333R

Wszystkich Świętych

501X 616 741U 837 931U 1031 1131U 1231 1331U 1431 1539U 1631 1731U 1825 1924U 2026 2126U 2236 2333R

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ujejsce Górka:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Stanowisko: 3

175

Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Wszystkich Świętych

952Z 1012Z 52Z 1112Z 52Z 1212Z 52Z 1312Z 52Z 1412Z 52Z 1512Z 52Z 1612Z 52Z 1712Z 52Z 1812Z 52Z 1912Z

Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Stanowisko: 2

175

Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

411T 502W 38 54W 648X 726U 57 821U 902 30U 1030 1127U 1227 1302W 55 1412U 1500 42U 1613 43U 1717R 1805U 37 1933U 2025 2127P 2241

Soboty

503X 618 743U 839 939U 1029 1133U 1233 1333U 1423 1541U 1617 1717U 1827 1926U 2030 2128U 2238 2335R

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

503X 618 743U 839 939U 1029 1133U 1233 1333W 1423 1522U 1617 1717U 1827 1926U 2030 2128U 2238 2335R

Niedziele i święta wakacyjne

503X 618 743U 839 939U 1029 1133U 1233 1333W 1423 1522U 1617 1717U 1827 1926U 2030 2128U 2238 2335R

Wszystkich Świętych

503X 618 743U 839 933U 53Z 1013Z 33 53Z 1113Z 33U 53Z 1213Z 33 53Z 1313Z 33U 53Z 1413Z 33 53Z 1513Z 41U 53Z 1613Z 33 53Z 1713Z 33U 53Z 1813Z 27 53Z 1913Z 26U 2028 2128U 2238 2335R

Ząbkowice Aleja Zwycięstwa

Stanowisko: 2

175

Ząbkowice Aleja Zwycięstwa

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

412T 503W 39 55W 649X 727U 58 822U 903 31U 1031 1128U 1228 1303W 56 1413U 1501 43U 1614 44U 1718R 1806U 38 1934U 2026 2128P 2242

Soboty

504X 619 744U 840 940U 1030 1134U 1234 1334U 1424 1542U 1618 1718U 1828 1927U 2031 2129U 2239 2336R

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

504X 619 744U 840 940U 1030 1134U 1234 1334W 1424 1523U 1618 1718U 1828 1927U 2031 2129U 2239 2336R

Niedziele i święta wakacyjne

504X 619 744U 840 940U 1030 1134U 1234 1334W 1424 1523U 1618 1718U 1828 1927U 2031 2129U 2239 2336R

Wszystkich Świętych

504X 619 744U 840 934U 54Z 1014Z 34 54Z 1114Z 34U 54Z 1214Z 34 54Z 1314Z 34U 54Z 1414Z 34 54Z 1514Z 42U 54Z 1614Z 34 54Z 1714Z 34U 54Z 1814Z 28 54Z 1914Z 27U 2029 2129U 2239 2336R

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Aleja Zwycięstwa:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Stadion

Stanowisko: 2

175

Ząbkowice Stadion

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

413T 505W 41 57W 651X 729U 800 24U 905 33U 1033 1130U 1230 1305W 58 1415U 1503 45U 1616 46U 1720R 1808U 40 1935U 2027 2129P 2243

Soboty

505X 620 745U 841 941U 1031 1135U 1235 1335U 1425 1543U 1619 1719U 1829 1928U 2032 2130U 2240 2337R

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

505X 620 745U 841 941U 1031 1135U 1235 1335W 1425 1524U 1619 1719U 1829 1928U 2032 2130U 2240 2337R

Niedziele i święta wakacyjne

505X 620 745U 841 941U 1031 1135U 1235 1335W 1425 1524U 1619 1719U 1829 1928U 2032 2130U 2240 2337R

Wszystkich Świętych

505X 620 745U 841 935U 55Z 1015Z 35 55Z 1115Z 35U 55Z 1215Z 35 55Z 1315Z 35U 55Z 1415Z 35 55Z 1515Z 43U 55Z 1615Z 35 55Z 1715Z 35U 55Z 1815Z 29 55Z 1915Z 28U 2030 2130U 2240 2337R

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Stadion:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Sikorka Pętla

Stanowisko: 1

175

Sikorka Pętla

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

417T

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sikorka Pętla:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Sikorka Skład Opałowy

Stanowisko: 2

175

Sikorka Skład Opałowy

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

418T

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sikorka Skład Opałowy:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Wygiełzów

Stanowisko: 2

175

Ząbkowice Wygiełzów

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

420T

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Wygiełzów:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Spółdzielnia

Stanowisko: 2

175

Ząbkowice Spółdzielnia

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

421T

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Spółdzielnia:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Dom Kultury

Stanowisko: 2

175

Ząbkowice Dom Kultury

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

423T 507W 43 59W 653X 731U 802 26U 907 35U 1035 1132U 1232 1307W 1400 17U 1505 47U 1618 48U 1722R 1810U 42 1937U 2029 2131P 2245

Soboty

507X 622 747U 843 943U 1033 1137U 1237 1337U 1427 1545U 1621 1721U 1831 1930U 2034 2132U 2242 2339R

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

507X 622 747U 843 943U 1033 1137U 1237 1337W 1427 1526U 1621 1721U 1831 1930U 2034 2132U 2242 2339R

Niedziele i święta wakacyjne

507X 622 747U 843 943U 1033 1137U 1237 1337W 1427 1526U 1621 1721U 1831 1930U 2034 2132U 2242 2339R

Wszystkich Świętych

507X 622 747U 843 937U 57Z 1017Z 37 57Z 1117Z 37U 57Z 1217Z 37 57Z 1317Z 37U 57Z 1417Z 37 57Z 1517Z 45U 57Z 1617Z 37 57Z 1717Z 37U 57Z 1817Z 31 57Z 1917Z 30U 2032 2132U 2242 2339R

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Dom Kultury:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Kino

Stanowisko: 2

175

Ząbkowice Kino

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

424T 508W 44 600W 54X 732U 803 27U 908 36U 1036 1133U 1233 1308W 1401 18U 1506 48U 1619 49U 1723R 1811U 43 1938U 2030 2132P 2246

Soboty

508X 623 748U 844 944U 1034 1138U 1238 1338U 1428 1546U 1622 1722U 1832 1931U 2035 2133U 2243 2340R

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

508X 623 748U 844 944U 1034 1138U 1238 1338W 1428 1527U 1622 1722U 1832 1931U 2035 2133U 2243 2340R

Niedziele i święta wakacyjne

508X 623 748U 844 944U 1034 1138U 1238 1338W 1428 1527U 1622 1722U 1832 1931U 2035 2133U 2243 2340R

Wszystkich Świętych

508X 623 748U 844 938U 58Z 1018Z 38 58Z 1118Z 38U 58Z 1218Z 38 58Z 1318Z 38U 58Z 1418Z 38 58Z 1518Z 46U 58Z 1618Z 38 58Z 1718Z 38U 58Z 1818Z 32 58Z 1918Z 31U 2033 2133U 2243 2340R

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Kino:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Osiedle Robotnicze

Stanowisko: 2

175

Ząbkowice Osiedle Robotnicze

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

425T 510W 46 602W 56X 734U 805 29U 910 38U 1038 1135U 1235 1310W 1403 20U 1508 50U 1621 51U 1725R 1813U 45 1939U 2031 2133P 2247

Soboty

510X 625 750U 846 946U 1036 1140U 1240 1340U 1430 1548U 1624 1724U 1834 1932U 2036 2134U 2244 2341R

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

510X 625 750U 846 946U 1036 1140U 1240 1340W 1430 1529U 1624 1724U 1834 1932U 2036 2134U 2244 2341R

Niedziele i święta wakacyjne

510X 625 750U 846 946U 1036 1140U 1240 1340W 1430 1529U 1624 1724U 1834 1932U 2036 2134U 2244 2341R

Wszystkich Świętych

510X 625 750U 846 940U 1000Z 20Z 40 1100Z 20Z 40U 1200Z 20Z 40 1300Z 20Z 40U 1400Z 20Z 40 1500Z 20Z 48U 1600Z 20Z 40 1700Z 20Z 40U 1800Z 20Z 34 1900Z 19Z 32U 2034 2134U 2244 2341R

Ząbkowice Willowa

Stanowisko: 2

175

Ząbkowice Willowa

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

426T 511W 47 603W 57X 735U 806 30U 911 39U 1039 1136U 1236 1311W 1404 21U 1509 51U 1622 52U 1726R 1814U 46 1940U 2032 2134P 2248

Soboty

511X 626 751U 847 947U 1037 1141U 1241 1341U 1431 1549U 1625 1725U 1835 1933U 2037 2135U 2245 2342R

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

511X 626 751U 847 947U 1037 1141U 1241 1341W 1431 1530U 1625 1725U 1835 1933U 2037 2135U 2245 2342R

Niedziele i święta wakacyjne

511X 626 751U 847 947U 1037 1141U 1241 1341W 1431 1530U 1625 1725U 1835 1933U 2037 2135U 2245 2342R

Wszystkich Świętych

511X 626 751U 847 941U 1001Z 21Z 41 1101Z 21Z 41U 1201Z 21Z 41 1301Z 21Z 41U 1401Z 21Z 41 1501Z 21Z 49U 1601Z 21Z 41 1701Z 21Z 41U 1801Z 21Z 35 1901Z 20Z 33U 2035 2135U 2245 2342R

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Willowa:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Stara Pogoria

Stanowisko: 2

175

Ząbkowice Stara Pogoria

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

428T 514W 50 606W 700X 38U 809 33U 914 42U 1042 1139U 1239 1314W 1407 24U 1512 54U 1625 55U 1729R 1817U 49 1942U 2034 2136P 2250

Soboty

513X 628 753U 849 949U 1039 1143U 1243 1343U 1433 1551U 1627 1727U 1837 1935U 2039 2137U 2247 2344R

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

513X 628 753U 849 949U 1039 1143U 1243 1343W 1433 1532U 1627 1727U 1837 1935U 2039 2137U 2247 2344R

Niedziele i święta wakacyjne

513X 628 753U 849 949U 1039 1143U 1243 1343W 1433 1532U 1627 1727U 1837 1935U 2039 2137U 2247 2344R

Wszystkich Świętych

513X 628 753U 849 943U 1003Z 23Z 43 1103Z 23Z 43U 1203Z 23Z 43 1303Z 23Z 43U 1403Z 23Z 43 1503Z 23Z 51U 1603Z 23Z 43 1703Z 23Z 43U 1803Z 23Z 37 1903Z 22Z 35U 2037 2137U 2247 2344R

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Stara Pogoria:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Pogoria Żeglarska

Stanowisko: 2

175

Ząbkowice Pogoria Żeglarska

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

429T 515W 51 607W 701X 39U 810 34U 915 43U 1043 1140U 1240 1315W 1408 25U 1513 55U 1626 56U 1730R 1818U 50 1943U 2035 2137P 2251

Soboty

514X 629 754U 850 950U 1040 1144U 1244 1344U 1434 1552U 1628 1728U 1838 1936U 2040 2138U 2248 2345R

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

514X 629 754U 850 950U 1040 1144U 1244 1344W 1434 1533U 1628 1728U 1838 1936U 2040 2138U 2248 2345R

Niedziele i święta wakacyjne

514X 629 754U 850 950U 1040 1144U 1244 1344W 1434 1533U 1628 1728U 1838 1936U 2040 2138U 2248 2345R

Wszystkich Świętych

514X 629 754U 850 944U 1004Z 24Z 44 1104Z 24Z 44U 1204Z 24Z 44 1304Z 24Z 44U 1404Z 24Z 44 1504Z 24Z 52U 1604Z 24Z 44 1704Z 24Z 44U 1804Z 24Z 38 1904Z 23Z 36U 2038 2138U 2248 2345R

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Pogoria Żeglarska:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Gołonóg św. Antoniego

Stanowisko: 2

175

Gołonóg św. Antoniego

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

431T 517W 53 609W 703X 41U 812 36U 917 45U 1045 1142U 1242 1317W 1410 27U 1515 57U 1628 58U 1732R 1820U 52 1945U 2037 2139P 2253

Soboty

516X 631 756U 852 952U 1042 1146U 1246 1346U 1436 1554U 1630 1730U 1840 1938U 2042 2140U 2250 2347R

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

516X 631 756U 852 952U 1042 1146U 1246 1346W 1436 1535U 1630 1730U 1840 1938U 2042 2140U 2250 2347R

Niedziele i święta wakacyjne

516X 631 756U 852 952U 1042 1146U 1246 1346W 1436 1535U 1630 1730U 1840 1938U 2042 2140U 2250 2347R

Wszystkich Świętych

516X 631 756U 852 946U 1006Z 26Z 46 1106Z 26Z 46U 1206Z 26Z 46 1306Z 26Z 46U 1406Z 26Z 46 1506Z 26Z 54U 1606Z 26Z 46 1706Z 26Z 46U 1806Z 26Z 40 1906Z 25Z 38U 2040 2140U 2250 2347R

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gołonóg św. Antoniego:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Gołonóg Aleja Piłsudskiego

Stanowisko: 1

175

Gołonóg Aleja Piłsudskiego

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

405V 33T 519W 55 611W 705X 43U 814 38U 919 47U 1047 1144U 1244 1319W 1412 29U 1517 59U 1630 1700U 1822U 54 1947U 2039 2141P 2255

Soboty

420V 518X 633 758U 854 954U 1044 1148U 1248 1348U 1438 1556U 1632 1732U 1842 1940U 2044 2142U 2252

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

420V 518X 633 758U 854 954U 1044 1148U 1248 1348W 1438 1537U 1632 1732U 1842 1940U 2044 2142U 2252

Niedziele i święta wakacyjne

420V 518X 633 758U 854 954U 1044 1148U 1248 1348W 1438 1537U 1632 1732U 1842 1940U 2044 2142U 2252

Wszystkich Świętych

420V 518X 633 758U 854 948U 1008Z 28Z 48 1108Z 28Z 48U 1208Z 28Z 48 1308Z 28Z 48U 1408Z 28Z 48 1508Z 28Z 56U 1608Z 28Z 48 1708Z 28Z 48U 1808Z 28Z 42 1908Z 27Z 40U 2042 2142U 2252

Gołonóg Dworzec PKP

Stanowisko: 2

175

Gołonóg Dworzec PKP

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

407V 35T 521W 57 613W 707X 45U 816 40U 921 49U 1049 1146U 1246 1321W 1414 31U 1519 1601U 32 1702U 1824U 56 1949U 2041 2143P 2257

Soboty

422V 520X 635 800U 56 956U 1046 1150U 1250 1350U 1440 1558U 1634 1734U 1844 1942U 2046 2144U 2254

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

422V 520X 635 800U 56 956U 1046 1150U 1250 1350W 1440 1539U 1634 1734U 1844 1942U 2046 2144U 2254

Niedziele i święta wakacyjne

422V 520X 635 800U 56 956U 1046 1150U 1250 1350W 1440 1539U 1634 1734U 1844 1942U 2046 2144U 2254

Wszystkich Świętych

422V 520X 635 800U 56 950U 1010Z 30Z 50 1110Z 30Z 50U 1210Z 30Z 50 1310Z 30Z 50U 1410Z 30Z 50 1510Z 30Z 58U 1610Z 30Z 50 1710Z 30Z 50U 1810Z 30Z 44 1910Z 29Z 42U 2044 2144U 2254

Gołonóg Osiedle

Stanowisko: 2

175

Gołonóg Osiedle

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

409V 37T 523W 59 615W 709X 47U 818 42U 923 51U 1051 1148U 1248 1323W 1416 33U 1521 1603U 34 1704U 1826U 58 1951U 2043 2145P 2259

Soboty

424V 522X 637 802U 58 958U 1048 1152U 1252 1352U 1442 1600U 36 1736U 1846 1944U 2048 2146U 2256

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

424V 522X 637 802U 58 958U 1048 1152U 1252 1352W 1442 1541U 1636 1736U 1846 1944U 2048 2146U 2256

Niedziele i święta wakacyjne

424V 522X 637 802U 58 958U 1048 1152U 1252 1352W 1442 1541U 1636 1736U 1846 1944U 2048 2146U 2256

Wszystkich Świętych

424V 522X 637 802U 58 952U 1012Z 32Z 52 1112Z 32Z 52U 1212Z 32Z 52 1312Z 32Z 52U 1412Z 32Z 52 1512Z 32Z 1600U 12Z 32Z 52 1712Z 32Z 52U 1812Z 32Z 46 1912Z 31Z 44U 2046 2146U 2256

Gołonóg Kosmonautów

Stanowisko: 2

175

Gołonóg Kosmonautów

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

412V 40T 526W 602 18W 712X 50U 821 45U 926 54U 1054 1151U 1251 1326W 1419 36U 1524 1606U 37 1707U 1829U 1901 54U 2046 2148P 2302

Soboty

427V 525X 640 805U 901 1001U 51 1155U 1255 1355U 1445 1603U 39 1739U 1849 1947U 2051 2149U 2259

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

427V 525X 640 805U 901 1001U 51 1155U 1255 1355W 1445 1544U 1639 1739U 1849 1947U 2051 2149U 2259

Niedziele i święta wakacyjne

427V 525X 640 805U 901 1001U 51 1155U 1255 1355W 1445 1544U 1639 1739U 1849 1947U 2051 2149U 2259

Wszystkich Świętych

427V 525X 640 805U 901 55U 1015Z 35Z 55 1115Z 35Z 55U 1215Z 35Z 55 1315Z 35Z 55U 1415Z 35Z 55 1515Z 35Z 1603U 15Z 35Z 55 1715Z 35Z 55U 1815Z 35Z 49 1915Z 34Z 47U 2049 2149U 2259

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gołonóg Kosmonautów:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Gołonóg Zakład Energetyczny

Stanowisko: 2

175

Gołonóg Zakład Energetyczny

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

413V 41T 528W 604 20W 714X 52U 823 47U 928 56U 1056 1153U 1253 1328W 1421 38U 1526 1608U 39 1709U 1831U 1902 55U 2047 2149P 2303

Soboty

428V 526X 641 806U 902 1002U 52 1156U 1256 1356U 1446 1604U 40 1740U 1850 1948U 2052 2150U 2300

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

428V 526X 641 806U 902 1002U 52 1156U 1256 1356W 1446 1545U 1640 1740U 1850 1948U 2052 2150U 2300

Niedziele i święta wakacyjne

428V 526X 641 806U 902 1002U 52 1156U 1256 1356W 1446 1545U 1640 1740U 1850 1948U 2052 2150U 2300

Wszystkich Świętych

428V 526X 641 806U 902 56U 1016Z 36Z 56 1116Z 36Z 56U 1216Z 36Z 56 1316Z 36Z 56U 1416Z 36Z 56 1516Z 36Z 1604U 16Z 36Z 56 1716Z 36Z 56U 1816Z 36Z 50 1916Z 35Z 48U 2050 2150U 2300

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gołonóg Zakład Energetyczny:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Reden Aleja Majakowskiego

Stanowisko: 2

175

Reden Aleja Majakowskiego

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

415V 43T 530W 606 22W 716X 54U 825 49U 930 58U 1058 1155U 1255 1330W 1423 40U 1528 1610U 41 1711U 1833U 1904 57U 2049 2151P 2305

Soboty

430V 528X 643 808U 904 1004U 54 1158U 1258 1358U 1448 1606U 42 1742U 1852 1950U 2054 2152U 2302

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

430V 528X 643 808U 904 1004U 54 1158U 1258 1358W 1448 1547U 1642 1742U 1852 1950U 2054 2152U 2302

Niedziele i święta wakacyjne

430V 528X 643 808U 904 1004U 54 1158U 1258 1358W 1448 1547U 1642 1742U 1852 1950U 2054 2152U 2302

Wszystkich Świętych

430V 528X 643 808U 904 58U 1018Z 38Z 58 1118Z 38Z 58U 1218Z 38Z 58 1318Z 38Z 58U 1418Z 38Z 58 1518Z 38Z 1606U 18Z 38Z 58 1718Z 38Z 58U 1818Z 38Z 52 1918Z 37Z 50U 2052 2152U 2302

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Reden Aleja Majakowskiego:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Reden

Stanowisko: 2

175

Reden

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

417V 45T 533W 609 25W 719X 57U 828 52U 933 1001U 1101 58U 1258 1333W 1426 43U 1531 1613U 44 1714U 1836U 1907 2000U 52 2154P 2307

Soboty

432V 531X 646 811U 907 1007U 57 1201U 1301 1401U 51 1609U 45 1745U 1855 1953U 2057 2155U 2304

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

432V 531X 646 811U 907 1007U 57 1201U 1301 1401W 51 1550U 1645 1745U 1855 1953U 2057 2155U 2304

Niedziele i święta wakacyjne

432V 531X 646 811U 907 1007U 57 1201U 1301 1401W 51 1550U 1645 1745U 1855 1953U 2057 2155U 2304

Wszystkich Świętych

432V 531X 646 811U 907 1001U 21Z 41Z 1101 21Z 41Z 1201U 21Z 41Z 1301 21Z 41Z 1401U 21Z 41Z 1501 21Z 41Z 1609U 21Z 41Z 1701 21Z 41Z 1801U 21Z 41Z 55 1921Z 40Z 53U 2055 2155U 2304

Dąbrowa Górnicza Aleja Róż

Stanowisko: 2

175

Dąbrowa Górnicza Aleja Róż

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

419V 47T 535W 611 27W 721X 59U 830 54U 935 1003U 1103 1200U 1300 35W 1428 45U 1533 1615U 46 1716U 1838U 1909 2002U 54 2156P 2309

Soboty

434V 533X 648 813U 909 1009U 59 1203U 1303 1403U 53 1611U 47 1747U 1857 1955U 2059 2157U 2306

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

434V 533X 648 813U 909 1009U 59 1203U 1303 1403W 53 1552U 1647 1747U 1857 1955U 2059 2157U 2306

Niedziele i święta wakacyjne

434V 533X 648 813U 909 1009U 59 1203U 1303 1403W 53 1552U 1647 1747U 1857 1955U 2059 2157U 2306

Wszystkich Świętych

434V 533X 648 813U 909 1003U 23Z 43Z 1103 23Z 43Z 1203U 23Z 43Z 1303 23Z 43Z 1403U 23Z 43Z 1503 23Z 43Z 1611U 23Z 43Z 1703 23Z 43Z 1803U 23Z 43Z 57 1923Z 42Z 55U 2057 2157U 2306

Dąbrowa Górnicza Centrum

Stanowisko: 1

175

Dąbrowa Górnicza Centrum

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

420V 48T 536W 612 28W 722X 800U 31 55U 936 1004U 1104 1201U 1301 36W 1429 46U 1534 1616U 47 1717U 1839U 1910 2003U 55 2157P 2310

Soboty

435V 534X 649 814U 910 1010U 1100 1204U 1304 1404U 54 1612U 48 1748U 1858 1956U 2100 58U 2307

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

435V 534X 649 814U 910 1010U 1100 1204U 1304 1404W 54 1553U 1648 1748U 1858 1956U 2100 58U 2307

Niedziele i święta wakacyjne

435V 534X 649 814U 910 1010U 1100 1204U 1304 1404W 54 1553U 1648 1748U 1858 1956U 2100 58U 2307

Wszystkich Świętych

435V 534X 649 814U 910 1004U 24Z 44Z 1104 24Z 44Z 1204U 24Z 44Z 1304 24Z 44Z 1404U 24Z 44Z 1504 24Z 44Z 1612U 24Z 44Z 1704 24Z 44Z 1804U 24Z 44Z 58 1924Z 43Z 56U 2058 2158U 2307

Dąbrowa Górnicza Szkoła Górnicza

Stanowisko: 1

175

Dąbrowa Górnicza Szkoła Górnicza

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

422V 50T 539W 615 31W 725X 803U 34 58U 939 1007U 1107 1204U 1304 39W 1432 49U 1537 1619U 50 1720U 1842U 1912 2005U 57 2159P 2312

Soboty

437V 536X 651 816U 912 1012U 1102 1206U 1306 1406U 56 1614U 50 1750U 1900 58U 2102 2200U 2309

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

437V 536X 651 816U 912 1012U 1102 1206U 1306 1406W 56 1555U 1650 1750U 1900 58U 2102 2200U 2309

Niedziele i święta wakacyjne

437V 536X 651 816U 912 1012U 1102 1206U 1306 1406W 56 1555U 1650 1750U 1900 58U 2102 2200U 2309

Wszystkich Świętych

437V 536X 651 816U 912 1006U 26Z 46Z 1106 26Z 46Z 1206U 26Z 46Z 1306 26Z 46Z 1406U 26Z 46Z 1506 26Z 46Z 1614U 26Z 46Z 1706 26Z 46Z 1806U 26Z 46Z 1900 26Z 45Z 58U 2100 2200U 2309

Osiedle Mydlice Szpital

Stanowisko: 1

175

Osiedle Mydlice Szpital

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

423V 51T 540W 616 32W 726X 804U 35 59U 940 1008U 1108 1205U 1305 40W 1433 50U 1538 1620U 51 1721U 1843U 1913 2006U 58 2200P 2313

Soboty

438V 537X 652 817U 913 1013U 1103 1207U 1307 1407U 57 1615U 51 1751U 1901 59U 2103 2201U 2310

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

438V 537X 652 817U 913 1013U 1103 1207U 1307 1407W 57 1556U 1651 1751U 1901 59U 2103 2201U 2310

Niedziele i święta wakacyjne

438V 537X 652 817U 913 1013U 1103 1207U 1307 1407W 57 1556U 1651 1751U 1901 59U 2103 2201U 2310

Wszystkich Świętych

438V 537X 652 817U 913 1007U 27Z 47Z 1107 27Z 47Z 1207U 27Z 47Z 1307 27Z 47Z 1407U 27Z 47Z 1507 27Z 47Z 1615U 27Z 47Z 1707 27Z 47Z 1807U 27Z 47Z 1901 27Z 46Z 59U 2101 2201U 2310

Osiedle Mydlice Grynia II

Stanowisko: 1

175

Osiedle Mydlice Grynia II

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

425V 53T 543W 619 35W 729X 807U 38 902U 43 1011U 1111 1208U 1308 43W 1436 53U 1541 1623U 54 1724U 1846U 1915 2008U 2100 2202P 2315

Soboty

440V 539X 654 819U 915 1015U 1105 1209U 1309 1409U 59 1617U 53 1753U 1903 2001U 2105 2203U 2312

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

440V 539X 654 819U 915 1015U 1105 1209U 1309 1409W 59 1558U 1653 1753U 1903 2001U 2105 2203U 2312

Niedziele i święta wakacyjne

440V 539X 654 819U 915 1015U 1105 1209U 1309 1409W 59 1558U 1653 1753U 1903 2001U 2105 2203U 2312

Wszystkich Świętych

440V 539X 654 819U 915 1009U 29Z 49Z 1109 29Z 49Z 1209U 29Z 49Z 1309 29Z 49Z 1409U 29Z 49Z 1509 29Z 49Z 1617U 29Z 49Z 1709 29Z 49Z 1809U 29Z 49Z 1903 29Z 48Z 2001U 2103 2203U 2312

Osiedle Mydlice Grynia I

Stanowisko: 1

175

Osiedle Mydlice Grynia I

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

426V 54T 544W 620 36W 730X 808U 39 903U 44 1012U 1112 1209U 1309 44W 1437 54U 1542 1624U 55 1725U 1847U 1916 2009U 2101 2203P 2316

Soboty

441V 540X 655 820U 916 1016U 1106 1210U 1310 1410U 1500 1618U 54 1754U 1904 2002U 2106 2204U 2313

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

441V 540X 655 820U 916 1016U 1106 1210U 1310 1410W 1500 59U 1654 1754U 1904 2002U 2106 2204U 2313

Niedziele i święta wakacyjne

441V 540X 655 820U 916 1016U 1106 1210U 1310 1410W 1500 59U 1654 1754U 1904 2002U 2106 2204U 2313

Wszystkich Świętych

441V 540X 655 820U 916 1010U 30Z 50Z 1110 30Z 50Z 1210U 30Z 50Z 1310 30Z 50Z 1410U 30Z 50Z 1510 30Z 50Z 1618U 30Z 50Z 1710 30Z 50Z 1810U 30Z 50Z 1904 30Z 49Z 2002U 2104 2204U 2313

Warpie Krakowska

Stanowisko: 2

175

Warpie Krakowska

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

545W 637W 731X 1345W

Soboty

541X

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

541X 1411W

Niedziele i święta wakacyjne

541X 1411W

Wszystkich Świętych

541X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Warpie Krakowska:

Pogoda Będzin

Będzin Gospodarcza Brama Śląska

Stanowisko: 2

175

Będzin Gospodarcza Brama Śląska

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

546W 638W 732X 1346W

Soboty

542X

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

542X 1412W

Niedziele i święta wakacyjne

542X 1412W

Wszystkich Świętych

542X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Będzin Gospodarcza Brama Śląska:

Pogoda Będzin

Warpie Krakowska

Stanowisko: 1

175

Warpie Krakowska

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

548W 640W 734X 1348W

Soboty

544X

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

544X 1414W

Niedziele i święta wakacyjne

544X 1414W

Wszystkich Świętych

544X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Warpie Krakowska:

Pogoda Będzin

Osiedle Mydlice Pętla

Stanowisko: 1

175

Osiedle Mydlice Pętla

Kierunek: Osiedle Mydlice Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427V 55T 549W 621 41W 735X 809U 40 904U 45 1013U 1113 1210U 1310 49W 1438 55U 1543 1625U 56 1726U 1848U 1917 2010U 2102 2204P 2317

Soboty

442V 545X 656 821U 917 1017U 1107 1211U 1311 1411U 1501 1619U 55 1755U 1905 2003U 2107 2205U 2314

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

442V 545X 656 821U 917 1017U 1107 1211U 1311 1415W 1501 1600U 55 1755U 1905 2003U 2107 2205U 2314

Niedziele i święta wakacyjne

442V 545X 656 821U 917 1017U 1107 1211U 1311 1415W 1501 1600U 55 1755U 1905 2003U 2107 2205U 2314

Wszystkich Świętych

442V 545X 656 821U 917 1011U 31Z 51Z 1111 31Z 51Z 1211U 31Z 51Z 1311 31Z 51Z 1411U 31Z 51Z 1511 31Z 51Z 1619U 31Z 51Z 1711 31Z 51Z 1811U 31Z 51Z 1905 31Z 50Z 2003U 2105 2205U 2314

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Osiedle Mydlice Pętla:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Kierunek Podwarpie Pętla

Osiedle Mydlice Pętla

Stanowisko: 1

175

Osiedle Mydlice Pętla

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

430 522X 58 626K 54 735X 803 903X 1000 1100X 35 1228X 45 1333X 1412Y 46X 1512Y 50 1631Y 1710X 1808 1905X 2000 2121X 2216V 2326

Soboty

452X 612Y 712X 812 902X 1006 1106X 1206 56X 1412Y 52X 1552 1702X 1802 1910X 2008 2118X 2212Y 2320

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

452X 612Y 712X 812 902X 1006 1106X 1206 56X 1356 1452X 1552 1702X 1802 1910X 2008 2118X 2212Y 2320

Niedziele i święta wakacyjne

452X 612Y 712X 812 902X 1006 1106X 1206 56X 1356 1452X 1552 1702X 1802 1910X 2008 2118X 2212Y 2320

Wszystkich Świętych

452X 612Y 712X 806 46Z 906X 26Z 46Z 1006 26Z 46Z 1106X 26Z 46Z 1206 26Z 46Z 1306X 26Z 46Z 1412Y 26Z 46Z 1506X 26Z 46Z 1606 26Z 46Z 1706X 26Z 46Z 1806 26Z 1908X 2008 2118X 2212Y 2320

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Osiedle Mydlice Pętla:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Warpie Krakowska

Stanowisko: 2

175

Warpie Krakowska

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

627K 1413Y 1513Y 1632Y 2217V

Soboty

613Y 1413Y 2213Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

613Y 2213Y

Niedziele i święta wakacyjne

613Y 2213Y

Wszystkich Świętych

613Y 1413Y 2213Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Warpie Krakowska:

Pogoda Będzin

Będzin Gospodarcza Brama Śląska

Stanowisko: 1

175

Będzin Gospodarcza Brama Śląska

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

629K 1415Y 1515Y 1634Y 2219V

Soboty

615Y 1415Y 2215Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

615Y 2215Y

Niedziele i święta wakacyjne

615Y 2215Y

Wszystkich Świętych

615Y 1415Y 2215Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Będzin Gospodarcza Brama Śląska:

Pogoda Będzin

Warpie Krakowska

Stanowisko: 1

175

Warpie Krakowska

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

630K 1416Y 1516Y 1635Y 2220V

Soboty

616Y 1416Y 2216Y

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

616Y 2216Y

Niedziele i święta wakacyjne

616Y 2216Y

Wszystkich Świętych

616Y 1416Y 2216Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Warpie Krakowska:

Pogoda Będzin

Osiedle Mydlice Grynia I

Stanowisko: 2

175

Osiedle Mydlice Grynia I

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

431 523X 59 631K 55 736X 804 904X 1001 1101X 36 1229X 46 1334X 1417Y 47X 1517Y 51 1636Y 1711X 1809 1906X 2001 2122X 2221V 2327

Soboty

453X 617Y 713X 813 903X 1007 1107X 1207 57X 1417Y 53X 1553 1703X 1803 1911X 2009 2119X 2217Y 2321

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

453X 617Y 713X 813 903X 1007 1107X 1207 57X 1357 1453X 1553 1703X 1803 1911X 2009 2119X 2217Y 2321

Niedziele i święta wakacyjne

453X 617Y 713X 813 903X 1007 1107X 1207 57X 1357 1453X 1553 1703X 1803 1911X 2009 2119X 2217Y 2321

Wszystkich Świętych

453X 617Y 713X 807 47Z 907X 27Z 47Z 1007 27Z 47Z 1107X 27Z 47Z 1207 27Z 47Z 1307X 27Z 47Z 1417Y 27Z 47Z 1507X 27Z 47Z 1607 27Z 47Z 1707X 27Z 47Z 1807 27Z 1909X 2009 2119X 2217Y 2321

Osiedle Mydlice Grynia II

Stanowisko: 2

175

Osiedle Mydlice Grynia II

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432 524X 600 32K 56 737X 805 905X 1002 1102X 37 1230X 47 1335X 1418Y 48X 1518Y 52 1637Y 1712X 1810 1907X 2002 2123X 2222V 2328

Soboty

454X 618Y 714X 814 904X 1008 1108X 1208 58X 1418Y 54X 1554 1704X 1804 1912X 2010 2120X 2218Y 2322

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

454X 618Y 714X 814 904X 1008 1108X 1208 58X 1358 1454X 1554 1704X 1804 1912X 2010 2120X 2218Y 2322

Niedziele i święta wakacyjne

454X 618Y 714X 814 904X 1008 1108X 1208 58X 1358 1454X 1554 1704X 1804 1912X 2010 2120X 2218Y 2322

Wszystkich Świętych

454X 618Y 714X 808 48Z 908X 28Z 48Z 1008 28Z 48Z 1108X 28Z 48Z 1208 28Z 48Z 1308X 28Z 48Z 1418Y 28Z 48Z 1508X 28Z 48Z 1608 28Z 48Z 1708X 28Z 48Z 1808 28Z 1910X 2010 2120X 2218Y 2322

Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Stanowisko: 2

175

Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434 527X 603 35K 59 740X 808 908X 1005 1105X 40 1233X 50 1338X 1421Y 51X 1521Y 55 1640Y 1715X 1813 1909X 2004 2125X 2224V 2330

Soboty

456X 621Y 717X 817 907X 1011 1111X 1211 1301X 1421Y 57X 1557 1707X 1807 1914X 2012 2122X 2220Y 2324

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

456X 621Y 717X 817 907X 1011 1111X 1211 1301X 1401 57X 1557 1707X 1807 1914X 2012 2122X 2220Y 2324

Niedziele i święta wakacyjne

456X 621Y 717X 817 907X 1011 1111X 1211 1301X 1401 57X 1557 1707X 1807 1914X 2012 2122X 2220Y 2324

Wszystkich Świętych

456X 621Y 717X 811 51Z 911X 31Z 51Z 1011 31Z 51Z 1111X 31Z 51Z 1211 31Z 51Z 1311X 31Z 51Z 1421Y 31Z 51Z 1511X 31Z 51Z 1611 31Z 51Z 1711X 31Z 51Z 1811 31Z 1912X 2012 2122X 2220Y 2324

Dąbrowa Górnicza Huta Bankowa

Stanowisko: 2

175

Dąbrowa Górnicza Huta Bankowa

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435 528X 604 36K 700 41X 809 909X 1006 1106X 41 1234X 51 1339X 1422Y 52X 1522Y 56 1641Y 1716X 1814 1910X 2005 2126X 2225V 2331

Soboty

457X 622Y 718X 818 908X 1012 1112X 1212 1302X 1422Y 58X 1558 1708X 1808 1915X 2013 2123X 2221Y 2325

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

457X 622Y 718X 818 908X 1012 1112X 1212 1302X 1402 58X 1558 1708X 1808 1915X 2013 2123X 2221Y 2325

Niedziele i święta wakacyjne

457X 622Y 718X 818 908X 1012 1112X 1212 1302X 1402 58X 1558 1708X 1808 1915X 2013 2123X 2221Y 2325

Wszystkich Świętych

457X 622Y 718X 812 52Z 912X 32Z 52Z 1012 32Z 52Z 1112X 32Z 52Z 1212 32Z 52Z 1312X 32Z 52Z 1422Y 32Z 52Z 1512X 32Z 52Z 1612 32Z 52Z 1712X 32Z 52Z 1812 32Z 1913X 2013 2123X 2221Y 2325

Dąbrowa Górnicza Centrum

Stanowisko: 2

175

Dąbrowa Górnicza Centrum

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437 530X 606 38K 702 43X 811 911X 1008 1108X 43 1236X 53 1341X 1424Y 54X 1524Y 58 1643Y 1718X 1816 1912X 2007 2128X 2227V 2333

Soboty

459X 624Y 720X 820 910X 1014 1114X 1214 1304X 1424Y 1500X 1600 1710X 1810 1917X 2015 2125X 2223Y 2327

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

459X 624Y 720X 820 910X 1014 1114X 1214 1304X 1404 1500X 1600 1710X 1810 1917X 2015 2125X 2223Y 2327

Niedziele i święta wakacyjne

459X 624Y 720X 820 910X 1014 1114X 1214 1304X 1404 1500X 1600 1710X 1810 1917X 2015 2125X 2223Y 2327

Wszystkich Świętych

459X 624Y 720X 814 54Z 914X 34Z 54Z 1014 34Z 54Z 1114X 34Z 54Z 1214 34Z 54Z 1314X 34Z 54Z 1424Y 34Z 54Z 1514X 34Z 54Z 1614 34Z 54Z 1714X 34Z 54Z 1814 34Z 1915X 2015 2125X 2223Y 2327

Dąbrowa Górnicza Aleja Róż

Stanowisko: 1

175

Dąbrowa Górnicza Aleja Róż

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439 532X 608 40K 704 45X 813 913X 1010 1110X 45 1238X 55 1343X 1426Y 56X 1526Y 1600 45Y 1720X 1818 1914X 2009 2130X 2229V 2335

Soboty

501X 626Y 722X 822 912X 1016 1116X 1216 1306X 1426Y 1502X 1602 1712X 1812 1919X 2017 2127X 2225Y 2329

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

501X 626Y 722X 822 912X 1016 1116X 1216 1306X 1406 1502X 1602 1712X 1812 1919X 2017 2127X 2225Y 2329

Niedziele i święta wakacyjne

501X 626Y 722X 822 912X 1016 1116X 1216 1306X 1406 1502X 1602 1712X 1812 1919X 2017 2127X 2225Y 2329

Wszystkich Świętych

501X 626Y 722X 816 56Z 916X 36Z 56Z 1016 36Z 56Z 1116X 36Z 56Z 1216 36Z 56Z 1316X 36Z 56Z 1426Y 36Z 56Z 1516X 36Z 56Z 1616 36Z 56Z 1716X 36Z 56Z 1816 36Z 1917X 2017 2127X 2225Y 2329

Reden

Stanowisko: 1

175

Reden

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

440 534X 610 42K 706 47X 815 915X 1012 1112X 47 1240X 57 1345X 1428Y 58X 1528Y 1602 47Y 1722X 1820 1916X 2011 2132X 2231V 2336

Soboty

503X 628Y 724X 824 914X 1018 1118X 1218 1308X 1428Y 1504X 1604 1714X 1814 1921X 2019 2129X 2227Y 2330

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

503X 628Y 724X 824 914X 1018 1118X 1218 1308X 1408 1504X 1604 1714X 1814 1921X 2019 2129X 2227Y 2330

Niedziele i święta wakacyjne

503X 628Y 724X 824 914X 1018 1118X 1218 1308X 1408 1504X 1604 1714X 1814 1921X 2019 2129X 2227Y 2330

Wszystkich Świętych

503X 628Y 724X 818 58Z 918X 38Z 58Z 1018 38Z 58Z 1118X 38Z 58Z 1218 38Z 58Z 1318X 38Z 58Z 1428Y 38Z 58Z 1518X 38Z 58Z 1618 38Z 58Z 1718X 38Z 58Z 1818 38Z 1919X 2019 2129X 2227Y 2330

Reden Aleja Majakowskiego

Stanowisko: 1

175

Reden Aleja Majakowskiego

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442 536X 612 44K 708 49X 817 917X 1014 1114X 49 1242X 59 1347X 1430Y 1500X 30Y 1604 49Y 1724X 1822 1918X 2013 2134X 2233V 2338

Soboty

505X 630Y 726X 826 916X 1020 1120X 1220 1310X 1430Y 1506X 1606 1716X 1816 1923X 2021 2131X 2229Y 2332

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

505X 630Y 726X 826 916X 1020 1120X 1220 1310X 1410 1506X 1606 1716X 1816 1923X 2021 2131X 2229Y 2332

Niedziele i święta wakacyjne

505X 630Y 726X 826 916X 1020 1120X 1220 1310X 1410 1506X 1606 1716X 1816 1923X 2021 2131X 2229Y 2332

Wszystkich Świętych

505X 630Y 726X 820 900Z 20X 40Z 1000Z 20 40Z 1100Z 20X 40Z 1200Z 20 40Z 1300Z 20X 40Z 1400Z 30Y 40Z 1500Z 20X 40Z 1600Z 20 40Z 1700Z 20X 40Z 1800Z 20 40Z 1921X 2021 2131X 2229Y 2332

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Reden Aleja Majakowskiego:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Gołonóg Zakład Energetyczny

Stanowisko: 1

175

Gołonóg Zakład Energetyczny

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444 538X 614 46K 710 51X 819 919X 1016 1116X 51 1244X 1301 49X 1432Y 1502X 32Y 1606 51Y 1726X 1824 1920X 2015 2136X 2235V 2340

Soboty

507X 632Y 728X 828 918X 1022 1122X 1222 1312X 1432Y 1508X 1608 1718X 1818 1925X 2023 2133X 2231Y 2334

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

507X 632Y 728X 828 918X 1022 1122X 1222 1312X 1412 1508X 1608 1718X 1818 1925X 2023 2133X 2231Y 2334

Niedziele i święta wakacyjne

507X 632Y 728X 828 918X 1022 1122X 1222 1312X 1412 1508X 1608 1718X 1818 1925X 2023 2133X 2231Y 2334

Wszystkich Świętych

507X 632Y 728X 822 902Z 22X 42Z 1002Z 22 42Z 1102Z 22X 42Z 1202Z 22 42Z 1302Z 22X 42Z 1402Z 32Y 42Z 1502Z 22X 42Z 1602Z 22 42Z 1702Z 22X 42Z 1802Z 22 42Z 1923X 2023 2133X 2231Y 2334

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gołonóg Zakład Energetyczny:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Gołonóg Kosmonautów

Stanowisko: 1

175

Gołonóg Kosmonautów

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

446 540X 616 48K 712 53X 821 921X 1018 1118X 53 1246X 1303 51X 1434Y 1504X 34Y 1608 53Y 1728X 1826 1922X 2017 2138X 2237V 2342

Soboty

509X 634Y 730X 830 920X 1024 1124X 1224 1314X 1434Y 1510X 1610 1720X 1820 1927X 2025 2135X 2233Y 2336

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

509X 634Y 730X 830 920X 1024 1124X 1224 1314X 1414 1510X 1610 1720X 1820 1927X 2025 2135X 2233Y 2336

Niedziele i święta wakacyjne

509X 634Y 730X 830 920X 1024 1124X 1224 1314X 1414 1510X 1610 1720X 1820 1927X 2025 2135X 2233Y 2336

Wszystkich Świętych

509X 634Y 730X 824 904Z 24X 44Z 1004Z 24 44Z 1104Z 24X 44Z 1204Z 24 44Z 1304Z 24X 44Z 1404Z 34Y 44Z 1504Z 24X 44Z 1604Z 24 44Z 1704Z 24X 44Z 1804Z 24 44Z 1925X 2025 2135X 2233Y 2336

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gołonóg Kosmonautów:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Gołonóg Osiedle

Stanowisko: 1

175

Gołonóg Osiedle

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449 543X 619 51K 715 56X 824 924X 1021 1121X 56 1249X 1306 54X 1437Y 1507X 37Y 1611 56Y 1731X 1829 1925X 2020 2141X 2240V 2345

Soboty

512X 637Y 733X 833 923X 1027 1127X 1227 1317X 1437Y 1513X 1613 1723X 1823 1930X 2028 2138X 2236Y 2339

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

512X 637Y 733X 833 923X 1027 1127X 1227 1317X 1417 1513X 1613 1723X 1823 1930X 2028 2138X 2236Y 2339

Niedziele i święta wakacyjne

512X 637Y 733X 833 923X 1027 1127X 1227 1317X 1417 1513X 1613 1723X 1823 1930X 2028 2138X 2236Y 2339

Wszystkich Świętych

512X 637Y 733X 827 907Z 27X 47Z 1007Z 27 47Z 1107Z 27X 47Z 1207Z 27 47Z 1307Z 27X 47Z 1407Z 37Y 47Z 1507Z 27X 47Z 1607Z 27 47Z 1707Z 27X 47Z 1807Z 27 47Z 1928X 2028 2138X 2236Y 2339

Gołonóg Dworzec PKP

Stanowisko: 1

175

Gołonóg Dworzec PKP

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451 545X 621 53K 717 58X 826 926X 1023 1123X 58 1251X 1308 56X 1439Y 1509X 39Y 1613 58Y 1733X 1831 1927X 2022 2143X 2242V 2347

Soboty

514X 639Y 735X 835 925X 1029 1129X 1229 1319X 1439Y 1515X 1615 1725X 1825 1932X 2030 2140X 2238Y 2341

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

514X 639Y 735X 835 925X 1029 1129X 1229 1319X 1419 1515X 1615 1725X 1825 1932X 2030 2140X 2238Y 2341

Niedziele i święta wakacyjne

514X 639Y 735X 835 925X 1029 1129X 1229 1319X 1419 1515X 1615 1725X 1825 1932X 2030 2140X 2238Y 2341

Wszystkich Świętych

514X 639Y 735X 829 909Z 29X 49Z 1009Z 29 49Z 1109Z 29X 49Z 1209Z 29 49Z 1309Z 29X 49Z 1409Z 39Y 49Z 1509Z 29X 49Z 1609Z 29 49Z 1709Z 29X 49Z 1809Z 29 49Z 1930X 2030 2140X 2238Y 2341

Gołonóg Hotele

Stanowisko: 1

175

Gołonóg Hotele

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

452 547X 623 55K 719 800X 28 928X 1025 1125X 1200 53X 1310 58X 1441Y 1511X 41Y 1615 1700Y 35X 1833 1928X 2023 2144X 2243V 2348

Soboty

515X 640Y 736X 836 926X 1030 1130X 1230 1320X 1440Y 1516X 1616 1726X 1826 1933X 2031 2141X 2239Y 2342

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

515X 640Y 736X 836 926X 1030 1130X 1230 1320X 1420 1516X 1616 1726X 1826 1933X 2031 2141X 2239Y 2342

Niedziele i święta wakacyjne

515X 640Y 736X 836 926X 1030 1130X 1230 1320X 1420 1516X 1616 1726X 1826 1933X 2031 2141X 2239Y 2342

Wszystkich Świętych

515X 640Y 736X 830 910Z 30X 50Z 1010Z 30 50Z 1110Z 30X 50Z 1210Z 30 50Z 1310Z 30X 50Z 1410Z 40Y 50Z 1510Z 30X 50Z 1610Z 30 50Z 1710Z 30X 50Z 1810Z 30 50Z 1931X 2031 2141X 2239Y 2342

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gołonóg Hotele:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Gołonóg Swobodna

Stanowisko: 1

175

Gołonóg Swobodna

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

408T 40Q 54 549X 625 57K 721 802X 30 930X 1027 1127X 1202 55X 1312 1400X 43Y 1513X 43Y 1617 1702Y 37X 1835 1930X 2025 2146X 2245V 2350

Soboty

408Q 517X 642Y 738X 838 928X 1032 1132X 1232 1322X 1442Y 1518X 1618 1728X 1828 1935X 2033 2143X 2241Y 2344

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

408Q 517X 642Y 738X 838 928X 1032 1132X 1232 1322X 1422 1518X 1618 1728X 1828 1935X 2033 2143X 2241Y 2344

Niedziele i święta wakacyjne

408Q 517X 642Y 738X 838 928X 1032 1132X 1232 1322X 1422 1518X 1618 1728X 1828 1935X 2033 2143X 2241Y 2344

Wszystkich Świętych

408Q 517X 642Y 738X 832 912Z 32X 52Z 1012Z 32 52Z 1112Z 32X 52Z 1212Z 32 52Z 1312Z 32X 52Z 1412Z 42Y 52Z 1512Z 32X 52Z 1612Z 32 52Z 1712Z 32X 52Z 1812Z 32 52Z 1933X 2033 2143X 2241Y 2344

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gołonóg Swobodna:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Gołonóg św. Antoniego

Stanowisko: 1

175

Gołonóg św. Antoniego

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

410T 42Q 56 551X 627 59K 723 804X 32 932X 1029 1129X 1204 57X 1314 1402X 45Y 1515X 45Y 1619 1704Y 39X 1837 1932X 2027 2148X 2247V 2352

Soboty

410Q 519X 644Y 740X 840 930X 1034 1134X 1234 1324X 1444Y 1520X 1620 1730X 1830 1937X 2035 2145X 2243Y 2346

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

410Q 519X 644Y 740X 840 930X 1034 1134X 1234 1324X 1424 1520X 1620 1730X 1830 1937X 2035 2145X 2243Y 2346

Niedziele i święta wakacyjne

410Q 519X 644Y 740X 840 930X 1034 1134X 1234 1324X 1424 1520X 1620 1730X 1830 1937X 2035 2145X 2243Y 2346

Wszystkich Świętych

410Q 519X 644Y 740X 834 914Z 34X 54Z 1014Z 34 54Z 1114Z 34X 54Z 1214Z 34 54Z 1314Z 34X 54Z 1414Z 44Y 54Z 1514Z 34X 54Z 1614Z 34 54Z 1714Z 34X 54Z 1814Z 34 54Z 1935X 2035 2145X 2243Y 2346

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gołonóg św. Antoniego:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Pogoria Żeglarska

Stanowisko: 1

175

Ząbkowice Pogoria Żeglarska

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

412T 44Q 58 553X 629 701K 25 806X 34 934X 1031 1131X 1206 59X 1316 1404X 47Y 1517X 47Y 1621 1706Y 41X 1839 1934X 2029 2150X 2249V 2354

Soboty

412Q 521X 646Y 742X 842 932X 1036 1136X 1236 1326X 1446Y 1522X 1622 1732X 1832 1939X 2037 2147X 2245Y 2348

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

412Q 521X 646Y 742X 842 932X 1036 1136X 1236 1326X 1426 1522X 1622 1732X 1832 1939X 2037 2147X 2245Y 2348

Niedziele i święta wakacyjne

412Q 521X 646Y 742X 842 932X 1036 1136X 1236 1326X 1426 1522X 1622 1732X 1832 1939X 2037 2147X 2245Y 2348

Wszystkich Świętych

412Q 521X 646Y 742X 836 916Z 36X 56Z 1016Z 36 56Z 1116Z 36X 56Z 1216Z 36 56Z 1316Z 36X 56Z 1416Z 46Y 56Z 1516Z 36X 56Z 1616Z 36 56Z 1716Z 36X 56Z 1816Z 36 56Z 1937X 2037 2147X 2245Y 2348

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Pogoria Żeglarska:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Stara Pogoria

Stanowisko: 1

175

Ząbkowice Stara Pogoria

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

413T 45Q 59 554X 630 702K 26 807X 35 935X 1032 1132X 1207 1300X 17 1405X 48Y 1518X 48Y 1622 1707Y 42X 1840 1935X 2030 2151X 2250V 2355

Soboty

413Q 522X 647Y 743X 843 933X 1037 1137X 1237 1327X 1447Y 1523X 1623 1733X 1833 1940X 2038 2148X 2246Y 2349

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

413Q 522X 647Y 743X 843 933X 1037 1137X 1237 1327X 1427 1523X 1623 1733X 1833 1940X 2038 2148X 2246Y 2349

Niedziele i święta wakacyjne

413Q 522X 647Y 743X 843 933X 1037 1137X 1237 1327X 1427 1523X 1623 1733X 1833 1940X 2038 2148X 2246Y 2349

Wszystkich Świętych

413Q 522X 647Y 743X 837 917Z 37X 57Z 1017Z 37 57Z 1117Z 37X 57Z 1217Z 37 57Z 1317Z 37X 57Z 1417Z 47Y 57Z 1517Z 37X 57Z 1617Z 37 57Z 1717Z 37X 57Z 1817Z 37 57Z 1938X 2038 2148X 2246Y 2349

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Stara Pogoria:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Willowa

Stanowisko: 1

175

Ząbkowice Willowa

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

415T 47Q 501 56X 632 704K 28 809X 37 937X 1034 1134X 1209 1302X 19 1407X 50Y 1520X 50Y 1624 1709Y 44X 1842 1937X 2032 2153X 2252V 2357

Soboty

415Q 524X 649Y 745X 845 935X 1039 1139X 1239 1329X 1449Y 1525X 1625 1735X 1835 1942X 2040 2150X 2248Y 2351

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

415Q 524X 649Y 745X 845 935X 1039 1139X 1239 1329X 1429 1525X 1625 1735X 1835 1942X 2040 2150X 2248Y 2351

Niedziele i święta wakacyjne

415Q 524X 649Y 745X 845 935X 1039 1139X 1239 1329X 1429 1525X 1625 1735X 1835 1942X 2040 2150X 2248Y 2351

Wszystkich Świętych

415Q 524X 649Y 745X 839 919Z 39X 59Z 1019Z 39 59Z 1119Z 39X 59Z 1219Z 39 59Z 1319Z 39X 59Z 1419Z 49Y 59Z 1519Z 39X 59Z 1619Z 39 59Z 1719Z 39X 59Z 1819Z 39 59Z 1940X 2040 2150X 2248Y 2351

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Willowa:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Osiedle Robotnicze

Stanowisko: 1

175

Ząbkowice Osiedle Robotnicze

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

417T 49Q 503 58X 634 706K 30 811X 39 939X 1036 1136X 1211 1304X 21 1409X 52Y 1522X 52Y 1626 1711Y 46X 1844 1939X 2034 2155X 2254V 2359

Soboty

417Q 526X 651Y 747X 847 937X 1041 1141X 1241 1331X 1451Y 1527X 1627 1737X 1837 1944X 2042 2152X 2250Y 2353

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

417Q 526X 651Y 747X 847 937X 1041 1141X 1241 1331X 1431 1527X 1627 1737X 1837 1944X 2042 2152X 2250Y 2353

Niedziele i święta wakacyjne

417Q 526X 651Y 747X 847 937X 1041 1141X 1241 1331X 1431 1527X 1627 1737X 1837 1944X 2042 2152X 2250Y 2353

Wszystkich Świętych

417Q 526X 651Y 747X 841 921Z 41X 1001Z 21Z 41 1101Z 21Z 41X 1201Z 21Z 41 1301Z 21Z 41X 1401Z 21Z 51Y 1501Z 21Z 41X 1601Z 21Z 41 1701Z 21Z 41X 1801Z 21Z 41 1901Z 42X 2042 2152X 2250Y 2353

Ząbkowice Kino

Stanowisko: 1

175

Ząbkowice Kino

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

418T 50Q 505 600X 36 708K 32 813X 41 941X 1038 1138X 1213 1306X 23 1411X 54Y 1524X 54Y 1628 1713Y 48X 1846 1940X 2035 2156X 2255V 000

Soboty

418Q 528X 653Y 749X 849 939X 1043 1143X 1243 1333X 1453Y 1529X 1629 1739X 1839 1945X 2043 2153X 2251Y 2354

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

418Q 528X 653Y 749X 849 939X 1043 1143X 1243 1333X 1433 1529X 1629 1739X 1839 1945X 2043 2153X 2251Y 2354

Niedziele i święta wakacyjne

418Q 528X 653Y 749X 849 939X 1043 1143X 1243 1333X 1433 1529X 1629 1739X 1839 1945X 2043 2153X 2251Y 2354

Wszystkich Świętych

418Q 528X 653Y 749X 843 923Z 43X 1003Z 23Z 43 1103Z 23Z 43X 1203Z 23Z 43 1303Z 23Z 43X 1403Z 23Z 53Y 1503Z 23Z 43X 1603Z 23Z 43 1703Z 23Z 43X 1803Z 23Z 43 1902Z 43X 2043 2153X 2251Y 2354

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Kino:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Dom Kultury

Stanowisko: 1

175

Ząbkowice Dom Kultury

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

419T 51Q 506 601X 37 709K 33 814X 42 942X 1039 1139X 1214 1307X 24 1412X 55Y 1525X 55Y 1629 1714Y 49X 1847 1941X 2036 2157X 2256V 001

Soboty

419Q 529X 654Y 750X 850 940X 1044 1144X 1244 1334X 1454Y 1530X 1630 1740X 1840 1946X 2044 2154X 2252Y 2355

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

419Q 529X 654Y 750X 850 940X 1044 1144X 1244 1334X 1434 1530X 1630 1740X 1840 1946X 2044 2154X 2252Y 2355

Niedziele i święta wakacyjne

419Q 529X 654Y 750X 850 940X 1044 1144X 1244 1334X 1434 1530X 1630 1740X 1840 1946X 2044 2154X 2252Y 2355

Wszystkich Świętych

419Q 529X 654Y 750X 844 924Z 44X 1004Z 24Z 44 1104Z 24Z 44X 1204Z 24Z 44 1304Z 24Z 44X 1404Z 24Z 54Y 1504Z 24Z 44X 1604Z 24Z 44 1704Z 24Z 44X 1804Z 24Z 44 1903Z 44X 2044 2154X 2252Y 2355

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Dom Kultury:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Spółdzielnia

Stanowisko: 1

175

Ząbkowice Spółdzielnia

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

2258V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Spółdzielnia:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Wygiełzów

Stanowisko: 1

175

Ząbkowice Wygiełzów

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

2259V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Wygiełzów:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Sikorka Skład Opałowy

Stanowisko: 1

175

Sikorka Skład Opałowy

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

2301V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sikorka Skład Opałowy:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Sikorka Pętla

Stanowisko: 1

175

Sikorka Pętla

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

2302V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sikorka Pętla:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Stadion

Stanowisko: 1

175

Ząbkowice Stadion

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

421T 53Q 508 603X 39 711K 35 816X 44 944X 1041 1141X 1216 1309X 26 1414X 57Y 1527X 57Y 1631 1716Y 51X 1849 1943X 2038 2159X 2306V 003

Soboty

421Q 531X 656Y 752X 852 942X 1046 1146X 1246 1336X 1456Y 1532X 1632 1742X 1842 1948X 2046 2156X 2254Y 2357

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

421Q 531X 656Y 752X 852 942X 1046 1146X 1246 1336X 1436 1532X 1632 1742X 1842 1948X 2046 2156X 2254Y 2357

Niedziele i święta wakacyjne

421Q 531X 656Y 752X 852 942X 1046 1146X 1246 1336X 1436 1532X 1632 1742X 1842 1948X 2046 2156X 2254Y 2357

Wszystkich Świętych

421Q 531X 656Y 752X 846 926Z 46X 1006Z 26Z 46 1106Z 26Z 46X 1206Z 26Z 46 1306Z 26Z 46X 1406Z 26Z 56Y 1506Z 26Z 46X 1606Z 26Z 46 1706Z 26Z 46X 1806Z 26Z 46 1905Z 46X 2046 2156X 2254Y 2357

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Stadion:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Aleja Zwycięstwa

Stanowisko: 1

175

Ząbkowice Aleja Zwycięstwa

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

422T 54Q 510 605X 41 713K 37 818X 46 946X 1043 1143X 1218 1311X 28 1416X 59Y 1529X 59Y 1633 1718Y 53X 1851 1944X 2039 2200X 2307V 004

Soboty

422Q 533X 658Y 754X 854 944X 1048 1148X 1248 1338X 1458Y 1534X 1634 1744X 1844 1949X 2047 2157X 2255Y 2358

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

422Q 533X 658Y 754X 854 944X 1048 1148X 1248 1338X 1438 1534X 1634 1744X 1844 1949X 2047 2157X 2255Y 2358

Niedziele i święta wakacyjne

422Q 533X 658Y 754X 854 944X 1048 1148X 1248 1338X 1438 1534X 1634 1744X 1844 1949X 2047 2157X 2255Y 2358

Wszystkich Świętych

422Q 533X 658Y 754X 848 928Z 48X 1008Z 28Z 48 1108Z 28Z 48X 1208Z 28Z 48 1308Z 28Z 48X 1408Z 28Z 58Y 1508Z 28Z 48X 1608Z 28Z 48 1708Z 28Z 48X 1808Z 28Z 48 1906Z 47X 2047 2157X 2255Y 2358

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Aleja Zwycięstwa:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Stanowisko: 3

175

Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Wszystkich Świętych

929Z 1009Z 29Z 1109Z 29Z 1209Z 29Z 1309Z 29Z 1409Z 29Z 1509Z 29Z 1609Z 29Z 1709Z 29Z 1809Z 29Z 1907Z

Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Stanowisko: 1

175

Ząbkowice Osiedle Młodych Hutników

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

423T 55Q 511 606X 42 714K 38 819X 47 947X 1044 1144X 1219 1312X 29 1417X 1500Y 30X 1600Y 34 1719Y 54X 1852 1945X 2040 2201X 2308V 005

Soboty

423Q 534X 659Y 755X 855 945X 1049 1149X 1249 1339X 1459Y 1535X 1635 1745X 1845 1950X 2048 2158X 2256Y 2359

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

423Q 534X 659Y 755X 855 945X 1049 1149X 1249 1339X 1439 1535X 1635 1745X 1845 1950X 2048 2158X 2256Y 2359

Niedziele i święta wakacyjne

423Q 534X 659Y 755X 855 945X 1049 1149X 1249 1339X 1439 1535X 1635 1745X 1845 1950X 2048 2158X 2256Y 2359

Wszystkich Świętych

423Q 534X 659Y 755X 849 949X 1049 1149X 1249 1349X 1459Y 1549X 1649 1749X 1849 1948X 2048 2158X 2256Y 2359

Ujejsce Górka

Stanowisko: 1

175

Ujejsce Górka

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

425T 57Q 513 608X 44 716K 40 821X 49 949X 1046 1146X 1221 1314X 31 1419X 1502Y 32X 1602Y 36 1721Y 56X 1854 1947X 2042 2203X 2310V 007

Soboty

425Q 536X 701Y 57X 857 947X 1051 1151X 1251 1341X 1501Y 37X 1637 1747X 1847 1952X 2050 2200X 58Y 001

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

425Q 536X 701Y 57X 857 947X 1051 1151X 1251 1341X 1441 1537X 1637 1747X 1847 1952X 2050 2200X 58Y 001

Niedziele i święta wakacyjne

425Q 536X 701Y 57X 857 947X 1051 1151X 1251 1341X 1441 1537X 1637 1747X 1847 1952X 2050 2200X 58Y 001

Wszystkich Świętych

425Q 536X 701Y 57X 851 951X 1051 1151X 1251 1351X 1501Y 51X 1651 1751X 1851 1950X 2050 2200X 58Y 001

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ujejsce Górka:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ujejsce Kościół

Stanowisko: 1

175

Ujejsce Kościół

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

426T 58Q 514 609X 45 717K 41 822X 50 950X 1047 1147X 1222 1315X 32 1420X 1503Y 33X 1603Y 37 1722Y 57X 1855 1948X 2043 2204X 2311V 008

Soboty

426Q 537X 702Y 58X 858 948X 1052 1152X 1252 1342X 1502Y 38X 1638 1748X 1848 1953X 2051 2201X 59Y 002

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

426Q 537X 702Y 58X 858 948X 1052 1152X 1252 1342X 1442 1538X 1638 1748X 1848 1953X 2051 2201X 59Y 002

Niedziele i święta wakacyjne

426Q 537X 702Y 58X 858 948X 1052 1152X 1252 1342X 1442 1538X 1638 1748X 1848 1953X 2051 2201X 59Y 002

Wszystkich Świętych

426Q 537X 702Y 58X 852 952X 1052 1152X 1252 1352X 1502Y 52X 1652 1752X 1852 1951X 2051 2201X 59Y 002

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ujejsce Kościół:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ujejsce Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

175

Ujejsce Skrzyżowanie

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427T 59Q 515 610X 46 718K 42 823X 51 951X 1048 1148X 1223 1316X 33 1421X 1504Y 34X 1604Y 38 1723Y 58X 1856 1949X 2044 2205X 2312V 009

Soboty

427Q 538X 703Y 59X 859 949X 1053 1153X 1253 1343X 1503Y 39X 1639 1749X 1849 1954X 2052 2202X 2300Y 003

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

427Q 538X 703Y 59X 859 949X 1053 1153X 1253 1343X 1443 1539X 1639 1749X 1849 1954X 2052 2202X 2300Y 003

Niedziele i święta wakacyjne

427Q 538X 703Y 59X 859 949X 1053 1153X 1253 1343X 1443 1539X 1639 1749X 1849 1954X 2052 2202X 2300Y 003

Wszystkich Świętych

427Q 538X 703Y 59X 853 953X 1053 1153X 1253 1353X 1503Y 53X 1653 1753X 1853 1952X 2052 2202X 2300Y 003

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ujejsce Skrzyżowanie:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ujejsce Szkoła

Stanowisko: 1

175

Ujejsce Szkoła

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

429T 501Q 17 612X 48 720K 44 825X 53 953X 1050 1150X 1225 1318X 35 1423X 1506Y 36X 1606Y 40 1725Y 1800X 58 1951X 2046 2207X 2314V 011

Soboty

429Q 540X 705Y 801X 901 51X 1055 1155X 1255 1345X 1505Y 41X 1641 1751X 1851 1956X 2054 2204X 2302Y 005

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

429Q 540X 705Y 801X 901 51X 1055 1155X 1255 1345X 1445 1541X 1641 1751X 1851 1956X 2054 2204X 2302Y 005

Niedziele i święta wakacyjne

429Q 540X 705Y 801X 901 51X 1055 1155X 1255 1345X 1445 1541X 1641 1751X 1851 1956X 2054 2204X 2302Y 005

Wszystkich Świętych

429Q 540X 705Y 801X 55 955X 1055 1155X 1255 1355X 1505Y 55X 1655 1755X 1855 1954X 2054 2204X 2302Y 005

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ujejsce Szkoła:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Podbuczyny

Stanowisko: 1

175

Podbuczyny

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

431T 503Q 19 614X 50 722K 46 827X 55 955X 1052 1152X 1227 1320X 37 1425X 1508Y 38X 1608Y 42 1727Y 1802X 1900 53X 2048 2209X 2316V 013

Soboty

431Q 542X 707Y 803X 903 53X 1057 1157X 1257 1347X 1507Y 43X 1643 1753X 1853 1958X 2056 2206X 2304Y 007

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

431Q 542X 707Y 803X 903 53X 1057 1157X 1257 1347X 1447 1543X 1643 1753X 1853 1958X 2056 2206X 2304Y 007

Niedziele i święta wakacyjne

431Q 542X 707Y 803X 903 53X 1057 1157X 1257 1347X 1447 1543X 1643 1753X 1853 1958X 2056 2206X 2304Y 007

Wszystkich Świętych

431Q 542X 707Y 803X 57 957X 1057 1157X 1257 1357X 1507Y 57X 1657 1757X 1857 1956X 2056 2206X 2304Y 007

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Podbuczyny:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Trzebiesławice Kościół

Stanowisko: 1

175

Trzebiesławice Kościół

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433T 506Q 22 617X 53 725K 49 830X 58 958X 1055 1155X 1230 1323X 40 1428X 1511Y 41X 1611Y 45 1730Y 1805X 1902 55X 2050 2211X 2318V 015

Soboty

433Q 545X 710Y 806X 906 56X 1100 1200X 1300 50X 1510Y 46X 1646 1756X 1856 2000X 58 2208X 2306Y 009

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

433Q 545X 710Y 806X 906 56X 1100 1200X 1300 50X 1450 1546X 1646 1756X 1856 2000X 58 2208X 2306Y 009

Niedziele i święta wakacyjne

433Q 545X 710Y 806X 906 56X 1100 1200X 1300 50X 1450 1546X 1646 1756X 1856 2000X 58 2208X 2306Y 009

Wszystkich Świętych

433Q 545X 710Y 806X 900 1000X 1100 1200X 1300 1400X 1510Y 1600X 1700 1800X 1900 58X 2058 2208X 2306Y 009

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Trzebiesławice Kościół:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Trzebiesławice Modrzewiowa

Stanowisko: 1

175

Trzebiesławice Modrzewiowa

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435T 524 655 751 900 1057 1232 1342 1513Y 1613Y 47 1732Y 1904 2052 2320V 017

Soboty

712Y 908 1102 1302 1512Y 1648 1858 2100 2308Y 011

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

712Y 908 1102 1302 1452 1648 1858 2100 2308Y 011

Niedziele i święta wakacyjne

712Y 908 1102 1302 1452 1648 1858 2100 2308Y 011

Wszystkich Świętych

712Y 902 1102 1302 1512Y 1702 1902 2100 2308Y 011

Trzebiesławice Gródki

Stanowisko: 1

175

Trzebiesławice Gródki

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437T 526 657 753 902 1059 1234 1344 1515Y 1615Y 49 1734Y 1906 2054 2322V 019

Soboty

714Y 910 1104 1304 1514Y 1650 1900 2102 2310Y 013

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

714Y 910 1104 1304 1454 1650 1900 2102 2310Y 013

Niedziele i święta wakacyjne

714Y 910 1104 1304 1454 1650 1900 2102 2310Y 013

Wszystkich Świętych

714Y 904 1104 1304 1514Y 1704 1904 2102 2310Y 013

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Trzebiesławice Gródki:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Trzebiesławice Modrzewiowa

Stanowisko: 2

175

Trzebiesławice Modrzewiowa

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439T 528 659 755 904 1101 1236 1346 1517Y 1617Y 51 1736Y 1908 2056 2324V 021

Soboty

716Y 912 1106 1306 1516Y 1652 1902 2104 2312Y 015

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

716Y 912 1106 1306 1456 1652 1902 2104 2312Y 015

Niedziele i święta wakacyjne

716Y 912 1106 1306 1456 1652 1902 2104 2312Y 015

Wszystkich Świętych

716Y 906 1106 1306 1516Y 1706 1906 2104 2312Y 015

Trzebiesławice Zachodnia

Stanowisko: 2

175

Trzebiesławice Zachodnia

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441T 508Q 30 619X 701 27K 57 832X 906 1000X 1103 57X 1238 1325X 48 1430X 1519Y 43X 1619Y 53 1738Y 1807X 1910 57X 2058 2213X 2326V 023

Soboty

435Q 547X 718Y 808X 914 58X 1108 1202X 1308 52X 1518Y 48X 1654 1758X 1904 2002X 2106 2210X 2314Y 017

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

435Q 547X 718Y 808X 914 58X 1108 1202X 1308 52X 1458 1548X 1654 1758X 1904 2002X 2106 2210X 2314Y 017

Niedziele i święta wakacyjne

435Q 547X 718Y 808X 914 58X 1108 1202X 1308 52X 1458 1548X 1654 1758X 1904 2002X 2106 2210X 2314Y 017

Wszystkich Świętych

435Q 547X 718Y 808X 908 1002X 1108 1202X 1308 1402X 1518Y 1602X 1708 1802X 1908 2000X 2106 2210X 2314Y 017

Trzebiesławice Glinianki

Stanowisko: 1

175

Trzebiesławice Glinianki

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442T 509Q 31 620X 702 28K 58 833X 907 1001X 1104 58X 1239 1326X 49 1431X 1520Y 44X 1620Y 54 1739Y 1808X 1911 58X 2059 2214X 2327V 024

Soboty

436Q 548X 719Y 809X 915 59X 1109 1203X 1309 53X 1519Y 49X 1655 1759X 1905 2003X 2107 2211X 2315Y 018

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

436Q 548X 719Y 809X 915 59X 1109 1203X 1309 53X 1459 1549X 1655 1759X 1905 2003X 2107 2211X 2315Y 018

Niedziele i święta wakacyjne

436Q 548X 719Y 809X 915 59X 1109 1203X 1309 53X 1459 1549X 1655 1759X 1905 2003X 2107 2211X 2315Y 018

Wszystkich Świętych

436Q 548X 719Y 809X 909 1003X 1109 1203X 1309 1403X 1519Y 1603X 1709 1803X 1909 2001X 2107 2211X 2315Y 018

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Trzebiesławice Glinianki:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Podwarpie Pętla

Stanowisko: 1

175

Podwarpie Pętla

Kierunek: Podwarpie Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444T 511Q 33 622X 704 30K 800 35X 909 1003X 1106 1200X 41 1328X 51 1433X 1522Y 46X 1622Y 56 1741Y 1810X 1913 2000X 2101 2216X 2329V 026

Soboty

438Q 550X 721Y 811X 917 1001X 1111 1205X 1311 55X 1521Y 51X 1657 1801X 1907 2005X 2109 2213X 2317Y 020

Niedziele i święta niewakacyjne – Niedziele i święta poza okresem wakacji

438Q 550X 721Y 811X 917 1001X 1111 1205X 1311 55X 1501 51X 1657 1801X 1907 2005X 2109 2213X 2317Y 020

Niedziele i święta wakacyjne

438Q 550X 721Y 811X 917 1001X 1111 1205X 1311 55X 1501 51X 1657 1801X 1907 2005X 2109 2213X 2317Y 020

Wszystkich Świętych

438Q 550X 721Y 811X 911 1005X 1111 1205X 1311 1405X 1521Y 1605X 1711 1805X 1911 2003X 2109 2213X 2317Y 020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *