Strona główna » Blog » Organizacja placu budowy – o co trzeba zadbać przed rozpoczęciem prac?

Organizacja placu budowy – o co trzeba zadbać przed rozpoczęciem prac?

organizacja placu budowy

Placem budowy nazywamy wydzielony i ogrodzony obszar, na którym będą realizowane prace budowlane. Prawidłową organizację placu budowy zalicza się do obowiązków każdego inwestora, przewidzianych w przepisach polskiego prawa. Jakie działania należy podjąć, by się z tego wywiązać? Czytaj dalej i sprawdź!

Spis treści:

  • Organizacja placu budowy – co o tym mówią przepisy?
  • Obowiązki inwestora względem przygotowania placu pod inwestycję
  • Przygotowanie placu budowy – dlaczego jest tak ważne?

Organizacja placu budowy – przepisy „mówią” dużo na ten temat

Zakres organizacji placu budowy i przygotowania go do rozpoczęcia prac budowlanych jasno określają przepisy prawa. Mowa o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz Ustawie z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. Zgodnie z nimi kierownik budowy – niejako w imieniu inwestora – powinien przygotować schemat, a w przypadku dużych inwestycji plan BIOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).

organizacja placu budowy

Organizacja placu budowy – projekt musi to zawierać!

W planie przygotowywanym przez kierownika budowy muszą zostać ujęte takie kwestie, jak:

Organizacja ruchu na placu budowy

Chodzi o wydzielenie przestrzeni, w której będą realizowane wszystkie prace budowlane. W taki sposób, by osoby nieupoważnione nie miały tam wstępu, ale tak, by utrzymać przejścia dla pieszych oraz umożliwić dojazd maszynom i pojazdom. W planie trzeba uwzględnić również miejsca do parkowania i wytyczyć tymczasowe drogi wewnętrzne.

Miejsca magazynowe

Przygotowanie i organizacja placu budowy musi uwzględniać miejsca składowe – na materiały budowlane i rzeczy obecne w tej lokalizacji wcześniej, ale teraz niepotrzebne lub wręcz kolidujące z nadchodzącymi pracami.

Zaplecze sanitarno-socjalne

Skoro prace budowlane trwają przynajmniej kilka tygodni, a pracownicy spędzają na takim placu co najmniej kilka godzin każdego dnia, inwestor musi zapewnić niezbędne zaplecze sanitarne i socjalne. Przepisy wymagają, by na placu budowy znalazły się toalety i umywalki, a także tymczasowe pomieszczenie biurowe i szatnia. Konieczne jest też doprowadzenie podstawowych mediów: energii elektrycznej, wody i łączności.

Bezpieczeństwo środowiskowe

Jeśli chodzi o organizację placu budowy, BHP wymaga zorganizowania odpowiedniego kontenera na śmieci i regularnego, sukcesywnego wywozu odpadów budowlanych. Ponadto niezbędne jest prawidłowe odprowadzanie ścieków oraz przywrócenie terenowi stanu sprzed rozpoczęcia prac. Mowa m.in. o rekultywacji terenu, usunięciu dróg tymczasowych i przywróceniu obowiązującego wcześniej ruchu.

Aspekty związane z bezpieczeństwem pracowników

Na placu budowy cały czas się coś dzieje – to normalne, ale rodzi również ryzyko wypadków. Zadaniem inwestora, a więc także zatrudnionego przez niego kierownika budowy jest zabezpieczenie miejsca na wypadek aktów wandalizmu i kradzieży. Niezbędne jest też wydzielenie bezpiecznych stref montażu, eksploatacji i obsługi maszyn budowlanych i innych urządzeń. W kontekście bezpieczeństwa duże znaczenie ma też oświetlenie terenu budowy. Zapewnia bowiem niezbędną widoczność po zmroku, ważną zwłaszcza w przypadku prac realizowanych jesienią i zimą.

Zagospodarowanie placu budowy – dlaczego jest tak ważne?

To prawda, wymagań narzucanych przez przepisy prawa jest wiele. Nie są one jednak nieuzasadnione. Dobrze zagospodarowany plac budowy pozwala na skuteczną realizację prac, niższe koszty całej inwestycji i większą satysfakcję z powstałego w ten sposób budynku. Przestrzeganie podstawowych zasad z zakresu organizacji placu budowy jest gwarantem bezpieczeństwa pracowników i bezpieczeństwa środowiskowego, a to również bardzo ważne aspekty.

7 komentarzy do “Organizacja placu budowy – o co trzeba zadbać przed rozpoczęciem prac?”

  1. Dobrze zagospodarowany plac budowy to coś, na co przede wszystkim należy zwracać uwagę przy pracach, często jednak element ten jest niestety zaniedbywany.

  2. Zdarzyło mi się raz pracować na budowie, na której organizacja placu budowy była rzeczą pierwszorzędną, nieraz pomogło nam to ukończyć zlecenie przed terminem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *