Strona główna » Linia 135, Autobus

Linia 135, Autobus

135

Obowiązuje od 08.03.2021 r.

Kierunek Stare Tarnowice GCR

Bytom Dworzec

Stanowisko: 11

135

Bytom Dworzec

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

557 637 957 1257 1357 1517 1637 1757 1857

Bytom Wrocławska

Stanowisko: 1

135

Bytom Wrocławska

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

600 40 1000 1300 1400 1520 1640 1800 1900

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Wrocławska:

Pogoda Bytom

Bytom Łużycka

Stanowisko: 1

135

Bytom Łużycka

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

603 43 1003 1303 1403 1523 1643 1803 1902

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Łużycka:

Pogoda Bytom

Karb

Stanowisko: 1

135

Karb

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

606 46 1006 1306 1406 1526 1646 1806 1904

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Karb:

Pogoda Bytom

Miechowice Warszawska

Stanowisko: 1

135

Miechowice Warszawska

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

608 48 1008 1308 1408 1528 1648 1808 1906

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Warszawska:

Pogoda Bytom

Miechowice Plac Słoneczny

Stanowisko: 1

135

Miechowice Plac Słoneczny

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

610 50 1010 1310 1410 1530 1650 1810 1908

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Plac Słoneczny:

Pogoda Bytom

Miechowice Reptowska

Stanowisko: 1

135

Miechowice Reptowska

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

612 52 1012 1312 1412 1532 1652 1812 1910

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Reptowska:

Pogoda Bytom

Miechowice Bławatkowa

Stanowisko: 1

135

Miechowice Bławatkowa

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

614 54 1014 1314 1414 1534 1654 1814 1912

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Bławatkowa:

Pogoda Bytom

Stolarzowice Rokitnicka

Stanowisko: 1

135

Stolarzowice Rokitnicka

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

619 59 1019 1319 1419 1539 1659 1819 1917

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stolarzowice Rokitnicka:

Pogoda Bytom

Stolarzowice Gospodarstwo Rolne

Stanowisko: 1

135

Stolarzowice Gospodarstwo Rolne

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

620 700 1020 1320 1420 1540 1700 1820 1918

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stolarzowice Gospodarstwo Rolne:

Pogoda Bytom

Stolarzowice Kościół

Stanowisko: 1

135

Stolarzowice Kościół

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

621 701 1021 1321 1421 1541 1701 1821 1919

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stolarzowice Kościół:

Pogoda Bytom

Stolarzowice Poczta

Stanowisko: 1

135

Stolarzowice Poczta

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

622 702 1022 1322 1422 1542 1702 1822 1920

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stolarzowice Poczta:

Pogoda Bytom

Stolarzowice Kościuszki

Stanowisko: 1

135

Stolarzowice Kościuszki

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

623 703 1023 1323 1423 1543 1703 1823 1921

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stolarzowice Kościuszki:

Pogoda Bytom

Stolarzowice Plac Jana

Stanowisko: 1

135

Stolarzowice Plac Jana

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

624 704 1024 1324 1424 1544 1704 1824 1922

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stolarzowice Plac Jana:

Pogoda Bytom

Górniki Droga do Stolarzowic

Stanowisko: 1

135

Górniki Droga do Stolarzowic

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

625 705 1025 1325 1425 1545 1705 1825 1923

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Górniki Droga do Stolarzowic:

Pogoda Bytom

Repty Śląskie Skowronków

Stanowisko: 2

135

Repty Śląskie Skowronków

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

627 707 1027 1327 1427 1547 1707 1827 1925

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Repty Śląskie Skowronków:

Pogoda Tarnowskie Góry

Repty Śląskie Długa

Stanowisko: 2

135

Repty Śląskie Długa

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

629 709 1029 1329 1429 1549 1709 1829 1926

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Repty Śląskie Długa:

Pogoda Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry Torowa

Stanowisko: 2

135

Tarnowskie Góry Torowa

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

631 711 1031 1331 1431 1551 1711 1831 1928

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tarnowskie Góry Torowa:

Pogoda Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry Kolonia Staszica

Stanowisko: 2

135

Tarnowskie Góry Kolonia Staszica

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

632 712 1032 1332 1432 1552 1712 1832 1929

Tarnowskie Góry Gliwicka

Stanowisko: 2

135

Tarnowskie Góry Gliwicka

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

634 714 1034 1334 1434 1554 1714 1834 1931

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tarnowskie Góry Gliwicka:

Pogoda Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry Wyszyńskiego

Stanowisko: 1

135

Tarnowskie Góry Wyszyńskiego

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

635 715 1035 1335 1435 1555 1715 1835 1932

Tarnowskie Góry Krótka

Stanowisko: 1

135

Tarnowskie Góry Krótka

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

636 716 1036 1336 1436 1556 1716 1836 1933

Stare Tarnowice Pomorska

Stanowisko: 1

135

Stare Tarnowice Pomorska

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

639 719 1039 1339 1439 1559 1719 1839 1935

Stare Tarnowice Osiedle Przyjaźń

Stanowisko: 1

135

Stare Tarnowice Osiedle Przyjaźń

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

641 721 1041 1341 1441 1601 1721 1841 1936

Stare Tarnowice Janasa

Stanowisko: 1

135

Stare Tarnowice Janasa

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

643 723 1043 1343 1443 1603 1723 1843 1937

Stare Tarnowice Szpital

Stanowisko: 3

135

Stare Tarnowice Szpital

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

645 725 1045 1345 1445 1605 1725 1845 1939

Stare Tarnowice GCR

Stanowisko: 1

135

Stare Tarnowice GCR

Kierunek: Stare Tarnowice GCR

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

649 729 1049 1349 1449 1609 1729 1849 1943

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stare Tarnowice GCR:

Pogoda Tarnowskie Góry

Kierunek Bytom Dworzec

Stare Tarnowice GCR

Stanowisko: 1

135

Stare Tarnowice GCR

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

718 818 1118 1418 1518 1618 1818 1918 2018

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stare Tarnowice GCR:

Pogoda Tarnowskie Góry

Stare Tarnowice Szpital

Stanowisko: 2

135

Stare Tarnowice Szpital

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

722 822 1122 1422 1522 1622 1822 1922 2022

Stare Tarnowice Janasa

Stanowisko: 2

135

Stare Tarnowice Janasa

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

724 824 1124 1424 1524 1624 1824 1924 2024

Stare Tarnowice Osiedle Przyjaźń

Stanowisko: 2

135

Stare Tarnowice Osiedle Przyjaźń

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

726 826 1126 1426 1526 1626 1826 1925 2025

Stare Tarnowice Pomorska

Stanowisko: 2

135

Stare Tarnowice Pomorska

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

728 828 1128 1428 1528 1628 1828 1926 2026

Tarnowskie Góry Krótka

Stanowisko: 2

135

Tarnowskie Góry Krótka

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

731 831 1131 1431 1531 1631 1831 1928 2028

Tarnowskie Góry Wyszyńskiego

Stanowisko: 2

135

Tarnowskie Góry Wyszyńskiego

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

732 832 1132 1432 1532 1632 1832 1929 2029

Tarnowskie Góry Gliwicka

Stanowisko: 1

135

Tarnowskie Góry Gliwicka

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

733 833 1133 1433 1533 1633 1833 1930 2030

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tarnowskie Góry Gliwicka:

Pogoda Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry Kolonia Staszica

Stanowisko: 1

135

Tarnowskie Góry Kolonia Staszica

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

735 835 1135 1435 1535 1635 1835 1932 2032

Tarnowskie Góry Torowa

Stanowisko: 1

135

Tarnowskie Góry Torowa

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

736 836 1136 1436 1536 1636 1836 1933 2033

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tarnowskie Góry Torowa:

Pogoda Tarnowskie Góry

Repty Śląskie Długa

Stanowisko: 1

135

Repty Śląskie Długa

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

738 838 1138 1438 1538 1638 1838 1935 2035

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Repty Śląskie Długa:

Pogoda Tarnowskie Góry

Repty Śląskie Skowronków

Stanowisko: 1

135

Repty Śląskie Skowronków

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

740 840 1140 1440 1540 1640 1840 1936 2036

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Repty Śląskie Skowronków:

Pogoda Tarnowskie Góry

Górniki Droga do Stolarzowic

Stanowisko: 3

135

Górniki Droga do Stolarzowic

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

742 842 1142 1442 1542 1642 1842 1938 2038

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Górniki Droga do Stolarzowic:

Pogoda Bytom

Stolarzowice Plac Jana

Stanowisko: 2

135

Stolarzowice Plac Jana

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

743 843 1143 1443 1543 1643 1843 1939 2039

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stolarzowice Plac Jana:

Pogoda Bytom

Stolarzowice Kościuszki

Stanowisko: 2

135

Stolarzowice Kościuszki

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

744 844 1144 1444 1544 1644 1844 1940 2040

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stolarzowice Kościuszki:

Pogoda Bytom

Stolarzowice Poczta

Stanowisko: 2

135

Stolarzowice Poczta

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

745 845 1145 1445 1545 1645 1845 1941 2041

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stolarzowice Poczta:

Pogoda Bytom

Stolarzowice Kościół

Stanowisko: 2

135

Stolarzowice Kościół

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

746 846 1146 1446 1546 1646 1846 1942 2042

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stolarzowice Kościół:

Pogoda Bytom

Stolarzowice Gospodarstwo Rolne

Stanowisko: 2

135

Stolarzowice Gospodarstwo Rolne

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

747 847 1147 1447 1547 1647 1847 1943 2043

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stolarzowice Gospodarstwo Rolne:

Pogoda Bytom

Stolarzowice Rokitnicka

Stanowisko: 2

135

Stolarzowice Rokitnicka

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

748 848 1148 1448 1548 1648 1848 1944 2044

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Stolarzowice Rokitnicka:

Pogoda Bytom

Miechowice Bławatkowa

Stanowisko: 2

135

Miechowice Bławatkowa

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

753 853 1153 1453 1553 1653 1853 1949 2049

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Bławatkowa:

Pogoda Bytom

Miechowice Zjednoczenia

Stanowisko: 1

135

Miechowice Zjednoczenia

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

755 855 1155 1455 1555 1655 1855 1951 2051

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Zjednoczenia:

Pogoda Bytom

Miechowice Plac Słoneczny

Stanowisko: 2

135

Miechowice Plac Słoneczny

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

757 857 1157 1457 1557 1657 1857 1953 2053

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Plac Słoneczny:

Pogoda Bytom

Miechowice Warszawska

Stanowisko: 2

135

Miechowice Warszawska

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

759 859 1159 1459 1559 1659 1859 1955 2055

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Miechowice Warszawska:

Pogoda Bytom

Karb

Stanowisko: 2

135

Karb

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

801 901 1201 1501 1601 1701 1901 57 2057

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Karb:

Pogoda Bytom

Bytom Łużycka

Stanowisko: 2

135

Bytom Łużycka

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

804 904 1204 1504 1604 1704 1903 59 2059

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Łużycka:

Pogoda Bytom

Bytom Wrocławska

Stanowisko: 2

135

Bytom Wrocławska

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

807 907 1207 1507 1607 1707 1905 2001 2101

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Wrocławska:

Pogoda Bytom

Bytom Dworzec

Stanowisko: 15

135

Bytom Dworzec

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

810 910 1210 1510 1610 1710 1907 2003 2103

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *