Strona główna » Linia 109, Autobus

Linia 109, Autobus

109

Obowiązuje od 01.05.2021 r.

Kierunek Janów Ośrodek Bolina

Osiedle Witosa Pętla

Stanowisko: 1

109

Osiedle Witosa Pętla

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

458U 528U 58 628 58 728 58 828 57Y 927 1027 1127 1227 1326 1408 26 56 1526 56 1626 55 1725 1825 1928 2053 2213U 2313V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

611 801 931 1041 1156 1311 1426 1541 1656 1811 1928 2053 2213U 2313V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

611U 801U 931U 1041U 1156U 1311U 1426U 1541U 1656U 1811U 1928U 2053U 2213U 2313V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

611U 801U 931U 1041U 1156U 1311U 1426U 1541U 1656U 1811U 1928U 2053U 2213U 2313V

Wszystkich Świętych

611 801 931 51 1016 41 1101 26 56 1216 41 1311 31 56 1426 51 1516 41 1606 31 56 1716Y 41 1811 1928 2053 2213 2313V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Osiedle Witosa Pętla:

Pogoda Katowice

Osiedle Witosa Centrum

Stanowisko: 1

109

Osiedle Witosa Centrum

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

500U 30U 600 30 700 30 800 30 59Y 929 1029 1129 1229 1328 1410 28 58 1528 58 1628 57 1727 1827 1930 2055 2215U 2315V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

613 803 933 1043 1158 1313 1428 1543 1658 1813 1930 2055 2215U 2315V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

613U 803U 933U 1043U 1158U 1313U 1428U 1543U 1658U 1813U 1930U 2055U 2215U 2315V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

613U 803U 933U 1043U 1158U 1313U 1428U 1543U 1658U 1813U 1930U 2055U 2215U 2315V

Wszystkich Świętych

613 803 933 53 1018 43 1103 28 58 1218 43 1313 33 58 1428 53 1518 43 1608 33 58 1718Y 43 1813 1930 2055 2215 2315V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Osiedle Witosa Centrum:

Pogoda Katowice

Osiedle Witosa II

Stanowisko: 1

109

Osiedle Witosa II

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

502U 32U 602 32 702 32 802 32 901Y 31 1031 1131 1231 1330 1412 30 1500 30 1600 30 59 1729 1829 1932 2057 2217U 2317V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

615 805 935 1045 1200 1315 1430 1545 1700 1815 1932 2057 2217U 2317V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

615U 805U 935U 1045U 1200U 1315U 1430U 1545U 1700U 1815U 1932U 2057U 2217U 2317V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

615U 805U 935U 1045U 1200U 1315U 1430U 1545U 1700U 1815U 1932U 2057U 2217U 2317V

Wszystkich Świętych

615 805 935 55 1020 45 1105 30 1200 20 45 1315 35 1400 30 55 1520 45 1610 35 1700 20Y 45 1815 1932 2057 2217 2317V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Osiedle Witosa II:

Pogoda Katowice

Załęże Wiśniowa

Stanowisko: 2

109

Załęże Wiśniowa

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

504U 34U 604 34 704 34 804 34 903Y 33 1033 1133 1233 1332 1414 32 1502 32 1602 32 1701 31 1831 1934 2059 2219U 2319V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

617 807 937 1047 1202 1317 1432 1547 1702 1817 1934 2059 2219U 2319V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

617U 807U 937U 1047U 1202U 1317U 1432U 1547U 1702U 1817U 1934U 2059U 2219U 2319V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

617U 807U 937U 1047U 1202U 1317U 1432U 1547U 1702U 1817U 1934U 2059U 2219U 2319V

Wszystkich Świętych

617 807 937 57 1022 47 1107 32 1202 22 47 1317 37 1402 32 57 1522 47 1612 37 1702 22Y 47 1817 1934 2059 2219 2319V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Załęże Wiśniowa:

Pogoda Katowice

Załęże Dom Kultury

Stanowisko: 2

109

Załęże Dom Kultury

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

507U 37U 607 37 707 37 807 37 906Y 36 1036 1136 1236 1335 1417 35 1505 35 1605 35 1704 34 1834 1936 2101 2221U 2321V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

619 809 939 1049 1204 1319 1434 1549 1704 1819 1936 2101 2221U 2321V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

619U 809U 939U 1049U 1204U 1319U 1434U 1549U 1704U 1819U 1936U 2101U 2221U 2321V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

619U 809U 939U 1049U 1204U 1319U 1434U 1549U 1704U 1819U 1936U 2101U 2221U 2321V

Wszystkich Świętych

619 809 939 59 1024 49 1109 34 1204 24 49 1319 39 1404 34 59 1524 49 1614 39 1704 24Y 49 1819 1936 2101 2221 2321V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Załęże Dom Kultury:

Pogoda Katowice

Osiedle Tysiąclecia Mieszka I

Stanowisko: 2

109

Osiedle Tysiąclecia Mieszka I

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

509U 39U 609 39 709 39 809 39 908Y 38 1038 1138 1238 1337 1419 37 1507 37 1607 37 1706 36 1836 1937 2102 2222U 2322V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

620 810 940 1050 1205 1320 1435 1550 1705 1820 1937 2102 2222U 2322V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

620U 810U 940U 1050U 1205U 1320U 1435U 1550U 1705U 1820U 1937U 2102U 2222U 2322V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

620U 810U 940U 1050U 1205U 1320U 1435U 1550U 1705U 1820U 1937U 2102U 2222U 2322V

Wszystkich Świętych

620 810 940 1000 25 50 1110 35 1205 25 50 1320 40 1405 35 1500 25 50 1615 40 1705 25Y 50 1820 1937 2102 2222 2322V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Osiedle Tysiąclecia Mieszka I:

Pogoda Katowice

Osiedle Tysiąclecia Zawiszy Czarnego

Stanowisko: 2

109

Osiedle Tysiąclecia Zawiszy Czarnego

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

511U 41U 611 41 711 41 811 41 910Y 40 1040 1140 1240 1339 1421 39 1509 39 1609 39 1708 38 1838 1939 2104 2224U 2324V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

622 812 942 1052 1207 1322 1437 1552 1707 1822 1939 2104 2224U 2324V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

622U 812U 942U 1052U 1207U 1322U 1437U 1552U 1707U 1822U 1939U 2104U 2224U 2324V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

622U 812U 942U 1052U 1207U 1322U 1437U 1552U 1707U 1822U 1939U 2104U 2224U 2324V

Wszystkich Świętych

622 812 942 1002 27 52 1112 37 1207 27 52 1322 42 1407 37 1502 27 52 1617 42 1707 27Y 52 1822 1939 2104 2224 2324V

Osiedle Tysiąclecia ZOO

Stanowisko: 2

109

Osiedle Tysiąclecia ZOO

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

513U 43U 613 43 713 43 813 43 912Y 42 1042 1142 1242 1341 1423 41 1511 41 1611 41 1710 40 1840 1941 2106 2226U 2326V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

624 814 944 1054 1209 1324 1439 1554 1709 1824 1941 2106 2226U 2326V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

624U 814U 944U 1054U 1209U 1324U 1439U 1554U 1709U 1824U 1941U 2106U 2226U 2326V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

624U 814U 944U 1054U 1209U 1324U 1439U 1554U 1709U 1824U 1941U 2106U 2226U 2326V

Wszystkich Świętych

624 814 944 1004 29 54 1114 39 1209 29 54 1324 44 1409 39 1504 29 54 1619 44 1709 29Y 54 1824 1941 2106 2226 2326V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Osiedle Tysiąclecia ZOO:

Pogoda Katowice

Dąb Kościół

Stanowisko: 2

109

Dąb Kościół

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

516U 46U 616 46 716 46 816 46 915Y 45 1045 1145 1245 1344 1426 44 1514 44 1614 44 1713 43 1843 1944 2109 2229U 2328V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

627 817 947 1057 1212 1327 1442 1557 1712 1827 1944 2109 2229U 2328V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

627U 817U 947U 1057U 1212U 1327U 1442U 1557U 1712U 1827U 1944U 2109U 2229U 2328V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

627U 817U 947U 1057U 1212U 1327U 1442U 1557U 1712U 1827U 1944U 2109U 2229U 2328V

Wszystkich Świętych

627 817 947 1007 32 57 1117 42 1212 32 57 1327 47 1412 42 1507 32 57 1622 47 1712 32Y 57 1827 1944 2109 2229 2328V

Dąb Silesia Business Park

Stanowisko: 1

109

Dąb Silesia Business Park

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

517U 47U 617 47 717 47 817 47 916Y 46 1046 1146 1246 1345 1427 45 1515 45 1615 45 1714 44 1844 1945 2110 2230U 2329V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

628 818 948 1058 1213 1328 1443 1558 1713 1828 1945 2110 2230U 2329V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

628U 818U 948U 1058U 1213U 1328U 1443U 1558U 1713U 1828U 1945U 2110U 2230U 2329V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

628U 818U 948U 1058U 1213U 1328U 1443U 1558U 1713U 1828U 1945U 2110U 2230U 2329V

Wszystkich Świętych

628 818 948 1008 33 58 1118 43 1213 33 58 1328 48 1413 43 1508 33 58 1623 48 1713 33Y 58 1828 1945 2110 2230 2329V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąb Silesia Business Park:

Pogoda Katowice

Dąb Silesia City Center

Stanowisko: 1

109

Dąb Silesia City Center

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

619 49 719 49 819 49 918Y 48 1048 1148 1248 1347 1429 47 1517 47 1617 47 1716 46 1846 1947 2112

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

630 820 950 1100 1215 1330 1445 1600 1715 1830 1947 2112

Wszystkich Świętych

630 820 950 1010 35 1100 20 45 1215 35 1300 30 50 1415 45 1510 35 1600 25 50 1715 35Y 1800 30 1947 2112 2232

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąb Silesia City Center:

Pogoda Katowice

Józefowiec Jabłoniowa

Stanowisko: 2

109

Józefowiec Jabłoniowa

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

521U 51U 621 51 721 51 821 51 920Y 50 1050 1150 1250 1349 1431 49 1519 49 1619 49 1718 48 1848 1949 2114 2234U 2331V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

632 822 952 1102 1217 1332 1447 1602 1717 1832 1949 2114 2234U 2331V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

632U 822U 952U 1102U 1217U 1332U 1447U 1602U 1717U 1832U 1949U 2114U 2234U 2331V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

632U 822U 952U 1102U 1217U 1332U 1447U 1602U 1717U 1832U 1949U 2114U 2234U 2331V

Wszystkich Świętych

632 822 952 1012 37 1102 22 47 1217 37 1302 32 52 1417 47 1512 37 1602 27 52 1717 37Y 1802 32 1949 2114 2234 2331V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Józefowiec Jabłoniowa:

Pogoda Katowice

Józefowiec Cmentarz

Stanowisko: 2

109

Józefowiec Cmentarz

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

523U 53U 623 53 723 53 823 53 922Y 52 1052 1152 1252 1351 1433 51 1521 51 1621 51 1720 50 1850 1950 2115 2235U 2332V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

633 823 953 1103 1218 1333 1448 1603 1718 1833 1950 2115 2235U 2332V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

633U 823U 953U 1103U 1218U 1333U 1448U 1603U 1718U 1833U 1950U 2115U 2235U 2332V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

633U 823U 953U 1103U 1218U 1333U 1448U 1603U 1718U 1833U 1950U 2115U 2235U 2332V

Wszystkich Świętych

633 823 953 1013 38 1103 23 48 1218 38 1303 33 53 1418 48 1513 38 1603 28 53 1718 38Y 1803 33 1950 2115 2235 2332V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Józefowiec Cmentarz:

Pogoda Katowice

Koszutka Słoneczna

Stanowisko: 1

109

Koszutka Słoneczna

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

525U 55U 625 55 725 55 825 55 924Y 54 1054 1154 1254 1353 1435 53 1523 53 1623 53 1722 52 1852 1952 2117 2237U 2334V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

635 825 955 1105 1220 1335 1450 1605 1720 1835 1952 2117 2237U 2334V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

635U 825U 955U 1105U 1220U 1335U 1450U 1605U 1720U 1835U 1952U 2117U 2237U 2334V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

635U 825U 955U 1105U 1220U 1335U 1450U 1605U 1720U 1835U 1952U 2117U 2237U 2334V

Wszystkich Świętych

635 825 955 1015 40 1105 25 50 1220 40 1305 35 55 1420 50 1515 40 1605 30 55 1720 40Y 1805 35 1952 2117 2237 2334V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Koszutka Słoneczna:

Pogoda Katowice

Koszutka Katowicka

Stanowisko: 1

109

Koszutka Katowicka

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

527U 57U 627 57 727 57 827 57 926Y 56 1056 1156 1256 1355 1437 55 1525 55 1625 55 1724 54 1854 1954 2119 2239U 2336V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

637 827 957 1107 1222 1337 1452 1607 1722 1837 1954 2119 2239U 2336V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

637U 827U 957U 1107U 1222U 1337U 1452U 1607U 1722U 1837U 1954U 2119U 2239U 2336V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

637U 827U 957U 1107U 1222U 1337U 1452U 1607U 1722U 1837U 1954U 2119U 2239U 2336V

Wszystkich Świętych

637 827 957 1017 42 1107 27 52 1222 42 1307 37 57 1422 52 1517 42 1607 32 57 1722 42Y 1807 37 1954 2119 2239 2336V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Koszutka Katowicka:

Pogoda Katowice

Bogucice Kościół

Stanowisko: 1

109

Bogucice Kościół

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

529U 59U 629 59 729 59 829 59 928Y 58 1058 1159 1259 1358 1440 58 1528 58 1628 58 1726 56 1856 1956 2121 2241U 2338V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

639 829 959 1109 1224 1339 1454 1609 1724 1839 1956 2121 2241U 2338V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

639U 829U 959U 1109U 1224U 1339U 1454U 1609U 1724U 1839U 1956U 2121U 2241U 2338V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

639U 829U 959U 1109U 1224U 1339U 1454U 1609U 1724U 1839U 1956U 2121U 2241U 2338V

Wszystkich Świętych

639 829 959 1019 44 1109 29 54 1224 44 1309 39 59 1424 54 1519 44 1609 34 59 1724 44Y 1809 39 1956 2121 2241 2338V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bogucice Kościół:

Pogoda Katowice

Bogucice Cmentarz

Stanowisko: 1

109

Bogucice Cmentarz

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

431W 501W 31U 601U 31 701 31 801 31 901 30Y 1000 1100 1201 1301 31W 1401 43 1501 31 1601 31 1701 28 58 1858 1958 2123 2243U 2340V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

531W 641 831 1001 1111 1226 1341 1456 1611 1726 1841 1958 2123 2243U 2340V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

531W 641U 831U 1001U 1111U 1226U 1341U 1456U 1611U 1726U 1841U 1958U 2123U 2243U 2340V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

531W 641U 831U 1001U 1111U 1226U 1341U 1456U 1611U 1726U 1841U 1958U 2123U 2243U 2340V

Wszystkich Świętych

531W 641 831 51W 926W 1001 21 46 1111 31 56 1226 46 1311 41 1401 26 56 1521 46 1611 36 1701 26 46Y 1811 41 1958 2123 2243 2340V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bogucice Cmentarz:

Pogoda Katowice

Dąbrówka Mała Le Ronda

Stanowisko: 1

109

Dąbrówka Mała Le Ronda

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433W 503W 33U 603U 33 703 33 803 33 903 32Y 1002 1102 1203 1303 33W 1403 45 1503 33 1603 33 1703 30 1800 1900 2000 2125 2245U 2342V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

533W 643 833 1003 1113 1228 1343 1458 1613 1728 1843 2000 2125 2245U 2342V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

533W 643U 833U 1003U 1113U 1228U 1343U 1458U 1613U 1728U 1843U 2000U 2125U 2245U 2342V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

533W 643U 833U 1003U 1113U 1228U 1343U 1458U 1613U 1728U 1843U 2000U 2125U 2245U 2342V

Wszystkich Świętych

533W 643 833 53W 928W 1003 23 48 1113 33 58 1228 48 1313 43 1403 28 58 1523 48 1613 38 1703 28 48Y 1813 43 2000 2125 2245 2342V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbrówka Mała Le Ronda:

Pogoda Katowice

Dąbrówka Mała Cmentarz

Stanowisko: 1

109

Dąbrówka Mała Cmentarz

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434W 504W 34U 604U 34 704 34 804 34 904 33Y 1003 1103 1204 1304 34W 1404 46 1504 34 1604 34 1704 31 1801 1901 2001 2126 2246U 2343V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

534W 644 834 1004 1114 1229 1344 1459 1614 1729 1844 2001 2126 2246U 2343V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

534W 644U 834U 1004U 1114U 1229U 1344U 1459U 1614U 1729U 1844U 2001U 2126U 2246U 2343V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

534W 644U 834U 1004U 1114U 1229U 1344U 1459U 1614U 1729U 1844U 2001U 2126U 2246U 2343V

Wszystkich Świętych

534W 644 834 54W 929W 1004 24 49 1114 34 59 1229 49 1314 44 1404 29 59 1524 49 1614 39 1704 29 49Y 1814 44 2001 2126 2246 2343V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbrówka Mała Cmentarz:

Pogoda Katowice

Dąbrówka Mała Kościół

Stanowisko: 1

109

Dąbrówka Mała Kościół

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435W 506W 36U 606U 36 706 36 806 36 906 35Y 1005 1105 1206 1306 36W 1406 48 1506 36 1606 36 1706 33 1803 1902 2002 2127 2247U 2344V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

535W 645 835 1005 1115 1230 1345 1500 1615 1730 1845 2002 2127 2247U 2344V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

535W 645U 835U 1005U 1115U 1230U 1345U 1500U 1615U 1730U 1845U 2002U 2127U 2247U 2344V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

535W 645U 835U 1005U 1115U 1230U 1345U 1500U 1615U 1730U 1845U 2002U 2127U 2247U 2344V

Wszystkich Świętych

535W 645 835 55W 930W 1005 25 50 1115 35 1200 30 50 1315 45 1405 30 1500 25 50 1615 40 1705 30 50Y 1815 45 2002 2127 2247 2344V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbrówka Mała Kościół:

Pogoda Katowice

Burowiec Szkoła

Stanowisko: 1

109

Burowiec Szkoła

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

436W 508W 38U 608U 38 708 38 808 38 908 37Y 1007 1107 1208 1308 38W 1408 50 1508 38 1608 38 1708 35 1805 1903 2003 2128 2248U 2345V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

536W 646 836 1006 1116 1231 1346 1501 1616 1731 1846 2003 2128 2248U 2345V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

536W 646U 836U 1006U 1116U 1231U 1346U 1501U 1616U 1731U 1846U 2003U 2128U 2248U 2345V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

536W 646U 836U 1006U 1116U 1231U 1346U 1501U 1616U 1731U 1846U 2003U 2128U 2248U 2345V

Wszystkich Świętych

536W 646 836 56W 931W 1006 26 51 1116 36 1201 31 51 1316 46 1406 31 1501 26 51 1616 41 1706 31 51Y 1816 46 2003 2128 2248 2345V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Burowiec Szkoła:

Pogoda Katowice

Burowiec

Stanowisko: 3

109

Burowiec

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437W 510W 40U 610U 40 710 40 810 40 910 39Y 1009 1109 1210 1310 40W 1410 52 1510 40 1610 40 1710 37 1807 1905 2005 2130 2250U 2346V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

538W 648 838 1008 1118 1233 1348 1503 1618 1733 1848 2005 2130 2250U 2346V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

538W 648U 838U 1008U 1118U 1233U 1348U 1503U 1618U 1733U 1848U 2005U 2130U 2250U 2346V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

538W 648U 838U 1008U 1118U 1233U 1348U 1503U 1618U 1733U 1848U 2005U 2130U 2250U 2346V

Wszystkich Świętych

538W 648 838 58W 933W 1008 28 53 1118 38 1203 33 53 1318 48 1408 33 1503 28 53 1618 43 1708 33 53Y 1818 48 2005 2130 2250 2346V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Burowiec:

Pogoda Katowice

Szopienice Bednorza

Stanowisko: 1

109

Szopienice Bednorza

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439W 512W 42U 612U 42 712 42 812 42 912 41Y 1011 1111 1212 1312 42W 1412 54 1512 42 1612 42 1712 39 1809 1907 2007 2132 2252U 2348V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

540W 650 840 1010 1120 1235 1350 1505 1620 1735 1850 2007 2132 2252U 2348V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

540W 650U 840U 1010U 1120U 1235U 1350U 1505U 1620U 1735U 1850U 2007U 2132U 2252U 2348V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

540W 650U 840U 1010U 1120U 1235U 1350U 1505U 1620U 1735U 1850U 2007U 2132U 2252U 2348V

Wszystkich Świętych

540W 650 840 900W 35W 1010 30 55 1120 40 1205 35 55 1320 50 1410 35 1505 30 55 1620 45 1710 35 55Y 1820 50 2007 2132 2252 2348V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szopienice Bednorza:

Pogoda Katowice

Szopienice Kościół

Stanowisko: 1

109

Szopienice Kościół

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

440W 513W 43U 613U 43 713 43 813 43 913 42Y 1012 1112 1213 1313 43W 1413 55 1513 43 1613 43 1713 40 1810 1908 2008 2133 2253U 2349V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

541W 651 841 1011 1121 1236 1351 1506 1621 1736 1851 2008 2133 2253U 2349V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

541W 651U 841U 1011U 1121U 1236U 1351U 1506U 1621U 1736U 1851U 2008U 2133U 2253U 2349V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

541W 651U 841U 1011U 1121U 1236U 1351U 1506U 1621U 1736U 1851U 2008U 2133U 2253U 2349V

Wszystkich Świętych

541W 651 841 901W 36W 1011 31 56 1121 41 1206 36 56 1321 51 1411 36 1506 31 56 1621 46 1711 36 56Y 1821 51 2008 2133 2253 2349V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szopienice Kościół:

Pogoda Katowice

Szopienice PKP

Stanowisko: 1

109

Szopienice PKP

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441W 515W 45U 615U 45 715 45 815 45 915 44Y 1014 1114 1215 1315 45W 1415 57 1515 45 1615 45 1715 42 1812 1910 2010 2135 2255U 2351V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

542W 652 842 1012 1122 1237 1352 1507 1622 1737 1852 2009 2134 2254U 2350V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

542W 652U 842U 1012U 1122U 1237U 1352U 1507U 1622U 1737U 1852U 2009U 2134U 2254U 2350V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

542W 652U 842U 1012U 1122U 1237U 1352U 1507U 1622U 1737U 1852U 2009U 2134U 2254U 2350V

Wszystkich Świętych

542W 652 842 902W 37W 1012 32 57 1122 42 1207 37 57 1322 52 1412 37 1507 32 57 1622 47 1712 37 57Y 1822 52 2009 2134 2254 2350V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szopienice PKP:

Pogoda Katowice

Wilhelmina Skrzyżowanie

Stanowisko: 3

109

Wilhelmina Skrzyżowanie

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

442W 516W 46U 616U 46 716 46 816 46 916 1015 1115 1216 1316 46W 1416 58 1516 46 1616 46 1716 43 1813 1911 2011 2136 2256U 2352V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

543W 653 843 1013 1123 1238 1353 1508 1623 1738 1853 2010 2135 2255U 2351V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

543W 653U 843U 1013U 1123U 1238U 1353U 1508U 1623U 1738U 1853U 2010U 2135U 2255U 2351V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

543W 653U 843U 1013U 1123U 1238U 1353U 1508U 1623U 1738U 1853U 2010U 2135U 2255U 2351V

Wszystkich Świętych

543W 653 843 903W 38W 1013 33 58 1123 43 1208 38 58 1323 53 1413 38 1508 33 58 1623 48 1713 38 1823 53 2010 2135 2255 2351V

Janów Lwowska Szkoła

Stanowisko: 1

109

Janów Lwowska Szkoła

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

444W 518W 48U 618U 48 718 48 818 48 918 1017 1117 1218 1318 48W 1418 1500 18 48 1618 48 1718 45 1815 1913 2013 2138 2258U 2354V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

545W 655 845 1015 1125 1240 1355 1510 1625 1740 1855 2012 2137 2257U 2353V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

545W 655U 845U 1015U 1125U 1240U 1355U 1510U 1625U 1740U 1855U 2012U 2137U 2257U 2353V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

545W 655U 845U 1015U 1125U 1240U 1355U 1510U 1625U 1740U 1855U 2012U 2137U 2257U 2353V

Wszystkich Świętych

545W 655 845 905W 40W 1015 35 1100 25 45 1210 40 1300 25 55 1415 40 1510 35 1600 25 50 1715 40 1825 55 2012 2137 2257 2353V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Janów Lwowska Szkoła:

Pogoda Katowice

Nikiszowiec Szyb Wilson

Stanowisko: 1

109

Nikiszowiec Szyb Wilson

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

445W 519W 49U 619U 49 719 49 819 49 919 1018 1118 1219 1319 49W 1419 1501 19 49 1619 49 1719 46 1816 1914 2014 2139 2259U 2355V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

546W 656 846 1016 1126 1241 1356 1511 1626 1741 1856 2013 2138 2258U 2354V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

546W 656U 846U 1016U 1126U 1241U 1356U 1511U 1626U 1741U 1856U 2013U 2138U 2258U 2354V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

546W 656U 846U 1016U 1126U 1241U 1356U 1511U 1626U 1741U 1856U 2013U 2138U 2258U 2354V

Wszystkich Świętych

546W 656 846 906W 41W 1016 36 1101 26 46 1211 41 1301 26 56 1416 41 1511 36 1601 26 51 1716 41 1826 56 2013 2138 2258 2354V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Nikiszowiec Szyb Wilson:

Pogoda Katowice

Nikiszowiec Szpital

Stanowisko: 1

109

Nikiszowiec Szpital

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

446W 521W 51U 621U 51 721 51 821 51 921 1020 1120 1221 1321 51W 1421 1503 21 51 1621 51 1721 48 1818 1916 2016 2141 2301U 56V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

548W 658 848 1018 1128 1243 1358 1513 1628 1743 1858 2015 2140 2300U 55V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

548W 658U 848U 1018U 1128U 1243U 1358U 1513U 1628U 1743U 1858U 2015U 2140U 2300U 55V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

548W 658U 848U 1018U 1128U 1243U 1358U 1513U 1628U 1743U 1858U 2015U 2140U 2300U 55V

Wszystkich Świętych

548W 658 848 908W 43W 1018 38 1103 28 48 1213 43 1303 28 58 1418 43 1513 38 1603 28 53 1718 43 1828 58 2015 2140 2300 55V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Nikiszowiec Szpital:

Pogoda Katowice

Nikiszowiec Kościół

Stanowisko: 2

109

Nikiszowiec Kościół

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

447W 522W 52U 622U 52 722 52 822 52 922 1021 1121 1222 1322 52W 1422 1504 22 52 1622 52 1722 49 1819 1917 2017 2142 2302U 57V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

549W 659 849 1019 1129 1244 1359 1514 1629 1744 1859 2016 2141 2301U 56V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

549W 659U 849U 1019U 1129U 1244U 1359U 1514U 1629U 1744U 1859U 2016U 2141U 2301U 56V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

549W 659U 849U 1019U 1129U 1244U 1359U 1514U 1629U 1744U 1859U 2016U 2141U 2301U 56V

Wszystkich Świętych

549W 659 849 909W 44W 1019 39 1104 29 49 1214 44 1304 29 59 1419 44 1514 39 1604 29 54 1719 44 1829 59 2016 2141 2301 56V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Nikiszowiec Kościół:

Pogoda Katowice

Janów Zamkowa Skwer

Stanowisko: 2

109

Janów Zamkowa Skwer

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

448W 523W 53U 623U 53 723 53 823 53 923 1022 1122 1223 1323 53W 1423 1505 23 53 1623 53 1723 50 1820 1918 2018 2143 2303U 58V

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

550W 700 850 1020 1130 1245 1400 1515 1630 1745 1900 2017 2142 2302U 57V

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

550W 700U 850U 1020U 1130U 1245U 1400U 1515U 1630U 1745U 1900U 2017U 2142U 2302U 57V

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

550W 700U 850U 1020U 1130U 1245U 1400U 1515U 1630U 1745U 1900U 2017U 2142U 2302U 57V

Wszystkich Świętych

550W 700 850 910W 45W 1020 40 1105 30 50 1215 45 1305 30 1400 20 45 1515 40 1605 30 55 1720 45 1830 1900 2017 2142 2302 57V

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Janów Zamkowa Skwer:

Pogoda Katowice

Janów Zamkowa

Stanowisko: 1

109

Janów Zamkowa

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

449W 524W 54U 624U 54 724 54 824 54 924 1023 1123 1224 1324 54W 1424 1506 24 54 1624 54 1724 51 1821 1919 2019 2144 2304U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

551W 701 851 1021 1131 1246 1401 1516 1631 1746 1901 2018 2143 2303U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

551W 701U 851U 1021U 1131U 1246U 1401U 1516U 1631U 1746U 1901U 2018U 2143U 2303U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

551W 701U 851U 1021U 1131U 1246U 1401U 1516U 1631U 1746U 1901U 2018U 2143U 2303U

Wszystkich Świętych

551W 701 851 911W 46W 1021 41 1106 31 51 1216 46 1306 31 1401 21 46 1516 41 1606 31 56 1721 46 1831 1901 2018 2143 2303

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Janów Zamkowa:

Pogoda Katowice

Janów Leśnego Potoku

Stanowisko: 2

109

Janów Leśnego Potoku

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

450W 525W 55U 625U 55 725 55 825 55 925 1024 1124 1225 1325 55W 1425 1507 25 55 1625 55 1725 52 1822 1920 2020 2145 2305U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

552W 702 852 1022 1132 1247 1402 1517 1632 1747 1902 2019 2144 2304U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

552W 702U 852U 1022U 1132U 1247U 1402U 1517U 1632U 1747U 1902U 2019U 2144U 2304U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

552W 702U 852U 1022U 1132U 1247U 1402U 1517U 1632U 1747U 1902U 2019U 2144U 2304U

Wszystkich Świętych

552W 702 852 912W 47W 1022 42 1107 32 52 1217 47 1307 32 1402 22 47 1517 42 1607 32 57 1722 47 1832 1902 2019 2144 2304

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Janów Leśnego Potoku:

Pogoda Katowice

Janów Osiedle

Stanowisko: 1

109

Janów Osiedle

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

451W 526W 56U 626U 56 726 56 826 56 926 1025 1125 1226 1326 56W 1426 1508 26 56 1626 56 1726 53 1823 1921 2021 2146 2306U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

553W 703 853 1023 1133 1248 1403 1518 1633 1748 1903 2020 2145 2305U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

553W 703U 853U 1023U 1133U 1248U 1403U 1518U 1633U 1748U 1903U 2020U 2145U 2305U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

553W 703U 853U 1023U 1133U 1248U 1403U 1518U 1633U 1748U 1903U 2020U 2145U 2305U

Wszystkich Świętych

553W 703 853 913W 48W 1023 43 1108 33 53 1218 48 1308 33 1403 23 48 1518 43 1608 33 58 1723 48 1833 1903 2020 2145 2305

Janów Strumienna

Stanowisko: 1

109

Janów Strumienna

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

453W 528W 58U 628U 58 728 58 828 58 928 1027 1127 1228 1328 58W 1428 1510 28 58 1628 58 1728 55 1825 1923 2023 2148 2308U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

555W 705 855 1025 1135 1250 1405 1520 1635 1750 1905 2022 2147 2307U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

555W 705U 855U 1025U 1135U 1250U 1405U 1520U 1635U 1750U 1905U 2022U 2147U 2307U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

555W 705U 855U 1025U 1135U 1250U 1405U 1520U 1635U 1750U 1905U 2022U 2147U 2307U

Wszystkich Świętych

555W 705 855 915W 50W 1025 45 1110 35 55 1220 50 1310 35 1405 25 50 1520 45 1610 35 1700 25 50 1835 1905 2022 2147 2307

Janów Ośrodek Bolina

Stanowisko: 1

109

Janów Ośrodek Bolina

Kierunek: Janów Ośrodek Bolina

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

454W 529W 59U 629U 59 729 59 829 59 929 1028 1128 1229 1329 59W 1429 1511 29 59 1629 59 1729 56 1826 1924 2024 2149 2309U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

556W 706 856 1026 1136 1251 1406 1521 1636 1751 1906 2023 2148 2308U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

556W 706U 856U 1026U 1136U 1251U 1406U 1521U 1636U 1751U 1906U 2023U 2148U 2308U

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

556W 706U 856U 1026U 1136U 1251U 1406U 1521U 1636U 1751U 1906U 2023U 2148U 2308U

Wszystkich Świętych

556W 706 856 916W 51W 1026 46 1111 36 56 1221 51 1311 36 1406 26 51 1521 46 1611 36 1701 26 51 1836 1906 2023 2148 2308

Kierunek Osiedle Witosa Pętla

Janów Ośrodek Bolina

Stanowisko: 1

109

Janów Ośrodek Bolina

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

349Y 419Y 43W 511Y 41 611 41 711 41 811 41R 911 1011 1111 1211 1311 41 1411 41 1511 41 1611 41R 1711 41R 1813 44T 1929 2029U 2159Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

446Y 614 729 914 1029 1144 1259 1414 1529 1644 1814 1929 2029U 2159Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

446Y 614Y 729Y 914Y 1029Y 1144Y 1259Y 1414Y 1529Y 1644Y 1814Y 1929Y 2029W 2159Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

446Y 614Y 729Y 914Y 1029Y 1144Y 1259Y 1414Y 1529Y 1644Y 1814Y 1929Y 2029W 2159Y

Wszystkich Świętych

446Y 614 729 914 34 59 1029 54 1119 44 1209 34 59 1324 49 1414 34 59 1529 54 1619 44 1709T 34T 1814 1929 2029U 2159Y

Janów Strumienna

Stanowisko: 2

109

Janów Strumienna

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

350Y 420Y 44W 512Y 42 612 42 712 42 812 42R 912 1012 1112 1212 1312 42 1412 42 1512 42 1612 42R 1712 42R 1814 45T 1930 2030U 2200Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

447Y 615 730 915 1030 1145 1300 1415 1530 1645 1815 1930 2030U 2200Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

447Y 615Y 730Y 915Y 1030Y 1145Y 1300Y 1415Y 1530Y 1645Y 1815Y 1930Y 2030W 2200Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

447Y 615Y 730Y 915Y 1030Y 1145Y 1300Y 1415Y 1530Y 1645Y 1815Y 1930Y 2030W 2200Y

Wszystkich Świętych

447Y 615 730 915 35 1000 30 55 1120 45 1210 35 1300 25 50 1415 35 1500 30 55 1620 45 1710T 35T 1815 1930 2030U 2200Y

Janów Osiedle

Stanowisko: 2

109

Janów Osiedle

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

352Y 422Y 46W 514Y 44 614 44 714 44 814 44R 914 1014 1114 1214 1314 44 1414 44 1514 44 1614 44R 1714 44R 1816 47T 1932 2032U 2202Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

449Y 617 732 917 1032 1147 1302 1417 1532 1647 1817 1932 2032U 2202Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

449Y 617Y 732Y 917Y 1032Y 1147Y 1302Y 1417Y 1532Y 1647Y 1817Y 1932Y 2032W 2202Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

449Y 617Y 732Y 917Y 1032Y 1147Y 1302Y 1417Y 1532Y 1647Y 1817Y 1932Y 2032W 2202Y

Wszystkich Świętych

449Y 617 732 917 37 1002 32 57 1122 47 1212 37 1302 27 52 1417 37 1502 32 57 1622 47 1712T 37T 1817 1932 2032U 2202Y

Janów Leśnego Potoku

Stanowisko: 1

109

Janów Leśnego Potoku

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

353Y 423Y 47W 515Y 45 615 45 715 45 815 45R 915 1015 1115 1215 1315 45 1415 45 1515 45 1615 45R 1715 45R 1817 48T 1933 2033U 2203Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

450Y 618 733 918 1033 1148 1303 1418 1533 1648 1818 1933 2033U 2203Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

450Y 618Y 733Y 918Y 1033Y 1148Y 1303Y 1418Y 1533Y 1648Y 1818Y 1933Y 2033W 2203Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

450Y 618Y 733Y 918Y 1033Y 1148Y 1303Y 1418Y 1533Y 1648Y 1818Y 1933Y 2033W 2203Y

Wszystkich Świętych

450Y 618 733 918 38 1003 33 58 1123 48 1213 38 1303 28 53 1418 38 1503 33 58 1623 48 1713T 38T 1818 1933 2033U 2203Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Janów Leśnego Potoku:

Pogoda Katowice

Janów Zamkowa

Stanowisko: 2

109

Janów Zamkowa

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

354Y 424Y 48W 516Y 46 616 46 716 46 816 46R 916 1016 1116 1216 1316 46 1416 46 1516 46 1616 46R 1716 46R 1818 49T 1934 2034U 2204Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

451Y 619 734 919 1034 1149 1304 1419 1534 1649 1819 1934 2034U 2204Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

451Y 619Y 734Y 919Y 1034Y 1149Y 1304Y 1419Y 1534Y 1649Y 1819Y 1934Y 2034W 2204Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

451Y 619Y 734Y 919Y 1034Y 1149Y 1304Y 1419Y 1534Y 1649Y 1819Y 1934Y 2034W 2204Y

Wszystkich Świętych

451Y 619 734 919 39 1004 34 59 1124 49 1214 39 1304 29 54 1419 39 1504 34 59 1624 49 1714T 39T 1819 1934 2034U 2204Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Janów Zamkowa:

Pogoda Katowice

Janów Zamkowa Skwer

Stanowisko: 3

109

Janów Zamkowa Skwer

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

355Y 425Y 49W 517Y 47 617 47 717 47 817 47R 917 1017 1117 1217 1317 47 1417 47 1517 47 1617 47R 1717 47R 1819 50T 1935 2035U 2205Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

452Y 620 735 920 1035 1150 1305 1420 1535 1650 1820 1935 2035U 2205Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

452Y 620Y 735Y 920Y 1035Y 1150Y 1305Y 1420Y 1535Y 1650Y 1820Y 1935Y 2035W 2205Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

452Y 620Y 735Y 920Y 1035Y 1150Y 1305Y 1420Y 1535Y 1650Y 1820Y 1935Y 2035W 2205Y

Wszystkich Świętych

452Y 620 735 920 40 1005 35 1100 25 50 1215 40 1305 30 55 1420 40 1505 35 1600 25 50 1715T 40T 1820 1935 2035U 2205Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Janów Zamkowa Skwer:

Pogoda Katowice

Nikiszowiec Kościół

Stanowisko: 1

109

Nikiszowiec Kościół

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

357Y 427Y 51W 519Y 49 619 49 719 49 819 49R 919 1019 1119 1219 1319 49 1419 49 1519 49 1619 49R 1719 49R 1821 52T 1937 2037U 2207Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

454Y 622 737 922 1037 1152 1307 1422 1537 1652 1822 1937 2037U 2207Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

454Y 622Y 737Y 922Y 1037Y 1152Y 1307Y 1422Y 1537Y 1652Y 1822Y 1937Y 2037W 2207Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

454Y 622Y 737Y 922Y 1037Y 1152Y 1307Y 1422Y 1537Y 1652Y 1822Y 1937Y 2037W 2207Y

Wszystkich Świętych

454Y 622 737 922 42 1007 37 1102 27 52 1217 42 1307 32 57 1422 42 1507 37 1602 27 52 1717T 42T 1822 1937 2037U 2207Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Nikiszowiec Kościół:

Pogoda Katowice

Nikiszowiec Szpital

Stanowisko: 2

109

Nikiszowiec Szpital

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

358Y 428Y 52W 520Y 50 620 50 720 50 820 50R 920 1020 1120 1220 1320 50 1420 50 1520 50 1620 50R 1720 50R 1822 53T 1938 2038U 2208Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

455Y 623 738 923 1038 1153 1308 1423 1538 1653 1823 1938 2038U 2208Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

455Y 623Y 738Y 923Y 1038Y 1153Y 1308Y 1423Y 1538Y 1653Y 1823Y 1938Y 2038W 2208Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

455Y 623Y 738Y 923Y 1038Y 1153Y 1308Y 1423Y 1538Y 1653Y 1823Y 1938Y 2038W 2208Y

Wszystkich Świętych

455Y 623 738 923 43 1008 38 1103 28 53 1218 43 1308 33 58 1423 43 1508 38 1603 28 53 1718T 43T 1823 1938 2038U 2208Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Nikiszowiec Szpital:

Pogoda Katowice

Nikiszowiec Szyb Wilson

Stanowisko: 2

109

Nikiszowiec Szyb Wilson

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

359Y 429Y 53W 522Y 52 622 52 722 52 822 52R 922 1022 1122 1222 1322 52 1422 52 1522 52 1622 52R 1722 52R 1824 55T 1940 2040U 2210Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

456Y 625 740 925 1040 1155 1310 1425 1540 1655 1825 1940 2040U 2210Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

456Y 625Y 740Y 925Y 1040Y 1155Y 1310Y 1425Y 1540Y 1655Y 1825Y 1940Y 2040W 2210Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

456Y 625Y 740Y 925Y 1040Y 1155Y 1310Y 1425Y 1540Y 1655Y 1825Y 1940Y 2040W 2210Y

Wszystkich Świętych

456Y 625 740 925 45 1010 40 1105 30 55 1220 45 1310 35 1400 25 45 1510 40 1605 30 55 1720T 45T 1825 1940 2040U 2210Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Nikiszowiec Szyb Wilson:

Pogoda Katowice

Janów Lwowska Szkoła

Stanowisko: 2

109

Janów Lwowska Szkoła

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

401Y 31Y 55W 524Y 54 624 54 724 54 824 54R 924 1024 1124 1224 1324 54 1424 54 1524 54 1624 54R 1724 54R 1826 57T 1942 2042U 2212Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

458Y 627 742 927 1042 1157 1312 1427 1542 1657 1827 1942 2042U 2212Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

458Y 627Y 742Y 927Y 1042Y 1157Y 1312Y 1427Y 1542Y 1657Y 1827Y 1942Y 2042W 2212Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

458Y 627Y 742Y 927Y 1042Y 1157Y 1312Y 1427Y 1542Y 1657Y 1827Y 1942Y 2042W 2212Y

Wszystkich Świętych

458Y 627 742 927 47 1012 42 1107 32 57 1222 47 1312 37 1402 27 47 1512 42 1607 32 57 1722T 47T 1827 1942 2042U 2212Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Janów Lwowska Szkoła:

Pogoda Katowice

Wilhelmina Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

109

Wilhelmina Skrzyżowanie

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

403Y 33Y 57W 526Y 56 626 56 726 56 826 56R 926 1026 1126 1226 1326 56 1426 56 1526 56 1626 56R 1726 56R 1828 59T 1944 2044U 2214Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

500Y 629 744 929 1044 1159 1314 1429 1544 1659 1829 1944 2044U 2214Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

500Y 629Y 744Y 929Y 1044Y 1159Y 1314Y 1429Y 1544Y 1659Y 1829Y 1944Y 2044W 2214Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

500Y 629Y 744Y 929Y 1044Y 1159Y 1314Y 1429Y 1544Y 1659Y 1829Y 1944Y 2044W 2214Y

Wszystkich Świętych

500Y 629 744 929 49 1014 44 1109 34 59 1224 49 1314 39 1404 29 49 1514 44 1609 34 59 1724T 49T 1829 1944 2044U 2214Y

Szopienice PKP

Stanowisko: 2

109

Szopienice PKP

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

404Y 34Y 58W 527Y 57 627 57 727 57 827 57R 927 1027 1127 1227 1327 57 1427 57 1527 57 1627 57R 1727 57R 1829 1900T 45 2045U 2215Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

501Y 630 745 930 1045 1200 1315 1430 1545 1700 1830 1945 2045U 2215Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

501Y 630Y 745Y 930Y 1045Y 1200Y 1315Y 1430Y 1545Y 1700Y 1830Y 1945Y 2045W 2215Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

501Y 630Y 745Y 930Y 1045Y 1200Y 1315Y 1430Y 1545Y 1700Y 1830Y 1945Y 2045W 2215Y

Wszystkich Świętych

501Y 630 745 930 50 1015 45 1110 35 1200 25 50 1315 40 1405 30 50 1515 45 1610 35 1700 25T 50T 1830 1945 2045U 2215Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szopienice PKP:

Pogoda Katowice

Szopienice Kościół

Stanowisko: 2

109

Szopienice Kościół

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

405Y 35Y 59W 529Y 59 629 59 729 59 829 59R 929 1029 1129 1229 1329 59 1429 59 1529 59 1629 59R 1729 59R 1831 1902T 47 2047U 2217Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

502Y 631 746 931 1046 1201 1316 1431 1546 1701 1831 1946 2046U 2216Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

502Y 631Y 746Y 931Y 1046Y 1201Y 1316Y 1431Y 1546Y 1701Y 1831Y 1946Y 2046W 2216Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

502Y 631Y 746Y 931Y 1046Y 1201Y 1316Y 1431Y 1546Y 1701Y 1831Y 1946Y 2046W 2216Y

Wszystkich Świętych

502Y 631 746 931 51 1016 46 1111 36 1201 26 51 1316 41 1406 31 51 1516 46 1611 36 1701 26T 51T 1831 1946 2046U 2216Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szopienice Kościół:

Pogoda Katowice

Szopienice Bednorza

Stanowisko: 2

109

Szopienice Bednorza

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

406Y 36Y 500W 30Y 600 30 700 30 800 30 900R 30 1030 1130 1230 1330 1400 30 1500 30 1600 30 1700R 30 1800R 32 1948 2048U 2218Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

503Y 632 747 932 1047 1202 1317 1432 1547 1702 1832 1947 2047U 2217Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

503Y 632Y 747Y 932Y 1047Y 1202Y 1317Y 1432Y 1547Y 1702Y 1832Y 1947Y 2047W 2217Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

503Y 632Y 747Y 932Y 1047Y 1202Y 1317Y 1432Y 1547Y 1702Y 1832Y 1947Y 2047W 2217Y

Wszystkich Świętych

503Y 632 747 932 52 1017 47 1112 37 1202 27 52 1317 42 1407 32 52 1517 47 1612 37 1702 1832 1947 2047U 2217Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Szopienice Bednorza:

Pogoda Katowice

Burowiec

Stanowisko: 4

109

Burowiec

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

408Y 38Y 502W 32Y 602 32 702 32 802 32 902R 32 1032 1132 1232 1332 1402 32 1502 32 1602 32 1702R 32 1802R 34 1950 2050U 2220Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

505Y 634 749 934 1049 1204 1319 1434 1549 1704 1834 1949 2049U 2219Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

505Y 634Y 749Y 934Y 1049Y 1204Y 1319Y 1434Y 1549Y 1704Y 1834Y 1949Y 2049W 2219Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

505Y 634Y 749Y 934Y 1049Y 1204Y 1319Y 1434Y 1549Y 1704Y 1834Y 1949Y 2049W 2219Y

Wszystkich Świętych

505Y 634 749 934 54 1019 49 1114 39 1204 29 54 1319 44 1409 34 54 1519 49 1614 39 1704 1834 1949 2049U 2219Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Burowiec:

Pogoda Katowice

Burowiec Szkoła

Stanowisko: 2

109

Burowiec Szkoła

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

409Y 39Y 504W 34Y 604 34 704 34 804 34 904R 34 1034 1134 1234 1334 1404 34 1504 34 1604 34 1704R 34 1804R 36 1952 2052U 2222Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

507Y 636 751 936 1051 1206 1321 1436 1551 1706 1836 1951 2051U 2221Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

507Y 636Y 751Y 936Y 1051Y 1206Y 1321Y 1436Y 1551Y 1706Y 1836Y 1951Y 2051W 2221Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

507Y 636Y 751Y 936Y 1051Y 1206Y 1321Y 1436Y 1551Y 1706Y 1836Y 1951Y 2051W 2221Y

Wszystkich Świętych

507Y 636 751 936 56 1021 51 1116 41 1206 31 56 1321 46 1411 36 56 1521 51 1616 41 1706 1836 1951 2051U 2221Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Burowiec Szkoła:

Pogoda Katowice

Dąbrówka Mała Ośrodek Zdrowia

Stanowisko: 1

109

Dąbrówka Mała Ośrodek Zdrowia

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

411Y 41Y 506W 36Y 606 36 706 36 806 36 906R 36 1036 1137 1237 1337 1407 37 1507 37 1607 37 1706R 36 1806R 38 1954 2054U 2224Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

509Y 638 753 938 1053 1208 1323 1438 1553 1708 1838 1953 2053U 2223Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

509Y 638Y 753Y 938Y 1053Y 1208Y 1323Y 1438Y 1553Y 1708Y 1838Y 1953Y 2053W 2223Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

509Y 638Y 753Y 938Y 1053Y 1208Y 1323Y 1438Y 1553Y 1708Y 1838Y 1953Y 2053W 2223Y

Wszystkich Świętych

509Y 638 753 938 58 1023 53 1118 43 1208 33 58 1323 48 1413 38 58 1523 53 1618 43 1708 1838 1953 2053U 2223Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbrówka Mała Ośrodek Zdrowia:

Pogoda Katowice

Dąbrówka Mała Le Ronda

Stanowisko: 2

109

Dąbrówka Mała Le Ronda

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

413Y 43Y 508W 38Y 608 38 708 38 808 38 908R 38 1038 1139 1239 1339 1409 39 1509 39 1609 39 1708R 38 1808R 40 1956 2056U 2226Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

511Y 640 755 940 1055 1210 1325 1440 1555 1710 1840 1955 2055U 2225Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

511Y 640Y 755Y 940Y 1055Y 1210Y 1325Y 1440Y 1555Y 1710Y 1840Y 1955Y 2055W 2225Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

511Y 640Y 755Y 940Y 1055Y 1210Y 1325Y 1440Y 1555Y 1710Y 1840Y 1955Y 2055W 2225Y

Wszystkich Świętych

511Y 640 755 940 1000 25 55 1120 45 1210 35 1300 25 50 1415 40 1500 25 55 1620 45 1710 1840 1955 2055U 2225Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąbrówka Mała Le Ronda:

Pogoda Katowice

Bogucice Cmentarz

Stanowisko: 2

109

Bogucice Cmentarz

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

415Y 45Y 510W 40Y 610 40 710 40 810 40 910R 40 1040 1141 1241 1311S 41 1411 41 1511 41 1611 41 1710R 40 1810R 42 1958 2058U 2228Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

513Y 642 757 942 1057 1212 1327 1442 1557 1712 1842 1957 2057U 2227Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

513Y 642Y 757Y 942Y 1057Y 1212Y 1327Y 1442Y 1557Y 1712Y 1842Y 1957Y 2057W 2227Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

513Y 642Y 757Y 942Y 1057Y 1212Y 1327Y 1442Y 1557Y 1712Y 1842Y 1957Y 2057W 2227Y

Wszystkich Świętych

513Y 642 757 847X 912X 42 1002 27 57 1122 47 1212 37 1302 27 52 1417 42 1502 27 57 1622 47 1712 1842 1957 2057U 2227Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bogucice Cmentarz:

Pogoda Katowice

Bogucice Kościół

Stanowisko: 2

109

Bogucice Kościół

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

418Y 48Y 513W 43Y 613 43 713 43 813 43 913R 43 1043 1144 1244 1314S 44 1414 44 1514 44 1614 44 1713R 43 1813R 45 2001 2101U 2231Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

516Y 645 800 945 1100 1215 1330 1445 1600 1715 1845 2000 2100U 2230Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

516Y 645Y 800Y 945Y 1100Y 1215Y 1330Y 1445Y 1600Y 1715Y 1845Y 2000Y 2100W 2230Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

516Y 645Y 800Y 945Y 1100Y 1215Y 1330Y 1445Y 1600Y 1715Y 1845Y 2000Y 2100W 2230Y

Wszystkich Świętych

516Y 645 800 50X 915X 45 1005 30 1100 25 50 1215 40 1305 30 55 1420 45 1505 30 1600 25 50 1715 1845 2000 2100U 2230Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Bogucice Kościół:

Pogoda Katowice

Koszutka Katowicka

Stanowisko: 2

109

Koszutka Katowicka

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

420Y 50Y 516W 46Y 616 46 716 46 816 46 946 1046 1148 1248 1318S 48 1418 48 1518 48 1618 48 1746 1848 2003 2103U 2233Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

518Y 647 802 947 1102 1217 1332 1447 1602 1717 1847 2002 2102U 2232Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

518Y 647Y 802Y 947Y 1102Y 1217Y 1332Y 1447Y 1602Y 1717Y 1847Y 2002Y 2102W 2232Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

518Y 647Y 802Y 947Y 1102Y 1217Y 1332Y 1447Y 1602Y 1717Y 1847Y 2002Y 2102W 2232Y

Wszystkich Świętych

518Y 647 802 52X 917X 47 1007 32 1102 27 52 1217 42 1307 32 57 1422 47 1507 32 1602 27 52 1717 1847 2002 2102U 2232Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Koszutka Katowicka:

Pogoda Katowice

Koszutka Kościół

Stanowisko: 1

109

Koszutka Kościół

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

422Y 52Y 518W 48Y 618 48 718 48 818 48 948 1048 1150 1250 1320S 50 1420 50 1520 50 1620 50 1748 1850 2005 2105U 2235Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

520Y 649 804 949 1104 1219 1334 1449 1604 1719 1849 2004 2104U 2234Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

520Y 649Y 804Y 949Y 1104Y 1219Y 1334Y 1449Y 1604Y 1719Y 1849Y 2004Y 2104W 2234Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

520Y 649Y 804Y 949Y 1104Y 1219Y 1334Y 1449Y 1604Y 1719Y 1849Y 2004Y 2104W 2234Y

Wszystkich Świętych

520Y 649 804 54X 919X 49 1009 34 1104 29 54 1219 44 1309 34 59 1424 49 1509 34 1604 29 54 1719 1849 2004 2104U 2234Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Koszutka Kościół:

Pogoda Katowice

Koszutka Iłłakowiczówny

Stanowisko: 1

109

Koszutka Iłłakowiczówny

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

423Y 53Y 519W 49Y 619 49 719 49 819 49 949 1049 1151 1251 1321S 51 1421 51 1521 51 1621 51 1749 1851 2006 2106U 2236Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

521Y 650 805 950 1105 1220 1335 1450 1605 1720 1850 2005 2105U 2235Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

521Y 650Y 805Y 950Y 1105Y 1220Y 1335Y 1450Y 1605Y 1720Y 1850Y 2005Y 2105W 2235Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

521Y 650Y 805Y 950Y 1105Y 1220Y 1335Y 1450Y 1605Y 1720Y 1850Y 2005Y 2105W 2235Y

Wszystkich Świętych

521Y 650 805 55X 920X 50 1010 35 1105 30 55 1220 45 1310 35 1400 25 50 1510 35 1605 30 55 1720 1850 2005 2105U 2235Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Koszutka Iłłakowiczówny:

Pogoda Katowice

Józefowiec Cmentarz

Stanowisko: 1

109

Józefowiec Cmentarz

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

425Y 55Y 521W 51Y 621 51 721 51 821 51 951 1051 1153 1253 1323S 53 1423 53 1523 53 1623 53 1751 1853 2008 2108U 2238Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

523Y 652 807 952 1107 1222 1337 1452 1607 1722 1852 2007 2107U 2237Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

523Y 652Y 807Y 952Y 1107Y 1222Y 1337Y 1452Y 1607Y 1722Y 1852Y 2007Y 2107W 2237Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

523Y 652Y 807Y 952Y 1107Y 1222Y 1337Y 1452Y 1607Y 1722Y 1852Y 2007Y 2107W 2237Y

Wszystkich Świętych

523Y 652 807 57X 922X 52 1012 37 1107 32 57 1222 47 1312 37 1402 27 52 1512 37 1607 32 57 1722 1852 2007 2107U 2237Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Józefowiec Cmentarz:

Pogoda Katowice

Józefowiec Jabłoniowa

Stanowisko: 1

109

Józefowiec Jabłoniowa

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

426Y 56Y 523W 53Y 623 53 723 53 823 53 953 1053 1155 1255 1325S 55 1425 55 1525 55 1625 55 1753 1855 2009 2109U 2239Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

524Y 653 808 953 1108 1223 1338 1453 1608 1723 1853 2008 2108U 2238Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

524Y 653Y 808Y 953Y 1108Y 1223Y 1338Y 1453Y 1608Y 1723Y 1853Y 2008Y 2108W 2238Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

524Y 653Y 808Y 953Y 1108Y 1223Y 1338Y 1453Y 1608Y 1723Y 1853Y 2008Y 2108W 2238Y

Wszystkich Świętych

524Y 653 808 58X 923X 53 1013 38 1108 33 58 1223 48 1313 38 1403 28 53 1513 38 1608 33 58 1723 1853 2008 2108U 2238Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Józefowiec Jabłoniowa:

Pogoda Katowice

Dąb Silesia City Center

Stanowisko: 1

109

Dąb Silesia City Center

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

625 55 725 55 825 55 955 1055 1157 1257 1327S 57 1427 57 1527 57 1627 57 1755 1857 2011 2111U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

655 810 955 1110 1225 1340 1455 1610 1725 1855 2010 2110U

Wszystkich Świętych

655 810 900X 25X 55 1015 40 1110 35 1200 25 50 1315 40 1405 30 55 1515 40 1610 35 1700 25 1855 2010 2110U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dąb Silesia City Center:

Pogoda Katowice

Dąb Kościół

Stanowisko: 1

109

Dąb Kościół

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

430Y 500Y 28W 58Y 628 58 728 58 828 58 958 1058 1200 1300 30S 1400 30 1500 30 1600 30 1700 58 1900 2014 2114U 2244Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

529Y 658 813 958 1113 1228 1343 1458 1613 1728 1858 2013 2113U 2243Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

529Y 658Y 813Y 958Y 1113Y 1228Y 1343Y 1458Y 1613Y 1728Y 1858Y 2013Y 2113W 2243Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

529Y 658Y 813Y 958Y 1113Y 1228Y 1343Y 1458Y 1613Y 1728Y 1858Y 2013Y 2113W 2243Y

Wszystkich Świętych

529Y 658 813 903X 28X 58 1018 43 1113 38 1203 28 53 1318 43 1408 33 58 1518 43 1613 38 1703 28 1858 2013 2113U 2243Y

Osiedle Tysiąclecia ZOO

Stanowisko: 1

109

Osiedle Tysiąclecia ZOO

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

432Y 503Y 31W 601Y 31 701 31 801 31 901 1001 1101 1203 1303 33S 1403 33 1503 33 1603 33 1703 1801 1902 2016 2116U 2246Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

531Y 700 815 1000 1115 1230 1345 1500 1615 1730 1900 2015 2115U 2245Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

531Y 700Y 815Y 1000Y 1115Y 1230Y 1345Y 1500Y 1615Y 1730Y 1900Y 2015Y 2115W 2245Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

531Y 700Y 815Y 1000Y 1115Y 1230Y 1345Y 1500Y 1615Y 1730Y 1900Y 2015Y 2115W 2245Y

Wszystkich Świętych

531Y 700 815 905X 30X 1000 20 45 1115 40 1205 30 55 1320 45 1410 35 1500 20 45 1615 40 1705 30 1900 2015 2115U 2245Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Osiedle Tysiąclecia ZOO:

Pogoda Katowice

Osiedle Tysiąclecia Zawiszy Czarnego

Stanowisko: 1

109

Osiedle Tysiąclecia Zawiszy Czarnego

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

433Y 505Y 33W 603Y 33 703 33 803 33 903 1003 1103 1205 1305 35S 1405 35 1505 35 1605 35 1705 1803 1904 2018 2118U 2248Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

533Y 702 817 1002 1117 1232 1347 1502 1617 1732 1902 2017 2117U 2247Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

533Y 702Y 817Y 1002Y 1117Y 1232Y 1347Y 1502Y 1617Y 1732Y 1902Y 2017Y 2117W 2247Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

533Y 702Y 817Y 1002Y 1117Y 1232Y 1347Y 1502Y 1617Y 1732Y 1902Y 2017Y 2117W 2247Y

Wszystkich Świętych

533Y 702 817 907X 32X 1002 22 47 1117 42 1207 32 57 1322 47 1412 37 1502 22 47 1617 42 1707 32 1902 2017 2117U 2247Y

Osiedle Tysiąclecia Mieszka I

Stanowisko: 1

109

Osiedle Tysiąclecia Mieszka I

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

434Y 506Y 34W 604Y 34 704 34 804 34 904 1004 1104 1206 1306 36S 1406 36 1506 36 1606 36 1706 1804 1905 2019 2119U 2249Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

534Y 703 818 1003 1118 1233 1348 1503 1618 1733 1903 2018 2118U 2248Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

534Y 703Y 818Y 1003Y 1118Y 1233Y 1348Y 1503Y 1618Y 1733Y 1903Y 2018Y 2118W 2248Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

534Y 703Y 818Y 1003Y 1118Y 1233Y 1348Y 1503Y 1618Y 1733Y 1903Y 2018Y 2118W 2248Y

Wszystkich Świętych

534Y 703 818 908X 33X 1003 23 48 1118 43 1208 33 58 1323 48 1413 38 1503 23 48 1618 43 1708 33 1903 2018 2118U 2248Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Osiedle Tysiąclecia Mieszka I:

Pogoda Katowice

Załęże Dom Kultury

Stanowisko: 1

109

Załęże Dom Kultury

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

435Y 507Y 35W 605Y 35 705 35 805 35 905 1005 1105 1207 1307 37S 1407 37 1507 37 1607 37 1707 1805 1906 2020 2120U 2250Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

535Y 704 819 1004 1119 1234 1349 1504 1619 1734 1904 2019 2119U 2249Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

535Y 704Y 819Y 1004Y 1119Y 1234Y 1349Y 1504Y 1619Y 1734Y 1904Y 2019Y 2119W 2249Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

535Y 704Y 819Y 1004Y 1119Y 1234Y 1349Y 1504Y 1619Y 1734Y 1904Y 2019Y 2119W 2249Y

Wszystkich Świętych

535Y 704 819 909X 34X 1004 24 49 1119 44 1209 34 59 1324 49 1414 39 1504 24 49 1619 44 1709 34 1904 2019 2119U 2249Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Załęże Dom Kultury:

Pogoda Katowice

Załęże Wiśniowa

Stanowisko: 1

109

Załęże Wiśniowa

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

437Y 510Y 38W 608Y 38 708 38 808 38 908 1008 1108 1210 1310 40S 1410 40 1510 40 1610 40 1710 1808 1908 2022 2122U 2252Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

537Y 706 821 1006 1121 1236 1351 1506 1621 1736 1906 2021 2121U 2251Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

537Y 706Y 821Y 1006Y 1121Y 1236Y 1351Y 1506Y 1621Y 1736Y 1906Y 2021Y 2121W 2251Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

537Y 706Y 821Y 1006Y 1121Y 1236Y 1351Y 1506Y 1621Y 1736Y 1906Y 2021Y 2121W 2251Y

Wszystkich Świętych

537Y 706 821 911X 36X 1006 26 51 1121 46 1211 36 1301 26 51 1416 41 1506 26 51 1621 46 1711 36 1906 2021 2121U 2251Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Załęże Wiśniowa:

Pogoda Katowice

Obroki Dulęby

Stanowisko: 1

109

Obroki Dulęby

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

541W 1343S 2125U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

2124U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

2124W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2124W

Wszystkich Świętych

2124U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Obroki Dulęby:

Pogoda Katowice

Obroki Droga do MPGK

Stanowisko: 1

109

Obroki Droga do MPGK

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

542W 1344S 2126U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

2125U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

2125W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2125W

Wszystkich Świętych

2125U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Obroki Droga do MPGK:

Pogoda Katowice

Obroki MPGK

Stanowisko: 1

109

Obroki MPGK

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

543W 1345S 2127U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

2126U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

2126W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2126W

Wszystkich Świętych

2126U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Obroki MPGK:

Pogoda Katowice

Obroki Droga do MPGK

Stanowisko: 2

109

Obroki Droga do MPGK

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

544W 1346S 2128U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

2127U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

2127W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2127W

Wszystkich Świętych

2127U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Obroki Droga do MPGK:

Pogoda Katowice

Obroki Dulęby

Stanowisko: 2

109

Obroki Dulęby

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

545W 1347S 2129U

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

2128U

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

2128W

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

2128W

Wszystkich Świętych

2128U

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Obroki Dulęby:

Pogoda Katowice

Osiedle Witosa II

Stanowisko: 2

109

Osiedle Witosa II

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

439Y 512Y 47W 610Y 40 710 40 810 40 910 1010 1110 1212 1312 49S 1412 42 1512 42 1612 42 1712 1810 1910 2024 2131U 2254Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

539Y 708 823 1008 1123 1238 1353 1508 1623 1738 1908 2023 2130U 2253Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

539Y 708Y 823Y 1008Y 1123Y 1238Y 1353Y 1508Y 1623Y 1738Y 1908Y 2023Y 2130W 2253Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

539Y 708Y 823Y 1008Y 1123Y 1238Y 1353Y 1508Y 1623Y 1738Y 1908Y 2023Y 2130W 2253Y

Wszystkich Świętych

539Y 708 823 913X 38X 1008 28 53 1123 48 1213 38 1303 28 53 1418 43 1508 28 53 1623 48 1713 38 1908 2023 2130U 2253Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Osiedle Witosa II:

Pogoda Katowice

Osiedle Witosa Centrum

Stanowisko: 2

109

Osiedle Witosa Centrum

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

441Y 514Y 49W 612Y 42 712 42 812 42 912 1012 1112 1214 1314 51S 1414 44 1514 44 1614 44 1714 1812 1912 2026 2133U 2256Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

541Y 710 825 1010 1125 1240 1355 1510 1625 1740 1910 2025 2132U 2255Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

541Y 710Y 825Y 1010Y 1125Y 1240Y 1355Y 1510Y 1625Y 1740Y 1910Y 2025Y 2132W 2255Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

541Y 710Y 825Y 1010Y 1125Y 1240Y 1355Y 1510Y 1625Y 1740Y 1910Y 2025Y 2132W 2255Y

Wszystkich Świętych

541Y 710 825 915X 40X 1010 30 55 1125 50 1215 40 1305 30 55 1420 45 1510 30 55 1625 50 1715 40 1910 2025 2132U 2255Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Osiedle Witosa Centrum:

Pogoda Katowice

Osiedle Witosa Pętla

Stanowisko: 1

109

Osiedle Witosa Pętla

Kierunek: Osiedle Witosa Pętla

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze

443Y 516Y 51W 614Y 44 714 44 814 44 914 1014 1114 1216 1316 53S 1416 46 1516 46 1616 46 1716 1814 1914 2028 2135U 2258Y

Dni wolne od pracy handlowe – Soboty i niedziele handlowe zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

543Y 712 827 1012 1127 1242 1357 1512 1627 1742 1912 2027 2134U 2257Y

Niedziele niehandlowe i święta – Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu

543Y 712Y 827Y 1012Y 1127Y 1242Y 1357Y 1512Y 1627Y 1742Y 1912Y 2027Y 2134W 2257Y

Święta szczególne [5 dni] – Kursuje 1 I, 25 i 26 XII, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

543Y 712Y 827Y 1012Y 1127Y 1242Y 1357Y 1512Y 1627Y 1742Y 1912Y 2027Y 2134W 2257Y

Wszystkich Świętych

543Y 712 827 917X 42X 1012 32 57 1127 52 1217 42 1307 32 57 1422 47 1512 32 57 1627 52 1717 42 1912 2027 2134U 2257Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Osiedle Witosa Pętla:

Pogoda Katowice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *