Strona główna » Linia 127, Autobus

Linia 127, Autobus

127

Obowiązuje od 04.08.2020 r.

Kierunek Bytom Dworzec

Bytom Dworzec

Stanowisko: 7

127

Bytom Dworzec

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

512 600 40 728 812 933 1015 1140 1220 1303 1405 39 1517 1602 45 1730 1906 2037 2215

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

512 600 40 728 812 1015 1140 1220 1303 1405 39 1517 1602 45 1730 1906 2037 2215

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

537 700 829 1005 1128 1251 1412 1535 1700 1840 2002 2125

Bytom Teatr Tańca-Rozbark

Stanowisko: 1

127

Bytom Teatr Tańca-Rozbark

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

516 604 44 732 816 937 1019 1144 1224 1307 1409 43 1521 1606 49 1734 1909 2040 2218

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

516 604 44 732 816 1019 1144 1224 1307 1409 43 1521 1606 49 1734 1909 2040 2218

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

540 703 832 1008 1131 1254 1415 1538 1703 1843 2005 2128

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Teatr Tańca-Rozbark:

Pogoda Bytom

Bytom Arki Bożka

Stanowisko: 1

127

Bytom Arki Bożka

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

518 606 46 734 818 939 1021 1146 1226 1309 1411 45 1523 1608 51 1736 1911 2042 2220

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

518 606 46 734 818 1021 1146 1226 1309 1411 45 1523 1608 51 1736 1911 2042 2220

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

542 705 834 1010 1133 1256 1417 1540 1705 1845 2007 2130

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Arki Bożka:

Pogoda Bytom

Łagiewniki Boisko

Stanowisko: 2

127

Łagiewniki Boisko

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

521 609 49 737 821 942 1024 1149 1229 1312 1414 48 1526 1611 54 1739 1913 2044 2222

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

521 609 49 737 821 1024 1149 1229 1312 1414 48 1526 1611 54 1739 1913 2044 2222

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

544 707 836 1012 1135 1258 1419 1542 1707 1847 2009 2132

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagiewniki Boisko:

Pogoda Bytom

Łagiewniki Krzyżowa

Stanowisko: 1

127

Łagiewniki Krzyżowa

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

522 610 50 738 822 943 1025 1150 1230 1313 1415 49 1527 1612 55 1740 1914 2045 2223

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

522 610 50 738 822 1025 1150 1230 1313 1415 49 1527 1612 55 1740 1914 2045 2223

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

545 708 837 1013 1136 1259 1420 1543 1708 1848 2010 2133

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagiewniki Krzyżowa:

Pogoda Bytom

Łagiewniki Fabryczna

Stanowisko: 1

127

Łagiewniki Fabryczna

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

523 611 51 739 823 944 1026 1151 1231 1314 1416 50 1528 1613 56 1741 1915 2046 2224

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

523 611 51 739 823 1026 1151 1231 1314 1416 50 1528 1613 56 1741 1915 2046 2224

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

546 709 838 1014 1137 1300 1421 1544 1709 1849 2011 2134

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagiewniki Fabryczna:

Pogoda Bytom

Łagiewniki Targowisko

Stanowisko: 1

127

Łagiewniki Targowisko

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

524 612 52 740 824 945 1027 1152 1232 1315 1417 51 1529 1614 57 1742 1916 2047 2225

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

524 612 52 740 824 1027 1152 1232 1315 1417 51 1529 1614 57 1742 1916 2047 2225

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

547 710 839 1015 1138 1301 1422 1545 1710 1850 2012 2135

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagiewniki Targowisko:

Pogoda Bytom

Łagiewniki Ostatnia

Stanowisko: 2

127

Łagiewniki Ostatnia

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

526 614 54 742 826 947 1029 1154 1234 1317 1419 53 1531 1616 59 1744 1917 2048 2226

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

526 614 54 742 826 1029 1154 1234 1317 1419 53 1531 1616 59 1744 1917 2048 2226

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

548 711 840 1016 1139 1302 1423 1546 1711 1851 2013 2136

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Łagiewniki Ostatnia:

Pogoda Bytom

Kolonia Zygmunt

Stanowisko: 2

127

Kolonia Zygmunt

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

527 615 55 743 827 948 1030 1155 1235 1318 1420 54 1532 1617 1700 45 1918 2049 2227

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

527 615 55 743 827 1030 1155 1235 1318 1420 54 1532 1617 1700 45 1918 2049 2227

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

549 712 841 1017 1140 1303 1424 1547 1712 1852 2014 2137

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kolonia Zygmunt:

Pogoda Bytom

Kolonia Zgorzelec

Stanowisko: 2

127

Kolonia Zgorzelec

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

530 618 58 746 830 951 1033 1158 1238 1321 1423 57 1535 1620 1703 48 1920 2051 2229

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

530 618 58 746 830 1033 1158 1238 1321 1423 57 1535 1620 1703 48 1920 2051 2229

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

551 714 843 1019 1142 1305 1426 1549 1714 1854 2016 2139

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kolonia Zgorzelec:

Pogoda Bytom

Szombierki Młyn

Stanowisko: 2

127

Szombierki Młyn

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

532 620 700 48 832 953 1035 1200 40 1323 1425 59 1537 1622 1705 50 1922 2053 2231

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

532 620 700 48 832 1035 1200 40 1323 1425 59 1537 1622 1705 50 1922 2053 2231

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

553 716 845 1021 1144 1307 1428 1551 1716 1856 2018 2141

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szombierki Młyn:

Pogoda Bytom

Szombierki Osiedle

Stanowisko: 2

127

Szombierki Osiedle

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

534 622 702 50 834 955 1037 1202 42 1325 1427 1501 39 1624 1707 52 1924 2055 2233

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

534 622 702 50 834 1037 1202 42 1325 1427 1501 39 1624 1707 52 1924 2055 2233

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

555 718 847 1023 1146 1309 1430 1553 1718 1858 2020 2143

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szombierki Osiedle:

Pogoda Bytom

Szombierki Godulska

Stanowisko: 1

127

Szombierki Godulska

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

535 623 703 51 835 956 1038 1203 43 1326 1428 1502 40 1625 1708 53 1925 2056 2234

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

535 623 703 51 835 1038 1203 43 1326 1428 1502 40 1625 1708 53 1925 2056 2234

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

556 719 848 1024 1147 1310 1431 1554 1719 1859 2021 2144

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szombierki Godulska:

Pogoda Bytom

Szombierki Ratusz

Stanowisko: 2

127

Szombierki Ratusz

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

536 624 704 52 836 957 1039 1204 44 1327 1429 1503 41 1626 1709 54 1926 2057 2235

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

536 624 704 52 836 1039 1204 44 1327 1429 1503 41 1626 1709 54 1926 2057 2235

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

557 720 849 1025 1148 1311 1432 1555 1720 1900 2022 2145

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szombierki Ratusz:

Pogoda Bytom

Szombierki Kościół

Stanowisko: 2

127

Szombierki Kościół

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

537 625 705 53 837 958 1040 1205 45 1328 1430 1504 42 1627 1710 55 1927 2058 2236

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

537 625 705 53 837 1040 1205 45 1328 1430 1504 42 1627 1710 55 1927 2058 2236

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

558 721 850 1026 1149 1312 1433 1556 1721 1901 2023 2146

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szombierki Kościół:

Pogoda Bytom

Szombierki Kopalnia

Stanowisko: 2

127

Szombierki Kopalnia

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

539 627 707 55 839 1000 42 1207 47 1330 1432 1506 44 1629 1712 57 1929 2100 2238

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

539 627 707 55 839 1042 1207 47 1330 1432 1506 44 1629 1712 57 1929 2100 2238

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

600 723 852 1028 1151 1314 1435 1558 1723 1903 2025 2148

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szombierki Kopalnia:

Pogoda Bytom

Bytom Powstańców Warszawskich

Stanowisko: 1

127

Bytom Powstańców Warszawskich

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

542 630 710 58 842 1003 45 1210 50 1333 1435 1509 47 1632 1715 1800 1931 2102 2240

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

542 630 710 58 842 1045 1210 50 1333 1435 1509 47 1632 1715 1800 1931 2102 2240

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

602 725 854 1030 1153 1316 1437 1600 1725 1905 2027 2150

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bytom Powstańców Warszawskich:

Pogoda Bytom

Bytom Dworzec

Stanowisko: 7

127

Bytom Dworzec

Kierunek: Bytom Dworzec

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze niewakacyjne

545 633 713 801 45 1006 48 1213 53 1336 1438 1512 50 1635 1718 1803 1934 2105 2243

Dni robocze wakacyjne – Dni robocze w okresie wakacji zgodnie z kalendarzem MEN

545 633 713 801 45 1048 1213 53 1336 1438 1512 50 1635 1718 1803 1934 2105 2243

Dni wolne od pracy – Soboty, niedziele i święta

605 728 857 1033 1156 1319 1440 1603 1728 1908 2030 2153

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *