Strona główna » Linia 145, Autobus

Linia 145, Autobus

145

Obowiązuje od 16.12.2019 r.

Kierunek Bibiela Pętla

Tarnowskie Góry Dworzec

Stanowisko: 6

145

Tarnowskie Góry Dworzec

Kierunek: Bibiela Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

545V 730 925 1130 1325 1455 1640 1825W 2005 2215X 2306W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1250 1435 1630 1825 2005 2203Y 47W

Lasowice Częstochowska

Stanowisko: 1

145

Lasowice Częstochowska

Kierunek: Bibiela Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

547V 732 927 1132 1327 1457 1642 1827W 2007 2217X 2308W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1252 1437 1632 1827 2007 2205Y 49W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Lasowice Częstochowska:

Pogoda Tarnowskie Góry

Lasowice

Stanowisko: 1

145

Lasowice

Kierunek: Bibiela Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

549V 734 929 1134 1329 1459 1644 1829W 2009 2219X 2310W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1254 1439 1634 1829 2009 2207Y 51W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Lasowice:

Pogoda Tarnowskie Góry

Lasowice Strzelnica

Stanowisko: 1

145

Lasowice Strzelnica

Kierunek: Bibiela Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

551V 736 931 1136 1331 1501 1646 1831W 2011 2221X 2312W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1256 1441 1636 1831 2011 2209Y 53W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Lasowice Strzelnica:

Pogoda Tarnowskie Góry

Lasowice Zalew

Stanowisko: 1

145

Lasowice Zalew

Kierunek: Bibiela Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

553V 738 933 1138 1333 1503 1648 1833W 2013 2223X 2314W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1258 1443 1638 1833 2013 2211Y 55W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Lasowice Zalew:

Pogoda Tarnowskie Góry

Miasteczko Śląskie Rynek

Stanowisko: 1

145

Miasteczko Śląskie Rynek

Kierunek: Bibiela Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

556V 741 936 1141 1336 1506 1651 1836W 2016 2226X 2317W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1301 1446 1641 1836 2016 2214Y 58W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miasteczko Śląskie Rynek:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Miasteczko Śląskie Szkoła

Stanowisko: 1

145

Miasteczko Śląskie Szkoła

Kierunek: Bibiela Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1837W 2227X 2318W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

2259W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miasteczko Śląskie Szkoła:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Miasteczko Śląskie Osiedle

Stanowisko: 1

145

Miasteczko Śląskie Osiedle

Kierunek: Bibiela Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1839W 2229X 2320W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

2301W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miasteczko Śląskie Osiedle:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Miasteczko Śląskie Szkoła

Stanowisko: 2

145

Miasteczko Śląskie Szkoła

Kierunek: Bibiela Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

1841W 2231X 2322W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

2303W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miasteczko Śląskie Szkoła:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Miasteczko Śląskie Droga do Huty

Stanowisko: 1

145

Miasteczko Śląskie Droga do Huty

Kierunek: Bibiela Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

558V 743 938 1143 1338 1508 1653 1842W 2018 2232X 2323W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1303 1448 1643 1838 2018 2216Y 2304W

Miasteczko Śląskie Huta

Stanowisko: 1

145

Miasteczko Śląskie Huta

Kierunek: Bibiela Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

559V 2233X

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

2217Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miasteczko Śląskie Huta:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Żyglinek Karpacka

Stanowisko: 1

145

Żyglinek Karpacka

Kierunek: Bibiela Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

603V 746 941 1146 1341 1511 1656 1845W 2021 2237X 2326W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1306 1451 1646 1841 2021 2221Y 2307W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żyglinek Karpacka:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Żyglinek

Stanowisko: 1

145

Żyglinek

Kierunek: Bibiela Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

604V 747 942 1147 1342 1512 1657 1846W 2022 2238X 2327W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1307 1452 1647 1842 2022 2222Y 2308W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żyglinek:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Żyglin Kościół

Stanowisko: 1

145

Żyglin Kościół

Kierunek: Bibiela Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

606V 749 944 1149 1344 1514 1659 1848W 2024 2329W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1309 1454 1649 1844 2024 2310W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żyglin Kościół:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Świerklaniec Park

Stanowisko: 2

145

Świerklaniec Park

Kierunek: Bibiela Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

420Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1142Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Świerklaniec Park:

Pogoda Świerklaniec

Świerklaniec Zajezdnia

Stanowisko: 1

145

Świerklaniec Zajezdnia

Kierunek: Bibiela Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

421Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1143Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Świerklaniec Zajezdnia:

Pogoda Świerklaniec

Ostrożnica

Stanowisko: 1

145

Ostrożnica

Kierunek: Bibiela Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

423Z

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1146Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrożnica:

Pogoda Świerklaniec

Ostrożnica Droga do Brynicy

Stanowisko: 1

145

Ostrożnica Droga do Brynicy

Kierunek: Bibiela Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

424Z 611V 754 949 1154 1349 1519 1704 1853W 2029 2334W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1147Z 1314 1459 1654 1849 2029 2315W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrożnica Droga do Brynicy:

Pogoda Świerklaniec

Brynica

Stanowisko: 1

145

Brynica

Kierunek: Bibiela Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

428Z 615V 758 953 1158 1353 1523 1708 1857W 2033 2338W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1151Z 1318 1503 1658 1853 2033 2319W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brynica:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Bibiela Leśniczówka

Stanowisko: 1

145

Bibiela Leśniczówka

Kierunek: Bibiela Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432Z 619V 802 957 1202 1357 1527 1712 1901W 2037 2342W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1155Z 1322 1507 1702 1857 2037 2323W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bibiela Leśniczówka:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Bibiela Droga do Żyglina

Stanowisko: 1

145

Bibiela Droga do Żyglina

Kierunek: Bibiela Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433Z 620V 803 958 1203 1358 1528 1713 1902W 2038 2343W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1156Z 1323 1508 1703 1858 2038 2324W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bibiela Droga do Żyglina:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Bibiela Kościół

Stanowisko: 1

145

Bibiela Kościół

Kierunek: Bibiela Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

436Z 623V 806 1001 1206 1401 1531 1716 1905W 2041 2346W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1159Z 1326 1511 1706 1901 2041 2327W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bibiela Kościół:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Bibiela Pętla

Stanowisko: 1

145

Bibiela Pętla

Kierunek: Bibiela Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437Z 624V 807 1002 1207 1402 1532 1717 1906W 2042 2347W

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1200Z 1327 1512 1707 1902 2042 2328W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bibiela Pętla:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Kierunek Tarnowskie Góry Dworzec

Bibiela Pętla

Stanowisko: 1

145

Bibiela Pętla

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

438X 628 813 1003 1220 1416 1535 1730 1910 2045 2348Q

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1200 1330Z 1535 1728X 1910 2045 2328Q

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bibiela Pętla:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Bibiela Kościół

Stanowisko: 2

145

Bibiela Kościół

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439X 629 814 1004 1221 1417 1536 1731 1911 2046 2349Q

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1201 1331Z 1536 1729X 1911 2046 2329Q

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bibiela Kościół:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Bibiela Droga do Żyglina

Stanowisko: 2

145

Bibiela Droga do Żyglina

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442X 632 817 1007 1224 1420 1539 1734 1914 2049 2352Q

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1204 1334Z 1539 1732X 1914 2049 2332Q

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bibiela Droga do Żyglina:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Bibiela Leśniczówka

Stanowisko: 2

145

Bibiela Leśniczówka

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443X 633 818 1008 1225 1421 1540 1735 1915 2050 2353Q

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1205 1335Z 1540 1733X 1915 2050 2333Q

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bibiela Leśniczówka:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Brynica

Stanowisko: 2

145

Brynica

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447X 637 822 1012 1229 1425 1544 1739 1919 2054 2357Q

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1209 1339Z 1544 1737X 1919 2054 2337Q

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Brynica:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Ostrożnica Droga do Brynicy

Stanowisko: 2

145

Ostrożnica Droga do Brynicy

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451X 641 826 1016 1233 1429 1548 1743 1923 2058 001Q

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1213 1343Z 1548 1741X 1923 2058 2341Q

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrożnica Droga do Brynicy:

Pogoda Świerklaniec

Ostrożnica

Stanowisko: 2

145

Ostrożnica

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

002Q

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

2342Q

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ostrożnica:

Pogoda Świerklaniec

Świerklaniec Zajezdnia

Stanowisko: 2

145

Świerklaniec Zajezdnia

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

004Q

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

2344Q

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Świerklaniec Zajezdnia:

Pogoda Świerklaniec

Świerklaniec Park

Stanowisko: 2

145

Świerklaniec Park

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

005Q

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

2345Q

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Świerklaniec Park:

Pogoda Świerklaniec

Żyglin Kościół

Stanowisko: 1

145

Żyglin Kościół

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456X 646 831 1021 1238 1434 1553 1748 1928 2103 2240U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1218 1348Z 1553 1746X 1928 2103 2224U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żyglin Kościół:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Żyglinek

Stanowisko: 2

145

Żyglinek

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458X 648 833 1023 1240 1436 1555 1750 1930 2105 2242U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1220 1350Z 1555 1748X 1930 2105 2226U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żyglinek:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Żyglinek Karpacka

Stanowisko: 2

145

Żyglinek Karpacka

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459X 649 834 1024 1241 1437 1556 1751 1931 2106 2243U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1221 1351Z 1556 1749X 1931 2106 2227U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Żyglinek Karpacka:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Miasteczko Śląskie Huta

Stanowisko: 1

145

Miasteczko Śląskie Huta

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1355Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miasteczko Śląskie Huta:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Miasteczko Śląskie Droga do Huty

Stanowisko: 2

145

Miasteczko Śląskie Droga do Huty

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502X 652 837 1027 1244 1440 1559 1754 1934 2109 2246U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1224 1356Z 1559 1752X 1934 2109 2230U

Miasteczko Śląskie Szkoła

Stanowisko: 1

145

Miasteczko Śląskie Szkoła

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503X 2247U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1753X 2231U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miasteczko Śląskie Szkoła:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Miasteczko Śląskie Osiedle

Stanowisko: 1

145

Miasteczko Śląskie Osiedle

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505X 2249U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1755X 2233U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miasteczko Śląskie Osiedle:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Miasteczko Śląskie Szkoła

Stanowisko: 2

145

Miasteczko Śląskie Szkoła

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507X 2251U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1757X 2235U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miasteczko Śląskie Szkoła:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Miasteczko Śląskie Rynek

Stanowisko: 2

145

Miasteczko Śląskie Rynek

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

508X 654 839 1029 1246 1442 1601 1756 1936 2111 2252U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1226 1358Z 1601 1758X 1936 2111 2236U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miasteczko Śląskie Rynek:

Pogoda Miasteczko Śląskie

Lasowice Zalew

Stanowisko: 2

145

Lasowice Zalew

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511X 657 842 1032 1249 1445 1604 1759 1939 2114 2255U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1229 1401Z 1604 1801X 1939 2114 2239U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Lasowice Zalew:

Pogoda Tarnowskie Góry

Lasowice Strzelnica

Stanowisko: 2

145

Lasowice Strzelnica

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

513X 659 844 1034 1251 1447 1606 1801 1941 2116 2257U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1231 1403Z 1606 1803X 1941 2116 2241U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Lasowice Strzelnica:

Pogoda Tarnowskie Góry

Lasowice

Stanowisko: 2

145

Lasowice

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

515X 701 846 1036 1253 1449 1608 1803 1943 2118 2259U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1233 1405Z 1608 1805X 1943 2118 2243U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Lasowice:

Pogoda Tarnowskie Góry

Lasowice Częstochowska

Stanowisko: 2

145

Lasowice Częstochowska

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517X 703 848 1038 1255 1451 1610 1805 1945 2120 2301U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1235 1407Z 1610 1807X 1945 2120 2245U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Lasowice Częstochowska:

Pogoda Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry Dworzec

Stanowisko: 7

145

Tarnowskie Góry Dworzec

Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519X 705 850 1040 1257 1453 1612 1807 1947 2122 2303U

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

1237 1409Z 1612 1809X 1947 2122 2247U

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *