Strona główna » Linia 140, Autobus

Linia 140, Autobus

140

Obowiązuje od 25.01.2021 r.

Kierunek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Trzebyczka Pętla

Stanowisko: 1

140

Trzebyczka Pętla

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

736Y 1325Y 1420Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Trzebyczka Pętla:

Pogoda Łazy

Trzebyczka

Stanowisko: 2

140

Trzebyczka

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

737Y 1326Y 1421Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Trzebyczka:

Pogoda Łazy

Chruszczobród Dworcowa

Stanowisko: 2

140

Chruszczobród Dworcowa

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

739Y 1328Y 1423Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Chruszczobród Dworcowa:

Pogoda Łazy

Tucznawa Remiza

Stanowisko: 2

140

Tucznawa Remiza

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

510 610 702 41Y 841 1028 1214 1330Y 1425Y 1558 1654 1844 2045 2135

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

642 842 1042 1242 1442 1642 1842 2042 2242

Wszystkich Świętych

640 830 950 1030 1150 1230 1350 1430 1550 1630 1740 1830 2028 2230

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tucznawa Remiza:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Tucznawa Bugaj

Stanowisko: 2

140

Tucznawa Bugaj

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

512 612 704 43Y 843 1030 1216 1332Y 1427Y 1600 56 1846 2047 2137

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

644 844 1044 1244 1444 1644 1844 2044 2244

Wszystkich Świętych

642 832 952 1032 1152 1232 1352 1432 1552 1632 1742 1832 2030 2232

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tucznawa Bugaj:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Tucznawa Gilowa

Stanowisko: 2

140

Tucznawa Gilowa

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

513 613 705 44Y 844 1031 1217 1333Y 1428Y 1601 57 1847 2048 2138

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

645 845 1045 1245 1445 1645 1845 2045 2245

Wszystkich Świętych

643 833 953 1033 1153 1233 1353 1433 1553 1633 1743 1833 2031 2233

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tucznawa Gilowa:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Sikorka Dworzec PKP

Stanowisko: 2

140

Sikorka Dworzec PKP

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

515 615 707 46Y 846 1033 1219 1335Y 1430Y 1603 59 1849 2049 2139

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

646 846 1046 1246 1446 1646 1846 2046 2246

Wszystkich Świętych

644 834 954 1034 1154 1234 1354 1434 1554 1634 1744 1834 2032 2234

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sikorka Dworzec PKP:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Sikorka Wilgowa

Stanowisko: 2

140

Sikorka Wilgowa

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516 616 708 47Y 847 1034 1220 1336Y 1431Y 1604 1700 1850 2050 2140

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

647 847 1047 1247 1447 1647 1847 2047 2247

Wszystkich Świętych

645 835 955 1035 1155 1235 1355 1435 1555 1635 1745 1835 2033 2235

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sikorka Wilgowa:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Sikorka Pomłynie

Stanowisko: 2

140

Sikorka Pomłynie

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517 617 709 48Y 848 1035 1221 1337Y 1432Y 1605 1701 1851 2051 2141

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

648 848 1048 1248 1448 1648 1848 2048 2248

Wszystkich Świętych

646 836 956 1036 1156 1236 1356 1436 1556 1636 1746 1836 2034 2236

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sikorka Pomłynie:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Sikorka Pętla

Stanowisko: 1

140

Sikorka Pętla

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

518 618 710 49Y 849 1036 1222 1338Y 1433Y 1606 1702 1852 2052 2142

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

649 849 1049 1249 1449 1649 1849 2049 2249

Wszystkich Świętych

647 837 957 1037 1157 1237 1357 1437 1557 1637 1747 1837 2035 2237

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sikorka Pętla:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Sikorka Skład Opałowy

Stanowisko: 2

140

Sikorka Skład Opałowy

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

519 619 711 50Y 850 1037 1223 1339Y 1434Y 1607 1703 1853 2053 2143

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

650 850 1050 1250 1450 1650 1850 2050 2250

Wszystkich Świętych

648 838 958 1038 1158 1238 1358 1438 1558 1638 1748 1838 2036 2238

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sikorka Skład Opałowy:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Wygiełzów

Stanowisko: 2

140

Ząbkowice Wygiełzów

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

521 621 713 52Y 852 1039 1225 1341Y 1436Y 1609 1705 1855 2055 2145

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

652 852 1052 1252 1452 1652 1852 2052 2252

Wszystkich Świętych

650 840 1000 40 1200 40 1400 40 1600 40 1750 1840 2038 2240

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Wygiełzów:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Spółdzielnia

Stanowisko: 2

140

Ząbkowice Spółdzielnia

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

522 622 714 53Y 853 1040 1226 1342Y 1437Y 1610 1706 1856 2056 2146

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

653 853 1053 1253 1453 1653 1853 2053 2253

Wszystkich Świętych

651 841 1001 41 1201 41 1401 41 1601 41 1751 1841 2039 2241

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Spółdzielnia:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Dom Kultury

Stanowisko: 2

140

Ząbkowice Dom Kultury

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

524 624 716 55Y 855 1042 1228 1344Y 1439Y 1612 1708 1858 2058 2148

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

655 855 1055 1255 1455 1655 1855 2055 2255

Wszystkich Świętych

653 843 1003 43 1203 43 1403 43 1603 43 1753 1843 2041 2243

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Dom Kultury:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Kino

Stanowisko: 2

140

Ząbkowice Kino

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525 625 717 56Y 856 1043 1229 1345Y 1440Y 1613 1709 1859 2059 2149

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

656 856 1056 1256 1456 1656 1856 2056 2256

Wszystkich Świętych

654 844 1004 44 1204 44 1404 44 1604 44 1754 1844 2042 2244

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Kino:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Dworzec PKP

Stanowisko: 1

140

Ząbkowice Dworzec PKP

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

528 628 720 59Y 859 1046 1232 1348Y 1443Y 1616 1712 1902 2102 52

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

659 859 1059 1259 1459 1659 1859 2059 2259

Wszystkich Świętych

657 847 1007 47 1207 47 1407 47 1607 47 1757 1847 2045 2247

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Dworzec PKP:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Osiedle Robotnicze

Stanowisko: 2

140

Ząbkowice Osiedle Robotnicze

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

530 630 722 801Y 901 1048 1234 1350Y 1445Y 1618 1714 1904 2104 54

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

701 901 1101 1301 1501 1701 1901 2101 2301

Wszystkich Świętych

659 849 1009 49 1209 49 1409 49 1609 49 1759 1849 2047 2249

Ząbkowice Willowa

Stanowisko: 2

140

Ząbkowice Willowa

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

531 631 723 802Y 902 1049 1235 1351Y 1446Y 1619 1715 1905 2105 55

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

702 902 1102 1302 1502 1702 1902 2102 2302

Wszystkich Świętych

700 850 1010 50 1210 50 1410 50 1610 50 1800 50 2048 2250

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Willowa:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Stara Pogoria

Stanowisko: 2

140

Ząbkowice Stara Pogoria

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

534 634 726 805Y 905 1052 1238 1354Y 1449Y 1622 1718 1907 2107 57

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

704 904 1104 1304 1504 1704 1904 2104 2304

Wszystkich Świętych

702 852 1012 52 1212 52 1412 52 1612 52 1802 52 2050 2252

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Stara Pogoria:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Pogoria Żeglarska

Stanowisko: 2

140

Ząbkowice Pogoria Żeglarska

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

535 635 727 806Y 906 1053 1239 1355Y 1450Y 1623 1719 1908 2108 58

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

705 905 1105 1305 1505 1705 1905 2105 2305

Wszystkich Świętych

703 853 1013 53 1213 53 1413 53 1613 53 1803 53 2051 2253

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Pogoria Żeglarska:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Gołonóg św. Antoniego

Stanowisko: 2

140

Gołonóg św. Antoniego

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

537 637 729 808Y 908 1055 1241 1357Y 1452Y 1625 1721 1910 2110 2200

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

707 907 1107 1307 1507 1707 1907 2107 2307

Wszystkich Świętych

705 855 1015 55 1215 55 1415 55 1615 55 1805 55 2053 2255

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gołonóg św. Antoniego:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Gołonóg Aleja Piłsudskiego

Stanowisko: 1

140

Gołonóg Aleja Piłsudskiego

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

539 639 731 810Y 910 1057 1243 1359Y 1454Y 1627 1723 1912 2112 2202

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

709 909 1109 1309 1509 1709 1909 2109 2309

Wszystkich Świętych

707 857 1017 57 1217 57 1417 57 1617 57 1807 57 2055 2257

Gołonóg Dworzec PKP

Stanowisko: 2

140

Gołonóg Dworzec PKP

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

541 641 733 812Y 912 1059 1245 1401Y 56Y 1629 1725 1914 2114 2204

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

711 911 1111 1311 1511 1711 1911 2111 2311

Wszystkich Świętych

709 859 1019 59 1219 59 1419 59 1619 59 1809 59 2057 2259

Gołonóg Osiedle

Stanowisko: 2

140

Gołonóg Osiedle

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

543 643 735 814Y 914 1101 1247 1403Y 58Y 1631 1727 1916 2116 2206

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

713 913 1113 1313 1513 1713 1913 2113 2313

Wszystkich Świętych

711 901 1021 1101 1221 1301 1421 1501 1621 1701 1811 1901 2059 2301

Gołonóg Manhattan

Stanowisko: 2

140

Gołonóg Manhattan

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

545 645 737 816Y 916 1103 1249 1405Y 1500Y 1633 1729 1918 2118 2208

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

715 915 1115 1315 1515 1715 1915 2115 2315

Wszystkich Świętych

713 903 1023 1103 1223 1303 1423 1503 1623 1703 1813 1903 2101 2303

Gołonóg Damel

Stanowisko: 2

140

Gołonóg Damel

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

546 646 738 817Y 917 1104 1250 1406Y 1501Y 1634 1730 1919 2119 2209

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

716 916 1116 1316 1516 1716 1916 2116 2316

Wszystkich Świętych

714 904 1024 1104 1224 1304 1424 1504 1624 1704 1814 1904 2102 2304

Reden

Stanowisko: 2

140

Reden

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

548 648 740 819Y 919 1106 1252 1408Y 1503Y 1636 1732 1921 2121 2211

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

718 918 1118 1318 1518 1718 1918 2118 2317

Wszystkich Świętych

716 906 1026 1106 1226 1306 1426 1506 1626 1706 1816 1906 2104 2305

Dąbrowa Górnicza Aleja Róż

Stanowisko: 2

140

Dąbrowa Górnicza Aleja Róż

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

550 650 742 821Y 921 1108 1254 1410Y 1505Y 1638 1734 1923 2123 2213

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

720 920 1120 1320 1520 1720 1920 2120 2319

Wszystkich Świętych

718 908 1028 1108 1228 1308 1428 1508 1628 1708 1818 1908 2106 2307

Dąbrowa Górnicza Centrum

Stanowisko: 1

140

Dąbrowa Górnicza Centrum

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

551 651 743 822Y 922 1109 1255 1411Y 1506Y 1639 1735 1924 2124 2214

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

721 921 1121 1321 1521 1721 1921 2121 2320

Wszystkich Świętych

719 909 1029 1109 1229 1309 1429 1509 1629 1709 1819 1909 2107 2308

Dąbrowa Górnicza Huta Bankowa

Stanowisko: 1

140

Dąbrowa Górnicza Huta Bankowa

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

553 653 745 824Y 924 1111 1257 1413Y 1508Y 1641 1737 1926 2126 2216

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

723 923 1123 1323 1523 1723 1923 2123 2322

Wszystkich Świętych

721 911 1031 1111 1231 1311 1431 1511 1631 1711 1821 1911 2109 2310

Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Stanowisko: 1

140

Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

554 654 746 825Y 925 1112 1258 1414Y 1509Y 1642 1738 1927 2127 2217

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

724 924 1124 1324 1524 1724 1924 2124 2323

Wszystkich Świętych

722 912 1032 1112 1232 1312 1432 1512 1632 1712 1822 1912 2110 2311

Kierunek Tucznawa Remiza

Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Stanowisko: 1

140

Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

612 36W 746 932 1118 1315W 1503 58 1746 1936 2136

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

736 936 1136 1336 1536 1736 1936 2136

Wszystkich Świętych

736 926 1006 1126 1206 1326 1406 1526 1606 46 1836 2036

Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Stanowisko: 2

140

Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

420Y 521Y 613 37W 747 933 1119 1201X 1316W 1504 59 1747 1937 2137

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

537Y 737 937 1137 1337 1537 1737 1937 2137

Wszystkich Świętych

537Y 737 837Y 927 1007 1127 1207 1327 1407 1527 1607 47 1837 2037

Dąbrowa Górnicza Huta Bankowa

Stanowisko: 2

140

Dąbrowa Górnicza Huta Bankowa

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

421Y 522Y 614 38W 748 934 1120 1202X 1317W 1505 1600 1748 1938 2138

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

538Y 738 938 1138 1338 1538 1738 1938 2138

Wszystkich Świętych

538Y 738 838Y 928 1008 1128 1208 1328 1408 1528 1608 48 1838 2038

Dąbrowa Górnicza Centrum

Stanowisko: 2

140

Dąbrowa Górnicza Centrum

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

423Y 524Y 616 40W 750 936 1122 1204X 1319W 1507 1602 1750 1940 2140

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

540Y 740 940 1140 1340 1540 1740 1940 2140

Wszystkich Świętych

540Y 740 840Y 930 1010 1130 1210 1330 1410 1530 1610 50 1840 2040

Dąbrowa Górnicza Aleja Róż

Stanowisko: 1

140

Dąbrowa Górnicza Aleja Róż

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

425Y 526Y 618 42W 752 938 1124 1206X 1321W 1509 1604 1752 1942 2142

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

542Y 742 942 1142 1342 1542 1742 1942 2142

Wszystkich Świętych

542Y 742 842Y 932 1012 1132 1212 1332 1412 1532 1612 52 1842 2042

Reden

Stanowisko: 1

140

Reden

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

426Y 528Y 620 44W 754 940 1126 1208X 1323W 1511 1606 1754 1944 2144

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

544Y 744 944 1144 1344 1544 1744 1944 2144

Wszystkich Świętych

544Y 744 844Y 934 1014 1134 1214 1334 1414 1534 1614 54 1844 2044

Gołonóg Damel

Stanowisko: 1

140

Gołonóg Damel

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

427Y 530Y 622 46W 756 942 1128 1210X 1325W 1513 1608 1756 1946 2146

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

546Y 746 946 1146 1346 1546 1746 1946 2146

Wszystkich Świętych

546Y 746 846Y 936 1016 1136 1216 1336 1416 1536 1616 56 1846 2046

Gołonóg Manhattan

Stanowisko: 1

140

Gołonóg Manhattan

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

429Y 532Y 624 48W 758 944 1130 1212X 1327W 1515 1610 1758 1948 2148

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

548Y 748 948 1148 1348 1548 1748 1948 2148

Wszystkich Świętych

548Y 748 848Y 938 1018 1138 1218 1338 1418 1538 1618 58 1848 2048

Gołonóg Osiedle

Stanowisko: 1

140

Gołonóg Osiedle

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432Y 535Y 627 51W 801 947 1133 1215X 1330W 1518 1613 1801 1951 2151

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

551Y 751 951 1151 1351 1551 1751 1951 2151

Wszystkich Świętych

551Y 751 851Y 941 1021 1141 1221 1341 1421 1541 1621 1701 1851 2051

Gołonóg Dworzec PKP

Stanowisko: 1

140

Gołonóg Dworzec PKP

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434Y 537Y 629 53W 803 949 1135 1217X 1332W 1520 1615 1803 1953 2153

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

553Y 753 953 1153 1353 1553 1753 1953 2153

Wszystkich Świętych

553Y 753 853Y 943 1023 1143 1223 1343 1423 1543 1623 1703 1853 2053

Gołonóg Hotele

Stanowisko: 1

140

Gołonóg Hotele

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435Y 539Y 631 55W 805 951 1137 1219X 1334W 1522 1617 1805 1954 2154

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

554Y 754 954 1154 1354 1554 1754 1954 2154

Wszystkich Świętych

554Y 754 854Y 944 1024 1144 1224 1344 1424 1544 1624 1704 1854 2054

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gołonóg Hotele:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Gołonóg Swobodna

Stanowisko: 1

140

Gołonóg Swobodna

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437Y 541Y 633 57W 807 953 1139 1221X 1336W 1524 1619 1807 1956 2156

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

556Y 756 956 1156 1356 1556 1756 1956 2156

Wszystkich Świętych

556Y 756 856Y 946 1026 1146 1226 1346 1426 1546 1626 1706 1856 2056

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gołonóg Swobodna:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Gołonóg św. Antoniego

Stanowisko: 1

140

Gołonóg św. Antoniego

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439Y 543Y 635 59W 809 955 1141 1223X 1338W 1526 1621 1809 1958 2158

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

558Y 758 958 1158 1358 1558 1758 1958 2158

Wszystkich Świętych

558Y 758 858Y 948 1028 1148 1228 1348 1428 1548 1628 1708 1858 2058

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Gołonóg św. Antoniego:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Pogoria Żeglarska

Stanowisko: 1

140

Ząbkowice Pogoria Żeglarska

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441Y 545Y 637 701W 811 957 1143 1225X 1340W 1528 1623 1811 2000 2200

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

600Y 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Wszystkich Świętych

600Y 800 900Y 50 1030 1150 1230 1350 1430 1550 1630 1710 1900 2100

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Pogoria Żeglarska:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Stara Pogoria

Stanowisko: 1

140

Ząbkowice Stara Pogoria

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442Y 546Y 638 702W 812 958 1144 1226X 1341W 1529 1624 1812 2001 2201

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

601Y 801 1001 1201 1401 1601 1801 2001 2201

Wszystkich Świętych

601Y 801 901Y 51 1031 1151 1231 1351 1431 1551 1631 1711 1901 2101

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Stara Pogoria:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Willowa

Stanowisko: 1

140

Ząbkowice Willowa

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444Y 548Y 640 704W 814 1000 1146 1228X 1343W 1531 1626 1814 2003 2203

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

603Y 803 1003 1203 1403 1603 1803 2003 2203

Wszystkich Świętych

603Y 803 903Y 53 1033 1153 1233 1353 1433 1553 1633 1713 1903 2103

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Willowa:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Dworzec PKP

Stanowisko: 1

140

Ząbkowice Dworzec PKP

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447Y 551Y 643 707W 817 1003 1149 1231X 1346W 1534 1629 1817 2006 2206

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

606Y 806 1006 1206 1406 1606 1806 2006 2206

Wszystkich Świętych

606Y 806 906Y 56 1036 1156 1236 1356 1436 1556 1636 1716 1906 2106

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Dworzec PKP:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Osiedle Robotnicze

Stanowisko: 1

140

Ząbkowice Osiedle Robotnicze

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449Y 553Y 645 709W 819 1005 1151 1233X 1348W 1536 1631 1819 2008 2208

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

608Y 808 1008 1208 1408 1608 1808 2008 2208

Wszystkich Świętych

608Y 808 908Y 58 1038 1158 1238 1358 1438 1558 1638 1718 1908 2108

Ząbkowice Kino

Stanowisko: 1

140

Ząbkowice Kino

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450Y 555Y 647 711W 821 1007 1153 1235X 1350W 1538 1633 1821 2009 2209

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

610Y 810 1010 1210 1410 1610 1810 2009 2209

Wszystkich Świętych

610Y 810 910Y 1000 40 1200 40 1400 40 1600 40 1720 1909 2109

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Kino:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Dom Kultury

Stanowisko: 1

140

Ząbkowice Dom Kultury

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451Y 556Y 648 712W 822 1008 1154 1236X 1351W 1539 1634 1822 2010 2210

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

611Y 811 1011 1211 1411 1611 1811 2010 2210

Wszystkich Świętych

611Y 811 911Y 1001 41 1201 41 1401 41 1601 41 1721 1910 2110

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Dom Kultury:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Spółdzielnia

Stanowisko: 1

140

Ząbkowice Spółdzielnia

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453Y 558Y 650 714W 824 1010 1156 1238X 1353W 1541 1636 1824 2012 2212

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

613Y 813 1013 1213 1413 1613 1813 2012 2212

Wszystkich Świętych

613Y 813 913Y 1003 43 1203 43 1403 43 1603 43 1723 1912 2112

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Spółdzielnia:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice Wygiełzów

Stanowisko: 1

140

Ząbkowice Wygiełzów

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454Y 559Y 651 715W 825 1011 1157 1239X 1354W 1542 1637 1825 2013 2213

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

614Y 814 1014 1214 1414 1614 1814 2013 2213

Wszystkich Świętych

614Y 814 914Y 1004 44 1204 44 1404 44 1604 44 1724 1913 2113

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ząbkowice Wygiełzów:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Sikorka Skład Opałowy

Stanowisko: 1

140

Sikorka Skład Opałowy

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

456Y 601Y 53 717W 827 1013 1159 1241X 1356W 1544 1639 1827 2015 2215

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

616Y 816 1016 1216 1416 1616 1816 2015 2215

Wszystkich Świętych

616Y 816 916Y 1006 46 1206 46 1406 46 1606 46 1726 1915 2115

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sikorka Skład Opałowy:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Sikorka Pętla

Stanowisko: 1

140

Sikorka Pętla

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

457Y 602Y 54 718W 828 1014 1200 42X 1357W 1545 1640 1828 2016 2216

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

617Y 817 1017 1217 1417 1617 1817 2016 2216

Wszystkich Świętych

617Y 817 917Y 1007 47 1207 47 1407 47 1607 47 1727 1916 2116

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sikorka Pętla:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Sikorka Pomłynie

Stanowisko: 1

140

Sikorka Pomłynie

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458Y 603Y 55 719W 829 1015 1201 43X 1358W 1546 1641 1829 2017 2217

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

618Y 818 1018 1218 1418 1618 1818 2017 2217

Wszystkich Świętych

618Y 818 918Y 1008 48 1208 48 1408 48 1608 48 1728 1917 2117

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sikorka Pomłynie:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Sikorka Wilgowa

Stanowisko: 1

140

Sikorka Wilgowa

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

459Y 604Y 56 720W 830 1016 1202 44X 1359W 1547 1642 1830 2018 2218

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

619Y 819 1019 1219 1419 1619 1819 2018 2218

Wszystkich Świętych

619Y 819 919Y 1009 49 1209 49 1409 49 1609 49 1729 1918 2118

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sikorka Wilgowa:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Sikorka Dworzec PKP

Stanowisko: 1

140

Sikorka Dworzec PKP

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500Y 605Y 57 721W 831 1017 1203 45X 1400W 1548 1643 1831 2019 2219

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

620Y 820 1020 1220 1420 1620 1820 2019 2219

Wszystkich Świętych

620Y 820 920Y 1010 50 1210 50 1410 50 1610 50 1730 1919 2119

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sikorka Dworzec PKP:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Tucznawa Gilowa

Stanowisko: 1

140

Tucznawa Gilowa

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502Y 607Y 59 723W 833 1019 1205 47X 1402W 1550 1645 1833 2020 2220

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

621Y 821 1021 1221 1421 1621 1821 2020 2220

Wszystkich Świętych

621Y 821 921Y 1011 51 1211 51 1411 51 1611 51 1731 1920 2120

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tucznawa Gilowa:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Tucznawa Bugaj

Stanowisko: 1

140

Tucznawa Bugaj

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

503Y 608Y 700 24W 834 1020 1206 48X 1403W 1551 1646 1834 2021 2221

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

622Y 822 1022 1222 1422 1622 1822 2021 2221

Wszystkich Świętych

622Y 822 922Y 1012 52 1212 52 1412 52 1612 52 1732 1921 2121

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tucznawa Bugaj:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Tucznawa Remiza

Stanowisko: 1

140

Tucznawa Remiza

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

726W 1250X 1405W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tucznawa Remiza:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

Chruszczobród Dworcowa

Stanowisko: 1

140

Chruszczobród Dworcowa

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

728W 1252X 1407W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Chruszczobród Dworcowa:

Pogoda Łazy

Trzebyczka

Stanowisko: 1

140

Trzebyczka

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

730W 1254X 1409W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Trzebyczka:

Pogoda Łazy

Trzebyczka Pętla

Stanowisko: 1

140

Trzebyczka Pętla

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

731W 1255X 1410W

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Trzebyczka Pętla:

Pogoda Łazy

Tucznawa Remiza

Stanowisko: 2

140

Tucznawa Remiza

Kierunek: Tucznawa Remiza

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

505Y 610Y 702 836 1022 1208 1553 1648 1836 2023 2223

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

624Y 824 1024 1224 1424 1624 1824 2023 2223

Wszystkich Świętych

624Y 824 924Y 1014 54 1214 54 1414 54 1614 54 1734 1923 2123

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tucznawa Remiza:

Pogoda Dąbrowa Górnicza

5 komentarzy do “Linia 140, Autobus”

  1. Treść jest klarowna, dobrze zorganizowana i pełna przydatnych wskazówek. Autor doskonale wyjaśnia kluczowe zagadnienia. Może warto by dodać więcej przykładów praktycznych. Pomimo tego, tekst jest niezwykle edukacyjny i inspirujący.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *