Strona główna » Linia 103, Autobus

Linia 103, Autobus

103

Obowiązuje od 22.03.2021 r. Linia kursuje na trasie zmienionej

Kierunek Wojkowice Fabryczna

Tąpkowice Szkoła

Stanowisko: 1

103

Tąpkowice Szkoła

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

655Z 833 1021 1234Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

713 833 1021 1244

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tąpkowice Szkoła:

Pogoda Ożarowice

Podtąpkowice

Stanowisko: 2

103

Podtąpkowice

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

657Z 835 1023 1236Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

715 835 1023 1246

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Podtąpkowice:

Pogoda Bobrowniki

Podtąpkowice Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

103

Podtąpkowice Skrzyżowanie

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

658Z 836 1024 1237Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

716 836 1024 1247

Sączów Kościół

Stanowisko: 2

103

Sączów Kościół

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

700Z 14X 838 1026 1239Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

718 838 1026 1249

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sączów Kościół:

Pogoda Bobrowniki

Sączów Remiza

Stanowisko: 5

103

Sączów Remiza

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

701Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sączów Remiza:

Pogoda Bobrowniki

Podossy Cmentarna

Stanowisko: 1

103

Podossy Cmentarna

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

703Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Podossy Cmentarna:

Pogoda Bobrowniki

Podossy Kościuszki

Stanowisko: 1

103

Podossy Kościuszki

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

704Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Podossy Kościuszki:

Pogoda Bobrowniki

Ossy Leśna

Stanowisko: 1

103

Ossy Leśna

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

705Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ossy Leśna:

Pogoda Ożarowice

Ossy Mickiewicza

Stanowisko: 2

103

Ossy Mickiewicza

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

706Z 08X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ossy Mickiewicza:

Pogoda Ożarowice

Ossy Straż Pożarna

Stanowisko: 1

103

Ossy Straż Pożarna

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

707X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ossy Straż Pożarna:

Pogoda Ożarowice

Ossy Leśna

Stanowisko: 2

103

Ossy Leśna

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

709X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ossy Leśna:

Pogoda Ożarowice

Podossy Kościuszki

Stanowisko: 2

103

Podossy Kościuszki

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

710X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Podossy Kościuszki:

Pogoda Bobrowniki

Podossy Cmentarna

Stanowisko: 2

103

Podossy Cmentarna

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

711X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Podossy Cmentarna:

Pogoda Bobrowniki

Sączów Remiza

Stanowisko: 4

103

Sączów Remiza

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

713X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sączów Remiza:

Pogoda Bobrowniki

Sączów Kościół

Stanowisko: 2

103

Sączów Kościół

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

700Z 14X 838 1026 1239Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

718 838 1026 1249

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sączów Kościół:

Pogoda Bobrowniki

Podtąpkowice Skrzyżowanie

Stanowisko: 3

103

Podtąpkowice Skrzyżowanie

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

716X

Podtąpkowice Droga do Sączowa

Stanowisko: 1

103

Podtąpkowice Droga do Sączowa

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

717X

Celiny Autostrada

Stanowisko: 1

103

Celiny Autostrada

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

719X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Celiny Autostrada:

Pogoda Ożarowice

Celiny OSP

Stanowisko: 1

103

Celiny OSP

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

720X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Celiny OSP:

Pogoda Ożarowice

Celiny Szmaragdowa

Stanowisko: 1

103

Celiny Szmaragdowa

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

721X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Celiny Szmaragdowa:

Pogoda Ożarowice

Myszkowice Remiza

Stanowisko: 2

103

Myszkowice Remiza

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

722X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Myszkowice Remiza:

Pogoda Bobrowniki

Myszkowice

Stanowisko: 2

103

Myszkowice

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

723X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Myszkowice:

Pogoda Bobrowniki

Siemonia Droga do Myszkowic

Stanowisko: 2

103

Siemonia Droga do Myszkowic

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

724X

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemonia Droga do Myszkowic:

Pogoda Bobrowniki

Sączów Remiza

Stanowisko: 2

103

Sączów Remiza

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

839 1027 1240Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

719 839 1027 1250

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sączów Remiza:

Pogoda Bobrowniki

Podsączów

Stanowisko: 2

103

Podsączów

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

840 1028 1241Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

720 840 1028 1251

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Podsączów:

Pogoda Bobrowniki

Podsiemonia

Stanowisko: 2

103

Podsiemonia

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

842 1030 1243Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

722 842 1030 1253

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Podsiemonia:

Pogoda Bobrowniki

Siemonia Wolności

Stanowisko: 2

103

Siemonia Wolności

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

843 1031 1244Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

723 843 1031 1254

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemonia Wolności:

Pogoda Bobrowniki

Siemonia Kościuszki

Stanowisko: 2

103

Siemonia Kościuszki

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

844 1032 1245Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

724 844 1032 1255

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemonia Kościuszki:

Pogoda Bobrowniki

Siemonia Kościół

Stanowisko: 2

103

Siemonia Kościół

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1247Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemonia Kościół:

Pogoda Bobrowniki

Siemonia Ośrodek Zdrowia

Stanowisko: 2

103

Siemonia Ośrodek Zdrowia

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1248Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemonia Ośrodek Zdrowia:

Pogoda Bobrowniki

Siemonia Leśna

Stanowisko: 2

103

Siemonia Leśna

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1249Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemonia Leśna:

Pogoda Bobrowniki

Twardowice Wolności

Stanowisko: 1

103

Twardowice Wolności

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1251Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Twardowice Wolności:

Pogoda Bobrowniki

Twardowice Remiza

Stanowisko: 2

103

Twardowice Remiza

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1252Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Twardowice Remiza:

Pogoda Bobrowniki

Twardowice Wolności

Stanowisko: 2

103

Twardowice Wolności

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1253Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Twardowice Wolności:

Pogoda Bobrowniki

Siemonia Leśna

Stanowisko: 1

103

Siemonia Leśna

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1255Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemonia Leśna:

Pogoda Bobrowniki

Siemonia Ośrodek Zdrowia

Stanowisko: 1

103

Siemonia Ośrodek Zdrowia

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

1256Y

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemonia Ośrodek Zdrowia:

Pogoda Bobrowniki

Siemonia Kościół

Stanowisko: 4

103

Siemonia Kościół

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

726X 846 1034 1257Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

726 846 1034 1257

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemonia Kościół:

Pogoda Bobrowniki

Pomłynie Skrzyżowanie

Stanowisko: 4

103

Pomłynie Skrzyżowanie

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

728X 848 1036 1259Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

728 848 1036 1259

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Pomłynie Skrzyżowanie:

Pogoda Bobrowniki

Pomłynie Leśniczówka

Stanowisko: 2

103

Pomłynie Leśniczówka

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

731X 851 1039 1302Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

731 851 1039 1302

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Pomłynie Leśniczówka:

Pogoda Bobrowniki

Dobieszowice Młyńska

Stanowisko: 2

103

Dobieszowice Młyńska

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

732X 852 1040 1303Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

732 852 1040 1303

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dobieszowice Młyńska:

Pogoda Bobrowniki

Dobieszowice Skrzyżowanie

Stanowisko: 2

103

Dobieszowice Skrzyżowanie

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

734X 854 1042 1305Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

734 854 1042 1305

Rogoźnik Osiedle

Stanowisko: 1

103

Rogoźnik Osiedle

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

736X 856 1044 1307Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

736 856 1044 1307

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rogoźnik Osiedle:

Pogoda Bobrowniki

Rogoźnik Szamotownia

Stanowisko: 1

103

Rogoźnik Szamotownia

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

737X 857 1045 1308Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

737 857 1045 1308

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rogoźnik Szamotownia:

Pogoda Bobrowniki

Rogoźnik Szkoła

Stanowisko: 1

103

Rogoźnik Szkoła

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

739X 859 1047 1310Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

739 859 1047 1310

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rogoźnik Szkoła:

Pogoda Bobrowniki

Rogoźnik Narutowicza

Stanowisko: 1

103

Rogoźnik Narutowicza

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

740X 900 1048 1311Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

740 900 1048 1311

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rogoźnik Narutowicza:

Pogoda Bobrowniki

Wojkowice Krzyżówka

Stanowisko: 2

103

Wojkowice Krzyżówka

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

743X 903 1051 1314Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

743 903 1051 1314

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Krzyżówka:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Park

Stanowisko: 5

103

Wojkowice Park

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

745X 905 1053 1316Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

745 905 1053 1316

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Park:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Ośrodek Zdrowia

Stanowisko: 1

103

Wojkowice Ośrodek Zdrowia

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

746X 906 1054 1317Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

746 906 1054 1317

Wojkowice Morcinka

Stanowisko: 1

103

Wojkowice Morcinka

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

748X 908 1056 1319Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

748 908 1056 1319

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Morcinka:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Morcinka Wiadukt

Stanowisko: 2

103

Wojkowice Morcinka Wiadukt

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

749X 909 1057 1320Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

749 909 1057 1320

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Morcinka Wiadukt:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Fabryczna

Stanowisko: 2

103

Wojkowice Fabryczna

Kierunek: Wojkowice Fabryczna

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

751X 911 1059 1322Y

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

751 911 1059 1322

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Fabryczna:

Pogoda Wojkowice

Kierunek Tąpkowice Szkoła

Wojkowice Fabryczna

Stanowisko: 2

103

Wojkowice Fabryczna

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

756 945 1100 1349

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

756 945 1100 1349

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Fabryczna:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Fabryczna

Stanowisko: 3

103

Wojkowice Fabryczna

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

756 945 1100 1349

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

756 945 1100 1349

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Fabryczna:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Park

Stanowisko: 3

103

Wojkowice Park

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

757 946 1101 1350

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

757 946 1101 1350

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Park:

Pogoda Wojkowice

Wojkowice Krzyżówka

Stanowisko: 1

103

Wojkowice Krzyżówka

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

758 947 1102 1351

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

758 947 1102 1351

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Wojkowice Krzyżówka:

Pogoda Wojkowice

Rogoźnik Narutowicza

Stanowisko: 2

103

Rogoźnik Narutowicza

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

801 950 1105 1354

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

801 950 1105 1354

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rogoźnik Narutowicza:

Pogoda Bobrowniki

Rogoźnik Szkoła

Stanowisko: 2

103

Rogoźnik Szkoła

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

802 951 1106 1355

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

802 951 1106 1355

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rogoźnik Szkoła:

Pogoda Bobrowniki

Rogoźnik Szamotownia

Stanowisko: 2

103

Rogoźnik Szamotownia

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

804 953 1108 1357

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

804 953 1108 1357

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rogoźnik Szamotownia:

Pogoda Bobrowniki

Rogoźnik Osiedle

Stanowisko: 2

103

Rogoźnik Osiedle

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

805 954 1109 1358

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

805 954 1109 1358

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Rogoźnik Osiedle:

Pogoda Bobrowniki

Dobieszowice Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

103

Dobieszowice Skrzyżowanie

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

807 956 1111 1400

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

807 956 1111 1400

Dobieszowice Młyńska

Stanowisko: 1

103

Dobieszowice Młyńska

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

809 958 1113 1402

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

809 958 1113 1402

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Dobieszowice Młyńska:

Pogoda Bobrowniki

Pomłynie Leśniczówka

Stanowisko: 1

103

Pomłynie Leśniczówka

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

810 959 1114 1403

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

810 959 1114 1403

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Pomłynie Leśniczówka:

Pogoda Bobrowniki

Pomłynie Skrzyżowanie

Stanowisko: 3

103

Pomłynie Skrzyżowanie

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

813 1002 1117 1406

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

813 1002 1117 1406

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Pomłynie Skrzyżowanie:

Pogoda Bobrowniki

Siemonia Kościół

Stanowisko: 3

103

Siemonia Kościół

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

815 1004 1119 1408

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

815 1004 1119 1408

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemonia Kościół:

Pogoda Bobrowniki

Siemonia Kościuszki

Stanowisko: 1

103

Siemonia Kościuszki

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

817 1006 1121 1410

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

817 1006 1121 1410

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemonia Kościuszki:

Pogoda Bobrowniki

Siemonia Wolności

Stanowisko: 1

103

Siemonia Wolności

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

818 1007 1122 1411

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

818 1007 1122 1411

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Siemonia Wolności:

Pogoda Bobrowniki

Podsiemonia

Stanowisko: 1

103

Podsiemonia

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

819 1008 1123 1412

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

819 1008 1123 1412

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Podsiemonia:

Pogoda Bobrowniki

Podsączów

Stanowisko: 1

103

Podsączów

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

821 1010 1125 1414

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

821 1010 1125 1414

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Podsączów:

Pogoda Bobrowniki

Sączów Remiza

Stanowisko: 1

103

Sączów Remiza

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

822 1011 1126 1415

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

822 1011 1126 1415

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sączów Remiza:

Pogoda Bobrowniki

Sączów Kościół

Stanowisko: 2

103

Sączów Kościół

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

824 1013 1128 1417

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

824 1013 1128 1417

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Sączów Kościół:

Pogoda Bobrowniki

Podtąpkowice Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

103

Podtąpkowice Skrzyżowanie

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

826 1015 1130 1419

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

826 1015 1130 1419

Podtąpkowice

Stanowisko: 1

103

Podtąpkowice

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

827 1016 1131 1420

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

827 1016 1131 1420

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Podtąpkowice:

Pogoda Bobrowniki

Tąpkowice Szkoła

Stanowisko: 2

103

Tąpkowice Szkoła

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

652Z 829 1018 1133 1422

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

653Z 829 1018 1133 1422

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tąpkowice Szkoła:

Pogoda Ożarowice

Tąpkowice Szkoła

Stanowisko: 1

103

Tąpkowice Szkoła

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

622Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

623Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tąpkowice Szkoła:

Pogoda Ożarowice

Kolonia za Wodą

Stanowisko: 1

103

Kolonia za Wodą

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

625Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

626Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kolonia za Wodą:

Pogoda Ożarowice

Kolonia Szczedłowiec

Stanowisko: 1

103

Kolonia Szczedłowiec

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

627Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

628Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kolonia Szczedłowiec:

Pogoda Ożarowice

Ożarowice Tarnogórska

Stanowisko: 1

103

Ożarowice Tarnogórska

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

630Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

631Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ożarowice Tarnogórska:

Pogoda Ożarowice

Ożarowice Pod Brynicą

Stanowisko: 1

103

Ożarowice Pod Brynicą

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

632Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

633Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ożarowice Pod Brynicą:

Pogoda Ożarowice

Oparowe Przejazd kolejowy

Stanowisko: 1

103

Oparowe Przejazd kolejowy

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

633Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

634Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Oparowe Przejazd kolejowy:

Pogoda Ożarowice

Oparowe

Stanowisko: 1

103

Oparowe

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

634Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

635Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Oparowe:

Pogoda Ożarowice

Przysieki Posesja nr 13

Stanowisko: 1

103

Przysieki Posesja nr 13

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

636Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

637Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Przysieki Posesja nr 13:

Pogoda Ożarowice

Przysieki Posesja nr 2

Stanowisko: 1

103

Przysieki Posesja nr 2

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

638Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

639Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Przysieki Posesja nr 2:

Pogoda Ożarowice

Podłączna Skrzyżowanie

Stanowisko: 1

103

Podłączna Skrzyżowanie

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

639Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

640Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Podłączna Skrzyżowanie:

Pogoda Ożarowice

Podłączna Topolowa

Stanowisko: 1

103

Podłączna Topolowa

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

640Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

641Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Podłączna Topolowa:

Pogoda Ożarowice

Podłączna I

Stanowisko: 1

103

Podłączna I

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

641Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

642Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Podłączna I:

Pogoda Ożarowice

Ożarowice Punkt Widokowy

Stanowisko: 3

103

Ożarowice Punkt Widokowy

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

642Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

643Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ożarowice Punkt Widokowy:

Pogoda Ożarowice

Ożarowice Żubrza

Stanowisko: 2

103

Ożarowice Żubrza

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

643Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

644Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ożarowice Żubrza:

Pogoda Ożarowice

Ożarowice Urząd Gminy

Stanowisko: 3

103

Ożarowice Urząd Gminy

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

644Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

645Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ożarowice Urząd Gminy:

Pogoda Ożarowice

Ożarowice Szkoła

Stanowisko: 1

103

Ożarowice Szkoła

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

645Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

646Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ożarowice Szkoła:

Pogoda Ożarowice

Ożarowice Kościół

Stanowisko: 1

103

Ożarowice Kościół

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

646Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

647Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Ożarowice Kościół:

Pogoda Ożarowice

Kolonia Szczedłowiec

Stanowisko: 2

103

Kolonia Szczedłowiec

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

647Z

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

648Z

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Kolonia Szczedłowiec:

Pogoda Ożarowice

Tąpkowice Szkoła

Stanowisko: 2

103

Tąpkowice Szkoła

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

652Z 829 1018 1133 1422

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

653Z 829 1018 1133 1422

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tąpkowice Szkoła:

Pogoda Ożarowice

Tąpkowice Szkoła

Stanowisko: 1

103

Tąpkowice Szkoła

Kierunek: Tąpkowice Szkoła

Zobacz przystanek na mapie

Dni robocze szkolne – Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

654Z 831 1020 1135 1424

Dni robocze nieszkolne – Ferie, wakacje oraz przerwy świąteczne zgodnie z kalendarzem MEN

655Z 831 1020 1135 1424

Pozostałe linie odjeżdżające z przystanku Tąpkowice Szkoła:

Pogoda Ożarowice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *