Strona główna » Linia 135, Autobus

Linia 135, Autobus

135

Obowiązuje od 08.03.2021 r.

Kierunek Stare Tarnowice GCR

Bytom Dworzec

Stanowisko: 11

135

Bytom Dworzec

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

557 637 957 1257 1357 1517 1637 1757 1857

Bytom Wrocławska

Stanowisko: 1

135

Bytom Wrocławska

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

600 40 1000 1300 1400 1520 1640 1800 1900

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Wrocławska:

Pogoda Bytom

Bytom Łużycka

Stanowisko: 1

135

Bytom Łużycka

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

603 43 1003 1303 1403 1523 1643 1803 1902

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Łużycka:

Pogoda Bytom

Karb

Stanowisko: 1

135

Karb

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

606 46 1006 1306 1406 1526 1646 1806 1904

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Karb:

Pogoda Bytom

Miechowice Warszawska

Stanowisko: 1

135

Miechowice Warszawska

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

608 48 1008 1308 1408 1528 1648 1808 1906

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Warszawska:

Pogoda Bytom

Miechowice Plac Słoneczny

Stanowisko: 1

135

Miechowice Plac Słoneczny

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

610 50 1010 1310 1410 1530 1650 1810 1908

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Plac Słoneczny:

Pogoda Bytom

Miechowice Reptowska

Stanowisko: 1

135

Miechowice Reptowska

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

612 52 1012 1312 1412 1532 1652 1812 1910

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Reptowska:

Pogoda Bytom

Miechowice Bławatkowa

Stanowisko: 1

135

Miechowice Bławatkowa

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

614 54 1014 1314 1414 1534 1654 1814 1912

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Bławatkowa:

Pogoda Bytom

Stolarzowice Rokitnicka

Stanowisko: 1

135

Stolarzowice Rokitnicka

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

619 59 1019 1319 1419 1539 1659 1819 1917

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stolarzowice Rokitnicka:

Pogoda Bytom

Stolarzowice Gospodarstwo Rolne

Stanowisko: 1

135

Stolarzowice Gospodarstwo Rolne

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

620 700 1020 1320 1420 1540 1700 1820 1918

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stolarzowice Gospodarstwo Rolne:

Pogoda Bytom

Stolarzowice Kościół

Stanowisko: 1

135

Stolarzowice Kościół

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

621 701 1021 1321 1421 1541 1701 1821 1919

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stolarzowice Kościół:

Pogoda Bytom

Stolarzowice Poczta

Stanowisko: 1

135

Stolarzowice Poczta

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

622 702 1022 1322 1422 1542 1702 1822 1920

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stolarzowice Poczta:

Pogoda Bytom

Stolarzowice Kościuszki

Stanowisko: 1

135

Stolarzowice Kościuszki

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

623 703 1023 1323 1423 1543 1703 1823 1921

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stolarzowice Kościuszki:

Pogoda Bytom

Stolarzowice Plac Jana

Stanowisko: 1

135

Stolarzowice Plac Jana

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

624 704 1024 1324 1424 1544 1704 1824 1922

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stolarzowice Plac Jana:

Pogoda Bytom

Górniki Droga do Stolarzowic

Stanowisko: 1

135

Górniki Droga do Stolarzowic

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

625 705 1025 1325 1425 1545 1705 1825 1923

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Górniki Droga do Stolarzowic:

Pogoda Bytom

Repty Śląskie Skowronków

Stanowisko: 2

135

Repty Śląskie Skowronków

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

627 707 1027 1327 1427 1547 1707 1827 1925

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Repty Śląskie Skowronków:

Pogoda Tarnowskie Góry

Repty Śląskie Długa

Stanowisko: 2

135

Repty Śląskie Długa

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

629 709 1029 1329 1429 1549 1709 1829 1926

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Repty Śląskie Długa:

Pogoda Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry Torowa

Stanowisko: 2

135

Tarnowskie Góry Torowa

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

631 711 1031 1331 1431 1551 1711 1831 1928

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tarnowskie Góry Torowa:

Pogoda Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry Kolonia Staszica

Stanowisko: 2

135

Tarnowskie Góry Kolonia Staszica

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

632 712 1032 1332 1432 1552 1712 1832 1929

Tarnowskie Góry Gliwicka

Stanowisko: 2

135

Tarnowskie Góry Gliwicka

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

634 714 1034 1334 1434 1554 1714 1834 1931

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tarnowskie Góry Gliwicka:

Pogoda Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry Wyszyńskiego

Stanowisko: 1

135

Tarnowskie Góry Wyszyńskiego

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

635 715 1035 1335 1435 1555 1715 1835 1932

Tarnowskie Góry Krótka

Stanowisko: 1

135

Tarnowskie Góry Krótka

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

636 716 1036 1336 1436 1556 1716 1836 1933

Stare Tarnowice Pomorska

Stanowisko: 1

135

Stare Tarnowice Pomorska

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

639 719 1039 1339 1439 1559 1719 1839 1935

Stare Tarnowice Osiedle Przyjaźń

Stanowisko: 1

135

Stare Tarnowice Osiedle Przyjaźń

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

641 721 1041 1341 1441 1601 1721 1841 1936

Stare Tarnowice Janasa

Stanowisko: 1

135

Stare Tarnowice Janasa

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

643 723 1043 1343 1443 1603 1723 1843 1937

Stare Tarnowice Szpital

Stanowisko: 3

135

Stare Tarnowice Szpital

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

645 725 1045 1345 1445 1605 1725 1845 1939

Stare Tarnowice GCR

Stanowisko: 1

135

Stare Tarnowice GCR

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

649 729 1049 1349 1449 1609 1729 1849 1943

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stare Tarnowice GCR:

Pogoda Tarnowskie Góry

Kierunek Bytom Dworzec

Stare Tarnowice GCR

Stanowisko: 1

135

Stare Tarnowice GCR

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

718 818 1118 1418 1518 1618 1818 1918 2018

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stare Tarnowice GCR:

Pogoda Tarnowskie Góry

Stare Tarnowice Szpital

Stanowisko: 2

135

Stare Tarnowice Szpital

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

722 822 1122 1422 1522 1622 1822 1922 2022

Stare Tarnowice Janasa

Stanowisko: 2

135

Stare Tarnowice Janasa

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

724 824 1124 1424 1524 1624 1824 1924 2024

Stare Tarnowice Osiedle Przyjaźń

Stanowisko: 2

135

Stare Tarnowice Osiedle Przyjaźń

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

726 826 1126 1426 1526 1626 1826 1925 2025

Stare Tarnowice Pomorska

Stanowisko: 2

135

Stare Tarnowice Pomorska

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

728 828 1128 1428 1528 1628 1828 1926 2026

Tarnowskie Góry Krótka

Stanowisko: 2

135

Tarnowskie Góry Krótka

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

731 831 1131 1431 1531 1631 1831 1928 2028

Tarnowskie Góry Wyszyńskiego

Stanowisko: 2

135

Tarnowskie Góry Wyszyńskiego

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

732 832 1132 1432 1532 1632 1832 1929 2029

Tarnowskie Góry Gliwicka

Stanowisko: 1

135

Tarnowskie Góry Gliwicka

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

733 833 1133 1433 1533 1633 1833 1930 2030

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tarnowskie Góry Gliwicka:

Pogoda Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry Kolonia Staszica

Stanowisko: 1

135

Tarnowskie Góry Kolonia Staszica

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

735 835 1135 1435 1535 1635 1835 1932 2032

Tarnowskie Góry Torowa

Stanowisko: 1

135

Tarnowskie Góry Torowa

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

736 836 1136 1436 1536 1636 1836 1933 2033

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tarnowskie Góry Torowa:

Pogoda Tarnowskie Góry

Repty Śląskie Długa

Stanowisko: 1

135

Repty Śląskie Długa

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

738 838 1138 1438 1538 1638 1838 1935 2035

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Repty Śląskie Długa:

Pogoda Tarnowskie Góry

Repty Śląskie Skowronków

Stanowisko: 1

135

Repty Śląskie Skowronków

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

740 840 1140 1440 1540 1640 1840 1936 2036

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Repty Śląskie Skowronków:

Pogoda Tarnowskie Góry

Górniki Droga do Stolarzowic

Stanowisko: 3

135

Górniki Droga do Stolarzowic

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

742 842 1142 1442 1542 1642 1842 1938 2038

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Górniki Droga do Stolarzowic:

Pogoda Bytom

Stolarzowice Plac Jana

Stanowisko: 2

135

Stolarzowice Plac Jana

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

743 843 1143 1443 1543 1643 1843 1939 2039

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stolarzowice Plac Jana:

Pogoda Bytom

Stolarzowice Kościuszki

Stanowisko: 2

135

Stolarzowice Kościuszki

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

744 844 1144 1444 1544 1644 1844 1940 2040

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stolarzowice Kościuszki:

Pogoda Bytom

Stolarzowice Poczta

Stanowisko: 2

135

Stolarzowice Poczta

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

745 845 1145 1445 1545 1645 1845 1941 2041

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stolarzowice Poczta:

Pogoda Bytom

Stolarzowice Kościół

Stanowisko: 2

135

Stolarzowice Kościół

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

746 846 1146 1446 1546 1646 1846 1942 2042

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stolarzowice Kościół:

Pogoda Bytom

Stolarzowice Gospodarstwo Rolne

Stanowisko: 2

135

Stolarzowice Gospodarstwo Rolne

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

747 847 1147 1447 1547 1647 1847 1943 2043

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stolarzowice Gospodarstwo Rolne:

Pogoda Bytom

Stolarzowice Rokitnicka

Stanowisko: 2

135

Stolarzowice Rokitnicka

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

748 848 1148 1448 1548 1648 1848 1944 2044

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stolarzowice Rokitnicka:

Pogoda Bytom

Miechowice Bławatkowa

Stanowisko: 2

135

Miechowice Bławatkowa

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

753 853 1153 1453 1553 1653 1853 1949 2049

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Bławatkowa:

Pogoda Bytom

Miechowice Zjednoczenia

Stanowisko: 1

135

Miechowice Zjednoczenia

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

755 855 1155 1455 1555 1655 1855 1951 2051

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Zjednoczenia:

Pogoda Bytom

Miechowice Plac Słoneczny

Stanowisko: 2

135

Miechowice Plac Słoneczny

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

757 857 1157 1457 1557 1657 1857 1953 2053

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Plac Słoneczny:

Pogoda Bytom

Miechowice Warszawska

Stanowisko: 2

135

Miechowice Warszawska

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

759 859 1159 1459 1559 1659 1859 1955 2055

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Warszawska:

Pogoda Bytom

Karb

Stanowisko: 2

135

Karb

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

801 901 1201 1501 1601 1701 1901 57 2057

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Karb:

Pogoda Bytom

Bytom Łużycka

Stanowisko: 2

135

Bytom Łużycka

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

804 904 1204 1504 1604 1704 1903 59 2059

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Łużycka:

Pogoda Bytom

Bytom Wrocławska

Stanowisko: 2

135

Bytom Wrocławska

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

807 907 1207 1507 1607 1707 1905 2001 2101

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Wrocławska:

Pogoda Bytom

Bytom Dworzec

Stanowisko: 15

135

Bytom Dworzec

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

810 910 1210 1510 1610 1710 1907 2003 2103

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *